torsdag, december 27, 2007

Tystnaden talar också.

Vi brukar i Kalmar inte ställa företagen till svars så länge de håller sina avtal med Kalmar kommun, samt följer de lagar och avtal som skrivits. Jag brukar hävda att rågången mellan enskilda företag och kommun skall vara tydlig. Kommunen skall ge den bästa servicen till alla.

Jag efterfrågade inför Fanerduns etablering en årsredovisning eller liknande, eftersom beslutsunderlaget var knappt, och därför att detta var ett så gigantiskt projekt, som skulle påverka kommunens alla verksamheter. Johan Persson gav då löften om 6 tättskrivna ark som svar på mina frågor, men detta har ännu inte infriats. Klart att förtroendet får sig en törn.
Har företaget ekonomiska förutsättningar?

Johan Persson lierade sig väldigt tätt med ett enskilt företag och med Mr LOU och kommunledningen har stått på tå för detta företag och valt att resa eller skriva till Kina så fort mr Lou har ropat på hjälp.

Men när olika rättigheter åsidosätts på kommunens mark, måste kommunen intressera sig. Men nu vill Johan Persson inte alls förknippas med Fanerdun. Man kommer säkert att gömma sig bakom någon lämplig handlingsplan. Jag har uttryckt min oro för varumärket Kalmar , men det får inte hindra oss att skydda dem som besöker den här kommunen. Det finns arbetare vid gamla Bombardier och vid Snurrom. Får de sin lön?

I skymundan av Fanerdun, växte kön till särskilda äldreboenden och de gamla trollades på något fiffigt sätt bort ur den köstatistiken, så att man istället kan lägga ner äldreboenden. Fråga mig inte hur det går till, för ingen kan förklara så jag begriper!
Under tiden intresset har fokuserats på andra investeringar, går många barn till skolan med en klump i magen. Skolor sliter med frågor om mobbning, kränkningar och otrygghet för både elever, föräldrar och lärare. I julaftonens Barometern var webbfrågan ”Har du blivit
mobbad”? Ja, i flera år svarade 41 %. Ja, en kort tid, svarade
22 % . 36% av de som svarat, hade aldrig själva blivit mobbade, men säkert påverkas även den som ser andra mobbas.
Fp har vid flera tillfällen försökt väcka en debatt om skolan och arbetsmiljön där för elever och lärare, men hur många engagerar sig i den debatten?
Alltför få vill gå från ord till handling.
Nu ska polisen, enligt Östran, göra en storsatsning i skolan. Det är bra, men hade det behövt gå så långt?

Men det är inte den sortens adrenalinkickar maktens man i Kalmar vill ha. Det ska vara stort och överraskande! andras pengar, men vadå, det kostar att växa! En julklapp som varar ett år eller så. Något som vänder fokus från allt det där vardagsslitet. Något som piggar upp!

Jag får en kick för varje ny småföretagare som vågar satsa och växa i Kalmar. De är basen i vår ekonomi, och grunden för vår välfärd. Om infrastrukturen, skolan och omsorgen är i världsklass får även dessa företag goda förutsättningar här.

söndag, december 23, 2007

Trägen vinner!

Knappt hade bläcket torkat efter kommunfullmäktige förrän det var dags för nämnderna att ta hand om de klubbade förslagen. I omsorgsnämnden, där alliansen jobbar bra, lade den egna förslag . Folkpartiets förslag om att den som beviljats hemtjänst, själv ska få bestämma vem som kliver över den egna tröskeln, blir nu verklighet.

Omsorgen skall nu arbeta för att fritt val skall bli möjligt! Vilken julklapp för oss liberaler, som drivit denna frihetsfråga i många år!
Det blir förstås främst en julklapp för den som får välja hemtjänst men även en julklapp för de anställda, som får fler arbetsgivare att välja mellan. Att kommunen måste jämföra sin verksamhet med flera tjänar alla på!

Folkpartiet var väldigt ensamt när vi presenterade våra prioriteringar till sparpaketet i "förhandlingar" och i kommunstyrelsen, men med halva borgerligheten med oss i kommunfullmäktige och hela alliansen i omsorgsnämnden har vi väl bevisat att trägen vinner!

Med denna glada julklapp vill jag önska en riktigt God Jul !

tisdag, december 18, 2007

En prislapp på allt!

Stor enighet om att spara, står det i tidningarna efter KF:s sammanträde om krispaketet.
Allt annat vore ju skandal med den ekonomi som majoriteten försatt oss i. Endast V vill höja skatten och varenda dag delar de ut löften till invånarna. Den populära vägen, men vi vet ju att alla socialistiska ekonomier har slutat i förskräckelse.För att det inte ska verka så allvarligt som det är, vill Johan Persson sälja kommunens del i energibolaget till kommunbolaget, som får låna pengar med borgen från Kalmar kommun.
Med pengarna ska kommunens minska sina lån, men ändå behålla bolaget.
50 miljoner kronor används till sk. omställning som kan innebära ersättning till dem som går tidigare i pension eller andra lösningar för att minska personalen. Detta är ett trixande med pengar som jag hoppas kommer att överklagas. Jag har yrkat avslag på denna skenaffär från början. Fast den är laglig, ska inte kommuner ägna sig åt sådant trixande. Vi ska föregå med ett gott exempel, anser jag.

Jag tror att i en kommun som inte lärt sig att rätta mun efter matsäck, finns bara en väg att vandra. Skala bort allt det som inte en kommun måste ägna sig åt! Bygg upp en välfärd där vi vågar släppa in alternativen. Där vi vågar jämföra oss med andra. Vågar jämföra både pris och kvalité. När ekonomin är i balans ska vi även våga satsa på de stora projekten!


Vi hade därför flera tilläggsyrkanden från start. Ett förslag ligger nu inne i paketet. Det är att vi alltid ska ha en konsekvensanalys och en prislapp kopplad till alla beslut. Självklart tycker många, men inte i Kalmar.
Två tilläggsyrkanden hade vi sen prioriterat inför kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
Det var att alla fritt ska få välja vilket företag (godkända av kommunen) som ska utföra äldres hemtjänst. Att själv få välja vem som kliver över den egna dörren, är för mig självklart, men inte för socialisterna.

Vi lade också med ett förslag som var taget från en motion, som hamnat i kommunens byråkrati sedan två år. Det förslaget innebär att kommunen ska pröva 2 % av verksamheten för konkurrens årligen.
Att vänstermajoriteten röstade ner förslaget hade jag kanske väntat, men att de nya moderaterna (utom en) röstade mot förslagen i voteringen är helt obegripligt för mig. De säger att de lämnat in en motion om konkurrensutsättning. Vill de att den också blir nedröstad då?


(Kinaresan ligger i bilder och kommentarer på min hemsida.)

fredag, december 14, 2007

klipp kreditkorten!

Det finns i kalmar kommun en bristande respekt för revisorernas rapporter. Det återspeglar sig även när bolagen begär borgen av kommunen. Revisorerna vill då att bolagen ska skicka med en riskanalys och en finansieringsplan, men så sker inte.

Nu har revisorerna, samtliga partier, haft synpunkter på den konstruktion med syfte att använda pengarna i Kalmar Energi, men ändå låtsas som om de finns kvar. Vänstermajoriteten kan väl knappast beskrivas som ett föredöme för en ansvarsfull politik, så revisorerna har säkert goda skäl att signalera när det går för långt.
Det är ett ganska häpnadsväckande svar från Johan Persson, "att revisorerna bedriver politik" med sin skrivelse. Då skulle ju även hans egna vara med på detta myteri!
"Det hade räckt med ett telefonsamtal" är lite kul och det visar att Revisorerna men inte Johan Persson förstått sina olika roller.
Nu ska vi vara väldigt glada att vi har revisorer som inte spelar under täcket, men en kommunstyrelseordförande bör nog acceptera att alla ledamöter( och därmed medborgarna) har insyn, och inte bara han själv.
Bara det att kommunen nu skall försöka åberopa "synnerliga skäl enligt kommunallagen" för användningen av pengarna , visar väl att man nu fortsätter vandringen i den ekonomiska sankmarken.

Lär dom sig ingenting?
Det är ju just sådant här trixande med pengar som har lett oss fram till de underskott vi har.
Den som har tittat på lyxfällan i TV, vet att det bara är den hårda vägen som gäller.
Det är dags för Johan Persson att klippa kreditkorten och visa att vi bara kan använda de pengar vi faktiskt får in varje månad. Och det är väldigt mycket pengar!!!

Vi måste bara våga slänga vulgärdebatten åt sidan och våga diskutera vad vi ska förbättra.
Varför skulle inte vi kunna få en ekonomi i balans och samtidigt ge bättre service när andra kan det? Den diskussionen måste leva hela tiden. Men då kan man inte skylla på revisorerna, när man inte gillar deras rapporter.

onsdag, december 12, 2007

Att koka soppa på en spik!

Politikers svåraste uppgift är att prioritera, och det har vänstermajoriteten undvikit hela tiden.
Men nu ska kommunen spara och vad gör man då.

Efter att ha träffats sen sommaren och inte kommit överens om vad som ska sparas kommer man överrens om att alla ska spara två procent. Sen låter man tjänstemännen utreda en mängd områden, så att man kan skjuta problemen framför sig på obestämd tid. Jag har begärt besked om både tidplan och inriktning för utredningarna och väntar än. Jag går med på besparingarna för att undvika en skattehöjning, som skulle motverka allt jag vill åstadkomma.
För att slippa ta de tunga besluten om ett verkligt sparande gör kommunen en konstruktion med energibolaget som enligt min mening innebär att man för både invånare och personal bakom ljuset.
Jag har som ensam förtroendevald motsatt mig denna konstruktion. Med ena handen lånar man mot borgen och köper av den andra handen som använder pengarna och har dem kvar på samma gång?
Nu ser jag till min glädje att revisorerna har granskat denna konstruktion, och också ställer en del frågor, så jag är inte längre helt ensam om mina funderingar.

På måndag ska hela soppan smakas av i Kalmar Kommunfullmäktige. Fyra ledamöter från Fp kommer då att försöka lyfta fram denna märkliga konstruktion i ljuset. Välkomna då!

torsdag, december 06, 2007

Vad innebär Global Compact nu?

"Man blir ju ganska bedrövad när man får veta att människor arbetar i Kalmar i tre månader utan lön.
Det finns ju också arbetare på expot vid Bombardier . Vem bevakar deras intressen?
De har ju ingen möjlighet att göra sig förstådda, om de skulle behöva hjälp.
Vad betyder det, i de här fallen, att vi har skrivit under att kommunen ska arbeta för de tio principerna i FN:s Global Compact?"

Ovanstående rader skickade jag idag till handläggaren som har att bevaka Global Compact
och till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson.
Johan, som tidigare hade svårt med rågången mellan kommun och företag, håller sig nu så långt borta från Fanerdun som han kan,. Det måste väl ändå följa med visst ansvar att han för kommunens räkning skrivit under på att ansluta sig till FN:s principer för mänskliga rättigheter,arbetsvillkor,miljö och antikorruption.

onsdag, december 05, 2007

så gör det med musik.....

Vänstermajoriteten i Kalmar verkar leva under mottot "ska det gå åt skogen, så ska det göras till musik"

Lite fantastiskt är det att Johan Persson inbjuder till kick off med anledning av att kommunen äntligen startar det lagstadgade arbetet med översiktsplan för hela Kalmar kommun.

Detta skall göras en gång varje mandatperiod och socialdemokraterna underlät att göra detta under den förra perioden. Detta har fört med sig att allt planarbete i kommunen har fördröjts, i onödan, vilket Fp med en åsnas envishet försökte framföra i olika sammanhang. Det fanns en mängd olika förklaringar och en var att det inte skulle vara nödvändigt.

