tisdag, januari 22, 2019

Freden viktigast för fortsatt tillväxt

World Economic Forum i Davos  har startat och ska behandla  globala frågor för framtidens ekonomiska utveckling, miljöhot, artificiell intelligens, migration, pensionssystem, och utvecklingsländernas betydelse för världsekonomin diskuteras.. Förslag på lösningar kommer att diskuteras  och nya arbetsgrupper formeras. Detta är så öppna diskussioner som deltagarna gör dem till och en mängd små sidomöten äger rum under tiden. Media får bara vara med på vissa möten och granskningen är alltså begränsad.


En tidigare eventuell beundran och kanske förundran över hur Trump leder USA  börjar bli lite mer avvaktande. Även affärsmän förstår att respekt för institutionerna bygger ett samhälle starkt, vilket också är en förutsättning för stabilitet och tillväxt


USA:s utrikesminister försvarar  via länk både protektionism och nationalism.
President Trump är ju inte i Davos på grund av att han stängt ner  administrationen på hemmaplan för att tvinga kongressen att ge honom resurser till en mur mot Mexico.

När han gav detta ultimatum lovade han, som den tuffing hans väljare förväntar sig se, att han ensam tog på sig konsekvenserna av nedstängningen. Nu när effekterna visar sig och alltfler människor drabbas, skyller han på kongressen som inte vill ge pengar till hans utlovade mur.
Det är enkelt för en person som skriver sina egna regler att, när det passar, förneka sin egen skuld. Så gör en riktig fegis. Han har ju nu dessutom visat sig vara en helt kass förhandlare.

 Mera hoppfullt är det att Angela Merkel och Emmanuel Macron idag har förnyat de löften som knyter Tyskland och Frankrike samman även i framtiden. Det är en symbolisk handling, men viktig, speciellt när länder splittras inifrån och politiska samarbeten ifrågasätts. EU måste reformeras, men är viktigare än någonsin!

onsdag, januari 16, 2019

En eloge till talmannen

Lorensbergskyrkan i Kalmar var överfull med intresserade åhörare när Jens Liljestrand presenterade sin biografi ”Mannen i skogen”, över Vilhelm Mobergs liv.
En mycket fängslande berättare och berättelse om en fängslande människa.

Vilhelm Moberg skrev en gång  att S var ett idèparti med två idéer:
”att ta makten och att behålla den”.
Däremot verkar det inte lika viktigt för dem vilken politik som kommer ut av deras maktinnehav. Deras övertygelser verkar ha växlat över åren. Det kan vara lyckosamt för liberaler denna gång men naturligtvis innebär det också en politik där alla intresseorganisationer ska tillfredsställas för att hjälpa S att vinna nästa val. Makten,makten.

Vi har ju sett många tvärvändningar och S har gjort det till en väl utvecklad konst att presentera en ickepolitik i väldigt positiva termer. De är också akrobater när det gäller att slingra sig ur obekväma men nödvändiga reformer.

Det är S som släppt in V, med rötter i kommunismen, till ett inflytande som V använt väl. Jag förstår att S gärna pekar åt höger för att förminska sin egen del i att, för maktens skull, bjuda in ett sådant parti i finrummet.

Frågan nu är om det också finns en nedskriven överenskommelse mellan S och V. Alla letar efter detta hemliga papper. Nu har ju V efter mycket larm lovat släppa S på fredag men med löften om misstroendevotering om inte regeringen gör som de vill.
Sverige behöver inte bara en regering.
Sverige har försummats under fyra år med S i regering. Sverige behöver många genomgripande reformer för att Sverige ska utvecklas.

Överenskommelsen mellan L, C, MP och S är budget för budget. Den kommer att granskas av alla.
Jag hoppas  att vi så snart som möjligt kan återuppta samarbetet med övriga allianspartier för det är där vi kan driva den bästa politiken.
 
En eloge till talmannen Andreas Norlén som jag upplevt  öppen, pedagogisk och trygg i sin roll.

lördag, januari 12, 2019

Nu, efter valet, är pengarna slut?

Kalmar är en kuststad, där varje människa måste ha goda kunskaper i simning.
Det finns långa köer till simskolorna och stora behov för alla barn att inte bara simma, utan också att få vattenvana.

Före valet beskrivs stora satsningar på simhall, ishall, och övriga arenor för lagsporter och friidrott. ” Vi har en ekonomi som vi känner oss trygga med” sa man då.

 

Idag, efter valet,  säger kommunstyrelsens ordförande i Kalmar, Johan Persson, S:  ”om det är något som kan göra mig sömnlös är hur vi ska klara alla investeringar”.

