onsdag, juni 30, 2010

Friska människor är svåra att kontrollera...

Sverige är ej världens högst beskattade land längre. Vi är nu 2:a.

Sveriges statsskuld är (trots en global kris) lägre nu än när Socialdemokraterna styrde (i högkonjunktur).
Sverige är inte heller längre ett av de länder med högst sjukfrånvaro i Europa. Det visade en ny rapport från Försäkringskassan.
De senaste fyra åren har över 150 000 personer lämnat sjukförsäkringen, enligt en rapport som Försäkringskassan lämnade över till regeringen på tisdagen.

Det har nu gått två år sedan regeringen införde den hårt kritiserade rehabiliteringskedjan. Försäkringskassan är nöjd med resultatet och menar att handläggningen har förbättrats, sjukskrivningstiden har blivit kortare och de påbörjade sjukfallen har minskat.
Att sjuktalen minskar verkar närmast besvära Veronica Palm som låter som en gammal grammofonskiva med hack i. Stupstock och utförsäkring är hennes benämning på den rehabilitering och uppföljning som nu medfört att 150 000 människor har kunnat lämna sjukförsäkring.

Socialdemokraterna utgår ifrån att alla människor föds hjälplösa och behöver tas om hand. Jag har träffat så många sjuka människor och vet att även sjuka människor har många goda förmågor som de mår bäst av att få använda.

Men skulle någon visa tecken på egen vilja att styra sitt liv, eller att klara sig själv, trots sjukdom, är de snabbt där och försöker styra in personen i fållan. Det är ju HEMSKT för socialdemokrater att inte ha full kontroll, och de människor som inte längre är inne i sjuksystemet gör tydligen bara Veronica Palm och hennes kompisar nervösa och aggressiva.

Uppföljningen kommer självklart att visa på hur vi bäst kan hjälpa de som inte blivit arbetsföra, men jag tror det snarare handlar om att arbetsgivarna just nu väljer bort de som varit sjuka. Det finns en ovana att hantera denna målgrupp. Många är sjuka av sitt tidigare arbete och den bästa behandlingen kan vara att byta arbete.

tisdag, juni 29, 2010

ärlighet varar längst

I dagens Barometern har jag en artikel angående Linnéuniversitetets lokalisering och ärendet placerades i en arbetsgrupp med inriktningen Elevatorkajen och Hamnen. Min inriktning kan ni läsa här i min artikel.
Det finns alltför många hot mot Hamnen och inför första utredningen skriver man i utredningsunderlaget:
"Hamnen: 23 fast anställda. 45 miljoner i omsättning. Under 2008 omsatte ICA Maxi i Jönköping över 500 miljoner kronor. Kanske fler kan dela på hamnens ytor?"

Denna slutsats visar hur knapphändigt kunskapsunderlaget och intresset för fakta varit inför den vidare utvecklingen.Det är pinsamt och ger ingen bra grund för det fortsatta arbetet.
Sen har vi demokratin, som socialdemokraternas högste företrädare brukar benämna politiskt käbbel. Gäller kommunfullmäktiges beslut eller Johan Perssons omsvängning?
Här är artikeln:

"Fokusera på kvalitet!
Barlastholmen som plats för Linnéuniversitetet”. Så var rubriken på den allra första beskrivningen av uppdraget om ny lokalisering, och är diarieförd 14 maj 2009.
Är planeringen av Linnéuniversitetet tillbaka på ruta ett igen?

Det finns tyvärr de som mest ser hamnen som en utvecklingspotential för andra verksamheter.
Folkpartiet liberalerna bidrog därför till att det blev inskrivet att hamnens utveckling måste värnas, och det tillägget antogs också av majoriteten. En konsultrapport har ytterligare förstärkt hamnens värde för Kalmar kommun, och de flesta inser att välfärden är beroende av att företag kan utvecklas i Kalmar. T.ex. kräver utbildningslokaler samma hänsyn till bullernivåer som bostäder och vårdverksamhet och kan därför hämma en hamnverksamhet i framtiden.

