söndag, maj 31, 2009

devalvera inte slavhandelns grymhet!

I lördags var det mycket folk på stan och vi folkpartister var också vid vår hörna och delade ut EU-foldrar och fanns till hans för frågor.
Några unga socialdemokrater demonstrerade i samma hörna under parollen "stoppa slavarbetet i EU" genom att några lekte slavar fastkedjade i fötterna och de andra hade utrop om priset. Det är sådant man kan roa sig med i ett välfärdsland om man inte själv är i riskzonen för slaveriet.
Det finns faktiskt en reell människohandel i europa, och den finns även i Sverige. Det är människor som tvingas arbeta här som prostituerade och narkotikakurirer.

Att jämföra dem med en byggnadsarbetare, som arbetar här som ett resultat av en offentlig upphandling, visar att man inte alls har respekt för någon av dem och förstått hur allvarlig verklig slavhandel är.
Slavarbete är så allvarligt att den grymheten inte ska devalveras, och det är allvarligt att även
vuxna EU-kandidater ägnar sig åt att skapa rädslor av det här slaget. Rädslan är så lätt att aktivera och den har varit upphov till många krig i Europa, även i nutid. Att mota rädslan i tid kräver långt större intelligens!

Fackliga rättigheter är jätteviktigt och Mona Sahlin försökte, helt felaktigt, i kvällens agenda ta åt sig äran för den svenska modellen. Liberalerna däremot kämpade för att hålla staten utanför avtalen mellan arbetsgivare och arbetstagare och det är en av grundpelarna för den svensk modellen.
Det enda socialdemokraterna är oroliga för, är att mista LO som valarbetare och sponsorer
i valrörelsen!
Det är ju lätt att förstå, men man får väl ändå hålla sig till rimliga kampanjmetoder.
Hur mycket svartarbete har inte blomstrat under socialdemokratiska regeringar, utan att man ens försökt få bukt med det? Här har vi de verkliga säkerhetsriskerna, både för den anställde och för arbetsgivaren!

torsdag, maj 28, 2009

Hur man skaffar sig ekonomiskt utrymme....

Har nu försökt att tränga in lite i den budget som majoriteten ska lämna på kommunstyrelsen om drygt en vecka.
Jag har ju tidigare kommenterat hur vänstermajoriteten trollat över pengar till sig själv genom att sälja de kvarvarande aktierna i Kalmar energi till det egna kommunbolaget. Kommunbolaget måste då låna pengar med kommunal borgen från Kalmar kommun och skulden hamnar i bolagen. Hokus pokus, så hade man ett plus i kommunen!

Ytterligare pluskonto har man skaffat sig genom att blåsa upp befolkningstalen och exploateringsintäkterna. När jag påtalade detta ville ingen stå vid det, men vänstermajoriteten fick under året justera sina siffror. I denna budget är befolkningstalen rimliga och exploateringsintäkterna nedskrivna, men inte tillräckligt för att vi ska vara på den säkra sidan i lågkonjunkturen.

Budgeten är ganska mager. Den lagstadgade verksamheten iSocialförvaltningen har fått pengar och även samhällsbyggnadsnämnden, som vi ska omorganisera nästa år enligt ett inriktningsbeslut som ska fram till nästa kommunfullmäktige.
Det pekar tyvärr på att de inte själva tror på effektiviseringen.
Mycket i organisationsöversynen har FP tidigare föreslagit men då fått nej på så jag är väldigt nöjd med inriktningen och har lagt till det vi har kvar att förändra i en protokollsanteckning som finns längst ner i detta avsnitt. Men tillbaka till budget.

Vad skulle man nu skaffa sig ett extra spenderutrymme med?
Fanns det några mer reserver kvar att krama ur kommunen innan valet 2010?

Hade de hittat något nytt sätt att skaffa sig ekonomiskt utrymme denna gång? Ja, det har de faktiskt! De väljer att beräkna räntorna för en treårsperiod framåt med endast 3 % istället för som tidigare 5 %. På kommunstyrelsen gömde man sig bakom tjänstemännen, när jag ställde frågor men det är faktiskt vänstermajoriteten som måste ta ansvar för sina beslut.

