torsdag, februari 28, 2013

Välkommen Cecilia!
I eftermiddag kommer vår europaparlamentariker Cecilia Wikström på besök och hittills visar Kalmar en stad i strålande sol! Välkommen!

Vi ska också gratulera Sjöfartshögskolan där man i Baltic Maritime Sciense Park utsetts till flaggskepp inom EU:s strategi för Östersjön. Det är en riktigt fin position. Grattis!

Socialdemokraterna har efter flera års maktspel ”i tillväxtens namn” lyckats få över en likasinnad maktspelare i laget.

Inget borgerligt parti har sagt nej till någon tillväxtfråga, och dessutom har socialdemokraterna i alla sina konstellationer haft en klar majoritet för att driva tillväxtfrågor- om man ville. Men socialister har ingen politik för tillväxt.
Ingen tillväxtpolitik blir det, men ytterligare ett parti med hål i fickorna som ska styra Kalmar. Puh…

Demokratin är också att beklaga när Centern tar för givet att de ska behålla de uppdrag som de fått i en förhandling i en borgerlig valsamverkan. Det blir en ny ordning i Kalmar om majoriteten innehar både ordförandeposterna och vice ordförandeposterna. Det visar också vad deras ord är värda i en samverkan.

Centerns gruppledare sällar sig nu också till socialdemokrateras Johan Persson när han vill ha mindre tjafs, som är deras definition på en öppen demokratisk diskussion.
Att sätta nedsättande etiketter på demokratin och deras företrädare är ingen bra utveckling.
Det visar egentligen bara att deras förslag inte håller att prövas mot andra åsikter.
Maktspelet i Kalmar är ganska speciellt och vi får se vad som är nästa drag. Verkstad verkar vara det minsta de har sysslat med under de senaste åren. Däremot mycket tjafs inom sina partier.

Jag är glad att vi har ett seriöst och trivsamt gäng i Folkpartiet, och att vi kan diskutera svåra frågor inom gruppen. Nu har kommunen sålt Biogasen till en privat ägare som har alla förutsättningar att utveckla verksamheten. Och jag blev påmind om att jag då lovat bjuda på tårta vid gruppmötet. Det gör jag gärna.  Grattis till oss alla!

lördag, februari 23, 2013

Tro't om ni vill!

Socialdemokrater skriver idag på Barometerns debatt bl.a. att de vill slopa den andra sjuklöneveckan. Vill då bara påminna om att det var alliansregeringen som tog bort den tredje sjuklöneveckan som socialdemokraterna införde under sin regeringstid. Många vackra ord blir det...

Det är intressant att socialdemokraterna nu föreslår mer av den politik som Folkpartiet och alliansen genomfört, det gäller även inom skolans och forskningens område. Då ska vi veta att Folkpartiet i alliansregering genomdrivit rekordstora satsningar på både skolan och forskningen.
Socialdemokraterna var inte i närheten av dessa satsningar under sin regeringstid, men nu när de är i opposition vill de så mycket.

Nu regerar ju alliansen i minoritet och kan kanske inte genomföra allt de vill.
Men skillnaden kanske är den att socialdemokraterna är bäst på att måla ut vad de vill och alliansregeringen i majoritet är bäst på att genomföra det den vill.

torsdag, februari 21, 2013

Vilken kioskvältare!

I ett färskt dokument fokuserar S på jobb, utbildning och välfärd.
Vilken kioskvältare.

Regeringen står för hopplöshet säger socialdemokraternas partiledare, utan att skämmas, när andra länder ser Sverige  som ett föredöme när det gäller den ekonomiska politiken. En stabil ekonomi är grunden för både företagande och välfärd.
Sverige är ett av de få länderna i EU som har kunnat göra stora satsningar på skolan, forskningen och infrastruktur.  Fram till förra året har socialdemokraternas skolpolitik varit förhärskande, men stora satsningar har gjorts på lärarlyft och en ny genomgripande skolreform börjar nu få genomslag.

Ännu några år får vi nog ändå dras med resultaten av socialdemokraternas flumskola.
Hur lång tid det tar att genomföra reformen med legitimation till lärare visar bara hur välbehövligt detta var.

Det som skiljer mest är att med socialdemokraternas politik hade det inte funnits pengar kvar att genomföra alla vackra ambitioner. Alla de vackra orden och ambitionerna kan ju alla partier ställa upp på och det mesta är regeringens politik med lite annan retorik. Och då kan ju vän av ordning fråga sig varför man ska välja en dyr politik som tidigare fungerat uruselt framför en politik som inneburit att välfärden utvecklas och att kostnaderna minskar.

