torsdag, april 30, 2009

Valborg utan eld!

I veckan ifrågasätter Östran på ledarsidan den totala översyn som Alliansen i Kalmar begärt.
Jag ser hur svårt det är för majoriteten att granska sin egen verksamhet och har blivit alltmer övertygad om att det också måste göras av en utomstående kompetens.

Idag svarar vi i Alliansen på ledarsidan och pekar bl.a. på landstingets översyn som sparade 200 miljoner och därtill effektiviserade så att Kalmar klättrade i rankinglistorna över kvalitet och tillgänglighet. Vänstermajoriteten oroar sig nog för att vi faktiskt skulle lyckas med att effektivisera i kommunen. Det skulle vara det yttersta beviset på att det (såsom SKL antydde) brister i ledning och styrning i Kalmar kommun idag.

LO ropade i DN på mera pengar, men LO kanske tillhör den rikaste organisationen med arvoden och förmåner för de egna och vill nu inte släppa till dessa för de medlemmar som de är tänkta för. I morgon ska det talas på första maj och sjungas Internationalen och då vill socialdemokraterna och LO vända blicken bort från de egna ledarkriserna och elda massorna mot den yttre fienden Alliansen.
Historiskt är väl det en känd metod, men hur svårt de rödgröna har att enas får vi dagligen
bevis för när de ska komma med egna förslag. Här i Kalmar är det bara maktbegäret som binder dem samman. Skattehöjning är den enklaste vägen av alla när man inte är regeringsduglig.

Ikväll får vi sjunga "flamma stolt.." utan eld på grund av brandrisken.
Hoppas ni får en skön helg och att ni också hinner med att njuta av naturen
som nu står i ständig förvandling. Underbart!
Ha en härlig Valborg!

tisdag, april 28, 2009

Vilka perspektiv!

Finanskrisen blev global. Svininfluensa börjar nu också bli global och det visar med all tydlighet att vad som händer på det här klotet berör oss alla.
Många vill gärna se globaliseringen som ett hot, men vem vill backa bandet till stängda gränser och tullmurar? Inte jag. Därför är det ännu viktigtare att vi även nu stärker banden med andra länder. Det är en fantastisk möjlighet!

Man kan träta om det mesta i EU men när det verkligen krisar till sig, så har det varit en fantastisk vilja att sätta sig vid samma bord och lösa frågorna. När svininfluensan var ett faktum samlades EU:s hälsomyndigheter snabbt till krismöte i Luxemburg, och EU-kommissionen kallade hälsoministrarna till ett akut möte.
Dessa möten följdes upp av ett möte mellan utrikesministrarna och så snabbt kan det gå att samordna sina åtgärder. För självklart hjälper det inte att utfärda regler som bara gäller vissa delar av EU. Dessa åtgärder får självklart även spridningseffekter utanför EU-området.
Den ekonomiska krisen har drabbat Kalmar extra hårt, beroende på att vänstermajoriteten här har låtit kostnaderna skena iväg. Efter varje val har svångremmen dragits åt för att helt tas bort när valrörelsen börjar. Återkommande efter varje val.

Som Östran så riktigt skriver idag på ledarplats. ”Politik är en förtroendebranch”. De har så rätt.
Före valet 2006 var det löften om Etanolfabrik, Arena och Fanerdun. Salve fick bifall till extra pengar. Tecken på socialdemokratisk handlingskraft!
Ett fallfärdigt Salve får väl ses som ett tydligt, och kostsamt monument över socialdemokratisk styre och Johan Perssons maktinnehav i Kalmar.

Då måste man presentera något nytt för att skattebetalarna snabbt ska glömma alla förlustsiffror.
Linnéuniversitetet!
Jag är jätteglad att Johan Persson har så lite inflytande över den verksamheten som han har. Igår på fullmäktige jämförde han vikten av ett universitet i kommunen i klass med att ha ett Kalmar FF ? Vilka perspektiv? Man slutar ju inte att förvåna sig!

Mer om interpellationerna från KF en annan dag.

fredag, april 24, 2009

Det finns inga mirakelkurer!

