måndag, november 30, 2009

Hårt uppvaknande!

Måndag morgon med ett hårt uppvaknande för Schweiz och hela Europa.

Schweiz har som första land i världen röstat för att förbjuda minareter. Regeringen är chockad efter söndagens folkomröstning, därför att opinionsundersökningar visat ett annat resultat. De som vill röra om i grytan men som inte ser vidden av sin röst är säkert lika chockade. Ökad islamofobi i Schweiz, eller motrörelse som i Vellinge?. Vi får hoppas på det senare och på kvällen genomfördes demonstrationer mot utslaget av omröstningen.

Här hemma anklagar SD oss folkpartister för att vi godkände en markreservation av tre i centrala Kalmar. Jag gjorde det efter att strandpromenaden och kanten runt Systraströmmen undantagits i markreservationen. Snart kommer det en detaljplan att ta ställning till och då ska Sverigedemokraterna i fullmäktige få ta ansvar och motivera sitt beslut. Motiveringar och har inte varit deras bästa gren under den här mandatperioden. Deras livsluft är rädsla och allmänt missnöje.

Jag är inte avundsjuk på den utsträckta handen till MP.

fredag, november 27, 2009

Goda nyheter!

Det kommer nu rapporter om att det ser ljusare ut i ekonomin.
Arbetslösheten tror man stannar på 8,5 %, vilket är lägre än EU-snittet.
Arbetslösheten kommer att öka nästa år men förväntas hålla sig under EU-nivå.
Även budgetunderskottet hamnar under EU-nivå, trots att regeringen fört en expansiv politik för att hålla samhället igång. Det är viktigt för en högre tillväxt ger högre intäkter och högre pensioner för våra äldre invånare.
Våra pensionärer betalar ändå inte så hög skatt som de gjorde på socialdemokraternas och Göran Perssons tid.


I Dagens samhälle kan vi läsa att endast 17 kommuner höjer skatten för 2010.
Efter högkonjunkturen hade de flesta kommuner stabiliserat sin ekonomi så mycket att de genom prioriteringar låter sina invånare behålla den skattesänkning som Alliansregeringen gett dem.
Så inte i Kalmar!
Vänstermajoriteten i Kalmar skyndade sig att höja skatten redan förra året, medan de fortfarande kunde skylla på krisen. Flera kommuner har nu dragit tillbaka sina planer på skattehöjning och tre kommuner sänker skatten.
En kommun sänker skatten som kompensation till de väntade höjda VA- taxorna.
Det skulle väl aldrig vänstermajoriteten i Kalmar komma på! De har ju redan aviserat om ökade kostnader inför decemberbudgeten.


Cecilia Malmström har fått en tung portfölj i kommissionen.
Kommissionens ordförande José Manuel Barroso har Bryssel presenterat ansvarsfördelningen i den nya EU-kommissionen. Cecilia Malmström föreslås ansvara för frågor som rör EU:s polissamarbete, gränskontroll, säkerhetsfrågor samt asyl och migration. Ännu är det några ytterligare skärseldar hon ska igenom, och då är nog utfrågningen i Parlamentet den viktigaste.

Laila Naraghi hade (dagens Östran) hellre sett en socialdemokrat på posten och räknar upp en handfull socialdemokrater. Men hon inser också att ingen av dessa kunde slå Cecilia Malmström i kompetens och erfarenhet från EU:s institutioner. Cecilia har alltid stått upp för mänskliga rättigheter och frihetsfrågor, och jag tror detta är en portfölj hon kommer att gilla. Det ju inte med aktivistmetoder man når framgång i EU, utan med kompetens och samverkan.
Det är många tuffa områden och hon kommer att ha fullt upp, kan man säga.

Det var ett bra avslut på den politiska veckan och i kväll ska alla stjärnor och adventsstakar fram och jag önskar alla en Glad Advent!

tisdag, november 24, 2009

Byt fokus!

Vid årsskiftet startar Linnéuniversitetet som har alla möjligheter att bli ett lärosäte i världsklass. Det var ju just det som var forsknings- och högskoleministerns ambition, när han uppmuntrade detta nya universitet.


Hur och med vilket fokus spurten blir i denna satsning är ju avgörande för vilken plats vi får i framtiden. Och då ägnar sig de ledande inom verksamheten sin bästa energi åt att prata om hur dåligt de nuvarande byggnaderna är placerade! Puh..

