tisdag, mars 27, 2012

Ociviliserat beteende i ett civiliserat land

Man blir ju bara så trött!
Ett flyktingboende som inte är tagit i bruk ännu har förstörts genom att man tagit hål och vattenfyllt boende. Förmodligen vuxna svenskar som på detta sätt visar verkligt dåligt föredöme. Hur låter det hemma vid köksbordet hos dessa familjer?
När man själv är beredd att begå så nedriga handlingar kan man förstå att dessa människor inte har någon känsla för människovärdet.
De tror väl att alla beter sig lika omoget och olagligt som de själva är beredda att göra, men så är det ju inte.

Får lite senare på nyheterna höra hur ett barn fått ligga i krossat glas i en vecka på ett boende, utan att någon tala t med honom. Liknande våld han kanske flytt ifrån. Det ska mycket till innan föräldrar skickar sina barn ensamma över halv världen för att slippa bli barnsoldater, eller bara för att överleva. Jag undra om de bara kunde ana att vuxna människor här i ett demokratiskt land kan bete sig så grymt och ociviliserat!
Hur mycket hat och frustration har man redan planterat i dessa barn !

Detta kan läggas till de rapporter som barnombudsmannen nyligen rapporterat från institutionsvård och familjehem för barn. Det är en riktig rysare om vuxnas svek mot utsatta barn. Som väl är finns det de vårdare och familjer som är helt fantastiska och engagerade, men kontakten från kommunerna med barnen är inte tillräcklig och planerade kontrollbesök har visat sig otillräckliga
Oavsett om barnen flytt från andra länder eller tagits ifrån sina föräldrar här så är det kommunens ansvar att ta över vuxenansvaret. Mycket hjärta och värme kombinerat med fasta regler är Den trygghet alla barn behöver. Och föräldrarna eller ställföreträdarna kommunen genom vårdarna har ansvaret tills barnet blir myndig.

torsdag, mars 22, 2012

Ge oss ett KLT med kostnadskontoll!

Jag tror Inte att många är förvånade över att Kalmar Länstrafik ger större underskott än förväntat. Kalmar kommun har haft ett
stående extrautgift för oväntade KLT kostnader. Någon gång har det berott på felaktig beräkning av Kalmar kommun
, det ska också sägas, men genongående har kollektivtrafiken kostat otroliga kostnader och subventionerna är enorma.

Jag har följt dessa återkommande "överraskningar" sedan kostnaderna fanns i dåvarande Gata- Parkförvaltning i Kalmar kommun.
Som ny i politiken kändes det märkligt att man inte hade koll på vad det var som kostat vad.
Sen lämnades denna verksamhet åt kommunledningskontoret, men någon verklig kostnadskontroll har
inte uppnåtts. Jag har dessutom åkt buss gratis ett antal gånger för att biljettsystemet inte fungerat!

Min reflektion var självklart att kommunen ska ersättas av de som levererat biljettsystemet , för de uteblivna intäkterna,
Men antingen är det oklara avtal eller vanlig slapphet ( som jag dessutom tvingats bevittna även i sjukvården)
att man inte ställer krav på sina leverantörer.

Nu är nya avtal skrivna och det måste bli ett slut på så oklara prognoser och dålig kostnadskontroll som präglat KLT!
Jag hoppas att det blir bättre med den nya organisationen men jag tvivlar.

söndag, mars 11, 2012

Ledsagare, en positiv bekantskap!

Nu är årets liberala riksmöte slut och arrangörerna överträffade verkligen alla förvaäntningar. Helt späckat program så vi knappt hann springa mellan alla aktiviteter. Kanske kändes det så i år ialla fall eftersom jag för tre veckor sedan halkade på trottoaren utanför stadshuset och fick en fotledsfraktur. Jag har alltså haft gips i tre veckor och det är nu halvlek, sen ska det röntgas.

