torsdag, april 26, 2012

den som spar han har....

Tio miljarder mer än förväntat finns att fördela till kärnverksamheterna meddelar Sveriges Kommuner och Landsting. Detta främst på grund av färre sjuka och fler arbetade timmar.
Kommunerna är iår gynnade av en mild vinter med låga energikostnader och låga räntor på grund av en ansvarsfull ekonomisk politik på nationell nivå.

Men världen ser annorlunda ut i dag och vi ser snabba förändringar som påverkar oss oavsett var de sker i världen. Många europeiska regeringar har handlat för pengar de inte har. Därför är det en bra princip att ha lite pengar på banken oavsett om det gäller hushåll eller kommunsektor. Men även förändringar som kortsiktigt drar med sig oro i världen, kan vara otroligt viktiga för de människor som lever mitt i turbulensen. Vem hade anat att den arabiska våren skulle fälla den ene diktatorn efter den andre?

De människor som lever i kaos och fattigdom efter upproren framhåller ändå att det viktigaste är att de nu får tycka och tänka vad de vill och dessutom tala högt om det. Deras resa till demokrati är så klart lång och krokig, men den har startat. Demokrati och fred är viktigast även för ekonomins utveckling. Därför är det så viktigt att ledarna i Europas länder nu talar med varandra istället för att kriga.
Men demokratin är en skör blomma som ska stå i ljuset och skötas väl, annars kan den dö även här.

lördag, april 21, 2012

Pinsamt KFF!

Pinsamt är bara förnamnet om KFF:s försök att locka kvinnor till fotbollen. Är det detta företag som Kalmar kommun sponsrar med 6 miljoner om året?
Eller är KFF fortfarande en idrottsförening som Kalmar kommun tvärtemot reglerna gav ett vidlyftigt alkoholtillstånd.

Jag hoppas verkligen att både män och kvinnor i Kalmar visar att de inte springer på vilka bollar som helst. Var det detta majoriteten i Kalmar
-MP men + M och C menade med övrig evenemangsverksamhet , vilket var en förutsättning för att skattebetalarna skulle riskera 100 miljoner till ett företag ( eller om det är en förening?)

Man startade första året med en konsert som för att legalisera borgensåtagandet, men det ser nu ut att också bli den enda konserten för överskådlig tid.

Företaget har särbehandlats på många sätt och det allra senaste? var väl när kommunen plötsligt och utan politiskt beslut, bjöd på en parkeringsplats för tusen bilar.
Jag vet inte hur många gånger om året man har matcher som kräver hela parkeringen . Kan det vara tjugo?
Men i centrum motiverar socialdemokraterna oviljan att bygga parkeringsanläggningar med att det inte går att bygga för de största behoven!

Jag räknar med att socialdemokraterna inte bränt alla miljonerna i kvarteret Gasten utan kan vara lika generösa när det gäller den viktiga parkeringsfrågan i centrum och den ännu viktigare fritidsverksamheten för barn och ungdomar.

Vi ska självklart vara glada att Kalmar FF får in pengar och slipper lösa ut kommunens och därmed skattebetalarnas borgensåtagande, men är det dessa pinsamheter och fördomar om vad kvinnor vill se , som gör att arenan "sätter Kalmar på kartan"?

onsdag, april 18, 2012

En självklar rätighet!

Nu inför regeringen parboendegaranti och Kalmars invånare som lever tillsammans kan försäkras att få leva tillsammans även sin sista tid i livet. Vi hade för ett par år sedan en motion om att Kalmar kommun skulle införa en parboendegaranti, men det gick inte majoriteten med på.
Nu tvingas kommunen till detta av alliansregeringen och det är jättebra.

Gissa om de nu kommer att klaga på att regeringen inte skickar med några pengar! Men i debatten om parboendegarantin menade man att
efterfrågan på parboende var så liten att man inte behövde någon garanti.
Men det är själva Poängen att gamla inte ska behöva oroa sig för hur det blir den sista tiden i livet och det behöver de inte när regeringens beslut är fattat.
Detta är ännu en i mängden av liberala förslag som alliansregeringen hjälper oss att genomföra! De gamla i Sverige kan fira med tårta över ännu en självklar rättighet!

måndag, april 16, 2012

fram med brandsläckaren!

Så har ännu en budget lämnats över till talmannen. Den kan sammanfattas med prioritering och sparsamhet.
Det är ord som inte förekommit i Kalmarpolitiken. Här bränner man på för fullt och släcker eldar för resten!