Sen fick vi (även om det kanske varken var tjänstemännens eller oppositionens fel) sitta och skämmas inför länstyrelsen som kom på besök och talade om vad som måste göras.
Att spara på en översiktsplan är en kortsiktig besparing, som vi fått betala många gånger om.

Nu när kommunen, fem år försent, startar ett arbete som bör ingå i ordinarie verksamhet, så skäms inte Johan Persson för det. Nej han kommer säkert att hålla det vanliga talet om det dåliga utgångsläget och hur bra det nu går för Kalmar, sen han tog över.

måndag, december 03, 2007

Det var droppen!

Alltså, nu får det väl snart vara slut med förseningar och dålig information på tågen till och från Kalmar. Jag åker då och då och det känns ju mer som regel än undantag att tågen är försenade med några minuter. Det måste ju finnas en förståelse hos SJ, att de flesta som reser idag har en viktig tid att passa.
När man hoppar på i Alvesta mot Kalmar, är det ofta proppfullt, och det hjälper inte alltid att man har en platsbiljett. Medresenärerna talar ibland om att så har det varit sen Malmö.
Det finns dåligt med plats för stora väskor, om man vill ha dem i närheten och toaletterna räcker inte till. Vitsen med tåg borde ju vara just att man kan koppla på en vagn till om det behövs.

Det måste vara en hopplös arbetssituation för personalen, som oftast gör sitt allra bästa för att hålla alla på gott humör.
Men det räcker inte!
Nu är det sen länge slut på inkörningsperioden, och både tåg och räls måste fungera. I Kalmar har tågen konkurrerat ut flyget till Köpenhamn, men det är inte självklart att det är ett bestående tillstånd.
Det borde vara en självklarhet,när vi har en klimatutmaning att ta ansvar för, att ett statligt verk ska stå på tå för ett ökat resande med tåg.

Nu är det dags för kommunledningen i Kalmar att diskutera frågan med SJ.
Vi bör tillskriva SJ och Banverkets ledning och begära en förklaring och en snabb förbättring. Vi ska inte sitta och se hur förutsättningarna för våra lokala resenärer försämras.
Dagens händelser kan väl bara betecknas som droppen som får bägaren att rinna över.

onsdag, november 28, 2007

Ursäkta att jag stör ordningen!

Peter Akinder ondgör sig i onsdagen 28 november opinionssida i Östran över att jag dristar mig till att uttrycka en egen politisk vilja.

Mitt inlägg under pressträffen var ett svar på Bertil Dahls inlägg om att han hellre sett en skattehöjning. Jag är beredd att hjälpa till för att undvika en skattehöjning, men eftersom socialdemokraterna, med Johan Persson i spetsen, vann valet på en överbudspolitik och nu inte klarar ekonomin, vore det ju en självklar sak att det nya sparpaketet innehåller någon eftergift i liberal riktning. Jag har därför lagt med några sådana förslag.

Men så avlägset är det i Kalmar med politiska diskussioner, att ett enda politiskt inlägg kan ge mig epitetet ”stridstupp”. Jag är förtroendevald, och bör väl om förhandlingen är ärligt menad, försöka ge politiken den inriktning jag gick till val på.

Men jag förstår att det känns obekvämt med nyordningar i stadshuset.
Det finns också en särskild beteckning på det beteende där man/män med automatik förkastar varje icke önskvärt inlägg med t.ex. ”gnäll”.

måndag, november 26, 2007

Sahlin kastar sten i glashus!

Mona Sahlin går till kraftigt angrepp och skyller statsministern för svek mot väljarna. Jag som följt valrörelsen ganska noga kan väl säga att få regeringar så snabbt har uppfyllt sitt vallöfte.
Jag kan väl säga att jag inte hängt med i alla turer, men vi ska komma ihåg att vi nu har en regering som är vald av en majoritet av svenska folket. Det är en större utmaning att söka samregera flera partier och vi har ingen vana på det i Sverige.

Alliansen gick till val på att minska klyftorna i samhället. Detta skulle ske genom att flera människor skulle få stöd och stimulans att söka en arbetsgemenskap.
Folkpartiet liberalernas urgamla slogan om att det skall löna sig att arbeta, fick ny aktualitet.
Fler människor är nu i arbete och detta t.o.m. i Kalmar som hittills haft stora svårigheter.
Nu är utmaningen för skola och företag att tillsammans förbereda ungdomarna för morgondagens arbetsmarknad! Vilken kompetens efterfrågas?

Men Mona klagar...
Socialdemokraterna med Mona Sahlin i spetsen har ännu inte lyckats presentera ett enda eget förslag, och alla hänvisar till socialdemokraternas förnyelsearbete. Förslaget till skolpolitik fick bakläxa, och rädslan för ett eget ställningstagande i olika frågor är ju uppenbar.

Men det går ju bra ändå. Så länge socialdemokraterna inte visar några egna förslag, har de ju opinionen med sig. Rädslan att en diskussion skall förstöra detta gynnsammma läge, har nu smugit sig in i ledningen. Den stora och öppna diskussion som Mona Sahlin utlovade, syns alltmer avlägsen. Vem är det egentligen som sviker väljarna?

torsdag, november 22, 2007

Ibland snurrar tiden fortare än vanligt och man önskar att dygnet hade lite fler timmar. Så nu var jag bara tvungen att tanka in lite energi igen.

Igår kväll lyssnade jag till en konsert med Indrakvartetten på slottet, och man blir ju lycklig bara över att se en absolut fullsatt sal. 160 kronor är ett billigt energipris, tycker jag!

I morse gick jag för att förkovra mig lite på Högskolan där ämnet var "klimatet då, nu och i framtiden". Helt överraskande för mig, blev även detta en fantastisk upplevelse, och jag gratulerar de studenter som har så engagerade förebilder på sin högskola. Så härligt att slippa bli slagen i huvudet med en massa tvärsäkra sanningar! Men desto fler nya tankar och funderingar i huvudet. Och så positivt framfört att inga dörrar stängdes någonstans. Trots det allvarsamma ämnet, kändes det som om jag tankat in några liter energi till av bara farten.

lördag, november 17, 2007

med byxorna nere...

Nu står den socialistiska majoriteten med byxorna nere.
Nu står vi, mitt i högkonjunkturen med en ekonomisk härdsmälta i Kalmar. Johan Persson låter i alla sammanhang som om han nu helt överraskande blivit varse detta, och vill göra något åt det. När jag försökte påtala detta under förra mandatperioden och i valrörelsen, kontrade socialdemokraterna alltid med att jag var en gnällspik.

Sanningen är att han vann valet på den överbudspolitik som han själv under många år varit en del av.
Och det är ju högst mänskligt att hellre ta in de positiva budskapen, och skjuta problemen till framtiden. Nu är de ekonomiska problemen så grava, att ingen kan blunda för dem, inte ens vänsterpartiet. Men vänsterpartiet vill ha en skattehöjning, och det tror jag att jag har bidragit till att stoppa i alla fall.
Alltså klarar inte den sittande majoriteten av att föra en ansvarsfull ekonomisk politik. Men Johan Persson vann valet på en överbudspolitik och på den förvissningen att det skulle finnas något borgerligt parti som räddade honom när bubblan sprack efter valet.
Det märkliga är, att vi inte har bjudits in till ett enda seriöst samtal om besparingarna.
Ändå lät det så tjusigt "att vi skulle börja med ett oskrivet blad". Det är mindre än en månad till kommunstyrelsens sammanträde, där besparingarna skall presenteras.
De liberala väljarna förväntar sig naturligtvis att vi får med våra prioriteringar i ett sparpaket.
Att hjälpa socialdemokraterna, när de tappat byxorna, har naturligtvis ett pris.

(nu finns kinabilderna och lite kommentarer på min hemsida)

tisdag, november 13, 2007

attityden viktigast!

På senaste handikapprådet fanns tillgänglighetsfrågorna med på dagordnigen. Faktum är att kommunen för flera år sedan beslutade om ett handikapprogram för kommunen och där det även ingick en tillgänglighetsguide för besökare. Det var en motion från Fp som denna gång ledde till ett positivt beslut.

Handikappanpassningen löper på, men tillgänglighetsguiden försvann lika kvickt som beslutet var taget. Jag frågade därför efter den i en interpellation någon gång före valet 2006.
Jag fick då till svar att Destination Kalmar AB hade fått uppdraget. Sen har jag efterfrågat den på handikapprådet, och trodde att nu, äntligen.

Men det var Turisbyråns representant som presenterade sitt eget arbete.
Hade Destination Kalmar lagt över uppgiften på sitt dotterbolag? Nej, fast man finns i samma hus hade man inte ens talat om att man fått ett sådant uppdrag.
Hade det blivit någon missuppfattning? Nej Birgitta Elfström hade personligen talat med den tidigare ordförande och med Vd. Men ingen hade tagit tag i frågan, trots påminnelsen i interpellationen för mer än ett år sedan.

Alltså flera års försening. Räkna om det i kvalitet och pengar.

Nu har ju, tack och lov, kommunen många pålitliga och flitiga medarbetare som arbetar och tänker själva i tysthet.
Det visade sig att det var Turistbyrån som på eget initiativ tyckt att det kunde vara en bra sak och en konkurrensfördel att erbjuda en tillgänglighetsguide. Vi fick en engagerad föredragning om vad som skulle göras, och mitt hopp tändes åter! Människor med rätt attityd till sitt arbete är guld värda.

Jag var på Atlas Copco igår på ett intressant besök med Svenskt näringsliv. De anställer efter följande kriterier: Attityd, kunskap och erfarenhet. Kunskap och erfarenhet är viktigt men det kan man skaffa sig. Attityden tyckte de var viktigast. Tänkvärt tycker jag, men vad som hänt med tillgänglighetsguiden hos DK vet jag inte än.

onsdag, november 07, 2007

Vår trovärdighet riskeras!

Hade vi politiker fel beslutsunderlag på kommunstyrelsen eller gavs det fel information till allmänheten på kvällen? Jag litar absolut på beslutsunderlaget.
I måndags fick kommunstyrelsen avvisa ett företags begäran om industrimark i Smedby.

Jag har vid tidigare markärenden begärt att den industrimark som Johan Persson på egen hand vikt för Fanerdun skall frigöras. Vi hinner frigöra mark till Fanerdun tills den behövs. Men då har vapendragarna skyndat till och bedyrat att det finns gott om ledig industrimark i Kalmar. Nu har jag begärt en fullständig redovisning om hur mycket och var den lediga industrimarken finns.
Det finns alltså ingen beredning och inget beslut men ingen får röra den utlovade marken i Smedby. Det märkliga är att lokala media, som brukar reagera på avsteg från demokratiska förfaranden, inte alls är förvånade över att kommunalrådet går runt med egna markreservationer på fickan. Detta till ett företag som nu reserverat 80 % av den lediga industrimarken i Kalmar.
Har det blivit ny norm i Kalmar att arbeta utanför den demokratiska diskussionen, eftersom så få reagerar?

Alltså fick vi på kommunstyrelsen säga nej till ett Kalmarföretag som behöver mera mark.
Men vad får jag höra vid informationen till kalmarborna i Kalmarsalen samma kväll?
Jo, att det finns 400 000 kvm mark i Smedby.
Här har vi ett uppenbart trovärdighetsproblem.


Om det finns 400 000 kvm mark i Smedby , borde vi beviljat mark till Kalmarföretaget.
Vi är helt beroende av oförvitliga tjänstemän, som vågar ge oss kalla fakta och jag tror att kvällens uppgifter var glädjesiffror som anger kommande marktillgångar.

