måndag, september 18, 2017

Tänjda gränser

Nordiska motståndsrörelsen demonstrerar utan tillstånd. Polisen har inte resurser för den situation som kunde uppstått om de ingripit!
I efterhand får vi veta att polisen visste om denna demonstration två dagar tidigare. Alltså hade man kunnat skapa resurser.

När de ställs inför detta faktum får vi av polisen veta att de inte får stoppa en demonstration, ens en organisation med en våldsbejakande ideologi som inte har tillstånd. Hänvisar till lagen.
 
Dessa demonstrationer skulle med denna argumentation kunna bli ett normaltillstånd i Sverige. Demonstrationen är grundlagsskyddad och ska så vara, men kan den satta nivån för demonstrationer glida iväg så att normaltillståndet blir ett annat i framtiden? Även motdemonstrationer tenderar ibland att bli väldigt militanta. Polisen sätter gränsen för vad vi ska stå ut med i gatumiljön men gränserna måste diskuteras och prövas gång på gång.


torsdag, september 14, 2017

Den verkliga krisen är regeringens

Regeringen har många gånger varit allvarligt oeniga utan att media drar ihop hela sin arsenal, men idag har de verkligen frossat!

En så allvarlig säkerhetsskandal som den på Transportstyrelsen får man leta efter och det allvarligaste är, att det som hittills kommit fram endast beror på att någon uppmärksam journalist satte ljuset på det.
Det är ju just denna skandal som borde uppmärksammas, men media har valt att sätta ljuset på Alliansen. Väldigt snabbt slutade man att granska regeringen.

Två ministrar har tvingats bort av Alliansen, och det är bra, men två ministrar som visste detta på ett tidigt stadium finns kvar.
Förutom att ingen informerade statsministern (svårt att tro) så höll man riksdagen och sina utskott helt ovetande om vad som hänt på Transportstyrelsen. Detta kritiseras inte.

När konstitutionsutskottets frågor närmade sig statsministern, kom plötsligt Löfvens närmaste medarbetare på, att hon deltagit på två möten där säkerhetsskandalen diskuterades. Snabbt sammankallades den socialdemokratiska ledningen en söndagseftermiddag och medarbetaren  gick själv med omedelbar verkan. Detta tystades snabbt!
Inte ens här, när kunskapen fanns inom Löfvens närmaste krets tar Löfven något ansvar för den bristande säkerhetshantering som råder inom regeringen. Denna förmåga att få obekväma nyheter att tystna är väl skickligt, men mest känns det kusligt.

Märkligt är att media frossar i när fyra olika oppositionspartier gör olika bedömningar, men låter oenigheter inom den rödgröna regeringen passera utan att man kallar till intervjuer i alla sändningar.

Märkligt är också att man alltid i opinionsundersökningar räknar in Vänster i ett framtida S- regeringsalternativ, trots att de inte är välkomna i en ev. S-regering.  
Märkligt är att Vänstern inte bedöms ur perspektivet av ett parti med en kommunistisk bakgrund. Socialdemokraterna har i nutid varit beroende av det partiets politik för att regera.

söndag, september 10, 2017

Övning är nödvändigt!


Under nästa vecka börjar totalförsvarsövningen Aurora.
Det är en stor övning med flera inblandade myndigheter i Sverige och vi har ju ett stort hemvärn som nu också deltar. Flera länder deltar och det har funnits en kritik här hemma mot att Sverige övar just nu när läget är så spänt i Östersjöområdet.

En vän av ordning frågar sig om när man ska öva om inte när hotbilden har ökat. Sen ÄR det ett problem att den ryska närvaron redan innan varit stor i Östersjöområdet, men nu också omfattar en massiv rysk övning. Om man inte tränar, blir man aldrig bra på något och kritiken har alltid funnits.

Jag var med på totalförsvarsövningen Orkan år 1993 och var då placerad i stab.

Jag hade som narkossjuksköterska ansvar för katastrofutrustning och viss beredskapsutbildning på Länssjukhuset i Kalmar och hade deltagit i utbildningar i bl.a. ÖCB och Försvarshögskolan regi.

Övningen pågick i en vecka och det var fantastiskt att samöva med de militära enheterna. Jag representerade ju landstinget och sjukvården och vi fick en mängd inspel som måste lösas. Det var ju i huvudsak en militär värld med militära termer, men jag uppfattade att alla var inriktade på att lösa uppgifterna.

För att förstå omfattningen  av skaderisker och förväntningar från sjukvården fick jag lära mig mycket om de militära enheterna i fält och även deras kapacitet på sjukvård.

Det som är svårt att förstå är att det är mer än tjugo år sedan.

Men även då fanns kritiken. Samma kritiker?
Men då var det fel att öva för att det inte fanns någon hotbild!
Järnridån var ju borta och våra östra grannländer ville demokratiseras.

Då trodde vi nog alla att vi skulle gå in i en framtid med avspänning och
demokratisering.