Finns det något mera kvar att krama ur kommunen? Nej jag tror faktiskt att det nu är slut på både pengar och fantasi. Det grundar jag på att vänstermajoriteten inte har tänkt att lägga någon budget i juni nästa år. Det har de redan skrivit in i denna budget.

Det finns inga ekonomiska reserver i Kalmar kommun trots att Sverige har haft högkonjunktur och den lägsta arbetslösheten någonsin innan krisen kom. Som väl är har vi välskötta företag i kommunen. Kallt räknar S,V och MP med att höja skatten igen om de vinner valet nästa år. Det får bara inte hända!
"Protokollsanteckning från Folkpartiet liberalerna
Först och främst anser vi att det förslag på en total genomlysning av kommunen som Alliansen lagt, är helt nödvändigt.
Många förändringar initierades i Budget i Balansarbetet och vi har därför
saknat och efterfrågat ekonomiska beräkningar på förslagen.
Ett uttalat mål och syfte med organisationsöversynen hade inneburit en bättre möjlighet att utvärdera förändringarna i efterhand.

Organisationsförändringarna har gått Folkpartiet liberalernas väg och många av de förslag vi tidigare lagt finns nu med. Vi nämner ändå några av våra återstående
synpunkter här:

Den politiska organisationen bestäms av varje majoritet, men den ekonomiska ramen skall vara klar före ett val. Vi anser dock att tre kommunalråd med tydligt ansvar för hela kommunens verksamhet är det mest effektiva.
Kommunfullmäktiges roll skall stärkas och förhållandet KS - KF ska genomlysas.
Demokratisk förankring och öppenhet skall vägas mot snabba beslut och handlingsmöjlighet.
Fritidspolitikernas möjligheter att hinna sätta sig in i ärendena skall beaktas.
Kommunledningskontoret var med under Central ledning och styrning som ett område
där SKL ansåg att det fanns skäl för granskning.
Del av mark-och planering bör utredas för att ingå i den nya plan- och byggförvaltningen.

Familjebadet AB bör utredas för samgående i Kultur- och fritid förvaltning.
Industriparken AB bör läggas in i KIFAB AB
Destination Kalmar AB har under perioden samorganiserats med slottets och turistbyråns verksamheter, och vi har ännu inte sett utvärderingen.
Hittills har de förväntade samordningsvinsterna inte varit synliga i ekonomiska resultat.
Vi anser att Evenemang och övriga tjänster (7 miljoner år2009) kan överlämnas med förtroende till näringslivet. "

måndag, maj 25, 2009

FP invigde voteringsanläggningen!

FP skrev ju för många år sedan en motion om att vitalisera kommunfullmäktige och investera i en en voteringsanläggning. Efter nej i kommunstyrelsen fick vi bifall i kommunfullmäktige, men sen har det dröjt ända tills vi ikväll skulle prova en ny anläggning.

Det kära ärendet om cykelvägen i Oxhagen hade ikväll nått sin väg till kommunfullmäktige. Jag yrkade på bifall till affären och tillägg att cykelvägen skulle ha en tidplan. Bengt Sundström begärde votering på vårt tilläggsförslag och FP vann med stor majoritet! Jättekul att vi fick inviga produkten av vårt förslag på detta sätt.

Att jag höll fast vid tilläggsförslaget berodde på att den muntliga uppgiften i kommunstyrelsen om att en cykelväg var på gång, var felaktig. Det fanns inte pengar till cykelvägen och den kan tidigast komma ifråga för upphandling i september. Sen ska anbudsförfarande och nämdbeslut i bästa fall ske i november.
December -april kan den inte asfalteras. Jag hoppas självklart att det nu kan ske snabbare!


