tisdag, februari 24, 2015

VAR ÄR FN?

Nu är det vår i Kalmar och ingen kan ändra på det, inte ens om kung Bore kommer på besök blir det vinter igen!
Sådana tankar får man pigga upp sig själv med för att inte bli helt vanmäktig.

För det suger att se hur banditer och mördarband dödar och kidnappar, och sen har mage att skylla på att de gör det för en högre makt! Hur ska vi få ungdomar att fatta hur utnyttjade de blir av människor som inte själva vill skita ner sina händer, men lockar våra barn att offra sina liv för ”en högre sak”.Tänk om bara den där högre makten kunde befalla att alla fångar skulle  släppas och få resa hem till sina familjer.

I Europa lurar Ryssland skjortan av oss allihop och man fattar inte var FN håller hus. Det var FN som MP och V tyckte kunde ersätta vårt Europasamarbete. En del framhöll FN som ett demokratiskt exempel i förhållande till EG numera EU. Var finns FN nu??? Borde inte FN- soldater vakta Ukrainas gräns så att främmande makt stoppas att föra in nya vapen.

I Europavalet vann både höger och vänsterextremister som vill motarbeta att samarbetet fördjupas inom unionen och i Grekland kunde man vinna valet på att anklaga de länder inom EU som just nu föder och håller landet under armarna. Bara för att landets tidigare oansvariga ministrar inte skött ekonomin just i Grekland.

Till råga på allt gjorde Sveriges, Nederländernas och Storbritanniens finansministrar tummen ner för  att kommissionen skulle beviljas ansvarsfrihet för budgeten 2013.

För många EU-parlamentariker är frihandelsavtalet den största politiska frågan under mandatperioden eftersom  EU-parlamentet har vetorätt. Här finns åter motståndet på yttersta höger och vänsterkanten och Greklands nya regering har lovat att motarbeta ett frihandelsavtal. Cecilia Malmström som är Sveriges kommissionär, ansvarar för denna fråga som kan avgöra framtiden för jobben och ekonomiska utvecklingen i övriga Europa.
Det är nu vi ska ta ansvar för Europas framtid som fredsunion, och vi gör som EU-s grundare.
Vi använder handeln som ett av de allra viktigaste verktygen för fred i Europa!

 

tisdag, februari 17, 2015

Syftet var marknadsföring.

Arbetsutskott med intressant presentation av den nya polismyndigheten.

Jag kan bli lite förundrad över att varje myndighet gör sin egen nationella struktur utan någon uppenbar vilja att samordna större delar av  myndighetssverige i funktionella och  geografiska enheter.
Hoppas på att det lite snabbare än tidigare , visar sig vara en effektiv och gentemot medborgaren öppen verksamhet.

Ett ärende som vi visste skulle komma, men som inte fanns med på dagordningen var ett så originellt beslut som "Inkråmsöverlåtelse av all verksamhet i Flygutveckling i Kalmar AB till Kalmar Öland Airport AB".

Flygutvecklingsbolaget bildades i ett aktieägaravtal tillsammans med Kalmarsund Promotion ekonomisk förening. Folkpartiet föreslog att även övriga näringslivet skulle välkomnas in i bolaget.

I samband med att Sparrow Aviation nu satsar på  flyglinje till Berlin efter  samverkan med BMI och flyplatsen, skall Flygutvecklingsbolaget avvecklas.

Jag bad redan vid det första hastigt sammankallade mötet i Kalmar kommunbolag AB, att vi skulle få med den ekonomiska redovisningen för Flygutveckling AB, men fram tills idag vid arbetsutskottet har inte detta skett.
Jag lämnade därför följande yrkande som också blev beslutet.

"Yrkande
Att det, i enlighet med paragraf 16 i bolagsordning för Flygutveckling AB,
biläggs en ekonomisk redovisning över året  2014 och  fram tills nu , till handlingar  inför Kommunstyrelsens sammanträde 3 mars. "

 Ett helt onödigt yrkande kan man tycka eftersom vi alltid ska ha möjlighet att bevaka hur de pengar vi fördelar används i praktiken och jag vill inte tro att detta är en maktdemonstration. Inget avvikande i att få en redovisning. Det skulle nog begäras lite oftare i Kalmar kommun.

Johan Persson protesterar varje gång jag säger att pengarna i Flygutveckling AB skulle gå till marknadsföring, men det syftet står väldigt tydligt i bolagsordningen paragraf 4, med rubrik "ändamålet med bolagets verksamhet".
 

                                                                 
 

 
 

söndag, februari 15, 2015

Respekt är alltid ömsesidigt.


I ett kulturhus i Köpenhamn diskuterade man igår konst hädelse och yttrandefrihet. En ensam gärningsman skjuter, och en människa som inte ens är med i diskussionen kommer inte hem igen på kvällen.

Gärningsmannen flyr i bil och taxi som polisen kan spåra.
Man tror att samma man skjuter en ung judisk man som håller vakt utanför en synagoga i stadsdelen Norrebro. Två poliser blir skadeskjutna. Nu flyr gärningsmannen till fots, men polisen kan spåra hans lägenhet och där i närheten skjuter polisen honom.  

Hela centrala Köpenhamn mobiliseras med poliser  som försöker skydda befolkningen mot…
ja vad? Man vet inte i detta läge om det planeras fler terrordåd eller om gärningsmannen är själv. Idag låter sig inte gärningsmännen sig gripas levande, inte ens det egna livet värnas.

