söndag, juni 29, 2008

Viktig konst och kunskap på slottet!

Inledde min semester med att se China Girl som är en del av utställningen "möt Kina" som finns på Kalmar slott. Gå och se den för det är en viktig påminnelse om vad som pågår i världen.
Det sker ju nu en fantastisk utveckling där fattiga länder tar stora språng mot en utveckling som vi tagit för given. I Sverige sattes också barn, som man inte ansåg sig ha råd att satsa på, att dö eller dödas så och även vi har haft barn i arbete under slavliknande förhållande.

För några år sedan försvann kinesiska flickor från svenska flyktingförläggningar. Ingen hade koll på dem. Vart tog dessa flickor vägen? China Girl berättar också om dessa flickor som föds, men som inte blir registrerade. De kan inte gå i skola, söka sjukvård eller andra myndigheter. De utnyttjas på alla sätt och kan inte klaga, för de finns inte.

Gränser öppnas och det är bra. Om några generationer har tillräckligt många överklassbarn från Kina läst på universitet i väst och sett andra värderingar. Men de kommer också att se att vissa värderingar lever längre än andra, t.ex. att utnyttja människor. Hade det inte funnits kunder så hade det inte funnits någon sexhandel, och kunderna har nog ofta läst på universitet, har familj och en snygg fasad och förfasar sig över den dåliga moralen i samhället.

Vi som lever här i Sverige har verkligen tagit vinstlotten i livets lotteri.
Men föråldrade normer och underutvecklade attityder lever och frodas även i vårt utvecklade samhälle.

måndag, juni 23, 2008

Kul strategi Mona!

Sossarna har inte ens lyckats klara sin viktigaste profilfråga, klasskampen, trots att de haft makten under nästan hela efterkrigstiden!

I riksdagen och i Kalmar kommunfullmäktige låter det precis likadant.
Socialbidragen, inte jobben, ökar i kommunerna.” Så låter det både här och där när socialisterna får bre ut sig! Sanningen är att både fattigdomen och klasskillnaderna ökade under det socialdemokratiska regeringsinnehavet från 1995-2006 enligt en rapport som LO gjort.


Sanningen är att socialbidrag till svenskar har kunnat minskas och arbetslösheten i maj var den lägsta sedan 1991. Här i Kalmar har inte arbetslösheten varit lägre sen man började mäta.

Därmed har skatteintäkterna ökat på både riks- och lokalplanet och det kan väl inte ens socialdemokraterna sura för. Visserligen är det fler som klarar sig själva och då tappar socialisterna kontrollen! Det är något att vara rädd för om man är socialist!

Socialdemokraterna har ökat klassklyftorna mest av alla. De gjorde under sin tid massor av människor beroende av bidrag och åtgärdspaket.
En självklar strategi borde då kanske vara att försöka rätta till detta i sin politik. T.ex. en bättre skolpolitik där kunskaperna värderas eller en arbetsmarknadpolitik i stället för en åtgärdspolitik?

Nej då!
Nu är Mona Sahlins strategi att satsa på kvinnor i medelklassen och på pensionärerna!
Hur glada och tacksamma ska vi bli då? Jag säger bara bevare oss väl för att bli beroende av Monas omsorger!

torsdag, juni 19, 2008

men först en glad midsommar!

Lite kul att höra nyhetern i morse då en fotbollsreporter som tillfrågas om Sveriges förlust mot Ryssland. Men Sverige har de bästa reportrarna med de bästa kläderna och det bästa humöret säger han. "de kommer att sakna de svenska supportrarna här" säger han förnöjt!

Då går mina tankar direkt till Kjell Albin Abrahamssons tal på stortorget i Kalmar på nationaldagen. Han talade om schlagerfestivalen och med vilken självgodhet man rapporterade om Sverige som en självklar favorit. Det var också den bild som förmedlades hem till oss.

Det är inte konstigt att EU blivit så impopulärt i Sverige. Där jämförs vi ju med verlikga tal och hamnar inte alltid överst. Det är bra med riktiga jämförelser för där kan vi verligen färbättra oss.Så till diskussionen om detaljplaner som delades vid Rifatomten.

Arla och även kommunens beredskapsenhet hade synpunkter på planerna för polishuset och övrig expansion i området. Det fanns även en stor oro hos de boende i Oxhagen för en försämrad boendemiljö.

Vad gör vänstermajoriteten då? Försöker de inleda en dialog med de berörda? Försöker man hitta andra lösningar för parterna?

Nej, de delar detaljplanen för nytt polishus så att sakägarna blir färre. Människors möjlighet att överklaga begränsas för att ärendet ska behandlas snabbt.