Här är det efter året 2006 alltid regeringens fel att man inte har tillräckligt med pengar i kommunkassan.Från första kommunfullmäktige efter valet 2006 kom också den första kravlistan på statsbidrag från Alliansregeringen.
Många klagade redan då på finansministern och regeringen för att man höll för hårt i pengarna.

Under högkonjunktur men efter valet startade år 2007 i Kalmar ett Budget i Balans-arbete för att hindra skattehöjning. Alla verksamheter fick spara och det var egentligen sen bara Destination Kalmar och elitfotbollen som fick extrapengar.Verkliga kärnverksamheter om ni frågar kommunstyrelsens ordförande!
Men Kalmars "röda bröder" skulle enligt nämnde ordförande absolut få tåga in på en ny arena!I majtalet utlovade han en Arena och märkligt nog fick inte företaget som skulle satsa, fram pengarna.

Nu är det "pay back time" på 1 maj.

Nu vill socialdemokraterna tydligen "satsa" och höja skatten i hela landet.Jag börjar känna igen dem och jag bara längtar efter att de ska börja tala om vad de tänker göra i politiken. Nu går det inte för partiledaren att leka mysgubbe längre. Nu är det skarpt läge och monopolpengarna förvandlas till riktiga pengar som människor vill bygga sin framtid med!

När krisen kom 2008 fick alla Sveriges kommuner ett statsbidrag som gjorde att nivån i välfärden skulle värnas.Det kunde man göra för att man tillämpat just den sparsamheten.
Tyvärr höjde ju socialdemokraterna skatten, och förvärrade krisen ändå för Kalmars invånare.
Nu har S vunnit ännu ett val på att bränna pengar, så nu ska vi nog snart "ta ansvar" och släcka bränder igen!

fredag, april 13, 2012

En inspirerande dag!

I morgon ska Nina Larsson partisekreterare i FP tala vid länsförbundets årsmöte i Söderåkra.
Idag har Nina besökt Kalmar och vi har besökt Industriparken AB som lite speglar den utveckling samhället istort genomgått.
Göran Malkar berättade på ett mycket inspirerande sätt om hur familjens verksamhet startat och utvecklats.
Michael Gelebo, vd för det kommunala bolaget KIFAB som förvaltar fastigheterna inom Industriparken,
berättade om områdets historia och resan från tågfabrik tlll de nitton befintliga företag som verkar inom området idag.
Ett av dessa företag är GeesinkNorba och vi blev visade runt av Thomas Thuresson Vd, som också presenterade företaget och
Dess utvecklingsmöjligheter.

Det är alltid lika inspirerande att lyssna och lära och vi är stort tack skyldig!

Jag hann bara hem och lägga upp mitt ben (lämnade kryckorna hemma för första gången i går) en kvart och sen bar det iväg till
TIC huset , där engagerade medlemmar samlades för att diskutera olika politiska och organisatoriska frågor med Nina.

Väl hemma lyssnade jag i efterhand på den debatt som nu förs kring konstmuseets verksamhet. Jag hade ju en interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående det avtal mellan Kalmar kommun och Byttan som skulle garantera ett samarbete med konstmuseet.
Som vanligt drogs det i några trådar, så att det öppnades ett cafe lagom till kommunfullmäktige och svaret på interpellationen.

När rampljuset slocknat, slocknade också intresset för att lösa frågan med ett caf'e i anslutning till konstmuseet.
Det är en ren skandal att det inte är öppet på Byttan de tider som konstmuseet har öppet.
Kalmar kommun lägger stora resurser påmatt hålla vår vackraste park i ordning
Kalmar är en besöksstad och det är ett stort resursslöseri att man inte samarbetar så som avtalet var menat.
Det är ännu mer obegripligt när man besökt företag som samarbetar i olika frågor till allas nytta och glädje!

onsdag, april 11, 2012

Naturkraft att ta på allvar!

Nu vet alla vad en jordbävning och en tsunami innebär, och idag var det skarpt läge och inget övningslarm i Thailand. Får hoppas att det inte kommer några nya fenomen som vi inte sett tidigare. Man kan vara säker på att den ena katastrofen kommer ändå aldrig att likna de tidigare, men vi lär oss nya saker varje gång. Vad som hände i själva jordbävningen var det få som intresserade sig för....

