måndag, maj 31, 2010

tystnad är värst!

Vulkaner, översvämningar och jordbävningar rapporteras till oss och på ett ögonblick får vi ett internetregn av information. Detta är katastrofer som ingen mänsklig hand kan förhindra men vi är också ganska bra på att förstöra själva.
Men nästan inget kan undanhållas oss idag.

Har Sydkorea attackerats av Nordkorea? 46 sjömän dödades då deras fartyg sänktes. Tonläget är uppskruvat och de sydkoreaner som varje dag arbetar i Nordkorea har naturligtvis stor anledning att känna sig oroade när de går till jobbet.
Vi får en mängd information, men fakta brukar komma flera år efteråt och ibland visa en annnan bild än den vi först såg.

Nu får vi på samma vis alla samtidigt och över hela världen information från den frihetsflotta som är på väg mot Gaza. Det rapporteras om dödade och skadade men vi vet att det alltid är osäkra uppgifter. Vi vet inte än vad som faktiskt har hänt eller om det har skett på internationellt vatten, men allt våld mot civila måste fördömas och så har också skett från den svenska regeringen.

Vad som förvånar en är ju om en listig och stark militär som Israels, inte har mera sofistikerade metoder än vapenmakt mot en fredlig fartygsflotta.Men som sagt vi vet inte vad som hänt och även om rapporteringen kan vara vilseledande så är Twitter och annat tryggare än tystnaden och informationsbortfallet. Internet gör oss både starka och sårbara.


Det är fruktansvärt , var det än sker, att människor oprovocerat blir utsatta för våld och det ska fördömas.Här balanserar omvärlden på en slak lina för att både visa att man inte accepterar våld och att samtidigt inbjuda till fredliga lösningar.
Oavsett vad som så småningom kommer i dagen är jag dock väldigt tacksam att det inte är Lars Ohly som är utrikesminister utan att vår regering är lite eftertänksam i sina framträdanden tills vi vet. Näst efter utrikesminister kunde visst Ohly tänka sig att bli finansminister..... Det är så nära en naturkatastrof man kan komma!

fredag, maj 28, 2010

Demokrati kräver verkligt inflytande.

I går började tre dagars info angående den fördjupade översiktsplanen av Kvarnholmen till allmänheten. Efter lång tids "arbete" i snigelfart bytte man konsulter och vips var den klar för samråd. Det finns onekligen olika sätt att jobba på .

Ett tält på torget och inkastare från kommunen som lockade in förbipasserande var ett bra försök till deltagande. På kvällen var jag i Norrliden där partierna diskuterade hur vi ska få fler människor att rösta i valet.

Därefter badade jag vid Långviken med mina kompisar. Man kan ju knappas kalla det för vinterbad när det är 11 grader i vattnet, men det sätter fart på kroppen och är jätteskönt efter en hektisk period. Och vi pratade inte ett ord politik, men däremot om livet i stort och skillnaden är väl egentligen hårfin.

Åter till demokratin.
Jag tror det är viktigt att man någon gång får känna att man haft inflytande och att politiker bryr sig.
Därför hoppas jag att man nu på ett bra sätt tar till sig de synpunkter som kommer fram på Stortorget i Kalmar, eller de som människor skickar via hemsidan, brev eller mail. Vill vi ha aktiva medborgare och ställer frågor, måste vi också acceptera att vi kanske får svar som vi inte hade förväntat oss. Så jag hoppas verkligen att det blir många som tycker till för det är nu tillfälle gives.

Om en liten stund reser jag till Uppsala för partiråd och valutbildning i två dagar. Partirådet är det högsta beslutande organet mellan våra landsmöten och jag är länets ombud där. Vi ska bl.a. diskutera och godkänna ett program för jobb och tillväxt. Där försöker jag utöva mitt inflytande över Folkpartiet liberalernas politik och därmed även Sveriges och Kalmars politik om vi får stort förtroende i nästa val. Det finns ju de som är motståndare till tillväxt, men det är bara genom mer tillväxt alla kan ha ett jobb att gå till och en egen lön att leva på.Det är den enda vägen till finansiering av en välfärd och tryggheten att kunna påverka sitt eget liv.

Alla vi miljökämpar vet ju också hur det gick med miljön i gamla kommunistiska länder som fördelade en krympande kaka. Det borde vara en läxa så god som någon.Apropå insyn och deltagande.
På måndag ställer jag följande fråga till Johan Persson.


