tisdag, augusti 20, 2019

Utjämning eller ännu fler gropar?

Förr koncentrerades befolkningen till stora vatten och vattendrag, men med infrastrukturens utveckling kan nu varor och framför allt människor, resa över hela världen. Många sörjer utarmningen av glesbygden, men få är beredda att bosätta sig där för att motverka en fortsatt urbanisering. Ska staten då tvinga fler att bo kvar?


Det är klart att välfärden ska nå alla i hela Sverige, men kanske måste man tänka om.Bevisligen har inte dagens utjämning hjälpt mot frånvaro av poliser, läkare eller statlig service i övrigt.

Tyvärr verkar det som om socialdemokraternas folkhem med den röda stugan och en ko ställs emot ett urbant samhälle där människor av fri vilja flyttar samman i allt större gemenskap. Jag är själv uppväxt med denna röda stuga och en ko, men hur många av dagens barn har denna drömbild kvar? Jag tycker utspelet om en ogenomtänkt utjämning snarare blir ett led i en polariseringsdebatt, som verkar vara på modet just nu. Men jag vill gärna se kor som betar upp ett öppet landskap och jag tycker att jag vill betala för det, klimatdebatten till trots, och även om jag bor i stan. Vill vi ha det, ska vi betala för det.

Utjämningssystemet har funnits sedan 2005 och är en stor del av statens transfereringar till kommunerna. Systemet består av fem delar: inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag samt regleringsbidrag/avgift. Inkomstutjämningen är den absolut största posten i systemet och svarar för 80 procent av omfördelningen.
Publicerad: 2019-06-Utjämningssystemet kanske konserverar en styrning att flytta till landsbygden, mer än att underlätta för människor att bo där Utjämningssystemet har funnits sedan 2005 och är en stor del av statens transfereringar till kommunerna. Systemet består av fem delar: inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag samt regleringsbidrag/avgift. Inkomstutjämningen är den absolut största posten i systemet och svarar för 80 procent av omfördelni
Ja var och en förstår ju att om man skruvar på det ena, så händer det också något med de andra pengarna. Bidrag och avdrag är också ett sätt att styra människor i en viss riktning.

Därför måste man först fråga sig:
Vad vill vi med dessa bidrag och avdrag?
 Vill man ge kommunen och regionen incitament för god välfärd till en lägre kostnad, eller straffas dessa av utjämningen? Hur kan vi se de goda exemplen och överföra dem.

Det finns mycket att tänka på innan man sätter spaden i marken.

torsdag, augusti 15, 2019

Möjligheternas land

Nyamko Sabuni är själv exemplet på den politik hon vill förmedla. Men hon gör det med sina egna ord, som nu granskas och analyseras. Många efterfrågar politiker som talar så folk förstår, men den som gör det blir gärna misstänkliggjord av den så kallade politiska eliten. Men de flesta medlemmar och liberala sympatisörer förstår.
Nu formar Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni partiets ledning.

Juno Blom har varit nationell samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck. Hon ville påverka mera och valde Liberalerna och beskrevs som en rebell när hon blev vald till riksdagen. Hon har arbetat utanför politiken och det är en god plattform när hon nu direkt valdes till partisekreterare av Nyamko.

Johan Pehrson riksdagsledamot med flera uppdrag under tidigare ledning, blev lite av rebell när han utmanade tidigare partiledning och ansåg att proportionalitet rimligen kan väga in vid fördelning av poster i utskotten. Han utmanade också Erik Ullenhag och Nyamko Sabuni om partiledarrollen, och vann många sympatier under medlemmarnas utfrågningar.
Han var tydligt emot stödet till S, efter valet, men blev ekonomisk talesperson efter Mats Persson som avgick som ekonomisk talesperson i protest mot samarbetet med S. Vi behöver människor i partiet som också står upp för sin åsikt.
För nu har Johan Pehrson blivit gruppledare och Mats Persson blivit ekonomisk talesperson i Liberalernas nya ledning, vilket visar att Nyamko Sabuni inte räds personer som vill stå på egna ben och protestera om det behövs. I synen på januariavtalet är de dock överens. Det är redan ingånget avtal och ska hållas om övriga parter uppfyller sin del.

I höstens budget ska välfärden och rättstryggheten värnas. När inte bara svenska invånare utan också våra närmaste grannländer börjar varna för kriminaliteten här i Sverige måste man höja blicken lite och se hela bilden.

S talar om hur mycket mer personal polisen ska få, men ingen, inte ens polisen, tror att det hinner blir så med nuvarande rekrytering.