Alltså har detninte blivit mycket. "springa" av, utan jag har haft mina kära kryckor som närmaste stöttepelare. Sen har mina partivänner hjälpt mig på alla sätt och tågresan hade jag inte klarat utan deras hjälp med min väska. På hemvägen hade jag en egen tågrutt, så jag fick ta hjälp av ledsagare som hjälpte mig med väskan vid tågbyten. Helt fantastiska var de, och min ledsagare i Linköping hade flera stycken som skulle hjälpas inom nästan samma tidsrymd. Men hon klarade det helt fantastiskt och också med stort engagemang! Helt underbart ochbdessutom hjälpte tågvärdar och andra passagerare mig på ett fantastiskt sätt när de såg att både kryckor och väska blev lite komplicerat.

På hotellet ( Scandic) fixade de t.o.m. snabbt fram en stol till duschen . Det kallar jag service!
Att bryta benet önskar ingen, men det öppnar sig nya världar samtidigt. Jag har träffat på så mycket vänlighet och självklart har jag också upplevt sådant som kan förbättras.

Som t.ex. Kalmarsalens hissknappar på entreplanet. Knapparna är på en pelare mitt i entren och när man väl har hunnit fram till hissdörren slår den igen! Tillbaka igen och trycka... Ja så kan man hålla på och jag fick hjälp med att hålla hissdörren öppen. Men handikappanpassningar är ju till för att vi ska kunna klara oss själv! Man kunde ju inte annat än skratta åt situationen i Kalmarsalen, men skrattet fastnar kanske i halsen för den som alltid är helt beroende av att hjälpmedlen verkligen fungerar i olika situationer.

torsdag, mars 08, 2012

Vi har en egen hemläxa!

Nu blir det ju inga nya storregioner som planerat år 2015. Politiker i några befintliga landsting vill nu flytta det regionala utvecklingsansvaret till det befintliga landstinget.Tanken är väl att de ska förstärkas med kommunala politiker och ta hand om de frågor regionförbunden har idag.

Nackdelarna är många och enda fördelen skulle vara att ledamöterna väljs med direktval. I övrigt ser jag inga fördelar. I Kalmar län för det skulle än mer cementera den historiskt påtvingade länsindelningen som vårt avlånga län begåvats med.
Inte ens i vårt landsting verkar inom vården finnas så väldigt stor samsyn om prioriteringar. När det gäller infrastrukturen, har en kraftsamling varit ännu svårare,och det är förståeligt,då ett par kommuner är helt orienterade till ett kraftcenter utanför Kalmar län.

Det är också helt hämmande för en verklig regionutveckling för alla områden i hela vårt avlånga län att man i regionfrågan bestämde att ansöka som en hel region, trots så olika omvärldsorientering.
Här måste alla tänka om!

Om Kalmat län ska bli ett tillväxtområde måste vi koppla oss loss från en helt otidsenlig och historiskt påtvingad regionindelning! Vi måste bejaka ett utvecklingsarbete där också kommunerna, utifrån sin lokalisering, får kraftsamla i de arbetsgrupper som kommer att starta processen mot en efterlängtad och helt nödvändig storregion.

Kronoberg och Blekinge har kursen klar. Vi har en hemläxa att göra i Kalmar län!
Jag tycker att vi istället, på regionnivå ska fördjupa samarbetet mellan de regioner vi uttryckt en önskan att dela vår framtid med. Alltså för de kommuner i Kalmars regionförbund som orienterar sig söderut är ett samarbete med Kronoberg och Blekinge naturligt.
Det är vår hemläxa!
Här finns i vårt befolkningsområde en otrolig potential som förminskats av en dragkamp. Vi måste i detta regionala dödläge som uppstått, hitta ett arbetssätt i regionförbundet som stärker oss framåt, med respekt för våra helt olika utgångspunkter.
Alla bör kunna kraftsamla i "SIN" storregion redan nu!

tisdag, mars 06, 2012

en dag då nästan alla var jäviga!!