"Fråga till
kommunstyrelsens ordförande, Johan Persson


Dokument utan demokratisk förankring!

Kalmar är en fantastisk kommun med alla förutsättningar att utvecklas och handeln har efter IKEA:s etablering blommat ut, men Kalmar kommuns trängda ekonomi gör att fritidsgårdar stängts och äldrevården letar lösningar som man trodde vi förkastat för fyrtio år sedan.
Däremot finns det alltid pengar till mera utredningar och planer vilket ibland, men inte alltid, kan vara ett tecken på företagsamhet. Det beror på om de leder fram till faktiska beslut och resultat som står sig.

Problemet i Kalmar kommun är att flera dokument inte lagts fram för beslut och en öppen politisk diskussion, utan kan användas godtyckligt av den som vill det, men också negligeras för att inga beslut är fattade. Som exempel kan nämnas parkeringspolicy, parkeringsnorm, grönstrukturplan och vindkraftsplan som hittills har upprättats, men ej tagits fram för beslut. Olika förklaringar har givits bl.a. att de är underlag till översiktsplanen som ska beslutas nästa år(fem år för sent).

Detta är långtgående planer och värdet som styrdokument i kommunen beror på om de är beslutade i demokratisk ordning.
Om de inte är beslutade kan det inbjuda till godtycke och minskad rättstrygghet för både förtroendevalda, tjänstemän och kommunens invånare.
Dessutom är det bortkastade resurser att göra den ena planen efter den andra och inte ha demokratisk grund för att kunna använda dem.
Kalmar kommun behöver varenda krona till bättre kvalitet för barn och äldre och
har inte råd med outnyttjade styrdokument så min fråga är:

- Tänker du lägga fram dessa enskilda dokument för politiska beslut och ge dem det värde och den tyngd de förtjänar som underlag i en demokratisk organisation?
Inger Hilmansson
Folkpartiet liberalerna"

onsdag, maj 26, 2010

Dags för en ny Semmelwies?

På 1800-talet ansågs läkarna naturligt rena och kunde röra sig från obduktionen till
förlossningssalen utan att tvätta sina händer. Det blev ju ett herrans liv när Semmelwies skulle få dem att tvätta händerna först.

Räknas även idag just läkare som naturligt fläckfria när man på vissa sjukhus inte kollar upp deras bakgrund. Referenser är ett trubbigt instrument inom sjukvården och bra referenser kan även användas för att man vill slippa en person på en arbetsplats.
Fakta är alltid bäst och fakta finns.

Kanske dags för ett nytt reningsbad? Kanske med samma positiva resultat som på 1800- talet. Idag nöjer sig inte patienterna med mindre än att läkaren är kompetent, och det är naturligtvis jättebra för den stora del läkare som jobbar bra och engagerat.

måndag, maj 24, 2010

Företagsmarschen har gått i mål!

Man måste beundra Henrik Wennesund,regionchef på Företagarna i Kalmar län & Gotland, som dragit igång och genomfört en företagsmarsch genom Kalmar Län. Idag var finalen i Kalmar med avslut på Larmtorget med tal och musik och fotbad för de som verkligen gjort sig förtjänta av det.
Företagarna i Kalmar hade också jobbat hårt för att få till finalen, och det hade de också lyckats med.

Frågan om Lagen om Valfrihet, LOV, kom upp och det är en viktig fråga för företagen liksom att släppa in företagen och våga jämföra sin verksamhet med deras. Socialdemokraterna behövde inte svara, och det var väl tur för dem, för de försöker skjuta fram sitt negativa ställningstagande till efter valet, trots att de haft mer än ett år på sig att utreda frågan.

Inte nog med det. De går direkt från Företagsmarschen och lägger förslag om utredning av förnyelsebar energiproduktion i kommunal regi på arbetsutskottet i morgon!
Det är en demonstration så god som någon.

söndag, maj 23, 2010

aska och åska i berdskapsplanen....

I fredags hade ett åskväder ställt till det på vår kära järnväg och då jag skulle stiga på 15 00-tiden var det stängt till perrongen och alla stod vid bussarna.
Trots alla ersättningsbussar har man ännu inte producerat några informationsskyltar för dessa tillfällen. Några hade redan väntat i 90 minuter och åkte med första bussen. Inget besked fanns om när nästa skulle komma. Efter ett tag gick vi in till biljettförsäljningen och fick boka om till Göteborgtåget med byte i Växjö, som skulle gå strax före 16.


