onsdag, december 30, 2015

Med önskan om ett Gott Nytt År för demokratin!

Jag har  ofta försökt att påminna om kvinnojourens fantastiska arbete och anhörigas behov av stöd från de offentliga verksamheter som faktiskt har ansvaret för det arbete de utför.

I år har vi , i flyktingmottagandet, sett hur civilsamhället har gått in och, både snabbt och effektivt räddat situationen på många platser i Sverige.


”Flyktingvåg” ska väl ses i perspektivet att krigets grannar tar emot så många gånger fler människor att barnen där inte får den skolgång, som alla barn borde ha rätten till, och som är grunden även för den värld som vi lever i och som våra barn ska växa upp i.

 
EU är summan av sina medlemsländer och årets händelser visar på att vi, trots all expertkunskap och ständiga uppdatering, inte förmått förbereda EU på detta scenario. Det vi ändå kan begära är att de länder som inte vill vara med och dela på ansvaret, inte heller ska få samma del av EU:s resurser. Tyvärr är det de som försvagat europasamarbetet som nu ropat högst på handlingskraft från EU.

 
Jag hoppas att EU klarar av att stå emot länder som England som hela tiden, för att blidka det egna folket, ska plocka russinen ur EU-kakan. Vi saknar ledarskap för en ny tid, när vi faktiskt är beroende av starka samarbeten med vår omvärld. Det är oroande att inte ens Sveriges och Danmarks regering kan sätta sig och diskutera hur man smidigast kan lösa kommunikation OCH säkerhetsfrågor för våra länder. Det måste finnas en smidigare lösning som gagnar oss alla.

 
Sverige är ett glest befolkat land och vi har stor nytta av varje människa som kan bidra till vår välfärd.  Vi får dock inte glömma att detta är människor som söker skydd i vårt land, och det är bara de med skyddsbehov som får stanna. Det är svåra beslut som måste fattas, och vi måste stödja regelverken även när de stora tidningsrubrikerna ensidigt letar offer. Jag hoppas att det kan komma något gott ur den här nya situationen. En mängd regelförändringar är redan på väg och fler behövs inom arbetsmarknaden.

Vi kan finna nya former för det ideella arbetet och lära utav nya samarbeten.

 
Kalmars politiska ledning  präglar annars politiken här, genom att alltmer sluta sig inom den styrande majoriteten. Oppositionen bestående av fem partier får oftast läsa i tidningen om vad S,V och C  har beslutat i små rum, med stängd dörr. Kort varsel och knapphändiga underlag ju större beslut som ska fattas. När protokollen ska skrivas är allt uppgjort.   

Det finns så otroligt mycket att arbeta med i Kalmars kommunpolitik.

Ett Gott Nytt År för demokratin och vår planet är värt att kämpa för och jag hoppas att vi blir många fler i den kampen under 2016!

 

 

 

 

 

tisdag, december 15, 2015

Var är barnperspektivet!

Vid kommunfullmäktige i går behandlades en avstämning av budget och verksamhetsplan. Det var ingen måtta från V och S på hur mycket pengar som skulle komma Kalmar till del med alla statsbidrag.  Men vi har dem inte än!

 

Men kommunledningskontoret har ständigt pengar över för ”oförutsedda utgifter” så jag ville att en liten del av överskottet på kommunledningskontoret skulle finansiera en utbildningssatsning för familjehemsplacerade barn. SkolFam är en dokumenterat lyckad satsning för familjehemsplacerade barn, en skara utsatta barn som blir fler och fler i Kalmar. Även barnombudsmannen rekommenderar satsningen.

 

Socialstyrelsen har för första gången gjort en utvärdering av de placerade barnens uppväxt, hälsa och utbildning: ”Vård och omsorg om de placerade barnen”.

På punkt efter punkt missgynnas de placerade barnen. Resultaten i utvärderingen är alarmerande. Placerade barn och unga använder regelbundet psykofarmaka i mycket högre utsträckning än andra barn och unga

Lyckad skolgång är nyckeln


Från forskningen vet vi att en lyckad skolgång är den viktigaste faktorn för att få ett bra vuxenliv. Att klara gymnasiet minskar risken för tidig död, ohälsa, psykosociala problem och försörjningsproblem,  
Förebyggande socialt arbete är en kommunal kärnverksamhet och därför yrkar vi att Kalmar kommun ansluter sig till SkolFam som är en dokumenterat lyckad satsning. SkolFam är den utbildningssatsning som Barnombudsmannen rekommenderar för familjehemsplacerade barn.

 

Idag på arbetsutskottet tog vi två beslut som inte alls var omfattande enligt förslagen.

Men majoriteten hade slagit på stora trumman och kallade till presskonferens.

Det var troligen därför som inte vi förtroendevalda fick beslutsunderlagen förrän efter
17 00 kvällen före.