Har idag fått ett besked från samhällsbyggnadskontoret att samtal pågår sedan en tid, och det belyser den brist på information som vi förtroendevalda i den högsta ledningen har.
Jag ställer en hel del frågor och Fp har till nästa arbetsutskott blivit lovade en rapport om Fanerdun och om utredningarna som beslutats i sparpaketet. Jag tycker inte att man ska behöva ställa frågor om allt, för agendan skulle ju ge utrymme för korta rapporter om det som pågår.

Åter till dagens fråga.
En tid före beslutet om den delade detaljplanen för polishuset, meddelade den dåvarande regeringen, att man gärna ville ha fängelse och häkte i Kalmar. Eftersom detta inte ansågs möjligt inom befintlig detaljplan ville Folkpartiet liberalerna återremittera ärendet för att man verkligen skulle få en optimal lösning som höll över lång tid.
Nedan följer vår reservation i kommunfullmäktige 28 augusti 2006:

Företrädarna för (fp) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut och anför följande:
Som Folkpartiet liberalerna tidigare meddelat är polishusets läge inte optimalt. Sakägare i området efterfrågar och vi betonar vikten av en helhetslösning i stadsplaneringen.
Säkerhetsavstånd och infrastruktur för framtida verksamheter är ej belysta. Nu aktualiseras planer på ett nytt häkte och fängelse i Kalmar, vilket är mycket positivt. Folkpartiet liberalerna yrkar därför på en återremiss för att inför dessa nya etableringar, klara upp tidigare väckta och nyuppkomna frågeställningar, innan föreslagna detaljplan antas.


Det finns fortfarande så många frågor för området och nu har vi mycket mindre handlingsfrihet än vad vi hade då.Jag tycker nog än i dag att det varit bättre om vi tagit en runda till med detta ärende, men nu måste vi jobba med de förutsättningar vi har nu.

Men nu hoppas jag att alla som vill får hoppa "små grodorna " först på en
solig midsommarafton!

tisdag, juni 17, 2008

Lätt fånget - lätt förgånget…

Majoriteten i Kalmar jobbar hårt för att slösa bort de pengar som regeringens arbetslinje drar in till kommunen!

För första gången sedan 1993 är Sveriges statsskuld mindre än 1000 miljarder. Det är den lägsta statsskulden sedan 1978, då skuldkvoten var 30 procent. Det innebär mindre räntekostnader som nu kan användas till de sämst ställda pensionärerna.

En åldrande befolkning i hela västvärlden kräver en god ekonomi men förstås också nya lösningar för att hantera gamla problem.
Vi är alltså inte alls unika men kanske lite före de övriga länderna där många som borde varit gamla nu, dog i världskrigen. Alla högindustrialiserade ekonomier åldras liksom även de flesta utvecklingsländer. En mängd anpassningar måste vidtas som kräver ändrade attityder och förväntningar på den egna insatsen. Antalet arbetade timmar måste öka genom att många är friska och kan jobba längre upp i åren. Vi kan också kompensera genom att importera yngre arbetskraft eller stimulera ett ökat barnafödande.

Grovt räknat studerar vi till vi blir trettio och jobbar sen i trettio år för att vara pensionärer i trettio år. Det förstår ju var och en att det trettio åren vi arbetar inte räcker till för att försörja en stadigt ökande äldre befolkning. Nu är det ju ett positivt problem att vi blir äldre och vi som är förtroendevalda måste gå in i det här med öppna ögon. Det positiva är att alla kan få förmånen att bli gamla, och vill då fortfarande vara individer och inte några omyndigförklarade barn.

Därför blir jag orolig när jag hör socialdemokraterna debattera Kalmar kommuns budget.
Något mera oansvarigt, luddigt och ofinansierat för att använda Bertil Dahls ord, får man leta efter i en kriskommun. Majoriteten gjorde precis tvärtemot vad Sveriges Kommuner - och Landsting konsulter rådde dem att göra.
De skiljer inte på att det går bra för näringslivet i Kalmar (som går bra på grund av att förutsättningarna är bättre totalt sett) och på Kalmars försummade ekonomi.
Nu när skattemiljonerna rinner in i Kalmar kommun och kommunen slipper betala den tredje sjuklöneveckan får ju Kalmar mera pengar att röra sig med.

Sparar majoriteten då?
Nej de trollar för att slippa betala de kostnader som faktiskt uppstår i en kommun över en konjunkturcykel.
Det är så att man börjar misströsta om det gemensamma sparpaket vi tagit. Fp hade lagt en mera ansvarsfull budget där vi sparar i toppen, men satsar på kärnverksamheten.
2009 års budget i Kalmar gav inget hopp om en stabil ekonomi framöver.