SKL:s analys över kommande ekonomiska förutsättningar är dyster, annat kan man inte säga. Att högkonjunktur följs av lågkonjunktur hade vi i FP redan med i våra beräkningar när vi gjorde vår budget. Därför var vi lite tuffare i våra prioriteringar men skyddade omsorg och skola mer än annan verksamhet. Alliansregeringen sänkte skatten för att det ska löna sig att arbeta och det är också bra att nu stimulera köpkraften. Vänstermajoriteten i Kalmar som inte kan enas om prioriteringar, valde att höja skatten. I ”budget i Balans” arbetet har jag ständigt efterfrågat siffror och förväntade besparingar, men ännu efter allt utredande har majoriteten ändå inte ställt sådana krav.

Vi liberaler har varit förutseende, men mot finanskriser finns inga mirakelkurer, utan nu gäller det bara att kavla upp ärmarna och prioritera ännu mera. Vi vill inte belasta skattebetalarna ännu mera.

Skolan måste självklart bli bättre på att rationalisera. Det duger inte att man rustat sig så dåligt inför den elevminskning man visste om för flera år sedan. MEN att skolan inte klarat av detta får inte drabba dagens barn! Därför undantar vi liberaler skolan i vår extra besparing . Det är en långsiktig investering! Vi vill att föräldrarna deltar i kommunens nödvändiga rationaliseringar och utvecklingsarbete för barnen. En investering i barnen är mera säkert än borgenslån till än så trevliga projekt och kostnader (29 miljoner) i Arena och Salvestad (20miljoner).

Alliansregeringen har i en av alla folkhälsosatsningar även satsat 75 miljoner på föräldrastöd i kommunerna.
Intresset har varit stort i kommunerna och vi får hoppas att vi tillhör de som kan presentera en ansökan som motsvarar de kriterier som regeringen ställer upp.
Att investera i barnen är en säker placering om man är noga med utvärderingen.
Därför kopplar regeringen också detta arbete till Öppna jämförelser.
Jag vill att människor ska flytta till Kalmar för att vi har den bästa kommunala servicen och där skolorna fylls av förväntansfulla barn och lärare. Invånarna blir då de goda ambassadörer som lockar ännu fler invånare till Kalmar!

torsdag, april 23, 2009

Det finns jobb i Kalmar!

Mona Sahlin var under gårdagen i Kalmar, men inte såg vi Johan Persson vid hennes sida denna gången. Förra gången hon var här solade sig båda i ”glansen” av den andra och jag undrar vem som inte ville synas med vem den här gången? Men vem brydde sig?
Två utlockade skolklasser fick utgöra mingelskaran på torget. Idag i DN ser vi på nytt sedelpressarna är igång för att utvidga ROT-avdraget till miljonprogrammen. Det är väl även där kommunala bostadsbolag som försummat att underhålla husen och lägenheterna. Nu ropar man på alliansregeringen, trots att man inte lyft en krona för att åtgärda detta själva i regeringsställning!
Bra i alla fall att S, V och MP vill ha kvar ROT-avdraget som ju även innefattar hushållsnära tjänster. Tack för den insikten!

Själv började jag gårdagen på Science Park 07 30 där det presenterades ett förslag under benämningen Green Living, som hugade företag är välkomna att ansluta sig till.
Sen bar det av till Länssjukhuset där Hjärnfonden hade samlat experter inom Strokebehandling till en heldag om forskning och strokevård. Jättebra program som var värt varenda minut! När kommunen tog över rehabiliteringen från landstinget gjordes också en satsning på rehabilitering av stroke. Den har redan gett utdelning i pengar, men självklart främst i bättre liv för de drabbade. Dessa goda exempel ska nu följas av flera om vi får bestämma!

På kvällen var kommunens återkommande företagarträff förlagd till biblioteket. Betydligt större mingelskara än på torget hos S. Jag träffade bl.a. Trygghetsrådets representanter som upplevde att 8- 9 /10 sökande hos dem, kom ut i nya arbeten. Jättebra tycker jag! Hittills i år har nyföretagandet ökat i Kalmar och det behöver vi också förmedla i dessa tider.

tisdag, april 21, 2009

Kul att vara veckans bloggare!

