söndag, mars 29, 2015

Kan kaos bli ett normaltillstånd?

Kan det bli så att Stefan Löfven, socialdemokraterna, nu bryter vallöften i en takt som kan göra det till ett normaltillstånd?
Det är precis det kaos vi sett i vår, som Allianspartierna varnade för.

Först var det nästan minutchema på alla olika beskrivningar som ersatte ett avslutat avtal med Saudiarabien beroende på om de kom från utrikesminister Wallström eller Löfven.
Dessutom så stoppas inte vapenexporten bara för att avtalet avslutas, och nu fick de ändå skicka ett sändebud för att blidka dem. Vilken propagandaseger i det egna landet.

Utrikes minister Wallström fördömde snabbt regelbrotten när ryska bombplan flög i internationellt luftrum med avslagen transponder.
Försvarsminister Hultqvist gick direkt ut och sa att det inte var något regelbrott. Glasklart.

Wallström sa det vi alla trodde att Saudiarabien är en diktatur men Löfven var inte så säker på att Kina var en diktatur.
Jag har inte riktigt fattat definitionen av begreppet feministisk utrikespolitik, om man nu inte tänkt sig att just att med svensk utrikespolitik påverka diktaturer att bli mer feministiska.

Diktaturer är ju oftast ganska okänsliga för opinionsbildning som inte blir ekonomiskt kännbar. Dessutom får inte landets befolkning veta att det pågår en opinionsbildning.
Jag tror vi påverkar bäst genom handelsutbyte och att visa goda exempel. Sen ska vi självklart arbeta i de gemenskaper vi har, som FN,EU alla institutioner där vi möter andra länder.

Om det är en feministisk utrikespolitik vi sett hittills så tror jag det krävs lite mer förklaring.

Att det blir en tillväxt och arbetarfientlig inrikespolitik om regeringens förslag går igenom, är ganska säkert.
Och socialdemokraterna skyller nu på att de är i minoritet och att det saknas pengar.
Ja, att det behövs mer pengar är klart för varje regering och Sverige har varit en förebild i stabil ekonomi.  Pengar kommer alltid att vara ett problem, men de lovade före valet att de kunde hantera det. Även detta löfte är brutet.
Att skatterna skulle höjas visste vi. De är ju socialister.

Nu har de redan föreslagit höjd skatt för nästa år med 28 miljarder!
Höjda skatter - ett normaltillstånd?
Det känns verkligen skakigt för vårt kära Sverige.
onsdag, mars 18, 2015

Vem bryr sig?


Alla svenskar vaknade till när ÖB talade om att Sverige bara kunde försvara sig i en vecka. Kränkningar av luftrum och våra vatten ruskade om oss så att vi plötsligt blev helt klarvakna.

Hotet kommer från Ryssland, det är nu fastslaget. Och närvaron har ökat. Är det något vi bara konstaterar och sen jobbar på som vanligt? I så fall beter vi oss som de flesta angripna länder gjort innan de förstod att det var allvar.

Folkpartiet stod i många år ensamma i frågan om NATO- anslutning. Det skojades också ganska friskt om detta, eftersom alla regeringar efter murens fall bestämt sig för att det inte fanns något hot mot Sverige.
Det är lite sent påtänkt att söka medlemskap när vi som bäst behöver det.

Jag har tidigare arbetat med civil beredskap i sjukvården och då ganska nära försvaret. Man fick veta om allt som låg i malpåse och hur lång tid det skulle ta att göra klart med besättning och allt. En del har väl sålts eller skänkts till andra länder. Det ju teknik som naturligtvis blivit för gammal, speciellt i en malpåse.
Nu ska äntligen de två ubåtar à fyra miljarder per båt, som alliansregeringen efterfrågade, men som fördröjts med olika turer, börja byggas Flygspaningen för främmande ubåtar i våra farvatten dröjer dock.

Man börjar nu diskutera om svenska folket ska vara självförsörjande i ett dygn eller tre dygn!
Det är ju inte bara för ev. krig vi behöver ha en mental beredskap, vi lever i en väldigt sårbar värld, där vi inte ska känna rädsla för, men ha en sund beredskap för när ström, teknik och t.ex. kortsystem med betalningsmöjligheter havererar.
Nu när räntan är så låg kanske en del har pengarna i madrassen ändå, men det är nog bra att ha lite kontanter hemma till att köpa bensin och de viktigaste varorna. Förr stod ju hela berdskapsplanen i telefonkatalogen, men vad har vi nu som inte drivs med ström?

Flera Folkpartister i riksdagen har redan lämnat in en motion om att Sverige bör gå med i NATO under mandatperioden. Alltfler är beredda att utreda frågan, vilket naturligtvis måste göras med tanke på vår omvärld och vilken hemgift vi ska ha med oss när vi förenas och övriga analyser som ju alltid görs.

Socialdemokraterna är nu i ett sådant sällskap att de inte ens vågar andas om NATO, för det skulle ligga med som ett inslag i varje förhandling och alla förslag med MP och V.

Och de kommer inte att ändra sig förrän svenska folket kräver det, och där är  vi inte.
Ibland undrar man vem mer som bryr sig.

 

torsdag, mars 12, 2015

Vi ska rusta människor för en oviss framtid!


 
Ericsson varslar 2200 tjänster i Sverige. Samtidigt gör företaget stora vinster och växer stort i andra delar av världen. Det kan kännas orättvist, men denna globalisering  har också lyft Sverige som nation.

Det är globaliseringen i ett nötskal, och det är lätt till hands att gemene man förknippar globaliseringen med nedläggning och arbetslöshet. Det grundar sig ofta i en rädsla för ökad konkurrens och en ovisshet om framtiden, men vi får inte glömma att globaliseringen räddat allt fler människor i världen ur arbetslöshet och djup fattigdom.