Hopplöst ser det ut i Kalmar kan man inflika, för nu får två  kostsamma partier sällskap av ännu ett parti med hål i fickorna.
 
 

måndag, februari 18, 2013

Mötesplatser behövs!

Den utlovade motionen om företagsfrukost bifogas nedan.
I Kalmar ordnas företagsfrukost för de företagare som betalar för att få vara med i Destination Kalmars partnerskap. Alltså inte som aktieägare, utan som partner.
Vi ska glädjas åt att ha så smarta företagare, som på detta sätt kan få första parkett på viktig information i kommunen! Socialister har oftast haft full kontroll över vem som träffar vilka, och  äldre kommunstyrelseledamöter kan berätta om hur de  besökte olika företag, för att sen träffas och tala om sina möten.  Idag rapporteras inget från de företagsbesök som kommunstyrelsens ordförande  gör varje vecka, och det har revisorerna också kommenterat. Jag minns själv de frukostmöten som anordnades av kommunen förr och det var otroligt lärorikt. Kommunen har ett ansvar gentemot alla näringar och också att göra Kommunstyrelsens ledamöter delaktiga.

Jag vill att även små företag som inte har råd att köpa sig till en frukostplats ska få viktig information från kommunen! Alla människor kan bidra till att förbättra både livsmiljö och företagsklimat i Kalmar. För även företagare är människor, och lockas till kommuner som har t.ex. en bra skola och omsorg.
Tänk vilken viktig och härlig mötesplats för företagare, forskare och förtroendevalda och vilken kommunikation och utveckling som kunde födas ur dessa träffar!
Därför har vi lämnat in denna motion.


"Partimotion

Från Folkpartiet Liberalerna

Vi bjuder in till företagsfrukost!

Kalmar kommun ordnade tidigare uppskattade regelbundna företagsfika och Folkpartiet Liberalerna har i många år efterfrågat företagsfrukostar, förslagsvis varannan månad i syfte att förbättra kommunal service till företagen.
Kalmar kommun har ett ansvar gentemot alla näringar och vi tror att nya möten kan ge intressanta idéutbyten och förståelse för varandras olika utmaningar.

Revisorerna har påtalat vikten av en ökad kontakt mellan kommunstyrelse och näringsliv, och vi ser detta som ett naturligt forum för kommunstyrelsens ledamöter att möta regionens företagare. Frukosten kan under en försöksperiod finansieras inom enheten näringsliv och arbetsmarknad.

Frukosten kan vara ett sätt i ambitionen att förenkla och förbättra villkoren för företagande i Kalmar kommun. Kommunen kan då också förmedla information som berör företagare i regionen. Frukostarna kan ibland ges olika teman, t.ex. språkpraktik eller företagens kompetensbehov, där inbjudna sakkunniga kan ges möjlighet att informera och företagare kan ställa frågor.

Företagsfrukostar anordnas av flera kommuner idag och för Kalmar kommun vore det ett utmärkt sätt att förbättra det lokala företagsklimatet.
Informationsutbytet ska i kombination med andra åtgärder bidra till att vända trenden i Svenskt näringslivs ranking.

Folkpartiet Liberalerna föreslår kommunfullmäktige besluta :

- Att under en försöksperiod av två år inbjuda näringslivet till företagsfrukostar i kommunens regi för att på detta sätt skapa ett bra samarbetsklimat samt få tillgång till näringslivets synpunkter på kommunens verksamhet

- Om försöket faller väl ut permanenta företagsfrukostar i Kalmar kommun.


Inger Hilmansson     Björn Brändewall    Birgitta Nordlöw

Anna-Britt Wejdsten    Kent Pettersson    Sahadet Mavraj"

torsdag, februari 14, 2013

Ungdomarna vill stanna i Kalmar!

Enligt Sveriges kommuner och landsting innebär den nya skatteunderlagsprognosen att skatteintäkterna blir bättre än tidigare. Flera tecken tyder nu på att vi rör oss mot ljusare tider.  Trots vikande arbetsmarknad kommer ändå kommuner och landstings skatteunderlag att utvecklas förhållandevis väl. Det verkade också vara Riksbankens bedömning igår, när de lät räntan ligga kvar på samma nivå.