Det är allvarligt nog att olika uppgifter figurerar, för det bidrar bara till att minska vår trovärdighet, och träffsäkerheten i de beslut vi fattar.

torsdag, november 01, 2007

En av många ekonomiska brandkårsutryckningar

Det är lite kul med kommunen i Kalmar. Eller inte.....Det mesta som vi föreslagit blir nu gjort, fast av fel skäl och med dålig vinst, när kommunen skall spara i en ny brandkårsutryckning.
Det är bara det att när kommunen köpte Folkets Park av Folkets Parkföreningen fick kommunen betala dyrt och dessutom lägga ner massor med pengar på ett eftersatt underhåll.
Jag ville att kommunen skulle sälja då, men nu blir det ändå så fast med flera miljoner extra i kostnader .
Salve ville vi aldrig uppföra vi Dämmet, nu 20 förlustmiljoner senare säljs Salve.

Energibolaget har Fp velat sälja i flera år. Pengarna på banken ger lika stor ränta som avkastningen nu. Men vad gör kommunen? Säljer till sig själv för 230 miljoner, när vi kunde fått 400 miljoner om vi sålde det på marknaden. Ja, jag förstår mig inte på den logiken.
Varför ska kommunen ha ett energibolag som vi inte ens har majoritet i?
Och att sälja för att slippa strukturrationalisera kommunens verksamhet är det jag fruktat mest av allt.

måndag, oktober 29, 2007

När man blundar för det svåra....

Nu är planeringen av sista rutan på Varvsholmen ute för samråd. Nu uppdagas det, som jag m.fl. har varnat för vid varenda detaljplan. Det finns för få parkeringsplatser och dessa ska nu klämmas in med skohorn någonstans. Samtidigt vill man bygga ett höghus på 24 våningar. Det begränsas nu troligen med tio våningar just för P-platsernas skull.

De först inflyttarna till holmen kunde väl aldrig ana att området skulle bli så exploaterat, men de som planerar kan ju inte vara överraskade.

Jag anser att man måste ha en bättre planberedskap för framtiden. Den åldersstruktur som finns på Varvsholmen idag kanske är en helt annan om 30 år. Då kanske barnfamiljerna vill bo centralt.
Därför borde vi vika av tomtmark för äldres behov, lekytor för barn eller andra mötesplatser. Det är svårt att förutse kommande behov, men det är kommunens uppgift att ge möjligheter för flexibilitet. Nu fick jag inget stöd av de övriga partierna, men ingen kan säga att jag inte har försökt väcka frågan.

Socialdemokraterna gör nu en fördjupad översiktsplan för en liten del av Norra Fjärden. Man börjar med Fredriksskans och det angränsande Kvarnholmen. Nu kanske flera förstår varför jag istället vill att kommunen skall göra en planering av Norra Fjärden i sin helhet och i ett sammanhang.

Fp har i en motion begärt kommunal folkomröstning om förslagen år 2009 (i samband med europavalet). Den som vill kan skriva på våra namnlistor för ändamålet( de ligger på Fp:s exp. i Kalmar) . Vi är absolut inte emot att det byggs, men vi vill inte att man bygger bort det som gör Kalmar attraktivt, och vi vill att man ser till helheten, så att det inte blir som med planeringen av Varvsholmen.

tisdag, oktober 23, 2007

dubbelfel igen!

Att socialdemokraterna har svårt att hålla budget tillsammans med vänstern är nu uppenbart även för allmänheten. När jag tidigare ifrågasatt obalansen har jag utpekats som gnällspik.

Eftersom inte majoriteten nu kan komma överens om egna prioriteringar, vänder man sig till oppositionen för att söka stöd. Nu vill man samarbeta men egentligen skulle de få lägga fram och stå för sitt egna besparingspaket. Det är de som dränerat ekonomin och det är de som bör ta ansvar för att reda upp.

Jag har alltid lämnat in en ansvarsfull budget, och därför kommer jag att kräva att mina förslag kommer med i ett sparpaket. Det kan inte vara rimligt att vi ska rädda Johan Persson kvar vid makten och sedan fortsätta i opposition. Idag kom förslaget om personalnedskärningarna. Det är verkligen oansvarigt att börja med dessa innan man bestämt sig, inom vilka områden man ska spara.
Eller är de så fega att de tar två procent rakt över för att inte behöva prioritera.
Det är det första felet.

Det andra felet är att man tror, att man ska kunna finansiera personalneddragningarna med att sälja det hälftenägda elbolaget till sig själv. Det är verkligen som att försöka lyfta sig själv i håret.

Sådana beslut kan jag självfallet inte ställa upp på. Jag anser att jag på så vis tar mera
ansvar.

Besparingar måste göras men även personalnedskärningar måste vara ansvarsfulla!

fredag, oktober 12, 2007

Med brådskan som vapen!

Som jag ofta påtalat är ju planberedskapen helt eftersatt i Kalmar och staden planeras nu väldigt fragmentariskt, där man skjuter undan parkeringsfrågor och planering av rekreationsytor till en avlägsen framtid.
Det finns de som ser varenda gräsmatta som en outnyttjad yta som måste exploateras.
Att vi människor blir lite snällare när vi får plats att både bo och röra oss i vackra miljöer tänker de inte på.
Jag vet ingen stad som har bättre förutsättningar för detta än Kalmar.

Nu är det polishuset med eventuellt fängelse som är på tapeten och jag vill därför påminna om att lite eftertanke innan detaljplanen antogs inte hade varit så dumt.
Nej fort skulle det gå och före detaljplanering sorterades många sakägare bort genom att man delade upp området.
Man minskade helt enkelt medborgarnas inflytande med brådskan som vapen.
Så här ser Folkpartiet liberalernas reservation mot beslutet om detaljplan ut.

Beslut :Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för nytt polishus inom del av fastigheterna Oxhagen 2:1 samt Flodhästen 4 m.m.

Reservation
Företrädarna för (fp) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut och anför följande:
Som Folkpartiet liberalerna tidigare meddelat är polishusets läge inte optimalt. Sakägare i området efterfrågar och vi betonar vikten av en helhetslösning i stadsplaneringen.

Säkerhetsavstånd och infrastruktur för framtida verksamheter är ej belysta. Nu aktualiseras planer på ett nytt häkte och fängelse i Kalmar, vilket är mycket positivt. Folkpartiet liberalerna yrkar därför på en återremiss för att inför dessa nya etableringar, klara upp tidigare väckta och nyuppkomna frågeställningar, innan föreslagna detaljplan antas.

måndag, oktober 08, 2007

Kalmar i sparläge?

Nu är det jaktvecka och hela Kalmar står stilla! Det är fantastiskt hur allting bara släcks ner på sparlåga för en djupt rotad tradition. Men det är ingen sparlågabara för att det gäller jakt!

Ibland hör man kommentarer om olika helger och deras berättigande, men här är en hel vecka utan en röd dag och ändå går allt ner i vänteläge. Det är säkert en viktig social upplevelse att en gång om året träffas för att fälla en älg. Och älg är gott!

Men jag tror inte detta hade varit möjligt med en typiskt kvinnlig tradition. Det krävs att några av samhällets toppar ger jaktledigheten legitimitet. Och fortfarande väljer män sina likar till toppositioner. Jag unnar verkligen männen en jaktvecka i skogen, men det är riktigt intressant att studera hur självklart man kan lösa alla ledigheter under just denna vecka. Tänk om kreativiteten var lika självklar alltid och på alla arbetsplatser!

måndag, oktober 01, 2007

Ett studiebesök i Kalmar kanske?

Nya förslag från en statlig utredare.
"Vidgade möjligheter för kommuner att tillhandahålla lokaler till det lokala näringslivet Kommuner ges en vidgad kompetens att tillhandahålla lokaler för uthyrning till företag, under förutsättning att marknadshyra tillämpas. Det handlar både om att uppföra eller förvärva lokaler och att hyra ut befintliga lokaler som finns i kommunens ägo."

Denna föreslagna förändring är ju tillämpad i Kalmar, så var ligger förändringen?
Reportern frågade om det inte fanns en risk att privata uthyrare hålls tillbaka om kommunen blir en aktiv uthyrare. Utredaren försäkrade att ingen kommun skulle ta på sig dessa uppgifter om det fanns privata uthyrare.

Det är ju verkligen en delikat fråga och vem avgör om det finns ett behov?
Men det är ju ingen ny fråga här.

tisdag, september 25, 2007

felsägning- eller ?

På kommunfullmäktige diskuterades budgetuppföljningen och trots högkonjunktur och ökade skatteintäkter står nu Kalmar inför det största underskottet av alla, och det vill inte säga lite. Vi har haft ett ackumulerat underskott från 2002 med undantag för valåret 2006 då tillfälliga intäkter maskerade ett underskott.
Andra kommuner samlar i ladorna eller satsar sina överskott i viktiga investeringar.
Vi lånar till allt.

"Vi ska köra allt i botten innan vi tar till en skattehöjning", sa Johan Persson.

Vi blev generöst nog lovade att få hjälpa till med besparingarna. Vi håller på att titta på det mesta redan sa Johan, så vi får kanske vara med och tycka till på slutet. Men jag skall hålla alla dörrar på vid gavel för ett samarbete. En skattehöjning skulle motarbeta allt det vi vill åstadkomma i Kalmar!

Vi har först en "tillfällig" skattehöjning från 90-talet som skall tillrättaläggas.
Jag bidrar därför gärna till stora strukturella och långsiktigt hållbara förändringar.

söndag, september 23, 2007

Jag har hört den förut!

I fredags skulle ett frukostmöte som anordnas av Destination Kalmar handla om det "nya" Destination Kalmar. Johan Persson var talare. Det var ett tal som bestod till hälften av ett linjetal ( den delen har jag hört bara fem gånger hittills) och sen handlade det mycket om paketering och paketering som jag bara har hört ett par gånger tidigare.
Men att han nu erkänner att inte marknadsföringen har fungerat (vilket jag hävdat i flera år) innebär ju inte att ett ännu större kommunalt bolag kan sköta det bättre.
Det finns så många företag som är bättre än kommunen på att göra det vi vill ha uträttat.

Men det är ju i alla fall en fantastisk idé att hålla samma linjetal oavsett vad rubriken på programmet är, eller oavsett målgrupp.
Till slut kan innehållet upplevas som en sanning, eftersom Johan får tala ensam och oemotsagd. Och vem säger emot den som knyter allt mer makt runt sin egen person.
Nej, det är ett effektivt sätt att tysta kritiker. I kommunen har dessutom kritiska frågor gjorts synonymt med negativism. Och vem vill vara negativ?
Jag hoppas det bara finns några fler än jag som inte köper den tolkningen. En levande diskussion tillhör ett demokratiskt samhällsbygge, och det bygget måste vi bli många fler som snickrar på!

Ja, från det ena till det andra....

Johan vände sig sen till de inbjudna företagarna (en hel del från de kommunala bolagen) och ville ha lite pengarför sin uppväxling.
För det första har Fp föreslagit att kommunen skall inbjuda till frukostmöten där alla företagare bjuds in. För det andra tror jag att företagare vill veta vad de satsar sina pengar på även om det är ett riskobjekt.
Om man kan redovisa ett specifikt objekt eller ett mål tror jag fler vore intresserade.

Sen kan det ju faktiskt vara så att företagare tänker som de människor och kommuninnevånare de också är. De kanske har en gammal mamma eller pappa som behöver komma in på ett särskilt boende.
Då kanske de tycker som jag, att kommunen skall ägna minst lika mycket energi på ett förstklassigt innehåll i paketet som åt själva paketeringen.

måndag, september 17, 2007

Allians för Sverige ett år i regering!

Idag var det ett år sedan Sverige fick en ny regering. Det bor en liten sosse i oss alla efter alla år av överförmynderi . Vi har vant oss vid att bli omhändertagna från vaggan till graven.

