söndag, december 17, 2017

Fulspel på hög nivå.

Hur väl underbyggd är Ylva Johanssons undersökning av vad flyktingar vill tala om? Om man ska ändra samhällsinformationen bör man väl VETA  vilket befolkningsunderlag och vilken kunskap socialdemokraterna stöder sig på.

Helt ogenerat klankar hon i tidning och TV ner på att man i skolan talar om vad som gäller i Sverige när det gäller t.ex. allemansrätten. Nu ska det talas värderingar. Vems värderingar?

Socialdemokraterna har på alla sätt smutskastat oss som försökt diskutera hur  Sverige fungerar och hur våra attityder och normer uppstått. Ylva Johansson har t.om. mage att ta avstånd ifrån ett inlägg, som visas i Agenda och sviker därmed också en egen partikamrat som är med i ett inlägg för ca tio år sedan. Det är ju socialdemokraterna och vänstern som förhindrat en viktig diskussion om olika värderingar och t.ex. brott i hederns namn och vad som gäller här i Sverige. För det är utifrån lagarna de svenska värderingarna ska diskuteras. Inte antingen eller.

Värderingar har vi alla och de skiljer sig ,enligt mig, åt på grund av personlighet, uppfostran och förändras med kunskap och erfarenhet.  
 
Eftersom det inte finns någon logik i hennes utspel anar jag att något annat är på gång.
Svenska modellen, som en gång startade som ett samarbetsprojekt mellan arbetsmarknadens parter, har nu socialdemokraterna omfamnat att gälla hela samhället, underförstått som ”den socialdemokratiska modellen”.

Därför blir jag riktigt nervös när Ylva Johansson svamlar om ”svenska värderingar och vill att utbildningsmaterialet i samhällsorienteringen för nyanlända ska ses över. Är det socialdemokratiska värderingar som ska läggas till den nya samhällsorienteringen och till den socialdemokratiska modellen? Det är ju också en tacksam målgrupp.

Hur kan Ylva Johansson låtsas som om hon och socialdemokraterna saknat en diskussion som de på alla sätt förkastat innan den börjat. Fy på dig som spelar ett sådant fulspel!

Det är vi som lever nu, som formar framtiden. Jag kommer som liberal att slåss med näbbar och klor mot socialdemokratiska modeller och regler formade av socialistiska värderingar under ”svensk” täckmantel.

 

söndag, december 10, 2017

Jag lyfter på hatten!

Arenabeslutet har redan visat sig bli den kostsamma följetong jag varnade för i vår liberala reservation.

Året är 2008 och Kalmar FF vinner allsvenskan på anrika Fredriksskans. Tuppkammen växer och en ny fotbollsarena för allsvenska matcher ska byggas i Kalmar. Kommunen har först  ingen del i KFF:s prioriteringar vid nybyggnationen, och alltså ingen kontroll över kostnaderna. Vi  liberaler hade dock tidigt  gått med på finansiering av träningsplaner, infrastruktur och ett generöst föreningsbidrag.

Socialdemokraterna frångår då på eget bevåg helt plötsligt (inte helt ovanligt) sina tidigare överenskommelser med oppositionen om satsningar till KFF och kommunens egna regler för borgen.
Ett nytt avtal med en borgen om100 miljoner utlovades. Vi som var med på ”Salvetiden” vet vad en borgen innebär för Kalmars skattebetalare. En borgen innebär att alla incitament att hålla budget försvinner eftersom kommunen står för risken.

Vi liberaler sade nej till borgen och även till de 29 miljoner som utgjorde ett engångsbidrag. En skattehöjning och de kraftiga besparingar drabbade sen Kalmars  invånare och kommunens kärnverksamheter. Det är helt otroligt att skattebetalarna accepterar ett sådant återkommande slöseri.

