tisdag, april 28, 2015

Hur svårt kan det vara?


Kryss i taket! Idag fick jag på arbetsutskottet veta att den fråga jag väckte för femton år sedan i Gata- Parknämnden i Kalmar kommun kommer upp som ett ärende på Trafikstyrelsen i maj nu 2015.

Jag föreslog då att man skulle införa reducerat pris på bussarna under lågtrafiktid, men då fanns inte tekniken(sa man). När tekniken kom verkar inte viljan ha funnits, men jag har påminnt om detta på varje möte där kollektivtafiken varit uppe. Är det tjatigt? Ja! Vi får se vad som händer i maj.

Värre är det ändå för mitt gamla förslag från 2004 om en tillgänglighetsguide i Kalmar.
Helt enkelt var det finns/eller inte finns rullstolsramper, hörslingor m.m. Interpellerade i många år om detta och fick besked hur ärendet flyttades till Destination Kalmar där ingen tog sig an detta på allvar.
Under förra mandatperioden flyttade Socialdemokraterna ärendet till Primärkommunala nämnden och vidare till regionförbundet.
I går på Kommunfullmäktige frågade Christoffer Dywik om denna tillgänglighetsguide, och döm om min förvåning när den nu flyttats från regionförbundet till länstrafikgruppen för Smålandslänen!

På tio år har mitt förslag om tillgänglighetsguide alltså vandrat  allt längre bort ifrån Kalmar kommun.

Hur svårt kan det vara att göra en guide för Kalmar kommun?

fredag, april 10, 2015

Lätt att vara generös med andras pengar!

Vid tisdagens kommunstyrelsen fick vi den årliga informationen om KFF:s ekonomi. Socialdemokraterna har gjort skattebetalarna till risktagare för Arenan.

Guldfågeln Arena som planerats och byggts helt utan delaktighet från kommunstyrelse eller kommunfullmäktige i Kalmar. Kommunen kunde inte påverka varken kostnader eller ekonomiska hänsyn.När allt var klart ville inte finansiären vara med och det visade sig att majoriteten under en längre tid, tillsammans med KFF, sökt juridiskt stöd för att kunna runda lagen att skattebetalarna bara ska ge borgen till egna verksamheter i kommunen.

Majoriteten rev upp det avtal om finansiering med driftstöd som vi alla enats om. Mitt parti stod fast vid detta första avtal under hela processen. Förutom ett skyhögt driftstöd utlovade majoriteten nu också borgen för 45% av kostnaden, 100 miljoner av skattebetalarnas pengar, som säkerhet. Dessutom utlovades 29 miljoner när bygget var klart. Dessa pengar skulle hämtas från försäljning av mark på Fredriksskans, men istället togs dessa pengar från det konjunkturstöd som alliansregeringen lämnade till kommunerna. Trots att detta planerats i flera år saknades konsekvensanalyser när det gällde ekonomi, juridik och framtida engagemang. Socialister vill alltid bygga monument och roa befolkningen istället för att ge kunskap till sin befolkning.

Redan 2008 då detta hände, hade majoriteten lagt besparingskrav  på skola och omsorg och redan då (liksom nu) räddades kommunens resultat med tillfälliga intäkter.

Ett sätt för majoriteten att juridiskt runda lagen var att förbinda sig om allmänhetens tillgång till arenan.
En utfästelse gjordes om att ”arenan ska upplåtas för föreningslivet och för allmänheten till rimliga prisnivåer när det ej stör den primära fotbollsverksamheten."
Förutom olika fotbollsarrangemang har en konsert arrangerats på Arenan innan verksamheten startade.

Nu frågade jag om detta på kommunstyrelsen, men fick då veta att risken för KFF nu känns för tung .
Kalmar FF behöver framgångar för att klara ekonomin och det önskar jag dem av många skäl.

26 miljoner är bundna i banken. Jag är inte lika villig som Johan Persson att förhandla bort den sista säkerhet som finns med dessa 26 miljoner, och som varit bankens villkor för att låna ut pengar.
När dessa pengar är borta går risken direkt till skattebetalarna. Ytterligare  ett prov på kortsiktigt tänkande.

Alla vet nu hur mycket pengar som saknas till investeringar bara inom Kultur och Fritid i Kalmar. Att ersätta en undermålig simhall och friidrottsanläggning och ett obefintligt kulturcentrum är prio ett tillsammans med  skolgårdar och förskolors utemiljöer som behöver rustas upp.
Men tyvärr så har Kalmar en majoritet prioriterar elitidrotten.

Långsiktiga satsningar på barn och ungdomar är mera min grej, men lockar inte direkt till applåder eller stora rubriker.

För att skattebetalarna inte ska behöva betala Arenan flera gånger hoppas jag att det är riktigt många som går till Arenan och tittar på fotboll. Jag hoppas verkligen att KFF får de stora framgångar som en ny Arena, med skattebetalarna som risktagare, gav  förutsättningar för.

lördag, april 04, 2015

Befolkningen ska nu Styras med subventioner och bidrag.

Det är nu helt uppenbart att vi har en socialistisk regering. Trots att även senaste OECD-rapporten precis har hyllat Alliansregeringens möjlighet att ta sig genom finanskrisen, gör Socialdemokraterna Miljöpartiet och Vänstern tvärtom.

De höjer trösklarna för ungdomar in på arbetsmarknaden. De minskar den stimulans som RUT- och ROT har givit. Dessa reformer har dessutom finansierat sig själva, men socialdemokraterna tror att de ska krama ut pengar från småföretagare till att subventionera stora byggföretag. Det är S-politik vi känner igen. Nu stryps valfriheten där både det fria skolvalet och det fria vårdvalet är hotat.

Kommentar från Krister Andersson, chef för skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv:
Regeringen vill höja skatterna på arbete, sparande, resande och på industrins energikostnader. Det slår mot jobb, investeringar och företagande. Förslagen som lanserades under fredagen motsvarar tolv miljarder kronor och det är i slutänden svenska folket som ska stå för hela notan.
– Till detta ska läggas att regeringen håller öppet för att lägga till de skattehöjningar på ytterligare 25 miljarder kronor som man föreslog i den budget som föll i höstas. Sammantaget kan alltså skattechocken till 2016 vara uppe i 37 miljarder kronor.”
Hämtat från Svenskt näringsliv och speglar ju lite den oro som nu sprids i näringslivet.
Säkert är att vi istället behöver växande företag och varenda skattekrona som vi kan få in till framtidens välfärd.
Men nu ser vi, trots minoritetsregering, en typisk socialistisk politik där skatten höjs för allt fler företag och enskilda. Socialister styr snart igen människor med allt fler med bidrag och subventioner. Detta ska vi tugga i oss tack vare DecemberÖverenskommelsen!

Ha en fortsatt Glad Påsk för än får vi äta så många ägg vi kan till påsk i alla fall. Eller låta bli om vi vill. Och det är ju positivt att vi själva med det fria valet i affären kan ge hönsen en bättre tillvaro i hönshuset.