torsdag, december 27, 2007

Tystnaden talar också.

Vi brukar i Kalmar inte ställa företagen till svars så länge de håller sina avtal med Kalmar kommun, samt följer de lagar och avtal som skrivits. Jag brukar hävda att rågången mellan enskilda företag och kommun skall vara tydlig. Kommunen skall ge den bästa servicen till alla.

Jag efterfrågade inför Fanerduns etablering en årsredovisning eller liknande, eftersom beslutsunderlaget var knappt, och därför att detta var ett så gigantiskt projekt, som skulle påverka kommunens alla verksamheter. Johan Persson gav då löften om 6 tättskrivna ark som svar på mina frågor, men detta har ännu inte infriats. Klart att förtroendet får sig en törn.
Har företaget ekonomiska förutsättningar?

Johan Persson lierade sig väldigt tätt med ett enskilt företag och med Mr LOU och kommunledningen har stått på tå för detta företag och valt att resa eller skriva till Kina så fort mr Lou har ropat på hjälp.

Men när olika rättigheter åsidosätts på kommunens mark, måste kommunen intressera sig. Men nu vill Johan Persson inte alls förknippas med Fanerdun. Man kommer säkert att gömma sig bakom någon lämplig handlingsplan. Jag har uttryckt min oro för varumärket Kalmar , men det får inte hindra oss att skydda dem som besöker den här kommunen. Det finns arbetare vid gamla Bombardier och vid Snurrom. Får de sin lön?

I skymundan av Fanerdun, växte kön till särskilda äldreboenden och de gamla trollades på något fiffigt sätt bort ur den köstatistiken, så att man istället kan lägga ner äldreboenden. Fråga mig inte hur det går till, för ingen kan förklara så jag begriper!
Under tiden intresset har fokuserats på andra investeringar, går många barn till skolan med en klump i magen. Skolor sliter med frågor om mobbning, kränkningar och otrygghet för både elever, föräldrar och lärare. I julaftonens Barometern var webbfrågan ”Har du blivit
mobbad”? Ja, i flera år svarade 41 %. Ja, en kort tid, svarade
22 % . 36% av de som svarat, hade aldrig själva blivit mobbade, men säkert påverkas även den som ser andra mobbas.
Fp har vid flera tillfällen försökt väcka en debatt om skolan och arbetsmiljön där för elever och lärare, men hur många engagerar sig i den debatten?
Alltför få vill gå från ord till handling.
Nu ska polisen, enligt Östran, göra en storsatsning i skolan. Det är bra, men hade det behövt gå så långt?

Men det är inte den sortens adrenalinkickar maktens man i Kalmar vill ha. Det ska vara stort och överraskande! andras pengar, men vadå, det kostar att växa! En julklapp som varar ett år eller så. Något som vänder fokus från allt det där vardagsslitet. Något som piggar upp!

Jag får en kick för varje ny småföretagare som vågar satsa och växa i Kalmar. De är basen i vår ekonomi, och grunden för vår välfärd. Om infrastrukturen, skolan och omsorgen är i världsklass får även dessa företag goda förutsättningar här.

söndag, december 23, 2007

Trägen vinner!

Knappt hade bläcket torkat efter kommunfullmäktige förrän det var dags för nämnderna att ta hand om de klubbade förslagen. I omsorgsnämnden, där alliansen jobbar bra, lade den egna förslag . Folkpartiets förslag om att den som beviljats hemtjänst, själv ska få bestämma vem som kliver över den egna tröskeln, blir nu verklighet.

Omsorgen skall nu arbeta för att fritt val skall bli möjligt! Vilken julklapp för oss liberaler, som drivit denna frihetsfråga i många år!
Det blir förstås främst en julklapp för den som får välja hemtjänst men även en julklapp för de anställda, som får fler arbetsgivare att välja mellan. Att kommunen måste jämföra sin verksamhet med flera tjänar alla på!

Folkpartiet var väldigt ensamt när vi presenterade våra prioriteringar till sparpaketet i "förhandlingar" och i kommunstyrelsen, men med halva borgerligheten med oss i kommunfullmäktige och hela alliansen i omsorgsnämnden har vi väl bevisat att trägen vinner!

Med denna glada julklapp vill jag önska en riktigt God Jul !

tisdag, december 18, 2007

En prislapp på allt!

