måndag, oktober 31, 2011

Nya öppenheten?

Idag är jag både förkyld och hes vilket inte är så bra när det är kommunfullmäktigesammanträde . Min interpellation har satt fart på brevväxlingen hos företrädare för Byttan och Konstmuseet. Johan Persson använder de inblandades försäkringar, om hur bra samarbetet är, som ett svar på min interpellation.
Jag skriver också, som ni kan läsa nedan, att samarbetet är bra.

Men detta samarbete har inte resulterat i att människor vet när de kan ta besökare med sig till restaurangen Kalmar kommuns mest påkostade park.
Jag tror att Kalmars skattebetalare hade uppskattat att Byttan användes på det sätt som förutsågs när Konstmuseet placerades i Stadsparken.

Johan Persson hänvisar också till marknadsekonomin på ett för honom ovanligt sätt. Marknadsekonomin, eller ens ekonomin, har aldrig stått i förgrunden när Johan Persson vill "sätta Kalmar på kartan" eller när Kalmarborna ska underhållas med evenemang som en politisk styrelse i det kommunala bolaget Destination Kalmar förbestämt.Här tar han skattepengar och bestämmer vad vi ska roa oss med, eller roas av. Marknadsekonomi?

Tyvärr blir nog diskussionen om Byttans öppethållande uppskjuten, men det var intressant att se vilken aktivitet min interpellation satte igång. Den här gången visar Johan Persson upp en berömvärd förmåga till öppenhet, genom att publicera sina mail. Tänk om detta öppna arbetssätt skett vid t.ex. brevväxlingen mellan Johan Persson och parterna i Fanerdunetableringen. Där "råkade" ju brev bara försvinna.Här är nedan min interpellation
"Kalmarsunds Louisiana!

År 2001 skrev jag för Folkpartiet liberalernas räkning en motion om Konstcafé i Byttan och för bättre öppettider där. Mina förväntningar överträffades med ett helt nytt Konstmuseum i anslutning till Byttans restaurang. Samordning av öppettider sågs som en självklarhet. Konstmuseet och Byttan har ett bra samarbete, och den som vill ta en fika vid sitt besök i konsthallen kanske kan göra det i framtiden. Men den som vill bjuda med sina gäster på en middag i Stadsparken kan fortfarande aldrig veta om restaurang Byttan håller öppet.

Byttan och Konstmuseet är beläget på en av Kalmars vackraste och mest välskötta platser och kommunen har satsat stora resurser för att hålla Stadsparken attraktiv och tillgänglig för allmänheten. Därför anser Folkpartiet liberalerna nu som då (2001) att kommunen och allmänheten kan ställa höga krav på den som får hyra Byttan av kommunen för sin näringsverksamhet.

Nu som då är Stadsparken ofta ödslig på kvällarna och ett ökat öppethållande är en viktig trygghetsfaktor då fler vuxna troligen rör sig i parken. Kalmar ska också vara en attraktiv stad för besökare och Kalmar kommun försöker på flera sätt förlänga turistsäsongen. Bättre öppettider är en sådan viktig faktor för att locka besökare året om.

Tio år efter min första motion har restaurang Byttans öppettider knappast förbättrats
och mina frågor till dig är:

– är det acceptabelt för Kalmar som besöksstad att restaurangen i Kalmar kommuns mest påkostade och attraktiva park är stängd större delen av året?

– vill du medverka till en samordning mellan Konstmuseets och restaurang Byttans öppettider, så som tanken var med Konstmuseets placering i Stadsparken?"

torsdag, oktober 27, 2011

Kommer KFF:s ekonomiska rapport i november?

Socialdemokraterna brukar ju i valtalen tala om att plånboken inte ska styra om barnen ska ha råd att vara med i olika aktiviteter. Jag håller med dem där, men jag låter också det få genomslag i besluten.
I riksidrottsförbundets genomgång av vad kommunerna satsar på idrotten kan man utläsa att Kalmar i kommunstöd för idrotten ger 80 % i subvention för Kalmar FF.

Det är i så fall en lika stor subvention till KFF som ges till kommunens
ungdomar 13- 20 år. Dessutom finns sponsring,garbionmurar, träningsplaner och 1000 parkeringsplatser som en liten gåva från Kalmar kommun. Sammantaget har majoriteten satsat väldigt mycket på elitidrotten.