Stimulerande och roligt att bli veckans bloggare på politikerbloggen!

Vi har nu i kommunen haft rapport från "Budget i Balans" som var den överenskommelse som 2007 slöts över blockgränserna för att få ordning på Kalmars havererade ekonomi. Underskott under högkonjuktur ansågs kanske vara en tillräcklig varningssignal! Nu bröt S,Voch MP den överenskommelsen med en skattehöjning i december, men arbetet fortsätter.
Genomgående för alla rapporterna var att ingen presenterade någon förväntad besparing.
Det blir i så fall svårt att utvärdera om man lyckats.

Vi fick idag en rapport från socialnämnden och kostnaderna skenar. Att ekonomiskt bistånd ökar när människor blir arbetslösa och tappar fotfästet är ju logiskt.
Men redan under högkonjunkturen ökade kostnaderna för placering i institutioner och det är alarmerande! Nu ökar dessa kostnader ännu mera och här måste man ta ett vidare grepp för att hjälpa de som hamnar utanför.

Hur bra är då dessa placeringar? Riktigt orolig blir jag när jag får som svar att man inte gör någon utvärdering! De olika institutioner borta eller i Kalmar som små och stora människor placeras i borde väl granskas noga både på kvalitet och resultat? Här finns så mycket hårt arbetande anställda och ändå så otroligt mycket kvar att förbättra i Kalmar kommun!

måndag, april 20, 2009

Kryss i taket!

Kryss i taket! Även Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) blev nöjda till slut.
Men SKL:s budskap borde också vara att kommunerna måste omstrukturera hela sin verksamhet för att klara den kommande demografiska utveckling. Vill vi ha kommunalt självstyre så måste vi söka realistiska lösningar som håller över flera konjunkturer.


Ur deras pressmeddelande i torsdags :
”Vårpropositionen, som presenteras i dag , innehåller ett tillfälligt tillskott till kommunsektorn på 7 miljarder 2010. 2011 och 2012 ersätts detta med ökade statsbidrag på 5 miljarder.
– Det är bra att regeringen nu ger tillskott till sektorn i en tid då konjunkturen ställer stora krav på kommunernas och landstingens ekonomi, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.
– Särskilt välkommet är det att tillskotten är generella och att beskeden kommer tidigt, så att kommuner och landsting får rimliga förutsättningar att planera sin ekonomi.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ser också positivt på att regeringen nu satsar på att ytterligare stärka arbetsmarknadspolitiken.
– Att människor har arbete är grundläggande för våra medlemmars skatteintäkter. Att undvika en bestående arbetslöshet innebär också på sikt minskade kostnader för kommunernas försörjningsstöd.”


Att jag inte behövde korrigera mig beror på att Thomas Östros helt förutsägbart drog klamrade sig fast vid konjunkturinstitutets rapporter som en drunknande vid en livboj. Men han har med sina löften passerat utgiftstaket redan innan krisen, så orden blir ganska meningslösa.
Eller som KI:s företrädare så klokt returnerade, att regeringen ju även har en mängd andra överväganden att göra.
Mona Sahlin (som vi inte sett på ett tag) och hennes fackliga kamrater skriver säkert på 1:a maj talet, och protesterar mot orättvisor som de själva skapat under alla års regeringsinnehav.


FP:s partiledare Jan Björklund är lite mer framåtsyftande och vill att vi folkomröstar om euron så fort som möjligt! Det vill jag också.
Men vi får komma ihåg att det efter ett JA följer en tid av överväganden när man bäst ska ansluta sig till valutaområdet. Så det är inte klart förrän det är klart! Men först måste det till ett JA från svenska folket!

fredag, april 17, 2009

Bra början på dagen!

