tisdag, maj 27, 2014

Nu höjer vi ambitionsnivån inför år 2019!

Valet till Europaparlamentet är över, och fortfarande räknas det röster.
Personröstningen kan få en stor betydelse i detta val och det finns säkert kandidater som sitter och biter på naglarna just nu.
Att kandidera är ett riktigt maratonlopp, nej ett cykellopp kan man säga, för det krävs verkligen ett helt team runt en person för att nå framgång. Men i politiken är det dessutom viktigast att ha en politik som är angelägen för väljarna och en politik som partiet och medlemmarna (teamet) kan engageras kring.

I år stod verkligen valet mellan öppenhet och protektionism. 
mellan rädsla och framtidstro. Mellan vidsynthet och intolerans.
EU måste klara  dessa vägval och samtidigt klara freden, klimatutmaningen och mänskliga rättigheter. Våra länder är inte impregnerade mot krig och fattigdom.

Jag är glad att jag tillhör ett parti som stått upp för ett starkt Europa och som kan ta upp  kampen på dessa områden.

Misstron till politiska etablissemanget, protektionismen och främlingsfientligheten tog ett steg framåt i detta val. Det är oroande!
En  åklagare berättade en gång att Europas ekonomiska kris kunde var löst om korruptionen avskaffades.
Korruptionen är en tumör som växer först osynligt och förtär samhället, antingen synligt och våldsamt eller långsamt, långsamt.
Kommer inte behandlingen i tid är skadan skedd.

Louise Brown, har författat boken  "Den skenhelige svensken- korruption utan konsekvenser"
Jag vet att Kalmar omnämns i denna bok och jag ska läsa den, när jag kan ta det lite lugnare. 

Bara i Sverige som är ganska förskonat, bedöms vardagskorruptionen  kosta 9 miljarder om året. Vi blir lika förvånade varje gång den upptäcks, och jag kan bli lika förvånad hur fort dessa skandaler, eller stöld från skattebetalarna glöms bort. Favorisering och korruption försvårar konkurrensen och försämrar näringslivets förutsättningar att verka på lika villkor.
Men allra värst är kanske den misstro och förtroendeklyfta korruptionen bidrar till  i samhället.
Den misstron har i alla länder gett sig uttryck i årets val till Europaparlamentet.

Nu behövs liberala krafter mer än någonsin i Europaparlamentet! Och media måste bli bättre på att rapportera från EU som faktiskt är en del av vårt globala samhälle. 

Tack till alla som gjort det möjligt att skicka två engagerade liberaler till Europaparlamentet!
I skrivandets stund har Folkpartiet  passerat tio procent. Marit Paulsen och och Cecilia Wikström är etta och tvåa och vår egen Sofie Bergman som kandiderat för första gången, gör ett riktigt starkt val.

Och grattis till vår EU-minister Birgitta Ohlsson som nått sin  och vår föresats att öka valdeltagandet till över  50 %   i Sverige.

Nu höjer vi ambitionsnivån inför valet till Europaparlamentet år 2019!
 

 

söndag, maj 25, 2014

Valdag, en högtidsdag!


Idag avgörs vilka krafter som ska vinna makten i Europaparlamentet för fem år framåt. Idag avgörs om yttersta vänstern ska göra gemensam sak med yttersta högern och försvaga ett Europasamarbete som trots konflikter och ekonomiska kriser gett oss medlemsländer en sammanhållande  fred  sedan andra världskrigets slut.

Folkpartiet har som tradition att åka runt till de vallokaler vi valt att bevaka. Det är så roligt att se både unga och gamla som klätt sig extra fina denna dag som är en verklig högtidsdag! Någon, berättar en valarbetare,  tar bästa finhatten som kanske bara används vid dessa tillfällen.

Vi kan inte nog förstå, tror jag, hur tacksamma vi ska vara som får bo i ett land där vi har rösträtt och haft fred längre än de flesta. Jag har en känsla av att det är ett större valdeltagande i detta valet, än förra gången. Minst en hundratreåring har också röstat i vallokal i Kalmar idag. Det tycker jag är helt fantastiskt. Man blir bara så glad av sådana berättelser.