Kanske det med alla dessa insatser kan bli en så stor vinst att Kalmar kommun nu kan sponsra något annat än fotboll, men det får vi veta när vi får en ekonomisk redovisning av KFF:s verksamhet i Kommunstyrelsen.

I avtalet mellan Kalmar kommun och Kalmar FF finns inskrivet att KFF varje år ska ge kommunstyrelsen en ekonomisk rapport. Det är väl det minsta medborgarna kan begära när de ger sådana bidrag och riskerar 100 miljoner i borgen för Arenan.
Det är två kommunstyrelsesammanträden kvar på året, men det ser ju lite illa ut att vänta till det sista sammanträdet.
Ska vi hoppas på en redovisning i november?

onsdag, oktober 26, 2011

Är alla stenar vända nu?

Juholt åker runt på sin Eriksgata och säger "förlåt, jag trodde att jag gjorde rätt,". Det är ett tufft jobb men han får ju anledning att träffa alla socialdemokrater i alla Sveriges nästan 300 kommuner. Han verkar ha en av -och påknapp med en förlåtknapp och en brandtalknapp. "Jag trodde att jag visste var jag var" kanske han får anledning att säga efter denna resa.


Samtidigt med denna resa gör nu landstingens förslag till regioner sin resa runt i alla kommuner för att godkännas eller förkastas.

Efter fyra års förberedelser har Jönköpings län nu kommit fram till att man inte vill ingå i en region med oss eller någon annan, men de vill gärna samarbeta.
Det var ju en revolutionerande överenskommelse efter denna mangling. Alla stenar måste nu vara vända minst fem gånger!Eller?

Det var exakt det som jag ville ha med i Kalmar kommuns svar till landstinget på förslaget om en Sydsvensk region. Självklart bifaller jag det förslag om en Sydsvensk region som jag kämpat så för! Lika självklart är det att tala om att Kalmar kommun fortsatt vill utveckla samarbetet med alla kommuner och regioner som hamnar utanför en Sydsvensk region.

Det är en administrativ gräns. Vi bor oavsett region, kvar på samma ställe som innan. Samarbete kommer dock vara framtidens nyckel till framgång. Både mellan olika nivåer myndigheter, länder, regioner och kommuner. Gränser kommer i framtiden inte att ha samma innebörd och vara lika dramatiska som gränser idag, hoppas jag.

måndag, oktober 24, 2011

Viktiga myrsteg.

Det finns både män och kvinnor som utnyttjar människor som redan finns i en utsatt situation. Det märkliga är att dessa problem diskuteras med jämna tioårsintervaller medan väldigt lite görs.
Mäns våld mot kvinnor är ett sådant brott som fortfarande inte räknas som något särskilt grovt brott om man kollar in straffet.
Nu är det kontaktförbud som kan kombineras med att förföljaren inte får vistas i ett visst område.Straffet ska regleras efter förövarens vilja att behandlas för sitt beteende.

Straffet kan kombineras med fotboja för förföljaren, men fortfarande är det den förföljda, som oftast är en kvinna, som får flytta, byta arbete, byta skola för barnen. Gång på gång!Det är fortfarande mannens integritet som värnas i de allra flesta fall. Det är kvinnan som är offret, men ännu större offer är barnen.

Man undrar ju om barnkonventionen tillämpas vid denna strafftillämpning?
Förövaren kan röra sig fritt i hela Sverige förutom i ett litet utvalt område, medan kvinnan och barnen i princip bara kan känna sig säkra i samma område.

Självklart borde det vara tvärtom. Mannen skulle få kommunarrest i någon kommun med visst avstånd från kvinnan och barnens hem. Då kan kvinnan och barnen röra sig relativt fritt förutom i en kommun. När det gäller män som upprepade gånger tar hit kvinnor från andra länder i syfte att utnyttja dem, måste det finnas en möjlighet att varna kvinnorna redan när de söker uppehållstillstånd.Men det är betydligt mer problematiskt, eftersom kvinnor, även de svenska, ofta vill tro på mannens försäkran om att han ändrat beteende.

Men så länge som förövarens integritet bedöms viktigare än offrets, kommer alltför många barn att växa upp under ständig rädsla och otrygghet. En ändrad inställning till våra inhemska brott, kan förhoppningsvis minska antalet män som vill utöva sin makt på kvinnor. Kvinnor som inte kan tänka sig att den kärleksfulle mannen framför dem, kan visa en helt annan sida bakom dörren i det egna hemmet.