Men hotbilden är en annan idag och beredskapen måste anpassas därefter.
Det enda vi vet om framtiden är - att vi inget vet.
Därför måste vi stärka vårt samhälle, så att människor har tillit till institutionerna.
Kunskap, förmåga och övning. Det är viktigt inom alla samhällets verksamheter.

 

onsdag, september 06, 2017

Är detta en medveten strategi?

De flesta skandaler varvas numera med något nytt avslöjande, och när alla transportstyrelsens frågor väl hamnat i konstitutionsutskottet, kom en helt ny skandal. Eller?

Förvirringen blir ju total när inte rikspolischefen träder fram och talar klarspråk.
Nyheter berättar att han brutit mot säkerhetsföreskrifter, medan polisen säger att det inte begåtts något fel.

Precis som i säkerhetsskandalen med transportstyrelsen hukar alla i buskarna och har ännu inte berättat för svenska folket vad som hänt. Alla hänvisar till KU-utredningen.

Nu sitter vi åter här och ingen kan lämna ett klargörande besked. Jag trodde att myndighetschefer måste träda fram och svara på medias frågor om sin verksamhet.

Är det bristande kompetens eller en medveten handling. Om man vet att man gjort fel blir frågan vad regeringen visste denna gången.  Men det kan också vara regeringens strategi att endast ge den information man är överbevisad om. Då reser sig ändå frågan hur mycket mer som hänt, som allmänheten ännu inte vet. Förvirring!
 
Det verkar inte finnas någon riktigt ansvarig i den här regeringen.

söndag, september 03, 2017

Nej till vänster i välfärden!

Alla ska följa lagen och betala skatt, oavsett om man är offentlig eller privat ägare.

Det märkliga är att socialdemokratiska i Kalmar gärna letar sätt att bolagisera och kunna skatteplanera som det heter då.
Här upphandlar man gärna med kriteriet lägsta pris vid välfärdsupphandling och det säger ju något om vad man vill betala för kvalitet.

Det är ett smart trick av Vänsterpartiet att kalla återinvesteringar  och överskott för vinst.
Om människor väljer en fristående skola som lyckas behålla sina lärare och kanske t.o.m. har kö för att så många vill komma dit, visar det kanske bara kvaliteten på den offentliga verksamheten, och den vill inte Vänstern att vi ska granska.

Det blir alltid ett himla liv när enskilda företag gjort ett misstag, men väldigt tyst när det sker i det offentliga, eftersom personalen ofta väljer att vara försiktiga och märkligt nog även gentemot media. Man vet ofta vad den kommunala arbetsgivaren vill höra.

Ett företag, ibland tidigare offentliganställda som har en verksamhetsidé, vill så klart utveckla den och satsar då ett eget kapital. De flesta företag går knappt runt de första åren och jag kan inte se något fel i att de som satsat sina pengar och mycket engagemang då ska få tillbaka en del efter att en del av ”vinsten” gått till utveckling av verksamheten.  Är de dåliga väljer ingen dem, medan man ofta måste välja det offentliga hur dålig verksamheten än är.

I Kalmar får Destination Kalmar AB 14 miljoner i skattepengar som varje år går till marknadsföring och evenemang, alltså gratisunderhållning för vuxna.
Kommunalråden S,V och C brukar briljera över hur många miljoner de privata krogägarna tjänar på dessa insatser från skattebetalarna. Men hur blir det då med vinstjakten för välfärdspengarna?

Jag har föreslagit att alla kommunala bolag ska vara självbärande, och att DK AB ska vara hälftenägt av de företagare som får vinsterna, men det vill inte Vänstern i Kalmar. Här är det med Vänsterns goda minne helt ok att årligen ta pengar från välfärden och generera vinst i privata företag. Men har jag  hört Vänsterpartiet säga ett ord om de fjorton miljoner som varje år istället kunde gått till skola vård och omsorg ?
Nej !
Jag unnar både krogarna och omsorgsföretagen att gå med överskott, men villkoren ska gälla lika.
Skatterna i Kalmar ska gå till välfärden så jag säger nej till Vänster i välfärden.

Regeringen borde ägna sin kraft åt offentligt styrd skola vård och omsorg där personalen flyr och ska ersättas med ”assistenter” oklart vad det innebär

onsdag, augusti 30, 2017

Vad har vi lärt av miljonprogrammen?

Jag bodde i Stockholm på 70- talet när miljonprogrammen startade.
På några månader jämnades ekbackar med marken och vips! stod där hus med tusentals lägenheter. I område efter område.

Det var bostadsbrist och brist på sjuksköterskor då, precis som idag. Jag fick förtur en tvårumslägenhet i Vårberg om jag började arbetet som sjuksköterska på Södersjukhuset.

På mottagningen,  rådde högt tempo. Målet var att varje patient skulle ta mindre än tre minuter.
Fem patienter med sårskador sattes på rad bakom en skärm och fick gå fram en efter en. Integritet ? nej.