Socialdemokratin har alltid, och tyvärr fortfarande, haft en politik som styrt människor med bidrag och subventioner, men som också gjort människor helt beroende av en mäktig stat eller en kommun som styr människors beteenden med sina dagliga beslut.

Att Kalmars socialdemokratiska politiker vet bäst, blev väl tydligt i svaret på Pierre Edströms interpellation i landstinget. Att en landstingspolitiker vågar lova en säkerhet som personalen inte vågar lova, är ganska sanslöst, men visar också socialdemokraternas maktfullkomlighet.

I en sån miljö växer inte enskilda människor. De förbereds heller inte för den framtid som faktiskt är så positiv och som, med rätt förutsättningar kan ge Sverige stora framgångar på olika områden. EU är ett av många sätt för våra länder att möta den ökade konkurrensen, och vi är i Sverige också beroende av att det går bra för våra kompanjoner i detta lag.

Ska Sverige lyckas som land, måste samhällets stödfunktioner också fungera i en globaliserad värld, och vår partiledare skriver idag på DN debatt om Folkpartiets arbete framåt. Jag ser fram emot detta arbete och en mycket kort tid för Folkpartiet i opposition!

tisdag, mars 03, 2015

Favorit i repris på kommunstyrelsen.


 
Kommunstyrelse idag och en inkråmsöverlåtelse av all verksamhet i Flygutveckling i Kalmar AB tll Kalmar Öland Airport. (inkråm låter nästa lite jordnära i sammanhanget)
Flygplatsen i Kalmar har ju en superviktig roll för hela regionens utveckling och vi yrkade bifall till bildandet av Flygutvecklingsbolaget med villkoret att det i första hand skylle tillgodose regionens näringsliv och vi ville att regionala företag skulle bjudas in i bolaget. Ändamålet med bolaget var främst marknadsföring, för det tar förstås ett tag att bygga upp en ny internationell linje.
 
Behovet och förmågan att ta tillvara det lokala näringslivet kunskap och engagemang kan inte nog understrykas. Nu har BMI som trafikerade linjen gått över till Lufthansa och Sparrow Aviation tar över linjen Kalmar - Berlin - Kalmar efter beslut i Kalmar Airport AB, som för övrigt har en klart positiv utveckling.

Det var tydligt uttalat i både beslutsunderlag och bolagsordning att syftet med Flygutveckling AB var marknadsföring och vi har också uppmuntrat satsningar där för att få fart på resandet. Jag har självklart efterfrågat en redovisning för hur pengarna använts, men tvingades yrka speciellt  på detta i arbetsutskottet men fick endast en helt ofullständig summering inför kommunstyrelsen.
Denna redovisning visar ändå att i princip hela investeringen i bolaget är förbrukad. 

Det framgår inte av denna redovisning huruvida kostnaderna är fördelade på marknadsföring eller andra aktiviteter, och jag fick inte heller ett riktigt svar om detta på kommunstyrelsen.  En helt onödig diskussion uppstod kring detta och OM vi kunde få veta vad vi lagt skattepengar på!
Nu ska denna redogörelse ske inför kommunfullmäktige och det är ju bra, men mer öppenhet i handlingar  till arbetsutskottet hade sparat mycket tid och arbete inför Kommunfullmäktige.


Sen kom socialdemokraternas  Favorit i repris.
Det är revidering av delegationsordningar där vi (läs majoriteten) skickade allt mer makt till tjänstemännen, och därmed till den egna majoriteten.
I detta ämne tänker jag återkomma men jag klipper in den protokollsanteckning jag  och Kent skickade med idag. Vi yrkade förstås på tillägg för att ge öppenhet och rättsäkerhet för den enskilde. Och en utvärdering såklart.
 


"Protokollsanteckning
Kommunstyrelsens delegationsordning har de senaste åren reviderats flera gånger. Detta är den åttonde revideringen bara sedan 2013! Ändringarna har varje gång motiverats med att man vill få till effektivare processer. Folkpartiet har tidigare motsatt sig den kraftiga maktförskjutning som skett från politiken till kommunens ledande tjänstemän då effektiviseringen sker på bekostnad av öppenhet och insyn för medborgarna. Politikens möjligheter att förändra eller stoppa beslut som går emot folkvilja omintetgörs. De största revideringarna till men för medborgarnas insyn och möjlighet att påverka togs vid senaste revideringen av kommunstyrelsens reglemente, men vi konstaterar att utrymmet för tjänstemän att fatta beslut på delegation fortsätter att öka i och med denna revidering. Det innebär att ännu fler beslut kommer att ske bakom stängda dörrar.

Som vi tidigare framhållit  vill Folkpartiet att man tar fram riktlinjer för vilka ärenden som ska betraktas vara av ’större vikt’ eller av ’principiell betydelse’. Vi beklagar att man inte arbetat vidare med denna fråga inför den nu aktuella revideringen.

Faran finns annars för ett godtycke och en glidning från vad som ska betraktas som principiellt eller av större vikt. Att för den medborgare som påverkas av ett beslut kan konsekvensen i allra högsta grad upplevas som ’principiellt’ eller av ’stor vikt.’ Därför måste det råda absolut klarhet i dessa begrepp.

Dessa ständiga ändringar i rätten att fatta beslut kan vara effektivt, men kan även leda till en oförutsägbar process  och  en ineffektiv handläggning. Viktigast är kanske  att det blir en öppen och rättsäker process.
Detta är den åttonde revideringen sedan 2013 och inte någon gång har en utvärdering gjorts för att försäkra sig om vilken effekt en  ny delegationsordning  haft på  öppenhet, effektivitet och   rättsäkerhet."