fredag, juni 28, 2013

Vad innebär personlig vinning?

 "Skilj på korruption och korruption"(antar att ledarskribenter sätter sina egna rubriker, och inte som med Björn och mitt svar på insändare om cykelbuss idag, där vi plötsligt blev pådyvlade en rubrik som inte hade ett dugg med innehållet i vår artikel att göra) suck..

Det var något som inte kändes riktigt bra när jag läste gårdagens ledare i Barometern. Med rubriken "skilj på korruption och korruption",  menade man där, att "det är ljusårs skillnad mellan mutor, bestickning och annan ekonomisk påverkan och jämförelsevis harmlös svågerpolitik, som ofta är frukten av ledande personers nätverk." Jag tror att den skillnaden kan vara hårfin!  

I Almedalen i nästa vecka kommer Brottsförebyggande rådet att presentera en rapport som kanske visar att gränserna inte är så glasklara.
Jag kan rekommendera en rapport från finansdepartementet med rubriken" Allmän nytta eller egen vinning? En ESO- rapport om korruption på svenska. Den visar att korruptionsbegreppet är vidare och mera komplext än vi tror. Vad är personlig vinning?

Många år av socialistisk påverkan har tyvärr inneburit att nästan allt, som inte uttryckligen beskrivs som förbjudet i lag, betraktas som tillåtet. Suck..

I senaste Dagens samhälle beskrivs Göteborgsandan med "smidig samverkan mellan politik och näringsliv, nedtonande av formalia, pragmatism och resultat i fokus, brett samarbete över partigränserna". Det låter ju jättebra - om man inte tänker ett varv till.
Med tanke på hur nära Göteborgsandan förknippats med korruptionen där, ska vi kanske vara glada att den av makten eftersträvade Kalmarandan, inte omfattade alla politiska partier i Kalmar.
Vi jobbar i en förtroendebranch som bygger på opartiskhet och det ska vi fortsätta med!

tisdag, juni 25, 2013

Framåtsträvarna bor i hela Kalmar!


 
Tyst på bloggen? Men inte i världen!
Det viktigaste och mest hoppingivande är att så många enskilda människor i odemokratiska länder inte längre är tysta! De får lida enormt men de står upp för sina barn och barnbarns framtid.
Vad jag beundrar dessa modiga människor!
 
Edward Snowden som  är  efterlyst för bland annat spioneri och stöld av statlig egendom är försvunnen (han ska nu inte mätas med samma måttstock som de ovan nämnda). Nu är det ju inte ovanligt att människor försvinner i Ryssland, men med hela mediauppbådet med på resan från Kina, är det ju ganska märkligt att ingen såg vart han tog vägen. Om han nu åkte till Ryssland?

Och så det viktigaste, eller hur?
Snuset är räddat åt Sverige! Många i EU:s institutioner visste inte ens vad det innebär att snusa. Vi tycker ibland att andra länder har konstiga vanor, men vad ska DE tro! Där i Sverige rullar de inte ens in tobaken i cigarettpapper utan stoppar in det direkt i munnen! Kan man rösta för något sådant?

 

 I veckan läste vi i tidningen att bakåtsträvarna bor i Kalmarsundsparken, men  här i Kalmar är alla som protesterar mot MAKTEN bakåtsträvare. Den politik som inte klarar öppen debatt  är inget att ha och det vet majoriteten här. Därför uppmuntrar man ”dialog”  i små utvalda grupper istället för information och en öppen diskussion.

Men. Det är de verkliga framåtsträvarna som vågar reflektera och tänka ett steg till!

söndag, juni 16, 2013

Majoritetens nya budgetprocess!

Det har varit ett mycket ojämnt ärendeflöde och man kan ha synpunkter på framförhållningen i kommunens ärendeflod. För jag kan inte tänka mig att det är taktik från den nya majoriteten att planera så många viktiga ärenden vid först kommunstyrelsen och nu  kommunfullmäktige i morgon.
Vid junisammaträdet är dessutom alltid budget inplanerat. Dock är budgetprocessen avbruten i år. 

Det hindrar ju inte majoriteten  att föreslå pengar till serviceförvaltningen, från AFA-försäkringen, som man har "starka indikationer" på att de kommer att betalas till kommunen i höst. Vad gör man med sådana beslut? Vi avvaktar den uppskjutna budget som utlovats i höst, men det var precis det här majoriteten blev avrådd att göra år 2007 när ekonomin skulle räddas förrförra gången.


Vid  KS  anmäldes mer än trettio beslutsärenden och de motsvarade mer än tusen sidor handlingar som vi förväntas sätta oss in i. Man ska då veta att ärenden i sig genererar i ytterligare faktakoll och förankring, och för den som vill vara noggrann blir det övermäktigt.
Nu har vi dessutom begåvats med IPAD, vilket är bra, förutom att mängden handlingar blir helt osynliga för alla utom den som ska sätta sig in i dem.

Förutom att antalet förtroendevalda har minskat flera gånger har antalet  tjänstemän fördubblats flera gånger på samma tid. Allt sammantaget ger det tjänstemännen mera kontroll än politikerna och detta gynnar alltid majoriteten, om ingen vakar över ämbetsmannarollen. När handlingarnas sidor kan öka helt osynligt, gäller det också att fakta och alternativ presenteras så koncentrerat som möjligt.

