söndag, februari 28, 2010

inställning viktigast!

Apropå löneredovisningen för läkare i lördagens tidning.Vad jag vet är att när denne läkare kom till Länssjukhuset i Kalmar tog han inte bara med sig sin kompetens hit utan även en helt ny inställning till arbetet och sina patienter.
Hur mycket pengar och hur mycket livskvalitet han jobbat in åt landsting och patienterna kanske kunde ha redovisats på samma sida.

Var tredje elev klarar inte nationella proven i matte står det i morgondagens tidning. Det tycker jag är riktigt allvarligt. Det är sedan en riktig björntjänst om inte betygen motsvarar kunskaperna. Uppföljning är inte kommunens bästa gren, det vet jag, men här måste till en uppföljning av insatserna. Att man är en hejare på statistik inom landstinget vet jag, men det gäller att koppla ihop kunskap, attityd och resultat och allt man vill uppnå.
Då kanske vi har en anställd som visat sig vara värd varenda krona och lite till och en annan som inte skulle ha halva lönen.
Men allt börjar som sagt i skolan och utan en trygg skola med verklig läsa – skriva – räkna - garanti får vi varken det ena eller det andra. Ja, kanske det andra…

torsdag, februari 25, 2010

Så ska vi ha´t……

Åkte på en riktig infektion som engagerade även ögonen.
Syntes både inne och ute med solglasögon, eftersom ljuset var väldigt vasst. Nu har jag fått de välsignade ögondropparna och det är redan bättre. Man tänker på hur tacksam man kan vara att det är övergående.

Lyssna på radion kan jag i alla fall och i morse hörde jag en kul ”debatt” mellan två socialdemokrater som har helt olika mening om hushållsnära tjänster. Sen har ju dessutom dessa olika falanger inom S en diskussion att ta med olika fraktioner inom V och MP.
Marita Ulfskog ville hellre ha statliga stöd till industrin och bidrag i någon form. Hur större barnbidrag skulle ge flera jobb, talade hon inte om. Hon visste dock att det var rysligt dyrt att höja, men för många socialdemokrater verkar det mycket naturligare att tala om hur man vill ha´t istället för var man ska ta´t.
Marita Ulfskog skulle verkligen trivas hos socialdemokraterna i Kalmar!

måndag, februari 22, 2010

Svarta jobb har blivit vita!

Enligt kommunallagen ska motioner besvaras inom ett år och vi har någon gång interpellerat om vart flera av våra motioner tagit vägen. Idag fick jag se en lista på gamla motioner som man gömt eller glömt. Bland annat fanns där en av våra motioner från förra mandatperioden om att göra Kalmar till ett försöksområde för hushållsnära tjänster. Gör svarta jobb vita kallade vi den, tror jag. Nu gjorde det ju inte så mycket med just den motionen, för Alliansregeringen har ju genomfört reducerad skatt på hushållsnära tjänster i hela landet.

150 000 personer efterfrågar nu hushållsnära tjänster och de som nu har vita jobb har ökat till 11 400 personer. Men S, V vill kasta ut dessa människor, som äntligen fått lön och sociala rättigheter, tillbaka i arbetslöshet eller svartjobb utan rättigheter. Dessutom måste de hitta nya intäkter eftersom skatteintäkterna ökat med hushållsnära tjänster för att fler nu betalar skatt.


Vad MP egentligen vill vet vi ju inte eftersom de säger sig vilja ha kvar RUT-avdraget så länge arbetslösheten består. Vad vill de sen?
MP är väldigt opinionskänsliga och nu är ju en väldigt stor majoritet för hushållsnära tjänster.
I maj ska de rödgröna presentera sin gemensamma politik. Hur opinionskänsliga är de röda kamraterna?

Men det är helt ofarligt för S,V och MP att nu plocka fram vår gamla motion ur gömmorna.
Alliansen har ju redan genomfört vårt förslag!

torsdag, februari 18, 2010

Heja på!

