lördag, september 22, 2018

Tilliten viktigast.

Vacciner av olika slag är en välsignelse och de flesta tar tacksamt emot de vaccinationsprogram som rekommenderas.
Många sjukdomar har i princip utrotats och mellan 2 och 3 miljoner barn räddas varje år på grund av att de vaccinerats. I Sverige utrotades i princip mässlingen tills den för tjugo år sedan ökade igen, i huvudsak hos ovaccinerade. Ett fåtal har sänkt immunförsvar och kan inte vaccineras, men de skyddas när fler i övriga befolkningen är vaccinerade.  

Det är ett stort ansvar man tar på sig för både sitt eget barn och andras, om man inte tar emot de förebyggande vacciner som rekommenderas. Att bara få välja förskola och utsätta andra för fara är tveksamt.
För det är varken fattigdom eller okunskap som styr vaccinationskritiker, som oftast är högutbildade och istället anser sig kunna söka sin kunskap själva.
Märkligt är att högutbildade tillhör skaran som misstror auktoriteter på området, liknande det förakt vi sett för vetenskap i helt andra sammanhang. (man undrar om det är samma misstro till ”eliten” som också styr den som stöder missnöje och populism  i andra livsval.)
Detta motstånd mot vaccinationer är inget svenskt fenomen, för man ser nu också en ökning av mässlingsfall i övriga Europa. Flera länder inför obligatorisk vaccinering, och föräldrar till de barn som kommer tillbaka till skolan i Italien ovaccinerade, får böta. WHO står bakom tvångsvaccineringarna.
Envisa rykten i sociala medier och felaktigheter om biverkningar av vaccin kan  bita sig hårt fast. Tydligt är att hög utbildning inte alltid är en garanti för att vi fattar rätt beslut.  
När det gäller våra närmaste är vi inte alltid rationella, det kan många medicinskt välutbildade vittna om.Speciellt när det gäller våra barn, ställer sig känslorna gärna i vägen för de rationella besluten.
Då måste tilliten till vetenskapen och samhällets institutioner vara starkt grundad.

måndag, september 17, 2018

Säkerheten måste förbättras

Ett Elbolag byter  anläggning på Gotland vilket självklart kan leda till störningar.
Men sådana störningar ska vara kontrollerade och tidsbestämda, och inte som nu helt utan förvarning. Och högspänningsnätet har dessutom bitvis varit utslaget för hela Gotland. Det sker också under en för Sverige viktig period, då en valrörelse pågår och säkerheten borde vara optimal.

Till råga på allt har Transportstyrelsen fortfarande inte koll på hur de lämnar ut känsliga register. Trots att allt ljus har varit på dem , kan de inte förklara hur de delat ut behörigheter.

Även denna gång håller de uppgifterna tätt intill kroppen. Allmänheten får veta rapportens innehåll efter valet. Så hänsynsfullt! Fick försvarsministern veta bristerna denna gång?

Antingen finns det ingen fungerande ledning på transportstyrelsen, eller struntar några i gällande regler, eftersom ingen bryr sig. Eller finns det de som varnat? Är det bristande kompetens är det ännu värre.

Just nu var det kaos i Stockholms lokaltrafik på grund av något stopp. Det kan också hända, men om inte fel kan undvikas måste ändå beredskapen vara så god att människor snabbt kan ledas till ersättningstrafik eller uppsamlingsplatser.
Verkliga säkerhetshot uppstår  när inte människor eller räddningspersonal kommer fram på grund av trängsel.

Att tåg inte kommer fram enligt tidtabell ska vi inte heller vänja oss vid. Och än mindre att det inte finns en information som fungerar.  

Information är A och O i ett säkerhetsarbete, men då måste strömmen fungera, och kompetensen uppgraderas.
 torsdag, september 13, 2018

Förstärk EU för mer frihet och visioner

Igår röstade Europaparlamentet fram en granskning om Ungern sviker EU:s grundläggande värderingar. De ska granskas enligt artikel 7 som i princip är det sätt EU har att tillrättavisa medlemmar.
Sedan tidigare granskas Ungern av samma skäl.