Studieförbundet Svenskt Näringsliv och Samhälle SNS brukar i Kalmar erbjuda förnämliga föreläsningar. Oftast är de över lunchtiden, men idag var det för första gången på morgonen. Cecilia Hermansson, chefekonom Swedbank gästade Kalmar och talade över ämnet ”från hett till iskallt – när vänder det?”
Det är en riktig fröjd att lyssna på en föreläsare som gör det svåra begripligt.
Bra början på dagen!

Glädjande är också att E22 nu ska rustas upp kring Jämjö, vilket betyder väldigt mycket även för vårt näringsliv i Kalmar. Här har vi verkligen kämpat tillsammans med våra partikamrater längs hela E22 så nu vill vi bara få hela denna väg klar. Det är ju också glädjande att vår kringfart Rinkabyholm kommit en bit närmare förverkligande.
E25 rustas ju också upp nu och det är precis vad vi behöver av långsiktiga stimulanser.

Men käppar i hjulen finns på närmre håll än vi anar!
Miljöpartisterna i Skåne ställer (senaste SKL-tidningen) upprustning av E22 mot järnväg och kollektivtrafik. Vi behöver många olika sätt at ta oss fram i ett land som Sverige! E22 måste bli en europaväg värd namnet!

Infrastruktur var också det Cecilia Hermansson idag rekommenderade, men hon berättade också att Japan hade satsat så mycket på detta, att infrastruktur var en uttömd väg. Man ska ju också komma ihåg att det är driften som är den långsiktiga kostnaden, oavsett vad vi väljer att investera i.

onsdag, april 15, 2009

Enade för en dag!

Thomas Östros lät i går kväll på TV-nyheterna som en karikatyr på sig själv. Idag blir det säkert mer av samma gamla retorik efter vårproppen. Jag korrigerar gärna mig själv imorgon om inte sossarna återigen startat sedelpressarna.
Vi minns väl ”utbildningsinsatserna” under sossarnas regeringstid. Oavsett om man hade en examen i programmering skulle alla arbetssökande genomgå s.k.datorutbildning.
Utbildningar som ofta bara hade som uppgift att berättiga till en ny stämplingsperiod.
Utbildningar som hyfsade arbetslöshetssiffrorna i statistiken. Nu jämför vi oss med andra länder och med samma måttstock, och det är bra!

I dagens Barometer har vänsterpartiet beskyllt regeringen för att Soppscenen nu måste läggas ner i Kalmar. Annars brukar det i vänsterns värld vara EU:s fel när något populärt är i fara.
Jag vet också att vänstern gärna skulle kommunalisera och förstatliga allt om de kunde.
Vänstern vill att de som arbetarska lämna in alla intjänade pengar till kommunen så politiker kan bestämma vad vi ska underhållas med. Jag vill ge lite mera utrymme att välja själv.

För en enda dag kommer vänsterkartellen i Kalmar och Sverige att vara enade i en enda sak. Att regeringen gör för lite och för sent. Jag återkommer i morgon om jag måste korrigera detta.

tisdag, april 14, 2009

Verklighetsförankringen är viktigast!

Andelen fritidspolitiker i kommuner och landsting är hög, i genomsnitt 97 procent visar en rapport från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). I Kalmar län är siffran ännu högre, 98 procent utför sitt politiska arbete på fritiden. Antalet fritidspolitiker säger tyvärr inte allt
om graden av medborgarinflytande.

Vi håller i Kalmar kommun just nu på med att se över den politiska organisationen, vilket betyder att varje verksamhet ses över och ett beslut fattas som ska gälla inför nästa mandatperiod.
Jag frågade vid det första mötet om vi skulle försöka formulera vad vi vill uppnå med organisationen och ev. förändring, men det var man inte intresserad av att diskutera. Då kan man ju också reflektera över varför vi före valet ska jobba med en gemensam organisationsöversyn!
Av erfarenhet genomför ju en ny S, V och M majoritet ändå sina förändringar efter valet så varför ägna en mängd mötestid åt dessa diskussioner?