Folkpartiet liberalerna har tagit ställning för Malmen som förstahandsalternativ för universitetets lokalisering, och de ursprungliga skälen för denna placering håller ännu. Därefter Brofästet, som ju är det enda område som tillåter en expansion, för även om elevkullarna skiftar i storlek, förväntar jag mig en så attraktiv forskning och högre utbildning här att Kalmar blir förstahandsvalet. Det går att räkna upp flera attraktiva studentstäder där studenter och lärare har mer än fem minuters cykelväg till universitetet. Tyvärr är socialister så fokuserade på monument, något att peka på, så man glömmer vad som är huvuduppdraget! De som bygger nytt idag, oavsett verksamhet, har fått erfara att det blir väldigt lite kvar i kassan till utvecklingsarbete. Konstmuseet är bara ett exempel.

Kalmar är nu en universitetsstad och vi ska värna om den högre utbildningen som tillför regionen en hög kompetens och också kan bidra till att människor har möjlighet att stanna kvar och bidra till utvecklingen i Kalmar. Ett universitet som arbetar i samklang med näringsliv och samhällsliv, uppskattar också att verksamheter som företagen är beroende av fungerar.

Hade det varit bråttom, hade vi så klart haft en redovisning och förslag om förändring till arbetsutskottet före sommaren, men vi har inte fått några sådana underlag, eller ens en rapport.
Det är utbildningens kvalitet och studiemiljön som sätter ribban för vart studenterna söker. Och det var många som sökte sig till Kalmar! Därför är det bråttom att lyckas, för ryktet är vår bästa följeslagare och marknadsföring. Men i övrigt finns det många skäl för eftertanke då Linnéuniversitet redan idag ligger i en för studenterna attraktiv miljö och kan utvecklas väl både på Malmen och vid Brofästet. Hamnens verksamhet kan enbart utvecklas i ett enda område, och det är hamnområdet."

söndag, juni 27, 2010

Att försvara eller inte, det är frågan...

Birgitta Ohlsson har satt blåslampa på de rödgröna som nu "enats" om några EU frågor. Denna överenskommelsen verkar lika otydlig som övriga "uppgörelser, och jag bara säger det: "låt oss slippa en rödgrön utrikespolitik".
De vill inte ha en federal inriktning men säger nu ja till att EU talar med en röst i utrikespolitiken. De vill inte ha en gemensam försvarsallians, samtidigt som de går med på ett utökat gemensamt försvarssamarbete och att Sverige ska försvara andra EU-länder som blir angripna.

Garthon betonar att MP inte har backat! De understryker ändå (för säkerhets skull?) de att de har olika syn på EU-politiken och jag undrar hur de har tänkt att kunna driva utvecklingen framåt.

Ohly svarar också på en fråga hur denna EU- politik går ihop:"att partiprogrammet och verkligheten är inte riktigt samma sak".
Det sammanfattar ganska väl de rödgrönas politik, tycker jag.

De har ett helt annat samhälle för ögonen. Bit för bit kan de ta över kontrollen av människors liv och öka politikernas makt. Med subventioner och bidrag vill de styra oss alla. Det kräver förstås ökade skatter vilket vi redan sett på lokal nivå här i Kalmar. Men vi kan ju bara ana vad deras recept för att klara den ekonomiska krisen hade varit!

Låt oss slippa deras insatser i Europas utveckling!

onsdag, juni 23, 2010

EUropa klarade första testet!

Spanien har nu klarat av sitt ordförandeskap i EU och nu gäller Lissabonfördraget, vilket gör att fokus på ordförandelandet tonas ner. Det kanske Spaniens ledare kan vara glada för när de handlat för pengar som de inte haft.
EU 2020-strategin för tillväxt och sysselsättning jobbas nu fram och de fem övergripande målen är: 1) främja en höjning av sysselsättningsgraden, 2) förbättra villkoren för innovation, forskning och utveckling, 3) uppfylla klimatförändrings- och energimålen, 4) förbättra utbildningsnivåerna, samt 5) främja social delaktighet, framför allt genom fattigdomsminskning.