Ungerns premiärminister hänvisade till Ungerns kamp för frihet och demokrati, vilket de ju borde värna nu när de en gång sluppit kommunistdiktaturen. Tvärtom verkar de nu snegla på Putins sätt att få makt över institutionerna.

Ingen kunde väl drömma om att dessa länder, som levt under sånt förtryck och sökt sig till EU för att skydda sin nyvunna demokrati, skulle vända sin vrede mot samma union. Men tyvärr pågår en våg av populism och förakt för etablerade demokratiska institutioner och samarbeten. Protektionism och egoism står mot fortsatt samarbete om säkerhet, miljö och handel över alla gränser. Så även i Sverige.

Även president Trump vänder Europa ryggen och visar en oförutsägbar relation till Ryssland, Kina och Nordkorea, som påverkar oss alla. Helt mot alla internationella regler river han upp och omförhandlar ensidigt avtal efter avtal.

Ska EU hålla sig till reglerna eller frispela? Ska EU lita mera på en egen inre säkerhet eller bygga på de allianser som finns med länder utanför EU? Det finns en risk att alla endast vill se till sin egen vinning och glömmer den gemensamma fred och öppenhet  vi skapade unionen för.

Putin sitter så klart i Ryssland och gläds åt oenigheten i EU. Han sluter gärna några fler länder in i sin famn. Krim och delar av Ukraina är bara en början för honom.

Varför är EU så tandlöst?
Ja det beror delvis på den vetorätt som både socialdemokrater i Sverige och andra länder vill behålla. Nationalism eller inte? Att införa majoritetsröstning i EU har kallats för överstatlighet, när vi kallar det för en demokratisk metod i många andra sammanhang.

I fallet med Ungern och Polen skyddas nu dessa länder av vetorätten, eftersom de kommer att lägga in veto för varandra. Har vetorätten gjort EU starkare eller svagare? Välj själv.

måndag, september 10, 2018

Dagen efter

Dagen efter

Efter valet och festen igår var Allianspartierna tydliga med sin vilja att fortsätta tillsammans, nu i en regering. Alliansen kom tillsammans till TV-studion, men var fanns socialdemokraterna och deras regeringsalternativ.

Inför valet 2014 dansade S samma dans som nu och flirtade med ett par allianspartier. Löfven satt i varenda TV-soffa och lovade att han skulle regera över blockgränsen. Allianspartierna har i varierande grad samarbetat i enstaka frågor, och det tar han, föga statsmannamässigt,  åt sig äran för.

Jag säger bara: inte fyra år till med Löfvens politik! Alliansen måste lösa det här även om det tar tid. Allianspartierna och de flesta kring partiledarna känner varandra och sen många år tillsammans. På det lokala planet känner vi också varandra väl.

 Brukar man inte gå tillsammans efter festen? Vänsterledaren kom dock själv och även  ledarna för MP kom ensamma till studion och efterfesten där. Löfven kom inte alls. En övertydlig signal att de efter fyra år verkar helt trötta på varandra.
Löfven lovar via Ygeman eftergifter för blocköverskridande piruetter, och verkar så smått desperat att rädda sig själv kvar vid makten. Jag förstår att ingen känner sig lockad.
 
Brukar man inte gå tillsammans efter festen? Vänsterledaren kom dock själv och även  ledarna för MP kom ensamma till studion efter festen. Löfven kom inte alls. En övertydlig signal att de efter fyra år verkar helt trötta på varandra.
Socialdemokraterna har inte heller under valrörelsen uppträtt tillsammans med V och MP som partners.

Löfven lovar nu via Ygeman verkliga eftergifter till den som hjälper honom regera, och verkar så smått desperat att rädda sig själv kvar vid makten. Jag förstår att ingen annan känner sig lockad.

 
 

 

 

 

 

 

söndag, september 09, 2018

Valdag-högtidsdag

Vi kan inte nog hedra och tacka de enskilda personer före oss som riskerat både liv och personliga karriärvägar för sig själv och sina familjer, för att just vi ska få lägga vår röst för framtidens politik.

