måndag, augusti 31, 2009

klarlagt om föreningstöd

Hemma igen från ett väldigt kort kommunfullmäktige. Förlängdes lite med interpellationer och frågor där Johan Persson verkligen visar bristande respekt för arbetet i kommunfullmäktige.
Det är majoritetens uppgift att svara på de frågor som oppositionen ställer, men Johan Persson duckar och talar bara om det han själv allra helst vill tala om. Att besöksnäringen är hans hjärtefråga märks väl, eftersom de flesta frågor besvaras med evenemang och kommunens omsättning i besöksnäringen.

Det blev ändå klarlagt i frågorna att föreningsstöd är Kultur-och Fritidsförvaltningens angelägenhet och att anställning av fritidsledartjänster också är det. Däremot är ansvarsfördelningen mellan kommunledningskontorets verksamhet och Destination Kalmar lika otydlig som den var från början.

Tyvärr blev det också klarlagt att Johan Persson inte vill ha någon inventering eller utvärdering av sponsorverksamheten. Varken den som kommunen får eller den som kommunens verksamheter ger.

söndag, augusti 30, 2009

Nu tar vi över!

Jag brukar säga till alla nya förtroendevalda att de inte ska låta sig slukas upp av politiken utan försöka att också leva sitt vanliga liv. Jag försöker göra det själv, för vännerna och familjen är både stöd och mina bästa kritiker. De blir allt viktigare för mig! Jag behåller också mitt oberoende genom att hålla fast vid mina arbetskamrater och mina vänner sedan många många år. Jag har både bra arbete och vänner utanför politiken! Därför måste vi också göra det politiska uppdraget möjligt för fritidspolitiker!

I politiken lever vi ju i ett ständigt konkurrensförhållande och så ska det vara i en demokrati. Därför är det också så otroligt roligt att träffa partivänner på det sätt som jag gjort i Eskilstuna nu i två dagar. http://folket.se/nyheter/eskilstuna/1.461700 Mathias Sundin och Niklas Frykman som var vår värd hade också ett inslag i östnytt.


I Gävleupproret (vår första träff var där) stärker vi varandra och delger varandra tips och vi får tillfälle till ny information från inbjudna gäster. Vårt mål är att vi ska ta ansvar i majoritet i våra städer i nästa val. Människor här i Kalmar känner också, liksom många gjorde i Japan, att den majoritet som sitter länge blir ett med systemet och har svårt att göra reella förändringar.


I nätverket arbetar vi gemensamt för att bryta ett långvarigt socialdemokratiskt maktinnehav i våra kommuner.

torsdag, augusti 27, 2009

Det handlar om prioriteringar!

Marknadsföring, sponsring eller föreningsstöd och vem har egentligen ansvaret?
Det kommer jag att fråga Johan Persson på kommunfullmäktige på måndag.

I Kommunikationsplanen som nyligen upprättats, finns sponsring med som en rubrik.
Tex. sponsras Kalmar FF med 225 000 kronor för ett diamantpaket och IFK Kalmar
sponsras med 40 000 kronor. Utbytet antas vara marknadsföring. Att jag inte upptäckt denna sponsring kan bero på att den har beteckningen ”föreningsstöd” i kommunledningskontorets budget. Föreningsstöd trodde jag var Kultur-och fritids ansvarsområde

I den nya organisationen för Destination Kalmar AB framhävdes att DKAB är ansvarig för marknadsföring och för informationen ansvarar kommunens informationsavdelning.
Destination Kalmar får 7 252 000 kronor om året till marknadsföring och event.

Efter ett mycket intressant företagsbesök på morgonen, har vi i dag diskuterat en framtida kulturstrategi.
Bl.a. tyckte någon att en fotbollsarena var en kulturgärning, men här tyckte vi förstås lite olika.
Som i alla sammanhang talas det väldigt mycket om tillgänglighet och att alla ska kunna deltaga.

I går kväll hade DHR sin årliga frågestund till oss politiker.
Här kan man tala om människor med kreativitet och uthållighet. Jag vet att vi i handikapprådet höll på i flera år försökte få kommunen att restaurera och göra Kalmars "handikappbad"tillgängligt för dem det var avsett för.
Här finns människor som först är hårt prövade av sitt funktionshinder, men kanske ännu mer av att stånga pannan blodig mot olika myndigheter. Men humöret är det inget fel på!
Det är med stor värme de ställer oss mot väggen.

