måndag, januari 31, 2011

Idag håller världen andan!

I Tunisien väckte en enda människas vanmakt den vrede hos folket som nu innebär att demokratiska val förbereds! Så mycket inneboende frihetslängtan måste någon gång få luftas och de flesta av världens ledare deltog i frihetskören.

Vi får hoppas att Egyptens folk kan känna samma stöd från stora ledare denna gången.
Det mod som unga människor och barnfamiljer visat när de fyllt torg och gator är nästan obegripligt när man tänker på vilka risker de utsätter sig och sina närmaste för. De har dessutom skyddat museum och viktiga byggnader från de element som är utsända att skapa kaos och på så vis kunna ge Mubarak ett alibi för att beordra våld mot folket.

Den fruktade polisen ska idag gå till jobbet igen och vi vet inte om det är för eller emot en fredlig utveckling. Jag tror att alla människor som är för demokrati och frihet idag skickar tankar och hopp till Egyptens folk. Vad vi kan göra är att gräva där vi står och kämpa för utveckling av demokrati och frihet där vi är. Demokratin är en känslig blomma som behöver skydd och näring varje dag!

Idag håller världen andan! Men vi som tror på demokrati måste tro att även Egyptens folk ska belönas för sitt mod.

fredag, januari 28, 2011

Lånekarusellen snurrar på!

På tisdagens arbetsutskott ska ett preliminärt bokslut för 2010 redovisas. Resultat uppgår till 77,1 miljoner och visar igen att Kalmars innevånare hade kunnat besparas den kommunala skattehöjning som alltid slår hårdast mot de med lägst inkomster.

Majoriteten lät i värsta högkonjunkturen Kalmar kommun sälja resterande del av Energibolaget till Kalmar kommunbolag AB för att trolla fram lite nya snabba pengar.
Regeringen gav kommunen tillfälligt konjunkturstöd som hjälp i krisen och därför och bara därför kan man (trolleriet inräknat) tala om att man uppfyller de finansiella målen över en femårsperiod.

Än nämns inga åtgärdsplaner för att klara en långsiktigt hållbar ekonomi och spara till framtida investeringar. Ännu prioriteras elitfotbollens 20 matcher om året framför näridrottsplatser och satsningar på de små föreningarnas ungdomsverksamhet.

Varför spara när man kan låna, resonerar tydligen Johan Persson.
På samma arbetsutskott ska majoriteten besluta om nya lån om sammantaget 200 miljoner. Det blir nästan en fördubbling av lånen!

Dessutom har kommunen borgensåtaganden på långt över två miljarder.
Till detta kommer snart borgen för Arenan med 100 miljoner.

Det är lätt att vara generös med andras pengar!

tisdag, januari 25, 2011

utan tankställe - inga miljöbilar

Kalmar kommun har i politisk enighet satsat på biogasproduktion för att få igång en efterfrågan och ge service till invånare och besökare. Utan tankställe inga miljöbilar!
Men kommunen skall också våga ta ett steg tillbaka och stödja det företag som vill etablera sig inom området.
Allteftersom oljan tryter (även om få erkänner det)kommer nya behov och biogas kommer säkert att följas utav nya spännande lösningar!

Det är fantastiskt att Norra Möre nu vill satsa på fordonsgas i Kalmar!
Efterfrågan ökar hela tiden och nu när marknaden är intresserad är det inget självändamål för kommunen att producera Biogas, men kanske behövs både ännu en tid. Kommunen kommer att ha ett allt större behov av biogas men kan bli kund också.

Det var mycket intressant att lyssna på den rapport som Norra Möre lämnade i går, och följa deras resonemang fram till det förslag som nu är känt.
Det är en miljövinst ur många synpunkter, när företagare söker nya vägar som att förädla gårdens biprodukter och spill till energi. Kan de dessutom tjäna en slant på det hela är de bara att gratulera!

fredag, januari 21, 2011

Rena Rama Arenahysterin enligt SKL!

