måndag, mars 12, 2018

Öppenhet viktig även här.

Lyssnade idag  på utfrågningen i Konstitutionsutskottet och man blir ju förvånad över hur lättvindigt kommunikationen i Transportstyrelsen har skett.

Det är ju tydligt, som också uttalades, att det på flera nivåer saknats den kompetens man kan begära för uppdraget. Jag brukar vid rekryteringar efterfråga en hög formell kompetens, för risken är annars stor att chefen inte sen anställer någon med högre kompetens och då får man en nedåtgående kompetensspiral istället för tvärtom.

Det värsta är när människor befordras,  som annars aldrig skulle fått ett motsvarande arbete. De måste vara lojala och det vet både de underställda  och den som har tilldelat dem tjänsten.  Ur demokratisk synpunkt är det sådant som kan hända när samma partier styr för länge.

Säkra och kompetenta  chefer är ofta också trygga chefer, som vågar dela information med sina kollegor och chefer över förvaltningsgränser.
Detta illustrerades tydligt vid dagens utfrågning.

Nu ifrågasätts även KU, men för oss som strävar efter öppenhet och offentlighet är KU eller motsvarande viktigt om det används rätt.
Viss politisering såg man eftersom någon från de rödgröna mera ville fiska efter eventuella oklarheter för det som skett tidigare, medan övriga frågade om själva hanteringen av säkerheten.

I stort har KU under denna period klarat en process som sökt klarhet i olika frågor. Det verkar nu alla partier där sträva mot.

tisdag, mars 06, 2018

På kommunstyrelsens dagordnig.

Idag sammanträder kommunstyrelsen i Kalmar kommun. På dagordningen finns förslag till ny politisk organisation som ska påbörjas efter valet. Insyn och möjlighet att påverka före valet  har, som ni kan läsa i motionen, varit omöjligt sen Johan Persson , S alltmer koncentrerat makten.

Jag är stolt och glad att jag  som förtroendevald lyckats påverka processen inför valet 2018 med motionen som ni kan läsa nedan.
Det är en liten men viktig seger för demokratin, att det nu blivit den process jag efterfrågade. Läs gärna min motion här nedan.

"Motion från Liberalerna
                                                                                                                                                               
24 juli 2016

En väl förankrad organisation.

En grundläggande princip för en kommunal organisation, är att skapa goda förutsättningar för oss alla som bor och verkar i samhället. En demokratisk utveckling förutsätter att invånare och förtroendevalda har faktiska möjligheter att påverka även mellan valen och att kommunfullmäktiges roll stärks. En transparent och väl förankrad organisation ska stödja dessa förutsättningar och möjliggöra en kostnadseffektiv verksamhet med tydligt ansvarsutkrävande.

Regel brukar vara att en ny politisk organisation arbetats fram av samtliga politiska partier och beslutas i kommunfullmäktige före val. Vid de två senaste valen har ett nytt
förfarande tillämpats i Kalmar. En ny politisk organisation har, utan något tidigare samråd, föreslagits efter valen.

Perioden strax efter val är en i övrigt hektisk tid med olika förhandlingar om uppdrag och med partiernas egna nomineringar och val till förtroendeuppdrag. Förslag till ny organisation ligger till grund för antalet uppdrag och det nya förfarandet med beslut om ny organisation efter val, har tvingat fram en forcerad politisk process när de politiska uppdragen för kommande fyra år samtidigt ska tillsättas och beslutas i kommunfullmäktige.

Förändringen har, tillsammans med omfattande delegationsordningar, bidragit till en maktkoncentration med allt mindre möjlighet att förankra och påverka före beslut.   

Denna motion syftar till en väl förankrad kommunal organisation med helhetssyn, som svarar mot behov om öppenhet och delaktighet för kommunens invånare.

1. En parlamentariskt sammansatt styrgrupp, där varje parti med plats i kommunfullmäktige, är representerat.

2. Process och beslut före val ska bidra till att partiernas ambitioner för politisk organisation och arvodering blir väl kända för väljarna före valet.