Tillgängligheten på bussarna skulle till stora delar ersätta färdtjänsten, och det positiva är naturligtvis att man inte behöver bestämma i förväg när man ska resa. Tyvärr har resorna blivit nästa långkörare. I bussarna har det funkat ibland och ibland inte. Färdtjänsten likaså. En ganska anspråkslös begäran som man uttryckte igår var att få ett fungerande telefonnr. som det går att komma fram på. Ordinär service kan man tycka.
Det är så små saker man begär och när man sätter det i förhållande till allt som bestäms i ett huj så kan man undra över prioriteringarna.

Vi förtroendevalda får ofta höra att man "inte ska ställa verksamheter mot varandra".
Men det är precis det som vi måste göra. Vi har en summa pengar att fördela med de mandat vi fått av våra väljare. Inte i någon debatt före valet hörde jag någon lova miljoner till elitfotbollen i form av borgen, träningsplaner och infrastruktur. Jag har före valet lovat att prioritera kommunens kärnverksamheter, och redan det är många områden.

I morgon reser jag till Eskilstuna på nätverksträff med gänget som var här i maj.
Vi är folkpartister i opposition i likvärdiga kommuner och vi samverkar för att bli starka i valet nästa år.

måndag, augusti 24, 2009

Snart dags att bestämma sig!

Fyra ledande socialdemokrater vill på DN-debatt kraftigt förändra socialdemokraternas politik. Det är ganska fantastiskt att man, när det bara är ett år kvar till valet, inte har kommit längre, eftersom detta har varit något som man inledde den nya mandatperioden med att deklarera.
Bilden av socialdemokrater som alltid hittar en möjlighet att höja skatter eller hitta på nya måste försvinna”, skriver S-politikerna.
Om dessa politikers storstadspolitik blir partiets förstår jag inte ens varför någon behöver välja socialdemokratisk politik. Det de föreslår är ju sådant som samma socialdemokrater röstat bort då förslagen kommit från t.ex. liberalt håll.
Deras förslag gäller ju storstadspolitiken och de talar inte om hur det ska finansieras. Ska de ha en annan ingenjörskonst för resten av landet?
Bilden av ett skattehöjar parti kommer inte att suddas ut med dessa förändringar! Bilden av ett parti som i god tid före valet skulle visa sin ”nya” inriktning för väljarna är dock helt utsuddad.http://http://www.dn.se/opinion/debatt/socialdemokratin-maste-genast-ha-en-ny-politik-1.936850

onsdag, augusti 19, 2009

Brådskan som vapen!

Nu är det verkligen igång igen med den politiska vardagen. På kommunstyrelsen i måndags drog socialdemokraterna tillbaka sitt eget förslag om ändrad taxa i barnomsorgen. Jag har tillsammans med alliansen protesterat mot deras förslag som är djupt orättvist. Vår ledamot i Barn och ungdomsnämnden Björn Brändewall hade förstås redan där påpekat detta i en skrivning som alliansen ställde sig bakom

Nu ska de enligt kompisarna i kommunstyrelsen istället hitta ett annat sätt att spara 1, 4 miljoner på den viktigaste kärnverksamheten.

På förra arbetsutskottet drog man tillbaka ärendet om miljöbilar redan vi föredragning av dagordning.
Ett extra insatt ärende om delar av Kalmarsundsparken och Stensö återtogs också för att se om det är förenligt med våra nya regler om markreservation. Kanske är det dags att även se över dessa riktlinjer nu när vi set hur tillämpningen blivit.


På arbetsutskottet igår har revisionen synpunkter på konsultverksamheten. Den omfattar mer än 60 miljoner, så här finns helt säkert pengar att hämta hem.
Varje år lägger vi fem miljoner på evenemangsverksamheten i Kalmar och man får lätt intrycket av att besöksnäringen nu är en helt kommunaliserad verksamhet.

Svaret till revisorerna kom snabbt och var betydligt mera insiktsfullt än svaret som föreslogs på revisionsrapporten om Fanerdun.
Jag tycker ändå att det är en framgång att vänstermajoriteten ibland tar intryck av
diskussionen (jag antar, även om jag undrar ibland, att det bl.a. är därför man har ett arbetsutskott) och drar tillbaka sina förslag till omprövning.

Jag hade ändå önskat att man också visade samma eftertanke när förslagen rör många miljoner, men då ska förslagen tydligen igenom snabbt och till vilket pris som helst.

Genomarbetade beslutsunderlag och tydliga föredragningar är viktigt för bra beslut och kommunens varumärke. Kommunstyrelsen lades in på förmiddagen för att vi skulle få mera tid till varje ärende.
Istället har det inneburit att betydligt fler ärenden ska klämmas in på två timmar.
Det är, anser jag, att använda brådskan som vapen i demokratin!

lördag, augusti 15, 2009

HUR KAN MAN FELTOLKA SÅ!