Vi kan inte nog tacka alla valarbetare som idag sitter i våra vallokaler och tar emot alla röstberättigade och ser till att allt går rätt till. Solen skiner ute och det blir en lång dag innan alla röster är räknade. Jag har varit i fyra vallokaler och jag slås av vilken fantastisk organisation detta är som sätts igång varje år.

I partierna har ju detta val planerats och organiserats under hela vintern och våren. Nästan lika länge har säkert valnämnderna förberett valorganisationen.
Idag kan inte vi partier göra mera än att invänta det spännande resultatet. Och det ÄR spännande!
Men när vi går till valvakan och kopplar av en stund och inväntar resultatet, sitter fortfarande våra valarbetare och räknar och räknar om och om igen.
Tack alla, ni gör en fantastisk insats i demokratins tjänst!

onsdag, maj 21, 2014

Grattis Kalmar! Nu behöver planer blir verklighet.

Kalmar blir ny studieort för läkarutbildningen vid Linköpings universitet. Fullt utbyggd kommer Kalmar årligen att ha 100 studenter.

Det är fantastiskt välkommet och möjligt tack vare att antalet platser ökat  i läkarutbildningen under alliansregeringen. Socialdemokraterna, som bara brukar satsar på quickfix har inte förmått att påverka bristerna  inom vården under hela sin regeringstid, men det finns stora pensionsavgångar som måste ersättas, och det kräver en långsiktig politik.

Men en långsiktig sjukvårdspolitik måste se till hela organisationen, för ingen sjukvårdsinstitution är starkare än sin svagaste länk.
Fattas sjuksköterskor så hjälper det inte hur många läkare det finns och tvärtom. Det gäller att ha riggat en organisation som kan ta emot fler studerande i verksamheten, och då ska den organisationen omfatta all personal som möter studenterna, oavsett vad de ska utbildas för.

För regionen är det otroligt viktigt att vi får en ny kompetens inom medicinsk forskning och utbildning, och den ska vi bygga vidare på i kampen att  bli ett attraktivt län att bo och leva i.

För kommunens del gäller det att vässa insatsen. Det är medföljande som ska ha arbete och bra skolor för barnen. Gamla mamma vill kanske bo i närheten. Den stora knuten är fortfarande  den ackumulerade bostadsbristen och den kommer inte att förbättras med nuvarande ledning.

Vid presentationen av befolkningsprognosen igår har man lagt in sina” planer” för bostadsbyggandet de närmaste åren, och nu förstår ju alla hur positiv prognosen blev. Men majoriteten är inte SÅ säker på befolkningsutvecklingen, att de planerar att bygga ut förskolor och skolor eller ens infrastruktur efter sin egen prognos. De vet att det där med bostäder inte är deras bästa gren.

Det är därför kommunen organiserade om den fysiska planeringsprocessen en andra gång. Prioritering av detaljplaner som skulle vara det nya planutskottets viktigaste styrmedel har dock ännu inte efter fyra månader varit uppe ens för information/diskussion.

Under tiden är det "någon" som prioriterar och det är kanske så man ville ha det. Ibland är organisationsförändring bara ett försök att visa handlingskraft, placera om personal eller  vara ett försök att få bort ett misslyckande från dagordningen.

För Kalmars utveckling och även för mottagandet av nya studenter, hoppas jag att planutskottet snart börjar arbeta enligt de ambitioner som beskrevs och som ganska tydligt pekade ut tidigare brister. Det finns så mycket att förbättra så att planer också kan bli verklighet!

söndag, maj 18, 2014

Kalmars företag är grunden för vår välfärd!


I lördagens tidning skriver Vd för Kalmar Lantmän, om oron för  exploateringar som kommunen nu luftar lite mera öppet efter att beslutet med LNU är taget. Kalmar Hamn AB har varit och är en  välskött verksamhet och ska så förbli om vi får ökat inflytande i årets val. 

Och hamnföretagares oro kan vara befogad om det inte blir maktskifte i höst.