Så här förklarade S att de 29 miljonerna skulle återställas: ”I kommande resultatbudget för 2010 ska ingå ett belopp på ca 29 miljoner kronor för engångsanslaget till Kalmar FF. Samtidigt ska budgeteras en motsvarande intäkt (realisationsvinst) vid en försäljning av mark inom Fredriksskansområdet.”
Detta är 7 år sedan och vi får se hur det går med de 29 miljonerna.

För skattebetalarnas pengar, ca 8 miljoner, byggdes därefter också en ny parkering för ca 900 bilar och detta ”beslut” kunde endast utläsas i en detaljplan för området. Helt obegripligt att detta klarade en revision.

Vi närmade oss med stormsteg Salveexemplet  ggr 10 och inte nog med det.
År 2015 startade alltför tidigt de förluster vi förutsett i vår reservation  år 2008. Nu ville KFF att kommunen skulle ta över ytterligare en borgen på 26 miljoner och den säkerhet som banken krävt. Nu var falluckan öppen och det dröjde inte länge förrän KFF:s ekonomi visade sig så dålig att de inte klarade sina kostnader. Dessutom var de nära att falla ur Allsvenskan.

Det visar sig nu sommaren 2017 (efter min fråga i KF) att  S, V, och C haft tät kontakt med KFF och lovat att för skattebetalarnas pengar köpa över hela Arenan.
Återigen ska skattebetalarna ge KFF en engångssumma som redovisas år 2017. Åter trollar man bort kostnaden, köpet och bidraget från diskussionen i budgetfullmäktige för 2018.

Dessa beslut har överklagats 2008 och 2017. Vid beslutet 2008 var det en väldigt hätsk stämning  mot de som prioriterade kärnverksamheter då fotbollsentusiaster såg kostnaden för elitidrottens satsning långt viktigare än skola, vård och omsorg i kommunen.

Denna gång möter jag en stor förståelse  även hos fotbollsvänner, för både tidigare och aktuellt beslut.

Som svar på överklagandet skrev kommunen år 2008 att arenan var en allmännyttig verksamhet och skulle användas till bl.a. kulturevenemang till ridsport, rugby, speedway och stadiumcross. En enda konsert har ordnats innan fotbollsstarten.
Trots löften om gemensamma ansatser, har inget  som kan kallas allmännyttig verksamhet genomförts under alla år.

Då liksom nu räknade kommunen i svaret till länsrätten upp en mängd ofinansierade tänkta idrottssatsningar, för att visa hur brett man satsar i Kalmar kommunen. Erfarenheten visar att det sedan inte blir så mycket gjort och en del av 2008 års ”satsningar” lovas nu igen som satsningar framåt.

Var finns nu alla fotbollsälskare och sponsorer när det knakade?  De förutsättningarna borde prövats. Nu har kommunen öppnat falluckan.  Nya ogenomtänkta och kostsamma beslut och skattehöjningar väntar efter valet om socialdemokraterna får fortsätta styra.

Därför lyfter jag på hatten för de invånare i Kalmar som har modet att överklaga de för skattebetalarna helt ödesdigra besluten.

Kommunerna och landstingen ska förvalta sina medel på sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.
Då liksom nu var underlagen undermåliga och utfästelsen nu om nollsummespel naturligtvis rena lögnen.
Tyvärr visade det sig att man som kommun, även till länsrätten, kan lova runt och hålla tunt utan att ifrågasättas. Kommer detta att ske igen?

söndag, december 03, 2017

Äntligen direktval till regionens politiska styrning!

I veckan hade Liberalerna i Kalmar nomineringsmöte till kommun och Landsting.

Jag valdes till tredje plats på Kalmars Landstingsvalsedel, som nu också blir val till nya regionkommunen som bildas 2019. Det ska bli så kul och känns så viktigt att satsa för fullt i regionens utveckling. Efter trettio år som tjänstgörande  narkossjuksköterska och många år i kommunpolitiken, har jag naturligtvis stort intresse av att förbättra den hälso-och sjukvård som nu skall styras inom en ny regionkommun. 