När denna tid närmade sig fick vi som snällt stigit på tåget beskedet att det inte fanns någon lokförare på plats utan denne var på väg och vi startade från Kalmar 16 30. Nu var växlarna? drabbade av åskan så tåget fick krypa fram, vilket innebar att jag skulle missa min anslutning i Växjö.
Fick rådet att åka med till Alvesta och bokade där en ny biljett med tåg till Malmö som gick 19 27 från Alvesta. Det var nu bara tre minuter till min konsert i Malmö började, och jag fick istället roa mig med lite kommunala handlingar så lite nytta gjorde ju förseningarna.

Men nu gick faktiskt resten av resan enligt tidtabellen. All personal är väldigt vänlig så där har man kommit långt. Men mer respekt för resenärernas tid och bättre information på perrongen är nödvändigt vid liknande situationer.

Ändå hann jag i tid till nästa dags Carmen på Köpenhamns operascen och den föreställningen var väl värd sex timmars restid Kalmar - Malmö.

En reflektion. Det var ju tur att inte åskan kom samtidigt som åskmolnet drabbade flyget. Är det så att vi ändå alltid måste ha reservkapacitet i busstrafik, vilken utveckling vi än får på tågsidan?

fredag, maj 21, 2010

EU mellan valen?

Kommer från ett mycket givande föredragning av Joakim Palme,som i egenskap av sin position som Vd vid institutet för framtidsstudier och professor i statskunskap vid Uppsala universitet talade om EU-medlemsskapets konsekvenser för Sverige.
Har vi fått mera makt eller har vi förlorat makt? Hur kan vi bäst använda medlemsskapet och vilken är Europas position i världen i ett framtidsperspektiv.

Vi kan självfallet påverka vår position och inflytande genom att våga satsa på en plats i EU och delta fullt ut! Han efterlyste mera engagemang från partierna och en nationell diskussion om färdriktningen. Alla frågor kan inte hänföras till en EU-nämnd i riksdagen utan måste föras på alla plan och integreras i politiken.

När det gäller frågor om "Greklandskrisen" påminde han om hur Sverige efter 80- talets utsvävningar i Sverige var i en liknande situation.

Mycket tankvärda reflektioner som så ofta vid SNS-träffarna.
Så nu ska vi ha med lite mera EU även i dennna valrörelse. Det säger vi alltid och
menar det, men hur brukar det bli? Dags att ändra på det!

onsdag, maj 19, 2010

Bidrag och bidrag och bidrag....

sossarna har haft kommunkonferens.

Sedan Alliansen tillträdde och redan under högkonjunktur klagade socialisterna i Kalmar och övriga kommuner på att de inte fick tillräckligt med statsbidrag. Att kommunens kostnader på grund av alliansens politik minskat med många miljarder bryr de sig inte om, för bidrag är mycket roligare för socialister än minskade kostnader.

Att de ska plocka in mer pengar från den arbetande befolkningen tycker de är helt naturligt.Östros betonar att skatterna inte ska drabba företagen, men det är klart att driver de upp skatterna, kommer kraven på högre löner och därefter högre priser på varor och tjänster och så har de, lätt som en plätt, urholkat både köpkraft och konkurrenskraft.

De unga ska absolut inte få chansen att själva söka ett jobb utan in med bidrag direkt så att de vänjer sig kvickt vid ett socialistiskt bidragssystem!

De rödgröna blir allt rödare.
Det har nu gått så långt att det knorrar även i S-leden.

måndag, maj 17, 2010

Värsta nyheten?

Först och främst blir man ju bara helt tokig när man hör företrädaren för Statens institutionsstyrelse uttala sig angående den nygamla nyheten att barn inte får sina rättigheter tillgodosedda när de läggs under tvångsvård.

Innan jag utbildade mig till narkossjuksköterska arbetade jag på den gamla tidens mentalsjukhus, olika enheter där och jag vet att man som personal blir utsatt för diverse manipulationer och aggretioner. Tyvärr fick jag även inblick i hur cyniska vissa, även väl utbildade vårdare, kan bli efter ett tag. Det fanns också helt fantastiska enheter och det är alltid chefen som präglar verksamheten.

