söndag, juli 22, 2018

Dags för bevattningsförbud i Kalmar

År 2003 skänkte Kalmar, i samband med ett samarbetsavtal mellan SIDA Kalmar och Entebbe, en begagnad brandbil till Entebbe i Uganda. De var otroligt stolta och skulle ha en liten övning där de, med några inbjudna från Kalmar, skulle visa Entebbes invånare hur effektiv den var.


På den tiden deltog oppositionspartierna i de flesta aktiviteter och jag var just denna gång med för vår räkning. Idag koncentreras alltfler aktiviteter till majoritetens partitoppar.

Trots att vi då inte sett en brand med dagens omfattning var några av oss ganska oroliga att det skulle gå över styr.

Man hade byggt upp ett litet hus och tände sedan på.
Strax kom brandbilen och puhh, elden släcktes.

Det var väldigt roligt att se deras glädje över denna enda brandbil, som naturligtvis gjorde stor skillnad.
Idag, med våra många och enorma brandområden i Sverige förstår man vilket lyft en enda brandbil kunde göra, om man ingen har. Men än mer förstår jag hur elden bara vill ha mer och mer…

Jag kan inte annat än beundra alla som ingår i släckningsarbetet. Jag vet ju från stora händelser i sjukvården hur man lägger in en femte växel och bara jobbar på.. men rätt som det är tar kroppen ut sin rätt.
Det är bara att hoppas att ingen kommer till skada.

Det är fantastiskt att se hur vi idag i Sverige får hjälp från EU:s kriskommission  och andra länder. Vattenflygplan, helikoptrar och brandmän. Alla fullt utrustade med materiel och tekniker.

Idag körde en hel konvoj med  brandmän och brandbilar från Polen, Trelleborg och Gävle för att dirigeras dit de behövs.

Det var mäktigt, men också ödesmättat, att se dessa bilar eskorteras genom Sverige för att bistå oss i en nödsituation. Många svenskar stod också längs vägen och välkomnade dem.

Nu är bränderna totalt sett, långt större än branden år 2014. Idag brann det på 50 ställen och kommuner rekommenderas att använda drönare för att kolla av skogarna.

Jag hade ganska nyligen en motion i kommunfullmäktige om utökat samarbete mellan kommunen och ideella krafter, men den mottogs väldigt svalt, och som vanligt med att ”arbete pågår”.
Det vore väl bra att kommunen visar lite uppskattning och engagemang för vid de bränder som nu härjar ser vi vilket fantastiskt arbete frivilliga krafter gör.

Även om de inte får gå in i brandområden, finns det ju hur mycket som helst att göra, när så många behöver vatten och mat och övrig service.

Det är dock just nu svårast att förstå att Kalmar kommun inte inför bevattningsförbud, när prognoserna visar på fortsatt torka och grundvattennivåerna sjunker. Det är ju många viktiga företag och institutioner som ändå behöver undantas tills det blir en reell vattenbrist.

onsdag, juli 18, 2018

För lite och för sent

För lite och för sent är ofta en lärdom vid nya katastrofer. Eftersom varje katastrof är ny, har vi alla svårt att tänka om vad som väntar runt hörnet vid olika scenarier.

År 2014 hade vi den största skogsbranden i modern tid, och erfarenheterna av den har varit många.
Men nu upprepas  katastrofen och lärdomen är ändå. För lite och för sent.  

I år är ju omständigheterna på grund av torkan alltmer extrema, och bränderna sprider sig i olika riktningar. Det pågår bränder på fyrtio områden i landet och trots tidigare erfarenhet fortfarande används inte landets totala resurser.

Piloter till försvarets helikoptrar har meddelat att de avbryter sina semestrar för att bistå i branden.
Men hör och häpna!
Det krävs tydligen ett regeringsbeslut för att försvarsmakten får bistå i arbetet att släcka civila bränder. Jag trodde faktiskt att man för flera år sedan kommit överens om ett samarbete för att optimera resurserna redan vid kriser och katastrofer.

Försvarsministern låter meddela att regeringen nu vill utreda hur man ska göra i framtiden. I morgon ska de träffas och prata om saken. Under tiden lever många i ovisshet om sina djur och skador på bostäder, de har fått evakuera ifrån.

Tur att vi har europeiska vänner som bistår oss med vattenflygplan medan Socialdemokraterna utreder.

Efter den 9 september hoppas jag dock att Sverige har en alliansregering som både kan utreda och analysera, men framför allt samordna resurserna bättre.

fredag, juli 13, 2018

Nej tack till socialistisk bostadspolitik

Socialismen påtvingas människor med hjälp av subventioner, bidrag och förturer!