Det är en regionkommun som bildas efter valet, och äntligen blir det direktval till regionen så som vi liberaler eftersträvat i alla år. Det innebär att regionens invånare  genom sin röst får mer inflytande över regionens utveckling och jag ska självklart jobba hårt för att utvecklingen går i en mera liberal riktning än idag.
Det är bra att vi har ett kreativt näringsliv, men här finns mycket mer att göra för att ge de rätta förutsättningar för att regionen ska lyfta.

Som ersättare i nuvarande regionförbund har jag god insyn och jag arbetar just nu med några partivänner fram förslag till plattform för vårt politiska arbete. 

Men jag har kvar mitt uppdrag som ledamot i Kalmar kommunfullmäktige och där är jag personvald, så det är ett uppdrag som jag känner ett stort ansvar för.

Vid senaste kommunfullmäktige  behandlades majoritetens budget och övriga partiers alternativ till budget.  Liberalerna satsar främst på kärnverksamheterna, som skola och omsorg. Trots att vi vet att en åldrande befolkning och ett stort utanförskap innebär stora kostnader och små intäkter, finns ingen beredskap hos S,V och C. De vill helt enkelt inte tala om de behov som finns idag och de som väntar. Kommunens främsta uppdrag fanns helt enkelt inte med i de rödrödas budget.

Istället presenterar de röda en mängd utredningsuppdrag och ofinansierade idrottssatsningar för att minska kritiken för de rödas omfattande satsningar på monument för elitidrotten. Det är ju lättare att som kommunalråd sola sig i glansen av elitsatsningar än tillsammans med de stora behov som inte åtgärdas för barn med psykisk ohälsa och frånvaron av utbildningssatsningar som skulle ge många barn en bättre chans att lyckas i livet.

Att satsa på alla barns utbildning är en investering som ger en garanterad  utdelning. Den investeringen har vi inte råd att missa.

söndag, november 26, 2017

Vi kan lita på att SD är oförutsägbara

Sverigedemokraterna har nu också klagat på att Ulf får inte vara dum mot dom för då leker de hellre med Socialdemokraterna! Bara de får vara med och leka på lekplatsen.
Ja, varför ställer inte reportrar några frågor till S om det. Det är två centralstyrda partier och säkert  också annat som förenar.

Det ska vara höga krav på att bli svensk medborgare. det är något man ska vara stolt och glad över.
Många invandrare har vittnat om när de står med detta beslut i handen, och det ska vara ett medborgarskap att fira.

Men jag blir riktigt orolig när det nu höjs röster inom SD att invandrade svenska medborgare som begår brott, ska göras statslösa. Eller gällde det även icke önskvärda  infödda svenskar? Och det kanske finns andra människor som skulle anses belasta ekonomin i Sverige. Liberaler står ju inte heller högt i kurs hos SD.

För att göra människor statslösa krävs att vi ändrar grundlagen och det känns skönt att detta inte kan ske inom en mandatperiod.
Företrädaren i SD såg inga problem med det.
Ett beslut nu och ett beslut efter valet 2018, så var det klart. Så lätt ser vissa sverigedemokrater på att ändra grundlagen.

En försmak av ett SD-styrt Sverige? Obehagligt är bara förnamnet.

Nu väntar de bara på att vinna förtroende, så att de kan genomföra sin politik som ingen riktigt vet vad den är. deras landsdagar ger "inriktningen", men förslagen ska vara oförutsägbara..
Precis som Trump vill Sverigedemokraterna  tydligen vara oförutsägbara.
Så oförutsägbara att de nu ska locka nyanlända till sitt parti. Eller åtminstone de som invandrat hit för ett tag sen.

De glömmer tala om att om för dessa väljare , att om Sverigedemokraterna styrt landet, hade dessa människor inte haft Sverige som tillflyktsort idag.
Självklart kommer de att få flyktingar som medlemmar. Det visar bara att även dessa människor, när de blivit etablerade här, är ett tvärsnitt av vilka andra svenskar som helst.
Precis tvärtemot vad SD påstår i andra sammanhang.