Roligt att våra flyktingar äntligen får vara med på våra positiva nyheter om befolkningsökningen! Alliansens arbetsmarknadspolitik fungerar i Kalmar! Statens finanser är under kontroll och de statliga konjunkturstöd som kommunerna fått bör hålla kommunerna och oss i Kalmar under armarna medan det vänder. Vi hade klarat detta utan att sno våra invånare på extraskatt också, tror jag. Vi ligger nu i skattenivå långt över rikssnitt. Där ska vi inte ligga om vi vill locka människor till Kalmar!

Gjorde ett besök på Komvux och Sfi för några dagar sedan och även det var en positiv upplevelse. Äntligen har den språkpraktik Folkpartiet efterfrågade för många år sedan, kommit igång! Då fick vi avslag men fröet var sått och vi har vattnat plantan med tjat, frågor och interpellationer.

Vi kan naturligtvis själva till viss del styra befolkningssiffrorna, och vi behöver mycket ny arbetskraft inför den stora generationsväxlingen som kommer. Men framför allt måste vi matcha den arbetskraft som går arbetslös med de stora behov som finns och som väntar.

Språket är den egna nyckeln till att få in en fot på arbetsmarknaden. Kommunens egna verksamheter måste visa vägen med positiv attityd till språkpraktik och instegsjobb.
Men köerna till svenskundervisningen måste minska, för det är väntan som gör att människor tappar sugen.
Jag tycker att Komvux börjat den resan på ett mycket positivt sätt! Heja på!

onsdag, februari 17, 2010

Tala är silver.....

Har tyvärr inte tid att lyssna på debatterna i Sveriges riksdag, och idag kändes det inte som någon större förlust när man såg utdraget på TV. Eller är det så att även SVT och grannarna inte månar om att spegla debatten i ett balanserat sammandrag. Riktigt trist språkbruk var det i de avsnitt jag hörde.


Nu är ju inte de rödgröna överens om sin utrikespolitik och det är väl det främsta skälet till att man inte tidigare haft ett regeringssamarbete. Är de överens om något egentligen?
Ja, mer än att de ska höja skatterna om de får chansen förstås. Men med hur mycket? Nej det är de inte heller överens om.

Överraskande var ju att vänsterpartiet fick spela första fiolen i dessa frågor. Fortsätt gärna med det. Då kan de rödgröna locka med att Ohly blir deras val som utrikesminister.

Och Mona Sahlin som bara hamnar i blåsväder så fort hon uttalar sig!

måndag, februari 15, 2010

Kunskap bättre än skenmanöver!

I morgon ska vi på arbetsutskottet bereda ett medborgarförslag där man också skrivit på ett upprop för ett GMO-fritt Kalmar.

Jag har stor respekt för människors oro inför Genetiskt Modifierade Organismer och de konsekvenser om man inte kontrollerar användningen.
Kring GMO finns ett omfattande regelverk och en EU-lagstiftning som visar att man verkligen tar frågan på stort allvar. Samhällsbyggnadsförvaltningen beskriver detta på ett sakligt sätt samtidigt som de låter förstå att GMO-lagstiftningen inte tillåter nationella förbud utom i undantagsfall.

De bekräftar också att Samhällsbyggnadskontoret genomför märkningskontroller enligt gällande
livsmedelslagstiftning och också medverkar i Livsmedelsverkets GMO-projekt.

Sen kommer den politiska knorren som utan någon som helst konsekvensanalys slår fast:
att vid utarrende av kommunal jordbruksmark ska avtal regleras så att GMO ej används.

Bra att FP:s ledamot reserverade sig till förmån för de sakliga underlagen och yrkade tillsammans med några till avslag på den "kommunala lagstiftningen".
Skenmanövrar för att stilla människors oro tror jag inte på. Däremot ska kommunens tillsyn vara så noggrann och genomskinlig att våra invånare kan känna sig helt trygga med den kunskap som finns inom förvaltningen.


