onsdag, november 28, 2007

Ursäkta att jag stör ordningen!

Peter Akinder ondgör sig i onsdagen 28 november opinionssida i Östran över att jag dristar mig till att uttrycka en egen politisk vilja.

Mitt inlägg under pressträffen var ett svar på Bertil Dahls inlägg om att han hellre sett en skattehöjning. Jag är beredd att hjälpa till för att undvika en skattehöjning, men eftersom socialdemokraterna, med Johan Persson i spetsen, vann valet på en överbudspolitik och nu inte klarar ekonomin, vore det ju en självklar sak att det nya sparpaketet innehåller någon eftergift i liberal riktning. Jag har därför lagt med några sådana förslag.

Men så avlägset är det i Kalmar med politiska diskussioner, att ett enda politiskt inlägg kan ge mig epitetet ”stridstupp”. Jag är förtroendevald, och bör väl om förhandlingen är ärligt menad, försöka ge politiken den inriktning jag gick till val på.

Men jag förstår att det känns obekvämt med nyordningar i stadshuset.
Det finns också en särskild beteckning på det beteende där man/män med automatik förkastar varje icke önskvärt inlägg med t.ex. ”gnäll”.

måndag, november 26, 2007

Sahlin kastar sten i glashus!

Mona Sahlin går till kraftigt angrepp och skyller statsministern för svek mot väljarna. Jag som följt valrörelsen ganska noga kan väl säga att få regeringar så snabbt har uppfyllt sitt vallöfte.
Jag kan väl säga att jag inte hängt med i alla turer, men vi ska komma ihåg att vi nu har en regering som är vald av en majoritet av svenska folket. Det är en större utmaning att söka samregera flera partier och vi har ingen vana på det i Sverige.

Alliansen gick till val på att minska klyftorna i samhället. Detta skulle ske genom att flera människor skulle få stöd och stimulans att söka en arbetsgemenskap.
Folkpartiet liberalernas urgamla slogan om att det skall löna sig att arbeta, fick ny aktualitet.
Fler människor är nu i arbete och detta t.o.m. i Kalmar som hittills haft stora svårigheter.
Nu är utmaningen för skola och företag att tillsammans förbereda ungdomarna för morgondagens arbetsmarknad! Vilken kompetens efterfrågas?

Men Mona klagar...
Socialdemokraterna med Mona Sahlin i spetsen har ännu inte lyckats presentera ett enda eget förslag, och alla hänvisar till socialdemokraternas förnyelsearbete. Förslaget till skolpolitik fick bakläxa, och rädslan för ett eget ställningstagande i olika frågor är ju uppenbar.

Men det går ju bra ändå. Så länge socialdemokraterna inte visar några egna förslag, har de ju opinionen med sig. Rädslan att en diskussion skall förstöra detta gynnsammma läge, har nu smugit sig in i ledningen. Den stora och öppna diskussion som Mona Sahlin utlovade, syns alltmer avlägsen. Vem är det egentligen som sviker väljarna?

torsdag, november 22, 2007

Ibland snurrar tiden fortare än vanligt och man önskar att dygnet hade lite fler timmar. Så nu var jag bara tvungen att tanka in lite energi igen.

Igår kväll lyssnade jag till en konsert med Indrakvartetten på slottet, och man blir ju lycklig bara över att se en absolut fullsatt sal. 160 kronor är ett billigt energipris, tycker jag!

I morse gick jag för att förkovra mig lite på Högskolan där ämnet var "klimatet då, nu och i framtiden". Helt överraskande för mig, blev även detta en fantastisk upplevelse, och jag gratulerar de studenter som har så engagerade förebilder på sin högskola. Så härligt att slippa bli slagen i huvudet med en massa tvärsäkra sanningar! Men desto fler nya tankar och funderingar i huvudet. Och så positivt framfört att inga dörrar stängdes någonstans. Trots det allvarsamma ämnet, kändes det som om jag tankat in några liter energi till av bara farten.

lördag, november 17, 2007

med byxorna nere...

Nu står den socialistiska majoriteten med byxorna nere.
Nu står vi, mitt i högkonjunkturen med en ekonomisk härdsmälta i Kalmar. Johan Persson låter i alla sammanhang som om han nu helt överraskande blivit varse detta, och vill göra något åt det. När jag försökte påtala detta under förra mandatperioden och i valrörelsen, kontrade socialdemokraterna alltid med att jag var en gnällspik.

Sanningen är att han vann valet på den överbudspolitik som han själv under många år varit en del av.
Och det är ju högst mänskligt att hellre ta in de positiva budskapen, och skjuta problemen till framtiden. Nu är de ekonomiska problemen så grava, att ingen kan blunda för dem, inte ens vänsterpartiet. Men vänsterpartiet vill ha en skattehöjning, och det tror jag att jag har bidragit till att stoppa i alla fall.
Alltså klarar inte den sittande majoriteten av att föra en ansvarsfull ekonomisk politik. Men Johan Persson vann valet på en överbudspolitik och på den förvissningen att det skulle finnas något borgerligt parti som räddade honom när bubblan sprack efter valet.
Det märkliga är, att vi inte har bjudits in till ett enda seriöst samtal om besparingarna.
Ändå lät det så tjusigt "att vi skulle börja med ett oskrivet blad". Det är mindre än en månad till kommunstyrelsens sammanträde, där besparingarna skall presenteras.
De liberala väljarna förväntar sig naturligtvis att vi får med våra prioriteringar i ett sparpaket.
Att hjälpa socialdemokraterna, när de tappat byxorna, har naturligtvis ett pris.