Inpektionen för Vård och omsorg konstaterar nu att Socialförvaltningen i Kalmar brustit i sitt ansvar att skydda en misshandlad kvinna som sökt samhällets stöd.

I stället för skyddat boende blev hon hänvisad att ta in på hotell.

Vi har nu år 2018. Jag har under mina 20 år som kommunpolitiker satt ljuset på bristande samordning, resursbrist och undermåligt stöd för barn och behovet av skyddad skolgång och kontakt med kompisar och ställt frågor om detta  i Kalmar kommunfullmäktige.

Jag har också skrivit motioner för  en mer liberal inriktning och fått välmenande, men till intet förpliktigande, svar från socialdemokraterna. Någon gång har jag också fått svaret att socialförvaltningen erbjuder alla boende, men någon uppföljning fanns inte. En gång har vi liberaler lyckats pressa fram en liten höjning av ett årligt bidrag till Kvinnojouren i Kalmar.

Detta bidrag är absolut inte i nivå med t.ex. det årliga sponsorstöd som KFF får från kommunens bolag.

Det värsta är ändå att kvaliteten inte stärks, trots den kunskap som finns, och trots allt ökande behov.
Socialdemokraterna vill bara delta i positiva rankingar och finns därför inte med i Kvinnofridslinjens undersökning.

 ”Öppna jämförelser”, som alla kommuner ska besvara, visar dock att kommunen fortfarande 2018, inte närmat sig de mest basala kraven man kan ställa på en verksamhet.

-Kalmar saknar fortfarande rutin för att inte röja skyddade personuppgifter vid handläggning och genomförande av beslutade insatser till våldsutsatta vuxna i myndighetsutövningen.
-Kalmar saknar fortfarande rutin för att säkra skolgången för barn i skyddat boende.
-I Kalmar görs ingen systematisk uppföljning av resultaten.

Att alla handläggare i kommunen sägs ha fått utbildning i ämnet , visar att det finns kunskap, men saknas politisk vilja hos socialdemokraterna att prioritera arbetet med att skydda dessa kvinnor.
Nu garanteras unga som vill flytta hemifrån en bostad. Jag har också ställt frågor om förtur till skyddat boende (som jag motionerat om)  i förhållande till andra förturer i bostadskön. Många med beviljat boende inom LSS  får inte heller den bostad de behöver. Det framstår väldigt tydligt att röststarka grupper och stora väljargrupper prioriteras framför de som inte på samma sätt kan bidra till Socialdemokraternas  stjärnglans.
Denna socialistiska styrning gör mig alltmer övertygad om att vi liberaler har så mycket kvar att göra.

 

måndag, juli 02, 2018

Tänk efter före....

Sören Holmberg socialdemokratisk statsvetare har också fastnat i den refräng som många journalister och tyckare just nu sjunger på. Och inte bara det.
Man omformulerar alla politiska samtal och utspel till ett spel om regeringsmakten efter valet.  Ska vi föregripa utgången av ett demokratiskt val, bör alla alternativ diskuteras.

Kom ihåg att Socialdemokraterna idag ligger under den position i oppositionen, som de hade då Juholt såg sig tvingad att avgå.
Kom ihåg att inte Miljöpartiet och Socialdemokraterna framträder som ett framtida regeringsalternativ. Kommer S att ta in V i en framtida regering för att få deras stöd eller för att minska deras framgång?

Hur enig har MP och S varit under denna period? De verkar hyfsat trötta på varandra redan efter 4 år. Vad är tänkbart att MP skulle få med in i en
ny S-regering när de är så sugna på att bara få regera.
Vänstern anser dessutom att  statsminister och socialdemokrat Löfven ”har bekräftat SD:s världsbild”. Kan de regera med en sådan partner?

Ändå är det ingen statsvetare eller  journalist som lika ständigt och jämt beskriver det faktum, att en socialdemokratisk regering måste ha stöd av SD för att få igenom sin politik, eller regera i minoritet för den delen.

Vid förra valet  köpte många Löfvens tvärsäkra försäkringar att han skulle regera med C och L. Det är lika osannolikt nu 2018.