Det som flyttas på framtiden i Kalmar är de verksamheter som inte har starka lobbyister men det som borde prioriteras är absolut en ny simhall eftersom den gamla har passerat bäst föredatum för flera år sedan.

Brandkårsutryckningar för renoveringar och täta säkerhetsbesiktningar är inte gratis, men typiskt för socialdemokratiskt styre, är de kostnaderna nedtonade.
Lika typiskt är att bortförklaringarna kommer nu efter valet. Nu finns inga pengar.

Nu skjuts bygget av ny simhall åter på framtiden. Låt oss gissa att presentationen av byggstart kommer 2021 ett år innan nästa val.

Det var precis den här bad verksamheten och flera andra invändningar vi liberaler hade som motargument då socialdemokraterna lade upp 244 miljoner och köpte loss fotbollsarenan och befriade KFF från stora kostnader.
Ett nollsummespel i socialdemokratisk tappning.

Badverksamhet är dock en kommunal basverksamhet som inte ger socialdemokraterna många tillfällen att glänsa. De mest behövande får då  stå tillbaka liksom i landet under de gångna regeringsåren med socialdemokratiskt styre.

Är någon förvånad att jag inte tror att S och Mp  i fyra nya år, kan genomföra en liberal utveckling trots många ”förhandlingspunkter” och medföljande löften?

torsdag, januari 10, 2019

Patientens säkerhet är överordnad

Igår presenterades  utredning för oss liberaler  om intensivvård vid Oskarshamns sjukhus. En presskonferens hölls senare av regionmajoriteten.

Rykten (t.o.m. skapade av anställda ) om ökad risk för akutpatienter är helt tagen i luften och kan förvisas till en oseriös opinionsbildning, som tyvärr även politiker som vid det här laget borde hålla sig för goda för.

Lyckligtvis var det en väl genomförd och förankrad utredning, som tog sikte på patientsäkerhet och sjukhusets nuvarande behov.

 

Vill man göra något för Oskarshamn, och det vill vi, ska man jobba med det som får välutbildade människor att bosätta sig och arbeta vid sjukhuset. Jobb kommer att finnas. Jag tycker att de regionala och lokala utvecklingsfrågorna är jätteviktiga, men som både narkossjuksköterska och politiker anser jag, liksom utredningens slutsatser att patientsäkerheten måst vara överordnat allt annat. Det tror jag också att de flesta invånare tycker.

Som jag tidigare noterat är intensivvård inte en vårdplats utan en vårdnivå med avancerad diagnos och behandling av manifest svikt i vitala funktioner. För att upprätthålla en kompetens, behöver vi som sjuksköterskor och läkare återkommande vårda många patienter med vårdnivå för intensivbehandling.

Man förstår av många kommentarer att respirator är något som förknippas med intensivvård, och så är ju också fallet, men idag bor många i hemmet med sin respirator, så det är inget enskilt kriterium.

Att transportera en svårt sjuk patient är helt möjligt idag med den avancerade behandling som kan ges av utbildad ambulanspersonal, ibland med förstärkt resurs. Jag har själv rest många gånger med svårt sjuka patienter från Kalmar till Linköping, och det är absolut en fördel för de flesta patienter att resa snabbt till den relevanta vårdnivån istället för att ”vänta och se”.

Nu ska förslaget om vårdnivån vid Oskarshamns sjukhus diskuteras i demokratisk ordning innan beslut fattas i regionstyrelse och regionfullmäktige.

 

lördag, januari 05, 2019

Kunskap ger framtidstro

Nytt år, nya föresatser. Eftersom jag ska leda en studiecirkel kring EU-frågor för Liberalernas medlemmar, så fastnade jag i lite olika frågeställningar och självklart studsar frågor till nationalsocialismens framgång.

Nazisterna växte ju inte fram ur tomma intet, utan just för att välfärd och självkänsla rasat i ett Tyskland med ett förlorat krig och stora krigsskadestånd. Då som i alla tider letar ledare syndabockar för kriser de inte vill eller kan lösa.

Vi måste därför mobilisera framtidstro hos fler, men fyra år under socialistiskt styre i Sverige har, trots en dopad krona och en högkonjunktur i hela vår omvärld vänt alla kurvor nedåt. Visst, kriget har skapat en flyktingvåg, men framför finns en oförmåga hos socialisterna att ta vara på handlingskraftiga och använda nya invånare till att ställa Sverige på egna ben. De har fel politik för det.

Som liberal vill jag ge människor möjlighet till största möjliga ekonomiska och personliga frihet. Nu vill helt plötsligt alla kalla sig liberala med olika kombinationer, men då måste de också våga lita på människors förmågor.