ÄVEN SKL EFTERFRÅGAR FINANSIERINGSPRINCIPER FÖR ARENOR! FOLKPARTIET LIBERALERNA I KALMAR VÄLKOMNAR STÖDET!

Nedanstående text är klippt ur tidningen Dagens Samhälle där miljardrullningen och Arenahysterin beskrivs. Inslaget är författat av Chefredaktör Mats Edman


"Stans hjältar bygger sig ett monument

Min tes är att politiken domineras av medelålders män som gärna umgås med ortens lokala idrottspampar och byggmästare. Tänk er vilken oslagbar kedja de tunga grabbarna bildar! Kommunalrådet. Idrottsbasen. Byggmästaren. Byns hjältar, helt enkelt!

Lägg sedan till att sport är något som många väljare anser att de själva är experter på. Om lokalpolitikerna går sportens särintressen till mötes och bygger sig moderna monument hoppas de förstås få mötas av folkets kärlek. Lokaltidningen, där de tunga opinionsbildarna jobbar på sportredaktionen, jublar.

Idrottsklubben får dyra grejor och hoppas kunna satsa på ännu större arrangemang i direktsändning via tv och webben. Hur byggmästaren ser på saken är ju inte mycket att fundera på; hans favoritsport heter entreprenadbingo!

Är jag fördomsfull? Kanske, kanske inte. Men kostnadsmedvetna och försiktiga politiker som försöker hejda arenatsunamin ute kommunerna kämpar för sin existens när de ifrågasätter ryggkliandet och miljonrullningen.

Därför är det klokt att SKL larmar och stöttar. Det är ju inte alls självklart att skattebetalarna ska stå för risker, hyressubventioner och förlustgarantier medan klubbarna lägger vantarna på intäkterna".

torsdag, januari 20, 2011

Cykelfärja ger ingen frisedel för trafikverket!

Nu finns ett förslag till cykelfärja från Färjestaden till Kalmar och det välkomnar jag. Kalmar är en kuststad och delar med Öland ambitionerna att utveckla det som gör oss än mer attraktiva. Jag tror att en cykelfärja kan vara ett utmärkt komplement till EN GRATIS CYKELBUSS, men kommer inte att vara ett alternativ för cykelpendlarna.
Vi har ännu inte sett utvärderingen av sommaren 2010 en avgiftsbelagd cykelbuss men vet ändå att det inte var ett alternativ för pendlarna.

Det går att ta ut helt olika avgift för att locka turister i förhållande till de cykelpendlare som kör bil resten av året. För pendlaren är tiden och priset viktigast och båten kräver bra väderförhållande och absolut tidtabell.
För besökaren blir varken priset eller tiden lika viktigt och jag tror att många både med cykel och utan kommer att använda båten.

Dessutom kvarstår faktum att Trafikverket har stängt av Ölandsbron för cyklister och har en skyldighet att ge dem ett kostnadsfritt alternativ. Därför kan inte Trafikverket köpa sig fri genom ett bidrag med en halv miljon för en cykelfärja som i första hand kommer att vara attraktiv för ickependlare.

Här tycker jag att kommunerna lägger sig alldeles för platt för Trafikverket.Dags att ändra på det!

måndag, januari 17, 2011

Eftersatt underhåll - ett S-sätt att skapa överskott.

Mögel, läckage,råttor, fuktskador och trasiga fönster. I andra verksamheter kan det skrivas personalbrist eller eftersatt vägunderhåll. Familjebadet har ett eftersatt underhåll och VA-nätet rustas på grund av att vissa delar är helt vittrade. På så vis har man gjort överskott och fått beröm av ledningen.

Detta är bara en bild av kommunens "Budget i Balans" arbete. Man sparar på underhåll och satsar på sånt som syns.