EU har nu på kort tid tagit sig igenom svininfluensa, en global finanskris och askmoln från ett vulkanutbrott. Alla ordförandeskap har störts av någon kris som måste hanteras.
Tänk hur det skulle sett ut om varje land skulle löst dessa kriser var för sig, nej, snarare har länderna nu knutits allt hårdare till varandra.
Vi åker inte med häst och vagn längre, utan når varandra över dagen.
Stats- och regeringscheferna enades också om att vid G20-mötet undersöka frågan om att införa en global skatt på finansiella transaktioner.

Vi knyter med automatik våra länders ekonomier närmare varandra. Vi berörs av andra länders ekonomi men får idag inte sitta med när den ekonomin diskuteras. Det går inte i längden att sätta upp ett vått finger i luften och kolla opinionen. Därför
ska vi driva på om ett medlemsskap i tredje steget i EMU. Med en folkomröstning och en anslutning vid rätt valutaläge är vi med och styr även den ekonomiska politiken i EU.

Spanien röstade igenom regeringens stora sparpaket med röstsiffrorna 168 för och 8 emot och Storbritannien har ett stålbad som väntar.
I Sverige kan Alliansregeringen fortsätta satsningarna på välfärden, och med en ekonomi i balans kan även pensionärer se fram emot en högre pension och fungerande vård när det behövs.

Men nu ska stresstester för bankerna införas och indikera hur banken skulle klara en eventuell kris.
Stresstest på den kommunala ekonomin vore bra här för vänstermajoriteten i Kalmar kommun, som nu har glömt allt vad Sveriges Kommuner och Landsting sade när de efter valet 2006 bad Allianspartierna om hjälp att ordna upp ekonomin i Kalmar kommun.

Nu är det nytt val och nya insatser! S,V och MP handlar åter på kredit i Kalmar kommun!

måndag, juni 21, 2010

Behöver nog en retorikkurs?

Nu när bröllopet är över och prins och kronprinsessa är på smekmånad frossar tidningarna så länge det går i analyser av prins Daniels tal. Hörde det inte själv i direktsändning, men på webben, och antingen är han en begåvning på området, eller har han gått alla kurserna! Att tala inför alla dessa kungligheter och folkvalda måste vara något annat än att ställa sig i fullmäktiges talarstol, vilket kan vara nog så spännande.

Där stod vi i kväll och jag hade frågat angående socialdemokraternas löfte om heltid till alla och uppdrag att ordna önskad sysselsättningsgrad i Kalmar.
Nu pågår det projekt i Kalmar omsorgsförvaltning och jag ställde frågor kring det i en interpellation till Birgitta Elfström.

De var som en irriterad bisvärm och Steve Sjögren, omsorgshämndens ordförande, surrade. Att vänstermajoriteten attackerade så beror nog på att de inte hade svarat på frågorna, och kanske kände sig lite pressade för det.Jag försökte få lite svar om projektet med önskad sysselsättningsgrad men jag fick veta en hel del andra saker som jag kanske också får nytta av någon gång.En retorikkurs vore nog något i alla fall....

I morgon är det arbetsutskott och det var många ärenden, men där är det inte så mycket media och då blir retoriken annorlunda, även för de som kan.

lördag, juni 19, 2010

En dag man minns.

PUH, kan man säga nu när allt gick så bra med fint väder och glad stämning på stan.
För vad det har diskuterats och spekulerats om Daniel var rätt man för Victoria och vem som skulle gå med henne fram till altaret. Lite mera allsidighet kanske man kunde önska sig av SVT ändå.Fotboll eller kungligheter genom tiderna? Svårt val.


En majoritet av folket har valt detta statskick och så länge vi har ett kungahus som representerar Sverige på ett bra sätt, kommer monarkin att bestå och det verkar inte vara en prioriterad fråga för något parti.