Johan Persson bekräftade vid min fråga i "Gyllene stolen" att majoriteten i Kalmar fegar ur när det gäller budget för 2011. De föreslår att de inte kommer att lägga någon budget för 2011 före valet nästa år! De vill också att målen för nettokostnadsandel och självfinansiering för investeringar i fortsättningen ska uppfyllas över en hel konjunkturcykel, oklart hur lång, eller hur vi beräknar. Det bäddar för än mer lättsinne än tidigare och man blir verkligen orolig när man ser hur snabbt de rödgröna valde en skattehöjning! De vill nu plötsligt också att den "nya majoriteten" (kanske ska tolkas Alliansen) ska få ta ansvar för sin budget. Ju fortare desto bättre, innan barnverksamheterna har fått betala ännu mera av evenemangen i Kalmar ....

Så trots att det ekar tomt i kommunens kassa är risken stor för vidlyftiga vallöften från de rödgröna. 2010 års budget är tillsammans med decemberbudget ett steg fram och två steg tillbaka. Nu frånsäger de sig ansvaret att ge besked om ekonomisk inriktning år 2011 före valet.
Det är ett sensationellt besked!

Lärarförbunden demonstrerade helt riktig utanför fullmäktige. De hade dock missat att det är kommunerna och inte staten som är huvudman för skolan. De kommunala företrädarna brukar vara ganska måna om det kommunala självstyret annars, men nu sviktar många.

fredag, maj 22, 2009

Tillfälliga beslut till efter valet!

Gatu - och Parknämnden har nu beslutat förlänga gratisparkeringen för miljöbilar till- efter valet.
Sannolikt kommer en mängd beslut som socialdemokraterna nu tar att ha den prägeln.
Jag tycker det är bra med stimulanser för miljön, men jag röstade mot förslaget av den enkla anledningen att förslaget enligt lag var förbjudet (undantag parkering för att kompensera funktionshinder), och jag tyckte det kändes olustigt att med berått mod besluta i strid mot lagen.

Ett beslut som togs med stark kritik från oss folkpartister var höjningen av parkeringsavgifterna i centrum. Beslutsunderlaget var inriktat på att straffa bilister som man, på socialistiskt vis, ansåg sig ha rätt att bestämma resvanorna för. Jag anser att man först ska följa de sakliga utredningar som är gjorda, och som visar att det finns ett behov av fler parkeringsplatser, inte färre, som majoritetens politik leder till.

Efter tryck från enskilda aktörer på Kvarnholmen höll tydligen inte argumenten i det beställda beslutsunderlaget. Känner ni igen det från senaste bristfälliga beslutet i Barn-och ungdomsnämnden, där föräldrarna skjöt sönder argumenten?

Åter till parkeringen.
Johan Persson (inte Ingvar Nilsson i den beslutande nämnden) håller presskonferens och talar om hur han har gjort (inte GoP) en överenskommelse med fastighetsägarna.
Jag tycker att det var alldeles utmärkt att socialdemokraterna backade, men jag är oroad över den demokratiska hanteringen.
Varför har vi nämnder och vilken legitimitet ger vi dem.
DETTA ÄNDRADE P- BESLUT ÄR OCKSÅ TILLFÄLLIGT( ska vi gissa till efter valet) !

tisdag, maj 19, 2009

besk medicin med hallonsmak!

I dagens budget och debattartikel hyllar S,V,MP sig själva i bästa marknadsföringsstil för att de tidigt tog beslut om besparingar och höjd skatt. Ja, visst var de tidigt ute! Budget i Balans arbetet tillsammans med Alliansen påbörjades mitt under brinnande högkonjunktur, när andra kommuner gjorde stora överskott och samlade i ladorna!
Redan då var pengarna slut och lånen långt över det vanliga i Kalmar kommun! Sådant var utgångsläget när den globala krisen kom.

I stort sett gick organisationsöversynen vår väg. Det vi framfört vid tidigare översyner har nu till en stor del tagits med. Det är bara kommunledningskontoret som inte fick belysas i sin helhet.

