tisdag, januari 31, 2012

lockar socialistisk ingenjörskonst?

I går hade vi ett sent fullmäktige med Kalmarmått mätt. Lustigt nog diskuterade vi just att börja med dagsammanträden.

Norrlidens strand klubbades igenom och vi får hoppas att alla protester gör att man låter skogen vara ifred för exploatering. Vi yrkade på att Östra strandskogen skulle bevaras, vilket jag tycker är en ganska ödmjuk begäran från de boende. 1000 bostäder kräver också mera yta till rekreation! Inte en enda anpassning till en ökad trafik! Man önsketänker att det inte behövs när alla cyklar och åker buss!Klart är att fler kommer att cykla och åka buss, men alltfler skaffar sig ändå en bil!
På helgen när barnen ska åka till sporthallen tar man ut bilen. Vid sporthallen har även majoriteten nu insett det vi såg redan i detaljplanen. Gissa vad? Parkeringsplatserna räcker inte till och nu får man göra akutlösningar några månader efter bygget är klart! Skandal!

Alla talar om arbetsmarknadregioner, men ingen vill tänka på att vi som kommun själva är en del i planeringen av kortare resvägar och snabbare framkomlighet. De som flyttar till Norrlidens Strand kommer också att bo i en arbetsmarknadsregion!

Socialdemokraterna och några till har nu med socialistisk ingenjörskonst räknat ut att om vi säger att alla som bor vid Norrlidens Strand i framtiden bara cyklar och åker buss så blir det så. Det kunde de väl prövat vid kvarteret Tehuset som ju redan är lite Kinainspirerat! Där finns ju redan en detaljplan.

Fick veta igår att en parkeringsnorm äntligen är på väg! Att uppdatera vår norm som beslutats på 1980-talet bestämdes redan 2004 då jag uppmärksammade socialdemokraternas förra kommunalråd på detta. Nu har den alltså varit på väg i fem år och det är kanske normal handläggningstid här, men när inte politiska ledningen bryr sig, vem ska då göra det?

Idag på arbetsutskottet presenterades ett förslag till markreservation för Norra Kvarnholmen, men det kommer att kompletteras inför kommunstyrelsen. Det är mycket gestaltning och försköning, men väldigt lite faktaunderlag.
Tyvärr visar det sig att det tänkta nettotillskottet av parkeringsplatser på Norra Kvarnholmen snart försvunnit eftersom kommunens nya parkeringsdäck redan intecknats av övrig förtätning utan P-norm.

fredag, januari 27, 2012

Bättre än sitt parti?

Medan jag var på SNS- träff på Brofästet och lyssnade till Bodil Jönnson, valdes Stefan Löfven till näste partiledare för socialdemokraterna. Jag tyckte först att det var ett mycket bra val, eftersom han i utvecklingsfrågorna i retoriken stått närmre Folkpartiet än Socialdemokraterna.

Han har insett vikten av Sveriges medlemsskap i EU och han låg närmre vår energipolitik än det egna partiet. Dessutom har han varit positiv till lägre ingångslöner för ungdomar, vilket Folkpartiet aktivt drivit för att ge ungdomar en chans i en rekrytering framför den med mera erfarenhet.

Men nu är han partiledare och kärnkraftsmotståndare liksom sitt parti och det ska bli intressant att se hur han måste förneka sig själv i kommande debatter, eller om han kan vända socialdemokratin i en mera utvecklingstillvänd riktning.

Intressant är att socialdemokraterna var rörande eniga efter valet av Juholt att man "nästa gång" måste ha en öppen process. Denna veckan var det "nästa gång"!

onsdag, januari 25, 2012

Folkomröstning om Malmfjärdens utveckling?

Trots att det egentligen kommit större krav för att få föreslå lokala folkomröstningar, folkomröstas det mer än tidigare enligt Dagens Samhälle.
Jag tror att det många gånger beror på att kommunerna snabbar på processen så mycket att människor känner sig överkörda. Då vill man ta besluten i egna händer.