Några tjänstemän och politiker reste fram och tillbaka till Shanghai för Fanerdunsprojektets räkning, och hamnen verkade plötsligt vara i vägen för Kalmars utveckling. Ett tag försökte socialdemokraterna  påverka nämnden med resor till olika hamnar som omvandlats till bostadsområdet. Den första avsiktsförklaringen med LNU och tillhörande utredning visade att ett universitet och hamnens framtida utveckling inte gick att förena.

Kalmars hamn har varit och är en viktig förutsättning för Kalmars utveckling och den ligger av förståeliga skäl vid vattnet och där den nu ligger i Kalmar stad. I stadsplaneringen borde man förhålla sig till det, men det har varit ett tydligt uttryck från majoriteten i Kalmar, att hamnen istället ska förhålla sig till stadens utveckling. Men  man utan förvarning gett alla tillstånd för Kalmar Lantmän att satsa en halv miljard i Kalmar hamn. Det förpliktigar!

Och när man välkomnar en sådan satsning måste man fullfölja den inriktningen. Och så trodde nog de flesta att man gjorde eftersom kommunen då hade lämnat hamnens som huvudalternativ.
Det finns de som tror att Fredriksskans som utredningsområde bara var en manöver för att satsningen på foderfabrik i hamnen skulle fullföljas.

Men även innan exploateringsavtalet med LNU har socialdemokraterna signalerat att hamnens företagare  får rätta in sig i ledet när S planerar staden.
Först bygger man om en  infart som tillika är farligtgodsled till en stadsgata och bygger hus intill som om det också  var en vanlig stadsgata. Nu planerar man att bygga en universitetsbyggnad som närmaste granne, och om detta bygge fullföljs, kommer övrig bebyggelse att kunna byggas med motiveringen att det redan finns en ljudkänslig  verksamhet  där.

Dessutom finns en fem år gammal markreservation för något obestämt hotellbygge i hamnområdet som enligt alla förnyanden pågår, men aldrig presenteras.
Denna markreservation har utan motiv nu minskat från 10 000 kvm till 4000 kvm. Om det lägger kostnader på kommunen eller ger mer utrymme för tågstationens utveckling är helt oklart.


Befolkningsutvecklingen ser bra ut, men vi vet att siffrorna varierar väldigt. Vi hade ju t.o.m. 64000invånare vid ett tillfälle. Vilken tur att den personen inte ville bli uppmärksammad, för nu har vi chansen nästa gång vi blir 64 000 invånare.

Företagen i Kalmar har varit helt fantastiska på att klara krisen men Socialdemokraterna sänker Kalmar i rankingen av företagsklimatet. Hur man behandlar redan etablerade företag i Kalmar påverkar självklart  företagsklimatet. Och företagsklimatet påverkar självklart hur vi kan locka både företagare, jobb och därmed fler invånare till Kalmar.

onsdag, maj 14, 2014

Nu ser vi resultatet av en socialistisk majoritet.


Här blandar jag  verkliga världshändelser och vår lilla värld i Kalmar.

Häromdagen fick vi veta att kommunen tränger ut det fria kulturlivet med sina evenemang. Ja, det är inte nog med det. Man har så många evenemang att man t.o.m. med skattepengar konkurrerar ut sina egna aktiviteter så att de tappar besökare.

Sen kom ju  S, V  och C med sin fantastiska skrivelse om hur de ville utveckla Kalmar City.
Det framgår där att deras politiskt tillsatta arbetsgrupper som träffat ”olika aktörer och grupper av näringsidkare” vi 12 möten. Man ska veta då att inga oppositionspartier har varit inbjudna till dessa möten.

Nu har man utarmat city så att man , enligt utsago, inte som tidigare klagar på avsaknad av parkeringsplatser. 

Hur ville de då socialistiska partierna göra Kalmar City mera attraktivt och rädda stadskärnan?

Utdrag ur deras kreativa uppdragskatalog: ”Vi tror att det är viktigt att man arbetar vidare med fler söndagsöppna butiker. I detta arbete bör också fastighetsägarna ta ett större ansvar att skriva in detta som ett villkor vid uthyrning.”