Vi skulle kunna slå vad om prognosen håller över delårsbokslutet.

söndag, juni 15, 2008

Folket mot etablissemanget....

Filmen "Pianisten" gick på TV i går kväll. Har sett filmen tidigare, men grymheterna är lika obegripliga och vidriga i reprisen. Men jag påminns om hur många människor det var som riskerade sina liv och sin ställning för att hjälpa och inge hopp. Jag påminns också om varför EU bildades och försöker att vara effektivt även med 27 medlemsländer.

Det gamla fördraget är lappat och lagat, men ursprungligen gjort för fem länder. När människor i Irland tillfrågades inför omröstningen svarar många att de ska rösta JA till fortsatt fred och frihet i Europa.
Många som röstade NEJ har naturligtvis sina egna bevekelsegrunder, men att många bara vill rösta tvärtemot etablissemanget, är ju ett misstroende mot det demokratiska systemet .
Jag tillhör det politiska systemet, men känner mig absolut inte som en del av etablissemanget!
Det är epitet som borde benas ut och förklaras. Få engagerar sig politiskt och förändra det de tycker är fel! Tror de att de därmed kommer att tillhöra etablissemanget, vad det nu är för något???
EU förlorade i kvartsfinalen om Lissabonfördraget. För mig som tror att EU måste fördjupa och strukturera sitt samarbete på ett bättre sätt, känns detta tungt, även efter ett par dagars eftertanke. Säkert tycker många svenskar att det var värre med målet mot Sverige i sista matchminuten.

Sverige har ställt sig utanför EURO-samarbetet men alltfler svenskar har inställningen att vi bör använda vårt medlemsskap på ett mera konstruktivt sätt än idag. Då Sverige hade ordförandeskapet i EU försökte alla de borgerliga partierna att sluta upp bakom socialdemokraternas program och visa ett handlingskraftigt Sverige. Jag hoppas att den nuvarande oppositionen försöker tänka lite större även när Sverige nu ska ha ordförandeskapet. Hittills har ju socialdemokraterna viftat med en del pinnar att sätta i hjulen, och det är illa nog. De legitimerar på så vis alla de krafter som anser att de är gatans parlament och vill stå utanför det demokratiska system vi andra försöker värna.

Man kan inte bortse ifrån att Irland, som har utvecklats framgångsrikt just på grund av sitt medlemsskap i EU, sade nej till ett fördrag där inte alla delar föll dem på läppen.
En kompromiss mellan 27 länder innehåller ju en mängd hänsyn, och inget land har fått sitt idealavtal.

Vi diskuterar EU alldeles för lite och det gör att låga kunskaper om EU lätt gör att myter fäller fakta. Jag har efterfrågat mera kunskap i de kommunala relationerna till EU, eftersom jag ofta hör att "det har EU bestämt", även när det inte är beslutat i EU. Dessutom är "EU" eller "Bryssel" det europaparlament som vi själva valt och som vi ska välja igen om ett år. Vi har nu även en majoritetsregering med ministrar som företräder majoriteten av folket.

På tal om vår regering kan man ju nu även undra om mitt eget kära parti slirat till lite.
Varför börjar man tjata om NATO nu!
Alla vet ju att vi vill ansluta Sverige även formellt till NATO. I praktiken är vi ju redan med och både vi och sossarna räknar med att vi får hjälp från NATO i händelse av ändrad hotbild.
Det är väl jättebra att man nu även ska kunna använda alla de officerare och andra som man utbildar i försvaret. Tänk att man kan "jobba" och utbilda andra inför krigsinsatser men vägra delta när det kommer till verklig praktik och skarpt läge. Sverige är fantastiskt! Så kära Fp, koncentrera er på att få ett fungerande svenskt försvar, för annars kanske inte NATO ens är intresserat.

torsdag, juni 12, 2008

dystra rubriker..

Dystra rubriker!
Att vi fått en regering som genomför ett systemskifte är väl inte så konstigt. Vi har ju röstat fram en ny regering för att fler människor ska komma in i en arbetsgemenskap och att färre ska fastna i långtidsarbetslöshet och långtidssjukskrivning. Det kan bara ske genom ett systemskifte. Att enskilda människor anser sig komma i kläm är förståeligt när stora system ska förändras och det ska självklart rättas till på individnivå.