Detta är ett litet utdrag ur regeringens hemsida.

Genetiskt modifierade organismer, GMO, regleras inom EU av gemensam lagstiftning som alla medlemsstater måste följa. Lagstiftningens syfte är att skydda människors och djurs hälsa samt miljön. Syftet är också att säkerställa konsumentens valfrihet och att etiska hänsyn tas när man använder GMO. Lagstiftningen kräver att möjliga miljö- och hälsorisker ska analyseras och att konsekvenserna av eventuella skador ska värderas före tillstånd får ges. De faktorer som påverkar riskvärderingen för GMO-grödor är främst:

■grödans biologi
■de införda generna
■var den odlas
■på vilket sätt den används
All verksamhet som gäller GMO kräver tillstånd av en myndighet.

fredag, februari 12, 2010

gratis puckelpist!

Ett område där man tydligt tagit fasta på majoritetens budgetmål, där ekonomin är överordnad behoven, är snöröjningen i Kalmar kommun.
I flera år har olika cykelprojekt avlöst varandra utan att knappt några pengar lagts på själva cykelvägen eller förbättringar att ta sig fram.
Tog cykeln idag för nu hade man väl hunnit skrapa av vägarna efter de snöfall som varit?

Men nej!

En liten sträng på några centimeter att balansera på mellan ispucklarna och snömodden gör att man antingen övar som cykel på slak lina (de har åtminstone säkerhetslinor) eller snuvar sjukvården på några benbrott och leder cykeln. Jag har skaffat både hjälm och dubbdäck, men när cykelvägarna och smågatorna är som puckelpister hjälper inga dubbdäck i världen. Cykeln får istället fungera som rollator. Vanliga rollatorer och dess ägare har dock inte en chans!

Jag valde i morse att gå in till centrum med min ”rollator” och bespara mina arbetskamrater på Länssjukhuset några övertidstimmar en fredag kväll. Men jag ska ju hem med cykeln också, så jag ropar inte hej ännu.

tisdag, februari 09, 2010

Vad ligger i Fjärden?

På arbetsutskottet idag fick vi en kort lägesrapport om arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Malmfjärden. Nya konsulter har nu tagit sig an detta till synes outslitliga ärende i Kalmar.
Och nya resurser tillförs hela tiden....

Det har funnits många intressenter för detta område, men det började på allvar i mars 2007 med en fördjupad översiktsplan för Norra Fjärden. Hela kusten diskuterades som attraktiva boenden i många sammanhang och, eftersom där inte finns nästan några sakägare, skrev Folkpartiet liberalerna en motion om folkomröstning om planerna för Norra Fjärden. Den fick vi nej på i mars 2008 med svaret att nu var det aktuellt med en plan för Malmfjärden istället, och att där fanns det minsann sakägare.
Samtidigt håller man på med den översiktsplan som ska ligga till grund för all planering…..den politiska styrningen som SKL talade om? Det var befogad kritik, kan man säga.

Sen följde ett påkostat dialogarbete om riksintresse och vad Kalmars invånare tycker. ”kommunen anlitar tre arkitekt-kontor och tre trafikkonsulter för ett ”idéuppdrag kring hur Norra Kvarnholmen, Malmfjärden och Systraströmmen kan utvecklas till en modern, nyskapande stadsdel av internationell kvalitet”. Syftet är att ”arkitekternas och trafikplanerarnas bilder ska fungera som ingångsvärden i den fortsatta planeringsprocessen och ligga till grund för dialogen med Kalmars invånare”.

Nu efter tre år ska alltså två nya konsulter sätta sig in i tre års arbete och de framhöll de kulturhistoriska värdena. De presenterade också en ambitiös tidplan, och jag hoppas att de tar tillvara det goda arbete som gjordes sommaren 2008 när man uppdaterade riksintressebeskrivningen. Även det hade man i dialog med allmänheten på ett jättebra sätt.