Kalmar är en av de dyraste kommunerna att leva i. För bara några år sedan skrev FP en motion om att tillåta konkurrens inom handeln i Kalmar. Då var det bara ICA och COOP som var rumsrent enligt några i vänstermajoriteten, men det hände ändå något efter den motionen. Då var vi också bland de dyraste kommunerna när det gällde mat. Det är konkurrensutsättningen som brister i Kalmar. Kommunen vill ha in allt under sig och t.o.m. evenemang är nu övertaget av kommunen.

Idag har vi fått 72 sidor budget från majoriteten och där finns två nya satsningar. Den som bestäms av myndighetsutövning, alltså Socialförvaltningen, har fått extra pengar och Samhällsbyggnadskontoret ska göra dubbelt så många planer för pengarna . Det går dock inte att bo i en plan!
Sen är det lite skåpmat som blivit kvar sen tidigare budget eller som används en gång till och kallas nysatsning. T.ex. en ungdomssatsning på en miljon för ett år som i december anvisades till ”någon form av aktivitet” och nu går under det nyskapande namnet ”aktivitet istället för passivitet”. Som Malin sa: förvillande likt ”Avstamp” för ungdomar som ordnas av arbetsförmedlingen och som åtminstone varar i tre år.

Det talas inte så högt om alla miljonerna kommunen nu samtidigt sparar in på kärnverksamheterna efter alla år av lättsinne i Kalmar.
Majoriteten har redan före finanskrisen försatt kommunens ekonomi i ett sådant läge att varje krona måste sparas. 72 sidor, men inte så mycket nytt vid en första anblick. Det är bra att vi har en extra helgdag framför oss att läsa på denna budget inför nästa kommunstyrelse. Vi tänker även i år ta vårt ansvar som oppositionsparti och granska denna budget.

Målet för mig är att normalisera priserna i Kalmar kommun och så snart utrymme finns, sänka skatten under riksgenomsnittet. Då kanske vi också kan få fler människor att flytta till Kalmar!
När det gäller befolkningstalen och exploateringsintäkterna är det glädjande att i alla fall befolkningstalen landat på en mera balanserad nivå i denna budget. Men som sagt, mycket återstår att läsa. Och det är många vackra ord staplade på varandra.

måndag, maj 18, 2009

Inte en chans!

Upplyft efter ett par dagar med liberala kollegor och glad att vi välsignades med ett Kalmar i vackert väder, är jag redo för en ny vecka i demokratins tjänst. Får väl därför stå ut med att det regnar lite på växtligheten idag.

Vid morgondagens arbetsutskott finns flera tunga ärenden.
-Budget 2010 och ekonomisk planering 2011 0ch 2012. Majoritetens förslag till beslut som brukar omfatta 60-70 A4 - sidor.
-Aktivitet istället för passivitet! åtgärder mot ungdomsarbetslöshet?
-Inriktningsbeslut för organisationsförändringar.

Det är nu mindre än ett dygn till detta sammanträde som börjar 08 00 i morgon, men inte en enda handling finns till dessa tre ärenden! Det visar också vilken vikt den rödgröna majoriteten lägger vid t.ex. en budgetpresentation.

Ikväll har fullmäktigegrupperna sina medlemsmöten, och det är självklart viktigt att diskutera och ha möjlighet att ställa frågor till ekonomerna i morgon. För att förbereda mig, behöver jag åtminstone en helg på mig att tränga in i materialet.
Denna dag är helt inplanerad med förutbestämda sammanträden, och det var ju tur att den inte sparades för inläsning, när vi inte har fått någon handling.
Är vi politiker dåligt pålästa?
Nej inte generellt, men ibland ges vi inte ens chansen!

tisdag, maj 12, 2009

Arbete i det tysta

För flera år sedan skrev jag en motion till fullmäktige med avsikt att öka tillgängligheten i Kalmar .
Resultatet blev ett handlingspolitiskt program och det är jag väldigt glad för. Vi har ju alla glädje av att vägar och byggnader är tillgängliga och det är naturligtvis även tillämning för allergiker, syn och hörselskadade och människor med psykiska funktionshinder.