T.ex. hade det mest omfattande ärendet, Översiktsplanen, kunnat planerats till tidigare i år. Man har haft fyra år på sig sen man började arbeta med den, och det borde med lite framförhållning tagits tidigare. Översiktsplanen förtjänar verkligen sin plats och sin uppmärksamhet.
Vid detta kommunfullmäktige skulle också budget för 2014 presenterats, men den nya majoriteten med Centern på socialisternas sida mäktade tydligen inte med ett budgetarbete, för det avbröts abrupt.

Till saken hör att socialdemokraterna har dragit in augustisammanträdena, så att höstens ärendeflod brukar blir lika komprimerad. Låt mig gissa att det nya budgetbeslutet kommer att få trängas i november, eller i värsta fall december, med en mängd andra ärenden som ska raskas undan innan juluppehållet. Att dra in på augustisammanträdet startade valåret 2010 så att majoriteten plötsligt inte behövde svara på interpellationer eller stå till svars i en debatt precis innan valrörelsen.

Så i morgon gäller det att ta med matsäck med godis frukt och CocaCola. För till råga på allt, har den nya majoriteten beslutat att det sammanträde som arbetsutskottet brukar ha på tisdagar, nu ska förläggas på lunchen i morgon.

Där ska bl.a. beslut om inbjudan till samråd över Ölandshamnen presenteras. Jag kommer att lämna en protokollsanteckning, så som vår ledamot Kent Pettersson gjorde i samhällsbyggnadsnämnden.
Vi går självklart alltid med på samråd och att samla så bra beslutsunderlag som möjligt. Vi skriver sällan protokollsanteckning inför samråd, men här skriver vi några synpunkter redan innan.onsdag, juni 12, 2013

Studie- och yrkesvägledning- igen

Arbetsmarknadsläget och åtgärder mot ungdomsarbetslösheten.
Idag har vi fått lite koll på läget när regionförbundet kallat till konferens om dessa för oss alla så viktiga frågor.
Jag var den enda  förtroendevalda från Kalmar idag, men det är många intressanta satsningar som har
gjorts och görs , ofta inom ramen för EU projekt.
Detta bör självklart vara mera långsiktigt arbete än ett projekt!

Studie och Yrkesvägledare har fått kompetenshöjning inom socialfondsprogrammet, och någon beskrev att det är första gången under hennes tjänstgöring som studieoch yrkesvägledare, som hon fått en liknande satsning.
Folkpartiet har ju föreslagit fler behöriga studie och yrkesvägledare , men majoriteten svarade med  att man skulle omorganisera  med gymnasieförbundet som ju har en fungerande organisation. Risk för att det istället blev en brist även på gymnasienivå alltså.

Detta är ett otroligt viktigt område att ha väl uppdaterad kompetens för att ungdomar tidigt ska hitta rätt utbildning och spår i arbetslivet.
Många hoppar kanske av gymnasiet för att de inte just hittat en motivering.
RAMP som är ett lyckat projekt, är ju i princip en sådan vägledning som borde finnas tidigt i grundskolan.

Att stärka självförtroendet för unga människor och ge dem framtidstro är ju halva vägen till att de vågar söka sig utanför den egna invanda kretsen.

Avslutningsvis fick vi ett lyckat exempel från Södermöres kommundelsnämnd om generationer i samverkan. Detta var från början ett projekt för att i tidiga år intressera barn för omsorgen.
Det är ju också ett sätt att bygga broar och öka förståelsen mellan barn och äldre.
Kul grepp att barn i förskola och skola och äldre träffas regelbundet.


Lite kul också, när vi igår lämnade in en motion om att stärka närdemokratin i Södermöre!
Redan när denna nämnd var på försök, föreslog jag i dåvarande Gata- Parknämnd att
Parkskötsel just kunde läggas ut på entreprenad, med början i Södermöre.

Nu har jag ju också lämnat in en motion om utmaningsrätt i kommunen, och blir det verklighet så kan ju vilken entreprenör som helst prova en upphandling om de tror att de kan göra arbetet effektivare  än kommunen.
torsdag, juni 06, 2013

Viktig gemensam dag för frihet och demokrati!


Det finns många förklaringar till varför vi idag firar vår svenska nationaldag, men jag tycker det är viktigare ATT vi firar en gemensam dag för Sveriges frihet och demokrati. Idag uppmärksammar vi också de personer i vår kommun som fått  sitt svenska medborgarskap.
Det är en fin tradition och i dag  uppmärksammar vi också ungdomar som är goda förebilder, och jag tror att denna tradition kunde utvecklas ytterligare.
 
Några tycker att vi måste gå ut ur EU för att kunna fira vår självständighet, men då måste man påminna sig om hur självständigt Sverige var innan. Räntan åkte upp och ner, inte för att vi själva ville det och att svenska kronan attackerades berodde kanske snarare på vår  tidigare självbild av att vara osårbara.
Det var då de flesta insåg att vi är starkare i ett större sammanhang.
 
Våra närmaste grannar österut är i dag demokratier och det ska vi vara otroligt tacksamma för.
När vi ser vad människor offrar världen  runt för sin frihet och demokrati bör vi påminna varandra  om att demokratin måste vårdas även i Sverige.
Fritt valda kan med  många små  myrsteg  till slut bli egenmäktiga förtryckare om de bara omges med jasägare.
 
Nationaldagen ska påminna oss om att friheten och demokratin är värd att kämpa för. Det gäller i kommuner såväl som nationellt! Det gäller i föreningslivet och privat, men vill vi ha en fungerande demokrati, måste fler arbeta i politiken. Därför hoppas jag att många fler vill dela ansvaret för de politiska frågorna i Kalmar kommun. Alla behövs och alla kan bidra!