Det ena förslaget gällde Simhallens placering en utredning på 54 sidor och två alternativ. Mycket bra underlag.

Det andra om högstadium, mellanstadium, särskola och förskola på Brofästet har vi fått muntlig  genomgång  om innan under tystnadsplikt.

Beslutsformulering framstod idag som ett litet utredningsuppdrag om placering av särskola vid Brofästet (där LNU haft sina lokaler) fram till januari (över jul och nyår  alltså). För trots att avsiktsförklaringen för Linneuniversitetet togs 2011 är det nu 2016 bråttom att fylla lokalerna. Här finns inte något om barnens perspektiv eller om medborgardialog och samråd. Verkar helt yrvaket.

 

För oss tonade man ner besluten som små, men för media som en jättegrej!
Vilken annan kommun i Sverige kan få tidningar och TV att komma föra att man ska visa två lokaliseringsalternativ  för en simhall och en liten utredning om en särskolas placering?

Man har ju blivit blåst gång på gång ,men kommer troget!

Säg Salve, Fanerdun, World Trade Center, Gotha Media, Kulturcentrum, och ja listan kan göras lång med alla Projekt man annonserat, som inte blivit av. men alla var där!

 

Nu hade jag hoppats på att underlaget till beslutet för Brofästet och Norrgårds fastigheter som kommer att beröra massor av barn i framtiden, verkligen hade innehållit 54 sidor, men här var det i princip ingenting skrivet.

1,5 miljoner för SkolFam. Tänk om någon hade intresserat sig för barn som far illa. Och för att barn aldrig ska hamna där. Jag säger bara suck…

 

torsdag, december 10, 2015

Den missriktade välviljan.

Civil Rights Defenders har gjort en rättslig genomgång av de internationella konventioner som Sverige har skrivit under samt EU-rätt och svensk nationell lagstiftning. Deras slutsats är att Sverige kränker utsatta EU-medborgares rättigheter när de vistas här i Sverige. Organisationens slutsats  är att EU-migranter har samma rätt till socialt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder och skolgång som svenska medborgare.

 

Trots att SKL gett tydlig vägvisning tillämpar olika kommuner olika ”rättigheter”.

Denna nya rapport är nog inte ägnad att bringa ytterligare klarhet i ämnet, men SKL är tydlig med att svensk lag gäller. Även om Schengensamarbetet har kollapsat när det gäller den fria rörligheten, så har inte några ytterligare åtaganden lagts på kommunerna.

 

Och det tycker jag är bra.

Den fria rörligheten ska vi värna och den innebär en rätt att vistas här i tre månader och ska då vara självförsörjande. Det gäller studerande och den som vill söka arbete. Det gäller även fattiga EU- medborgare.


”De har rätt till akut bistånd och akut sjukvård men i övrigt har man inte så mycket rättigheter. Man ska kunna försörja sig. Man ska klara sig själv. De har rätt att vistas här i tre månader och ska då vara självförsörjande. De har rätt till akut bistånd och akut sjukvård men i övrigt har man inte så mycket rättigheter. Man ska kunna försörja sig. Man ska klara sig själv,” säger Leif Klingensjö.

 

Den vanligaste formen av stöd är hjälp till en hemresa, alternativt resa till ambassad/konsulat, följt av akut logi, rådgivning och ekonomiskt bistånd. Det är förhållandevis vanligt att kommunerna är med och finansierar frivilligorganisationernas arbete.

 

I Kalmar har kommunen upplåtit kommunal mark och sanitetsanläggningar. Detta är gjort utan politiskt beslut. Eller som företrädare för majoriteten bestående av S, V och C, ibland uttrycker det, ”politiken har beslutat” och då menas  att just de tre partierna har beslutat om detta bakom stängda dörrar. De räknar alltså inte in de fem oppositionspartierna i politiken.

 

Eller som en invånare hade uttryckt det i landet där den militära makten åter skjutit fram valet.

”det är så lugnt och städat nu”.

fredag, november 20, 2015

Hög hotnivå och hög trygghetsnivå


Hur många extrainsatta möten har inte EU haft under denna dramatiska, men i övrigt så ovanligt milda höst.

I Europavalet vann de partier väljare som ville försvaga EU stora segrar. Inom övriga EU har också partier med dragning åt kommunism och fascism vunnit stora segrar, vilket gör att EU som demokratiskt och politiskt projekt är svagt. Men EU behövs mer än någonsin! 

Men tvärtemot vad mördarbanden som terroriserar i religionens namn  trodde, så bidrog terrorn till ett ökat samarbete och en solidaritet med den som drabbats värst. 
Jag hurrar för svensk polis som på ett så lugnt sätt lyckades gripa den man de efterlyst. Jag är glad för både polisens och Sveriges del att vi får se att deras skydd fungerade.