Man måste ju gratulera de nu båda kungliga högheterna Victoria och Daniel till att efter många om och men fått varandra och jag önskar dem verkligen lycka till. Att förhållandet varit värt att kämpa för kunde ingen tvivla på som såg dem idag. Trots att jag inte tittat på TV hela dagen, har jag redan sett denna vigselakt ett antal gånger, och det var mycket värme i luften, det kunde man inte missa. De är ju så otroligt fina tillsammans, som alla brudpar, och brudklänningen var kanonfin.
Och som motvikt till all fotboll som fyller övriga kanaler, är det riktigt kul
att se alla vackra klänningar och utsmyckningar.


Både Sverige och världen har ju fått vara med hela dagen, och Stockholm visade ju sig från sin allra bästa sida. Detta har inte heller varit rätt dag för prova på praktik. Jag var mest orolig för att något Jasplan skulle ställa till det, men allt gick som smort och det är nog många som pustar ut ikväll!


När kungen och drottningen gifte sig bodde jag i Stockholm och stod förstås i stan och vinkade och hurrade när de kom ut på balkongen. Då fanns inga storbildsskärmar och då fick man ju se vigseln hemma på TV och sen snabbt köra in till slottet och vinka.
Men det är också en dag man minns, och så kommer det vara med den här dagen också.

fredag, juni 18, 2010

Tänjer på lojaliteten...

Haft en intensiv vecka som även innehöll en festlig avslutning på min vinterbadssäsong, om man kan kalla det för vinterbad ännu när stränderna i vindstilla lägen börjar fyllas med soltörstande människor. Många arbetsplatser har redan påbörjat semesterperioden och inom akutvården börjar den tiden på året då halva styrkan ska ta hand om, dels den fasta befolkningen, och dessutom turisterna vilket innebär ungefär en fördubbling i akutverksamhet.

På anestesikliniken går ca halva styrkan på semester nu och resten efter fyra veckor, vilket innebär att de om fyra veckor är helt utslitna efter att har täckt upp alla dagar och nätter. Dessutom ska narkossjuksköterskor när som helst på dygnet kallas in att åka med akuttransporter till Linköping med de patienter som är så svårt sjuka att de inte kan opereras eller vårdas här. Det är faktiskt denna ständiga jour jag saknar minst med mitt jobb som narkossjuksköterska.

Att bli inringd på sin lediga tid, oftast mitt i natten, är ingen höjdare, och det kan bara vara på en kvinnodominerad arbetsplats som man bygger upp sin verksamhet på så lojala arbetare. De vet verkligen vad ordet flexibilitet innebär.
Att jobba över när man har en nedsövd patient i sin vård och ingen finns som kan ta över, sker alltför ofta, och barn att hämta eller en kvällskurs kan inte konkurrera med patientsäkerheten. Det ifrågasätter ingen och det utnyttjas verkligen. De har ju ingen annan arbetsgivare att välja.

De får inte heller strejka som t.ex. piloterna. För tusentals resenärer kan strandsättas på flygplatserna, men sjuksköterskor kan aldrig tvinga till sig bättre villkor, vilket också är ganska typiskt för ett kvinnodominerat arbete. De har dessutom aldrig tid eller ork över att prata sig samman till en enad action av något slag, för även om de som kommer tillbaka efter fyra veckors semester är utvilade, möter de en akutverksamhet som gör att semestern efter två dagar är ett minne blott.

Detta tänkte jag på ikväll när jag satte mig för att se kvällens konsert till brudparet.
Jag har älskat mitt arbete varenda dag, och jag måste jobba fler både kvällar och helger som förtroendevald, men det är självvalt. En fredagkväll kan jag nu svara i telefonen och veta att jag inte på ett ögonblick måste kasta mig in till operation för ett akut kejsarsnitt eller andra utryckningar när det kört ihop sig där. Det kan man njuta av när man vet att det inte är en självklarhet.

Jag tror inte kommun och landsting vet att värdesätta personalens lojalitet. De kräver faktiskt så lite.

onsdag, juni 16, 2010

KLT breddar verksamheten!