Om man inte fortfarande kan skilja på investeringar och underhåll i redovisningen så har man ju inte lärt någonting av de misstag kommunens bostadsbolag Kalmarhem AB gjorde.
Där behövdes en duktig ekonom för att hitta felen, men med kloka ledare kan man ta nytta av dessa erfarenheter. Budget i Balans måste innebära en ordentlig genomlysning av verksamheten. Det blir nu tydligt för alla att det inte hjälper att bara byta namn och ändra organisation. Sorgligt att det ska behövas, men ett erkännande till oss som föreslagit det.

Man måste sätta mätbara mål och åtgärdsplan för ett verkligt Budget i Balansarbete.

För att stimulera arbetsmarknaden skulle ju en mängd extra arbeten göras under den ekonomiska krisen. Räckte det bara till ytbehandling inför valet? Hur har dessa ambitioner förverkligats? Utan mätbara metoder och mål får vi inte svaren.

lördag, januari 15, 2011

Demokratin är det viktigaste!

Ja, nu känns det som om allt är igång på riktigt i kommunpolitiken. I dagens Östran uppmärksammas Björn Brändewalls blogg om sin första upplevelse som kommunstyrelseledamot. Johan Persson var märkbart irriterad när jag ifrågasatte att kommunen nu ska stå för kostnaderna för parkering, dagvatten m.m. och detta utan att beslut är tagna i ärendet. Det beslut som finns säger att den som driver Arenan ska köpa marken och bekosta parkeringsplatserna.

Socialdemokraterna kan nu utan vidare betala för 1100 parkeringsplatser till en parkering avsedd för 25 elitmatcher per år, men har inte satt av en krona för den parkeringsanläggning i centrum som är utredd sedan 80_talet och som vi så väl behöver.

Eftersom ingen stoppar Johan Persson, (tvärtom kan han luta sig mot ett framgångsrikt val och väldigt tysta medborgare) fortsätter han att rumla runt med skattepengarna som om de var hans egna. Jag var den enda som ifrågasatte detta i Kommunstyrelsen och det är så klart irriterande för majoriteten.

Annars kunde socialdemokraterna ha sagt att ”alla var med på dessa kostnader”. Ett ben som liberalismen vilar på är just de demokratiska principerna, med en öppen beslutsprocess och respekt för varandras åsikter. Vi håller ju också kunskap och bra beslutsunderlag väldigt högt, men fick inte bifall till en komplettering av motiven till kostnadsökningen och en bättre redovisning inför Kommunfullmäktige. De beslutsunderlag som vi får ska ju också lätt kunna läsas av varje medborgare i vår kommun.

Johan Persson hade lätt sluppit all irritation med en mera tydlig beslutsprocess och genom att redovisa hur besluten fattats och var kostnaden skall tas. Istället väljer han att, utan något sådant förslag i sin organisationsutredning före valet, ensidigt stryka mig som oppositionsråd och minska min politiska tid i arbetsutskottet med 20 % till 40 % tjänstgöring. Klart att jag med mindre tid har mindre möjligheter, men tysta mig med sådana metoder det funkar inte på mig!

Jag glad att jag för mitt partis räkning nu också har ett uppdrag i regionförbundets styrelse. En viktig informationsbas inför regionaliseringen och jag kommer att skriva om det längre fram. Är det något jag vet om regionförbundet redan nu är att där finns ett stort demokratiskt underskott eftersom det t.ex. är indirekta val, alltid konsensusbeslut och väldigt lite öppen diskussion och kommunikation med medborgarna.
Det är självklart också medias ansvar och där finns mycket kvar att göra!

onsdag, januari 12, 2011

Kommunerna nästa bubbla?

Läs gärna Dagen Industri Debatt idag: "Kommunerna riskerar att bli nästa finansiella bubbla.
Vad Grekland, Irland och Portugal är för EU – är kommunerna för Sverige. Men när kommunerna missköter sin ekonomi ringer inga varningsklockor, skriver Hans Jensevik, Svensk Kommunrating".

De argument som DI nu beskriver använde jag när vi sa nej till att kommunen skulle gå med i Kommuninvest. Förutom att kommuner har andra uppgifter än att driva bankverksamhet har vi nu inte ens de spärrar som banker i övrigt sätter.