Senast igår kritiserade Stefan Löfven att Alliansen skickat soldater till Afghanistan istället för att försvara Sverige. Jag har stor respekt för de svenska soldater som riskerat livet för mänskliga rättigheter i ett annat land.
Det var stora insatser som satt många spår i soldaternas vardag, men jag tycker de ska vara stolta över att många kvinnor och barn under några år och på några områden i landet fick känna friheten att lämna hemmet och tillsammans med andra starta undervisning för flickor som fått veta att det finns länder i världen som bryr sig.

Det är en fruktansvärd utveckling i Afghanistan, men vi ska ha största respekt för de soldater som arbetar under svensk flagga för att trygga vardagen i andra länder.
Vi kan idag också hedra de journalister världen över som riskerar sina liv för yttrandefriheten, en grundbult i demokratin.

Idag skulle man önska att varje svensk utnyttjade sin rösträtt, men så är det inte.
Jag skulle därför önska att den politiska diskussionen fortsatte mellan valen.

Idag vill jag också tacka alla valfunktionärer som har en lång dag framför sig. Många har arbetat i flera år med att förbereda dagen, och sätta sig in i alla nya regler. Ett val gör sig inte självt.

I år har vi även i Sverige valobservatörer från OSSE som bevakar valet.
Jag tror att klockan klämtar för vårt system med dessa valsedlar som fortfarande ligger relativt öppet i vallokalen. Ett blad som vi kryssar parti och person på väntar inom en tio-årsperiod.

Nu finns möjlighet att få hjälp av en kommunal ambulerande röstmottagare eller kan man rösta med bud. Och nya möjligheter tillkommer hela tiden.
Jag har utnyttjat vår fina rätt att förtidsrösta, vilket verkligen gör det möjligt för alla att delta.
Så tack till alla som gör det möjligt för oss att rösta!

onsdag, september 05, 2018

Kalmars vänskapsbevis med Kina

Här är den lilla kavajnålen som jag lovat lägga ut.
Marknadsföring är ju prioriterat av socialdemokraterna i Kalmar  och deras marknadsföring av Fanerduns etablering i Kalmar visste inga gränser.
 
Denna miljardsatsning föranledde tillverkningen av detta vänskapsbeviset som känns lika absurt idag som då. Kanske inte lika främmande för socialister.  Jag minns också att socialdemokraterna för säkerhetsskull skrev sin valslogan 2006 även på kinesiska.
 

tisdag, september 04, 2018

Jag är en framtidsombudsman.

En ombudsman för framtida generationer.
Ska femåringarna välja den ombudsmannen, om det gäller deras framtid?

Finns det verkligen en tjänst som inte är påfunnen ännu i Sverige?
Eller vill förslagsställarna testa rekrytering av en ny ställföreträdande politiker?
Det finns redan kritik om att tjänstemän tagit över makten från de förtroendevalda. I dessa tider vet man ju inte riktigt om det är allvar eller en test på vår förmåga att sortera nyheter.

Man anar ju att det finns en mängd kreativa människor i olika samhällsbetalda verksamheter som känner sig undersysselsatta, eller tycker att just deras viktiga område inte blir belyst på ett rättvisande sätt. Då är det kanske dags att kavla upp ärmarna eller hitta på något annat.

Jag har hela tiden trott att det är vi förtroendevalda som väljs för att lägga ut långsiktiga inriktningar med just de förslag och framtidsvisioner som vi är valda för. Jag känner mig som en framtidsombudsman för kommande generationer. Om inte politiken sköter sina åtagande så måste makten istället vila på folket att byta politiker och att få påverka sitt samhälle mellan valen. Den makten ska vara i stort sett lika stor hos skattebetalare och tjänstemännen i offentlig förvaltning.

Det är bara de förtroendevalda som kan bytas ut vart fjärde år och det är den ordning vi valt i vår demokrati. Jag lade ju för en tid sen ut bilden med den lilla nålen där Kalmar tillsammans med Svenska och Kinesiska flaggan. Den delades ut i samband med socialdemokraternas Kinasatsning i valet 2006. Den är nu borta och samtidigt blir texten så här sammanpressad. Ska försöka fixa detta när jag får tid och hjälp att göra detta.