Grattis till er okänslighet kära socialistiska majoritet!
Idag står det i tidningen om 20 tomma lokaler i City. Men, som vi påpekade i kommunstyrelsen så flyttar flera näringsidkare just från de lokaler där de tvingas ha söndagsöppet.

Jag hade kunnat göra en hel lista med tokiga förslag ur majoritetens ”avsiktsförklaring”, men jag tröttnar själv så fort på alla dessa planer som bara ska skapa förväntningar hos människor. Och de kan i majoriteten vara ganska lugna, för det är få som granskar deras politik. Det Näringslivsprogram som år 2012 skulle bli ”tillväxtgruppen” stora paradnummer fick vi nu läsa i årsredovisningen är nedlagd.

Kalmar har fantastiska förutsättningar ! Alla som varit på Kvarnholmen tycker att det är fantastiskt här, men majoriteten har för flera år sedan missat chansen att stödja handeln med parkeringar nära centrum. Nu har dagligvaruhandeln i princip försvunnit och det behövs radikala och långsiktiga åtgärder (dock inte fler skattebetalda evenemang) för att få ett levande centrum igen.

Detta är resultatet av en socialistisk politik och Kalmar är värt ett bättre öde. Folkpartiet har en långsiktig politik för att lyfta det som gör Kalmar attraktivt  och fler förutsättningar för ett levande centrum!

fredag, maj 09, 2014

EU behövs mer än någonsin!

När vi andra firar Europadagen till minne av fredsbyggandet i Europa, firar Putin segern över Nazismen (läs Tyskland).Nu är också OS i Sotji slut och charmoffensiven med amnestier av politiska fångar är över.

I Sevastopol höll Putin  ett segervisst tal i dag.
”Jag är säker på att år 2014 kommer att gå till vårt lands historia som det året då folken här beslöt att förenas med Ryssland och på så sätt bekräfta sin trohet till den historiska sanningen”

I motsats till vad han sagt så finns Rysslands styrkor kvar vid Ukrainas gräns.

En lista över 150 länder som de ryska statsanställda avråds från att resa till har släppts. Men för att stilla de statsanställdas önskan om en semester rekommenderar Vladimir Putin ett annat resmål, nämligen den numera "ryska" Krimhalvön.
Då behöver inte de statsanställda åka utomlands och semestern blir inte så dyr.
Den ryske presidenten har nämligen beslutat om kraftiga subventioner på flygresor från alla städer utom Moskva och St. Petersburg till Krim. Ingen resa ska få kosta mer än 1500 kronor.  

1 juli förbjuds svordomar i Ryssland . Det finns inte definierat vilka. Myndigheterna kan  nu även bättre kontrollera massmedierna på internet. Ryska myndigheter testkör som bäst ett påkostat program som automatiskt söker igenom internet efter svordomar.

Det är inte utan att man känner vibbarna från en, som man trodde, svunnen tid.

Att det dessutom flyger runt ryska spionflyg som riskerar fredliga flygresenärers liv gör absolut inte saken bättre.
Det gör mig bara ännu fastare övertygad om att vi ska fortsätta fredsbygget!

 

Om man inte visste bättre kan man nästan tycka att det är lite sött att Berlusconi nu gör samhällstjänst på ett äldreboende och sitter och läser för de gamla. Tänk att kunna berätta för barnbarnen att just han arbetar på hemmet där jag bor. Ja, jag är ju glad att jag slipper, men i Italien har han ju många beundrare som röstat fram honom genom åren.

tisdag, maj 06, 2014

Kalmar faller och faller oavsett vilka S-majoriteter som styr!

År efter år faller Kalmar kommun i Svenskt näringslivs ranking. År efter år har också majoriteten försökt att prata upp resultaten genom att tala om för alla hur bra det går för Kalmar. De har haft artiklar på löpande band om hur duktiga de är och hur bra det går.
Men politiken är densamma. Det ena evenemanget efter det andra får fungera som spackel på en krackelerande fasad. Men företagsklimatet faller och faller...
 