När försvarsberedningen presenterar ett förslag på åtgärder som är alla bedömer är nödvändiga, vill inte S helt plötsligt vika pengar för dessa åtgärder.
Riskerar att gå samma väg som polisen. För lite och för sent.

LSS är en annan viktig trygghetsfråga som i flera år fastnat i utredningsträsket.
Visst kan man bli skeptisk till S handlingsförmåga.
Därför är det bra att Liberalerna nu har ett samordningskansli på plats som kanske kan rädda det januariavtal som annars lätt hamnar i ”utredningskansliet”.

söndag, augusti 11, 2019

Avveckla beroendet av Turkiet

Britter i Sverige har nu bråttom att bli svenska medborgare och samma gäller för svenskar som lever och arbetar i Storbritannien. Dubbla medborgarskap är tillåtet.

Boris Johnson vill dessutom ge gräddfil för rika till universiteten. Det är helt i linje med Brexitförespråkarnas syfte med ett utträde, att kunna välja sina invånare. De ser ett Storbritannien i ljuset av vad landet varit i en helt annan tid. Det kan ju faktiskt sluta med att även den egna unionen spricker och det bara blir ett ensamt England kvar i en framtid. Det vore sorgligt, för det innebär också att gamla konflikter kan blossa upp.

I brittiska taktiken ingår tydliga eftergifter från EU på det utträdesavtal på mer än femhundra sidor som 27 medlemsländer under nästan tre år förhandlat fram med Storbritannien.
De som hotar med en hård Brexit tror att EU ska bli mera följsamt, men EU- länderna behöver nu ägna mer tid åt EU: utveckling och framtida säkerhetsfrågor. Hela organisationen ska starta om  i höst med nya politiska ledamöter och höga tjänstemän. Vi har inte tid med Brexit.

Migrationsfrågorna förblir olösta.
Bara i år 2019, har 3000 människor drunknat på sin flyktväg till Europa. Det är sådana tal att vi inte kan ta in hur det är, när hopp vänds i insikten att det kanske slutar här i havet. Och mörkertalet är så klart stort. Lättare är det att föreställa sig vilken lycka att se strålkastarna från en räddningsbåt.
Antalet räddningsbåtar har tyvärr minskat efter att inga länder tar emot de båtar som kommer med räddade människor.

Men Röda Korset har nu del i en räddningsbåt som redan på de två första dygnen i tjänst har räddat 440 människor i sjönöd.
Det är inte rimligt att EU ska luta sig mot Turkiet som i princip bara vill bygga flyktingläger på andra sidan gränsen till Syrien.
Storbritannien får, liksom andra länder,  förr eller senare se att de hade behövt den utländska arbetskraft som faktiskt redan börjat lämna landet.

På samma sätt hoppas jag att regimerna i de fattiga länderna människorna flyr ifrån, får insikten att sluta med korruption och krig, och istället uppmuntra  unga människor  att utbilda sig och arbeta i det egna landet.
Jag tycker vi bara ska ge bistånd till de länder som verkligen satsar på de egna invånarnas framtid och kan visa att biståndspengarna går direkt dit.

onsdag, augusti 07, 2019

Kaos, problem eller utmaning?

Larmen har duggat tätt från Kalmar kommunens omsorg. Under sommaren har vårdmottagare eller personal larmat ena dagen och ansvariga för omsorgen har dagen efter i tidningen ansträngt sig att förklara och försäkra att bättre tider är inom räckhåll.
Jag har också från berörd allmänhet hört exempel på dåligt bemötande och kaos på hemtjänstsidan i sommar. Anhöriga som har en ansträngd situation i övrigt har under sin ”semester” i princip blivit vårdgivare på heltid. Så upplevs situationen av de anhöriga, medan någon också faktiskt hyllar den personliga assistansen som ju är företagsdriven i Kalmar.

Men ett företag, som också fått beröm, får idag en släng av sleven. Man får inte riktigt klart för sig om det är personalen eller den anhörige som initierat denna helsida men just ”förflyttningar” i hemmet verkar vara en väldigt snäv definition som behöver redas ut. Definierar staten eller kommunen detta med förflyttning? Om en vårdmottagare ska ha hjälp till och från toaletten med förflyttning, vad gäller då? Verkar vara oklart om vilka övriga behov i samband med toalettbesöket som ingår.

Att kommunen ville privatisera den personliga assistansen var en ren ekonomisk fråga. Hur personalen gavs möjlighet att återanställas i kommunen var en kompromiss, men är ju rena guldägget för kommunen idag eftersom det på grund av samma kaos i omsorgen råder brist på personal. Men bara om samma personer kan placeras i omsorgen?