Därför blir t.o.m. inbitna borgerliga människor missnöjda för att de själva får bestämma vad de ska göra med sina pengar. Om du får 1000 kronor mer efter skatt har du ju möjlighet att spara eller slösa. Vill vi ha frihet måste vi också ta eget ansvar. Men vi är så vana att lämna över ansvaret och besluten till någon myndighet, att det egna ansvaret känns ovant.

Men Jan Björklund hade rätt när han tyckte att det var för mycket prat och för lite verkstad med förra regeringen . Nu är det tvärtom och det är dags för regeringen att kommunicera lite.
Men när vi delade ut alliansbrev på stan idag mötte jag en kvinna som inte ens visste att Sverige hade bytt regering. Det intresserade henne inte vem som regerade. Det finns alltså mycket att kommunicera.

tisdag, september 11, 2007

Välkommen!

Folkpartiets landsmöte är partiets högsta beslutande råd och ca 500 motioner från medlemmar och partiledning skulle passera nålsögat = ombuden som är valda av varje Fp-län.I Kalmar län har vi oftast försökt att välja nya ombud, för att alla ska få inblick i beslutsprocessen. Ombuden får vara beredda på sena nattpass och jag hade det bra som fick delta som medlem. Jag har varit ombud och vet att det är både roligt, jobbigt och intensivt.Rena bantningskuren faktiskt, att under fyra dagar sitta klistrad över utskottens sammanjämkade förslag. de olika mötesordf. hade både kompetens och humor, vilket behövs när förslag och motförslag ska redas ut.
Folkpartiet liberalerna är unikt med att ge alla medlemmar möjlighet att tala för sina hjärtefrågor under landsmötet. Även om det blir långa debatter, så är det ett medlemsinflytande jag och vi alla vill värna om. Landsmötet är också öppet för alla medlemmar, men man får själv bekosta eller ordna resa och logi.

Jag tror de allra flesta tyckte att vi hade en härlig känsla av nystart från en jobbig period.
Jag är jätteglad att Birgitta Ohlsson och Sverker Thorén valdes in i partistyrelsen.Jag tycker det känns väldigt tryggt och säkert med Jan Björklund som partiledare. Vi känner honom och han är redan inne i regeringsarbetet. Så välkommen som partiledare Jan!

Trots tröttheten efter helgen känner jag mig stärkt i det politiska arbetet och inför framtiden.
Nu önskar vi bara att fler hittar till oss och väljer att bli medlemmar . Det är alltför lätt att bli insnöad på de egna hjärtefrågorna, om det inte kommer färska inlägg.

Du väljer själv hur mycket inflytande du vill ha. Mycket delaktighet och inflytande kostar mycket egen fritid, men vill du börja som stödmedlem så är du lika välkommen! Alla kan bidra med något!
Så välkommen att prova ett år som medlem. Det kostar 175 kr.

onsdag, september 05, 2007

Beslutsunderlaget är viktigast!

I veckan läste vi i tidningen att Fanerdun fått uppskov med att betala för marken till ett bostadsområde. Det känns lite märkligt att vi förtroendevalda hålls utanför besluten.
Vi kunde också läsa i diariet om svenska ambassaden i Pekings frågor kring Fanerdun till bl.a. Kalmar kommun. Det är tur att vi har en offentlighetsprincip som gör det möjligt även för oss att se breven som kommer till kommunen.
Vi bad om information på tisdagens arbetsutskott och kommunchefen bekräftade både uppskovet och det inkomna brevet.

Jag bad före sommaruppehållet om en lägesrapport från den arbetsgrupp som tillsattes för att rigga en mottagningsapparat (för 600 - 1000 investerare med, i förekommande fall, familjer) och efter en konsekvensanalys förbereda kommunens verksamheter på bästa sätt.
Man skulle återkomma med detta, så vi får se hur det går med det. Det är förvånande att vi ledamöter inte med automatik hålls välinformerade.

Idag visade SVT intresse för kommunen och Fanerdun.
Fanerdun har dragit till sig ett oväntat intresse genom att inte redovisa sina ekonomiska förutsättningar. Jag har dragit på mig ett oväntat intresse för att jag ställde en helt relevant fråga om ekonomin vid första fullmäktige angående Fanerdun.
Kommunalrådet Johan Persson har dragit på sig ett oväntat intresse för att han drog en "vals" i kommunfullmäktige om att det fanns sex tättskrivna ark som svar på mina frågor.

Tänk så mycket som kan förebyggas med bra information och fullständiga beslutsunderlag.

måndag, september 03, 2007

är vi riktigt kloka egentligen?

När Birgitta Ohlsson (spjutspets i Fp) var i Kalmar nyligen, talade vi en del om engagemanget, och den tid som går åt till politiken. I onsdags träffades länets Fp- styrelse i Oskarshamn för att bl.a. yttra oss över ansvarskommitténs förslag. Jag har varit med i en liten arbetsgrupp och vi kom fram till en bra kompromiss som både norra och södra delen av Fp-länet kan ställa sig bakom.
Jag fick offra att ett val skall hållas före genomförandet, mot att vi inte ska vara bundna till nuvarande länsgränser i framtida diskussioner. Jag tror verkligheten ändå kommer att ge oss ett val före slutgiltigt ställningstagande.

I lördags träffades vi i Högsby och hade ett litet minilandsmöte för ombuden som ska rösta för länet i Västerås kommande helg. Vi diskuterade friskt och trivdes, men någon berättade att deras nya medlemmar hade blivit väldigt förvånade över att vi inte får något arvode när vi åker på alla våra träffar.
Jag tror det är alldeles utmärkt att den som vill engagera sig får betala med sin tid. Alla har 24 timmar på ett dygn att fördela till politik, arbete och hem och fritid.
Dessutom är det inte sunt att bara träffa folkpartister. Då riskerar vi att bli helt enögda!

Jag skulle dessutom inte klara mig utan att träffa min familj och goda vänner. De är högst på prioriteringslistan. Ju mer politik, desto mer vänner och kultur behöver jag som balans i tillvaron.

Om man blir förtroendevald får man arvode för den tid man avsätter till sammanträden, men fortfarande är partiarbetet helt ideellt. Den största tiden tar dock all läsning av handlingar.
Nu måste jag skynda mig in till Kommunstyrelsesammanträdet som föregås av ett eget rådslag i partiet och ett möte inom den borgerliga gruppen.

Jag tror det finns många människor som gärna skulle dela sitt engagemang mellan fritid och politik. Jag bara undrar hur vi lättare ska attrahera den som inte räknar arvoden utan ändå vill påverka och förbättra den värld vi lever i. En del tycker vi är helt galna som håller på. Men då tänker jag på dem som offrar livet i världen för att demokratin ska bli möjlig.
Jag tror inte ens att vi i lugna Kalmar ska ta demokratin för given.
I kväll är det styrelsemöte i kalmarföreningen. Ja man kan ju undra.....

måndag, augusti 27, 2007

Vad har du inte berättat Johan?

I kommunfullmäktige i Kalmar ställde jag en fråga med anledning av att Johan Persson uttalat sig i tidningen och sagt att han visste om att Fanerdun hade svårt att få ut pengar, men att han inte var orolig. Samtidigt reser han helt oplanerat till Kina för att träffa företagets representanter. Visst blir man förvånad över sådana uppgifter och han bör ha fler lugnande besked eftersom han inte är orolig.
Min enkla fråga var, vad mer han känner till som vi andra ledamöter behöver veta.

Han påstår då att han har haft en information om detta i arbetsutskottet. Det är riktigt att vi fick en kort rapport från Fanerdunbygget, men inte heller de övriga borgerliga gruppledarna hade uppfattat någon information om svårigheter att föra över pengar till Sverige.

Nu står han i talarstolen och påstår att i affärer kan man inte prata högt. Som om vi alla inte visste det! Men Kalmar kommun har inte haft för avsikt att göra någon affär i Kina. Det finns inget beslut på det. Vill något företag göra affärer med kommunen så kan det ske här.
Och vi ledamöter ska inte behöva läsa tidningen för att veta vad Johan gör med skattemedel.

Ja, Johan fortsatte att formulera sina egna frågor och svar. Min fråga brydde han sig inte om.

Det visar på en maktfullkomlighet, där han inte anser sig behöva ta frågorna i fullmäktige på allvar. Jag tycker att vi ska värna det demokratiska systemet där kommunfullmäktige är högsta beslutande organ.
Det är alltför många frågor som blir obesvarade av Johan.

fredag, augusti 24, 2007

Smart eller lömskt?

Nya Destination Kalmar AB är bildat mot Folkpartiets vilja, och det får jag stå ut med i en demokrati. På måndag skall styrelsen utses, och i beslutet slår man fast att näringslivet skall ha fyra ledamöter. Utan aktier i bolaget.

Partierna har ju haft sina nomineringar, och jag blir ju ganska bestört när jag får veta, att inte småföretagarna har fått möjlighet att nominera någon ledamot.
Hur har övriga ledamöter från näringslivet nominerats? Kan det vara så illa att det är socialdemokraterna som valt, och på så sätt skaffat sig fyra extra ledamöter?
Företräder dessa ledamöter sig själva, eller socialdemokraterna?
Vilka ägarintressen företräder de?

Ja det hoppas jag att vi får veta på måndagens kommunfullmäktige.

söndag, augusti 12, 2007

Storstädning på regionnivå

Utrymmet för egna vardagsval är inte särskilt stort i Sverige, där många års socialistiskt styre effektivt motarbetat möjligheter till diskussion och egna val. Vi har helt enkelt dålig träning på att diskutera öppet.
Liberaler har alltid kämpat för att stärka individens rätt gentemot myndigheter, men jag noterar tyvärr en tilltagande konflikträdsla, som hämmar diskussioner, både i arbetsliv och i samhället i övrigt.

En utredning om regionernas ansvarsfördelning och framtida utveckling skall besvaras snart.

Varken kommuner , landsting eller storregioner förfogar över sin egen lagstiftning och det tillkommer hela tiden regelverk som ger allt mindre tid och pengar över för servicen närmast medborgaren Under årens lopp har dessutom nya statliga myndigheter tillskapats av socialdemokraterna, ofta med olika regionindelning, oklar styrning och kostnadskontroll.
Allt detta måste lösas i den kommande regionfrågan. Och allt detta borde diskuteras vid köksborden.
Det märkliga är, att vänsterpartiet och miljöpartiet är så tysta när det gäller regionutvecklingen. Då det gäller EU och ansvarsfrågorna på europanivå ropar de ständigt på folkomröstning och mera kommunikation.

Det är också märkligt att regionförbundet i Kalmar län bevakas så lite från media. Det är svagt att så få regionfrågor, kommuniceras med medborgarna. Men det har jag aldrig hört V eller Mp klaga på. Det bådar inte gott för regionutvecklingen.

Vår värld växer. Det vinner vi alla på!
Sverige har förändrats, och en städning på alla nivåer behövs för att möta framtidens krav på ansvarsutövning. Nu pågår ett arbete i Folkpartiet liberalerna och jag välkomnar fler synpunkter. Eller välj att bli medlem och påverka även andra frågor!

tisdag, augusti 07, 2007

Låt däckgungorna vara kvar!

Ett förslag om att avlägsna kommunens däckgungor nådde idag kommunens arbetsutskott.
Förslagsställaren hävdar att de innehåller skadliga ämnen som barnen kan få i sig. Det finns mer än hundra däckgungor i Kalmars skolor och förskolor. Det är en bra form av återanvändning, tycker jag. De har använts i årtionden och är väl beprövade. De är inte heller klassade som farligt avfall och det finns inga belägg för att de är skadliga.