Bättre hade kanske varit att först diskutera om vi vill stärka kommunfullmäktige? Effektivisera organisationen (på demokratiska processens bekostnad)? Underlätta för fritidspolitiker att klara av sina uppdrag? Decentraliserad eller toppstyrd organisation? Hur tar vi ut det bästa och hur kan vi mäta om vi gjort det bästa?

I Kalmar finns det 94 invånare per förtroendevald och jämför det med rikssnittet på 179 per invånare! Det borde ju betyda att medborgarna har ett stort inflytande jämförelsevis, eller...?
Vet invånarna om att de har en förtroendevald på arbetsplatsen? Vet de att de fikar ihop med den som fattat beslut om vattentaxan, detaljplaner och förändringar i dina barns skola?
Resan som fritidspolitiker har alla politiker gjort, och det är en viktig skola att kunna försvara sina beslut inför arbetskamraterna nästa dag.

Än viktigare är att dela den vardag och ta konsekvenserna av det som vi själva beslutar. När vi politiker beskriver alla hänsyn som ska tas, så ökar förståelsen också för förtroendeuppdraget. Det tror jag är ett sätt att få ett verkligt förtroende! Som heltidspolitiker blir nätverken utanför politiken än viktigare. Det är där besluten möter verkligheten och den förankringen får man aldrig tappa bort!

söndag, april 12, 2009

Svårt att göra sossar glada

Nu ska jag, vad Östrans ledare än tycker, yttra mig från min digitala piedestal där jag tydligen besvärar skribenten med att tycka en del. Ja, vad brukar man göra på en blogg? Tycka till kanske? Och vad är min uppgift som politiker? Jo att granska makten, bedriva opinion och att tycka till. Jag vet att jag rört om lite då jag ställt krav på beslutsunderlag och demokratisk hantering i den annars lite ogenomskinliga politiska verksamheten. Om det stör socialdemokraterna i kommunen, så är jag glad för det, men min avsikt är egentligen bara att få upp missförhållanden i ljuset!

Men det är inte heller lätt att göra sossar glada i dessa dagar.
Det skulle möjligen vara ett bonusavtal!

Östrans ledare är också missnöjd med att regeringen nu ändå ger höjda statsbidrag. Men Alliansen hann ju knappt vinna valet förrän S,V och MP i alla kommuner stod och ropade på bidrag från staten. Mitt under brinnande högkonjunktur har ropen skallat :”statsbidrag åt alla”. Då var det högkonjunktur och helt riktigt gav Alliansen i stället människor lite mer kvar i plånboken. Tack vare en sparsamhet då, finns det nu möjlighet att ge kommuner och landsting sammanlagt 7 miljarder för 2010. Kalmar får 32,5 miljoner! Jag tycker vi ska vara glada för dessa pengar trots att S,V och MP har en hemläxa att göra ändå.

Annars brukar alla ropa på ett kommunalt självstyre i Sverige, och då ska kommunerna göra sig oberoende av statliga tillskott . Det är ju nu främst kommuner med försummad ekonomi som nu har stora svårigheter. Kalmar är en sådan kommun. På statlig nivå har Sverige turligt nog haft Euroområdets stabilitetspakt att förhålla ekonomin till, så där har det inte varit möjligt för S,V och MP att slösa bort alla pengarna. Ändå fick Alliansen starta med att spara.

Apropå slöseri. Om Salve står det i Östran att ett av Johans första beslut var att sälja Salve. Fel. Han beslutade först att öka på det kommunala borgensåtagandet och dela ut extra pengar till Salve. Alltså tydligen med helt öppna ögon öka på den 20-miljonersförlust som kommunen nu dras med. Jag har med öppna ögon från början sagt nej till bildandet av kommunalt Salve vid Dämmet, reserverat mig mot samtliga beslut om borgenslån och långt tidigare , då vi kanske kunde fått in lite pengar till kommunen för Salve, föreslagit försäljning.
Det slår en också nu när allt faller samman och flagnar att det Salve som var tänkt som ett permanent Salve inte har hållit längre än de ”tillfälliga” fasader som stod i Kalmarsundsparken. Detta ärende visar också på hur en detaljplan kan fördröjas och få nya sidospår som ska in och undersökas. Avsaknaden av en Översiktsplan blir tydlig.

torsdag, april 09, 2009

sagt från den digitala piedestalen

Östrans Peter Akinder kallar idag min blogg för en digital piedestal. Intressant vinkling!
Att skolinspektionen fällt Stagneliusskolans språkresa som engagerade lärare ordnat med motiveringen att skolan ska stå för hela kostnaden, måste naturligtvis respekteras. Jag har inte hört någon säga något annat.