Enligt LOV ska personalen vara utbildad och kompetent för uppgifterna. 

I en utvärdering ska naturligtvis också handläggarens bedömning av vårdbehov och de anhörigas insatser räknas in. För uppenbarligen räknar man enligt nuvarande handläggning av LSS att anhöriga inte bara kan, utan också ska, vara vårdgivare om de ännu inte kroknat. Eller upplevs det bara så?

Det är lätt att blanda ihop tiden före och efter socialdemokraterna ändrade direktiven med LSS.

Var uppstod kaos och varför? Var uppstår ny kostnad och varför?

onsdag, juli 31, 2019

En allvarlig utmaning

Kalmar har utmaningar medan andra kommuner har allvarliga problem, enligt Socialdemokraternas kommunalråd i Kalmar. Det gäller skulder och lån.

Kalmars utmaning är att klara av de utmaningar han ställt kommunen inför. En utmaning klarar inte alla och är därför värre än för de kommuner som ser problemen. Kan man se ett problem, kan man oftast lösa det, även om lösningen i sig kan vara en utmaning.

Positiva utspel och löften om satsningar har före valen duggat tätt från socialdemokraterna, för att sen förpassas till utredningsdjungeln, för att användas i nästa valrörelse. Och nästa….
Efter valen har socialdemokraterna, som av en slump, funnit att det behövs prioriteringar. Samtidigt har mantrat ”det går bra för Kalmar” gått rakt till media och allmänheten via en expanderad kommunikationsenhet. I takt med att kärnverksamheten utarmas, satsas allt mer på marknadsföring.

Liberalerna ville locka företag och arbetskraft till kommunen med lägre skatter och bättre innehåll i välfärden. Vi har prioriterat bland kostnaderna.
Vi hade därför inte lagt alla äggen i Fanerdunkorgen, vilket under lång tid, tog all tid energi från kommunens övriga verksamheter. Vi liberaler hade inte startat Salvebolaget med 20 skattemiljoner i ren förlust, förutom alla bortkastade tjänstetimmar. Vi framhöll redan då att det var slottet vi skulle satsa på. Vi liberaler hade inte utan plan köpt över ett dåligt underhållet Folkets Park för många miljoner. Fortfarande finns ingen plan presenterad.

Vi hade inte köpt ett reningsverk som kommunen inte behövde för 14 skattemiljoner. Vi hade inte gått i borgen med 100 miljoner för en fotbollsarena för eliten. Vi hade inte köpt samma Arena för 244 miljoner för att rädda ett elitfotbollsföretag, när simhallen och andra byggnader står och förfaller. Varje misslyckande har målats över av S med nya satsningar och marknadsföring.
Detta är bara ett axplock av kostnader som lagts på skattebetalarna. Miljoner här och där har för övrigt kastats bort på utredningar utan tanke eller långsiktig planering bakom.

Redan tidigt ville vi liberaler att Kalmar kommun skulle minska sina höga borgensåtaganden. Det gällde främst Kalmarhem där vi endast ville använda borgen för sådan ”social” byggnation som inte blir av. Kommunen ska på inga sätt bidra till en osund konkurrens, med skattebetalarna som risktagare. Jag skrev redan  2008 en motion där jag efterfrågade en förstärkning av kommunens finanspolicy med bl.a. riskbedömning och konsekvensanalyser vid nya åtaganden.  
Ägardirektiven har vi haft många synpunkter på och vi begärde förtydligande som ”Med självbärande menas att bolagen löpande inte är i behov av subventionering, ägarborgen eller aktieägartillskott”.

Men de senaste åren har inte bara kommunbolagen utan även kommunala verksamheter ökat sin låneskuld. Vad gör då socialdemokraterna i Kalmar kommun när man inte längre kan finansiera sina ”satsningar” eller redan gjort en skattehöjning, trots en redan hög kommunalskatt.
Jo socialdemokraterna halverar i sina riktlinjer kraven på nettokostnadsandel och självfinansiering av investeringar. Och som med ett trollslag ser ju ekonomin mycket bättre ut!

Ett problem har förvandlats till en utmaning men därmed också något mycket allvarligare.

Som liberal har jag hävdat att varje generation ska bära sina kostnader och att Kalmar ska ligga i nivå med liknande kommuner när det gäller taxor, avgifter och skatter, helst lägre. Det är en liberal utgångspunkt att varje generation ska betala sina kostnader. Men hur lockande är det?

fredag, juli 26, 2019

Hoppfullt initiativ

Nu har det hänt igen och det händer hela tiden att hundratals människor dör på medelhavet. Vi vet bara inte hur många. Trots att EU utbildar och betalar för att Libyen ska stoppa båtflyktingar från att resa över medelhavet, är människor beredda att betala skrupelfria människosmugglare och riskera sina liv på havet. I EU:s asylsystem ingår ett förslag om en omfördelning av flyktingar vid stora migrantströmmar. Men förslaget sitter sedan 2016 fast i ministerrådet där det blockeras av länder som t.ex. Ungern.