Vi ska komma ihåg att tidigare S-regering valde den lätta vägen. Man tog skattepengarna till förtidspensionering utan att ens göra ett allvarligt försök att rehabilitera eller leta ett arbete som passar. Därför inrättas nu en rehabiliteringsgaranti som kostar 3,4 miljarder under kommande år. Det är den största satsningen någonsin och tio gånger mer än vad regeringen satsade under sin regeringstid. Ändå har inte socialdemokraterna sparat i ladorna inför de ökade kostnader som vi vet kommer om några år.


Men trots alla svarta rubriker, så är fler människor i arbete och färre sjuka och det måste vara det normaltillstånd som vi ska jämföra med alla bidrag och konstruerade arbeten som låst in människor och gjort att de inte känt sig behövda av samhället. Det är Socialdemokraterna som har bedrivit en utsorteringspolitik, när man tittar in i hur många människor som bara lämnats åt sitt öde med en minimal ersättning.
Enda gången som vänsterkartellen på riksplanet är enad är när de kan formulera en yttre fiende- Alliansen. Annars är det väl mera tydligt nu, efter vänsterpartiets kongress, att en splittrad vänster kommer att möta en mycket mera samarbetad allians som ju ändå består av fyra partier som tillsammans bildat regering.

Inte ens LO drar sig för att trakassera både ledamöter och deras grannar med rena lögner.
LO som nu också tappar många medlemmar har väl också behov att formulera en yttre fiende för att stärka de egna leden. Då bryr man sig inte om att man själv har efterfrågat förändringar som man nu förkastar, eftersom kampen är viktigare.

måndag, juni 09, 2008

En skam för Sverige

Vänsterpartiet har en lång väg kvar tills det kan vara trovärdigt sina demokratiska ambitioner.
När partiledaren Ohly känner sig tvingad att be kongressen göra ett förtydligande att Vänstern är ett demokratiskt parti, är man ganska illa ute. Vem vill man övertyga? Ja, det är ju tydligt att partistyrelsen känner sig nödsakade att främst övertyga de egna.

Vänsterkongressen valde ändå in en ledamot som motsätter sig att Kuba är en diktatur!
Flera medlemmar vill också utöka samarbetet med Kuba, men partistyrelsen avstyrker med motiveringen att landet inte är tillräckligt demokratiskt.
Skärpta skrivningar om veto när företag flyttar utomlands är andra ingredienser. Vänsterpartiets ledning kämpar fortfarande med att göra partiet rumsrent, men med så många anhängare av t.ex. Kubas regim är frågan om inte partiets medlemmar vill gå åt motsatt håll.

Vid varje kongress kväser man ytterligare några som vill att partiet ska moderniseras. Av dessa kan det inte finnas så många kvar . Fanns de där hela tiden, och bidade sin tid?
Eller blev de så inspirerade av Ohlys klasskampsretorik när han blev partiledare. Förstatligande och monopol var som ljuv musik i mångas öron, och trots att Ohly nu försöker stoppa snöbollen som satts i rullning, så rullar den...fortare och fortare.. Skatten skulle höjas då ca 60 % var lagom. Nu försöker han tona ned detta, men bollen rullar... Vi har ju sett på nära håll i Kalmar, att vänstern hellre höjer skatter än att prioritera vad kommunen skall ägna sig åt. Självklart vill de lägga så mycket verksamhet som möjligt under den politiska kontrollen, det är ju kärnan i både kommunismen och socialismen. Det är goa gubbar sossarna har att liera sig med.

Kjell Albin Abrahamson, som var talare i Kalmar på nationaldagen, tyckte att det var en skam för Sverige att det sitter ledamöter i riksdagen som kallar sig för kommunister! Nu sitter dessa renläriga ledamöter ännu säkrare i vänstern fastän Ohly än ropar sig hes om att de är ett demokratiskt parti. Den demokratiska trovärdigheten har med denna kongress minskat från en redan låg nivå.

torsdag, juni 05, 2008

Vi vill ha bättre betyg än socialdemokraterna!

Har försäkringssystemen fungerat hittills i Sverige? Nej. Så fort det har blivit lågkonjuktur och då människor är mest beroende av fungerande system, har villkoren ifrågasatts och skapat otrygghet för alla.
I tidigare system är villkoren för försäkringen osynliga för individen.
Tidigare system har saknat en rehabilitering värd namnet och fler gick till förtidspension än till arbete när Mona Sahlins och Håkan Juholts parti hade makten.

Sverige har en av världens starkaste arbetsmiljölagar men också de högsta sjuktalen i jämförbara länder. Det är inget bra betyg till en socialdemokratisk regering (men de vill ju heller inte ha betyg) och efter att den borgerliga regeringen nu bidragit till att fler finns med i en arbetsgemenskap, är det naturliga steget en sjukförsäkring som fungerar och håller över en hel konjunkturcykel.
Regeringen fokuserar nu på ett system som tydligare pekar ut ansvar för sjukvård, försäkringskassa och arbetsgivare vilka tidigare kunnat bolla ansvaret mellan sig.