Lite orolig är jag, för att viktiga erfarenheter är kastade i sjön, eller fjärden, eftersom konsulterna inte kände till de dialoger som kommunen haft med allmänheten. Dialogerna är ju en viktig del i stadsplanearbetet och minskar risken för bakslag senare. Dialogerna kan rätt eller fel använda höja eller sänka tilltron till medborgarinflytandet.
Mycket orolig är jag för att även skattepengar ligger i Fjärden.

söndag, februari 07, 2010

Lättare sagt än gjort.

Kriget i afghanistan kommer allt närmre och det är lätt att föreställa sig den vanmakt föräldrar känner när söner eller döttrar åker iväg på utlandstjänstgöring. Det är ofta ganska trosvissa soldater som brukar intervjuas innan de åker från Sverige. De tror på uppdraget. De tror de kan göra skillnad. Att de finns där betyder att kvinnor får lite mera frihet, att flickor får gå i skolan och att det finns möjligheter till en demokratisk utveckling.
Vi ska i Sverige rusta dem väl och stödja dem på alla vis.

Det är också lätt att föreställa sig den vanmakt föräldrar känner som tvingas lämna sina bar som soldater i meningslösa krig där droger får bidra till känslan av säkerhet.
Dessa krig kommer också allt närmre när föräldrar för hopsparade pengar skickar sina presumtiva barnsoldater till Europa. Dessa barn har redan varit med om sådant som vuxna i Sverige tryggt tillbakalutade kan titta på i TV-rutan. De har redan upplevt det som våra modiga unga soldater riskerar sina liv för att förhindra.

Därför får inte vi också i Sverige drabbas av vanmakt. Inte handla reflexmässigt, utan ständigt söka nya vägar till utveckling och demokrati. Och ställa krav på att pengarna till utveckling används rätt.

fredag, februari 05, 2010

Omyndigförklarade?

Nu tycker tydligen socialdemokraterna att det är regeringens fel att taken rasar in på grund av snön. Till och med radioreportrar faller ibland in i de rödgrönas retorik. S är normen? Eller? När den intervjuade inte går med på reporterns styrning, utan kanske lägger ansvaret på den som byggt, eller den som har ansvar för skottningen just där, märker man besvikelsen hos intervjuaren.

Vem har ansvaret för att unga människor inte tar en hemförsäkring? Vem har ansvaret för att barn sitter fast i skuldfällan så att de inte kommer vidare i vuxenvärlden. Att det är de vuxna som ska förbereda barnen för vuxenlivet verkar inte längre vara så självklart.

Då har socialisterna fått det precis dit de ville! Människor som är helt beroende av bidrag och politiska beslut är lätta att styra.
Omyndigförklarade.
Kan vi inte lära av de historiska erfarenheterna?

tisdag, februari 02, 2010

Tack Ingvar!

Ingvar Johansson, stadssekreterare och så mycket, mycket mer. En så uppskattad och respekterad ämbetsman har alldeles för tidigt gått ifrån oss. Ämbetsmannaansvaret tror jag är avskaffat sedan länge, men Ingvar kände ett tydligt ansvar för att allt skulle gå rätt till och att den enskilde inte på grund av byråkratin, skulle komma i ett underläge.

Du kunde på en minut plocka fram exakt den pärm eller mapp som behövdes och i ditt minne ha ett helt arkiv med kompletteringar. Reflexen, att när någon uppgift behövs, springa in till Dig för att komplettera, finns kvar hos mig, och varje gång påminns jag om att du inte kommer tillbaka.

Jag tänker på dina närmaste och kan naturligtvis inte föreställa mig deras sorg men jag vill tacka dig för de erfarenheter du hann dela med mig. Du hade alltid vänliga ord till var och en som hade förmånen att känna dig. Så många av mina partikolleger kan vittna om samma sak och du vet att vi uppskattat dig så.
Vi saknar din personliga prägel på arbetet, och vi minns din vänlighet och ditt engagemang. Tack för åren vi fick känna dig!