Vi kan aldrig stänga dessa mördare ute, det bevisar också det mördarband som utan att bli upptäckta, rest fram och tillbaka till Paris och Belgien. Frankrike har haft dem på sin svarta lista och är tydligen ett land med säkerheten på topp, men ändå kunde de slå till på flera ställen samtidigt.

I Kalmar är det Full fart framåt.

Och då är ju en opposition bara i vägen.” Politiken i Kalmar har redan behandlat frågan” är ett vanligt svar i olika sammanhang i Kalmar. Då menar man att S,V och C har haft frågan på sitt majoritetsmöte. Bakom stängda dörrar. Utan protokoll. Så länge oppositionen hålls utanför, kan de rödgröna  också fritt lägga fram sin bild på sanningen. Och hur ofta ifrågasätter media den bilden?

Här målar majoriteten utan vidare över sprickorna i fasaden  och lämnar över grovjobbet och kostnaden till kommande generationer. Maken till skönmålning som Michael Ländin ägnat sig åt i Östran i svaren till Lene Polteg, vår liberala ledamot i omsorgsnämnden, får man leta efter. Men här får även oppositionen komma till tals och det är bra.

Jan Björklund talade om det idag när han öppnade Folkpartiet liberalernas landsmöte. Världen behöver liberalismen idag mer än någonsin! Friheten och demokratin är inget vi kan ta för givet utan den måste ständigt försvaras och utvecklas!

 

måndag, november 16, 2015

Vilken beredskap ger vi dagens barn och unga?


Idag öppnar en ny linje för samtal om våldsbejakande extremism.
Det gäller höger och vänsterextrema så väl som de som anser sig stödja en religion eller ideologi kopplat till religion.

IS är en våldsideologi som har allt fler likheter med nazisternas våldsideologi. Hjälper det oss att förstå? Nej.  Vi kan aldrig lägga karbonpapper mellan olika historiska skeden. Vi kan bara lära av dem.
Vi som växte upp i skuggan av det kalla kriget, blev ständigt påminda om det hot som vilade över oss. När Sovjetunionen ockuperade ett nytt territorium förstod inte vi barn alls vidden av händelsen, men vi lyssnade till de vuxnas samtal och läste av de vuxnas oro och det skärpte också vår beredskap.
Hur uppfattar dagens barn de händelser som sker runt om kring oss?

Många föräldrar vill beskydda sina barn för det som händer runt omkring. Jag tror dock att det skapar mera oro när barn inte får delta i det som sker i samhället. Barn har en helt utvecklad radar för vad som pågår omkring dem och vi är skyldiga, anser jag, att förklara vad som händer. Låt barn tala om sina funderingar, vi vuxna behöver inte ha alla svar. Det kan också vara skönt för ett barn att höra en vuxen säga att något är konstigt och svårt att förstå.

Krigen ser ju annorlunda ut och möjligheterna för terrorister är idag oändliga. Vi kan dock jobba med att stärka Europaunionen och vår egen kunskap och förmåga till försvar. Även våra möjligheter är oändliga!
Jag tänker inte låta mig begränsas av dem som vill beskära min frihet, oavsett om de verkar i Kalmar eller på en annan kontinent. Vårt främsta vapen är också den frihet och den demokrati som många modiga kvinnor och män efter mycket motstånd, givit oss i Sverige. Vi ser hur bräcklig demokratin är, och hur snabbt den kan krackelera.

Vi ska därför också kämpa i det lilla och jag vill börja med barnen. Jag kan bli så vanmäktig när jag i dessa dagar väljer evenemang och yta framför dokumenterat lyckade satsningar på utsatta barns utbildning!
Jag är dock glad att Folkpartiet efter många års kamp nu, som jag gjorde iveckan, kan besöka ett Barnahus som fungerar precis som det var tänkt. Toppen! Dessa barn behöver verkligen samhällets stöd.

Därför blir man snabbt så frustrerad när man hör barn som är omhändertagna av samhället, men inte blir respekterade ens som människor. Att bälta en människa måste vara ett misslyckande. Jag arbetade på mentalsjukhus på 60-talet på väldigt tunga avdelningar, och jag trodde faktiskt att liknande metoder var en absolut sista utväg idag. 
Många talar om respekt och medkänsla, men klarar inte ens av det för de barn som behöver skydd och vård här i Sverige. Botten!

fredag, november 13, 2015

Fem myror är fler än fyra elefanter.

Dessa små för ögat osynliga bakterier som har en så fantastisk förmåga att förändra sig och överleva varje angrepp från kända experter och än så fina laboratorier.
Många operationer som görs idag skulle inte kunna göras om vi inte har antibiotika som biter.
Antibiotikaresistensen är ett av de största hoten och kan i sig ses som en helt osynlig epidemi eftersom man kan bära på resistenta stammar utan att själva vara sjuk. Men här spelar det ingen roll om man är rik eller fattig. