fredag, juni 17, 2005

tveksamt företagsstöd

Den 25 april beslutade majoriteten i Kalmar att kommunen skulle köpa ett reningsverk av KLS ekonomiska förening.Kalmar Vatten och renhållning AB hade dessförinnan motsatt sig köpet.
Folkpartiet liberalerna reserverade sig mot beslutet med följande reservation:
"Kalmar vatten och renhållning AB har gjort bedömningen att kommunen inte har användning för reningsverket , som dessutom ej fungerat tillfredsställande. Köpet av reningsverket kan därför endast ses som ett företagsstöd som hämmar en sund marknadsekonomi. Folkpartiet liberalerna liberalerna ifrågasätter också om det är så här en kommunal borgen skall användas".
Nu är majoritetens beslut överklagat till länsrätten, och jag är naturligtvis glad över det. Jag hoppas förstås att länsrätten bifaller överklagandet då det ej är tillåtet för en kommun att ge stöd till enskilda näringsidkare.
Fortsättning följer.....

fredag, juni 10, 2005

IKEA i Kalmar!

Det är ju jättekul att IKEA valde Kalmar. Det kan vi främst tacka vår företagslots och alla ölandsturister för! IKEA vill inte ha några subventioner eller andra konkurrensfördelar, jämfört med andra företag i trakten. Den inställningen skapar stor respekt och framgång och är en attityd som jag som liberal gärna vill stödja.