Det går framåt men det går med myrsteg.

fredag, oktober 21, 2011

Våga diskutera!

På tisdag ska Kalmar fatta beslut om vart kommunen vill gå i regionfrågan och jag är glad att förslaget från landstinget är en sydsvensk region. Vad jag däremot tycker är fel, är att man håller så hårt på att länet ska hålla ihop.Jag har hela tiden tyckt att vi måste tona ner den dramatik som skapas med att dela länet. Det är väl inget konstigt med att vi ändrar på en administrativ gräns från 16 00- talet!

Nu börjar Jönköpings politiker att vackla i denna fråga som varit föremål för diskussion i den polititiska världen i flera år. Och då börjar genast en del sjukvårdspolitiker att vädra morgonluft. Kanske slipper jag lämna min trygga sjukvårdsregion...
Vi ska komma ihåg att "vår" sjukvårdsregion inte är så gammal, och sjukvården kommer, tror jag, att styras av patientsäkerhet och patientens val, snarare än regionpolitiska ambitioner i framtiden.

Nej låt oss koncentrera oss på att ha den bästa sjukvården på våra sjukhus och den bästa förebyggande vården utanför, så kommer sjukvården att klara sig alldeles utmärkt. Nu ska vi genom att bilda en dynamisk och attraktiv region med närhet till våra invånare och företagare genomföra det vi inte har förmått med nuvarande regionbildning. Kortare väg mellan kompetens och arbetsmarknad och färre hinder i kommunikationer och infrastruktur ger växande företag och fler jobb.Men det kan vi göra oavsett region. Det kan vi göra nu!

Då kan vi också få in lite pengar till den sjukvård vi alla så gärna vill ha och ska kräva av framtidens välfärd.Det är mest administrativa och organisatoriska gränser vi talar om och vi kommer fortsatt att behöva samarbeta över nya regiongränser, för världen blir bara allt mer gränslös, och så även Sverige. Världen förändras och det kan väl inte vara så farligt att år 2011 i all vänskap diskutera en ändring av en länsgräns från 1600- talet? Demokratin måste tåla en öppen diskussion även om den nu kommer i tolfte timmen.

tisdag, oktober 18, 2011

Grattis Västervik!

I Kalmar pratar man väldigt mycket om allt som ska uträttas, men Västervik har lyckats med det som Kalmar inte klarat på tio år. Ungefär så länge har jag ställt frågor i Kalmar kommunfullmäktige till ordförande i KSRR om hur vi bättre kan ta tillvara lampor och liknande farligt avfall.Man vet att det bara lämnas tillbaka en liten del av alla lampor som säljs.Lite svepande förhoppningar, men inga resultat!

Västervik kommer att sätta upp samlare i fyra butiker till en början, men planerar att utöka. Grattis till Västervik!

måndag, oktober 17, 2011

Det finns inga gratisluncher

Brukar faktiskt inte kolla på TV på morgonen, men förvirringen kring socialdemokratiska partiet är så stor just nu, att man får ta varje tillfälle att informera sig.

"Bilden som är satt på mig" upprepar Håkan Juholt hela tiden och försöker konsekvent distansera sig från det faktum att han fortfarande hade låtit skattebetalarna stå för både sin och kulbons hyra i hennes lägenhet, om ingen hade upptäckt det.
Han framhåller sig själv som det lysande exemplet när han av 170 bilräkningar endast hittat två som eventuellt! är dubbelfakturerade.Att han ännu inte brytt sig om att kolla om detta är riktiga uppgifter verkar ju otroligt.

Man måste absolut kunna göra fel, men att så till den grad distansera sig från sin egen roll i det hela gör ju bara politikerföraktet än större.
Och det bara bekräftar den klyfta mellan makthavare och allmänhet som knegar varje dag för att höja sin standard, och som är kringgärdade med en mängd både tydliga och otydliga regler.
Att riksdagens regler är så otydliga att inte ens lagstiftare själva kan läsa dem gör ju det hela bara än mer förvirrat.

Vill man ha otydliga regler?

Det är en mängd sådana händelser som gör att människor nu samlas på torgen i hela världen. Människor som annars arbetar varje dag för att få vardagen att gå ihop.
Sen ansluter det tyvärr alltid en svans av bråkstakar som bara vill hitta en anledning att krossa rutor och bränna bilar.Att vikämpar för de demokratiska principerna och att vi alla lever under samma regelverk tror jag är en viktig start
för att alla ska ta sitt ansvar för det samhälle vi lever i.