Vid dagen arbetsutskott fick vi en föredragning om hur arbetet med det handikappolitiska programmet fortskrider, och det var verkligen en utvärdering att glädjas åt.
Härligt att följa en tjänstemän som är så resultatinriktad och förenar kompetens och kreativitet till att faktiskt få saker och ting att hända. Ett levande bevis på att samma sak kan bli uträttad för antingen hel peng eller halv peng i en kommun. Helt överförbart inom många områden, men tyvärr belönas idag glassiga framställningar som kanske bara resulterar i ogenomförbara hyllvärmare, men i värsta fall kostsamma verksamheter som ligger helt utanför kommunens kärnuppgifter.

I en stad som Kalmar tampas vi dessutom med en massa bestämmelser om kulturhistoriska byggnader. Ibland har jag en känsla av att människor hamnar långt ner på prioriteringsstegen, faktiskt långt efter både efter hästar, hundar och byggnader.

Men kom ihåg att vi alla har nytta av detta arbete! Vi får alla använda
de handikappanpassade toaletterna , medan handikapparkeringen endast är till för den som har ett funktionshinder. Men vi kan vilken dag som helst vara helt beroende av att den parkeringen finns! Som sjuksköterska vet jag att livet kan förändras i ett enda slag.
Detta arbete som ofta pågår i det tysta är en verklig kommunal kärnuppgift.

måndag, maj 11, 2009

Stora öron räcker inte!

Har politikerna fått stora öron?
Ja kanske det! Eller är det så att de beställer otillräckligt beslutsunderlag?
6-9 skolor lades fram som ett helt oundvikligt beslut, men är nu ändrat efter goda argument från föräldrarna.

Rockneby bibliotek skulle läggas ner trots att man i veckan presenterade en biblioteksplan som signalerade något helt annat. När man inte fick alliansen med sig, vågade man inte ta beslutet.
Här hänvisar även ordförande till beslutsunderlaget, men varför lägger man överhuvud taget fram ett sådant förslag?

Det är absolut inte tjänstemännens fel. Det efterfrågas sällan varken alternativ eller konsekvensanalys från majoriteten, och de rödgröna får säkert det de beställer.
När SKL gjorde en liten genomlysning inför budget i balansarbetet pekade de på just detta
och att politikerna inte orkade med att stå upp för sina beslut.

Detta försätter ju också de anställda i en omöjlig situation. Vilken förvaltningschef vågar föreslå en besparing hur klok den än må vara? Vem vill få brallorna nerdragna av politikerna?
Varför blir det då så här?
Jo, jag som ser arbetet inifrån ser att här, liksom på riksplanet finns det tre partier S,V och MP som är splittrade i nästan alla frågor utom en. MAKTEN!

Mot det en allians som består av fyra olika partier, men som håller ihop och är fast övertygade om att vi vill jobba tillsammans efter valet. Fast då i majoritet ! Då ska det också finnas alternativ och konsekvensanalys i beslutsunderlagen. Och det vet jag att vi får.

I morgon kommer ett av mina nätverk i FP. Det är företrädare i opposition som liksom jag vill vara i majoritet efter nästa val. Vi är en liten grupp liberaler i mellanstora städer i Sverige som har likartade förutsättningar och vi stärker varandra och optimerar våra resurser. Jag ser verkligen fram emot att träffa dem igen!

fredag, maj 08, 2009

Ohälsan minskar!

Tidigare har det funnits ett klart samband mellan sjukfrånvaron och arbetslösheten: om situationen på arbetsmarknaden varit osäker har sjukfrånvaron minskat och tvärtom.

För inte alltför länge sedan utmärkte Sverige sig som ett land med mycket stora problem med ohälsan. Mellan åren 1998 och 2002 nästan fördubblades sjukdagarna.
Fram till finanskrisen sker på ett par år en minskning av både förtidspension, sjukdagar, arbetslöshet och socialt bistånd samtidigt. Detta trots att redovisningen nu är mera öppen och jämförbar med andra länder. Sen kom den världsomspännande krisen! Arbetslösheten är alldeles för hög, men det finns trots allt arbeten att söka. Det finns t.o.m. företag som nyanställer och det är fantastiskt! Självklart blir biståndsbehoven större när människor mister sina arbeten, och det är nu skyddsnäten ska hålla. Men ohälsotalen har minskat, och det tål att tänka på!