När samhället tar dessa unga människor under sin vård måste alla verksamheter hållas under luppen och personalen måste också få stöd att bearbeta sina egna beteenden. SiS, är den statliga myndighet som ansvarar för vård och behandling på landets LVM-hem och särskilda ungdomshem. De ska bevaka att barnens vård blir effektiv och tillvarata barnens rättigheter, och man blir mörkrädd när man hör att attityder från 60- talet lever än idag.

Jag har vid upprepade tillfällen bett om en uppföljning av Kalmars socialnämnd i hur uppföljningen sker både av verksamheter och resultat för den enskilde, bl.a. hur man kollar att elevernas skolgång upprätthålls.
Vad kan man göra mer än att skriva interpellationer och ställa frågor?
Oavsett vad som händer i övrigt i Sverige, har radion idag bestämt sig för att tala om partiernas relationer till Sverigedemokraterna. Jag avskyr deras politik, men vi lever väl i en demokrati?
Varför frågar dom inte om relationen till Vänsterpartiet som också har en för mig skrämmande ideologi och där partiföreträdare bekänner sig till kommunismen, som också har avskyvärt förflutet?


Men vi lever som sagt i en demokrati och den vill jag värna framför allt.

fredag, maj 14, 2010

Väljer innehållet framför ytan

Jättebra att vi nu har en Alliansregering som ger förutsättningar för en pendeltrafik mellan Växjö och Kalmar. Det kommer kanske även att ge oss bättre möjligheter att komma med snabbtågen till och från Stockholm. Vilka konsekvenser det sen får för flyget i Kalmar är något vi måste ta med när vi diskuterar ett framtida kraftfält i sydostregionen.

När det gäller att köpa tåg på rea, kräver det naturligtvis en noggrann analys av förväntade driftskostnader och avskrivningstid.Vi har upplevt förr att man i glädjeyran gärna rundar av lite nedåt i kostnaderna.

Så länge jag aktivt har hållit på med politik (ca 15 år)har ett mötesspår vid Örsjö ansetts som "akut". Det har åkt ut och in i socialdemokraternas satsningar,vilket betytt in i retoriken, men ut i praktiken.
Det krävdes alltså en Alliansregering för att alla partier skulle våga tro på satsningarna så mycket att planerna på pendeltåg kunde ta fart.
Vi ser nu också hur alltfler motorvägar blivit säkra vägar med delade körfält.

Våra alliansvänner är väl ganska ense om att Alliansregeringen borde marknadsföra allt bra den genomfört lite bättre, men ska man välja, väljer jag innehållet framför ytan!

onsdag, maj 12, 2010

Chansar för ofta!

I går uppmärksammades stroke som ett akut tillståndoch alla borde känna till symtomen
för att kunna larma snabbt.
Alliansen föreslog i sitt budgetalternativ att införa hemrehabilitering i hela kommunen, så var det bra att socialdemokraterna sen också beslutade att införa detta i hela kommunen. Nu är det så att ett beslut av socialdemokraterna inte är detsamma som att det blir något resultat. I budgetuppföljningen ser vi att bara Södermöre är på gång.

Jag skulle kunna beskriva en hel mängd ärenden som vi fattat beslut om, men som sen bara plockas fram som "framtidsplaner" vid valda tillfällen.
Det finns ett skäl till varför vänstermajoriteten inte ville införa kvalitetsgarantier utan nöjer sig med att införa kvalitetslöften!


Cykelbussen
Tro sen för all del inte på Johan Perssons beskrivning av representationen bakom försöket att lägga in cykelbussen i kollektivtrafiken och avgiftsbelägga resorna. Som vanligt chansar han och ser om någon protesterar.
Vi hade alltså talat om detta ärende i Alliansen och när vi dessutom fick handlingarna från länstyrelsen (som tyvärr inte fanns med i beslutsunderlaget)stärktes vi i vårt beslut att inte lägga en ytterligare kostnad på skattebetalarna för en överfart som Trafikverket ska säkra.

Det var alltså Alliansen och Vänstern som stod fast vid det beslut ett enhälligt au beslutat tidigare. MP visade tydligt att de stod fast vid sitt tidigare beslut.
Kvar var socialdemokraterna som ändrat sig och nu ville avgiftsbelägga cykelbussen.

tisdag, maj 11, 2010

Tydligt ansvar - visa det nu!