Därför trodde jag faktiskt att det skulle bli avslag, så som Fp:s ledamot i Barn-och ungdomsnämnden redan yrkat. Men majoriteten gav bifall till förslaget. Dessutom skärpte vänstern beslutet med en plan för att byta ut gungorna. Hundra gungor! Jag ger gärna resurser till säkerhet, men till symbolhandlingar är jag inte beredd att offra skattebetalarnas pengar.

Däckgungor används av äldre barn. De kan användas på många olika sätt och av flera barn samtidigt. Det stimulerar till samvaro och kreativitet. Jag har inte sett något litet barn stå och bita på däcken, men de smakar gärna på sanden under som ofta är kryddad med både fågelbajs och kattkiss. Äckligt men troligen inte farligt.

Däremot finns det säkert däckpartiklar i barnens trafikmiljö (och speciellt i den höjd där de små barnen går eller åker i vagnen). Alla lekplatser i Sverige är omgärdade med många lagar och standarder, och det är bra, men riskerar att bli så tillrättalagda att barnen inte lockas till aktivitet och kreativitet. Små faror hjälper barnen att bedöma risker och verkliga faror.

Ska vi ägna oss åt sånt här, när det finns så mycket viktigt som behöver åtgärdas?

fredag, augusti 03, 2007

fiffel som lönar sig?

Val av ordförande för ungdomsförbunden lockar ofta fram de sämsta sidorna hos medlemmarna i toppen. Det är vassa armbågar som gäller för att göra karriär och den som inte ställer upp på det, fastnar på vägen.
Dagens ungdomsförbundare som gör karriär är morgondagens toppolitiker. Och det oroar mig!
Vi behöver ungdomar och vuxna som arbetar och studerar jämsides med politiken. Att möta sina kritiker i fikarummet på jobben dagen efter besluten är en väl så viktig politisk skolning som att öva retorik och argumentation på konferenser. Vill vi ha mänskliga politiker eller broilers som alltid har ett inövat svar på tungan?

Nu har ett Socialdemokratiskt ungdomsförbund åter fifflat för att få mera bidrag. Det är tråkigt för de förbund som sköter sig och vill ha en ren bokföring. Men de står sig ju slätt mot de som är tillräckligt fräcka för att lura till sig extra pengar som de i sin tur kan använda för att klättra inom partiet.

Mona Sahlins kommentar : "hoppas de kommer ur detta med ett ännu starkare SSU".
Är det fifflet som ska stärka SSU, eller vad menar hon?
Men hon har ju också skolats i SSU och kanske inte blir så upprörd, som i alla fall jag förväntar mig av en lagstiftare och partiledare.

Att några ungdomsförbund, oavsett vilket parti det gäller, fortfarande fifflar med skattebetalarnas pengar borde ju oroa alla som arbetar med demokrati bygge.

skola för fifflare?

tisdag, juli 24, 2007

Vårda varumärket Kalmar!

Paketering är det senaste inneordet i politiken. Nu handlar marknadsföringen om att paketera Kalmar för skattepengarna. Det är väldigt bra att majoriteten nu erkänner att alla miljoner som lagts ut på Destination Kalmar inte använts väl.
Dessvärre drar de slutsatsen att medicinen ska bli ett ännu större och starkare Destination Kalmar. En medicin som inte botar sjukan men kanske mildrar förloppet.
En viktig del i behandlingen är att vårda varumärket Kalmar bättre .

Därför blir jag ganska orolig inför invigningen av Fanerduns handelscenter. De bilder som sänds den dagen är de intryck som skall locka europeiska grossistföretag att köpa kinesiska produkter här i Kalmar.
Ett handelscentrum på 70 000 kvadratmeter är presenterat av fanerduns 80 ambassadörer i Europa. I Kalmar har en vacker modell av anläggningen visats på strategiska platser.

Den 28 september skall handelscentret öppnas med stor pompa och ståt.
Idag är området inte halvfärdigt, och vi får inga säkra besked om hur många investerare som den dagen ska flytta till Kalmar. Det har tidigare sagts att 600 skall komma i första etappen, men antalet ändras efter hand. Vi vet inte heller om hela familjen kommer med från start. I så fall ska barnens skolgång ordnas.
Det är ju väldigt viktigt för varumärket Kalmar att den bild som kablas ut på nyheterna 28 september stämmer med den bild av paketet som marknadsföringen lovat. En bild säger mer än tusen ord!

Ett gott rykte är den bäste marknadsföringen!

Men det första intrycket kan också vara avgörande för bilden av Kalmar som besöksort. Jag har drivit att rågången skall vara klar mellan företag och kommun, men tyvärr har socialdemokraternas ledning lagt in Kalmar kommun som insats även i etableringen.
Kalmar kommun har lagt så mycket pengar på marknadsföringen och vi är beroende av hur bilden av Kalmar blir denna dag. Eftersom vi är indragna måste vi diskutera risken med att den 28 september inviga ett handelscentrum som inte ens är halvfärdigt. Det kan kosta mer än det smakar.
Paketet och innehållet...

söndag, juli 22, 2007

tyst kupé

SJ börjar långsamt kundanpassa sina tåg. Men toaletter som är tagna ur användning tillhör fortfarande vanligheten. Att lyssna på tågets radio är omöjligt under större delen av resan. Jag saknar också möjlighet att ställa undan väskan , om den är för tung att lyfta upp på hyllan ovanför sätet. Att ställa den utom synhåll vill ju ingen som har packat den full med saker man behöver. Jag valde tyst avdelning vid ett par tillfällen i sommar och det var intressant.

I kupén finns en symbol med en överkryssad mobil på väggen. Unga som gamla stängde snällt av sin mobiltelefon, men sen pratade de på som vanligt. Lite kul att man lyder en symbol så blint, men att många inte drar några andra slutsatser av symbolen.

Men det är ett gott försök av SJ att locka fler resenärer och att ge oss lite alternativ. Och fler väljer faktiskt tåget nu.

fredag, juli 13, 2007

en mix som passar mig!

Precis kommit hem från några sköna semesterdagar i Skåne med släkt och vänner men också lite kultur.
I Malmö hade jag sån tur att pricka in en extraföreställning "Carmen" på utescenen i Pildammsparken. Den höll verkligen hög klass, och vädrets makter var med oss.
Därefter blev det jazzfestival i Köpenhamn för hela slanten.
Eller rättare sagt. Både Carmen i Malmö och jazzen på gator och torg fanns där bara för alla och slanten behövde bara läggas för konsert med jazzpianist och sångerskan Eliane Elias och hennes musiker. Och det var värt varenda krona!

I Köpenhamn avslutar vi alltid, om det är möjligt, på Vhite Lamm, som är en underbar krog där alla är välkomna, och där alla försöker bereda plats hur fullt där än är.
Där spelas det alltid jazz och musikerna betalas med en femma på varje glas gästerna dricker.
Däremot har jag aldrig sett någon äta där på kvällen, trots att de har en meny. Jag vet inte var man skulle ställt tallriken ens om man skulle försöka.
Men det är verkligen ett härligt ställe att tanka in lite energi på. Om ni klarar lite närhet och mycket rök, ska ni gå dit.

Jag har alltså under ett par härliga dagar fått glädje av både svensk och dansk kulturskatt men även haft möjlighet att göra mina egna tillval.
En perfekt mix för en liberal!

fredag, juli 06, 2007

vad oroar oss mest?

En reporter läste i diariet att en läkare sagt upp sig. Det skall starka skäl till, och är väl reglerat, om brev och handlingar till landsting och kommun inte skall diarieföras. Diariet är till för att media och allmänhet skall veta vad som sker i den skattefinansierade verksamheten.
En öppenhet vi ska slå vakt om.

I en artikel talade sedan läkaren om sin frustration över personalens arbetssituation. En miljöpartistisk landstingspolitiker vill tysta läkaren "för att inte patienterna skall oroas".
Hon gjorde efter kritiken en pudel.

Patienterna har större anledning att oroa sig över att personalen och landstingsledningen inte i större omfattning för en öppen diskussion om den sjukvård man bedriver.
Det sker enorma tekniska framsteg och vi kan behandla allt fler diagnoser. Däremot sker det en väldigt liten utveckling det humankapital som personalen utgör.
Kommunen har idag fått ta hand om så många människor som landstingen i sin spariver lämnat ifrån sig utan att överföra kunskapen och pengarna i nästa led.

Därför tror jag att utvecklingen även denna gång har sprungit förbi utredningen om regionalisering. Låt regionfrågorna kretsa kring infrastruktur , miljö m.m. Jag har ännu inte fått något sakligt argument till vilken funktion landstingen kan fylla i framtiden.


Öppen het är aldrig fel och jag har en stor tilltro till att individen är fullt kapabel att genom sitt val av vårdgivare kommer att utveckla även humankapitalet inom sjukvården. Jag är beredd att åka ganska långt för att få en superbra specialist om jag har en svår sjukdom.
Däremot ska husläkaren och akutvården finnas att få mera nära.
Går dessa önskemål att förena? ja det kan vi bara veta om vi vågar diskutera det. Och det tror jag inte någon patient blir oroad av. Snarare då vissa landstingspolitiker.

söndag, juli 01, 2007

När argumenten tryter…

Det är nu ganska många som undrar varför jag accepterar att några politiker
försöker förolämpa mig på olika sätt i kommunfullmäktige.
Detta är inte i första hand en genusfråga, utan en maktfråga, tror jag. Det är först när jag utgjort ett hot mot en position som detta har skett, och oftast med subtila metoder.
Att utgöra ett hot mot rådande normer bör ju bara förskräcka dem som fått sin position på dessa villkor. Det är egentligen tragiskt att de saknar sakliga argument, och måste använda förminskande etiketter som vapen.

Om jag anpassar mig , och svarar med samma medel, så bidrar jag till att spela på deras villkor, och det vill jag inte.
Jag har gått in i politiken för att förändra och jag förstod tidigt vilka krafter jag utmanar.
De flesta förolämpningar är mer subtila och sker utanför de offentliga rummen.
Tyvärr är tystnaden lika representativ här som annars i samhället.
Det finns faktiskt politiker som inte uttalar en egen politisk åsikt under en hel mandatperiod. Och det tycker jag nästan är ännu värre.

Många hoppar av politiken för att de inte finner sig i att sitta tysta eller att bli tystade. Jag förstår dem, men jag gjorde för länge sen valet att stanna. Och nu är jag förtroendevald, vilket för mig betyder att jag ska leva upp till det uppdrag jag fått av partiet och av de som valt mig.
Försöken att tysta mig har, när de inte haft avsedd effekt, ändå avtagit med tiden.
Det som nu har hänt ett par gånger är att det osynliga blivit synligt och att flera män reagerat.
Det ger mig gott hopp om, att vi som vill förändra är på rätt väg om än med myrsteg.

söndag, juni 24, 2007

Utgångsläge?

Vid det inledande anförandet i samband med budgetfullmäktige tog Johan Persson till det vanliga tricket i sina anföranden, med att räkna upp vilka dåliga förutsättningar kalmar har haft, och vilka svårigheter som drabbat just Kalmar.

Det är vårt utgångsläge vill Johan säga, och ur detta moras har han lyft Kalmar. Och alla skall vara så tacksamma....
Utgångsläget är ju det att nästan alla kommuner i Sverige har haft en omställningsfas i sin företagsstruktur. Företagsflytt har skett i alla kommuner.

Utgångsläget är också att Sverige och vår omvärld har haft en lång högkonjuktur. Med den nya borgerliga regeringen har den kraftiga tillväxten nu äntligen resulterat i att allt fler hittar ett arbete.
Sjuktalen har samtidigt sjunkit och budgetöverskottet är det största sedan 1970-talet.
Med det utgångsläget borde det gå bra även för Kalmar eftersom vår kommun har enorma förutsättningar att ta emot både nya företag och inflyttade.