Tänk om man hade bjudit in till spännande föreläsningar inom olika områden och passat på att presentera det nya Linnéuniversitetet för allmänheten. Hur vill man kraftsamla för att utveckla forskningen? Spännande möten mellan forskare och näringsliv tror jag hade satt fokus på det som borde vara det viktigaste för ett lärosäte. Då tänker jag på kvalitet och innehåll just nu.

Det verkar vara främst några ledande personer inom verksamheten som driver denna byggnadstävlan. Studenterna verkar trivas väl i de anrika byggnader, som ofta har en själ som man inte kan ta med sig när man flyttar.

Med 36 dagar kvar till start är det dags att fokusera och kraftsamla!
Nu tror jag också finns ett gyllene tillfälle att göra kommunens invånare till ambassadörer för Linnéuniversitetet.Men vad ska ambassadörerna prata om? Var lärosätet ska placeras? Nej självklart vill vi berätta vad Linnéuniversitetet är allra bäst på just nu, så byt fokus!!

fredag, november 20, 2009

Grönt och brunt i debatten

Jonas Löhnn skriver i dag på debattsidan i tidningen Barometern att det är Miljöpartiet som står för det gröna alternativet i Kalmar. Tyvärr var Miljöpartiet med på det budgetpaket med skattehöjning och markreservationert som lades fram i december förra året.

Hade inte miljöpartiet då godkänt dessa förslag, hade vi aldrig behövt diskutera dessa markreservationer idag. Jag var den enda kommunstyrelseledamoten som för Folkpartiets räkning röstade på återremiss, därför att underlaget då var helt otillräckligt. Tyvärr har vi fortfarande inga riktiga underlag för beslut.

I övrigt vet jag inte varför jag kommer att tänka på de vidriga filmer jag sett från 30-talet när "professorer" och andra "bildade" människor åkte runt i Tyskland och berättade om hur dyrt det var att förvara gravt missbildade och utvecklingsstörda människor. De påstod dessutom att det "var bäst för dem själva" att inte behöva leva. På så vis jämnade man effektivt marken för det som komma skulle.

torsdag, november 19, 2009

Städa trappan uppifrån!

Inte lätt att ”borra” i delårsbokslut och budgetuppföljningar, trots att de nu är mera överskådliga än tidigare. Att följa måluppfyllelse kan man ju drömma om!
Att det är svårt att följa exploateringsverksamhetens kostnader och intäkter bekräftades dessutom av revisorernas rapport så nu kan det bara bli bättre!

Vi ska på måndag besluta över kommunledningskontorets internbudget och jag är än mer övertygad om att en fristående översyn är nödvändig. Jag har ju begärt detta i den organisationsöversyn som pågår, men det ville man inte. Jag tror att kommunledningskontorets verksamhet kan vara både kostnadseffektiviserande och kostnadsdrivande, beroende på ledning och struktur. Översiktsplaneringen t.ex. svämmar ut och verkar bli gränslös. Förmågan till avgränsning och fokusering kan nog förbättras i Kalmar kommun.

Frågade efter en uppdaterad finanspolicy här om dagen, eftersom den vi har snart är tio år gammal.
Det verkar som om grundarbetet får stå tillbaka för alla brandkårsutryckningar med markreservationer, evenemang och annat ”viktigt”.
Man undrar ju hur många dokument som ligger och möglar på hyllorna, som ingen har frågat efter ännu.

Säkert en del, för någon brist på styrdokument är det inte. Dessutom framkom det vid senaste arbetsutskottet, att det inte heller finns någon konsekvens i på vilken beslutsnivå olika planer och program beslutas. Några går till fullmäktige och i vissa verksamheter stannar de i nämnden.
Rutiner är ju till för att t.ex. göra arbetet effektivt och rättssäkert.

tisdag, november 17, 2009

STORT GRATTIS CECILIA !

SVERIGE KUNDE INTE NOMINERAT EN BÄTTRE KOMMISSIONÄR SÄGER JAG,SJÄLVKLART HELT OPARTISKT.
JAG TROR ATT ALLA LIBERALER ÄR LIKA GLADA SOM JAG ÄR !

CECILIA MALMSTRÖM HAR BÅDE BAKGRUND,GRUNDLÄGGANDE KOMPETENS OCH MER ERFARENHET ÄN DE FLESTA!