Det finns inga gratisluncher!

söndag, oktober 16, 2011

Det ska löna sig att göra rätt!

Denna vecka har verkligen inneburit stora förändringar för många människor. Många har sett sin arbetsplats gå upp i rök, och nu är det bara så skönt att ingen människa kom till skada. Brandkåren gjorde det som man brukar finna är det bästa. Att satsa stort från början och hellre dra tillbaka styrkorna om läget snabbt är under kontroll. Det var en fantastisk insats att rädda kringliggande byggnader och man ska ha stort beröm för en snabb insats.

Det var också bra att ha bussen placerad i området . Information är A och. O i alla sammanhang, men än mer vid händelser som denna.
Nu hoppas vi att gärningsmännen är gripna, och att alla lärt sig hur snabbt det kan bli övertänt.

Håkan Juholt har tur att det i hela det socialdemokratiska partiet inte finns en enda möjlig partiledarkandidat.
Det som innan solkade Håkan Juholt solkar nu istället hela det politiska partiet.
Det minskar ju inte politikerföraktet att reglerna är så dåliga att man kan frias just på grund av det. Men faktum kvarstår att en som aspirerar på att vara partiledare Borde förstå att kulbon inte kan betalas med riksdagsmännens hyresbidrag.
Det blir intressant att se allmänhetens reaktion på att socialdemokraterna nu tycker det är helt ok.

Nu är vårt landsmöte klart och flera beslut som vi diskuterat vid tidigare landsmöten är nu klara. Hälften kvar har jag själv slagits för vid tidigare landsmöte. Det pågår nu en del programarbeten, men det känns stabilt i vårt inre arbete nu. Vi är lycligt lottade med partiledare och det känns väldigt skönt i dessa dagar.

Nu kan vi lägga all vår energi på politiken, och i morgon kväll ska vi diskutera landstingsfrågor.
Allt fler frågor är gemensamma mellan kommun och landsting, och samarbete är bästa vägen till effektivt utnyttjande av skattemedel.
På så vis kan den som jobbar få hälften kvar i plånboken.

Det måste löna sig att arbeta och göra rätt för sig!

torsdag, oktober 13, 2011

Folkpartiet skriver dagordningen till landsmötet.

Får politiska partier väcka frågor till landsmötet utan att fråga alla som berörs?
Vi liberaler har själva varit med om att slåss för och värna den svensk- modellen där staten håller sin hand ifrån löner och avtal.

Men omvärlden och verkligheten förändras och vi måste i de politiska partierna få diskutera nödvändiga reformer. Det är t.o.m. Vårt ansvar att anpassa regelverken så att det gagnar både de som idag har ett jobb och alltför stora ungdomsskara som inte har en chans till jobb.

Det är därför ganska anmärkningsvärt att man nu kritiserar ett politiskt parti och försöker styra vad vårt högsta beslutande organ, landsmötet, ska diskutera kommande helg. Detta landsmöte är ett av våra viktigaste diskussionsforum där frågorna funnits att diskutera i alla landets kommunföreningar. Här fattar vi beslut om vår färdriktning!

Det är naturligt att parterna säger vad de tycker om våra förslag men det är ganska magstarkt att de nu försöker förhindra oss att diskutera dessa frågor.

måndag, oktober 10, 2011

beslutsunderlaget- dagen efter beslutet!

Stora arbetsplatser gör samhällen sårbara. Och ingen kan locka dem att stanna om inte verksamheten planerar att gå runt. Linnéuniversitetet har idag många bra program och många studenter. Och universitetet har lämnat sina byggnader oavsett när de byggts. Inga hänsyn till att byggnader anpassats exakt för behoven! Så kan man tydligen göra i en skattefinansierad verksamhet.

I morgon ska vi få information och lägesrapport om etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet. Precis den öppenhet FP yrkade på i kommunfullmäktige, och fick avslag, genomdrevs av media dagen efter sammanträdet. Vi ville att minnesanteckningar skulle lägas ut på kommunens hemsida och det visade ju sig gå alldeles utmärkt. Trots att beslutet var ett avslag på vår önskan. Förvirringen kan bli total!