Faktum är att Johan Persson och hans vänstermajoritet inte alls tagit till vara högkonjunkturen på det sätt man kan förvänta sig.
Avsaknad av grundarbete som t.ex. översiktsplaner och en kraftsamling kring målen har präglat de förseningar i byggandet som kan sänka Kalmars chanser att få den ökning av invånare som vi eftersträvar.

Utgångsläget för 2008 års budget är dessutom att vänstermajoriteten har missat att samla i ladorna under högkonjunktur, och faller verkligen ur ramen för tillväxtkommuner, när de börjar tala om skattehöjningar. Jag tror istället att vi borde förbereda kommunen för en skattesänkning, om vi vill få fler invånare.

tisdag, juni 12, 2007

I majoritet för en dag!

Från dagens arbetsutskott kan jag meddela att en ny lag om befogenheter att tillhandahålla servicetjänster åt äldre, nu nått arbetsutskottet.
De borgerliga i Omsorgsnämnd och hela Södermöre kommundelsnämnd uttalar att alternativet med externa entreprenörer skall finnas med, och så blev det idag beslutat eftersom vänstermajoriteten idag var i minoritet.

De försökte med återremiss för att återkomma år 2009! och sedan ändrat till 2008 under förevändning att ev. entreprenörer måste certifieras. Hinderbygge alltså.

Det verkliga skälet är att de inte har pengar till detta. Beräknad kostnad i förslaget 1.285500 kr.
Så var det med det vallöftet.
Men det piggade upp att få igenom beslutet och nu skall vi bara lotsa det igenom kommunstyrelsen också.

lördag, juni 09, 2007

glada och obehagliga överraskningar.

Igår kväll firade jag och mina arbetskamrater från operation av en pensionerad narkosskötare.
Han var helt överraskad när vi kom (en full busslast) och hämtade honom till Kackelstugan på Öland. Hans fru har varit mellanhand och han anade ingenting! En jättelyckad fest och garanterat ett glatt minne.
Det var den glada överraskningen.

Överraskning med bumerangeffekt blev det när Johan Persson, s inför arbetsutskottets sammanträde tidigare i veckan hade förvissat sig om namnunderskrifter på det usla förslaget om marknadsföringens från alla sina vänsterallierade och dessutom från en allierad från kd och moderaterna. Undertecknandet diskuterad inom moderaterna, som blev lika överraskade som alliansens väljare.
Nu när förslaget nästan nått kommunstyrelsen, visar det sig att Statens fastighetsverk inte har blivit konulterat i utredningen!
Och det var en riktig överraskning för mig, eftersom jag vid två olika föredragningar frågat om hur Statens fastighetsverk ser på förslaget.
De ser inga problem, har jag fått veta, och att man medvetet lurar oss är en riktigt obehaglig överraskning.

Det bekräftar bara det jag anat från början. Att resultatet av utredningen skulle peka dit Johan Persson ville. Allt annat är glömt eller gömt!

söndag, juni 03, 2007

Vi kokar den kommunala soppan på en spik !

Har just lagt sista handen vid vårt budgetförslag som partiet ska diskutera i morgon kväll.
Majoriteten har flyttat budgetpresentationen två gånger och vi har då fått flyttat våra möten två gånger. Dessutom har vi till slut bara haft en vecka på oss att arbeta med den. Resten får vi diskutera mailvägen. Tack och lov för internet!
Så majoriteten underlättar inte demokratiska processer precis.

Vi lever på lånade pengar i Kalmar kommun. Men vi ägnar skattepengarna åt mycket som andra kunde göra mycket bättre. Ett exempel:
Samtidigt som alla kärnverksamheter måste spara, kan man ägna ett misslyckat marknadsföringsbolag all uppmärksamhet. Tre bolag ingick i utredningen och man lägger ner de fungerande bolagen och behåller det som aldrig fungerat. Men förslaget är så luddigt skrivet att det egentligen kan bli vad som helst till slut, och det är väl meningen. Det enda vi kan vara säkra på, är att det kommer att kosta!

Jag har nu efter ett snart ett halvår i kommunpolitikens högre sfär förstått att beslutsunderlag med konsekvensanalyser och ekonomiska redovisningar inte är prioriterat.

I år kokar vi alltså den kommunala soppan på en spik. Det vet vi ju att det går om man lånar ihop ingredienserna. Ska jag röra om i grytan eller sila innehållet?

tisdag, maj 29, 2007

Det kostar att växa!

"Det kostar att växa" har länge varit Johan Perssons favorituttryck och jag har lika länge hävdat att det är ett skickligt sätt att mentalt förbereda, även de som normalt är emot skattehöjningar, på vad som komma skall.
I varenda debatt före valet konfronterade jag Johan Persson (och även vänstern) med att han i förtäckta formuleringar sålde in en skattehöjning, men fick då indignerade svar om att det aldrig skulle bli aktuellt för deras del.

Men när man nu i sin budget lägger in exploateringspengar för att kamouflera en underbudgeterad driftsbudget, då har man ingen vilja att omstrukturera sin verksamhet.
Att man nu beställer en "genomlysning av verksamheten" är bara ett sätt att legitimera ett brutet vallöfte.

När jag tagit upp detta i debatter i kommunfullmäktige är det ganska komiskt (när man står i talarstolen) att se hur Birgitta Elfström, Mona Jaensson och Johan Persson m.fl. tittar på varandra, himlar med ögonen, och spelar upp en låtsasteater med titeln "vad är det för påhitt hon kommer med".

Kanske vill de att jag skall bli störd och tystna. Men mer än hälften av ledamöterna i fullmäktige säger aldrig en åsikt, och jag undrar många gånger varför. Kanske är de tystade redan på det egna partisammanträdet?

torsdag, maj 24, 2007

"alternativ" mötesteknik

Läste protokollet från ett styrelsesammanträde som jag deltagit i, och upptäcker till min häpnad att jag har deltagit i ett beslut som jag uppfattade som ett informationsärende. Utredningen från ärendet hade vi fått del av i annat sammanhang.

Det hade tagits upp under övriga frågor och ett långt förslag (en A4) hade varit utdelat. Ingen genomgång, inte en rad i förslaget till beslut berördes, och jag hade inte ens sett förslaget, utan trodde att det var utredningens förslag som var informationen.
Det var mitt första möte i denna roll, och om det var någon kod jag missade, är ett stort huvudbry för mig just nu.
Nu låter jag detta bero denna gång, eftersom det slutliga beslutet fattas i kommunfullmäktige, men nästa gång kommer jag att vara mera vaksam mot en så dålig förberedelse och mötesteknik.

Vad finns det i aktiebolagslagen inskrivet att just sammanträden i kommunala bolag skall hafsas igenom utan beslutsunderlag och diskussion?

torsdag, maj 17, 2007

Inte läge att slå sig till ro!

Det är verkligen glädjande att en företagare insett behovet av P-platser och är beredd att göra något åt det. Jag har drivit frågan om P-behovet sedan jag blev aktiv i kommunpolitiken, men trots att det är en ganska konkret fråga, har man alltid lyckats förhala alla besluten p.g.a. en oenig vänstermajoritet.

Alla politiker talar om ett levande centrum, men jag har också jobbat för att göra det möjligt.
Jag anser det vara en miljövinst när en tydlig skyltning kan leda bilisterna rakt in till ett P-hus.
Fler bostäder i centrum är inte möjligt utan en eller flera ordentliga P-anläggningar.
Vi har ett mål om fler invånare i kommunen och dessa vill vi även kunna välkomna i centrum.
Ett P-hus kan vara stilfullt och ha affärer i bottenplanet och bostäder på översta planet.

På 80-talet utreddes frågan om P-hus vid Gesällen (mitt emot landstingshuset). Det är också från den tiden våra nu gällande parkeringsnormer härstammar. Fp lämnade år 2003 in en motion med syftet att att lösa parkeringsbehovet. Den behandlades först år 2005 med avslag i Kommunstyrelsen(en oenig vänstermajoritet). Då lämnade Kvarnholmens centrumförening in med ett förslag till P-hus i Gesällen, och vad händer fram till kommunfullmäktige? Ja, jag anser att förslaget ger stöd åt vår motion och nu vill inte vänstermajoriteten stöta sig med företagarna i Centrumföreningen!
Kommunfullmäktige bifaller motionen med förslag om en utredning.

Ett år efteråt läggs ett förslag om ny parkeringsnorm och ny parkeringspolicy (beslutad efter en interpellation av mig år 2004) fram för beslut i arbetsutskottet. Under svepskäl om komplettering återremmiterades den in i den parkeringsutredning om P-hus som nu hunnit få ett år på nacken. Det är ju valår och för att slippa ta ställning före valet (en oenig vänstermajoritet) utreder man nu ett P-bolag, vilket redan har utretts en gång, och visat sig närmast omöjligt. Lagstiftningen är väldigt snårig när man blandar offentlig och privat verksamhet på detta område.

En utredning om P-behovet kan nu av någon outgrundlig anledning presenteras helt lägligt i samband med Baronens förslag om parkeringsanläggning. Den visar nu på ett behov av 800
P-platser de närmaste åren.
Baronens anläggning ger kanske 300 extra platser när inte P-däcket finns.

Med tanke på den tid det tar och den politiska ovilja som finns kan vi alltså inte slå oss till ro med detta tillskott. Här behövs verkligen opinion.

En utredning har nu visat på det som den samlade kompetensen inom Gatu-och Parkförvaltningen försökt att påtala i samband med varje ny detaljplan i Kalmar.
Få frågor i kommunen är mer utredda. Det är åter bekräftat att det behövs fler P-platser!
Men på grund av den oenighet som finns i vänstermajoriteten så ligger utredningen om P-hus
i "tryggt" förvar tillsammans med utredningen om parkeringsnorm och parkeringspolicy.

tisdag, maj 08, 2007

Grattis Europa!

Den 9 maj firar de flesta demokratiska länder i världen Europadagen på något sätt. Att fred och demokrati växer gagnar människor långt utanför Europa.
Förintelsen startade i spåren av arbetslöshet, där många människor kände utanförskap och hopplöshet i sitt eget land. Syndabockar utpekades.

Det finns även i dag de som försöker skaffa sig makt på människors utsatthet. Individer buntas ihop till namnlösa grupper, som blir syndabockar och måltavlor för allt missnöje. Kunskap är det bästa vaccinetmot etta.

Insyn och kunskap behövs även i kommunens verksamheter. Mer än hälften av de ärenden vi hanterar i kommunen har anknytning till EU och alla borde få en inblick för att förstå betydelsen av samarbetet. Politiker och tjänstemän bör bli bättre på att förmedla att EU inte bara är bidrag, projekt och regelverk.
Freden är viktigare!

Vår vardag är helt beroende av freden och vi ska absolut inte ta den för given. Köp därför en extra god kaka till kaffet och gläds åt Europadagen den 9 maj !
Grattis till oss alla som får leva i fred!

onsdag, maj 02, 2007

betet är för magert!

Salve skulle hela tiden satsa sig ur krisen,och satsade gjorde vänstermajoriteten!
"Det kostar att växa" är Johan Perssons slogan.
Nu skall äntligen Salvestaden AB säljas, men skulden är kvar i kommunen.Om Folkpartiet liberalerna hade fått råda, skulle aldrig Salvebolaget bildats. Kjell Henriksson,s, är ordförande i både Salvebolaget och i marknadsföringsbolaget Destination Kalmar AB.
Min gissning är att, när inte Salve kan fortsätta som politisk lekstuga så blir Destination Kalmar, den kommunala ledningens nästa tummelplats.