Dags också att syna socialdemokraternas vilja att behålla makten med hjälp av SD. Historisk så är väl S det parti som gjort nästan vad som helst för att få en maktställning. Oförutsägbart?
En tvärvändning om makten så kräver?

 SD söker nu förtroende för sin oförutsägbara politik. Vad innebär den  när snöbollen börjat rulla? Lite obehagligt, inte sant?

fredag, november 17, 2017

Företag och förskola är varandras förutsättning.


Lite förvånad blir jag när Stefan Löfven och andra inbjudna grupper ställer sociala pelaren som en motvikt till privat näringsliv och kapital. Det är ju faktiskt så att de är varandras förutsättning.

Även arbetaren som får sin utkomst av en kapitalist med sociala förmågor på arbetsplatsen sneglar misstänksamt på sin arbetsgivare.
Varför då?
Jo svenska arbetstagare  är, efter år av socialistiskt styre och S- märkt LO, så impregnerade av misstänksamhet mot den som riskerat sitt kapital, och bara ser rött  på den vinst företagaren får efter år av slit.

Företag och förskola är varandras förutsättning.
Det är en självklarhet för liberaler. Det som oroar mig är när vissa krafter försöker göra det till en konflikt- för att få en dag i rampljuset.

Sociala frågor behandlades redan i Romfördraget och det finns många rättsfall beskrivna redan innan Sverige gick med i EU ( dåvarande EG).

Idag är Sveriges statsminister huvudrollsinnehavare i Göteborg  och
det är nog första gången där en svensk statsminister frispelat i EU- frågor.
EU är ett område där man söker en samsyn INNAN man frispelar.

Liberalerna har bejakat dagens föreställning, men säkert har Löfven och jag helt olika bilder av innebörden i de 20 målen i det dokument om sociala pelaren som undertecknas idag.

Det lustiga är att statsministern vridit sig som en mask när han förklarat att den sociala pelaren är av största betydelse, samtidigt som han mycket riktigt påpekat att varje land följer sina egna lagar på dessa områden.

Självklart är det också så att alla länder har sin modell som de tycker att andra länder borde ta efter. Alla länder, liksom alla partier i Europaparlamentet, har sina egna bilder om framtiden.
Sociala frågor ska ses i ljuset av den fria rörligheten.

Som liberal vill jag att våra ungdomar och vi  ska kunna  resa fritt inom EU. Det innebär självklart också att vi håller den urgamla diskussionen om ländernas eget och vårt gemensamma sociala ansvar levande.
Grunden för att arbetslösheten och fattigdomen ska minska är kunskap, fred, demokrati, marknadsekonomi och frihandel. Det är därför EU finns.
 
 

lördag, november 11, 2017

Fixarkommunen

Johan Persson, S,  ställer sig bakom speciallösningen.

Ja självklart har han beordrat fram den och ingen  där gör något utan godkännande från JP.
Har någon arbetande på socialförvaltningen haft samma chans och förutsättningar att bygga förtroende i någon del i Kalmar.

När jag ställt frågor om medborgarkontorens framtid förstår jag att detta bara tillhör alla de ”satsningar” som bara syns när de startas och sedan läggs ner i tysthet.

Framförhållning är inte heller socialdemokraternas starka sida,
men nu vet alla i Kalmar kommun några viktiga saker att tänka på
om man vill komma ifråga för ett arbete i Kalmar kommun.
1. Kontakter med kommunen, helst så högt upp som möjligt.

2. Gå genom media. Faktiskt är det också enda gången vi övriga får veta hur det kan gå till. och det är ärligt och bra.

3. att facket tiger när medlemmarna behöver dem misstänker många, men sådan här gånger har de chansen att tala om hur de tänker förebygga turordningstrassel.

 Men detta var väl bra att lösa frågan smidigt?