Själv tycker jag att det är ganska tydligt vad jag vill uttrycka med det pressmeddelande jag skickade till Barometern igår, men döm om min förvåning när jag i lördagstidningen läser hur det tolkats av Barometern. Inte ett ord om att jag försvarar rätten att få yttra sig. Istället skriver han att jag ställer mig bakom MP:s förslag om privat borgen! Kan någon utläsa detta i mitt pressmeddelande nedan.

Beslutet är fattat i kommunfullmäktige och vi har lämnat in en reservation som finns att läsa på FP:s hemsida. Därmed är den saken klar, men det är klart vi kommer att ge vår syn på utvecklingen. Pressmeddelandet var en reaktion på Johnny Petterssons protester mot att frågan diskuteras i media. Han borde som förtroendevald veta bättre!
Som tur var skickade jag kopia till fullmäktigeledamöterna, för annars hade de väl satt frukostfrallan i halsen idag. Men det blir ett klart extraarbete att förklara för alla övriga medlemmar om vad jag EGENTLIGEN skrev.
Här nedan pressmeddelandet i sin helhet:Opinionsbildning är en del av demokratin!

- Johnny Pettersson borde veta, att när han dragit in kommunens medborgare som risktagare, så har alla förtroendevalda rätt till insyn och skyldighet att bedriva opinion för sina väljare och uttala sin åsikt. Bara det faktum att vi inte kan påverka förutsättningar i upphandling och kostnader för arenan och drift, trots att vi tar risken, säger ju en del.

- Jag kommer självklart också vid tillfälle berätta vad jag istället vill göra med pengarna. Om inte projektet tål den resan, bör nog KFF ta en ny fundering om de vill ha kommunens inblandning eller ej.

Sitter man i båten, måste man hålla den flytande!
Alla kan jämföra detta med hur Salveprojektet, där också kommunen gick i borgen, utvecklade sig. Även då försökte man tysta alla kritiker eller skuldbelägga dem för att störa processen. Jag hejar självklart på KFF och för både Kalmars och skattebetalarnas skull hoppas jag att de kan hålla sig på toppen i många år. Men…
- Kommunens kassa är tom och vi liberaler är valda att säkra välfärden och ge människor möjlighet att växa. Självklart ska vi inte låta oss tystas!


Bakgrund:
Folkpartiet liberalerna välkomnade ett privat initiativ till Arena och var beredda att bidra med infrastruktur, träningsplaner och årligt driftbidrag på nästan 6 miljoner. Detta avtal står vi fast vid. Då begärde vi självklart aldrig att få insyn i processen, eller att påverka kostnaderna.
Nu är förutsättningarna helt förändrade!
Banken ville inte ta risken. KFF begärde då att kommunens skattebetalare skulle ta risken med en borgen på 100 miljoner. Detta biföll ett oenigt kommunfullmäktige och lovade dessutom 29 miljoner till KFF (pengar som inte finns) när bygget stod klart. Dessa nya åtaganden reserverade Folkpartiet liberalerna sig emot.

fredag, augusti 14, 2009

Rätt ska vara rätt!

En positiv nyhet i veckan var ändå att utfallet av skatteverkets prognos för 2008 var mera positiv än beräknat. Den visar en ökning av skatteunderlaget med 5,2 % år 2008 !

I debatten har vänstermajoriteten gärna uttalat sig i termer av minskning av skatteunderlaget, men denna myt kan nu avfärdas för gott. Jag har med en dåres envishet försökt att nyansera det hela med att alla dystra prognoser visat en minskning av ökningen, vilket är en väsentlig skillnad.
Vi ska också komma ihåg att åren dessförinnan gjorde kommunerna ( de som skött sig alltså) miljardöverskott på skatteintäkter över förväntan!


Sen har jag fått bekräftat att i utlänningslagen görs i alla fall ingen skillnad på kön, så här måste fotbollsentusiasterna genom sina olika föreningar och institutioner kunna förändra!
Däremot måste idrottsklubbarna visst kunna garantera anställningskontrakt, bostad och en lön om minst 14 300 kr/mån före skatt.
Kanske såg man en chans att få en favör från kommunen, och utvecklingsenheten verkar ju ha en å av pengar att ösa ur. Hade det inte kommit in ett argt brev till kommunen så hade vi väl inte ens haft vetskap om att vänstermajoriteten på allvar tagit in fotbollen under projektverksamheten. Inte så konstigt att jag vill hinka in lite pengar därifrån till förskolan och skolan också, eller hur?

måndag, augusti 10, 2009

FÖRLORAD KÖPKRAFT FÖR BARNFAMILJER!