Jag ville inte och kommer inte, att fatta beslut på ett så undermåligt beslutsunderlag som vi hade, och det visade sig att det fanns så mycket mera att se.
En mängd material diariefördes dagen efter beslutet tagits och sen fick jag en hel pärm med beslutsunderlag att läsa, men för sent. Nu gav ju underlaget mycket övrigt att önska och den konsult som gjort de flesta uppdragen har inte gått lottlös.

Nu hoppas jag att tjänstemännen håller väl reda på timkostnaderna och tidsåtgången för det ska självklart räknas in i kommunens kostnader för universitetet.
Vi kan väl räkna på samma summa som betalades ut i konsultarvode: 875 kr/timme + omkostnadspåslag+ mervärdessskatt.

Det är bra med öppenhet och där har fortfarande universitetet en del att hämta.
Universitetet kommer att växa och utvecklas så länge vi har kvalitet i utbildningen.
Det finns så mycket att jobba med när det gäller samverkan mellan universitet, kommun och näringsliv, men nu verkar allt hänga på om man får en ny byggnad ett stenkast från dagens stadsintegrerade universitet.

lördag, oktober 08, 2011

Ansvar på egna villkor.

Är det för att socialdemokrater suttit så länge vid makten som de har så lätt att bortförklara sina tillkortakommanden. Eller är det enstaka politiker som tjänstgjort så länge i sin skyddade verkstad att de inte förstår vilka regler vi som jobbat i vanliga jobb haft?

Juholt lät idag som ett eko av Johan Persson när han skulle försvara sitt bidragsfusk. Johan Persson var den som i förväg godkände att ordföranden, S, i KSRR helt självsvåldigt avskedade Vd och själv bestämde avgångsvederlaget. Däremot blev det rena censuren i kommunfullmäktige när en interpellation i ärendet skulle behandlas.
Knappt något var var nu relevant att diskutera. diskussionen skulle hållas så långt från kommunstyrelsens ordförande och socialdemokratin som möjligt.

Som av en slump (tekniska fel) har detta äreende om KSRR och revisorernas skarpa kritik inte gått att få med i webbsändningarna på Kalmars hemsida.
Lika slumpmässigt hamnade min interpellation om beslutsprocessen då ordförande i servicenämnden, utan att ledamöterna hade aning om det, beslutade att kommunen skulle bekosta tusen parkeringsplatser till Kalmar FF. Den hamnade bakom ett annat gyllene stolenfråga och går alltså inte att hitta för den somI avtalet, som fullmäktige beslutat var avsikten att kommunen skulle sälja marken till parkeringarna. En kostnad istället för en intäkt alltså.
Detta är också föremål för granskning av revisorerna, och märkligt nog var protokollen för 2010 då tillfälligt borta från hemsidan från servicenämnen borta från hemsidan.
Men Juholt har en tung vapendragare i Göran Greider. Proffstyckaren Greider var mest irriterad över att det inte var politik utan personfrågor


som dominerade debatten nu för tiden. Men idag nobbade socialdemokraterna tillsammans med vänstern en partiledardebatt när de inte

själva fick bestämma villkoren. Det säger kanske mer om socialister än hur många partiprogram som helst.
Är de kanske rädda för att debatten ska handla om bidragsfusket som sossarna skulle ta krafttag emot.
Eller är det ett fegt sätt att slippa debattera den ickebudget som värkte fram under sådan intern vånda?

Säkert är att socialdemokrater anser sig själva kunna välja när de ska ta ansvar för sina beslut och handlingar. Både i majoritet och opposition.

tisdag, oktober 04, 2011

En bra dag!

Idag har landstingets styrelse föreslagit en sydsvensk region för Kalmar län!
Nu kan vi börja jobba rent praktiskt med denna fråga för det blir inte ett lyckat projekt av sig själv!Mycket grovarbete - och finlir.
Men Kalmar har nu fantastiska förutsättningar att ingå i ett starkt kraftfält.
Det finns idag alldeles för stora och många hinder för att vi ska ta del av de tillväxtmöjligheter som finns! Det kommer säkert många som gärna visar upp problemen, så idag passar jag på att suga på karamellen.

I en annan division, men lika roligt var att Folkpartiet liberalernas motion om ökad tillgänglighet i kommunen med telesvar har bifallits i kommunstyrelsen idag!
Jättekul!

För att alla goda ting ska bli tre ska jag göra något något kul ikväll!