Läser i dagens tidning att KLT utökat sina tjänster. De sköter numera även ombokningar av tandläkartider och samordnar det tydligen väldigt elegant med restiderna utan en extra kostnad. Fantastiskt!
Det finns tydligen utrymme att sänka kostnaderna för resorna. Vi väntar på de förslagen.

Socialismen har nu intagit ännu en arena och "tar hand om" det vi inte förväntas klara själva, tills vi inte längre klarar något själva. Tur att någon ännu orkar protestera mot att omyndigförklaras!

söndag, juni 13, 2010

"VI KÖPER INTE POLITIK"

I ekots lördagsintervju förklarade Wanja Lundby-Wedin hur 150 00 "förtroendevalda" LO-anställda mobiliseras som valarbetare inför valet, samtidigt som hon gjorde knorr på sig själv för att låtsas som om LO företräder medlemmar med olika partisympatier.

Av dessa medlemmars avgifter till facket går totalt 12 miljoner varje år som stöd till socialdemokraterna. Dessutom är det ju så viktigt enligt Wanja, "att det blir maktskifte" att LO i år deltar med 24 miljoner till!

Jag kommer att fokusera på arbetsplatserna i valrörelsen säger hon också, och det är ju väldigt smart eftersom inga partier får komma in på de stora arbetsplatserna inom offentlig sektor.
På Länssjukhuset har man ofta genom dessa "arbetsplatsbesök" för kommunal, bjudit in och lockat med mat och prat.Undersköterskor är inte bortskämda med förmåner så det är en ganska tacksam grupp att bjuda in.

"Men vi köper inte politik" är Wanja Lundby-Wedin noga att framhålla, trots att det ekonomiska stödet till socialdemokraterna är omfattande och långt större än de miljonbelopp hon anger i lördagsintervjun.


Kanske dags att sänka medlemsavgifterna, och låta de LO-medlemmar som vill betala in till socialdemokraternas valrörelse, göra det separat.

fredag, juni 11, 2010

Grattis!

Förra fredagen sa jag "gå ut och njut även om det bara är opinionssiffror". Det var väl tur att vi gjorde det för nu har de svängt igen.

Idag var jag hos Hitta.se som hade bjudit in till mingel och presentation av en nyhet. Lite hemligt så där.

Jag har följt Företaget hela vägen ända från starten med Telia, via Gula Sidorna, via.......via....Ja det var så många omorganisationer i detta företag så man blev helt snurrig när man talade med cheferna. Man hade gott om pengar så länge staten hade sin hand vilande i företaget men sen blev man med Teleadress och levde på en verkligt tuff marknad.
Man lanserade Hitta och seglade upp och förbi Eniro, blev uppköpta av Aftonbladet och omorganiserade och omorganiserade. Alltid något på gång i det företaget och idag var det dags att lansera säljföretaget LindaMarkmedia. Vet inte om det blev rätt ordning på bokstäverna,men duktiga är de och de verkar ha mycket på gång hela tiden.

Det har förstås inte bara varit en dans på rosor men det har varit kul att följa denna utveckling och jag är så glad att ni finns just här i Kalmar! Grattis till er alla!

torsdag, juni 10, 2010

Inga skrytbyggen i Nacka

Spårhunden på Östrans ledarsida undrar idag vad terriertiken Inger Hilmansson säger.
Om vad? Om att socialdemokraterna gömmer sig på en herrgård för krismöte om dåliga opinionsiffror. Eller att de försöker överösta Alliansen i Hultsfred? Eller var det sponsringen jag skulle säga något om? Prata på, säger jag för ju mer socialdemokraterna ger skall med "sin politik" desto sämre går det för dem.

Men nu ska jag istället tala om Nackas kommun som i Dagens Samhälle jämförs med mediankommunen i kvalitet och kostnad. I Nacka är moderaterna och Folkpartiet de största borgerliga partierna och styr tillsammans med KD.
Vad som skiljer Nacka från alla andra kommuner är att de strävar efter att invånarna ska få välja utförare av välfärdstjänsterna.
Andel särskilt boende för 80+ var lägre, annars rangordnas Nacka bättre än median.
Allt från medborgarbetyg, företagsklimat och godkända elever i årskurs 9 är mycket bättre och här är det även invånarna som utvärderar verksamheten. Jag har varit på seminarium om Nackamodellen och våra Folkpartister där säger att det varken är dyrare eller billigare totalt sett, det är inte det som är grejen för det viktiga är att invånarna får bestämma mera, och att de kan välja bort det som inte passar dem.