Som jag tidigare bloggat om så är barnen som börjar Gymnasieskolan på väg in i vuxenlivet med alla de val man då måste göra.
Att man då också kan jobba ihop till en resa eller något annat som man väljer istället, tycker jag kan vara en bra erfarenhet och det kunde dessutom vara de här barnens enda chans att komma med på en resa. Det behöver jag ju inte sluta att tycka även om jag självklart anser att man ska följa skolinpektionens rekommendationer.

onsdag, april 08, 2009

Mota Ole i grind!

Mota fascisterna säger vänsterns EU-parlamentariker i dag i Östran.
Hon medger att man kan uträtta oerhört mycket i EU-parlamentet, men det är nog inte av egen kraft utan för att hon deltar i vänstergruppen där de övriga är mycket positiva till europasamarbetet.

Det finns få som fått igenom så många förslag bl.a. om öppenhet som vår nuvarande EU-minister Cecilia Malmström och vår europaparlamentariker förre Marit Paulsen och nuvarande Olle Schmidt som arbetar med en helt annan tyngd för att de är offensiva i sitt EU-engagemang. Sådana förtroendevalda behöver vi!

Sen ska vi rösta in länets liberale kandidat Björn Brändewall, som inte spar något krut när han vill genomför något!
Att befria David Isaac och stoppa biståndet till Eritrea driver många partier och även FP i både parlamentet, och i Sveriges riksdag , så det behöver vi inte vänstern till.
Ja, mota fascisterna, nynazisterna och kommunisterna säger jag. EU har skapats för fredens och demokratins skull och det ska vi slå vakt om!

tisdag, april 07, 2009

Reflektion..

En kvinna som suttit i halva sitt liv i fängelse i USA är efter många års kamp från många aktörer på väg att få avtjäna sitt straff i Sverige.
Det är ytterst känsligt och för mycket mediauppmärksamhet riskerar att stjälpa det hela, enligt nästan alla tilltalade. Och ändå pratar alla på.

Och ändå finns det med på vartenda nyhetsinslag. Finns det några överväganden när man sänder nyheter?

måndag, april 06, 2009

Nu sköter rörelsen drevet mot Wanja!

I skrivande stund pågår fortfarande diskussionen om Wanja ska sitta kvar. Annars kan hon verkligen känna sig grundlurad - av Mona Sahlin som Wanja stöttade under Monas frieri till miljöpartiet och vänstern. Det var Mona Sahlin som då på alldeles egen hand startade socialdemokraternas utförsbacke. Men fortsätt gärna på det inslagna samarbetet Mona!


Idag var det Kommunstyrelse . 21 ärenden och mängder med text att sätta sig in i. Förutom Folkpartiets årsmöte i Stora Frö på Öland i Lördags, har jag ägnat helgen åt att läsa handlingar och skriva förslag.
- Kalmarhem sålde Svärdsliljan 7 och det är bra att ledningen i Kalmarhem jobbar på med försäljningar. Med en socialistisk majoritet hade det varit omöjligt om bolaget varit i ekonomisk kris.
- Revisorernas granskning av kommunens engagemang i Fanerdun visade att det inte hade varit möjligt inte var möjligt att avvisa en tänkbar etablering och jag ställde mig också bakom denna etablering fast med villkor att vi skulle få se företagets ekonomiska tillstånd. Det blev jag lovad, men inte heller det löftet höll Johan Persson. Vi lämnade också från Alliansen en protokollsanteckning om de brister rapporten pekar på och att en tidplan för förbättringsarbete ska medfölja svaret till revisorerna.