Folkpartiet liberalerna gjorde hade för flera år sedan en motion om Folkomröstning om Norra Fjärden. Majoriteten hade då föreslagit utredning om bebyggelse kring i princip alla centrala vatten. Det innebar att man ändrade utredningsuppdraget, men sen har detta förändrats väldigt många gånger vilket är symptomatiskt för socialdemokraterna, när det gäller styrning och ledning. Nya inspel hela tiden gör att allt ska göras om och man tappar både snabbhet och fokus på helheten.

I det nya planprogram som presenteras ingår alla stränder runt Malmfjärden, trots att det bara är Fredriksskans som uppmärksammats.
Det var väldigt många som skrev på våra namnlistor förra gången. Kanske dags att plocka fram den gamla motionen? Eller ska besluten förankras bättre i tidigt skede?

Här i Kalmar vill inte ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden att förtroendevalda ska träffa invånarna på de samrådsmöten som de ordnar.Man vägrar sätta upp oss på sändlistan med datum för samrådsmöten!
Sen undrar många varför de inte ser några intresserade politiker på dessa möten.

Är det bara jag som tycker det är en konstig ordning, när tjänstemännen ska tolka invånarnas åsikter åt oss folkvalda?

måndag, januari 23, 2012

Kriskommission- till vilken nytta?

Det var falangstriden, som störtade Mona Sahlin, och det var samma interna strid som bidrog till att Håkan Juholt avgick.
Man kan ju undra vad resultatet blev av alla arbetsgrupper i kriskommissionen.
Var den bara ett spel för gallerierna, eller vilken glädje hade partiet och Håkan Juholt av den "nya" organisationen när han tillträdde. Han beskriver ju själv att han i princip stod utan organisation.

På det mänskliga planet önskar man inte ens en politisk motståndare den resa som han har gjort, men att skylla utgången på någon annan går inte. Resan visar bara att han inte hade kapacitet att leda ett så stort parti. Hans självbild och ja- sägarna runt honom sade något annat, men ansvaret är hans.

Falanger går att kväva med ett auktoritärt ledarskap...åtminstone för en tid.Det räddar ansiktet på ledaren men för partiet vinner delaktighet och det öppna samtalet alltid i längden.Och då menar jag inte det "öppna samtal" som bestod av läckor till media eller internt skvaller.
Men vilken nytta gjorde kriskommissionen med alla sina konsulttimmar? Det kan man fråga sig en sådan här dag.

fredag, januari 20, 2012

Strutsbeteende största hotet!

Det är tio år sedan Fadime mördades av sin pappa. Här i länet har vi också haft en tragedi när fel fästman blev mördad av familjemedlemmar.
För tio år minns jag att Mona Sahlin skulle göra allt för att motverka hedersvåld, men vad har blivit bättre?

I Kalmar försäkrade det socialdemokratiska kommunalrådet för ett par år sedan att detta problem inte fanns här i Kalmar!
Ändå var det så att flera barn inte kommer till skolstarten och att man t.o.m haft vetskap om barn som levt under hot.
Nu är en utredning på väg fram och det är viktigt att det tas på allvar, men ännu viktigare är att alla får kompetens så att se utsatta barn överhuvud taget.
Jag tror också att Sveriges inställning till att även barn har rättigheter måste bli tydligt i den samhällskunskap som alla nyanlända invånare ska ha i samband med språkundervisning och introduktion i Kalmar.

I Sverige gäller svensk lag och det är olagligt att ens slå sina barn! Börrja där!
Sen är det här liksom inom alla övriga omhändertaganden som inte fungerat, att alla måste samarbeta mera .
Sätt barnperspektivet först och våga se att det är ett problem. Ett strutsbeteende är absolut det största hotet!

måndag, januari 16, 2012

bättre att stämma i bäcken än i ån...

Tio ungdomar står idag inför rätta i Kalmar.
Det är nu vi kommer att få de fakta som är så viktiga för att gå vidare.

Rättsväsendet har arbetat snabbt och det är viktigt att hela processen går snabbt så att ev påföljd hamnar i anslutning till brott och rättegång.
Allt engagemang som nu kan få fler boende intresserade av sitt område är bra, och just nu är fokus på Berga centrum.

