söndag, maj 28, 2006

När visionen möter verkligheten.

På senaste Gatu- och Parknämnden presenterades planerna för Skärgårdsstaden, tidigare kallad Västra hamnen med omgivningar.
I handlingarna målades området med stora penseldrag, men utan att ge svar på en mängd frågor som absolut måste bearbetas i en plan.
Trafikangöring, parkering, utbyggnadsmöjligheter, riksintressen och andra planeringsunderlag saknas.
Reningsverkets påverkan ur olika aspekter är ej belysta.

Olika kompetenser måste få genomslag på ett tidigare stadium än vad som sker idag.
Stadsbyggnadsvisionen har nu fått härska på bekostnad av en genomarbetad analys som borde legat till grund för planeringen. Detta inger inte förtroende i dialogen med sakägarna.
Här finns ett av skälen till att så många planer överklagas i Kalmar.
Gatu- och Parkkontoret är tidigt med i planeringen, men som framgår av den framlagda planen, har inte detta fått genomslag i planen.

Självklart skall vi vara visionära vid stadsplaneringen!

Samtidigt måste objekten behålla markkontakten för att bli trovärdiga .
När planen går ut på remiss kan granskningen bli hård. Visioner har vi alla och det är bra. Men visst är det lättare att ha visioner när någon annan ska betala!

tisdag, maj 23, 2006

Konstruerade arbeten, igen.

Inför det förra valet vittnade anställda på arbetsförmedlingar i landet om hur de blev kommenderade att till varje pris placera människor i olika ”åtgärder”. Allt långsiktigt arbete fick läggas åt sidan. Nu är det val igen och AMS går på högvarv. Nu heter åtgärderna aktivitetsbidrag, friår och plusjobb. Fackföreningarna, som är med och beslutar om plusjobb eller ej, bevakar att det utdelade arbetet inte är ett "arbete" utan en "åtgärd".

Kommer socialdemokraterna att kunna hyfsa statistiken i tid till valet? Det är väl ingen slump att både friåret och plusjobben är tidsbegränsade. Efter valet är allt som vanligt igen. Socialdemokraterna använder arbetslösa människor i ett cyniskt spel i politiken, men det är faktiskt människor av kött och blod vi talar om.

lördag, maj 20, 2006

Rösta på originalet!

Skolminister Baylan har nu kommit på att lärlingssystem är bra. Detta har förfäktats i alla år som Fp har föreslagit lärlingssystem och yrkesutbildningar.
Nu låter han precis som om han aldrig hört talats om detta utan precis kommit på det alldelaes själv. Och det är inte första gången hab kör den taktiken. Det är bra att vi äntligen lyckats. Det är dock en omvändelse under galgen, medan vi tidigt insett att det är en bra reform. Lärlingssystemet ingår i ett helt paket åtgärder som Fp föreslagit och därför är det bättre att rösta för det genuina originalet istället för en ohållbar kopia.

måndag, maj 15, 2006

Fritid är också stressande

Sex timmars arbetsdag!

Vänsterkartellen prioriterar allt i sin nya budget. Alla skall få mer. Konstruerade arbeten, Social ingenjörskonst, där man gör människor ännu mer bidragsberoende.
Miljöpartiet och vänstern biter sig fast i sex timmars arbetsdag, för de vägrar att titta på kostnaderna. Miljöpartiet vill även ge medborgarlön till den som vill ägna tiden åt att berika sitt liv istället för att försörja sig. Men vem ska betala?

Fritid kan också vara stressande. Hinna med alla organiserade aktiviteter! Ha råd med utrustning till växande barn! Får vi istället mindre tid över för eftertanke, kreativitet och fri tid?
Den totala studietiden och pensionärstiden förlängs hela tiden. Med de skatter vi betalar in när vi arbetar mellan 30 år till 60 år ska vi betala välfärden för barnen och de äldre. Det säger sig självt att vi måste anpassa intäkterna till utgifterna.
Det totala antalet arbetade timmar i Sverige måste öka, istället för att minska. Glädjande nog lever vi allt längre. Arbete är hälsa. Erfarenheten visar att ohälsan inte har minskat med sex timmars arbetsdag.

Låt oss vara individer hela livet och få jobba så länge vi vill. Då blir det pengar över att få vara individ, även på ålderdomshemmet.

söndag, maj 07, 2006

Det är regeringens politik som är problemet!

Har just tittat på ett program om en beskrivning av Fp som ville ut ur snällfällan. En snällfälla har många svenskar fastnat i idag. Bidrag och pensionering utan rehabilitering och vård är från början en missriktad snällfälla som slutat illa. Att den som är frisk ska arbeta, är självklart för mig och det är också en självklarhet för alla de människor som kommer hit ifrån andra länder. Det är väl också ganska självklart att människor flyr när barnen tvingas ut i meningslösa krig eller riskerar att bli föräldralösa.

Folkpartiet ska naturligtvis inte ha något samröre med Venstre i Danmark. Deras politik är på många punkter inte bättre än Sverigedemokraternas. Vi vill öppna våra gränser för de flyktingar som uppfyller FN:s krav och vi välkomnar dem som den resurs de är. Att släppa in dessa drabbade människor i det svenska samhället kräver solidaritet från enskilda människor, företag och fackföreningar som kanske t.o.m. måste våga ta bort några hinder för arbete.

Sen menar vi i Folkpartiet liberalerna att det också är den enskilde människans ansvar att försöka lära sig det svenska språket så bra som det går. Jag förstår inte varför det väcker så starka känslor. Det kravet ställer vi ju också på den svenska skolan.Vi ser ju dagligen att språket är nyckeln till framtiden för både svenskar och nysvenskar. Flyktingarna har försökt att rädda sig genom att fly. Det är inte flyktingarna som är problemet i Sverige utan det är regeringens s.k. integrationspolitik!

måndag, maj 01, 2006

Makten framför allt!

1 maj är arbetarnas dag. Hur många som gick i tågen i dag tillhör de s.k. arbetarna? Göran Persson är ju godsägare. Jag tycker att alla som har ett arbete är en arbetare. Nu stod han i alla fall där i talarstolen och lovade samma sak som han lovade inför förra valet.
Det låter som om sossarna var i opposition, men de har ju faktiskt regerat i mer än 10 år och med korta avbrott under hela efterkrigstiden. De har ju haft möjligheten att ändra på det mesta redan.

Inför förra valet lovade han 10 000 fler äldreboenden. Det blev 10 000 färre. Och så har det varit med det mesta. Men olika skatter ökar hela tiden och var så säker att alla får vara med när sossarna måste öka skatten efter valet. Men alla ska med så enkelt är det i år.

Han sa också att ”ett kollektivavtal på 50 kronor i timmen är också ett kollektivavtal. Det viktiga är att inte försvaga fackets makt.” Mycket intressant!! men vad gör man inte för att mobilisera LO inför valet. Makten framför allt, tydligen.