- Vår positiva syn på ett Linneuniversitet och vikten av att locka studenter med ett rikt innehåll och en eftertraktad examen, har vi tidigare belyst i en protokollsanteckning och idag föreslog jag två tillägg i projektplanen:

För Kalmar kommun skall etableringen:
- innebära fortsatta tillväxtmöjligheter för Kalmar Hamn AB
- bidra till att stärka attraktionskraften och varumärket Kalmar kommun
Dessa två förslag mottogs positivt av både allians och majoritet och det var viktigt och glädjande att få med förslagen tidigt i riktlinjerna.


- äldreboendedelegationen där Barbro Westerholm, FP är ordf. har lämnat ett betänkande som kommunen skall yttra sig över. En utmärkt utredning och ett lovvärt arbete av den tjänsteman som verkligen försökt att väga in alla synpunkter till en bra sammanställning.
Det fanns även med en rad försäljningar av mark och detaljplaner och det är glädjande att det finns en vilja att bygga även nu under lågkonjunktur.

torsdag, april 02, 2009

Rysk roulette med S,V och MP!

Folkpartiet liberalerna har ju utmanat socialdemokraterna i många kommuner om deras energiöverenskommelse med miljöpartiet och vänstern. Vi har nog fått lika många tolkningar av denna överenskommelse som det finns socialdemokrater. Väldigt intressant!
Idag hade Johan Persson och jag vår lilla debatt i FOKUS i radio Kalmar och då fick jag höra ytterligare en variant och det var intressant att Johan Persson försökte att placera socialdemokraternas politik så nära Alliansens som det bara var möjligt.

Gå sen in och lyssna på Jonas Löhnn,M som är med i majoritetens ledning i Kalmar och i oppositionens uppgörelse på riksplanet.
Han finns med i ett annat inslag om energin i FOKUS och man kan undra om Johan och han har sett samma rödgröna överenskommelse. Därmed håller de frågan levande, för alla undrar ju vilken tolkning som ska gälla om de skulle börja regera.
Det skulle innebära en rysk roulette med energipolitiken! Det kan bli hur som helst!

onsdag, april 01, 2009

gärna frysta arvoden, men ännu hellre en ny majoritet!

I dagens Barometern finns en enkät som gjordes igår . Vänstern har föreslagit frysta arvoden för politiker, vilket är ett populärt beslut. Jag svarade att jag absolut kan tänka mig det, men att vi inte diskuterat detta i vårt parti.
I en faktaruta finns det dessutom en spalt med politikernas löner, och där hade de väl lyckats lämna ut några rätta uppgifter, men min lön var helt fel.
Kommunalrådens olika förutsättningar borde ju vara kända efter alla diskussioner om att sossarnas samarbetspartier förhandlat till sig nya kommunalrådsposter efter varje val. Med deras förhandlingar har följt att oppositionen enligt kommunallagen då måste följa med.

Detta gör att jag denna mandatperioden har 60% av andra kommunalrådets lön och 30 % av en politisk sekreterarlön som gruppledare och 6% som vice ordförande i kommunbolaget. Alltså 96% tjänst ungefär.
Det ger 36 000 kr i månaden vilket är en bra lön om jag jämför med mitt arbete som narkossjuksköterska. Enligt tidningen har jag 42 397 kr i månaden och det som stör mig mest är att de som jag talat med om min lön , kan tro att jag lurat dem.
Så mycket energi som får läggas på att rätta till dessa felaktigheter är verkligen bortkastade resurser, men känns ändå növändigt för trovärdigheten.

Gärna frysta löner, men den viktigaste besparingen är ändå att byta majoritet i Kalmar kommun!
S, V och MP kostar för mycket och låtsas liksom på riksplanet att det bara är att starta sedelpressarna så fort det är något de vill ha. Och det är inte lite de vill ha!
Ju mindre i kassan, desto mera pengar går det åt till att putsa på fasaden och paketera på ett tjusigt vis.