Stor enighet om att spara, står det i tidningarna efter KF:s sammanträde om krispaketet.
Allt annat vore ju skandal med den ekonomi som majoriteten försatt oss i. Endast V vill höja skatten och varenda dag delar de ut löften till invånarna. Den populära vägen, men vi vet ju att alla socialistiska ekonomier har slutat i förskräckelse.För att det inte ska verka så allvarligt som det är, vill Johan Persson sälja kommunens del i energibolaget till kommunbolaget, som får låna pengar med borgen från Kalmar kommun.
Med pengarna ska kommunens minska sina lån, men ändå behålla bolaget.
50 miljoner kronor används till sk. omställning som kan innebära ersättning till dem som går tidigare i pension eller andra lösningar för att minska personalen. Detta är ett trixande med pengar som jag hoppas kommer att överklagas. Jag har yrkat avslag på denna skenaffär från början. Fast den är laglig, ska inte kommuner ägna sig åt sådant trixande. Vi ska föregå med ett gott exempel, anser jag.

Jag tror att i en kommun som inte lärt sig att rätta mun efter matsäck, finns bara en väg att vandra. Skala bort allt det som inte en kommun måste ägna sig åt! Bygg upp en välfärd där vi vågar släppa in alternativen. Där vi vågar jämföra oss med andra. Vågar jämföra både pris och kvalité. När ekonomin är i balans ska vi även våga satsa på de stora projekten!


Vi hade därför flera tilläggsyrkanden från start. Ett förslag ligger nu inne i paketet. Det är att vi alltid ska ha en konsekvensanalys och en prislapp kopplad till alla beslut. Självklart tycker många, men inte i Kalmar.
Två tilläggsyrkanden hade vi sen prioriterat inför kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
Det var att alla fritt ska få välja vilket företag (godkända av kommunen) som ska utföra äldres hemtjänst. Att själv få välja vem som kliver över den egna dörren, är för mig självklart, men inte för socialisterna.

Vi lade också med ett förslag som var taget från en motion, som hamnat i kommunens byråkrati sedan två år. Det förslaget innebär att kommunen ska pröva 2 % av verksamheten för konkurrens årligen.
Att vänstermajoriteten röstade ner förslaget hade jag kanske väntat, men att de nya moderaterna (utom en) röstade mot förslagen i voteringen är helt obegripligt för mig. De säger att de lämnat in en motion om konkurrensutsättning. Vill de att den också blir nedröstad då?


(Kinaresan ligger i bilder och kommentarer på min hemsida.)

fredag, december 14, 2007

klipp kreditkorten!

Det finns i kalmar kommun en bristande respekt för revisorernas rapporter. Det återspeglar sig även när bolagen begär borgen av kommunen. Revisorerna vill då att bolagen ska skicka med en riskanalys och en finansieringsplan, men så sker inte.

Nu har revisorerna, samtliga partier, haft synpunkter på den konstruktion med syfte att använda pengarna i Kalmar Energi, men ändå låtsas som om de finns kvar. Vänstermajoriteten kan väl knappast beskrivas som ett föredöme för en ansvarsfull politik, så revisorerna har säkert goda skäl att signalera när det går för långt.
Det är ett ganska häpnadsväckande svar från Johan Persson, "att revisorerna bedriver politik" med sin skrivelse. Då skulle ju även hans egna vara med på detta myteri!
"Det hade räckt med ett telefonsamtal" är lite kul och det visar att Revisorerna men inte Johan Persson förstått sina olika roller.
Nu ska vi vara väldigt glada att vi har revisorer som inte spelar under täcket, men en kommunstyrelseordförande bör nog acceptera att alla ledamöter( och därmed medborgarna) har insyn, och inte bara han själv.
Bara det att kommunen nu skall försöka åberopa "synnerliga skäl enligt kommunallagen" för användningen av pengarna , visar väl att man nu fortsätter vandringen i den ekonomiska sankmarken.

Lär dom sig ingenting?
Det är ju just sådant här trixande med pengar som har lett oss fram till de underskott vi har.
Den som har tittat på lyxfällan i TV, vet att det bara är den hårda vägen som gäller.
Det är dags för Johan Persson att klippa kreditkorten och visa att vi bara kan använda de pengar vi faktiskt får in varje månad. Och det är väldigt mycket pengar!!!

Vi måste bara våga slänga vulgärdebatten åt sidan och våga diskutera vad vi ska förbättra.
Varför skulle inte vi kunna få en ekonomi i balans och samtidigt ge bättre service när andra kan det? Den diskussionen måste leva hela tiden. Men då kan man inte skylla på revisorerna, när man inte gillar deras rapporter.

onsdag, december 12, 2007

Att koka soppa på en spik!

Politikers svåraste uppgift är att prioritera, och det har vänstermajoriteten undvikit hela tiden.
Men nu ska kommunen spara och vad gör man då.