NU SKA CECILIA KLARA ALLA PROV, FÅ ETT BRA KOMPETENSOMRÅDE OCH "FÖRHÖRAS" INFÖR EUROPAPARLAMENTET. DET ÄR JAG ÖVERTYGAD OM ATT HON KLARAR JÄTTEBRA. HÄR KAN MAN TALA OM ANSTÄLLNINGSINTERVJUER MEN
HON HAR JU SJÄLV VARIT LEDAMOT I EUROPAPARLAMENTET I MÅNGA ÅR INNAN HON BLEV UTSEDD TILL EUROPAMINISTER I SVERIGE!STORT GRATTIS CECILIA!!!!

Allt ljus på kommunalråden!

Allt ljus på kommunalråden!
En vändning redan 2010 är i sikte och redan i förra veckan kom jultomten! Då var det omsorgen som fick utdelning i Kalmar. S,V och MP ger nu pengar till hemrehabilitering i hela kommunen, ett förslag som Alliansen hade med i budget för 2010, som en självklarhet.Jättebra jobbat!

Denna vecka kom jultomten med extrapengar till kostnadsökningar inom Kultur och Fritid.
Att det krävs indexuppräkning för att inte föreningslivet ska tyna bort helt, har FP skrivit en motion om, så det är bra att poletten inte fastnat totalt.
Minskade avgifter till kulturskolan kräver ju extra resurser till verksamheten om inte köerna ska bli ännu längre, men historien visar ju att socialister är bra på att skapa köer.


Allt ljus på mig! är väl ändå den bästa sammanfattningen, när nämndernas politiker sliter med besparingar och minskade ramar, samtidigt som kommunalråden får glada rubriker på tidiga julklappar till samma verksamhet!

söndag, november 15, 2009

Varumärke under omvandling.

När Sjöbopartiet bildades som ett utbrytarparti ur Centern fick de en enorm uppslutning. De var öppet invandrarfientliga och hittar fortfarande i denna dag på en mängd skäl för att kommunen inte ska ta emot flera skyddsbehövande.
Många Sjöbobor skäms och försöker på alla vis tvätta bort den ogästvänliga och utvecklingsfientliga stämpeln som ju smetar fast och på olika sätt drabbar alla. Glädjande är dock att Sjöbopartiet gått tillbaka i två val. Så länge Sjöboborna fortfarande kan ge dem 7 mandat i fullmäktige blir ändå ogästvänlighet som helhet deras varumärke.

Vellinge får akta sig noga för att inte gå i samma fälla. Det kan finnas skäl för att få uppskov, men när man i en rik kommun som Vellinge försöker hitta skäl för att inte ta emot skyddsbehövande, skorrar det väldigt falskt. Det blir hela kommunens anseende som står på spel.
De Vellingebor som inte "vill ta ställning" bör tänka efter om det är detta de vill bli kända för i kommunen. Vilket ska vara Vellinges varumärke?

På tisdag ska Kalmars överenskommelse med Migrationsverket beredas i arbetsutskottet.
Vi har tagit emot i genomsnitt 127 personer/ år och det är ett lågt antal i jämförelse med våra jämförelsekommuner, men där hänsyn tagits till vår bostadsbrist.
Det är flyktingmottagandet som till stor del hållit uppe befolkningsstatistiken,men det är inte antalet som är viktigast utan frågan hur mycket bättre kommunen blivit på att introducera nyinflyttade i Kalmar kommun.

Tidigare invandringspolitik har slagit undan benen och stulit livschanserna för många företagssamma människor, men jag hoppas att vi i Kalmar istället ska ta vara på denna stora resurs. Att minska utanförskapet är inget dåligt varumärke.

fredag, november 13, 2009

Välkommet stöd för vår bostadsmotion!

Nya förslag har kommit från finansdepartementet för att förtydliga de kommunala bostadsföretagens ansvar. Enligt förslagen ska ett kommunalt bostadsaktiebolag verka enligt affärsmässiga principer i allmännyttigt syfte. Bostadsförsörjningslagen föreslås förtydligas så att det av lagen uttryckligen framgår att kommunen har ett ansvar för att främja integration och social sammanhållning samt för att tillgodose bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar.

Byggnads driver nu en kampanj för att få regeringen att betala reparationer för miljonprogrammens bostäder. Så kanske det blir till slut, men man ska komma ihåg att det oftast är kommunala politikerstyrda bostadsbolag som under alla dessa år försummat underhållet.

Det är också det som hänt i Kalmarhem AB som haft socialdemokratiska ordförande under massor av år. Trots detta har man inte lämnat några överskott att tala om.
Jag måste dock säga att bolaget nu har en Vd som arbetar förtjänstfullt för att rätta till den eftersatta ekonomin.Vi hade styrelsemöte under förmiddagen och jag kan inte vara annat än nöjd med den redovisning vi fick av Kalmarhem där.
Jag anser dock att Kalmarhem också måste orka med att uppfylla de åtaganden man har som kommunalt bolag.

