fredag, september 30, 2011

Långbänk var ordet!

Det är helt otroligt hur länge man kan lyckas hålla ärenden "under utredning" i den politiska världen. Inför den förra mandatperioden skulle landstinget och kommunen enas om en mängd välfärdsfrågor som länkar in i varandras verksamheter.
En av dessa verksamheter var Barnahus, ett samarbete mellan alla inblandade och berörda parter för att snabbt kunna lagföra förbrytare och se till att barn får hjälp vid övergrepp.

Fortfarande utreds detta och eftersom uppklarningsprocenten är som den är får många barn gå tillbaka till sina förövare som ibland är de egna föräldrarna. Landstinget har en stor del i långbänken.

På tisdagens kommunstyrelse presenteras kommunens svar på Alliansens ( i både kommunen och landstinget) förfrågan om vad som händer med en satsning på Unga Vuxna i ett samarbete mellan landstinget och kommunenerna i länet. Efter femårs utredande har inte Ännu inget samarbete startat, Ett halvhjärtat engagemang från psykiatrin och främst den socialdemokratiska landstingsledningen har också här lett till långbänk.
Kommunen har t.o.m. Haft lokal ordnad, men utan engagemang från landwstinget kan inte denna verksamhet bedrivas.

I sitt svar till kommunen beskriver landstinget en rad bortförklaringar, som om man vidtagit andra åtgärder som kan ersätta Unga Vuxna. Nu ska man utvärdera de mottagningar som startat. Kommunen svarar dock föredömligt att behovet är oförändrat och bör prioriteras. Kommunen har ett välfärdsbokslut och även andra rapporter som visar att behovet växer.

Det har tyvärr blivit så att landstingets försummelser kommunens invånare och kommunens politiker har inte som landstingets, någon ytteligare instans att skicka behövande människor till. Det handlar om kostnader men framför allt om ansvar för sitt verksamhetsområde.

Detta är bara ett par exempel på att socialdemokraterna inte mäktar med att ta ansvar för den gemensamma välfärden. Att De inte på fem år lyckats nå fram till ett smartare resultat är bara för sorgligt när man tänker på alla ungdomar som kunde få hjälp innan de blir en diagnos i sjukvården. ett par exempel på "välfärd" i socialdemokratisk tappning och att de gamla landstingen inte riktigt förmår att lösa dagens problem.

måndag, september 26, 2011

Demokratin måste erövras varje dag!

Första kommunfullmäktige sen budgetfullmäktige i juni. Därav många interpellationer.
Vi får se om det nu blir så att vi får detaljplanerna för kännedom till de politiska partierna igen. Av oklar anledning har vi tagits bort från sändlistan för ett par år sedan. Dessutom ska vi noga följa att samrådsmöten nu läggs ut på hemsidan. Det är lätt att förstå hur de attityder som präglar samhällsbyggnadsförvaltningen, enligt olika kvalitetsundersökningar, uppstår.


Jag hade i en interpellation efterfrågat Samråd och information kring regionfrågan . När Fanerdun ville etablera sig här rådde samma osäkerhet som Johan Persson nu förklarar sin ovilja att informera om regionfrågan.
Att utan information eller någon förankring i processen bjuda in till öppet hus var ju dömt att gå obemärkt förbi.

Som man frågar får man svar.

Yttrandet över biogasen får jag anledning att komma till. Men nu fick vi inte ändra någonting!
1. Man hänvisar endast till den revisorsrapport som gjordes under sommaren, men den första rapporten och brevet till komunfullmäktige kom i mars.
2. Hela yttrandet lutar sig mot ett möte i maj som varken har ett protokoll eller närvarolista.
3. Men kommunbolaget var där skriver man, trots att varken kommunbolagets styrelse eller presidie som var med på mötet.
4. Det står också att KS och KF var där vilket bevisligen är helt felaktigt.
Vilka var där? Ja det vet vi inte och vad ska man tro på? Man får en känsla av att detta ska få de som läser yttrandet att tro att det var en bred representation på detta möte, men jag tror att det liksom i KSRR var noga utvalt vilka som skulle komma.

Inga obekväma frågor här inte.

När Malins interpellation om KSRR:s ordförandes otillbörliga hantering av Vd: s avgång startade som sista punkt gjorde socialdemokraterna allt för att förhindra en diskusion om ansvarsfrågan.
Det var tydligt att man Kommunstyrelsens ordförande som givit sitt stöd för hanteringen skulle distanseras från ansvarsfrågan.
Men det är han som givit klartecken till hanteringen och uttalat sitt förtroende för Steve Sjögren efteråt.