 Idag var jag på Kalmarsunds promotions lunchmöte och temat var idag hur vi bättre ska ta tillvara på den unga kompetensen.
Just detta att konjunkturen nu vänder och ökar efterfrågan på rätt kompetens gör det än viktigare med att vi samverkar, men som den skickliga moderatorn Sofie Gunnarsson framhöll så har vi  hört det där om skola- näringsliv några gånger redan.
Nu är det verkstad som behövs!

Många som kommer från andra orter i landet vill ändå stanna kvar här i Kalmar efter studierna. Ungdomar saknar då de nätverk som de har hemmavid och de föreslog en portal som det senare visade sig att Linnéuniversitetet redan höll på med.

Typiskt att ingen annan visste det. Det visar vilka stuprör vi fortfarande arbetar i.
Det visar också hur bra det är med dessa möten mellan människor och hur lätt vi kan utbyta  information med varandra.

Dessa ungdomar saknar också bostäder när de vill stanna kvar efter sina studier.
Vi såg också i Östran idag hur skriande stort behovet är när inte ens kvinnojouren kan få tag i lägenheter till våldsutsatta kvinnor.
Kanske Kalmars privata fastighetsägare här kan visa ett stort socialt ansvar och låta upp sina lägenheter.  Jag tycker dessa kvinnor straffas två gånger om de blir utestängda från bostadsmarknaden på grund av att de bott ihop med  en förövare som de nu flytt ifrån.
Vi kanske också skulle behöva en portal för bostadsmarknaden också?

För att visa vad jag vill göra åt det här med mötesplatser  i kommunen, ska jag i kommande inlägg lägga in min senaste motion om företagsfrukost. Den ligger väl i linje med ambitionen att hitta nya nätverk.

söndag, februari 10, 2013

S och C minskar. FP ökar!


Centerpartiet i Kalmar  har med stor majoritet valt att hjälpa socialistiska majoriteten i Kalmar till ett fortsatt maktinnehav, och det får vi respektera.  Jag kommer självklart att sakna några centerpartister, som jag vet ville ha ett icke socialistiskt styre i Kalmar, men jag inser också att en allians utan en så motvillig partner nu istället kan bli ett mycket starkare alternativ i valet 2014.

Delar av min förra blogg blev en artikel och Johan Persson körde i tidningen varianten om personangrepp, när han inte har några motargument. Han har ju även tyckt det om media ibland, när han inte själv fått sista ordet. Nu är det också så, att han har själv centrerat all makt så starkt till sin egen person, att när makten ska kritiseras, faller det självklart på honom själv.  

Jag kunde bidragit med att han har fel när han i tidningen säger att S ökar och att FP tappar. Socialdemokraterna har i senaste mätningen minskat från 34,4 procent  i november till 29,8 procent nu, men eftersom han vet att ingen kollar, kan han chansa. Centern har 3,3 procent. Folkpartiet liberalerna går framåt, men vi är självklart inte nöjda med 7,2 procent.

Bra om alla nu kan få möjlighet att fokusera på politiken, för här finns så otroligt mycket att göra i Kalmar.

 

 

 

 

 

fredag, februari 08, 2013

Härskar genom söndring!

Vi liberaler har ju en het övertygelse att människor ska kunna ta makten över sina egna liv och därmed också kunna påverka det samhälle vi lever i.
Vi tror att kunskap är den viktigaste vägen att uppnå detta, och därför satsar vimmer än något annat parti på skolan och barnens framtid.

Folkpartiet har drivit denna politik helt konsekvent, men vi ser att socialisterna i Kalmar, oavsett vem de "samarbetar" med driver en helt annan politik. Skolan har mindre resurser än våra jämförelsekommuner, medan satsning på elitidrott och besöksnäring fördubblas.

Vi får så  olika budskap om politiska konstellationer från övriga partier ,  så vi har kommit överens om att avvakta deras bestående  ställningstaganden i politiken och i partierna innan vi i vårt parti avgör trovärdigheten.  En röst på Folkpartiet kommer dock alltid vara en röst på en icke socialistisk politik och på en allians som just vill flytta socialdemokraterna från makten.

Lite förvånad blir man då över dagens debattartikel från Anders Andersson, som tillsammans med alliansen gick till val på att flytta socialdemokraterna från makten, nu skriver en artikel där vi som hört Johan Perssons olika anföranden, känner igen nästan vartenda ord.
Med andra ord står där bara sådant som alla andra partier kan hålla med om, och när det gäller  t.ex. företagande, högre utbildning  och föreningsliv vet jag inget parti i Kalmar som motsatt sig satsningar för framtiden inom dessa områden.