De har en lägre skatt men håller hårt på att skattepengarna ska gå till kärnverksamheten, och det går bra för Nacka! "Vi gör inte allt, och vi bygger inga skrytbyggen, inga prestigeprojekt".

Socialdemokraterna i Nacka vill förstås ha det som i Kalmar! Hög kommunalskatt många prestigeprojekt och kommunal monopolverksamhet.

onsdag, juni 09, 2010

Bra med utredning!

Nu börjar man ana varför det var så mycket som var förutbestämt med polishuset.

Det var helt omöjligt att diskutera ett annat läge och fort skulle det gå.
Jag ville att man skulle göra en detaljplan för hela markområdet, men man valde att dela, för att inte få med så många sakägare som kunde överklaga (min teori).

Folkpartiets synpunkt var, att eftersom det redan då diskuterades att man skulle ha ett häkte m.m. så tyckte vi att det var lämpligt att utreda detta tillsmmans. Vi lade en protokollsanteckning om detta till beslutet om detaljplan. Nu överklagade ju ändå Arla och det fanns tid att tänka om. För två år sedan skrev jag om att det tog tid för planeringen med häktet, men fick då en försäkran att allt gick som planerat.

Men nu när det skjutits till pengar ska det ju gå dubbelt så fort med planerna , är det utlovat, så kanske ett år till att vänta, eller....

måndag, juni 07, 2010

Utmanande sanning?

Jag har ju för Folkpartiets räkning ställt frågan om kommunfullmäktige kunde ha en temakväll för att lära och diskutera skolan och barnens villkor.Varken under den förra mandatperioden eller under denna fick jag riktigt gehör för min önskan.
Istället blev vi inbjudna till tre timmar och en redovisning av barns psykiska hälsa från Folkhälsoinstitutet.
Nu ska vi åter få en hallelujaföreställning om positiv statistik för Kalmar, tänkte jag, som vet att vi aldrig fått en redovisning med anledning av dåliga resultat (jo, de finns).
Jag måste erkänna att jag hade fel.

Nu fick vi en superbra föredragning av Sven Bremberg,docent och barnläkare, och jag vill gratulera de anställda som tidigare under dagen fick lyssna till honom i syfte att förbättra barns hälsa.

Hälsan har en tydlig koppling till hur ungdomar klarar skolan och vi måste göra barnen kvalificerade för yrkeslivet och vuxenlivet.

Självkänslan är viktig! Barn ska ha utmaningar som de klarar av och vuxna ska inte säga att resultat är bra om de inte är det.Arbetsmarknaden för ungdomar har försämrats stadigt och Sverige är värst bland många jämförbara länder. Även vi måste svälja denna sanning!

Det finns vetenskaplig litteratur.

En sammanställning som innefattar 500 studier och tiotusentals ungdomar visar att det som betyder mest är metoder som hjälper lärare att själva utveckla sig som lärare gärna med hjälp av videoinspelningar från undervisningen. Metoder att få lugn och ro i klassrummet var också viktigt. Barnen störs ofta mer än läraren.

Väldigt liten betydelse hade storleken på klassen eller ökade resurser, vilket förvånade mig lite, trots att vi ju ser i statistiken att bra skolor också kan ha lägre kostnader.

En investering i barns väg in i vuxenlivet är otroligt viktigt och här känns det som om vi kan får en fantastisk utdelning på några års sikt, men då måste vi börja nu.
Jag är verkligen glad att jag bidrog till att vi fick denna föredragning om barns hälsa.Det känns som en riktig och viktig bekräftelse på att Folkpartiet liberalernas skolpolitik också kommer att bidra till en bättre hälsa för våra barn och ungdomar.
Men det är inte nog!