Vad säger vi om ledare i andra länder som själva tillsätter människor vid sidan om gällande regler? Vi säger att de är korrumperade och att man där måste hålla sig väl med makten för att komma ifråga och i alla fall inte råka illa ut.

 "Jag kanske ska kalla mig Mami" för att komma ifråga, säger någon av de 47 varslade på socialförvaltningen uppgivet. Ja, hon eller han har ju aldrig fått chansen att visa sin kompetens.

 Frivilligkrafter ska tas till vara och uppmuntras, men de kan aldrig ha en gräddfil framför andra som faktiskt öppet  sökt en tjänst i konkurrens med andra

Urdåligt skött för alla inblandade!

 

tisdag, oktober 31, 2017

Historien upprepar sig

Historien från Salveprojektet upprepade sig igår när Kalmar kommun än en gång ska satsa sig ur krisen efter ett borgensåtagande med ett övertagande av Guldfågeln Arena.

Vi liberaler välkomnade år 2007 ett privat initiativ till Arena i Kalmar! Vi biföll en avsiktsförklaring med kommunalt föreningsstöd 5,8 miljoner (indexuppräknat) /år till KFF   och ett  kommunalt engagemang med 24 miljoner för träningsplaner och 45 miljoner för infrastruktur  i anslutning till Arenan.

Den överenskommelsen bröt socialdemokraterna 2008 när beslut togs om
med ytterligare 100 miljoner kr i kommunal borgen och ytterligare 29 miljoner till KFF.

Vi vet ju av erfarenhet från bl. a. Salveprojektet att borgensåtaganden är väldigt kostnadsdrivande och så har det också blivit med åtagandet i Arenaprojektet.
Kommunen gick för två år sedan in och tog över den säkerhet som banken krävt, och detta var första varningssignalen, eftersom kommunens risk nu var ännu större  fanns det nu och ur Arenabolagens synvinkel inga incitament att spara. Det köptes mitt under en ekonomisk kris, en del spelare och man räddade kontraktet. Man klagade på att gräset slits för mycket av att användas en gång i veckan.  Ändå har, i svar på överklaganden, kommunen lutat sig mot att Arenan skulle användas till så mycket mer än fotbollen och vara till nytta för allmänheten i kommunen.

Socialdemokraterna köper nu för skattebetalarnas pengar en Arena och vad gör kommunen om KFF eller IFK Kalmar i en framtid säger att de behöver mycket mer pengar för att ha råd att hyra Arenan. Hyran är redan nu lågt ställd och avtalet synes redan nu skrivet på  KFF:s  villkor

Det finns ju så klart en vilja hos vänstern och socialdemokraterna att fånga i så mycket som möjligt i den socialistiska kontrollen. Kostar det för mycket så höjer de skatten, som de också gjorde år 2009. Vi vill inte höja skatten mer.

Jag vill ju som liberal vill ju att människor ska få behålla så mycket som möjligt av sina intjänade pengar. Kommunen, tycker vi, ska arbeta med att högsta kvalitet ska nås i  kärnverksamheterna och låta människors val styra vad, eller välja själva vilken underhållning de vill lägga pengar på.

I Kalmar är ju övriga föreningsidrotten kraftigt eftersatt.
Nu presenterade socialdemokraterna väldigt lägligt för e Arenabeslutet ett  idrottspaket. Löften till idrotten  är återkommande varje valår och i princip ofinansierade även denna gång.

Friidrotten, simhallen, ishallen och även kulturcentrum har varit med i olika ”satsningar” i minst tio år tidigare.

Nu ska kommunen köpa arenan för 244 miljoner kronor. KFF får även denna gång några miljoner som beskrivs som ett ”engångsbidrag”,  men jag, och flera med mig, finner det ganska troligt att kommunen också  i framtiden måste satsa sig ur krisen ett antal gånger så som kommunen tvingades göra i Salveprojektet.  Där  höll man länge skenet uppe med gratisbiljetter och god marknadsföring, men det var ett enormt dyrt projekt för skattebetalarna.

Historien upprepar sig redan nu.