lördag, augusti 31, 2013

Klassresan börjar i klassrummet!

Han är inte minister. Han är inte ens ledamot i Sveriges Riksdag. Men socialdemokraterna använder utan att blinka honom när de skamlöst blandar de kommunala och socialdemokratiska intressen i en kompott där de även slipper medias besvärliga frågor om ekonomi och eftersatt underhåll.

Samma dag bekräftas larmrapporterna i äldrevården.
Samma dag presenterades den rapport som bekräftade svåra missförhållanden på kommunalt Äldreboende i Kalmar. Gissa vilket liv det blivit om detta varit ett enskilt välfärdsföretag som drivit vård och omsorgsboendet! Då hade detta säkert slagits upp stort och alla hade hakat på.
Men socialdemokraterna fick en enkel marknadsföringsresa utan kritiska frågor.

Samma dag stänger socialdemokraterna Ishallen.
Socialdemokraterna älskar att bygga nya monument att fotograferas framför. Ingen ställde kritiska frågor om varför Ishallen i Kalmar nu plötsligt måste stängas , så att idrottens evenemang får ställas in.

Detta maskeras också med invigningar av sånt som är helt självklar kommunal investering och verksamhet. Multiarena är egentligen den gamla bollplanen, ofta med basketkorg  eller annat så blir det " multi". Vi har i veckan sett socialistiska majoriteten framför monument som nu är klara efter tio års försening och sådant som " är på gång". Löften som använd i val efter val, utan att någon ifrågasätter varför det inte blir klart.

Nej, allt sånt slapp Löfven.

Idag uppmärksammar vi Folkpartiets skolpolitik. Den är verklig, men tar tid att ge effekt eftersom det tar tio år för ett barn att passera de första obligatoriska skolåren. Vi påminner idag om att alla , oavsett var man föds i Sverige , har rätt till en trygg skola med den bästa undervisningen.

Vi vill att staten tar tillbaka huvudmannaskapet över skolan.
Det vill inte socialdemokraterna. ( som ju kommunaliserade skolan). Likväl vill de ha statliga pengar till allt de vill satsa på. De är inte beredda att prioritera ur den kommunala budgeten. Men de vill att kommunerna ska få klippa banden.

Nu har ju Jan Björklund, som är en riktig minister, delat ut väldigt många riktiga miljarder för att bättra på skolan. Han har t.o.m. gått in med förstärkning av löner till karriärtjänster inom skolan.
Det är ju som bekant annars väldigt noga att parterna på arbetsmarknaden har hand om lönerna.

Kalmar kommun har en resa att göra, och där kommer vi att vara en huvudspelare efter valet.
Vi väljer långsiktighet istället för symbolpolitik.
Klassresan börjar i klassrummet!

onsdag, augusti 28, 2013

Att ställa samma krav är också att bry sig!

Oj oj oj var det därför det tagit sån tid för LOV att tröskas fram. Det säger ju lite om anpassningen till S när  Malin Almqvist och Anders Andersson skriver in en massa hinder i sin motion om LOV. Men de hade ju resonerat med Johan Persson om detta i tillväxtgruppen. Och vad gjorde man i tillväxtgruppen? Jo, man lade in så många hinder man kunde för företagen.
Nu låter det ju sig inte göras så lätt eftersom vi har lite allmänna regler att förhålla oss till. Detta visste naturligtvis den lilla tillväxtgruppen, men på så vis blidkade man vänstersossar och vänstervänstern lite grann.

Till näringslivet säger man att alla välfärdsföretag försöker  skicka alla pengar till skatteparadisen.
Till enskilda människor säger man att när ni inte kan handla eller städa själva är ni inte kapabla att
välja vem ni vill ska komma hem och sköta om er och ert hem.

Allt detta trixande tror jag gör att alltfler väljer sin egen hemtjänst med ROT och RUT. Det kommer inte att vara så många som sen går över till någon annan hemtjänst, varken kommunal eller i enskilt företag. Det blir en tuff tid för socialdemokraterna när de äldre tycker att de kan välja själva.

Men för den som är oförmögen att välja själv kan det vara skönt att veta, att de regler och krav vi ställer på välfärdsföretagen, de kraven måste vi också ställa på vår egen verksamhet. Helt plötsligt kommer även den kommunala verksamheten i ljuset på ett annat sätt och jag tror att det är därför en del drar LOV i långbänk.