3. Beslut om politisk organisation och arvodering ska följas av beslut om direktiv för en förvaltningsorganisation som stöder den nya politiska organisationen.

4. Tydliga direktiv för beslutsfattande ska göra det möjligt att utvärdera nya organisationen utifrån arbetsmiljö, ansvarsutkrävande, öppenhet och kostnadseffektivitet.

 

En väl förankrad och transparent organisation ger Kalmars invånare kunskap och möjlighet att påverka samhällsutvecklingen mellan valen i enlighet med demokratiutredningens intentioner. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta:

-        Att med motionens intentioner som grund ge kommunledningskontoret i uppdrag att tillsammans med en parlamentariskt tillsatt politisk styrgrupp presentera ett förslag till politisk organisation, som kan beslutas i god tid före valet år 2018.

 
                                                                                                        Inger Hilmansson, L  "

torsdag, mars 01, 2018

S opponerar mot den egna politiken

Oppositionens roll är att granska de styrande partiernas politik och visa på alternativ.


Socialdemokraterna ville, trots sin minoritetsställning, ha makten att styra Sverige år 2014. Det lustiga, eller snarare olustiga,  är att socialdemokraterna nu  inför valet 2018 agerar som ett oppositionsparti. Detta agerande stämmer särskilt väl på ett parti som inte längre har en ideologi att vila på.
 
Just nu vill de rikta ljuset från utanförskap och tvärvändning i flyktingpolitiken.

Löfven är alldeles villrådig när Angela Merkel har tappat taktpinnen.
Inför valet  är nu socialdemokraterna väldigt tydliga att de ska opponera mot den egna politiken och det  ingår nu helt uttalat i deras valstrategi.

S har haft statsministerposten mer än 60 av de senaste 74 åren men vill tydligen inte ta ansvar för den förda politiken.

Trots högkonjunktur  ökar problemen och Inom Sveriges alla välfärdsområden flyr personalen från offentliga arbetsgivare.
Socialdemokraterna kör verksamheterna i botten och samlar i ladorna för att sen ”satsa” för fullt inför valet. Historien upprepar sig.


Nu pekar S på de brister de själva skapat.
 
Precis som sommaren 2017 ger sig Löfven ut på en turné för att lova runt i hela landet. Nu ska S rätta till den egna  förda politiken med en mängd  tänkta ”satsningar”. Dessa satsningar ska självklart inte bli genomförda förrän under nästa mandatperiod. Godisregnet är inte heller finansierat, så det troliga är att något annat får plockas bort från välfärden under de kommande åren. De demografiska förändringarna innebär nämligen att det saknas pengar i framtiden. En gardering att opponera mot egna politiken?
 
Sverige behöver absolut en mera liberal politik och en Alliansregering som  tar ansvar för sin förda politik och som vill styra landet.

 

 


måndag, februari 19, 2018

Knäcka eller laga?


Alliansregeringen höll ihop Sverige på ett i många länders ögon föredömligt sätt under den värsta globala finanskrisen sen andra världskriget. Ändå startades av S en vulgärdebatt inför valet 2014 om etterstupa och att Sverige "slits isär".

Detta var inte sant men uttalades av både SD och senare av Stefan Löfven .
Men det hjälpte ju inte till, att de extra pengar till välfärden som Alliansen skickade till Kalmar kommun, användes av socialdemokraterna  för att ge KFF en nätt summa på 21 miljoner som startbidrag på nya Arenan. Bara som ett exempel på socialdemokratiska prioriteringar under finanskrisen.

Heder åt de som ännu orkar protestera!

Vad är det då vi ser framför oss? Har S, M och V lagat revan i folkhemmet som de lovade?
Nej på tre år har vi i Sverige haft en flykt av personal från skola, vård och polis.
Som under tidigare S-regeringar får vuxna utan behörighet assistera lärare.
I vården växer köerna och polisen fyller inte ens de utbildningsplatser som startat.
Den globala ekonomiska krisen är över och hjulen rullar som aldrig förr. S  i regering talar om att ”knäcka” arbetslösheten och ” knäcka” brottsligheten.