Kalmar kommun kommer inte att legitimera en avgift på Ölandsbron!Det avgjordes idag på arbetsutskottet.
Johan Persson, som gått Trafikverkets ärende, fick inte övriga partier med sig.

Han upprepade att det endast var denna sommaren och sen skulle man se. Tror någon att det blir fler som åker med cykelbussen om man måste betala 20 kronor för en enlelresa? Tror någon att Trafikverket skulle skjuta till mera pengar för kommande år om vi nu lade detta under KLT:s hatt? Tror någon att Trafikverket skulle lyfta trafiken från KLT och avgiftsbeläggning när de en gång lagt cykelbussen där?

"Försöket" skulle utvärderats under hösten och det är tydligt att Trafikverket vill diskutera en långsiktig finansiering med avseende på "funktionellt ansvar".

Sen finns tre överklaganden som vi inte vet utgången av.
Kommer Trafikverket att strunta i dessa överklaganden och stänga bron för cyklister under sommaren?
Det är klart och tydligt vem som har ansvaret för att trafiken flyter på Ölandsbron! Nu ska Trafikverket visa vad ansvar innebär för dem!

måndag, maj 10, 2010

Det finns inga gratisbussar!

Vi har att välja mellan Cykelbuss med trafikverkets kostnad (statlig skatt) eller kommunal trafik med kommuninnevånarnas kostnad (kommunal skatt) för ingen tror väl att just den här linjen som ska gå året runt kommer att betala sig.

Länsstyrelsens bedömning 2009 12 17
Länsstyrelsen bedömer att ur trafiksäkerhetssynpunkt bör varken gång- eller cykeltrafik tillåtas på Ölandsbron. Detta gäller oavsett vilken hastighet som för tillfället kan komma att råda. Den variabla hastigheten kommer att styras av olika parametrar, bl a trafikintensitet och väderförhållanden. Eftersom väg 137 är en allmän väg, som inte är förklarad som motorväg, bör principiellt alla slags trafikanter tillåtas att färdas på vägen. Vägverket bör därför i likhet med vad de flesta remissinstanserna anfört erbjuda gång- och cykeltrafikanter ett avgiftsfritt transportalternativ. Emellertid bedömer Länsstyrelsen att den inte kan villkora gång- och cykelförbudet med krav på hur ett sådant transportalternativ skall ordnas. Länsstyrelsen fattar således nytt beslut om fortsatt gång- och cykelförbud på Ölandabron, varvid de tidigare brister som påtalats av Transportstyrelsen har beaktats.

Här är den information vi frågat efter men inte fått. Den har skickats till Gatu och Parknämnden, men inte heller det utlåtandet har vi fått.
Jag tycker att det är skandal att inte majoriteten efterfrågat denna information.
Det står ju klart och tydligt att alla trafikanter skall tillåtas att färdas på bron därför att den är allmänväg men inte motorväg. Detta ansvar vill Trafikverket och Johan Persson + ? lägga i kommunens knä under hotet att annars blir det ingen cykelbuss.

Då tar socialdemokraterna inte bara verksamhet från de privata företagen utan försöker även ta över andra myndigheters verksamhetsområden! Och invånarna får betala!

Läs noga!

För vilken gång i ordningen som kommunstyrelsens ordförande försöker prata eller skriva upp stämningen i näringslivet är omöjligt att svara på.Det sker idag igen på Barometern debatt.
Vi som också följer kommunpolitiken, ser naturligtvis hur skickligt han manövrerar utan att tala om vad han faktiskt har genomfört av alla sina planer.
Varför?
Jo, för att han ofta framhåller det som skötts av andra som sin egna merit, men undviker allt det han faktiskt själv hade kunnat genomföra om viljan eller förmågan funnits.Parkeringshuset t.ex. lades under utredning efter en motion från Folkpartiet liberalerna.Det var avslag ända fram till fullmäktige, då man inte orkade stå emot alla som ville ha ett parkeringshus. Vår motion om parkeringshus besvarades istället med en utredning. Nu är det val igen och dags att damma av utredningen för att manövrera genom valrörelsen.

Samarbete bygger på ömsesidig respekt!
Vill man ha samarbete kan man inte göra som i det Budget i Balans arbete som partierna enades om. Man måste hålla fast vid hela överenskommelsen, annars får man inga samarbetskamrater i framtiden.