Så ställ riktigt tuffa krav också på utbildning och verksamhet. Men var beredd på att ni också ska leva upp till samma krav i den egna verksamheten. Kontinuitet för vårdtagaren tycker jag är jätteviktigt.

Så fram med LOV nu, så vi får lite koll på kraven!


måndag, augusti 26, 2013

Välj en Kalmarunik betonggris!


Var med och välj din sugga!
Som ett bidrag att profilera Kalmar, lämnade Folkpartiet i Kalmar  den 28 december 2011  in en motion där vi föreslog en tävling för att kunna ersätta fula väghinder i cement (suggor) till unika suggor med anknytning till Kalmars historia och profil. Gatukonst som trivselfaktor och kultur för invånare och besökare - året om.

Vi fick ett positivt svar på denna motion och nu finns det flera förslag till "betonggrisar" (länken nedan) att rösta på. Din röst ska vara inne före 8 september!
Exempel på hur de kan användas är, i kommunens framställning, som avgränsning på gågator, parkeringar, grönytor och andra öppna ytor, men även för att markera höjdskillnader. Till exempel Hamnplanen på Elevatorkajen, gågatorna på Kvarnholmen och slottsmuren ner mot vallgraven.

Små modeller finns även i entren till stadshuset, så gå gärna in och titta på tävlingsförslagen. Den som kom med den lysande idén i Folkpartiet var Bengt Sundström, så självklart ska vi fira honom  när första "suggan" står klar!

Länken till de utvalda förslagen.

Tävlingsbidragen och röstformulär

torsdag, augusti 22, 2013

Ingen budget - största skillnaden med C i majoritet!

Intressant att S nu ska mota ut C ur riksdagen genom att ta deras landsbygdsfrågor. Nu är det ju inte så många år sedan C skulle bli ett liberalt parti och ta Folkpartiets väljare, så det är inte ovanligt i politiken. Jag minns att C i princip plagierade  vårt EU- positiva partiprogram för EU- valet rakt av. Jag hade varit med och skrivit det och det var lite märkligt  att debattera mot ett parti som hade haft en helt annan inställning i tidigare debatter. Och alla centerpartister hade dessutom inte nåtts av förändringen så det blev lite olika C-budskap ibland.

Socialdemokraterna har här i Kalmar valt en mera framgångsrik väg att försvaga C. De har med tunga poster köpt över C   till majoriteten men det är i praktiken ändå Johan Persson som styr, eftersom makten nu till stor del ligger utanför beslutsprocesserna. Han har redan under förra mandatperioden tagit landsbygdsfrågorna från C men Anders Andersson försöker i en debattartikel tala om att de har gjort skillnad i majoritetsarbetet.

Ja, man kan ju säga att de har gjort den skillnaden att S,V och C- majoriteten i år har avbrutit budgetarbetet och skjutit det framför sig.
Så den största skillnaden Centern har gjort i Kalmar kommun det är att bidra till att det inte blev en budget som nämnder och styrelser kan arbeta med under hösten.
Istället har de gjort precis tvärtemot det vi bestämde i budget i balansarbetet 2007. De kommer med utspel om satsningar som inte ännu är finansierade.

Han skryter nu med det vägunderhållet som alla vet behövs. Revisorerna har visat på brister i det löpande vägunderhållet och visat på att budgeten inte är uppräknad som den skulle vara. Hastiga beslut  
riskerar att leda till hastverk och ett sämre grundarbete  måste göras om igen tidigare än om man planerat långsiktigt.

Men någon skillnad har C inte gjort, när det gäller majoritetens ovana att handla för pengar som man inte har. Snarare har de ( åtminstone den trogna klick som nu får vara undertecknare)  med detta visat att de inte alls passade in i alliansen. Vi hoppas att den ansvarsfulla halvan av Centern får lite mer inflytande framöver.
För hör och häpna!
De pengar som ska betala detta tillfälliga vägunderhåll finns ännu inte i kommunen. Majoriteten lutar sig mot att att regeringen skall skjuta till lite mera överskott från sjukförsäkringen . 

Får jag gissa att höstbudgeten blir en valbudget med många ofinansierade löften. Risken är överhängande att den klubbas vid ett kommunfullmäktige där man pressat in så många andra tunga ärenden, att vi i oppositionen inte ska hinna sätta oss in i detaljerna utan helst tröttna på att debattera innan vi är framme vid ärendet om budgeten.måndag, augusti 19, 2013

Sossar sitter inte i samma morgonsoffa!