När det inte hjälpt har de börjat bjuda på företagsfrukost, vilket är ett gammalt förslag från Folkpartiet liberalerna. Fast när vi säger frukost så innebär det också frukost, där man sitter ner och samtalar och där också företagen delger sina erfarenheter. Företagsfrukost i socialdemokratisk regi är att samla alla företagare till en envägskommunikation där man sätter kommunen på kartan.  
 
Det kanske är så att man är rädd för åsikter som inte passar in i den egna politiken. Som i diskussionen om Linnéuniversitetets lokalisering där man efter ett stormigt möte för allmänheten valde att bjuda in till information bakom stängda dörrar. Allt under kontroll!
 
Företagsrankingen visar faktiskt några få positiva resultat, visserligen på en låg nivå, men ändå och det är vägnät, tåg och flyg och skolans attityder till företagande och nyföretagsamhet.
Minskat mest har vi gjort genom konkurrens med företagen, tjänstemännens attityder och service till företagande. Och så förstås kommunalskatten.
 
Alla dessa negativa parametrar är en spegling av socialdemokraternas attityder till företagande. Kommunledningen kan slänga ut skattepengar på hur många annonser som helst om företagsklimatet om de faktiskt inte GÖR något åt det.
 
Folkpartiet har på alla punkter haft förslag för en bättre politik .  
Idag föreslog Anders Andersson som numera anslutit sig till S, ett tillägg att bolagen skulle komma en gång om året och informera kommunstyrelsen. Detta förslag har Folkpartiet haft i ägardirektiven i flera år och olika S-majoriteter har konsekvent röstat ner det.
Det kan ha att göra med revisionens kritik om den interna kontrollen. Ett bra förslag som Folkpartiet  fick igenom till slut!
 
Kalmar kommun faller och faller oavsett vilka partier socialdemokraterna styr med.
 
Kalmar är värd en bättre ledning!
 
 
 
 
 
 
 
 

fredag, maj 02, 2014

Har vintern rasat ut?

Nu har vintern rasat ut och vi tar avstamp för våren och  sommaren!
Idag blåste det dock kalla vindar på stortorget när Sverigedemokraterna talade där. Jag föredrar ändå ett demokratiskt land där även valda rasister tvingas ut i ljuset istället för ett samhälle med tystnad och diktatur. Även här är det mer kunskap som behövs!
 
I Ukraina har snart informationskriget lyckats.
Att "oidentifierbara" grupper eller trupper tar över media och myndighetsbyggnader hus för hus, verkar just nu väldigt effektivt.
När ingen , inte ens polisen vet vilken sida kollegerna står på, är det inte lätt att göra motstånd.
Nu kan Ryssland ta över mikrofonerna och skapa berättelsen som människor vill höra.

Så bra det var i Ryssland förr  när ingen var arbetslös. 
Men det var en jobbpolitik som inte tålde några öppna gränser. Den tålde inte heller någon med andra åsikter. Sovjetunionen minns många nu som en "tid med lugn och ordning".
Men man höll människor under kontroll med avlyssning och bevakning från nära och kära. Detta minns människorna som prövat en riktig demokrati.
 
Igår stod Putin på Röda torget och tog emot paraden och folkets beundran. Han vill utstråla ledarskap men han blir rädd när barnen gillar Karlsson på taket som förebild. Bus är inget för en diktator, även om han tydligen gillade Astrid Lindgren. Eller ingick det i hans strategi?
Förbjuder han  Astrid Lindgrens omtyckta bok i Ryssland? Är det en test på vad befolkningen tål?
 
För några år tyckte vi att Ryssland höll på att bli en demokrati, även om vi alla sett Putins maktambitioner. Det som är så kusligt är att vi nu sitter här igen och ser denna gång på TV hur historien verkar upprepa sig. Stomaktsambitioner.
Vi påminns i dessa dagar om varför EU bildades. Vi vill inte överraskas igen!
Nu måste vi alla som vill stärka demokratin hålla ihop, och alla måste börja på sin egen hemmaplan.
 
Hur bekämpar vi de som med demokratins hjälp hotar vår demokrati?