Höjda arvoden till varje pris?

Arvodeskommittén bildades i december för att förtydliga oklarheter och anpassa bestämmelserna om ersättning för förtroendevalda till aktuell lagstiftning och med tydlig signal att ”större principiella förändringar av arvodesregler bör träda i kraft vid ny mandatperiod, så de som väljs vet vad som gäller”.
Ganska snart framgick att arvodeskommitténs viktigaste uppgift var att driva igenom en förändring av arvoden för förtroendevalda. Som av en slump hade kommunstyrelsens ordförande, S, lockat de två (oppositions)råden för M och C till ett för alla lika överraskande ”samarbete”. Det var också dessa tre partier som samarbetade i arvodeskommitten och var ense om hur det skulle vara. Det blev väldiga protester från partier och medborgare och lagom till beslut i kommunstyrelsen anmäldes jäv och en ny arvodeskommitte skulle bildas.
Det kunde ju ingen motsätta sig, men sen var några i valberedningen helt oförberedda på en helt ny fördelning där ett parti dumpats och ett annat roffat åt sig fler platser. De icke invigda i kommunfullmäktige var lika överraskade!

idag var arvodena upp till beslut i kommunstyrelsen och de innebär trots modifiering en ordentlig lönehöjning för initiativtagarna och en kostnad för kommunen.
Det fanns inga pengar i kommunala kassan i december och det finns ännu mindre pengar nu. Tvärtom tog kommunfullmäktige (av besparingsskäl) beslut om en sänkt lönepott med 8 miljoner nu i november 2011.
Jag vill behålla nuvarande modell som är tydligt sammankopplad med personalens löneökningar och kommunens ekonomi. Den modellen är lätt för alla att sätta sig in i.
Där tar vi också själva ansvar för beslutet.

Skulle vi höjt några arvoden skulle det varit för fritidspolitikerna, där de flesta har en stor arbetsbörda, men de är inte berörda av de nya bestämmelserna.
Och sen skulle vi självklart gjort förändringen efter nästa val, eftersom alla nu gått in med nuvarande arvodesbestämmelser.

Till råga på allt var vi nu jäviga nästan allihop i kommunstyrelsen och ännu värre blir det i kommunfullmäktige där vi som har fasta arvoden inte får vara med om beslutet. Rätt i och för sig, men udda!
Det blir verkligen kul att se hur många i kommunfullmäktige som är fritidspolitiker.
Skulle det kunna bli så att de röstar annorlunda än sina partivänner?
Kanske kommer partipiskorna att vina ett par veckor framåt!

fredag, mars 02, 2012

Kompetens behövs på alla plan!

Igår deltog jag i en fantastiskt bra första dag på en utbildning som regionförbunden i Småland och Blekinge startat gemensamt.
Rolf Gustavsson, skribent, journalist och krönikör för Svenska Dagbladet som arbetat som EU-korrespndent i Bryssel under åren 1986-2010 fängslade många kräsna politiker och tjänstemän under en hel dag.

Jag har studerat europakunskap på 90- talet, så detta blev en fantastisk fortsättning som knöt ihop hela unionens uppbyggnad med dagens utveckling i Europa.

Själv tycker jag annars att de flesta förtroendevalda intresserar sig alldeles för lite i dessa frågor, men är väldigt snabba, att utan kännedom, skylla både det ena och det andra på EU och "dom i Bryssel". Och då talar de om sina egna folkvalda som, om jag talar för Folkpartiets räkning, jobbar på ett fantastiskt sätt för att göra Europa lite mera liberalt.

Nu har Blekinge stafettpinnen för utbildningen och nu är förväntningarna högt ställda.Kompetenshöjning är viktigt även för politiker.
Det är också bra att vi får ett nytt forum att träffas i inför en ny regionbildning. Jättebra och lycka till med nästa utbildningdag!