I morgon bitti kommer socialdemokraterna till nyhetsmorgon för att diskutera jobbskatteavdraget.
Men de tänker inte sitta i samma morgonsoffa samtidigt. De är splittrade i frågan så någon kommer lite före kl. 07 00 och sen kommer nästa socialdemokrater lite efter kl. 07 00.

Deras ekonomiska talesperson och deras uttalanden har ju gått ut med att de kommer att motsäga sig nästa jobbskatteavdrag. Samtidigt säger partiet att de tänker behålla alla jobbskatteavdragen om de vinner valet. De säger dock inte vilka nya skatter som ska finansiera alla deras nya utgifter.

Magdalena Andersson erkände när hon skulle förklara deras kovändningenmed att Allinsen motsatt sig deras välfärdsförslag men ändå behållit välfärden när vi tog över ledningen för landet. Lite kul att hon tvingades tala om att välfärden är kvar.

Det är väl ett gott betyg till Alliansen. Vi behöll hela välfärden men kunde ändå låta människor behålla mer av sin lön.

Det är precis de förslag vi lämnat in som alternativ i budgeten. Mera välfärd för pengarna. Och mera kvar i plånboken för Kalmars invånare.
Dessutom är vi alla enade i Folkpartiet om den politiken.

Brukar inte se TV på morgonen, men  jag tror att SVT får lite flera tittare i morgon bitti.
Eller har de kommit överens under natten? Man vet aldrig riktigt med socialdemokrater.

fredag, augusti 16, 2013

Med fokus på tillväxt!

 

Sveriges kommuner och landsting , SKL, tror på en stabilare tillväxt trots den svaga konjunkturen.
Skatteunderlaget växer med 3,5 procent 2013 och med 3,2 procent 2014.
Det visar att landets regering, trots att många anser att det är för lite action utåt, jobbar hårt med för att kommuner och landsting och alla landets företagare ska ha stabila förutsättningar att jobba med.
 
Det är inte mycket fokus på kärnverksamheterna i Kalmar i dessa dagar,  Men action är det!
Det är verkligen järnmän och järnkvinnor som ger järnet här i morgon. Heja! Heja! 
 
Men jag tror vi också ska fokusera lite på det som ger långsiktig tillväxt i kommunen - året om och många år framöver.
 
Industrins förutsättningar är i förändring och därför har Jan Björklund, FP, föreslagit att gymnasieskolans teknikprogram ska utvecklas. Förändringarna kräver riksdagsbeslut och därför var det bra att både
Åke Svensson, teknikföretagen och Anders Ferbe IF Metall medverkade när förslaget presenterades.
 
Här nedan är ett litet utdrag ur mitt alternativa yttrande (för Folkpartiets räkning) från kommunstyrelsen om tillverkningsindustrin i Kalmar Län.
Jag tycker det sammanfaller ganska väl med de nya förslagen, men var faktiskt väsensskilt från det yttrande som socialisterna i Kalmar lämnade till regionförbundet. Kände mig därför nödsakad att skriva ett eget yttrande:
"Vi instämmer i de slutsatser som regionförbundet gör, men vill understryka vikten av en ökad kunskapsproduktion på alla nivåer och inom tillverkningsindustrins samtliga områden.
I samband med att tillverkningsindustrin har ökat produktiviteten har den även ökat sina immateriella investeringar som till stor del utgörs av FoU tjänster. Vi ser investeringar i kunskap som den viktigaste vägen att behålla konkurrenskraft och locka kompetens till vår region. Nu producerar och säljer tillverkningsföretag också alltfler tjänster som ett komplement till sin produktion, vilket innebär att produktiviteten inte enbart mäts i materiella tillgångar."
"Svenska teknikföretags förmåga att möta den globala konkurrensen och den snabba tekniska utvecklingen bygger på god tillgång på kompetens inom sektorn, på alla utbildningsnivåer." om varför regeringen påbörjar detta arbete.
 
Folkpartiet kommer i budgetförhandlingarna också att bl.a. prioritera införandet av ett nytt lärlingssystem  för att minska ungdomsarbetslösheten och för att gynna Sveriges framtida konkurrenskraft.

   

måndag, augusti 12, 2013

Majoriteten bra på att återanvända vallöften !

Nu börjar vardagsarbetet infinna sig och stadshuset fylls med människor.