Får detta passera så är demokratin i Kalmar på ett sluttande plan. Revisorernas kritik är entydig och att trotsa deras uttalanden visar att socialdemokraterna i Kalmar står över vanliga regler.
Och tyvärr finns det alltför många som drar alla förtroendevalda över en kam. Det är så vi skapar politikerförakt och tyvärr smetar det över på oss alla. Vilka andra medborgare kunde på sina arbetsplatser klara sig utan att ta ansvar för otillbörligt beslutsfattande och att utan styrelsebeslut försnilla mer än två miljoner.
Demokratin får vi erövra på nytt och på nytt. Det var därför jag ville gå in i diskussionen. jag är glad att vi var många som deltog.

Väldigt många frågor i Kalmar berör numera den demokratiska processen. Och revisorerna har väl aldrig förut haft så mycket att göra!

fredag, september 23, 2011

Social demokrati..

Tänk vilket gratismaterial stå upparna och revymakarna har haft denna veckan.
Alla olika förklaringar till varför ganska unga politiker kan sitta på ändan fram till pensionen med full lön är helt fantastiska.

Problemet är väl att arvoden och "arbetsförhållanden" medan man har uppdragen, inte lockar många med höga utbildningar/höga löner eller företagare i större företag att sadla om.
Liksom i alla jobb ska man ha betalt för det arbete man utför och de som är duktiga företagare och anställda får gärna tjäna mycket pengar för mig. Det är helt destruktivt att skattesystemet med full lön ska försörja NÅGON som är arbetsför och inte utför arbetet längre. Är man sjuk så får man ju sjukförsäkring. Det märks att dessa pensionsregler kommit till i en tid när bidrag och svartjobb var lika naturligt som att tjäna pengar på ett vanligt arbete.

Men ansvaret då?
Jag brukar beskriva skillnaden i ansvar mellan mitt jobb som narkossjuksköterska och politiker.
Som sjuksköterska kan jag inte göra om beslutet när jag räknat ut dosen och gett sprutan, men det går ju ofta att ta om ett dåligt beslut i politiken.
Jag anser dock att jag har ett stort ansvar som förtroendevald.Och det ska jag ha!

Men när man bara kan gå vidare och låtsas som ingenting efter flera övertramp som i KSRR så kan man ju undra.Vilket ansvar har man som ordförande?
"alla kan vi göra fel" var kommentaren från socialdemokraterna genom sin ledare.

Men mer än två miljoner kan man ha till bättre saker, förutom det demokratiskt klantiga i hanteringen. Kanske är det detta som är Social Demokrati!

tisdag, september 20, 2011

Som man bäddar får man ligga!

Vi har i Sverige i alla fall reformer att diskutera. Så ser det inte ut i övriga Europa!
Men vad trött man blir på att lyssna på budgetdebatten!Och det tycker jag som ändå ÄR intresserad.Samma gamla diskussioner och t.o.m 90-talskrisen dammas av. Så jag kan fortsätta antikrundan ett varv till.

Jag kan påminna om att Sten Andersson, S skyllde vår dåvarande partiledare Bengt Westerberg för att ha en felprogrammerad hjärna när han föreslog en skattereform på 80-talet. Vi vet ju hur det gick med socialdemokraternas vidlyftiga ekonomiska politik och avdragsmöjligheter på lån. Så bäddade de för 90-talskrisen.

Några år senare tvingades socialdemokraterna med Folkpartiets hjälp genomföra den skattereform som de förringat så. Nu häcklas Folkpartiet liberalerna av S för att vi anser att man ska få ha hälften kvar av en arbetad inkomst.
För dem finns bara ett recept: skattehöjningar och subventioner. Det är så man får kontroll över människorna.Men som man bäddar får man ligga.

fredag, september 16, 2011

Glöm inte de demokratiska lagarna!

Det är rörande att Anna Thore är så mån om det kommunala biogasbolagets framtid. Lika skrämmande är det att hon fullständigt struntar i Kalmars skattebetalare. Senaste bolaget som skulle satsa sig upr krisen var Salve vid dämmet. En av Johan Perssons första åtgärder som kommunstyrelsens ordförande var att slänga ytterligare borgenspengar i sjön för Salve.

När sådana politiker får för mycket inflytande bränns inte mycket energi på konsekvensanalyser och realistiska ekonomiska kalkyler. Jag är djupt bekymrad eftersom redan tidigare socialdemokratiska bolagsordföranden försummat underhåll och hållbar ekonomi, vilket gör att man nu, när andra kommuners bolag gör vinster, i Kalmar bara får lappa och laga.