Östran i Kalmar vill i dagens tidning att dagisavgifterna ska sänkas . Med lägre taxa stärks barnfamiljernas köpkraft, skriver de. Helst vill de ha helt avgiftsfritt!

Hur gör då kompisarna som styr i Kalmar?
Jo, här tolkar socialdemokraterna i Kalmar maxtaxa på sitt eget vänsterorienterade sätt. Här betyder maxtaxa på dagis att de tar ut maximalt vad som går att suga ut av barnfamiljerna.
Oavsett om man har sina barn där några timmar/vecka eller full tid ska de nu betala max taxa.

I morgon kommer detta som ett ärende i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Nu ska ska festerna betalas, och vänstermajoriteten som styr vill att barnfamiljerna öppnar plånboken. Detta var nog bara början! Vem står på tur att betala härnäst?

Förlorad köpkraft var ordet!

fredag, augusti 07, 2009

Kompetens viktigt, även i turistnäringen!

Denna veckan har jag tjuvstartat lite i stadshuset med att läsa lite samrådshandlingar som ska besvaras efter sommaren. Vi har också en vindkraftsplan som väntar, så det saknas inte sommarläsning. Sen har jag uppdaterat mig lite inför höstens arbete.
Här får man också förhandslyssna inför stadsfestens musikframträdanden på Stortorget utanför.

Igår lyssnade jag på Carl Jan Granqvist m.fl. som i en paneldebatt gav sin bild av hur vi kunde utveckla turismen på ett bättre sätt. Debatt hade jag inte väntat mig efter att ha sett de inbjudna. Nästan alla hade ju på sitt vis intressen i branschen.
Det var ändå tydligt att kunskap och kompetens är grunden, som man inte kan marknadsföra sig förbi. Paketet måste ha ett innehåll! Turism är dock en näring, som företagare ska ägna sig åt. Kommunen ska ge kunskap och kompetens i samarbete med Högskola och företag.

Det är där kommunen har sin stora uppgift!
Därför kan man bara beklaga att skolledningen i Kalmar varit så njugga till lärarlyftet. Premierar skolledningen kompetenshöjning, så utbildar sig också lärarna. Så enkelt är det. Här ropar de rödgröna jämt på statlig finansierng i alla sammanhang, men har inte utnyttjat den när den erbjudits! Urdåligt!

I morgon, lördag, ska jag här i Kalmar medverka i en träff för speciellt intresserade medlemmar i Kalmar län och grannlänen, som vill lära sig lite mer, och diskutera kommun- och landstingspolitik med oss som har varit med ett tag. Jag har förberett mig lite, men är väl mest beredd på att svara på frågor. Vi behöver många fler som är beredda att bidra i partiet och i samhället. Även inom politiken är det bra med många med olika referenser och vi konkurrerar om, även om vi också naturligtvis är partivänner och hjälper varandra. Förutom kunskap och kompetens tycker ju vi liberaler att det är bra med konkurrens, även inom partiet!

måndag, augusti 03, 2009

Vi ska stå fria!

På morgonnyheterna diskuterades risken för att sammanträden flyttas till bastun av rädsla för att bli avlyssnade och bandade. Även det är prövat, men då för att slippa de kvinnor som bara kommer med en massa obekväma inlägg. i Kalmar är det ganska många ärenden som avgörs utanför sammanträdesrummen, så här är i Kalmar är det steget redan taget .

Här har vi alla ett ansvar och jag hoppas verkligen att förtroendet kan upprätthållas utan dolda mikrofoner och och mobiler.
Men då gäller det att den som påstått något också står för sitt ord när diskussionen flyttar ut utanför sammanträdesrummet.

Många vill nu hellre diskutera själva ljudupptagningen istället för sakfrågan.
Är det viktigt att alla invånare i Sverige är lika inför lagen? Har någon fler röster än andra? Ska någon medborgare som spenderar mera pengar i staden också ges ett lite större inflytande? Och få lite mera utrymme? Något ska man väl ha för att man satsar...resonerar man.

Vi liberaler har sådana rötter i rösträttsrörelsen där vi kämpat för att hög och låg ska ha lika antal röster.
Om någon mellan valen ges ett större utrymme är det viktigt att alla använder sin unika röst att i valet flytta på den regimen. Annars kan demokratin vara i fara!
Jag tror också därför det är viktigt att vi partier står fria från olika lojalitetsband och håller oss oberoende av sponsorer i olika intresseorganisationer.