torsdag, juli 28, 2011

Mänskliga faktorn?

Fortfarande är frågetecknen fler än svaren och Norges trauma är också vårt och i allt sorgearbete är det viktigt att räta ut så många frågetecken som det bara går.
Nu kommer också alla de kritiska frågor som alltid följer efter en katastrof. Vad kunde gjorts bättre?
Vi kan inte förutse allt som kan hända. Jag vill inte heller ha ett samhälle som lyckas med det för ett övervakningssamhälle är inte lösningen. Vi kommer att bli överraskade igen.. och igen.

Men vi kan lära oss, och anpassa vår beredskap efter varje ny händelse. Ofta är det brister i kommunikationen. Eller mänskliga faktorn? Varje gång säger vi att vi ska bli bättre.Utvärdering är A och O
Den mänskliga faktorn ska vi vara rädda om för en robot kan inte hantera oförutsedda händelser och oftast höjer vi oss människor i svåra situationer över vår egen tänkta förmåga. Förutsatt att vi lever i en miljö där vi tillåts tänka själva.

lördag, juli 23, 2011

En attack på öppenheten!

Det är ju helt ofattbart det som nu hänt i i vårt grannland Norge. Redan igår var ju tragedin ofattbar, men de besked som möter oss idag väcker ju tusen frågor.

Våra tankar går ju till alla dessa ungdomar där ett härligt sommarläger förvandlas till en reell mardröm.Tankarna går ju också till alla anhöriga som fått fruktansvärda besked och alla de som fortfarande slits mellan hopp och förtvivlan. Tankarna går också till det politiska Norge där någon försökt att med skräck styra människor och stänga ett öppet samhälle.

Viktigt är naturligtvis att gärningsmannen är gripen, men sen måste alla frågetecken rätas ut för både de drabbade och oss alla eftersom detta angår oss alla.
Här har politiken ett stort ansvar att inte falla undan för de som vill skapa rädsla och tystnad.

En attack mot öppenheten måste bemötas med mera öppenhet!

onsdag, juli 20, 2011

Ett viktigt mått på demokratin.

Så blev även årets kommunstyrelse inställt.

Ska vi slå vad om att detta blir rutin och legitimerar att även år 2014 sista fullmäktigedebatt före valet ställs in. Majoriteten har också ett ansvar för att oppositionen får komma till tals och får sina förslag beredda och sitt behov av att ställa frågor respekterat. Den möjligheten blir allt mer kringskuren i Kalmar.

I alla högtidstal sägs det mycket fint om demokratin, men den har inte uppstått av sig själv och lever inte heller vidare av egen kraft. Med utvecklingen i Kalmar komprimeras tiden för varje ärende vid det kommande beslutstillfällen eftersom ärenden inte försvinner med ett inställt möte. Men ledning och styrning i Kalmar sker sedan länge oförberett och med snabba utryckningar. Ju större pengar det handlar om, desto mindre tid för beredning och eftertanke.

Men när vi har en kommunstyrelseordförande som inte gillar politiskt käbbel (hans definition av öppen politisk diskussion) i viktiga ärenden, så är det självklart perfekt att hoppa över ett sammanträde då och då.Då ska fler ärenden raskas undan på nästa möte och det ger alltid majoriteten fördel.
Vi sparar pengar på inställda möten, men väl förberedda beslut med tidig förankring och tid för en öppen demokratisk debatt hade minskat kostnaderna mera i kalmar kommun. Att ha dåligt insatta politier är det säkraste sättet att öka på politiker föraktet och det vill inte jag bidra till.

Det blir intressant att se om Kommunfullmäktige också ställs in, eller om presidiet där tar chansen till tid för fler interpellationer och frågor. Ärenden finns. Jag har även denna mandatperiod efterlyst en diskussion i kommunfullmäktige om barnens situation i Kalmar. Nu finns det utrymme för en sådan kraftsamling.
Ett viktigt mått på demokratin är hur majoriteten behandlar minoriteterna.
Om tjänstemän ges ökad makt på politikens bekostnad, så stärker även det den styrande majoriteten, som ytteligare kan exkludera oppositionens inflytande.

Många bäckar små....

tisdag, juli 12, 2011

Italien nästa?

Man kan ju bli ganska trött när det ena eurolandet efter det andra visar sig ha levt över sina tillgångar. Vilka kostnader bara för alla ministrar som nu reser i skytteltrafik till Bryssel. Men de håller ju ändå igång flygtrafiken och hotellrörelsen.Någon sa att ska man träffa en svensk minister, ska man åka till Arlanda.

Vi ska ändå vara glada att man numera löser kriserna i Europa runt bordet istället för på slagfältet.


Är någon förvånad över att lärarfacket inte är nöjda med 10 miljoner till fortbildning för fortbildning av lärare i sex och samlevnad? Det är ju faktiskt så att detta ingår i skolans uppdrag, så det är egentligen så att man ska klara detta utan extra pengar.

Tur att vår regering håller i pengarna. Det räcker med att andra länder håller på att sabba återhämtningen från förra krisen.

tisdag, juli 05, 2011

kapitalet ut i biogastanken!

Det blir långt mellan blogginläggen när kroppen går i viloläge, men nu påminns vi åter om vår biogas, ett glädjebarn som också blivit ett sorgebarn.

Vi var politiskt eniga om att biogasen skulle få gå med förlust under några år, men nu behövs stora investeringar som inte kan hämtas hem under överskådlig tid.Min inställning har hela tiden varit den att vi ska starta upp eftersom det är en angelägen fråga, och sen ska marknaden få ta över. Den inställningen har jag ännu.

Nu har marknaden bl.a. More Biogas intresserat sig för Biogasen och då ska vi som kommun ge så bra förutsättningar för denna marknad som det bara går. Men de är beroende av att kommunen sätter ner foten och lämnar över stafettpinnen.

Revisionen har redan tidigare uppmärksammat kommunfullmäktiges ledamöter på kommunens ansvar när bolagen återkommande gör förluster.

Här blottläggs några av de brister som Folkpartiet liberalerna ser med kommunala bolag.

Hur ska privata företag konkurrera med ett kommunalt bolag som bara pumpar in nya pengar varje år det gör förluster? Och hur effektivt blir ett företag som vet att det hämta pengar hos skattebetalarna istället för att gå med förlust.

Att vara en ansvarskännande styrelseledamot när majoriteten inte tar problemen på allvar och man inte får diskutera dessa frågor öppet "med hänsyn till aktiebolagslagen", är direkt frustrerande.

Att vara förtroendevald och inte får driva opinion i frågor som berör skattebetalarna och kommunens framtid, strider ialla fall mot allt som vi liberaler står för, men socialdemokraterna verkar inte störas av detta.
Där får alla hålla tyst tills den store ledaren talar!


Jag är glad att jag redan i maj föreslog att vi skulle upprätta en kontrollbalansräkning och att vi skulle ge besked om kommunens strategi för Biogasens framtid. Det är Johan Perssons beslut att "vänta och se".
Hur många miljoner ska han under tiden låta företagare och invånare pumpa över som kapitaltäckning i biogastankarna? KIFAB kommer att behöva sitt eventuella överskott när universitetet flyttar ur nuvarande lokaler.