Detta visar bara en sida av problematiken med Kommunal bolag. Den andra tydliggör Anna Thore tydligt för, när hon säger att vi som politiker inte lagenligt kan skriva debattartiklar som inte faller den styrande majoriteten i smaken. Jag tycker att Anna Thore är skyldig att visa den lagparagraf som visar var detta står.

Glöm då inte bort att vi också lyder under kommunallagen och de demokratiska lagar där vi har en skyldighet att hålla våra invånare informerade och en uppgift som förtroendevalda att meddela vår åsikt till våra väljare.

onsdag, september 14, 2011

Hur uppfyller vi barnkonventionen för ALLA barn?

Igår lyssnade jag på en fantastisk redovisning om resultat av en enkät som berörde särskolebarn i högstadium och gymnasium. Forskaren Ulf Blomdahl gjorde detta ämne väldigt levande och begripligt. Trots att luften var helt slut i rummet gick tiden väldigt fort fram till pausen.Tyvärr skulle jag vidare till ett annat möte, men vi kommer att få resultatet i sin helhet.

Denna undersökning berörde ett flertal kommuner och deltagandet från Kalmar var lite haltande.
Intressant var att vi gärna lägger vikt vid vad man "har i ryggsäcken" men kanske inte lika mycket tittat på hur idrottsrörelsen är organiserad.


Något som jag tror förbluffade många var att "inkluderade särskolebarn" inte hade någon ökad kontakt med andra barn på raster och fritiden.Man funderar ju då på om man inte känner sig än mer ensam i den miljön. Måste gå att förbättra!

Om Kalmar fick dåliga siffror på några områden, ska man komma ihåg att andra kommuner, som inte undersöker, kan leva länge i tron att de gör det bästa för sina elever. Det bästa är självklart att våga undersöka för att kunna ändra och göra något åt det som gått snett.
Det allra, allra bästa måste vara att veta vad man gör innan man fattar beslut!


Det allra, allra, allra bästa beslutet idag var att förbättra kompetensen hos förskolelärare och erbjuda karriärer som innebär att de bästa lärarna kan finnas kvar i undervisningsmiljön.
Steg för steg förbättrar Alliansen förutsättningarna för alla våra barn och ungdomar.
Det är dock fortfarande kommunerna som ska se till att det blir verkstad av de nya möjligheterna.

måndag, september 12, 2011

Vem får Svartepetter?

Jag vill minnas att Volvo lovade sina anställda väsentligt högre löner innan de friställdes när tillverkningen lades ned. Det kostade inte företaget något men gav väl då högre arbetslöshetsersättning.
Det är ju lite udda att, trots att man inte producerat bilar på fyra månader kunna lova löneförhöjning.

Men Victor Muller hade tydligen beviljat sig själv en rejäl löneförhöjning och lyckas tydligen hitta några miljoner till sin egen lön. Har han någon att löneförhandla med? Men han verkar kunna övertyga de flesta!

Samtidigt har de andra fackförbunden nu en rakare linje genetemot företaget.De har satt igång konkursprocessen och sätter press på ägaren att visa var han har sina utlovade pengar.Att det snart ska komma in pengar har vi ju hört till leda.

Nej, nu börjar gamarna att cirkulera. Vem ligger bäst till. Den som har en löneförhöjning, som aldrig utbetalats, eller den som först lämnat in sin konkursansökan.
Andra hungriga gamar cirkulerar i luften för att hugga i sig lite användbar teknik ur konkursboet.Ingen blir gladare än jag om jag har fel, men det är ett sorgligt spel att bevittna. Man undrar hur spelupplägget hade sett ut om inte den statliga lönegarantin funnits?

onsdag, september 07, 2011

Farligt gods på Kalmars gator?

På kommunstyrelsen igår hade vi bland fler än 30 ärenden ett viktigt ärende om kommunens risk- och sårbarhetsanalys. Jag ställde en fråga redan på arbetsutskottet huruvida vi i Kalmar har en farligt godsled eller en "rekommenderad farligt gods led" eftersom man använt den definitionen i detaljplanearbetet. En rekommenderad farligtgodsled medger att farligt gods får framföras även på stadens övriga gator.

Nu fick vi beskedet att man numera använder begreppet "rekommenderad farligtgodsled". Därför biföll jag en ändring i kommunens risk och sårbarhetsanalys med den nya benämningen.
Jag hoppas att inte detta innebär att reglerna som omger en farligt godsled helt försvinner i nya detaljplaner. Det kan ju innebära att farligt gods åker runt på många gator, om man i detaljplaner försvårar framkomligheten på det som hittills varit farligt gods led.
Säkerhetsarbetet är bland våra viktigaste ärenden och det är synd att inte kommunstyrelsen ägnar lite mera intresse åt detta.
Inte ens en föredragning om detta arbete eller krisledningsarbetet var planerat. Och det beror inte på tjänstemännen, utan på de prioriteringar majoriteten gör när de sätter dagordningen.

tisdag, september 06, 2011

Bäst före datum är passerat!