Jag har föreslagit att Destination Kalmar avvecklas och marknadsföringen flyttar till näringslivsenheten och informationen flyttas till informationsenheten. Tjänsterna tycker jag kommunen skall köpa av fria företagare i sund konkurrens.

Men nu ska det istället rationaliseras efter en beställd snabbutredning.
Betet som jag ska hugga på är att Slottsbolaget och Turistbolaget avvecklas och dessa verksamheter kopplas till Destination Kalmar.
Även om det är frestande att avveckla två bolag, så är jag mer intresserad av att börja avveckla det bolag som inte fungerar. Därför hugger jag inte på det betet.

Man sparar in två styrelser som kostar 100 000 kronor om året, men får en kostnad för ny Vd som kommer att kosta kommunen nästan en miljon. Och så nytt namn kanske (det gamla är ju lite skamfilat) på alla foldrar, marknadsföring och kommunens verksamhetsinformation. Och för Slottet och Turismen blir det väl bara pengar över till att trycka nytt material med nya namn utan AB på. Eller ska slottet också heta Visit Kalmar AB?
Kvar blir dock samma politiker i styrelsen.....

fredag, april 27, 2007

bara en liten tillfällig skattehöjning?

I valdebatten varnade jag just för skattehöjning om vänstermajoriteten vann valet, men de försäkrade alla att ingen skulle oroa sig för skattehöjning.
Nu är valet över och vardagen med vänstermajoriteten i Kalmar känns igen.

Vi är mitt inne i en högkonjunktur och vänsterpartiet talar om skattehöjning.
Den förra skattehöjningen från 90-talet skulle ju vara tillfällig!
Den ska bort först! Eller ska vi ha en ny tillfällig höjning? Hur länge kan något kallas ”tillfälligt”? Det är obegripligt hur den ljusa bild som utmålats före valet, nu har förvandlats till nattsvart mörker när valet är över.
Arbetslösheten minskar och inga ekonomiska åtstramningar har gjorts från regeringen. Kommunens ekonomiska problem har vänstermajoriteten ansvaret för, och ingen annan.

Nu i högkonjunktur borde kommunen samla pengar, så att välfärden kan garanteras även i dåliga tider.
Kalmar har redan skatter så det räcker.Förlusten för Salve blir tyvärr inte mindre för att man skjuter konkursen framför sig. Jag undrar när den insikten når vänstermajoriteten.

Nu visar en utredning dessutom att Destination Kalmar inte klarat sitt uppdrag, vilket jag hävdat länge. Det åtgärdar man med att göra DK ännu större och starkare och hoppas att ett namnbyte ska sälja bättre.
Skattepengar kan tydligen hanteras hur som helst.

söndag, april 22, 2007

Det kostar att växa?

Det går bra för Sverige! Det går bra för Kalmar! Det går inte lika bra för kommunens ekonomi.
Det kostar att växa, säger majoriteten när man ständigt drar på sig större kostnader än man har täckning för.

I Kalmar kommun är ledningen helt övertygad om att den måste ha sin kommunala hand över allting. De tänker minsann inte släppa in företagen i den kommunala verksamheten. Men kan ha lite partnersamarbete på armlängs avstånd. "Hjälper du mej så hjälper jag dig"

Tänk om det skulle visa sig att en privat företagare gjorde något både bättre och effektivare!
Tänk om en sjuksköterska och en undersköterska bestämde sig för att starta egen omsorgsverksamhet, som invånarna fick välja om de ville!
Tänk om personalen fick fler arbetsgivare att välja på, och drev upp sina löner!

Tänk om vi kunde ge kalmarborna verklig valfrihet! Men vänstermajoriteten har inte det ordet med i praktiken. Det slinker bara ur dem ibland, som ett lockbete inför valet.

söndag, april 15, 2007

Förstärk det unika i Kalmar!

Jag har tillsammans med övrig fullmäktigeledamöter i Fp lämnat ett förslag till kommunfullmäktige där vi begär en lokal folkomröstning om de förslag som uppkommer för bebyggelsen kring Norra Fjärden.
Men bara bygg, säger några. Ja, visst ! men även det kan du säga i en folkomöstning.
Jag vill först se hur planerna ser ut innan jag röstar.
Det jag helst vill ha är en helhetssyn på hela samhällsplaneringen. Dessa sjönära områden är attraktiva, både för bostäder och rekreation, och allt ska med i planeringen. Kalmar behöver många bostäder och jag tror säkert att det finns stora möjligheter att planera Norra Fjärden, så att vi kan förstärka det som gör Kalmar attraktivt för både boende och besökare.


Kunskap om t.ex. framtida sociala behov och beredskap för stormar och översvämningar måste vägas in i bostadsplaneringen. Jag vill ha stor och bred diskussion där alla frågetecken reds ut innan spaden sätts i jorden. Jag hoppas att vänstermajoriteten ställer upp på detta förslag, som framför allt bidrar till öppenhet och vitalisering av demokratin i Kalmar. Vi har aldrig haft en lokal folkomröstning i Kalmar, så jag hoppas att detta får bli den första! Jag har redan fått så mycket positiv respons, så detta är en viktig sak för kommuninvånarna oavsett hur man kommer att rösta.

Kan jag dessutom bidra till att fler deltar i valet av ledamöter till europaparlamentet, tycker jag att jag fått en dubbelvinst som förtroendevald.

onsdag, april 11, 2007

inte det starkaste kortet

Rutiner är inte vänstermajoritetens starka sida. Men det är rutinerna som ger rättssäkerhet och som gör verksamheten tydlig och genomskinlig för medborgaren.

Jag har tidigare efterfrågat en översiktsplan, som skulle varit gjord redan under förra mandatperioden. Man har hankat sig fram med fördjupade översiktsplaner över begränsade områden, och det säger sig självt att det inte blir någon helhetssyn då. Igår var Länstyrelsen på besök i Kalmar kommun och anmärkte på att översiktsplanen var försummad. Genast meddelades att nu skulle översiktsplanen uppdateras, men jag vill se det först.
Grönstrukturplanen hinner säkert bli gammal innan den ens presenterats.
Parkeringsnormen var klar, men lades då in i en ny utredning och även den lär vara inaktuell när den väl ska beslutas.
Ägardirektiven som är Kommunfullmäktiges viktigaste möjlighet att styra de kommunala bolagen hinner inte beslutas i Kommunfullmäktige före bolagens årsstämma. Ett säkert sätt att minska Kommunfullmäktiges inflytande!

Man är i vänstermajoriteten väldigt snabb att starta nytt och stort! Men det ska också betalas och skötas år efter år. Men de viktiga rutinerna är inte lika högt värderade av majoriteten i Kalmar kommun.

fredag, april 06, 2007

makten framför allt

Nu har avtalsrörelsen flutit på, och förbunden har varit nöjda med sina avtal
Alla som längtat efter att få gå med i demonstrationståg mot allt och alla är besvikna.
Så kom ändå Byggnads varsel.
De tvingar, om varslet faller ut, sina egna medlemmar att strejka för att ge de fackliga ombudsmännen mera makt över den anställde. Om en småföretagare och den anställde enas om lön och anställningsvillkor, är inte det ok enligt Byggnads.
Ingångslönen ligger vid 27 000 kr /månad. Det är en mycket bra lön som många aldrig får trots både längre utbildning och stora studieskulder. Men nu gäller det att berättiga ombudsmännens existens efter EG-domstolens dom om felaktiga avgifter.
Byggnads vinner nog ligan i att omyndigförklara sina egna medlemmar.
Men när ombudsmännens egna jobb står på spel, kan man ta till storsläggan.
Samtidigt hjälper man ju sossekamraterna att mullra och skapa oro i landet. Facket garanterar socialdemokraterna viss makt i landet, även om väljarna valt en annan regering.

Det kanske bara är så enkelt att man måste mobilisera Rörelsen inför första maj.

måndag, april 02, 2007

den kalla verkligheten?

I god tid före valet 2006 annonserade vänstermajoriteten i Kalmar en idrottssatsning om 150 miljoner på tre år. Pengarna finns inte, utan måste lånas, men alla är med.
Nu två år senare pågår fortfarande utredningen om vem som ska få del av pengarna, och förväntningarna är enorma hos idrottsföreningarna.

En liten energisk fotbollsförening får skattepengar till att restaurera och flytta ett gammalt klubbhus. De tycker, med rätta, att klubbhuset är för sunkigt och börjar bygga ett nytt som självklart blir dyrare, ja, nästan dubbelt så dyrt (kostnad nära en miljon) som det, de blev lovade. Men de bygger på, trots ett nej i fritidsnämnden om mera pengar. Då går man vidare och begär pengar på högre nivå.
Under tiden har man taklagsfest med de båda socialdemokratiska kommunalråden som gratulanter i det bygge som inte är finansierat.

Men det är väl som Birgitta Elfström, som var en av gratulanterna, säger. De kan ju själva i majoriteten självklart lova ut pengarna när de vill. De behöver ju inte vänta på en demokratisk process.
Frågan är bara varför vi har kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Varför sitter vi i oppositionen där och har synpunkter? Det är ju en helt onödig kostnad, när majoriteten ändå kan besluta alldeles på egen hand.
Här finns det pengar att spara i en kommun som inte har några marginaler.

Detta händer i Sverige i Kalmar kommun en härlig vårdag den 2 april.
Om det ändå hade varit den 1 april!

söndag, mars 25, 2007

Grattis till 50 år med Romfördrag och fred!

Idag har Europas länder firat den fred som inleddes med Romfördraget år 1957.
Det märkliga är att jag har levt i Sverige som tillhör Europa under hela denna tid, inte har hört om det i skolan. Vi har hört om Sveriges stormaktstid och alla egna segrar, men ingen talade om romfördraget och fredsarbetet i Europa.

Att de andra skulle resa sig ur ruinerna, medan vi utan konkurrens kunde bygga folkhemmet, var det ingen som berättade. Nej, det var först senare, när vi kunde forma egna slutsatser, som mönsterlandet Sverige krackelerade. Vi fick ett enormt materiellt försprång, men vad gjorde vi med det? Förstörde kapitalet med devalveringar. Vi har inte ens haft vett att fira vår frihet som gav oss försprånget. Eller är det så att vi har svårt att fira, när vi inte offrade något för freden?

Jag tycker i alla fall att vi ska gratulera varandra till att ha fått leva i fred sedan Romfördraget skrevs för sex länder. Vi ska också tacka dem som byggt denna fred åt oss. Nu är EU en stor gemenskap med 27 länder och det är klart att det behövs ett modernt fördrag för att arbetet ska bli effektivt.
"Men de pratar ju bara, det händer inget".
Att de pratar med varandra istället för att prata om varandra. Vi kan bidra i det lilla genom att respektera varandras olikheter och lära oss att leva sida vid sida i vårt eget land.
Att rösta om saken istället för att kriga om saken är det bästa . Låt oss hålla fast vid det.

onsdag, mars 21, 2007

Kollektivavtal är ingen garanti

Så många olyckskorpar som nu har fått bekräftelse! Fanerduns byggnadsarbetare har inte fått ut sina löner trots Byggnads kontroller. Kalmar kommun har skrivit på ett ivesteringsavtal där Fanerdun självmant tar på sig uppgiften att följa avtalen i Sverige. Nu är det upp till bevis!
Nu är det också upp till bevis om facket är lika kaxiga mot Fanerdun, som de varit mot småföretagarna.
Nu är det inte kommunen som ska bevaka att avtalen sköts. Den "svenska modellen" innebär just att det är parterna som ska skriva avtal och politiker skall hålla sig utanför.

