onsdag, maj 27, 2015

Överraskad, men bara lite...

Före valet lovade såväl borgarrådet i Stockholm Karin Wanngård (S), som S-ledaren Stefan Löfven att Bromma skulle bli kvar.  
Knappt är valet  över  förrän den rödgröna majoriteten i Stockholm vill att flygtrafiken på Bromma ska upphöra senast 2022. Man planerar redan området för bostäder
Statsminister Stefan Löfven är inte heller i denna fråga så tydlig efter valet. 

Alliansen i Stockholms stadshus har i en motion anfört en mängd motiv för att häva hotet mot Bromma  flygplats, den rödgröna majoriteten avstyrkte  att  motionen  skulle skickas på remiss till de kommuner som  berörs direkt av en nedläggning. 
 
Min fråga:
"Vill du bidra till en skrivelse från kommunstyrelsen i Kalmar till majoriteten i Stockholms stadshus, där vi beskriver betydelsen av att Bromma flygplats finns kvar och de konsekvenser en nedläggning skulle innebära för Kalmar kommun".

 Även denna gång skruvar Johan Persson till min fråga för att kunna svara som han vill.
Johan Perssons egen tolkning blir:

”Inger Hilmansson (fp) frågar i en interpellation om jag är beredd att i ett brev till Alliansen i Stockholm uttrycka vårt stöd för att Bromma flygplats ska vara kvar.”

Utdrag ur svaret till mig:
”Mot bakgrund av att brevet från alliansen i Stockholm inte är ett formellt brev från
Stockholms stad så tänkte jag svara i min roll som partiföreträdare och där uttrycka mitt stöd för Bromma flygplats. Vill fler gruppledare skriva på så är det bara positivt.

I brevet tänkte jag också be Alliansen i Stockholm om stöd för vår strävan att sprida statliga jobb i hela landet. Sverige är ju som bekant större än Stockholm.
Johan Persson (S)
Kommunstyrelsens ordförande”  

Överraskad över ett  positivt svar  vill jag självklart skriva på.
Att Johan Persson i samma brev vill att vi ska be Alliansen om stöd för utlokalisering av statlig verksamhet till Kalmar förvånar mig dock inte så mycket.
 
Men det är inte Stockholms stad som avgör utlokaliseringarna utan det är den rödgröna regeringen, vilket civilministern förtydligade i Barometerns artikel från besöket i Kalmar igår.

Däremot är det är den rödgröna majoriteten i Stockholm som äger frågan om Bromma Flygplats, tills annat beslutas.
Hans uttalande i tidningen gör mig tveksam på om han ens, i en så här viktig fråga som flyget, är beredd att få till en gemensam skrivning.  Jag hoppas att han överraskar även här.

 

torsdag, maj 07, 2015

En fred värd att fira!


 Det har gått 70 år sedan andra världskriget tog slut i Europa. Jag läser just nu en bok om Churchill, som rör sig från denna period och det är slående vilka motsättningar som fanns både över och under ytan i Europa och riskerade att blossa upp hela tiden. Kanske inte ens alla visste vad som hände men det är intressant, när Astrid Lindgrens dagböcker nu publiceras, att den som vågade se också såg vad som pågick, även om det nog aldrig går att ta in hela vidden av förintelsen och de grymheter som pågick.

De flesta länderna i EU har sökt medlemskap i EU för att skydda sina nyvunna demokratier från fascistiska och kommunistiska diktaturer. Att hotet är på riktigt visar ockupationen av Krim och det pågående ryska intrånget i Ukraina visar vilka plötsliga händelser som kan hota vår frihet. Många har haft som strategi att man inte ska tala om problem eller hot, för då skapar man oro.  Jag tror på kunskap och öppna samtal. Nästan alla krig i Europa har överraskat oss och vi har även haft svårt att ( innan det hänt) uppfatta när krigen eskalerat.

Att kunskap behövs står också klart efter valet till Europaparlamentet i år. Att en mängd riktlinjer tas mellan olika organisationer förväxlas ofta med besluten som ministrar och parlamentariker jobbar med. Kritikerna menar att EU lägger sig i detaljer, och det gör de ibland, men det är regler (ibland väldigt korkade och på fel nivå för oss i Sverige) som underlättar t.ex. handeln mellan länder. Detta missnöje  stärkte efter valet, makten för EU- motståndarna längst ut till både höger och vänster. De som vann nya platser i Europaparlamentet glömde dock tala om hur deras alternativ ser ut och deras väljare frågade aldrig. Men freden är för bräcklig för att man bara ska ”vilja röra om lite  i grytan”.

Att söka kunskap och våga diskutera även svåra frågor är viktigt. Vi liberaler vill att människor ska kunna tänka själva och påverka sin framtid. Folkpartiet värnar EU som fredsprojekt även mellan valen, och det finns många frågor som måste lösas länder emellan.

Efter en motion från Folkpartiet har Kommunfullmäktige för flera år sedan beslutat att Kalmar kommun ska uppmärksamma Europadagen, men tyvärr har engagemanget varit svagt. Det positiva svaret på motionen var antagligen för att majoriteten ville att Kalmarborna skulle tro att de bryr sig om EU-frågorna. Här i Kalmar är man ju så snabb på olika evenemang, så man hade säkert kunnat göra underhållning även av Europadagen.
Idag ser vi  krigen på första parkett i våra vardagsrum och det är ändå helt omöjligt att riktigt ta in den ondska och grymhet som pågår. Nu som då lyckas folkmördarna helt försåtligt lockar unga människor att mörda civila människor med sig själva som vapen.

På lördag 9 maj firar vi Europadagen för fredens, frihetens och demokratins skull. Det är en viktig dag, då vi med många länder även utanför Europa, hedrar de som stupat i kampen för frihet och demokrati i Europa, och tackar dem för att vi tack vare deras uppoffringar får leva i fred idag!