I början på 2000-talet var antalet personer som var sjukskrivna eller förtidspensionerade som allra flest. Men nu slår siffrorna rekord åt andra hållet. Antalet personer som varit sjukskrivna i minst 30 dagar är nu nere i nivåer som vi inte sett sedan 1982.

Ljuspunkter kan man också hitta i den kommunala vardagen.
Har idag tillsammans med mina alliansvänner besökt det nystartade hemrehabteamet i Lindsdal, och det var en rolig avslutning på veckan. Vinsterna för alla är redan betydande och kommer att få spridningseffekter på de som berörs av det nya sättet att arbeta. Det måste vara underbart att som patient och anhörig känna att det alltid finns förbättringsmöjligheter.
Man uttryckte det så fint, att "man ska återerövra sitt hem". Att klara det man kunde innan skadan. Självklart ställer det stora krav på alla inblandade att träna och inte hjälpa till för mycket till, men det ger resultat! Att ställa krav är också att bry sig!

torsdag, maj 07, 2009

Sanningen om Salve!

Var bara tvungen att titta på Johans blogg efter citat från våra bloggar om Salve på Barometerns insändarsida.
Han skriver:”Alla som har följt denna fråga vet naturligtvis att jag efter bara några månader som nytt kommunalråd drev igenom att kommunen skulle ta sin hand från Salve projektet. Det vet också Inger Hilmansson. Att skilja på sanning och lögn för henne tycks dock vara lika svårt som att förena vatten och eld.”

DETTA ÄR SANNINGEN!
Då beslutet om att permanenta Salve vid Dämmet togs 24 november 2003, tillhörde Johan Persson de socialdemokrater som argumenterade för och biföll detta projekt och han finns också med i protokollet som en av de socialdemokrater som yrkade bifall till beslutet. Han har inte heller någon gång visat betänkligheter mot att nya skattemedel skulle tillföras Salve. Bolaget var uppenbart konkursmässigt och det kan inte ha varit något svårt övervägande att som nytt kommunalråd ”ta sin hand från projektet”. Det är sanningen och protokollet från alla sammanträden finns i kommunens arkiv. Att jag och hela FP yrkade avslag är väl känt.

Däremot har ju Johan Persson en förmåga att verbalt få det att låta som om han kommer in som den räddande ängeln. Har vi av alla policy missat en policy mot att ljuga i kommunen?
Nu överlåter jag åt läsarna att själva bedöma om i vilken grad även Johan Persson från allra första början gav projektet sin välsignelse. Jag tycker det är väldigt viktigt att skilja sanningen från lögnen, och jag har inte speciellt svårt för det.

Men lite fel kan det alltid bli.
Idag fick jag ett förtydligande i Barometern om mitt yrkande vid Kommunstyrelsen i måndags. Tack för det Barometern! För mig är det väldigt viktigt att det inte blir några missuppfattningar, bara för att majoriteten i debatten försöker att få beslutet till något annat än det var.
Den irriterade insändare jag skrev och skickade in tidigt på tisdagsmorgon, när jag läst tidningen, kommer kommer nog snart in i Barometern.

Men ibland är det också en liten ventil att skriva av sig på bloggen.

tisdag, maj 05, 2009

Jag yrkade inte avslag!

Man blir ju bara så matt när man läser Barometern som idag skriver att jag yrkar avslag på en försäljning av fastigheten Månstenen i Oxhagen. Visst kan man ha synpunkter på propositionsordning och och samtalsklimat på våra kommunstyrelsesammanträden, men man det är allvarligt när det är så otydligt att besluten kan missuppfattas på detta sätt. Jag lämnade ju dessutom mitt yrkande skriftligen till media.