Det finns tre nästan lika stora partier i Sverige. Dessutom finns det flera lika viktiga mindre partier, men debatten om regeringsmakten vinklas väldigt olika, beroende på vilket parti det gäller.
Det har bara gynnat ett parti, och jag tror att många får rannsaka sig efter valet.
Men då kan det tyvärr vara för sent.

fredag, juni 29, 2018

GÖR DEM INTE MÄRKVÄRDIGARE ÄN DE ÄRI Kalmar fick  kommunstyrelsens ordförande stor plats i tidningen för att han utsett Sverigedemokraterna till huvudmotståndare. Ingen kan vara gladare än SD.

Socialdemokraterna har, om vi bara tar Kalmar som exempel, även huggit på oss liberaler när vi presenterat lösningar för nyanländas introduktion i samhället. Till saken hör att den tidens arbetsförmedling var om möjligt ännu krångligare för både arbetsgivare och arbetssökande än i dag. Då knöts nyanlända till bidragslinjen istället för den arbetslinje som infördes under Alliansregeringen 2006-2014. 

Liberalerna som år 2002 hette Folkpartiet, föreslog ett antal förbättringar, där det så kallade språktestet var det som uppmärksammades mest. Vår liberala utgångspunkt är, till skillnad från SD, att förbättra integrationen för att värna asylpolitiken. SD vill inte ge skydd, åtminstone inte här. Ändå beskylldes också vi liberaler  då 2002 för att ”fiska i grumliga vatten”, och ännu värre av socialdemokraterna.

Att socialdemokraterna, som själva misslyckats så med sin integrationspolitik, nu vill utse SD till motståndare har helt andra utgångspunkter. Johan Persson vill helt säkert förminska Alliansen som huvudmotståndare, men kan därmed också underlätta den kommunala debatten för Centerpartiet, som ju i grunden är en del av Alliansen.

Många centerpartister verkar ju i region och landsting, i  Allians med borgerliga partier. Några centerpartister blev S- allierade i Kalmar kommun när de tilldelades tunga poster och den årliga äran för pengar till enskilda vägar. Alla centerpartister är inte lika nöjda för sitt stöd till en socialistisk politik.

Om SD blir huvudmotståndare till S på kommunnivå, behöver inte Centerväljarna i kommundebatten påminnas om sin naturliga hemvist.

Jag tycker att SD ska behandlas som vilket parti som helst, med samma insyn som övriga partier. Deras värderingar är dock lika främmande för mig som vänsterpartiets. Jag tyckte faktiskt det hade varit bra om alla partier diskuterat alla uppdrag som uppkommer efter ett val. Det är lika självklart att det ska vara en överenskommelse mellan samtliga riksdagspartier. Synd att inte alla frågor kan diskuteras mellan riksdagens partier. Det borde ju vara den naturligaste sak i ett demokratiskt samhälle.
Synd att ståhejet i debatt och "analys" blir större än utrymmet för en  sådan naturlig diskussion.

Det är för många som nu gör SD mycket märkvärdigare än vad de är. Och det är inte de som, före valet,  vill ha en diskussion om uppdrag efter val.

 

fredag, juni 22, 2018

Glad midsommar!

Vad hände med svaret till den interpellation jag beskrivit tidigare här i bloggen.

Jo, i svaret delades mina åsikter och det innebar att samhällsbyggnadsnämnden vid sitt sammanträde skulle besluta om en utredning- till.
Men,Johan Persson som jag ställt interpellationen till, lämnade sammanträdet innan vi kom fram till interpellationen. Urdåligt !
Eftersom samme ledamot bestämt att vi ska hoppa över det enda sammanträdet före valet i augusti, förstår jag att det var en diskussion han inte ville ha innan valet.

Min fråga om avsaknad av aktuell översiktsplan ledde till att man också på SBN sammanträdet också skulle besluta att en ny översiktsplan skulle påbörjas.

I natt påbörjas EU:s svar på USA:s försök att styra och minska  den frihandel  som gagnat världen så väl.
Tyvärr sker en smitta med bilaterala avtal istället för stora överenskommelser med flera länder.

I nästan alla handelsvaror är ju flera länder inblandade och det är svårt att förutse hur tullar slår på handeln totalt.
Jag gjorde en studie för många år sedan om ”just in time” inom sjukvården. De infusionsaggregat vi använder att ge ”dropp” alltså olika vätskor och läkemedel med, innehåller  flera delar som är tillverkade i olika länder.

Vi är beroende av både produktion handel och transporter för vår välfärd.
Vårt beroende har också på ett lyckosamt sätt bidragit till fred och utveckling.

Ändå bleknar ju dessa sanktioner från USA:s president, när vi ser hur hjärtlöst han behandlar familjer och små barn med internerings läger.
Han har dessutom mage att skylla på andras beslut!