Ungern har dessutom infört en ”stoppa Soros-lag som kriminaliserar människor eller verksamheter som hjälper asylsökande. Det blir lite motsägelsefullt eftersom ett fåtal flyktingar vill komma till Ungern och det endast finns få flyktingar där. Inte ens många av Ungerns egna ungdomar vill stanna i sitt hemland, vilket gjort att Ungerns regering med olika förmåner försöker locka sina kvarvarande invånare att föda fler barn.
EU-kommissionen vill dra Ungern inför EU-domstolen för stoppa Soros- lagen

Det är därför väldigt hoppfullt att Finland, som är ordförandeland i EU, utanför samarbetet samlat en rad utrikes och inrikesministrar i Paris, för att med ett fransk-tyskt dokument, gå vidare med en egen omfördelning av migranter som kan räddas på medelhavet. 14 medlemsländer är intresserade och åtta deltar aktivt i arbetet.

Självklart är det bäst om människor inte måste fly från fattigdom, miljöförstöring eller krig, för idag tjänar bara cyniska människosmugglare på människors förhoppningar om en bättre framtid.
Men även om dessa viktiga fördelningssamtal sker utanför EU:s formella ram, kan detta vara ytterligare ett steg på vägen mot EU i flera hastigheter.
Sveriges regering verkar stå som passiv åskådare även i detta samarbete.

söndag, juli 21, 2019

Väx upp!

Många unga människor såras svårt men det får ju inte rättfärdiga hur en människa beter sig mot andra. Som väl är löser de flesta sina problem och går vidare.
Men vi har tidigare i historien sett hur ett sårat ego kan göra med en människa. Vi har sett hur folkmassorna då helt blint, men även beräknande, anpassade sig. De såg framför sig någon som kunde lösa deras problem.

President Trump är en affärsman och kortsiktigt ser det såklart ut som om han löser USA:s problem. Hans väljare tjänar kanske på nya handelsavtal, sänkta miljökrav och högre murar. Det sparas istället på miljöorganisationer och jämställdhetsarbete, ett mer långsiktigt arbete där vinsten inte direkt kan överföras till människornas eller USA: s budget.

Trump beter sig som en förorättad skolunge som stampar med foten om det går honom emot. Ja, ministrar har avverkats på så löpande band att det inte längre väcker någon större förvåning. Samarbeten sker endast om de får framstå som hans initiativ.

Han framstår som en förvuxen tonåring med förkärlek att filmas med helikoptrar och redan startade flygplan. Gärna militära. Brum, brum.
Men där har han bara plagierat president Putin, som ett tag ville framstå som den aktiva presidenten, som alltid var på väg till ett viktigt möte.
Likt många tonåringar tittar också Trump gärna på TV, sägs det, och i twitter slår han väl de flesta.

När inte Trump hade något annat att klaga på, försökte han så tvivel om Barack Obama är född i USA så ursprunget har betydelse för Trump, och attacken borde såklart sårat Obama.  Tänk om han hade låtit det bero.

Men Barack Obama har också i ett middagstal  sårat Trumps ego så djupt, att varje beslut utåt sett, under Trumps presidenttid har syftat till att riva upp de förändringar som genomdrevs av Obama. Hämnd.

Men ännu värre blir det nästan när han framstår som om han med ett telefonsamtal kan påverka Sveriges rättssystem. Därmed visar han sin okunskap eller bristande respekt för Sveriges ett demokratiska system.

 

Men det skulle bli värre.
Send her back!

Det var vad supportrarna skanderade efter Trumps uppfodrande tal om att några för honom oppositionella, men demokratiskt valda politiker kunde resa hem om det inte passade. Hem är USA för alla fyra, men ursprung har tydligen stor vikt för Trump. Här riskerar han att legitimera alla de amerikaner som verkligen i praktiken gör skillnad på hudfärg och ursprung. Det kan inte gömmas undan utan måste upp i en sansad diskussion, där alla ledare har ett stort ansvar.
Att lägga locket på är livsfarligt  vi måste även i Sverige diskutera med respekt för varandras olikheter och åsikter.

Att vara vald till president i världens mäktigaste land innebär dock ett mycket större ansvar än det egna egot.