De barn jag också går och bekymrar mig för är de barn som blir utsatta för våld i sina egna familjer. Och de barn som kommunen tar om hand och lämnar till andra vuxna .
I den mån det finns en utvärdering är den inte hoppingivande.
Även här är skolan ett viktigt skyddsnät, där vi vuxna måste våga se vad som händer inom ganska många familjer. För barnen kan skolan vara en livlina.

Kom fram ur idet!

På DN-debatt skriver Östros och Sahlin om Euron. Mycket skåpmat och inslagna redan vidöppna dörrar, men mest intressant är att när de beskriver politiken så verkar det som om de varit i ide de senaste två åren. Vet de inte om att det varit en finanskris? Har de inte följt med i tidningarna och läst att Sverige är det land i Europa som klarat krisen bäst av våra länder?

Vi ska inte gå med i Euro-samarbetet under kommande period säger de!
Nej den konstellationen kommer aldrig att gå med i ett Eurosamarbete, det visste vi ju innan!

Dags att börja hänga med i vad som händer runt om kring er. Vi har gått igenom en av de värsta kriserna och ni har inte noterat det. Dags att vakna! Dags att krypa fram ur idet.

fredag, juni 04, 2010

Karlsson röstar inte på Sahlin!

Vi intalar ju oss hela tiden att inte opinionssiffror betyder något, och det har vi all anledning att göra. Ändå känns det bra att inleda helgen med åter en undersökning där VI går framåt! Därför säger jag till alla alliansvänner att gå ut i solen och njut av att siffrorna är bra även om det bara är opinionssiffror!

Alliansens har varit på turné, granskats - och går framåt!
S,V och MP har varit på turné, granskats - och går bakåt!

Så fort Mona Sahlin och Östros pratar om sin politik flyr de presumtiva väljarna.
Nu försöker alla rödgröna lyfta fram att det är partipolitiken man röstar på, men är inte partiledaren den främsta symbolen för sin politik och speciellt om hon gör anspråk på att bli statsminister.

Så hur är det: Röstar man på socialdemokraternas politik eller på första namnet på deras lista? Och hur vet vi att det är Sahlin som avskräcker och inte politiken?

Hans Karlsson som tidigare varit arbetslivsminister, S skriver idag på Östrans ledarsida: JAG SKA INTE RÖSTA PÅ MONA SAHLIN I VALET I HÖST. JAG SKA RÖSTA PÅ SOCIALDEMOKRATERNA!
Kan han säga det tydligare?

torsdag, juni 03, 2010

Klassresan börjar i klassrummet!

Det är de svagaste grupperna som gynnas av Folkpartiet liberalernas skolpolitik!
Detta har vi hävdat länge, men nu är det framlagt i en rapport för alla att läsa!
Helt underbart, främst för de barn som nu får stöd av skriftliga omdömen, tills dess FP får ännu mera stöd av väljarna för tidiga betyg!


"
– Till skillnad från vad som ofta hävdats i debatten gynnar betygsfrihet inte de svagaste grupperna. Tvärtom verkar barn som klarar sig sämre i skolan och som som kommer från studieovana hem att ha gynnats av tidiga betyg, säger forskaren Anna Sjögren vid Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, ifau, i Uppsala."

Läsa skriva räkna garanti är första steget. När Folkpartiet får mera inflytande i Kalmar blir det kunskapsskola med speciallärare till stöd för de studiesvaga eleverna.
Det är en investering med verklig avkastning ! Vår slogan "Klassresan börjar i klassrummet " blir bara bättre och mera underbygd för varje dag!

onsdag, juni 02, 2010

oppositionens utrymme krymper!

På senaste kommunfullmäktige hade jag en fråga till kommunstyrelsens ordförande angående kommunens styrdokument som tar allt vidare svängar kring fullmäktige.
Ja, inte de små korta på två sidor om tobakspolicy och liknande som fortfarande vandrar hela vägen och beslutas i kommunfullmäktige.