Vi har lämnat en motion(förslag) om att det i segregerade områden ska stimuleras till ett mer varierat boende. Ofta är det antingen hyreshus eller är det villor. Det kan inte lösas med nya dyra bostadsrätter, utan här måste Kalmarhem öppna upp för att t.ex. omvandla befintliga hyreshus till bostadsrätter, så att människor verkligen kan göra en bostadskarriär.Alliansens förslag stöder alltså vårt förslag. Jättebra!

Jag ser fram emot ett positivt svar på vår motion!

tisdag, november 10, 2009

Vilda Västern!

I går var det rena snurren på kommunstyrelsen. Markreservationerna som har gått ut försökte man ju ”förlänga” i arbetsutskottet. Nu är det så att nya reservationer SKA beslutas i kommunstyrelsen.
Lite mera underlag och ändringar igen inför Kommunstyrelsen, blev det för att vi efterfrågade det.
Bra var att man nu undantagit mark från reservationen närmst invid Systraströmmen- oklart hur mycket, men här får man inte begära för mycket tycktes det.

Vid godsmagasinet och Ölandskajen visade det sig att reservationen på vita duken inte var lika stort som det i vårt beslutsunderlag. Varför? Jo, lite av den mark som fanns med i vårt beslutsunderlag för markreservationen var inte ens kommunens!
Vi fattar beslut om det som står i beslutsunderlaget, men vem bryr sig?

Nu tyckte även övriga ledamöter att det var lite väl magstarkt att reservera mark som vi inte äger åt andra och ärendet återremitterades. Johan Persson försökte ändå genom att kalla de avgränsade markreservationerna för "utredningsområden" istället.


Först när socialdemokraterna har sålt den attraktiva marken ( snabba pengar!)får vi troligen besluta om både översiktsplaner, grönstrukturplaner, parkeringsnormer och fördjupade översiktsplaner som ska garantera det demokratiska inflytandet för medborgare och förtroendevalda. Verkligen fel ordning!

Ibland känns det som rena vilda västern i Kalmar kommun.

söndag, november 08, 2009

De små stegen är de farligaste....

I morgon firar vi murens fall och demokratins seger över kommunismen i våra grannländer.
Vilken diplomatisk dramatik det var i Europa, innan det stod klart att Kohl även efter en förening, ville att ett enat stortyskland skulle verka inom EG:s ramar. Ett EG som därefter blev en union genom Amsterdamfördraget som var ett första steg mot den utveckling vi fått med Lissabonfördraget. Både för Tyskland och EU:s länder har det fått stora ekonomiska konsekvenser, vilket visar att EU i första hand är en fredsunion.

I morgon minns vi samtidigt kristallnatten som inledde den fasansfulla utrensningen av judar. Judar,kommunister, zigenare och homosexuella drevs ur sina hem, eller dödades direkt utan att någon polis eller annan myndighet grep in för att skydda dem. Jag förundras av hur vi människor säkert kan anpassa oss till vilka overkliga situationer som helst.

Därför ska vi vara väldigt vaksamma och inte ta de små stegen på det sluttande planet. Risken finns att vägen utför är lättare, än det är att vända och gå uppåt mot strömmen.
Vi håller minnet levande för att förtrycket inte ska få övertaget.
Vi minns samtidigt det hoppfulla i att förtryckarstater också fallit.

torsdag, november 05, 2009

Imponerande på flera plan!

Igår kväll var jag på kommunens Spin off-mässa på Varvsholmen. 60 utställare och minst lika många besökare som minglade och öppnade nya kontakter. Väl förberett och uppskattat!Här ska våra "lotsar" på näringslivkontoret ha stort beröm. Mike kollrade ju bort mig fullständigt och jag vet fortfarande inte hur och vad som hände med de bollar jag själv skulle hålla reda på i handen. Imponerande är bara förnamnet!

Det är så roligt att se vilken kreativitet och överlevnadsförmåga som finns. Därför vill jag också i praktiken att kommunen ska ha en öppen famn och erbjuda invånarna ett fritt val när det gäller välfärdstjänster. Samma regler, samma kvalitetskrav självklart. Välkomna säger jag, om jag får chansen efter valet!

På tal om lika regler och samma krav .