Efter att ha träffats sen sommaren och inte kommit överens om vad som ska sparas kommer man överrens om att alla ska spara två procent. Sen låter man tjänstemännen utreda en mängd områden, så att man kan skjuta problemen framför sig på obestämd tid. Jag har begärt besked om både tidplan och inriktning för utredningarna och väntar än. Jag går med på besparingarna för att undvika en skattehöjning, som skulle motverka allt jag vill åstadkomma.
För att slippa ta de tunga besluten om ett verkligt sparande gör kommunen en konstruktion med energibolaget som enligt min mening innebär att man för både invånare och personal bakom ljuset.
Jag har som ensam förtroendevald motsatt mig denna konstruktion. Med ena handen lånar man mot borgen och köper av den andra handen som använder pengarna och har dem kvar på samma gång?
Nu ser jag till min glädje att revisorerna har granskat denna konstruktion, och också ställer en del frågor, så jag är inte längre helt ensam om mina funderingar.

På måndag ska hela soppan smakas av i Kalmar Kommunfullmäktige. Fyra ledamöter från Fp kommer då att försöka lyfta fram denna märkliga konstruktion i ljuset. Välkomna då!

torsdag, december 06, 2007

Vad innebär Global Compact nu?

"Man blir ju ganska bedrövad när man får veta att människor arbetar i Kalmar i tre månader utan lön.
Det finns ju också arbetare på expot vid Bombardier . Vem bevakar deras intressen?
De har ju ingen möjlighet att göra sig förstådda, om de skulle behöva hjälp.
Vad betyder det, i de här fallen, att vi har skrivit under att kommunen ska arbeta för de tio principerna i FN:s Global Compact?"

Ovanstående rader skickade jag idag till handläggaren som har att bevaka Global Compact
och till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson.
Johan, som tidigare hade svårt med rågången mellan kommun och företag, håller sig nu så långt borta från Fanerdun som han kan,. Det måste väl ändå följa med visst ansvar att han för kommunens räkning skrivit under på att ansluta sig till FN:s principer för mänskliga rättigheter,arbetsvillkor,miljö och antikorruption.

onsdag, december 05, 2007

så gör det med musik.....

Vänstermajoriteten i Kalmar verkar leva under mottot "ska det gå åt skogen, så ska det göras till musik"

Lite fantastiskt är det att Johan Persson inbjuder till kick off med anledning av att kommunen äntligen startar det lagstadgade arbetet med översiktsplan för hela Kalmar kommun.

Detta skall göras en gång varje mandatperiod och socialdemokraterna underlät att göra detta under den förra perioden. Detta har fört med sig att allt planarbete i kommunen har fördröjts, i onödan, vilket Fp med en åsnas envishet försökte framföra i olika sammanhang. Det fanns en mängd olika förklaringar och en var att det inte skulle vara nödvändigt.

Sen fick vi (även om det kanske varken var tjänstemännens eller oppositionens fel) sitta och skämmas inför länstyrelsen som kom på besök och talade om vad som måste göras.
Att spara på en översiktsplan är en kortsiktig besparing, som vi fått betala många gånger om.

Nu när kommunen, fem år försent, startar ett arbete som bör ingå i ordinarie verksamhet, så skäms inte Johan Persson för det. Nej han kommer säkert att hålla det vanliga talet om det dåliga utgångsläget och hur bra det nu går för Kalmar, sen han tog över.

måndag, december 03, 2007

Det var droppen!

Alltså, nu får det väl snart vara slut med förseningar och dålig information på tågen till och från Kalmar. Jag åker då och då och det känns ju mer som regel än undantag att tågen är försenade med några minuter. Det måste ju finnas en förståelse hos SJ, att de flesta som reser idag har en viktig tid att passa.
När man hoppar på i Alvesta mot Kalmar, är det ofta proppfullt, och det hjälper inte alltid att man har en platsbiljett. Medresenärerna talar ibland om att så har det varit sen Malmö.
Det finns dåligt med plats för stora väskor, om man vill ha dem i närheten och toaletterna räcker inte till. Vitsen med tåg borde ju vara just att man kan koppla på en vagn till om det behövs.

Det måste vara en hopplös arbetssituation för personalen, som oftast gör sitt allra bästa för att hålla alla på gott humör.
Men det räcker inte!
Nu är det sen länge slut på inkörningsperioden, och både tåg och räls måste fungera. I Kalmar har tågen konkurrerat ut flyget till Köpenhamn, men det är inte självklart att det är ett bestående tillstånd.
Det borde vara en självklarhet,när vi har en klimatutmaning att ta ansvar för, att ett statligt verk ska stå på tå för ett ökat resande med tåg.

Nu är det dags för kommunledningen i Kalmar att diskutera frågan med SJ.
Vi bör tillskriva SJ och Banverkets ledning och begära en förklaring och en snabb förbättring. Vi ska inte sitta och se hur förutsättningarna för våra lokala resenärer försämras.
Dagens händelser kan väl bara betecknas som droppen som får bägaren att rinna över.