Det borde faktiskt inte varit så svårt under en sådan högkonjunktur, men istället ger man sig på de mest utsatta vi har i samhället. De kanske istället knäcker  barnen med stora behov och deras föräldrar.

Finansministern har, utan något beslut i riksdagen lyckats inskränka assistansen för människor med sådana behov.
Som sjuksköterska vet jag att det finns barn som under sina första år fått vara på sjukhus mer än de flesta av oss behöver under en hel livstid.
Jag vet också att livet kan förändras på en minut för vem som helst av oss. Då vill jag att skyddsnäten ska hålla.
Man ska självklart stävja fusket, men S-regeringen har tagit några få väldigt allvarliga fall som intäkt för att göra stora besparingar. Men det var tydligen bara början.

Nu kommer nya förslag på förändringar inom LSS och varför är jag så misstänksam?
 
Jag har sett de institutioner vi en gång hade och jag vill aldrig ha dem tillbaka!

måndag, februari 12, 2018

På ytan skiner solen även i Pyeongchang

Först ett stort grattis till Charlotte Kalla och Sebastian Salomonsson!

En förväntad bedrift och en helt oväntad, men lika spännande att se!  En bra start för Sverige som land och självklart också för hela deras team. Masstarterna är klart lättare att följa på TV eftersom man får en samlad bild, och som amatör ser man kampen om medaljerna.

Intressant blev svenska kommentatorers reaktion på dopingtesterna av svenska idrottare bakåt i tiden. Helt plötsligt krävde alla individuella bevis, vilket inte alltid verkade vara lika noga när det gällde de ryska idrottarna.
Heder åt den som är konsekvent, men man vill ju inte ens tänka att någon skulle rasera allt för sig själv och andra med sådana genvägar.

Men det är verkligen både sött och salt i Pyeongchang och
har det funnits något OS där inte politiken lämnat avtryck?

I år är dock det politiska spelet betydligt allvarligare. Nordkorea vill använda OS för sin propaganda och Sydkorea kan inte göra någonting åt det.
Kärnvapen har tillverkats i avskräckande syfte för de länder som har dem och årets OS kan väl inte vara ett tydligare exempel på det.
Sydkorea vill självklart leva i fred med Nordkorea och kanske förenas under ordnade former om ekonomin tillåter, men de var nu av säkerhetspolitiska skäl helt enkelt nödgad att spela med i ett smart politiskt spel.
Med Nordkoreanska idrottare och ledare i Pyeongchang, kan alla andra som besöker Sydkorea också känna sig säkra för militära hot eller skarpa maktdemonstrationer  mot Sydkorea och andra länder under OS dagarna.

Diktaturer har verkligen förmågan att marknadsföra sig. De behöver endast visa de goda nyheterna för egna folket och vem vågar säga emot?

Ett OS fritt från mutor och politiskt spel är väl inte för mycket begärt.
OS borde stå på egna ben och hålla strikt på regelverken, oavsett vilket land som får ett plötsligt behov av att hoppa in i matchen.

onsdag, februari 07, 2018

Nu samlar vi solenergi!

Tänk att det blev vinter i Kalmar ändå! Helt plötsligt är barnen ute och åker på minsta backe (för här finns ju inte så mycket av den varan) och allt som går att åka på duger bra.

När jag flyttade till Kalmar från Stockholm hade vi tre snörika vintrar på rad och det var ett fint välkomnande till oss som var utlokaliserade till Kalmar med Televerkets flytt. Det första och enda vi som byggde i Smedby, önskade av kommunen var en pulkabacke och  man lade alla schaktmassor till en liten backe. Det var den bästa lekplatsinvesteringen man kunde tänka sig, för en backe funkar sommar som vinter. Så tack för den backen Kalmar kommun!