Som sjuksköterska lärde jag mig att lyssna på läkarens intervju och skriva det recept eller den remiss, som läkaren sen signerade, och informera om åtgärd innan vi sprang vidare till de fem rum där patienterna med olika tillstånd låg avklädda och väntade på oss. Sen åter till sårskadorna. Så sprang vi runt dag efter dag.

Någon gång under dagen kom  kraftigt drogade män med en ännu värre drabbad mellan sig. De gick bara förbi alla andra och satte sig framför läkaren och hotade gärna oss om kompisen inte fick den behandling de ville. Märkligt nog var det vardag och ingen jagade upp sig.

Två dagar i veckan var det ortopedi och om man var placerad i behandlingsrummet gipsade man dagen lång. Fredagen avslutades dagen med att gipsa om de som hade varit på avlusning och där lössen flytt in under gipsen.

 Senare när jag specialiserat mig till narkossjuksköterska, fast då läste vi samtidigt till operations och intensivvårdssjuksköterska, öppnade Huddinge sjukhus och det var väldigt frestande att börja där. Där var det inte heller svårt att få jobb.

Ännu mindre personal.
Tre nyfärdiga narkossjuksköterskor och en avdelningssköterska som arbetat i missionen i massvis med år.  Det tog lång tid innan vi fick förstärkning.
Det var ett politiskt beslut att Huddinge operationsavdelning skulle öppnas och kirurgerna kom i huvudsak från Serafimerlasarettet.

Sjukhuset var som en allmän plats där det kunde sitta hela gäng och hänga i korridoren när man ryckte ut till akuta fall på natten. Ingen hade koll på de som rörde sig inom sjukhuset, och så är det nog på de flesta ställen idag också.

På 70-talet skulle föräldrar inte sätta gränser. Det var en låt-gå-mentalitet.

Det var en utbredd droganvändning . Man kan undra över drogpolitiken eftersom människor fortfarande drogar och dör som förr. Ofta hade vi vakter som avväpnade patienter och anhöriga som skulle vistas på Huddinge akutmottagning.
Så jag känner igen det mesta idag från då.
Skillnaden är att vapnen på gatan är fler och respektlösheten ännu större.

Den största skillnaden är dock att då fanns inte internet. Ingen mer än vi som arbetade på sjukhusen såg just den akuta effekten av miljonprogrammet.
Men vad har vi lärt oss?

En skola med låt-gå-princip som normaltillstånd. Man kunde upptäcka i fyran att skolbarn inte kunde läsa.
Att skolbarn inte fick grundläggande behov tillgodosedda såg jag även senare  i Kalmar kommun.  Vi liberaler skrev för mer än tio år en motion om läsa-skriva-räknagaranti  som inte föll i god jord.

Nu ska vi se hur mycket vilja det ligger bakom  S-garantierna mer än tio år senare.

 

fredag, augusti 25, 2017

Hänsynslös maktutövning

När finansminister Magdalena Andersson sprider dynga om Alliansens år vid makten, bör vi komma ihåg att samtliga länder i vår omvärld var mycket imponerade av dåvarande alliansregerings ekonomiska politik under den allvarligaste globala krisen i modern tid. Vi bör också komma ihåg att jobbskatteavdragen bidrog till fler i arbete och därmed mer skatteintäkter och pengar till svensk välfärd än någon regering tidigare.
Dessa av socialdemokrater i retoriken kritiserade jobbskatteavdrag har de däremot behållit, så nog förstår de i praktiken dess betydelse.

2014 berömde sig finansminister Andersson att hon lagt den stramaste budget sedan budgetsaneringen. En budgetsanering Sverige tvingades till efter överhettningen under socialdemokraternas glada 80-tal (med efterföljande ekonomiska kris).

Det har inte undgått någon i hela Sveriges land att socialdemokraterna sparat på välfärden sedan 2014. Det är kris inom snart sagt alla offentliga verksamheter där de anställda flyr till de få alternativ som finns. Men som vanligt ska S nu innan valet ”rädda ” de verksamheter som drabbats. Historien upprepar sig.
Det hade  svärtat den glättiga bilden för mycket om det pågående hotet ( efter lagbrott i Transportstyrelsen) mot rikets säkerhet  hade kommit fram före valet.
Nu spårade media ändå upp det. Två ministrar har efter misstroende fått gå - till andra politiska  jobb. Det är så S belönar partilojalitet. Men det finns fler ministrar som deltog i hanteringen och som självklart har ett ansvar, hur trevliga de än är.

Finansministern förbereder nu nästa 80- talsbubbla. Hon anser  till skillnad från sitt eget konjunkturinstitut, att hon har 40 miljarder att sätta sprätt på. Hon intecknar, så som socialdemokrater brukar, pengar som ska komma in längre fram. Ekonomer och analytiker häpnar. Vi som följt S- politiken häpnar inte lika mycket.