Jag är vald för att bryta en mångårig socialistiskt styre, för att leda Kalmar i liberal riktning. Då vill jag att mina väljare ska lita på att det är det jag gör. Många kommunala beslut är ju inte partiskiljande men Folkpartiets medlemmar räknar med att jag står upp för de värden vi representerar.

Kalmar är ju inne på sin tredje majoritetsbildning sen 2010 och Anders Andersson, C har lämnat alliansen för att stödja socialdemokraterna.
Nu skulle man ta ansvar och nu skulle det bli lite gjort, sa man från socialdemokratiskt håll.
 För det behövs lite action nu.
Det är många bollar som är uppkastade i luften, och många man träffar tror att
det som utlovades innan förraförra  valet  och förra valet är på gång.
Men tänk om majoriteten använder dem som vallöften ytterligare en tredje gång!
Går väljarna på det tricket? Hur många gånger kan man återanvända ett vallöfte?

Fritt val i äldreomsorgen som vi föreslog för snart tio år sedan är ännu inte genomfört. Men man utreder...
Innan vi hinner dit har de flesta äldre säkert vant sig vid hjälp med RUT och ROT och då är det inte så många som sen väljer hemtjänst i kommunal regi.

Utlovade investeringar:
Brandstation
Kulturhus
Multiarena för Friidrotten
Rackethall, medverkan
Simhall
Skatehall, Ja detta är bara ett axplock.

Parkeringsanläggning.
En parkeringsanläggning fanns faktiskt på förslag från mitt parti redan innan valet 2006.
Då hade även dåvarande centrumförening ett förslag till lösning och finansiering.
Nu finns en mycket sämre och dyrare lösning, men det verkar som om den socialistiska majoriteten ska använda löftet om en parkeringsanläggning i ytterligare ett val.

Tyvärr väntar majoriteten tills behoven är både stora och dyra. Nu är det viktigast att färdigställa.
Då måste det också finnas en vilja att spara till investeringarna.
Till råga på allt stoppade den nya majoriteten budgetprocessen som skulle varit klar i juni. Den är stoppad på obestämd tid.

De hoppas som vanligt att det ska komma något tillskott från regeringen. Eller något som kan omvandlas till "synnerliga skäl", som man är så bra på här. Då behöver inte S,V och C ta de där svåra besluten för att rätta till ett kostnadsläge som ligger på tok för högt. onsdag, augusti 07, 2013

Genväg är ofta senväg!

Har nu tagit del av Intressegruppen för Linneuniversitetet i Kalmars synpunkter och de bekräftar de
erfarenheter som vi tyvärr haft anledning att kommentera vid flera tillfällen då program och planer presenteras. Man förstärker det som gagnar den önskade inriktningen och tonar ner eller utelämnar det som talar för ett annat alternativ.

Tyvärr är det sådant som gör att de som vill arbeta seriöst med politiken, känner att de får strida  så otroligt hårt för bra faktaunderlag, att det blir dem övermäktigt. När det gäller lokaliseringen av universitetet är det ju , som jag belyst tidigare, också så tydligt uttalat i kommunikationsplanen att man snarare ska övertyga och övertala än att kommunicera fakta med invånarna i Kalmar.

Nu får vi veta att Länsstyrelsen begärt in remissvaren INNAN de lämnar sitt svar. Man hoppas ju att länstyrelsen  betänker sin självständiga roll som myndighet och inte blir politisk. Länsstyrelsen ska särskilt värna riksintressen, hälsa,risker och säkerhet. De ska också bevaka att lagar efterlevs och att miljönormer beaktas så man hoppas ju att de har varit med som rådgivare i ett tidigt skede.
Det  intrycket får man dessvärre inte när man läser detaljplanen.

Vi har ju lite lärdomar att dra
- Arla riskerar att få skärpta miljö och säkerhetsregler när området intill ska bebyggas. Ansvaret med ökade kostnader riskerar att läggas på det befintliga företaget. Risken är densamma för  hamnens företag.
- Arenan där investeringen inneburit att det sportsliga fått stå tillbaka. Framgången ligger aldrig paketerad i en ny byggnad. Det kan bli precis tvärtom.
- Gota Media, där vi hade invändningar mot att man inte belyst hur man skulle lösa de frågeställningar som fanns, och där vissa lösningar borde varit på plats innan man släppte igenom detaljplanen. Genvägar är ofta senvägar!