De styrdokument som jag nämnde i min fråga är t.ex. parkeringsnorm,grönstrukturplan och vindbruksplan som först ska på samråd. Normalt brukar man efter samråd ha en process där vi förtroendevalda får se de synpunkter som kommit in och sedan i kommunfullmäktige ta ställning till det slutliga beslutet.
Är det någon skillnad om de redovisas i arbetsutskottet eller beslutas i kommunfullmäktige?
Ja!
Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet och det enda ställe där invånarna har makt att tillsätta och avsätta ledamöter genom personval. Succesivt har det dock förminskats till att behandla formaliteter, eller som en arena för diskussion kring interpellationer och motioner. Bryr sig någon om att fullmäktige förminskas? Nej alla säger sig vilja värna demokratin, men hur? Vad gör media? Vem bryr sig?

Många ärenden bollas istället fram och tillbaka så länge innan de når arbetsutskottet, att det alltid är bråttom när det når kommunstyrelsen.
Vem vill då vara den som reserverar sig eller skickar på återremiss för att det inte finns ett tillräckligt bra beslutsunderlag? Kommunen beskylls ju ofta för att ta lång tid på sig. Redan här krymper oppositionens möjlighet att påverka betänkligt.

Grönstrukturplanen har utretts sedan 2005 och parkeringsnormen var färdig redan år 2006. Ändå har man inte under dessa år valt att lägga fram dem i kommunfullmäktige för diskussion och beslut.Utan vindbruksplanen förlorar kommunen handlingskraft och riskerar att tveksamma områden används innan mera lämpliga områden tas i bruk.

När ärendena hamnar i den politiska processen är det plötsligt bråttom eller planerar majoriteten att bara helt sonika ta fram styrdokumenten samtidigt som den översiktsplan de ska ligga till grund för. Majoriteten har stärkt sin makt ytterligare men vem bryr sig?

tisdag, juni 01, 2010

Lite mer muskler,tack !

Sedan finanskrisen hösten 2008 har Kommuninvests utlåning ökat kraftigt, liksom antalet medlemmar. Idag är 241 kommuner och 7 landsting medlemmar i Kommuninvest. Utlåning 2009: 123,6 miljarder. Det har antytts att staten (liksom i Haninge) skulle vara någon garant för Kommuninvest men så är inte fallet.

Rusningen till Kommuninvest på grund av bättre villkor än hos bankerna har bidragit till stora kostnader i kommunerna. Kommuninvest är nu den största långivaren till kommunerna och för att fortsättningsvis kunna erbjuda bra finansieringslösningar även i kommande kriser behöver Kommuninvest ett större kapital. Man vill ju inte framstå som svag gentemot andra aktörer och då stärker man musklerna med lite skattepengar! Lätt som en plätt!

Detta hade vi att behandla idag på arbetsutskottet .

Man föreslår kommunfullmäktige besluta att genom förlagslån låna ut högst 11,5 miljoner kronor till Kommuninvest ekonomiska förening. Det är lätt att vara generös med andras pengar, och jag undrar om någon hade satsat sina egna i denna ”kommunala bank”.
Man lånar först billigt, men sätter sen in skattebetalarnas pengar i pant. Jag gissar att Kommuninvest blir nästa bubbla som spricker. Men först kommer de säkert fler gånger till kommunen för att få lite nya friska pengar, som majoriteten i Kalmar kommun gjorde med Salve tills den bubblan brast. 20 miljoner i sjön. För Kommuninvest är den totala lånesumman av kommunerna denna gången en miljard!

Får det konsekvenser? Det kan ju vara så att man biter sig själv i svansen med en alltför hög upplåning totalt. Kostnader ökar och driver upp kostnader i kommunen så att människor får mindre över i den egna plånboken.
De som förlorar är de som är också de som är beroende av skolor, fritidsgårdar och omsorgsverksamhet, för det är där de 11,5 miljonerna skall tas.
Jag ville inte att kommunen skulle gå med i Kommuninvest och jag har blivit än mer övertygad om att det var rätt.
Detta var säkert bara första inbetalningen för att få låna billigt.