Allt detta händer inom mindre än ett dygn i vårt grannland.
Oskyldiga människor ska inte  dödas för att vi ska påminnas  om att vi, som lever nu, faktiskt kan göra något för att förändra världen. Vi har alla ett val och ett ansvar att försöka hitta lösningar som förhindrar våld. Yttrandefriheten är en frihet som ska bevaras, punkt. Allra bäst är om yttrandefriheten kan leva sida vid sida i respekt för oss själva och andra människor.

Är detta framtiden? Knappt hundra år. Har terrorn och rädslan överlevt sina offer?  Vi måste bekämpa rädslan för det okända och det kan vi göra i vårt dagliga arbete som samhällsmedborgare och  förtroendevalda. Det gör vi bäst med kunskap och öppenhet. Och det börjar i det lilla….

tisdag, februari 10, 2015

EN MASSA OTUR!

Jag berättade ju i en tidigare blogg om Gesällen i Kalmar där bygglovet kraftigt avviker från detaljplanen. Detaljplanen beslutas i fullmäktige medan ” de små avvikelserna”  i just detta bygglov delegerades inom samhällsbyggnadsnämnden. Delegering i Kalmar kan verkligen betyda otur för skattebetalarna.

Oturligt nog var det bråttom att få in pengarna 26,6 miljoner från försäljningen eftersom kommunens majoritet i sin budget redan räknat in trettio miljoner . Bokslutet var i fara!

Oturligt kan jag tycka det var, att inte majoriteten såg till att få in de 26, 6 miljoner som vi beslutat att markförsäljningen skulle ge. Jag kan inte minnas att vi gav någon prutmån på beloppet? Dessutom har man i vanlig ordning minskat på kravet av antalet parkeringar och tillåtit ökat antalet bostäder, vilket kommunen istället borde få kompensation för.

Jättemycket otur har de tjänstemän haft som nu inte heller vet vilken av alla beskrivningar av avvikelserna i bygglovet, som de lämnat ut till sakägarna. Var det den där avvikelserna tydliggjorts eller den där de knappt syntes…

Bara sakägarna får överklaga och det är ju oturligt för alla som med sin kompetens verkligen borde vara  sakägare och som tycker att allt detta är helt rättsosäkert.

Den som verkligen satte ljuset på bristerna och ville väcka detta som ett tillsynsärende har otur att varken kommunen  eller  länsstyrelsen är intresserade av att granska detta.

Kan det i sin tur bero på att länsstyrelsen hade en sådan våldsam otur att de råkade ge  bygglovsärendet  för  prövning till den tjänsteman som åkt på semester tills prövningstiden var över?!

Som den tillfrågade politikern i samhällsbyggnadsnämnden så finurligt uttrycker det: ”det är ingen som har överklagat det så i den meningen är det lagligt”. Otur men  det är så Kalmarmodellen med socialdemokrater, vänsterpartister och centerpartister ser ut.
Att de styr är riktig otur för Kalmar, tycker jag.

 

 

tisdag, februari 03, 2015

Nej, det är ingen subvention!

I november 2014 kom förfrågan om aktieköp  i More Biogas AB upp på KSRR:s bord . Det gällde en nyemission motsvarande 2 miljoner kr. fördelat på aktier och likvidtillskott.
I ärendeframställningen framgår att ”KSRR tar ansvar för biogastillverkningen i regionen genom investeringen förbehandling av matavfall MOSA. En investering som annars More Biogas behövt göra därav vårt nollpris för leverans av biogasslurry till More Biogas AB.”

Förslaget till beslut var att föreslå medlemskommunerna att bilda aktiebolaget MOSA AB. Förbundsfullmäktige beslutade klokt nog att tacka nej till erbjudandet.

 Vid samma möte återremitterades ett ärende  om bildande av MOSA AB. Detta på grunda av ofullständigt beslutsunderlag.

9 januari kommer beslutet om bildande av MOSA AB åter upp med ny direktion i KSRR och med nyvalda  ledamöter och då beslutas om att föreslå medlemskommunerna  bilda MOSA AB. Men med beslutet om att ett kompletterande PM skulle vara med till medlemskommunernas beslutsunderlag.

Därav ärende MOSA AB på dagens kommunstyrelse.
Vi har ju dessvärre upplevt att frågor lever sitt eget liv utanför KSRR:s direktion genom kommunalråden i KSRR:s medlemskommuner. Folkpartiet har en gång upplevt att kommunen varit ägare till biogasproduktionen, och det vill vi aldrig mera bli.

Vi lade därför  till ett yrkande att MOSA AB  liksom  förbundet måste fråga medlemskommunerna innan man köper aktier eller bilda bolag. Detta förslag blev också beslutet.

Till det trista hörde att vi inte heller denna gång fått ett fullständigt material med handlingarna och det är inte kansliets fel. Det PM som skulle vara med kom med mail sent på måndagkvällen. Det är antingen nonchalans eller ren maktdemonstration att man kommer fram med ärenden innan alla handlingar finns att läsa.
50 sidor kompletterande handling är för mycket att läsa   strax före sammanträdets början.

Ja, det var det 47: ärendet på dagordningen. Nu ska jag strax gå till nästa sammanträde  med information om pågående projekt och bl.a. planutskottets prioritering av detaljplaner.
Det är viktig information som jag efterfrågat.