Jag har alltså inte yrkat avslag på försäljningen!
Däremot ser jag att man inte gör några direkta framsteg när det gäller Kalmar som cykelstad.
Det är bara viljan att stänga bilarna ute som förenar.

Vid senaste fullmäktige hade vi en detaljplan där man också försvårade för cyklisterna. Här är Oxhagenområdet redan tidigare bebyggt och redan då utlovade man en cykelväg som ännu inte påbörjats. Det är alltså på förekommen anledning som jag skrev följande yrkande igår.

" yrkande från Folkpartiet liberalerna i KalmarKalmar
en cykelstad i retoriken, bör bli en cykelstad även i praktiken. Cykelstrategin innebär att fler människor ges möjligheter att cykla i Kalmar och kommunens uppgift är att stödja denna strategi.Tidigare utlovad cykelväg vid Kungsgårdsvägen förbi de nya studentbostäderna längre norrut på Kungsgårdsvägen är ännu ej påbörjad och Folkpartiet liberalerna anser därför att en ny cykelväg skall färdigställas omgående och vara påbörjad innan byggnation av Månstenen 4 påbörjas och den gamla cykelvägen/banvallen rivs upp."
Inger HilmanssonFolkpartiet liberalerna

Vill du ha en rättvis bild så läs protokollen!

måndag, maj 04, 2009

släpp in företagen!

Det var inga kommentarer, som det brukar, om näringslivsrankingen idag på kommunstyrelsesammanträdet. Det är viktigt att även notera de tråkiga jämförelserna och analysera varför vi åter sjunker i denna ranking. Kalmar har mycket uppskattade företagsträffar men det är också viktigt med förutsättningarna för företagarna. Hoppfullt är ändå att småföretagarna här ser positivt på framtiden och positivt är att här finns en möjlighet att förbättra företagsklimatet.

Fortfarande finns känslan hos många att man ska ha en upptrampad gång till stadshuset för att komma ifråga och det är inte bra ur ett demokratiskt perspektiv eller ur utvecklingsperspektiv.
Fortfarande är det så att Kalmar kommun inte vågar konkurrensutsätta sin verksamhet och det är säkert en viktig faktor vid företagens bedömning.

Nu är det bara att kavla upp ärmarna! Släpp in företagen i kommunen. Stå på företagens sida, så som FP gjorde när jag skrev ett tillägg som garanterar hamnens företag tillväxtmöjligheter vid ev. exploatering i centrala Kalmar. Med en bättre inställning till företagarna även i praktiken kan vi liksom Höör få anledning att äta tårta. Grattis Höör!

söndag, maj 03, 2009

laguppställning som oroar!

Det lät innan 1 maj i alla reportage som om förtroendet på Wanja och Mona hängde på deras tal .
För kärntrupperna är det självklart viktigt att de stärks en sådan här dag, och någon procent upp kan det nog bli av uppmärksamheten.
Men ett rubbat förtroende tar man inte tillbaka med ett vackert tal. Då underskattar man nog det svenska folket. Och det är ju bara att tänka på laguppställningen i en eventuell kommande rödgrön regering, så blir man oroad.

Lars Ohly som minister i en svensk regering kan ju skrämma vem som helst som vet hur kommunismen fungerat i andra länder. Kom ihåg att Ohly slutade kalla sig kommunist bara för att människor fick så dåliga vibbar av det. Han har aldrig tagit avstånd på riktigt. Tyvärr är kommunismen glorifierad hos många ungdomar. Eller som en ung vän lite mera nyktert konstaterade: "det är lätt att vara vänsterpartist innan man börjat arbeta och behöver betala skatt". Att ta in våra pengar för att styra våra vanor med bidrag och subventioner är ju bara en början till deras drömsamhälle, och där får de redan idag god hjälp av socialdemokraterna.

Tanken på Mona Sahlin som statsminister är ju inte heller så upplyftande, så nu tror jag att jag slutar medan jag tacksamt noterar att vi har en ansvarsfull regering och en skolminister som
jag inte vill byta mot någon annan.