Däremot när vi kommer  till praktiken, har det visat sig att socialdemokraterna genom utredningar, ständiga omprioriteringar och inre meningsmotsättningar förhalat och försenat en god  och stabil utveckling av i de flesta mål de föresatt sig själva och sagt sig vilja uppnå.
Ekonomin i kommunen är i botten, tillfälligt justerad med en fastighetsförsäljning, och man vill inte själv stå ansvarig för det bokslutet.


Johan Perssons livsluft är att se hur långt han kan driva sitt maktspel, och det är för mig obegripligt att rutinerade politiska ledare drar med sig sina partier  i ett spel som bara kan gagna socialdemokraterna.
Johan Persson härskar genom söndring. Som jag ser det struntar han i hur det går för människorna som bor här. Han sätter Kalmar på kartan för att han själv vill sättas på kartan.

Tyvärr lockas några av dessa metoder. Andra sluter upp till den socialistiska sfären för att kanske känna sig mer skyddade . I båda fallen kan man konstatera att dessa personer, oavsett bevekelsegrunder, nu  tillhör   Johan Perssons och socialdemokraternas bästa valarbetare.
måndag, februari 04, 2013

Dags för nya tag i öppenhetens tecken!
Vid kommunstyrelsens sammanträde i morgon lämnar kommunledningskontoret sin årsrapport för 2012. Denna sista årsrapport för den gamla organisationen visar att här finns en stor förbättringspotential, och det har jag också pekat på tidigare.

Måluppfyllnaden är för 2012 bara 54 %, och det kan ingen kommunledning i världen vara nöjd med. Att antalet anställda ökat kraftigt i den gamla organisationen, bekräftar bara det faktum att mer resurser inte med automatik ger mer kvalitet och effektivitet. I Kalmar saknas den öppenhet och långsiktighet som bygger en stabil ekonomi och som ger pengar över till utveckling av Kalmar.  

Ett exempel är att man år efter år räknar in exploateringsintäkter som inte finns är bara en stor skandal. -39,2 miljoner år 2011 och -23, 7 miljoner år 2012. Inte heller har man justerat den förväntade intäkten för nästa budgetperiod. Man skyller på oförutsedda förseningar men om beräkningarna vore riktiga skulle vi väl någon gång under alla dessa år gjort ett rejält överskott på denna verksamhet.

Kommunledningskontoret, som styrs direkt av den socialistiska  ledningen står för en stor del av budgetavvikelsen. Inget bra föredöme för övriga nämnder och styrelser precis.

I morgon ska också det preliminära bokslutet för 2012 redovisas.
Numera blir det allt kortare tid för de ekonomiska redovisningarna. Handlingarna kommer sent och denna gång har de inte ens redovisats i arbetsutskottet, utan kommer idag, dagen före kommunstyrelsen.

Om detta är en ny trend så måste den brytas.
Det är en viktig del i demokratin att vi tillsammans med övriga förtroendevalda hinner sätta oss in i de ekonomiska redovisningarna och att  invånarna i Kalmar känner sig informerade före beslut.

fredag, februari 01, 2013

Det börjar med barnen!


Finner till min glädje att det nu finns en checklista i den kommungemensamma verksamhetshandboken som stöd för att alla verksamheter ska kunna leva upp till FN:s konvention om barnets rättigheter.

Barnen, som ju inte har någon rösträtt på valdagen, blir ibland väldigt bortglömda, kanske just på grund av att de inte själva kan driva sina frågor.
Folkpartiet här i kommunen har ju många gånger efterfrågat en barnchecklista och att kommunen säkerställer att barnkonventionen följs i planering och beslut. Att tänka efter före spar både tid och pengar.
Folkpartiet liberalerna vill  upphöja barnkonventionen till lag, men tills vi får alla med på det, är jag glad för de små stegen framåt.

Det område där barnen uppmärksammats bäst är ju inom besöksnäring och kultur i Kalmar och det har ju dessutom visat sig vara ett vinnande koncept. 
Min övertygelse är att det också är ett vinnande koncept att satsa på våra barn i den mera rutinmässiga kommunala verksamheten.

Om mera resurser satsades i förskolan och skolan, tror jag att vi ser fler trygga och välutbildade barn som går ut i vuxenlivet med framtidstro. Det är där vi också lägger grunden till en välmående kommun som lockar till sig välmående företag.
Men det börjar med barnen!