Att kunskapsskolan lämnat så många barn i sticket, måste skyllas på dem som gjort underlaget så omöjligt att t.o.m. lärare och högutbildade föräldrar går bet på uppgifterna. Det är självklart att det leder till psykisk ohälsa när barn får helt omöjliga uppgifter, som hör hemma i universitetsvärlden. Det är INTE lärarnas fel.

Kunskap ger frihet att göra egna livsval och är grunden för både personlig och ekonomisk frihet. Lärarna i dagens skola har ett jätteansvar att lyfta varje elev. De som klarar det är riktiga hjältar och de bästa ska också ha de högsta lönerna.

Ett liberalt samhälle är i ständig utveckling och byggs vidare av fria människor. Ett färdigt folkhem är inget  jag lockas av och är därför helt främmande att stödja ytterligare socialistiska år i Sverige.

Fria människor med framtidstro kan tänka själva och arbeta för ett mänskligt samhälle med välfärd i ständig utveckling.

söndag, december 23, 2018

GOD JULoch GOTT NYTT ÅR !


USA:s president lyssnar inte på den kompetens han har runt om kring sig utan går på sin magkänsla och drar tillbaka trupperna i Syrien.
Det är en smått kuslig känsla att den här mannen har hand om koderna till kärnvapnen.

Det är lätt att förstå att försvarsministern avgår. Vem vågar leda en  verksamhet under sådana omständigheter?

Att det pågår rena strömhoppet av kompetens från USA:s administration, säger ju något om presidenten som ledare.

Till råga på allt saknas nu pengar till många myndigheter, eftersom Trump inte enats om budgeten med demokraterna.
Bara av den anledningen att Trump hellre vill använda pengarna till att bygga en mur mot Mexico.

Det verkar ju finnas en väldigt kort framförhållning, när pengarna kan gå ur hand i mun och det inte verkar finnas pengar framåt ens till löner
för verksamheterna. Att vissa utryckningsverksamheter får arbeta gratis i ett så rikt land är overkligt.

Men nu är det ju också så att Trump lyssnar på sina väljare och har örat mot marken som ofta efterfrågas. Eller är han president för hela folket?

Freden kan ha svårt att vinna anhängare i en värld där demokratin får konkurrens av att kortsiktiga behov tillfredsställs. Vi ser det även i EU.
Alla makthavare har dock tillgång till en bakgrundskunskap och en samlad kompetens och det borde väl finnas en majoritet som ser ett värde i att reflektera lite innan beslut fattas.

Ändå har det hittills visat sig att inget slår våra olika demokratier, och jag hoppas att våra demokrati klarar att låta även de tala som vi inte delar åsikter med. Vi måste lita till vår inre kompass och i en öppen diskussion kunna möta även de krafter vi vill bekämpa.

Vi har det ju väldigt bra som kan sitta här i fred och demokrati och följa utvecklingen i världen. För trots att utvecklingen totalt sett går framåt i världen, finns det många som lever i stor otrygghet. Vi borde  åtminstone ha vett at glädjas åt att vi, så vitt vi vet, har ett Nytt År att se fram emot.

 

Därför önskar jag oss alla en riktigt

God Jul !

måndag, december 17, 2018

Leve freden och demokratin!

” Historien är en del av nutiden och nutiden är en del av historien. Vi kommer att testas igen. Låt oss vara bättre förberedda nästa gång.” Citat av Uffe Ellemann-Jensen.
Därför får vi bara en kort stund luta oss tillbaka och fira att processen för en utvidgad rösträtt firar hundra år.

Det var en viktig princip för en demokratisk utveckling men också en viktig reform för individens rätt gentemot en alltför stark stat. Vi måste fortsatt kavla upp ärmarna och stärka demokratin OCH stå på individens sida mot toppstyrning och stelbenta statliga system. Här har alla en möjlighet att skriva nästa demokratiska historiebok.

Socialdemokraterna har haft sin chans. Deras tvärvändningar har endast gjort osäkerheten än större. Deras tidigare fyra års politik under högkonjunktur förskräcker.

Det sägs många vackra ord om Europaunionen i dessa dagar när Brexit sitter på allas näthinna. Dock måste de problem som skapar nationalister och populister lösas i alla länder.  Det ska varje land göra, men EU måste också bygga den handelsunion som lyfter alla medlemsländer.

Självklart vill unga människor bygga sin framtid här i Europa. Speciellt när alternativet är att bli barnsoldat, bortgift eller ”bara nedskjuten” i en bombattack.
 
Men EU, tror jag, klarar av att vara både en handelsunion och en humanitär union. Det måste alla medlemsländer klara av att förmedla. Freden är den viktigaste demokratiska och ekonomiska resursen.