söndag, mars 25, 2007

Grattis till 50 år med Romfördrag och fred!

Idag har Europas länder firat den fred som inleddes med Romfördraget år 1957.
Det märkliga är att jag har levt i Sverige som tillhör Europa under hela denna tid, inte har hört om det i skolan. Vi har hört om Sveriges stormaktstid och alla egna segrar, men ingen talade om romfördraget och fredsarbetet i Europa.

Att de andra skulle resa sig ur ruinerna, medan vi utan konkurrens kunde bygga folkhemmet, var det ingen som berättade. Nej, det var först senare, när vi kunde forma egna slutsatser, som mönsterlandet Sverige krackelerade. Vi fick ett enormt materiellt försprång, men vad gjorde vi med det? Förstörde kapitalet med devalveringar. Vi har inte ens haft vett att fira vår frihet som gav oss försprånget. Eller är det så att vi har svårt att fira, när vi inte offrade något för freden?

Jag tycker i alla fall att vi ska gratulera varandra till att ha fått leva i fred sedan Romfördraget skrevs för sex länder. Vi ska också tacka dem som byggt denna fred åt oss. Nu är EU en stor gemenskap med 27 länder och det är klart att det behövs ett modernt fördrag för att arbetet ska bli effektivt.
"Men de pratar ju bara, det händer inget".
Att de pratar med varandra istället för att prata om varandra. Vi kan bidra i det lilla genom att respektera varandras olikheter och lära oss att leva sida vid sida i vårt eget land.
Att rösta om saken istället för att kriga om saken är det bästa . Låt oss hålla fast vid det.

onsdag, mars 21, 2007

Kollektivavtal är ingen garanti

Så många olyckskorpar som nu har fått bekräftelse! Fanerduns byggnadsarbetare har inte fått ut sina löner trots Byggnads kontroller. Kalmar kommun har skrivit på ett ivesteringsavtal där Fanerdun självmant tar på sig uppgiften att följa avtalen i Sverige. Nu är det upp till bevis!
Nu är det också upp till bevis om facket är lika kaxiga mot Fanerdun, som de varit mot småföretagarna.
Nu är det inte kommunen som ska bevaka att avtalen sköts. Den "svenska modellen" innebär just att det är parterna som ska skriva avtal och politiker skall hålla sig utanför.

28 ooo i månaden som lägsta avtal stod det i tidningen att Byggnads begärt för de kinesiska arbetarna. Det är mer än en sjuksköterska har i slutlön efter 40 år i arbetet och med studieskulder under nästan hela yrkeslivet. Dessutom finns det ingen konkurrens på byggmaterialet så tacka sjutton för att man inte kan bygga billiga bostäder. Och tacka sjutton för att Byggnads går hand i hand med socialdemokraterna på första maj!

tisdag, mars 13, 2007

Före och efter valet!

Vänstermajoriteten i Kommunstyrelsens arbetsutskott har i ett brev till nämnderna, uppmanat alla att vidta åtgärder för att hålla budget.
Det är en självklarhet, att man ska hålla budget, men det är ju deras egna partikamrater som styr i nämnderna så det hade väl räckt att tala om det på partiträffarna.

Man skyller på minskade skatteintäkter men många kostnader var kända redan år 2006. Felet är att man inte har någon marginal.

Men då var det val!
Man täckte kostnadsökningarna med extra tillskott till verksamheterna, och klarade valrörelsen och 2006 med en budget i balans.
Nu är valet vunnet och verkligheten här igen. Ett mönster kan skönjas.

År 2002 vann socialdemokraterna valet på samma vis. En vidlyftig budget utan marginaler togs strax efter valet(för budgetprocessen gjordes före valet på den tiden).

Några månader senare i juni 2003 kom kallduschen. Stora sparkrav och varför?
Man hänvisade även då till minskade skatteintäkter, - 24 miljoner och negativa avvikelser från budget. Totalt tog man då tillbaka 20 miljoner kronor från verksamheterna.

söndag, mars 11, 2007

Ett pris som inte borde behövas.

Vid lördagens Guldfest fick jag på grund av förhinder, uppdraget att överlämna kommunens jämställdhetspris. I år var det Kvinnojouren som fick priset och vi vet ju vilket uppoffrande och viktigt arbete de utför. Ett stort Grattis till priset!
Annars var det mycket svaga motiveringar för de nominerade och fyller man inte måttet för jämställdhetspriset så är det bättre att inte dela ut något pris. Vi ska inte sänka kravet på jämställdhetsarbetet.

Men kvinnor som flyr från misshandel behöver hjälp omedelbart. De flyr då till kvinnojouren som alltid ordnar så att de får hjälp med ett hemligt och säkert boende.
Det är makabert att våldsverkaren bor kvar med sina kläder och ägodelar, medan brottsoffret får lämna allt och inte ens kan röra sig fritt i sin egen stad. Om mannen efter avtjänat straff hotar kvinnan, får han besöksförbud, men det är kvinnan som får flytta med barnen. Det är offret som får byta bostad och jobb och leva med en ständig oro. Det är barnen som får flytta från skola till skola. Dessutom visar erfarenheten att kvinnor mördas av mannen, trots besöksförbudet.

Det var någon i kommunstyrelsen att kvinnojourens arbete inte handlar om jämställdhet, men trygghet och åtnjutande av mänskliga rättigheter är grunden för att bygga jämställdhet.
Det känns nog inte lika viktigt med hög lön om man ändå får stryk när man kommer hem med lönen.
Dessutom överför man till barnen att kvinnan är mindre värd, och det är en dålig grund för jämställdhetsarbetet.
Våld mot kvinnor början i allt tidigare åldrar, så nu måste det ske en förändring av det förebyggande arbetet.
Totalt i världen utsätts var tredje kvinna för våld. Våldet är det största hindret för utveckling i världen så visst behöver våld i hemmet uppmärksammas och som kriminell handling och inte som en familjeangelägenhet!

tisdag, mars 06, 2007

styrande ? rödgrön röra i Kalmar

På kommunstyrelsen var kommunens handelsstrategi föremål för behandling och vissa justeringar genomfördes.
En viktig diskussion rörde om handelsstrategin var vägledande eller styrande för beslut kring handelns framtida utveckling.

Johan Persson menade efter påtryckningar från mp att strategin skulle vara styrande medan jag anser att den ska vara vägledande för alla aktörer vid en etablering. Ärendet efter rörde en etablering som gick helt på tvärs med handelsstrategin, men den var helt ok enligt Johan.
Handelsstrategin var styrande i fem minuter! Trovärdigt?Nej !

Till saken hör att det skrivits massor med nya "styrdokument" i kommunen de senaste tio åren. Ingen vet om de är vägledande eller styrande. Efter påtryckningar är de äntligen under sanering!