Igår ville jag uppmärksamma Östran och Barometern på att vi i kommunstyrelsen,för andra gången, får förslag på att förlänga samma markreservationer där tiden än en gång gått ut.
Östran återger det mesta så att läsaren förstår vad det rör sig om, men för den som läser Barometern framstår jag som allmänt upprörd. De återger inte alls själva orsaken till att jag är missnöjd med handläggningen.
Om det är medvetet för att framställa mig som allmänt klagande eller bara en dålig dag på jobbet, kan ju inte jag avgöra. Trist i alla fall.

Jag har inte gått någon kurs med rubriken "pressmeddelande". Jag gör så gott jag kan ändå. Östran förstod innebörden i brevet och det är ledsamt Barometern, som troligen har större resurser gör det.
Här nedan kan ni göra en test i läsförståelse på mitt meddelande till tidningarna:

"Det finns inga markreservationer att förlänga!

I morgon föreslås kommunstyrelsen förlänga två markreservationer i centrala Kalmar.
De är en produkt av det ”Kalmaritiska stimulanspaketet” från december 2008. Stimulanspaketet var ämnat att gasa Kalmar ur krisen, men boksluten visade att majoriteten inte ens med stimulans lyckades öka bostadsbyggandet.
Att så många förslag fastnar i handläggningen beror inte på pengabrist utan på bristande ledning och styrning och därav bristande rutin och uppföljning!

För andra gången ( förra gången 9 november 2009)försöker majoriteten lägga fram förslag till förlängd markreservation, trots att markreservation slutat gälla ( sedan 31 augusti)!

Jag ser minst tre oroväckande tecken
- Rutinerna för ärendehantering och beslutsprocess fungerar dåligt.

- Kommunstyrelsens ordförande ställer in kommunstyrelsens sammanträde i augusti trots att det finns ärenden som bevisligen borde varit med då.

- Majoriteten skapar genom bristande ledning en osäkerhet om kommunens förmåga och kompetens hos både företagare och presumtiva intressenter.


Många förslag, under Johan Perssons ledning, är snabba men ogenomtänkta. Att dessa två ärenden inte kommit framåt trots den långa handläggningstiden, tycker jag, bara är ett exempel på detta."


Kolla sedan våra två tidningar och se så olika budskapet kan bli till läsaren.

fredag, september 02, 2011

Ingen slump med inställt KS i augusti

Kommunstyorelsen i augusti ställdes in på grund av för få ärenden. Det är ganska anmärkningsvärt att vi på tisdagens kommunstyrelse ändå har avsevärt fler ärenden än vi brukar på dagordningen. Att de kunnat hopa sig på så kort tid!

Förutom att man minskar möjligheten till en öppen debatt, blir det också en ganska ryckig verksamhet i kommunen. Med så många ärenden borde också tiden för föredragningar förlängas betydligt, och så även tiden för en diskussion om besluten. Men oavsett hur många och tunga ärenden vi har är sammanträdet ofta slut till lunchtid. Under alla år jag varit ledamot i kommunstyrelsen, kan jag räkna på ena handens fingrar de gånger vi gjort lunchuppehåll och fortsatt sammanträdet senare.

Det talas i många sammanhang om samarbete och samförståndslösningar. Det vore bra att visa detta i beslutsprocessen också. Istället Blir det en hel del halvfärdiga beslut i kommunfullmäktige.

Svaret till revisorernas frågor om biogasen finns med och där tror majoriteten att ett ställningstagande kan komma först i november december. Det borde dock inte vara något problem för en majoritet att veta åt vilket håll man vill gå. Ska skattebetalarna riskera miljoner i en verksamhet som de enskilda företagen nu intresserar sig för? Ska vi riskera att snedvrida konkurrensen med ständiga ekonomiska tillskott.
Vi har ett ansvar att tala om det för de företag som vill gå in i denna viktiga verksamhet.

Och hur många andra "inriktningsbeslut" utan underlag har vi inte tagit i denna kommun de senaste åren?
Det brukar inte hindra de rödgröna i denna kommunen.
Jag kan bara nämna senste beslutet om Linneuniversitetets lokalisering.
Trots många "utredningar" har jag sällan sett ett mera torftigt underlag.

Så visst hade det funnits ärenden till både kommunstyrelse och kommunfullmäktige i augusti.