Partipolitiskt käbbel kallar han alltid den politiska diskussion som uppstår när flera partier redovisar sina åsikter, eller inte gillar hans förslag.Jag kallar det demokrati.
Läs artikeln väldigt noga och lägg den bredvid de övriga vi fått under åren. Då förstår ni!

lördag, maj 08, 2010

FÖRHANDLING ELLER UTPRESSNING?

I december ställde KLT styrelse sig bakom Vägverkets förslag om att cykelbussen ska ingå i kollektivtrafiken och på så vis bli kommunens ansvar istället för Vägverket (från april, Trafikverket) och i mars kom ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott i Kalmar.I dagens tidning läser jag att kommunstyrelsens ordförande i Kalmar nu har ställt sig bakom ett förslag till beslut om cykelbuss som ett enhälligt arbetsutskott sa nej till i mars. Det var inte länge sen vi diskuterade frågan med samma inställning.

Förslaget presenteras som ett försök, men trafikverket hade redan köpt nytt cykelsläp, och när de blivit av med cykelbussen kommer de aldrig att ta tillbaka sitt ansvar för den igen.
Kommunernas skattebetalare får hädanefter ta notan för Trafikverkets ansvarsområde om socialdemokraterna (och ett parti till) röstar igenom detta.
Nu tror jag tyvärr att vi åter varit med i ett spel där vi alla varit statister tills socialdemokraterna förvissat sig om stöd från ett parti till.


GÅR NI INTE MED PÅ DET HÄR SÅ BLIR DET INGEN CYKELBUSS!ÄR DET FÖRHANDLING!
Alla aktörer vet att Kalmar kommun öppnar plånboken under press.Det har hänt förr och det kommer att hända igen.Det är så skattehöjningar kommer till.

-EN CYKELBUSS SOM GÅR FRÅN BROFÄSTE TILL BROFÄSTE SKA INTE RÄKNAS IN I KOLLEKTIVTRAFIKEN, EFTERSOM MAN INTE KOMMER VIDARE I KALMARS BUSSNÄT UTAN CYKEL.

-DET ÄR TRAFIKVERKET SOM HAR STÄNGT AV BRON FÖR CYKLISTER UNDER FÖRUTSÄTTNINGEN ATT DE STARTADE CYKELBUSSEN OCH DET ÄR TRAFIKVERKETS ANSVAR ATT CYKLAR KOMMER ÖVER BRON.
OM ALLA CYKLISTER SOM PENDLAR TILL JOBBET ISTÄLLET TAR BILEN PÅ SOMMAREN, FÅR TRAFIKVERKET BEKYMMER MED KÖER PÅ BRON OCH DÄRFÖR LÖSER TRAFIKVERKET FRÅGAN OM KOMMUNERNA STÅTT PÅ SKATTEBETALARNAS SIDA.

-CYKLING BORDE UPPMUNTRAS FRÄMST UR MILJÖSYNPUNKT MEN SOMMARKÖER UNDER RUSNINGSTRAFIK AVLASTAS OCKSÅ BÄST MED EN CYKELBUSS.

Utdrag ur arbetsutskottet 23 mars:
Den nuvarande cykelbussen kom till i samband med att Vägverket gjorde om Ölandsbron till en fyrfältig väg och därmed förbjöd cyklar på bron....
...Under överläggningen beslutar arbetsutskottet enhälligt att kommunen inte ska ställa sig bakom Vägverkets förslag till avtal.
Beslut
1. Arbetsutskottet avslår förslaget till avtal mellan kommunen, Vägverket, KLT, Mörbylånga och Borgholms kommuner om cykelbuss på Ölandsbron som en del av den ordinarie kollektivtrafiken.
2. Kommunchefen Roland Karlsson får i uppdrag att kontakta Vägverket och meddela arbetsutskottets beslut.

torsdag, maj 06, 2010

Prata på Mona!

Så fort de rödgröna börjar prata politik så tappar de stöd hos svenska folket!
Alla tre partierna tappar och nu är Alliansen större.
Visst det är bara opinionssiffror, men ack så sköna!

Så även om de tre hade godisregn med skattepengarna, så genomskådade
svenska folket dem och insåg att det godis de gav med ena handen, skulle både
alla arbetande åldersgrupper få betala dyrt efter valet.
Dessutom är det en så näringsfientlig politik att alla pensionärer kommer att få
mindre pension enbart för att tillväxten minskar med de rödgrönas politik.