Vilken fruktansvärd belägenhet att sitta på ett fartyg och vänta sig en tsunami.
och vilket svårt beslut för en kapten att välja att vara kvar på havet eller styra mot land.
Erfarenheten säger att det var bättre att vara ute på havet än på land. T.o.m. de flesta dykare som var i havet klarade sig bättre, enligt vad som berättades vid den första tsunamin.

Nu är den värsta faran över och många vittnar ändå om hur hjälpsamma människor var i en en så stressad situation.Vi är allt mer beroende av fungerande teknik och hjälpsamma människor! Larmen fungerade och människorna visste vad som gällde, men hjälp vad små vi är när naturkrafterna gör sig påminda!

lördag, april 07, 2012

Det är en livbåt de ror!

Läser på Barometern Debatt ett inlägg från kommunstyrelsens ordförande i Kalmar. Tydliga signaler till övriga stödpartier att ALLA inom partierna måste sluta upp bakom socialdemokraterna i alla lägen även när de har både jävsdomar och revisorer emot sig.
Att Kalmar behöver utvecklas till en modern och attraktiv kommun är inget partiskiljande.
Skillnaden är att numera S,V,M,C vill göra detta genom att bygga monument och fasader, medan Folkpartiet vill satsa på att företagen sköter företagande och politiken satsar på goda förutsättningar för företagande och att förbättra de kommunala verksamheterna.

Mina första år som gruppledare försökte FP få igenom en politik som skulle tillåta mera konkurrens i dagligvaruhandeln.
Då debatterade majoriteten och även Johan Persson emot vår motion. Majoriteten tyckte då att det räckte med ICA och Konsum och
I debatten talade man ner övriga intresserade på ett ganska skrämmande sätt.
Den näringspolitik som vi försökte genomföra redan då kom sen med IKEA:s etablering. Då öppnades alla slussar och vi minns att S förvägrade Folkpartiet en utlovad redovisning av Fanerduns ekonomi före etableringen.

Ett aktuellt exempel är den nya ishallen, som vi i Folkpartiet verkat för med inriktningen att allmänheten skulle få mera tid i hallen.
Istället stänger man nu ishallen innan sista snön fallit, för att kommunen har slut på pengar!

Jag borde berätta hela sanningen bakom punkterna i dagens ledare, för risken är stor att ingen annan gör det, av risk för att
kallas gnällspik eller bakåtsträvare. Att socialdemokraternas ekonomiska politik granskas så illa i Kalmar kan bara sluta i ytterligare
trolleritrick i budget. Kalmar står för enorma ekonomiska utmaningar inom de närmaste åren och det räcker inte att "övervintra", utan här
behövs en ansvarsfull och långsiktig politik som innebär att Kalmar i första hand kan uppnå sina egna finansiella mål och även kunna genomföra en reformpolitik som bygger hela Kalmar starkt i den globala framtid som vi är en del av.


Tyvärr har S redan klättrat i livbåten och ror, nu med lite mera muskler från M och C, allt snabbare för att slippa svallvågorna när det stora skeppet kantrar. Att försvara sin tidigare kurs och sina beslut före olyckan blir allt viktigare. Folkpartiet vill redan nu stärka det stora kommunskeppet, så att det går säkert framåt även på ett lite stormigare hav. Vi har tyvärr fått avslag på många av våra reformförslag, men vi
vi har ett ansvar gentemot de som valt oss att granska makten och visa våra alternativ. Vi har inte lovat våra väljare att hjälpa
S att driva en socialistisk politik. Vi har lovat våra väljare att stärka friheten!

Den som är satt i skuld är inte fri.

måndag, april 02, 2012

Maktens arrogans har inte med ålder att göra

Ser i Barometern att ledande kommunalrådet i Kalmar är missnöjd med att ledamöter i Kalmar driver frågor vidare som HAN en gång bestämt hur de ska hanteras. Han känner sig också gammal och det får man ju beklaga , för han har ju en bit kvar .

Johan Persson var den som först höjde taktpinnen i skandalen i KSRR.
När han gett klartecken att avskeda chefen och bestämt avgångsvederlaget spelade hela orkestern med. Men inte riktigt alla!
Hela socialdemokratiska kören sjöng med när det beordrades att de skulle gå emot både revisorernas utlåtande och två jävsdomar.

Sen blir de förundrade över att några slåss för att rättssäkerhet och demokratiska regler följs! Mest förvånad verkar dirigenten vara.
Bara ännu ett teckenpå maktens arrogans i Kalmar.