Gott att se hur så många upprörs och protesterar.

Vi ska ha vett att vara tacksamma att vi lever i ett land med demokrati och fred. Men dessa värden måste vi alla hjälpas åt att återvinna varje dag, året om.

Jag tänker nu njuta av både midsommar och små grodorna. Jag vill självklart också att fler i världen ska kunna dansa och sjunga på sina högtider.

Därför önskar jag idag

GLAD MIDSOMMAR !

 

söndag, juni 17, 2018

Interpellation som blev blåslampa


I onsdags lämnade jag nedanstående interpellation till kommunfullmäktige i Kalmar. Direkt skickar kommunikationsavdelningen (läs propagandaavdelningen) ut en bulletin att  de styrande socialdemokraterna, C och V  i kommunen nu ska göra en ny utredning om stationsområdet.

När inte ingen får veta varför S fick eld i baken, kan allmänheten lätt tro att det ligger handlingskraft bakom deras agerande. Detta är ett växande problem, när media bevakar allt mindre och nu alltmer förlitar sig på kommunernas kommunikationsenheter, som i Kalmar helt ersatt informationsenheten.

Alla interpellationer och frågor till kommunfullmäktige finns tillgängliga för media. En journalistik som tittar bakom kommunens bulletiner blir allt viktigare för demokratin. Därför vill jag att alltfler efterfrågar en fortsatt granskning av makten.

Här nedan kan du läsa min interpellation som jag ska få besvarad i kommunfullmäktige i morgon. Det troliga svaret blir, att utredning pågår.

"Interpellation                                                   Kalmar 13 juni 2018

till

Johan Persson, kommunalråd

Finns en strategi för Kalmar stationsområde.
Kalmar är länets enda tillväxtmotor och ska därmed också bidra till att lyfta övriga kommuner. Större och mer robusta arbetsmarknader ska öka attraktionskraften och kunna förmedla kompetens till näringsliv och institutioner. Därmed blir restiden från dörr till dörr avgörande. Ställningstagandet att driva Linneuniversitetets med en kommunikationsnära och sjönära placering i hamnområdet, antar jag att socialdemokraterna gjort efter en samlad analys, att en vidare utvecklingen av stationsområdet i Kalmar är möjligt.

Utredningar är gjorda både 2009 och 2012 och stationen beräknades då slå i kapacitetstaket år 2016. Satsningar krävdes för framtiden. Pendling och anslutande kollektivtrafik kräver redan nu ökad kapacitet med parkeringsanläggning och modernt resecentrum. Tiden med nerfällda bommar ökar för varje ny tågresa och hindrar resenärer i övriga trafikslag att minska sina restider.

Jernhusen, som äger de större stationerna i landet sålde för ett par år sedan stationshuset i Kalmar. Kommunens slutsatser  av olika utredningar  och trafikutvecklingen  måste ändå ha varit ett fortsatt fokus på stationen i staden och långsiktiga satsningar för all berörd infrastruktur. En gemensam arbetsmarknadsregion och gemensamt universitet ställer naturligtvis krav på nära samarbete, och jag vet att goda ansatser har gjorts. Våra gemensamma mål är naturligtvis att också utveckla näringslivet och skapa möjligheter för fler växande företag. Företagande och arbete är grunden för vår välfärd. Här kan både regioner och Kalmar kommun göra mera.

Självklart har inte Kalmar rådighet över trafik och spår, men alla väl skrivna yttranden från kommunen måste, för vår trovärdighets skull, kombineras med en viljeyttring från kommunen om vad man själv vill satsa för att bli det kraftcentrum och den motor man måste  vara.
Med Linnéuniversitet i hamnen kommer många anställda och tusentals studenter att röra sig kring stationsområdet. Vad gör kommunen för att utveckla tänkta fördelar av universitetets kommunikationsnära läge? Vad vill du och nuvarande ledning förbättra och satsa på? Vilka beslut har fattats med stationsområdets och pendlarnas framtid för ögonen? Finns en analys och en kommunal utvecklingsstrategi som stöd för stationsområdets framtida utveckling?

Med hänvisning till ovanstående frågar jag:  
-        Vilka satsningar görs av Kalmar kommun på kort sikt och lång sikt (20år) kring Kalmar stationsområde vad gäller framtida kapacitet och ökad framkomlighet.
-        Lämnade kommunen eller något kommunalt bolag in något anbud eller framförde några önskemål då Jernhusen sålde stationsfastigheten i Kalmar?
                                                                                          

Inger Hilmansson

Liberalerna"