söndag, oktober 30, 2005

Vi har hört den förut!

Socialdemokraterna har kongress och åter står de i talarstolen och talar om allt som ska bli så mycket bättre och nu är det de äldre som utlovas en mängd förbättringar. 10 miljarder på tio år är en miljard om året. Hur det ska finansieras skall vi få veta senare.... Detta har vi hört så otroligt många gånger. Gissa om det blir en utredning! Efter valet är det färdigt att läggas på hyllan för att återanvändas vid valet 2010. Pengar till välfärden kan vi bara få genom fler arbetade timmar som ger ökade skatteintäkter. Trots socialdemokraternas tillväxtkongress för mer än ett år sedan, är resultatet en ökad arbetslöshet. De kommer heller aldrig att lyckas så länge de betalar människor för att inte arbeta, som de t.ex.gör med det så kallade friåret.

måndag, oktober 24, 2005

omvändning under galgen

Inte ens Skolverket kan tystas om tillståndet i den svenska utbildningen, trots allvarliga försök från skolministern.
Lärare och elever kämpar med en omöjlig skolpolitik som gång på gång visar att Sverige halkar nedåt i kunskapsjämförelser.
Nu går ministern till den egna S-kongressen och frågar om han kan få införa tidiga betyg i skolan. Om han får det, så är det häpnadsväckande men självklart bra för barnen. Folkpartiet liberalerna har fått utstå mycket hån ifrån vänster när vi velat införa tidiga betyg för att kunna ge tidigt stöd till dem som har det svårt. Nu kommer sanningens minut på S-kongressen.

onsdag, oktober 19, 2005

Fler skräpkorgar!

Inte nog med att stormen har gett Gatu- och Parknämnden stora kostnader. För några år bytte vi till glas i busskurerna, för att man skulle kunna stå tryggt på natten. Nu har några busar krossat en massa busskurer i Kalmar. Busspassagerare får stå och frysa när de väntar på bussen, och djuren kan skära sig på glassplittret. jag har efterlyst fler skräpkorgar så att skräpet kan läggas där det skall ligga. Tänk om dom som skräpar ner, fattade att det blir mindre pengar över till övrig verksamhet, däribland trevliga saker som stränder och badbryggor! Hur kul är det att betala skatt till sånt här! Skärpning efterlyses hos alla som skräpar ner!!!

måndag, oktober 10, 2005

Vårt lokala AMS.

Destination Kalmar AB i Kalmar har ju satt ett mål att Kalmar kommun skall utöka sin befolkning till 70 000 personer. Nu skall inga kostnader sparas för att uppnå detta mål. Och det ska ske med marknadsföring! AMS slukar pengar för att ”öka jobben”. DK slukar pengar för att öka befolkningen. DK är omättligt och på kommunstyrelsesammanträdet idag ville DK ha 250 000 till att marknadsföra Kalmar vid IKEA:s entré. Destination Kalmar är ett marknadsföringsbolag, som bör prioritera sin verksamhet inom befintlig budget. Därför yrkade jag avslag. Men övriga partier svalde betet och biföll förslaget. IKEA:s etablering är en riktig vitamininjektion för Kalmar och innebär även fler besökare till stadens centrum. Det innebär krav på bättre vägar och parkeringsplatser, så att vi kan ta hand om de som vill besöka Kalmar. Jag vill självklart att vi blir fler invånare och det får vi med bättre kommunal service och bättre företagsklimat. Kalmar är en kommun med fantastiska möjligheter, men det räcker inte med bara marknadsföring.

tisdag, oktober 04, 2005

Konkurrens är bra men jobbigt.

Ett nytt parti har bildats och det har aldrig tidigare funnits så många partier som vill in i Sveriges riksdag. Jag hoppas förstås att ”mitt” parti skall stå sig väl i konkurrensen.
Ny demokrati som på sin tid gick till val med den uttalade ambitionen att avbyråkratisera institutionerna och spara i det politiska systemet, var nog de som utnyttjade systemet mer än många andra, utan att bidra med något annat än kaos.
Men människor var tyvärr less på politiker (eftersom man gärna drar alla över en kam) och Ny demokrati fick ju flera riksdagsplatser. Det var även då i ett läge då sossarna höll på att förlora valet.
Nils Lundgren som nu toppar Junilistan är socialdemokrat. Men deras politik innehåller många av Folkpartiets förslag, med skillnaden att de presenteras på ett annat sätt. Det nekade ju inte heller Lundgren till. Man talar dock inte om var man skall ta pengarna till förslagen. Det är ju oftast det som är det svåra. Men media har inte heller ställt några svåra frågor till dem ännu.
Alltså en socialdemokrat med borgerligt partiprogram som tydligen vill ta sina väljare från den borgerliga sidan……
Junilistan drivs som ett familjeföretag, med en styrelse och med ledarens hustru som anställd.
Vem väljer Junilistans representanter? Har de valt sig själva? De bildar redan en elit i sitt parti som inte behöver ta hänsyn till några kritiska medlemmar. Troligen kommer man att ha en kommunikation via nätet med sympatisörerna . Det påminner lite om det sätt som Berlusconi har regerat Italien. Med känt resultat, eftersom politik och företag absolut kräver olika lagar och olika styrning.
Vem som vill ska ha möjlighet att starta ett parti i Sverige och den möjligheten ska vi slå vakt om. Behövs Junilistan? Ja, det avgör väljarna nästa år.

söndag, oktober 02, 2005

ta strid för fler parkeringsplatser

I Fullmäktige frågade jag Kalmars kommunalråd var parkeringsnormerna, som utlovats efter en interpellation från mig, ej presenterats ännu.Ett förslag skulle vara klart den 1 september. Tjänstemämmen har arbetat efter en norm som de sammanställt i brist på annat, men den norm som gäller är den som beslutades 1982 då biltätheten var en annan, och då det fanns många obebyggda ytor att parkera på. I diskussionen som uppstod hävdade kommunalrådet att den nya parkeringsnormen inte kommer att öka antalet parkeringsplatser/hushåll jämfört med tidigare. Miljöpartiet ställer sig bakom, och menar att människor ska åka kollektivt eller cykla istället. Det innebär ju enbart att bilen kommer att stå kvar i stan, så att de som arbetar i Kalmar inte kan använda just den parkeringsplatsen. Jag tycker det är bra att t.ex. stimulera bussåkandet och jag har verkat för att reducera biljettpriset under lågtrafiktid, för att få ett effektivare resursutnyttjande av bussarna. Men människor har bilen för sin frihet och ibland av nödvändighet. Det vill jag som politiker också bejaka. Vänstermajoriteten stoppar huvudet i sanden och försöker önska bort bilarna.De tycker alltså att det redan finns tillräckligt med P-platser i Kalmar! Jag vill att Kalmar skall vara en levande stad med bra boende och en livlig handel och turism. Då måste även vägar och parkeringsplatser dimensioneras för detta. Det är dags för ett parkerings hus, för ytorna i centrum är begränsade.
Det vill jag strida vidare för. Vill du hjälpa mig, så skriv insändare och stöd mig i debatten. Eller kom med glada tillrop och bra argument,så orkar jag mera.