Jag hoppas man är lika mån om att idag  tillmötesgå nybyggare och andra småbarnsföräldrar som behöver en grön plats för sig själva och barnen i närheten av hemmet. Även vi vuxna blir lyckliga när vi hör ungarnas och ungdomarnas glada tjut när de åker. Det är också känt att vi lever längre om vi har ett område för rekreation nära hemmet. Bara pluspoäng alltså!
En backe är också väldigt inkluderande och alla kan vara där och ta hänsyn till varandra.

Själv är jag lycklig över att vi nu verkligen kan kalla oss vinterbadare när vi får plumsa i bland isbitarna. Sverige är fantastiskt med sina årstider och just nu visar verkligen vintern upp sin bästa sida. Ett vinterbad kräver inte heller någon dyr utrustning och kan därför utövas på egna villkoren.

Hoppas kylan håller i sig nu när snön äntligen kommit.

torsdag, februari 01, 2018

Slå vakt om interpellationerna!

Jag ställde två interpellationer och två frågor vid senaste kommunfullmäktige. En fråga gällde hur tidplan är för den aktualitetsprövning och aktualitetsförklaring som ska beslutas inom denna mandatperiod. Anledningen till att jag frågar är att socialdemokraterna helt medvetet , i tio år, förhalade översiktsplanen som antogs förra mandatperioden. En prövning är ingen snabbfix och risken är stor att socialdemokraterna förhalar till nästa mandatperiod, och anser att en ny inte ska antas förrän efter 2020.

I övrigt rörde mina frågor de uppgifter som framkommit angående arenan enligt ett överklagande.
Kommunstyrelsens ordförande hänvisade då som beslutsunderlag sin pressträff och sin debattartikel i Barometern.
Vi får kanske i framtiden, som enda beslutsunderlag, lita till den kommunikation socialdemokraterna i sin nåd ger oss undersåtar. Vi har att lita till att tjänstemännen orkar söka den fakta som ger oss även de uppgifter som inte socialdemokraterna önskar ge oss.

Jag hade en fråga om de fakta som innebär att det är Arenabolaget som gör konkurs om inte kommunen tar över arenan. Alltså kan Kalmar FF spela kvar i Allsvenskan.
Men EFTER att beslutet om borgen togs 2008 har Arenabolaget och Kalmar FF skrivit ett eget kontrakt som binder dem samman.

Jag fick av Kommunfullmäktiges ordförande besked att jag inte fick ställa frågan som gällde att det i beslutsunderlaget stod att Kalmar FF skulle sparkas ut ur allsvenskan vid en konkurs. Nu kunde jag ändå få ett svar via debatten i min interpellation, annars hade återkommit med frågan.

Interpellationer är oppositionens enda möjlighet att lyfta aktuella frågor till diskussion men under senare år har dessvärre utrymmet för interpellationsdebatterna minskat från 1,5 timmar till, vid senaste kommunfullmäktige endast en halv timma.
Det är bra att man har informationer innan kommunfullmäktige, men de ska vara innan för att oppositionen ska få sin tid.
Socialdemokraterna vill självklart att interpellationerna skjuts till efter beslutsärendena.
Då är de flesta trötta och ibland går media.
det är oroande att man med dessa många små åtgärder sammantaget gör allt större ingrepp i
oppositionens utrymme att agera.

Idag kollade jag lite på interpellationsdebatten i riksdagen.
Diskussionen är ungefär densamma som vi har på kommunal nivå, fast förstås nationella frågor.
Men nytt i riksdagen är att även socialdemokrater och miljöpartister som ju är i regering, ställer frågor till sina egna ministrar.

Dessa interpellationer blir snabbt lite farsartade eftersom frågorna känns helt regisserade- Frågorna ska helt uppenbart  ge ministern möjlighet, att i kammaren, ge inspel om den egna förträffligheten.
Det är ju också en bra träning tills riksdagsledamöterna  kommer i opposition och får ställa de frågor de vill ha ett svar på.