Vi har på tisdag i arbetsutskottet ett medborgarförslag som just visar på ett sådant engagemang och det är viktigt, tror jag att kommunen har en positiv inställning till de goda förslag som medborgare och föreningar kommer med, och det gäller självklart inte bara i Berga. Kalmar har fler eftersatta områden enligt välfärdsbokslut från 2005 och 2010.

Det är bättre att stämma i bäcken än i ån.

fredag, januari 13, 2012

Tack Göran Persson!

I går tog Göran Persson, tidigare S-ledare, bladet från munnen och sa det som Folkpartiet ensamt har fåt ge röst för, nämligen att Sverige måste vara med och påverka europakten.Det är inte detsamma som att byta valuta, som socialisterna ihärdigt försöker göra det till, även om vi liberaler inte är så skräckslagna inför det scenariet.

Finland har klarat sin euroanslutning på ett bra sätt, medan Britterna aldrig riktigt har tagit steget in i EU ens. Storbrittanien har ju en helt annan utgångspunkt än ett litet exportberoende land som Sverige. Att det ändå gått så bra för Sverige hittills, visar hur viktig den egna ekonomiska politiken är.

Idag fick vi sysselsättningssiffrorna för Sverige och Kalmar och det visar att vi trots krisen lyfter långsamt. Hur många arbetstillfällen vi får i Kalmar är direkt avhängigt hur vi gemensamt kan få hela Europa på fötter igen.
Går det bra för hela Sverige får vi också mera till välfärden i Kalmar. Allt hänger ihop!

Glöm inte att EU är ett fredsprojekt och bygger på att vi talar med varandra istället för att slå ihjäl varandra när det är kris! I krigshärjade länder byggs ingen välfärd så den som värnar freden sluter nu upp och hjälps åt.
Göran Persson har tydligen den djupa insikten, men fråga är om Håkan Juholt har någon sådan insikt om Europaprojektet?

Han verkar ha fullt upp att göra med att misstänkliggöra alla som nu bekräftar att det inte var en miss från tjänstemännen utan ett krav från honom själv att ta bort höjningen i taket för arbetslöshetsförsäkringen.Kostnad två miljarder. Juholt och vapendragaren Waidelich, som är helt beroende av att Juholt sitter kvar, slår ifrån sig. Mot vem? Jo mot sina egna.

Medan Håkan Juholt reder ut vem som ljugit ska vi liberaler skänka Göran Persson ett stort tack för att han grep in i den viktiga politiska debatten.Någon måste ju sköta politiken när socialdemokraterna har annat för sig.

onsdag, januari 11, 2012

allt ska naturligtvis rymmas "inom ekonomisk ram"

Det var ett mycket bra beslutsunderlag från Kultur och Fritid som ledde fram till ett beslut på kommunstyrelsen i går om att snabbt komma igång med en sporthall som lokaliseras till Falkenbergsskolans skolgård med byggstart snarast.
I förslaget från arbetsutskottet klargjordes att de ekonomiska ramarna för klubbhus m.m. på Södra utmarken skulle klargöras ytterligare.

Det är uppenbart för alla att allt detta inte är fullt ut finansierat, men eftersom Södra utmarken var en karamell i godisregnet inför valet, så kan man nu inte stå för den bistra sannningen att pengarna inte finns.
I förslaget till beslut i Kommunstyrelsen hade man därför ändrat till standardformuleringen att "investeringarna ska rymmas inom servicenämndens ram".

Det betyder att man med den omfattande möjlighet till delegering som socialdemokraterna beslutat, kan man utan att det redovisas öppet, flytta över pengar och väldigt få ser vad det kostar egentligen.Det finns nu en praxis från när man istället för att sälja mark och få in pengar för FF:s Arenaparkering, lade alla kostnader för parkeringen på skattebetalarna.
Och detta utan ett enda beslut!

Förutom den demokratiska aspekten leder det till en bristande ekonomisk medvetenhet. Då kommunen inte redovisar en kostnad för sina beslut eller var underskotten hamnar blir det väldigt svårt för beslutsfattare att utvärdera sina beslut.

söndag, januari 08, 2012

Förälder- en viktig förebild

Vilket pris de får betala för sina framgångar!