Vi ska också komma ihåg alla konstruerade arbeten, friår, plusjobb och politisk påbjuden ökning av högskoleplatser för att hyfsa statistiken.

Kom ihåg detta när vi nu ser hur människor har meningsfulla arbeten och med en egen lön kan påverka sina egna liv.
Men fria människor går ju inte att dirigera på samma vis som de man kan styra med bidrag och subventioner.

Kom också ihåg vad som hände när regeringen presenterade den arbetslinje som nu fungerar så bra. Socialdemokraterna, ivrigt supportade av alla närstående partier och intresseorganisationer, varnade för att människor skulle stå i kö till socialtjänsten. Samma människor som nu larmar när sjukförsäkringen skall förändras.

Socialbidrag har absolut inte ökat med den nya arbetslinjen.

Ändå slår socialdemokraterna på stora trumman med samma argument. Kommunerna får betala, säger man. Folk kommer att köa till socialen, säger Håkan Juholt, som man ju trodde var en erfaren politiker som ville debattera på sakligt underlag.

Det är klart att socialister protesterar! De tappar ju kontrollen när människor kan förstå systemen och jämföra dem med andra! Men kom också ihåg att Sverige varit med i toppen med den sjukaste befolkningen i jämförbara länder. Denna position har vi fått efter alltför många år av socialdemokratiskt styre.

Vi ska också påminna om hur många människor som fått en arbetsgemenskap och ett värdigt liv. Tala om hur många hundra miljoner kommunerna i länet fått i ökade skatteintäkter efter regeringsskiftet.
Vi vill gärna ha bäst betyg i välfärd ich frihet för medborgarna i Sverige och i världen. Det vore väl något att fira på nationaldagen!

måndag, juni 02, 2008

Dubbelmoral var ordet!

Jan Björklund föreslår elitklasser för teoretiska ämnen, och vänstern går i taket.
I Sverige har det länge varit ok att testa sig in till ett musik- eller idrottsgymnasium. Tvärtom är det helt ok här att ge miljoner till elitfotbollen medan man planerar bort näridrottsplatser för barn och föräldrar. Att heja på den bästa idrottsprestationen är helt ok för dem, men att heja på och uppmuntra den som är bäst i matte är tabu. Tala om dubbelmoral!
Enligt vänstern ska skolan inte ens med betyg få visa hur det går för en elev. Detta har ju resulterat i att många barn lämnar skolan utan att ens kunna läsa och skriva. En missriktad välvilja har låtit eleverna gå vidare till nästa klass och nästa utan kunskap för att klara kommande nivå. Självklart blir skolan en pina för dessa elever.

För mig som liberal är det helt overkligt att en människa inte ska kunna få påverka sin egen framtid genom ett eget arbete. En elev ska med sin begåvning eller hårt arbete tillåtas gå snabbare fram och få än större utmaningar än idag. Det ska självklart ske inom den gemensamma finansieringen för risken är annars stor att endast begåvade och flitiga barn med rika föräldrar får utvecklas i snabbare takt.

I en skattefinanserad skola som tar hänsyn till olika begåvningar, kan ungdomar från skilda samhällsgrupper förenas och stimulera varandra utifrån ett gemensamt engagemang.
Jag ser det inte som ett hot utan som en möjlighet om Sverige i framtiden kan vinna några mästerskap i matematik eller historia!

Även elever i teoretiska ämnen behöver stimulans och motivation.
Som någon elev ungefär uttryckte det "att vara bra i idrott är populärt, men att vara bra i matte ger närmast töntstämpel".
Var det så vi ville att skolan skulle utvecklas? Tydligen vänstern som nu ställer sig på barrikaderna och talar om nedmontering och allt som för tankarna till misär.
Vänstern är i stora delar ansvariga för den nedmonterade skolan, som Jan Björklund nu försöker bygga upp igen. Men nu vill gärna Mona Sahlin vara med på tåget eftersom de inte har en egen skolpolitik och man kan hålla sig för skratt när t.o.m. Lars Ohly börjar tala om kunskapsskola.

Jag hoppas nu att eleverna i Kalmar inte ska bli lidande av att vänstern låst in sig i en föreställning om att det är ok med idrottsprestationer men inte med matteprestationer.
Jag hoppas verkligen att något gymnasium i Kalmar får vara med i försöket med elitklasser.