28 ooo i månaden som lägsta avtal stod det i tidningen att Byggnads begärt för de kinesiska arbetarna. Det är mer än en sjuksköterska har i slutlön efter 40 år i arbetet och med studieskulder under nästan hela yrkeslivet. Dessutom finns det ingen konkurrens på byggmaterialet så tacka sjutton för att man inte kan bygga billiga bostäder. Och tacka sjutton för att Byggnads går hand i hand med socialdemokraterna på första maj!

tisdag, mars 13, 2007

Före och efter valet!

Vänstermajoriteten i Kommunstyrelsens arbetsutskott har i ett brev till nämnderna, uppmanat alla att vidta åtgärder för att hålla budget.
Det är en självklarhet, att man ska hålla budget, men det är ju deras egna partikamrater som styr i nämnderna så det hade väl räckt att tala om det på partiträffarna.

Man skyller på minskade skatteintäkter men många kostnader var kända redan år 2006. Felet är att man inte har någon marginal.

Men då var det val!
Man täckte kostnadsökningarna med extra tillskott till verksamheterna, och klarade valrörelsen och 2006 med en budget i balans.
Nu är valet vunnet och verkligheten här igen. Ett mönster kan skönjas.

År 2002 vann socialdemokraterna valet på samma vis. En vidlyftig budget utan marginaler togs strax efter valet(för budgetprocessen gjordes före valet på den tiden).

Några månader senare i juni 2003 kom kallduschen. Stora sparkrav och varför?
Man hänvisade även då till minskade skatteintäkter, - 24 miljoner och negativa avvikelser från budget. Totalt tog man då tillbaka 20 miljoner kronor från verksamheterna.

söndag, mars 11, 2007

Ett pris som inte borde behövas.

Vid lördagens Guldfest fick jag på grund av förhinder, uppdraget att överlämna kommunens jämställdhetspris. I år var det Kvinnojouren som fick priset och vi vet ju vilket uppoffrande och viktigt arbete de utför. Ett stort Grattis till priset!
Annars var det mycket svaga motiveringar för de nominerade och fyller man inte måttet för jämställdhetspriset så är det bättre att inte dela ut något pris. Vi ska inte sänka kravet på jämställdhetsarbetet.

Men kvinnor som flyr från misshandel behöver hjälp omedelbart. De flyr då till kvinnojouren som alltid ordnar så att de får hjälp med ett hemligt och säkert boende.
Det är makabert att våldsverkaren bor kvar med sina kläder och ägodelar, medan brottsoffret får lämna allt och inte ens kan röra sig fritt i sin egen stad. Om mannen efter avtjänat straff hotar kvinnan, får han besöksförbud, men det är kvinnan som får flytta med barnen. Det är offret som får byta bostad och jobb och leva med en ständig oro. Det är barnen som får flytta från skola till skola. Dessutom visar erfarenheten att kvinnor mördas av mannen, trots besöksförbudet.

Det var någon i kommunstyrelsen att kvinnojourens arbete inte handlar om jämställdhet, men trygghet och åtnjutande av mänskliga rättigheter är grunden för att bygga jämställdhet.
Det känns nog inte lika viktigt med hög lön om man ändå får stryk när man kommer hem med lönen.
Dessutom överför man till barnen att kvinnan är mindre värd, och det är en dålig grund för jämställdhetsarbetet.
Våld mot kvinnor början i allt tidigare åldrar, så nu måste det ske en förändring av det förebyggande arbetet.
Totalt i världen utsätts var tredje kvinna för våld. Våldet är det största hindret för utveckling i världen så visst behöver våld i hemmet uppmärksammas och som kriminell handling och inte som en familjeangelägenhet!

tisdag, mars 06, 2007

styrande ? rödgrön röra i Kalmar

På kommunstyrelsen var kommunens handelsstrategi föremål för behandling och vissa justeringar genomfördes.
En viktig diskussion rörde om handelsstrategin var vägledande eller styrande för beslut kring handelns framtida utveckling.

Johan Persson menade efter påtryckningar från mp att strategin skulle vara styrande medan jag anser att den ska vara vägledande för alla aktörer vid en etablering. Ärendet efter rörde en etablering som gick helt på tvärs med handelsstrategin, men den var helt ok enligt Johan.
Handelsstrategin var styrande i fem minuter! Trovärdigt?Nej !

Till saken hör att det skrivits massor med nya "styrdokument" i kommunen de senaste tio åren. Ingen vet om de är vägledande eller styrande. Efter påtryckningar är de äntligen under sanering!

tisdag, februari 27, 2007

Klart vi ska rösta först!

När Kalmar Län inledde försöket med Regionförbund var ett av argumentet att så mycket av landstingets tid gick åt till sjukvård att man inte hann med infrastruktur och tillväxt.
Efter besöksperioden beskrev man hur bra man lyckats, men det var ju inte så svårt, när man hade kvar samma länsindelning, men fått ägna sig enbart åt tillväxten.

Underligt är väl att man misslyckats så kapitalt med infrastrukturen!
Jag tror det beror på att norra delen av länet inte helt naturligt orienterar sig mot Kalmar som kraftcentra. Istället har man vänt sig mot ett annat län och infrastrukturen där. Det har inneburit att all kraft gått åt att fördela resurser "rättvist" istället för att kraftsamla.

Nu ska man klara samma konststycke, men i lite större regioner, där man åter ska kämpa med sjukvården, som med automatik kommer att vara prioriterad. D e nya regionerna bör vara mycket större än de som är rekommenderade av Ansvarskommitten, men framför allt bör man diskutera vad de ska ansvara för.
Vi absolut ha allmänna val före beslut. Något annat är otänkbart. Allt som händer, händer i en kommun och vi, både väljare och valda, som bor här har en demokratisk rättighet att få diskutera en så övergripande fråga före beslut.

tisdag, februari 20, 2007

tvätta byken!

När Bofors vapenaffärer utreds säger socialdemokraten Sten Andersson att byken minsann ska tvättas. Nu är vi där igen med JAS Gripen. Och annars pratglada herrar blir väldigt tystlåtna när reportern vill ställa frågor.
Socialdemokraterna har alltid hävdat att vi är så felfria i Sverige och att vi kan lära andra länder det ena och det andra. Jag tror att vi i Sverige måste göra vår egen läxa först.

Dessutom har dåligt ledarskap och självgodhet bidragit till sjunkande säkerhetstänkande i några av våra kärnkraftverk, och det är oacceptabelt. Tänk att vi är föremål för internationell granskning! Urdåligt.
Det hittas ju smutsig byk efter den socialdemokratiska regeringen hela tiden.
Beror det på att det finns för mycket smuts, eller fungerade inte tvätten?

Nu hoppas jag att den borgerliga regeringen kan rätta till Sveriges skamfilade rykte.
Sverige med en lång fred och god tillväxt borde kunna vara ett bättre exempel.

lördag, februari 17, 2007

Vakna konstmuseet! Det är dags för egna initiativ!

Jag har tidigare berömt Dillbegska för sina bokaftnar och initiativen fortsätter. Nu är det författaraftnar i affären varja månad och hittills har nog ingen blivit besviken.

Man kan ju då fundera på varför det är så tyst kring konstmuseet. Ja, jag vet att det nya år överklagat och står stilla, men det gamla finns ju kvar! Hade det inte varit läge att spotta i nävarna och slå ett slag för konstmuseets verksamhet? För andra verksamheter gäller det att ta initiativ och hela tiden ligga på framkant med de förutsättningar man har. Här finns ju även ett gyllene tillfälle att samtala med kalmarborna om den nya konsthallen, som många är skeptiska till.

Räkna inte med att skattebetalarna ställer upp om de inte får vara delaktiga! Nu är det tid för marknadsföring och nu är det hög tid att ragga sponsorer. Men det går inte att snällt ringa runt.
Konstmuseet måste nu visa att man med en modern verksamhet kan locka en ny och större publik. Det räcker inte bara med en ny byggnad!

Lyssna, det finns mängder av ideér. Skattebetalarna vill ha valuta för sina redan insatta pengar och det är konstmuseets företrädare som väljer. Luta sig mot kommunen, eller spotta i nävarna och ta lite egna initiativ? Jag tror skattebetalarna bara tolererar det senare.

måndag, februari 12, 2007

rädslan vi måste bekämpa!

Så många människor känner sig hotade i sin yrkesutövning. Vi ska ta hjälp av tekniken men fler låsta dörrar och skottsäkert glas fungerar ju inte i längden.
När AFA hotar Sverigedemokrater gör de sig skyldiga till samma metoder som de vill bekämpa. Väldigt obegåvat!
När inte ens tidningsreportrar vågar skriva det de vill av rädsla för hot, är vi inne på farliga vägar. Det är ju deras främsta uppgift att granska även det obehagliga och skriva om det.Liksom vi förtroendevalda är valda för att fatta beslut som inte passar alla. Det måste vi våga.
Dessa hot ska ju bekämpas som det brott de är, om vi ska ha förtroende för rättsstaten.

Men rädslan måste bekämpas redan i barndomen. Att respektera varandras olikheter och belöna civilkurage är en uppgift för både föräldrar och skolan. Nolltolerans mot kränkande beteende måste bli verklighet. Det var inte bättre förr, men det kan bli mycket bättre om vi alla bestämmer oss för det! Vi kan börja med att respektera varandra, även om vi inte gillar varandra.

söndag, januari 28, 2007

värna förtroendet!

Konstitutionsutskottet skall granska hur partistödet hanteras i kommuner och landsting. Jättebra!
För att det skall finnas en tilltro till systemen med stöd i olika former måste de kunna utvärderas. Jag hoppas också att vi får en jämförelse mellan olika kommuner, om stödets storlek och vilka olika regler som följer med stödet.

Alla verksamheter som drivs med skattemedel bör granskas, och jag vill ju bl.a. effektivisera den politiska organisationen så att pengarna används till viktiga saker. Därför anser jag att de politiska bolag som stänger ute näringslivet ska avvecklas. De övriga bolagen skall omvandlas till förvaltning. Två bolag som jag inte ville bilda är Salve och Destination Kalmar. Dessa två bolag kan avvecklas eller säljas ut omedelbart. Men tyvärr väntar socialdemokraterna att sälja tills ekonomin är körd i botten. Här finns det mycket att granska!

torsdag, januari 18, 2007

Nu är vi på väg!

Jag har nu installerat mig i mitt lilla rum i stadshuset. Jag kommer att ändra min presentation inom kort, men det har varit en liten omställningstid med flytt av pärmar och info om min nya arbetsplats. Jag har också varit på ett första kommunstyrelse med nya ledamöterna.

Där behandlade vi en förstudie som kommunen skall göra tillsammans med vägverket.
Jag och hela Fp välkomnar nu att vi från kommunens sida kan påverka och kanske påskynda en bättre infrastruktur i och till vår kommun.
Vi har ju lobbat under många år för en Europaväg värd namnet, och en kringfart som innebär att vi kan utveckla Rinkabyholm på ett bättre sätt. Nu har vi ju också en regering som kan tillåta alternativa finansieringslösningar. Ett viktigt steg för den nya vägen.

tisdag, januari 02, 2007

väx upp!

Läste i tidningen om en tjej som hade chans på ett jobb om hon bara gick en utbildning som kostade några tusen. Hon räknade med att samhället skulle ge henne denna chans! Och tidningen gör en stor grej av detta! Medan andra ungdomar lånar hundratusentals kronor för att få det jobb de vill ha.
Det är synd om ungdomar som växer upp med inställningen att man skall få! ett arbete.
Att de flesta ungdomar ändå har inställningen att skaffa sig ett arbete, är bra.
Låt arbetsförmedlingens resurser gå till service åt dem med speciella svårigheter.
Det finns så många arbeten som måste bli utförda och alla är bra på något.