Hörde på radion om en pappa som lämnat sin pojke kvar för att han inte var nöjd med hans insats i en match! Minns faktiskt från min korta tid som tränare att det fanns en pappa som blev våldsamt arg på sin pojk för att pojken inte levererade enligt pappans förhoppningar.
En match fick för ett tag sedan avbrytas och föräldrarna lämna tillställningen för att de inte höll sig lugna.

Bra att föräldrars roll diskuteras. Allför många barn får leva sina föräldrars drömmar.
Så var det kanske för några när juniorerna tog ryssarna och hyllades i går kväll. Grattis!

Så var det kanske också för Michael Jacksson som jag såg igen från inspelningen under sin sista repetion som aldrig blev en föreställning.
Säkert är att han var ett proffs som visste att förberedelser och träning måste genomföras om det ska bli bra. Men till vilket pris hade han lärt sig det?

Men ändå kan man ju knappast fatta hur dessa skidåkare som underhållt oss hela helgen orkar träna för att pressa sig upp för dessa backar som vi andra brukar ta liften till.
Nu har ju dessa kvinnor och män goda möjligheter att träna, men resan fram tills dess måste man beundra. Man ska ju även imponeras av alla de föräldrar som skjutsar både sina egna och andras barn till deras träningspass.
De gör en viktig samhällsinsats och är i de flesta fall goda föredömen.

onsdag, januari 04, 2012

Nödhjälp i telefonen.

Allt fler som ringer till jourhavande medmänniska är under 25 år. Många kommer inte fram på grund av den stora belastningen.
Denna linje upprätthålls av engagerade frivilliga som efter "lämplighetsprövning" får gå en introduktionsutbildning.Men även om man fördubblade styrkan, så får aldrig denna verksamhet ersätta det som faktiskt ingår i vårt samhällskontrakt med våra medborgare.

Under min tid som narkossjuksköterska upplevde jag allt oftare att inte ens föräldrar ville inse att vissa åtgärder faktiskt både gör ont och är jobbiga.Då får man inte ljuga för barnen, utan stötta dem i det som måste göras och att det går över.
Man kan inte skicka ut barnen i livet i tron att evig harmoni är normaltillståndet.
Men man får aldrig bagatellisera en psykisk sjukdom, för en sprucken livsgnista är precis lika allvarligt som en hjärtsjukdom.

Och lika viktig att förebygga!

Kalmar kommun och Landstinget i Kalmar län har kommit överens om att samverka kring unga vuxna och barn, där så behövs, och det blir allt fler samverkansområden.
Personalen blir alltmer belastade och patienterna får inte den tid de har rätt till.
I sex år har S,V och MP pratat!

Så fort man närmar sig en lösning och pengarna ska fram så backar socialdemokrater,miljöpartister och vänsterpartister i landstinget! Sex år har gått och 2010 envisades en skolläkare med att skicka remiss tre gånger! till ungdomspsyk som vägrade ta emot eleven. Han anmälde dessutom ärendet till Socialstyrelsen.
Han ställde sig verkligen på patientens sida och så ska det vara!

Verksamhetschefen för Barn och Ungdomspsykiatrin säger att han är orolig för att ungdomar och unga vuxna mår allt sämre. Vi måste bli mycket bättre på samverkan säger han då år 2011.

Allt medan utredning efter utredning och arbetsgrupper avlöser varandra.

Nu har det gått sex år av utredning men vi har ännu ingen Unga Vuxnamottagning och inte heller något Barnahus i Kalmar.
När Barnahus började utredas fanns det fyra i landet. Nu finns hundra, men Kalmar är inte med bland dem.
Pierre Edström som är landstingsråd för FP har satt ljuset på psykproblematiken, men
majoriteten i landstinget borde skämmas för att man försummar ungdomarna!

Det värsta är att socialdemokraterna i Kalmar kommun istället för att driva på sina partikamrater i landstinget,nu verkar svikta, när de skjuter Barnahus framför sig till 2013.

Är de så beräknande att de vill inviga dessa mottagningar med pompa och ståt inför valrörelsen 2014? Är det därför barnen får vänta?