Heder och rykte i omvärlden?

Efter att ha sagt nej till Kärnhem (WTC) med motiveringen att Översiktsplanen förordar bostadsbebyggelse, är det ytterst märkligt att majoriteten nu diskuterar Byteater och kulturcentrum på Norra Kvarnholmen. FP har ialla fall fått med ytterligare utredningsalternativ, där vi ju har Slottsallen och gamla konstmuseet som ett förslag sedan tidigare. Men man talar verkligen med kluvna tungor!


Att Omsorgen efter ett års utredande för mer än en miljon skattepengar inte ännu bestämt sig om att införa fritt val i hemtjänsten är skandal. Det är våra skattepengar det gäller men även vår heder och rykte i omvärlden.

Kalmars varumärke bör kännetecknas av kvalitet och effektivitet.
Vi har långt till det målet och det kan bara ändras med ett nytt ledarskap!

tisdag, maj 04, 2010

Resultat av krossade förhoppningar!

Idag har också Kalmars näringslivsranking presenterats.Rankingplats 169! Det är ingen rolig rapport. Man kan nog tolka det som att företagarna år 2008 (rankingplats 109)hade stora förhoppningar att alla vackra ord och många företagsbesök från kommunstyrelsens ordförande skulle omsättas i bättre service från kommunen och en mera öppen attityd till entreprenörer i den kommunala verksamheten. Redan förra året började näringslivet tveka
och då hamnade kommunen på 118:e plats, samma som år 2002.

Nu inser företagarna att vänstermajoriteten lägger under sig så mycket verksamhet man bara kan. Dessutom undrar man säkert över hur man kan utreda Lagen Om Valfrihet i ett helt år och sen inte klara av att fatta ett beslut om att människor ska kunna välja sin hemtjänst!
Nu kan de bara hoppas på ett mera liberalt inslag och maktskifte i Kalmar kommun efter valet. Med Folkpartiet blir det både mindre monopolverksamhet i bolagen och mera valfrihet för invånare!


Annars har jag som vice ordförande i kommunbolaget följt dotterbolagens årsstämmorunder två dagar. Det är mycket formaliteter, men stämmorna skulle nog tjäna på om allmänheten hittade in.

Nu är den enda information till allmänheten via anslagstavlan i kommunhuset, och hur många tar en tur in där för att se om det händer något intressant i kommunen. Nu känner jag mig lite irriterad på mig själv att vi inte har pratat mer om detta, men det hade nog inte hjälpt för FP fick inget gehör för vårt förslag till tillägg i ägardirektiven om att ” Medborgare skall informeras om sin närvarorätt på bolagsstämman”.

Det förslaget röstades ner av majoriteten så väl som våra övriga FP-förslag till ägardirektiv. Men blir det mer FP efter valet, blir det också mera information och insyn.
Bra om de som engagerat sig, får tala om för några intresserade medborgare vad man åstadkommit i bolaget under året och svara på lite frågor!

måndag, maj 03, 2010

Nu kommer återbäringen!

1 maj är väl den tydligaste manifestationen på hur en maktelit med tusentals valarbetare är knutna till det socialdemokratiska partiet. Fast socialdemokraterna förlorar regeringsmakten bekläder LO-organisationens medarbetare en mängd tunga partiuppdrag. De går inte att rösta bort, och har socialdemokraternas löfte att ge kostnadsavdrag för de trogna och straffavgift för de egensinniga, är ju ett fantastiskt resultat för en organisation som aldrig har fått en röst i ett val.

Det rödgröna samarbetet innebär att alla LO anslutna inte bara tvingas stödja socialdemokraterna utan dessutom ett Vänsterparti där fortfarande många bekänner sig till kommunismen och ett Miljöparti som genom sin väl förtäckta näringsfientlighet kommer att skicka många av medlemmarna i LO i arbetslöshet om de får chansen att fullfölja sin politik.


LO betalade i förra valrörelsen 90-100 miljoner kronor rakt ned i Socialdemokraternas valrörelsekassa, och ställde därutöver upp med gratis arbetskraft till ett värde av 500-800 miljoner kronor, enligt en undersökning, som Carl B Hamilton lät göra 2006.

I socialdemokraternas Sverige kan man tydligen fortfarande köpa sig både makt och insyn i takt med att den minskar för den enskilde.