Igår slopade en enig riksdag undantag i beskattningen som funnits för t.ex. artister och idrottsutövare som vistas här tillfälligt. Man undrar ju ibland hur sådana undantag uppkommer.
En utredningsrapport om mervärdesskatt för den ideella sektorn är nu klar. Den verksamhet som i dag är skattebefriad kommer även fortsättningsvis att vara det, om det är möjligt i momsdirektivets bestämmelser enligt EG-rätten.
För att minska den administrativa bördan för föreningar och registrerade trossamfund som kommer att omfattas av momssystemet, föreslår utredarna en skattebefrielse för dem med omsättning som uppgår till högst 250 000 kronor per år.

Reglerna menar man,kommer att gynna både den ideella sektorn och övriga småföretag.
Det kommer säkerligen att komma reaktioner från aktörer som blir missgynnade, men så här vid första anblicken verkar det ju bra att små föreningar får skattebefrielse.
Utvärdering 2013 i samråd med ideella sektorn föreslås.

tisdag, november 03, 2009

Ingen insikt här inte!

I tidningen Aftonbladet skriver Lars Ohly att vänstern är det mest företagsvänliga partiet det är bara ingen som upptäckt det än. Han radar upp en hel mängd förslag till lättnader för de små företagen, men talar som vanligt inte om att det kommer att finansieras med skattehöjningar. Även Mona Sahlin försökte ju för ett tag sedan utmåla sitt parti som entreprenörernas parti. Valfrihet i hennes mun låter lika främmande. Valfrihet i socialistisk tappning sträcker sig till att avstå eller välja det som politiker valt åt dig.

Gemensamt för dem är ändå att de i sin praktiska politik inte visat någon förståelse för företagarnas villkor. Samma sak i Kalmar. I deras retorik är företagarna jätteviktiga, men när det handlar om riktiga jobb då stänger de dörren för företagen. De vill dessutom slopa hushållsnära tjänster och återinföra förmögenhetsskatten. Finansieringen sker med höjda skatter och för vänsterpartiets del är de nu uppe i över 50 miljarder i höjda skatter.En skattechock till löntagare som de annars säger sig värna.

Inte så konstigt att mer än 90 procent just nu tror att Ohly steker valfläsk enligt den miniröstning som sker på tidningen.

söndag, november 01, 2009

Historiska vingslag som skrämmer.

20 år sedan muren plockades ner av människorna i både öst och väst!
Nu är våra närmaste grannar med i samma europeiska union som vi, och det betyder så otroligt mycket för oss, trots att vi idag har nya hotbilder.

Nu spåras AFA och Vänstergrupperingar som medskyldiga i de upplopp som hittills bara belastat invandrare i utpekade områden. Liksom muslimer så lever de flesta judar, ganska sekulariserat precis som vi, som är kristna, men för att återknyta till kalla kriget, så känns det inte bra med dessa historiska vingslag då höger och vänster lierar sig med dolda avsikter.

Här i Kalmar var det inte så länge sedan vi såg ett uttryck för antisemitism under en demonstration mot Israel. Politiker från etablerade socialistpartier i Kalmar stod helt ogenerat med på demonstrationen under nazistsymboler och Hizbollahflaggor.
FP tog då upp frågan i en interpellation att etablerade partier ska ta mera tydligt avstånd ifrån sådana demonstrationer, men de som annars brukar ropa högt på avståndstagande, var ovanligt tysta i kommunfullmäktige denna kväll.

Betecknande är också att antidiskrimineringsbyrån denna vecka skickat ut ”motmedel mot muslimhat och islamofobi” till förtroendevalda. Detta kanske följs av motmedel även mot judehat och all annan fobi, annars tycker jag att antidiskrimineringsbyrån agerat lite väl ensidigt. Ingen fobi är bättre än den andra!

Sverigedemokraterna är sprungna ur nazismen med folkmord i sitt historiska arv. Vänstern är sprungna ur kommunismen som också använt folkmord som en strategi för att uppnå sina mål.
Därför var det befriande tycker jag, att tre rektorer i Kalmar gymnasieskolor tillsammans klargjorde att skolan har en viktig uppgift att förbereda sina studerande att möta dessa frågor. Kunskap tror jag är det bästa vaccinet för att bygga upp en motståndskraft mot dessa otäcka rörelser. Sen måste samhället reagera och agera!

Ingen ska få angripa utryckningsfordon eller uttrycka sitt missnöje med skadegörelse i Sverige. Nu vet vi bara att vi måste vara ännu mera vaksamma på vem som håller i gatstenen.