måndag, januari 30, 2006

kommunal alkoholförsäljning?

Eftersom jag har fått flera frågor om varför det kommunala bolaget Salvestaden AB trots ekonomiska svårigheter fått alkoholtillstånd när inte andra företag på obestånd får det, lämnade jag in en interpellation =förfrågan till kommunalrådet Kjell Henriksson där jag beskrev ärendet och ställde nedanstående frågor.

För att trovärdigheten för Kalmars myndighetsutövning ska bestå, måste alla bedömas efter samma måttstock, och jag vill därför ställa följande frågor :
- har du, som ordförande i Salvestaden AB, begärt och beviljats tillstånd för alkoholförsäljning?
- tycker du att alkoholförsäljning är en kommunal kärnverksamhet?
-har handläggaren för tillståndsgivning givits fullständig insyn i Salvebolagets ekonomi?
-gäller samma regler för kommunala och privata företag i Kalmar?

Tror ni att jag fick några svar? Jo, fast först meddelade kommunfullmäktiges ordförande att han knappt hade tänkt att släppa igenom frågan för den handlar om en myndighetsutövning.
I svaret från KH stod det ungefär detsamma och att han förutsatte att socialnämnden följer den lagstiftning som gäller och att nämnden tillämpar samma regler för alla sökande. Ja jag har aldrig tänkt att lägga mig i själva beslutet. Vad jag ville ha var en principiell diskussion, men det gick tyvärr inte. KH tyckte inte heller att alkoholförsäljning var en kärnverksamhet, men sade att företagarna i styrelsen ville ha möjlighet till alkoholförsäljning. Men det är KH som är ordförande och ytterst ansvarig. Dessutom har ärendet aldrig varit uppe för beslut i Salvestyrelsen. Man tycker ju också att det då hade räckt med den catering med alkoholtillstånd som redan finns. Jag hoppas nu bara att media tar upp tråden, för jag kan tydligen inte som politiker få svar på frågorna.

onsdag, januari 25, 2006

bättre snöröjning !

Idag har Gatu-och Parknämnden i Kalmar haft sammanträde och naturligtvis fick vi en redovisning av snöröjningen. Jag brukar skoja, att man alltid beskriver alla snöoväder som unika, men i år var det första snöovädret speciellt ur snöröjningssynpunkt. De direktiv vi i en enig nämnd satt upp för snöröjningen funkade inte alls i år. Dessutom fanns inte effektiva maskiner för att ta hand om blöt snö som packade sig på vägen. 7000 kubikmeter snö är fraktat till Svinö.
Vihar i princip redan förbrukat årets budget för vinterväg,trots att vintern bara börjat. Kostnad 2 650 000 kr tills nu.
Sammanlagt har vi 40 mil väg (inkluderat cykelväg)att hålla rent.
Jag cyklar normalt till arbetet, men efter ett par försök,gav jag upp. Att gå är också en prövning.
Jag framhöll personer med funktionshinder speciellt när vi skrev direktiven för snöröjningen, och deras situation skulle beaktas. Många har ju blivit av med sin färdtjänst för att istället åka med KLT:s handikappanpassade bussar. Tyvärr är det ännu i princip omöjligt att ta sig fram med t.ex. rollator. Vi måste ju kunna komma fram till arbetsplatserna i tid. Annars blir det produktionsbortfall och minskade intäkter till kommunen. Även halkolyckor och frakturer ger, förutom lidandet, minskade skatteintäkter och ökade sjukvårdskostnader, så att spara på snöröjning är ingen god idé. Dessutom har jag en känsla av att det blir billigare att börja ploga tidigt, istället för att vänta. Ett problem som måste lösas är också alla bilar som står på gatorna i centrum. Att de står där beror på att det inte byggdes parkeringsplatser i anslutning till byggnationen eftersom det inte fanns så många bilar då. Det är ju förståeligt. Däremot är det inte acceptabelt att man idag godkänner detaljplaner med otillräckligt antal parkeringsplatser i samband med nybyggnation.Nu ska tjänstemännen lämna fram ett nytt förslag till direktiv där de tar intryck av de problem som uppstått. Kalmar ska ju vara en tillgänglig och attraktiv stad även efter ett snöoväder.

måndag, januari 16, 2006

nu beslutar vi åt Tyskland

Vänsterpartiet hade idag en skrivelse till kommunstyrelse i Kalmar, där de ville att Kalmar kommunstyrelse ska ställa sig bakom ett upprop" säg nej till prostitution under fotbollsVM". Det är ju vällovligt och jag vill motverka prostitution var det än sker. Man kan heller inte veta om det i skrivelsen var korrekt. Jag anser att vi inte lokalt ska använda sammanträdestiden till att besluta över andra länder. Vi har ju valt representanter till europaparlamentet, och åtminstone liberalerna arbetar som bävrar för att stoppa prostitutionen i Europa. Då kan vi som kommunpolitiker plötsligt komma till kommunstyrelsen med alla frågor som vi är missnöjda med i andra länder. Vi kan ju protestera mot brott mot mänskliga rättigheter i många länder. Det är ju väldigt viktiga frågor, men vi ska sopa framför egen dörr också, för här i Kalmar finns också väldigt mycket att göra. Jag är förvånad över att detta förslag fick läggas. Men nu har ju kommunstyrelsens ordförande öppnat upp för det mesta. Jag får fundera på hur jag bäst ska använda det. Hur röstade jag? Ja man kan ju inte avstyrka för då blir det ju alldeles fel. Jag röstade för ett upprop, men skrev en protokollsanteckning om att jag protesterar mot prostitution var än det sker, men att jag inte tycker att detta ärende hörde hemma i Kalmar kommunstyrelse.

tisdag, januari 10, 2006

att härska genom söndring

Så länge vänsterpartisterna slåss inbördes, sitter deras ledning säkert. När alla slåss mot alla kan inga nytänkare formera sig och utmana makten. Men partiet har nu valt att utlova ett drömsamhälle, som slutat i katastrof, var det än har prövats. Det samhälle de eftersträvar kan endast bli möjligt med helt slutna gränser och total kontroll av medborgarna.
Att kräva att EU skall upplösas, visar vilken respekt för andra länders vilja att samarbeta. Vänsterpartiet kan kräva att Sverige skall lämna EU, men som väl är kan inte vänstern bestämma över övriga länders medlemsskap. Dessutom är de övriga medlemsländernas vänsterpartier mycket positiva till EU. Vänstern kan inte upplösa EU, men de kan spela på människors rädslor och därmed bidra till den söndring som är blivit deras viktigaste mission.
Det är detta parti som socialdemokraterna stöder sig på för att få behålla regeringsmakten.