söndag, juni 24, 2007

Utgångsläge?

Vid det inledande anförandet i samband med budgetfullmäktige tog Johan Persson till det vanliga tricket i sina anföranden, med att räkna upp vilka dåliga förutsättningar kalmar har haft, och vilka svårigheter som drabbat just Kalmar.

Det är vårt utgångsläge vill Johan säga, och ur detta moras har han lyft Kalmar. Och alla skall vara så tacksamma....
Utgångsläget är ju det att nästan alla kommuner i Sverige har haft en omställningsfas i sin företagsstruktur. Företagsflytt har skett i alla kommuner.

Utgångsläget är också att Sverige och vår omvärld har haft en lång högkonjuktur. Med den nya borgerliga regeringen har den kraftiga tillväxten nu äntligen resulterat i att allt fler hittar ett arbete.
Sjuktalen har samtidigt sjunkit och budgetöverskottet är det största sedan 1970-talet.
Med det utgångsläget borde det gå bra även för Kalmar eftersom vår kommun har enorma förutsättningar att ta emot både nya företag och inflyttade.

Faktum är att Johan Persson och hans vänstermajoritet inte alls tagit till vara högkonjunkturen på det sätt man kan förvänta sig.
Avsaknad av grundarbete som t.ex. översiktsplaner och en kraftsamling kring målen har präglat de förseningar i byggandet som kan sänka Kalmars chanser att få den ökning av invånare som vi eftersträvar.

Utgångsläget för 2008 års budget är dessutom att vänstermajoriteten har missat att samla i ladorna under högkonjunktur, och faller verkligen ur ramen för tillväxtkommuner, när de börjar tala om skattehöjningar. Jag tror istället att vi borde förbereda kommunen för en skattesänkning, om vi vill få fler invånare.

tisdag, juni 12, 2007

I majoritet för en dag!

Från dagens arbetsutskott kan jag meddela att en ny lag om befogenheter att tillhandahålla servicetjänster åt äldre, nu nått arbetsutskottet.
De borgerliga i Omsorgsnämnd och hela Södermöre kommundelsnämnd uttalar att alternativet med externa entreprenörer skall finnas med, och så blev det idag beslutat eftersom vänstermajoriteten idag var i minoritet.

De försökte med återremiss för att återkomma år 2009! och sedan ändrat till 2008 under förevändning att ev. entreprenörer måste certifieras. Hinderbygge alltså.

Det verkliga skälet är att de inte har pengar till detta. Beräknad kostnad i förslaget 1.285500 kr.
Så var det med det vallöftet.
Men det piggade upp att få igenom beslutet och nu skall vi bara lotsa det igenom kommunstyrelsen också.

lördag, juni 09, 2007

glada och obehagliga överraskningar.

Igår kväll firade jag och mina arbetskamrater från operation av en pensionerad narkosskötare.
Han var helt överraskad när vi kom (en full busslast) och hämtade honom till Kackelstugan på Öland. Hans fru har varit mellanhand och han anade ingenting! En jättelyckad fest och garanterat ett glatt minne.
Det var den glada överraskningen.

Överraskning med bumerangeffekt blev det när Johan Persson, s inför arbetsutskottets sammanträde tidigare i veckan hade förvissat sig om namnunderskrifter på det usla förslaget om marknadsföringens från alla sina vänsterallierade och dessutom från en allierad från kd och moderaterna. Undertecknandet diskuterad inom moderaterna, som blev lika överraskade som alliansens väljare.
Nu när förslaget nästan nått kommunstyrelsen, visar det sig att Statens fastighetsverk inte har blivit konulterat i utredningen!
Och det var en riktig överraskning för mig, eftersom jag vid två olika föredragningar frågat om hur Statens fastighetsverk ser på förslaget.
De ser inga problem, har jag fått veta, och att man medvetet lurar oss är en riktigt obehaglig överraskning.

Det bekräftar bara det jag anat från början. Att resultatet av utredningen skulle peka dit Johan Persson ville. Allt annat är glömt eller gömt!

söndag, juni 03, 2007

Vi kokar den kommunala soppan på en spik !

Har just lagt sista handen vid vårt budgetförslag som partiet ska diskutera i morgon kväll.
Majoriteten har flyttat budgetpresentationen två gånger och vi har då fått flyttat våra möten två gånger. Dessutom har vi till slut bara haft en vecka på oss att arbeta med den. Resten får vi diskutera mailvägen. Tack och lov för internet!
Så majoriteten underlättar inte demokratiska processer precis.

Vi lever på lånade pengar i Kalmar kommun. Men vi ägnar skattepengarna åt mycket som andra kunde göra mycket bättre. Ett exempel:
Samtidigt som alla kärnverksamheter måste spara, kan man ägna ett misslyckat marknadsföringsbolag all uppmärksamhet. Tre bolag ingick i utredningen och man lägger ner de fungerande bolagen och behåller det som aldrig fungerat. Men förslaget är så luddigt skrivet att det egentligen kan bli vad som helst till slut, och det är väl meningen. Det enda vi kan vara säkra på, är att det kommer att kosta!

Jag har nu efter ett snart ett halvår i kommunpolitikens högre sfär förstått att beslutsunderlag med konsekvensanalyser och ekonomiska redovisningar inte är prioriterat.

I år kokar vi alltså den kommunala soppan på en spik. Det vet vi ju att det går om man lånar ihop ingredienserna. Ska jag röra om i grytan eller sila innehållet?