Läs gärna också kommentarerna som ganska entydigt illustrerar den kommunala sjukan som från och med 2006 nått även Kalmar kommun. Att låna till investeringar och dra ner på välfärden i övrigt är framsynt.

Senast i går på kommunstyrelsen kom det fram (i texten på en detaljplan!)att plånboken öppnats för Arenabolaget som helt plötsligt inte själva ska betala de parkeringsplatser de behöver för sin Arena.Socialdemokraterna styr och ställer själva med skattebetalarnas pengar, utan beslut och utan redovisning.

I Kalmar har man sedan 1980 visat på behov av ett parkeringshus men av politiska skäl
har det bara skett en förflyttning framåt vart fjärde år. I centrum finns ett skriande behov av P-platser varenda dag, men den rödgröna majoriteten väljer att bekosta en parkering med 1100 platser som kommer att användas högst 25 gånger om året.
Denna nya kommunala kostnad finns inte redovisade i någon budget och något beslut om att kommunen nu ska stå för kostnaden är inte taget. Så går det till i Kalmar! Och vi får ju låna hos Kommuninvest.

lördag, januari 08, 2011

Gå före i Kalmar!

Bra att kvinnors situation på arbetsmarknaden nu uppmärksammas av flera partier.
Socialdemokraterna har ju så länge jag kan minnas haft rätten till heltid som ett vallöfte.
De riktar dock alltid in sig på att det är privata företagare som ska införa reformen och som självklart för socialister vill de helst lagstifta om heltid för alla. I Kalmar har det varit mycket ord, utredningar, projekt och väldigt lite substans och resultat.

Det har aldrig fallit de rödgröna in, att som den största arbetsgivaren föregå med gott exempel.
Här i Kalmar har socialisterna i kommunen överlåtit åt omsorgspersonalen att fixa heltider själva ”med befintliga resurser”. När jag ställde en fråga om detta i fullmäktige använde de alla kända medel att bortförklara sina vallöften. Det innebar dock att man flyttade fram målet för sina löften ännu ett år, vilket är mer regel än undantag för målsättningar från den rödgröna majoriteten.

Folkpartiet har haft detta med som en jämställdhetsfråga under många år eftersom det är så typiskt att det enbart verkar vara en svårighet på kvinnodominerade arbetsplatser. Förr utnyttjades reglerna på arbetsförmedling också så att kvinnor som rutin ersattes för resten av tiden av staten och på så vis nöjde sig många kvinnor med att ha en halvtid trots att möjligheten till heltid fanns att söka.

Mycket traditioner med kvinnor som hemarbetare ligger i grunden, men det får inte bli ett hinder för de kvinnor som vill eller måste försörja sig på en lön.
Vi liberaler hade denna fråga med som ett uppdrag i vår budget för 2011 men det förslaget avslogs av majoriteten. Så mycket värt var deras vallöfte!

måndag, januari 03, 2011

Krisberedskap - ett allt bredare verksamhetsområde.

Ingen kan undgå att skakas av den händelse som innebar en kvinnas död i samband med att hon blev instängd på Kalmar Slott. Det är inte svårt att föreställa sig hur det vore att känna sig instängd och utan egen förmåga att ta sig ut. Ett dödsfall drabbar alltid nära och kära hårt, men med en mängd obesvarade frågor blir sorgen än svårare. Också därför är det viktigt med en nogrann utredning och krisberedskap.

Självklart har denna tragiska händelse lett till att Destination Kalmars styrelse, med hjälp av berörda myndigheter och förvaltningar,utvärderar en utredning om hur rutiner och information om nödutgångar och annat fungerat och kan förbättras i samtliga obevakade publika fastigheter.

Det väntas många rapporter till Kommunstyrelsen på det nya året.
Vattenläckan och snöröjningen är bara två av många.
Vad är bra och vad kan förbättras. Det är självklara frågor att arbeta med varje dag och i varje verksamhet i vår kommun.