(nu finns kinabilderna och lite kommentarer på min hemsida)

tisdag, november 13, 2007

attityden viktigast!

På senaste handikapprådet fanns tillgänglighetsfrågorna med på dagordnigen. Faktum är att kommunen för flera år sedan beslutade om ett handikapprogram för kommunen och där det även ingick en tillgänglighetsguide för besökare. Det var en motion från Fp som denna gång ledde till ett positivt beslut.

Handikappanpassningen löper på, men tillgänglighetsguiden försvann lika kvickt som beslutet var taget. Jag frågade därför efter den i en interpellation någon gång före valet 2006.
Jag fick då till svar att Destination Kalmar AB hade fått uppdraget. Sen har jag efterfrågat den på handikapprådet, och trodde att nu, äntligen.

Men det var Turisbyråns representant som presenterade sitt eget arbete.
Hade Destination Kalmar lagt över uppgiften på sitt dotterbolag? Nej, fast man finns i samma hus hade man inte ens talat om att man fått ett sådant uppdrag.
Hade det blivit någon missuppfattning? Nej Birgitta Elfström hade personligen talat med den tidigare ordförande och med Vd. Men ingen hade tagit tag i frågan, trots påminnelsen i interpellationen för mer än ett år sedan.

Alltså flera års försening. Räkna om det i kvalitet och pengar.

Nu har ju, tack och lov, kommunen många pålitliga och flitiga medarbetare som arbetar och tänker själva i tysthet.
Det visade sig att det var Turistbyrån som på eget initiativ tyckt att det kunde vara en bra sak och en konkurrensfördel att erbjuda en tillgänglighetsguide. Vi fick en engagerad föredragning om vad som skulle göras, och mitt hopp tändes åter! Människor med rätt attityd till sitt arbete är guld värda.

Jag var på Atlas Copco igår på ett intressant besök med Svenskt näringsliv. De anställer efter följande kriterier: Attityd, kunskap och erfarenhet. Kunskap och erfarenhet är viktigt men det kan man skaffa sig. Attityden tyckte de var viktigast. Tänkvärt tycker jag, men vad som hänt med tillgänglighetsguiden hos DK vet jag inte än.

onsdag, november 07, 2007

Vår trovärdighet riskeras!

Hade vi politiker fel beslutsunderlag på kommunstyrelsen eller gavs det fel information till allmänheten på kvällen? Jag litar absolut på beslutsunderlaget.
I måndags fick kommunstyrelsen avvisa ett företags begäran om industrimark i Smedby.

Jag har vid tidigare markärenden begärt att den industrimark som Johan Persson på egen hand vikt för Fanerdun skall frigöras. Vi hinner frigöra mark till Fanerdun tills den behövs. Men då har vapendragarna skyndat till och bedyrat att det finns gott om ledig industrimark i Kalmar. Nu har jag begärt en fullständig redovisning om hur mycket och var den lediga industrimarken finns.
Det finns alltså ingen beredning och inget beslut men ingen får röra den utlovade marken i Smedby. Det märkliga är att lokala media, som brukar reagera på avsteg från demokratiska förfaranden, inte alls är förvånade över att kommunalrådet går runt med egna markreservationer på fickan. Detta till ett företag som nu reserverat 80 % av den lediga industrimarken i Kalmar.
Har det blivit ny norm i Kalmar att arbeta utanför den demokratiska diskussionen, eftersom så få reagerar?

Alltså fick vi på kommunstyrelsen säga nej till ett Kalmarföretag som behöver mera mark.
Men vad får jag höra vid informationen till kalmarborna i Kalmarsalen samma kväll?
Jo, att det finns 400 000 kvm mark i Smedby.
Här har vi ett uppenbart trovärdighetsproblem.


Om det finns 400 000 kvm mark i Smedby , borde vi beviljat mark till Kalmarföretaget.
Vi är helt beroende av oförvitliga tjänstemän, som vågar ge oss kalla fakta och jag tror att kvällens uppgifter var glädjesiffror som anger kommande marktillgångar.

Det är allvarligt nog att olika uppgifter figurerar, för det bidrar bara till att minska vår trovärdighet, och träffsäkerheten i de beslut vi fattar.

torsdag, november 01, 2007

En av många ekonomiska brandkårsutryckningar

Det är lite kul med kommunen i Kalmar. Eller inte.....Det mesta som vi föreslagit blir nu gjort, fast av fel skäl och med dålig vinst, när kommunen skall spara i en ny brandkårsutryckning.
Det är bara det att när kommunen köpte Folkets Park av Folkets Parkföreningen fick kommunen betala dyrt och dessutom lägga ner massor med pengar på ett eftersatt underhåll.
Jag ville att kommunen skulle sälja då, men nu blir det ändå så fast med flera miljoner extra i kostnader .
Salve ville vi aldrig uppföra vi Dämmet, nu 20 förlustmiljoner senare säljs Salve.

Energibolaget har Fp velat sälja i flera år. Pengarna på banken ger lika stor ränta som avkastningen nu. Men vad gör kommunen? Säljer till sig själv för 230 miljoner, när vi kunde fått 400 miljoner om vi sålde det på marknaden. Ja, jag förstår mig inte på den logiken.
Varför ska kommunen ha ett energibolag som vi inte ens har majoritet i?
Och att sälja för att slippa strukturrationalisera kommunens verksamhet är det jag fruktat mest av allt.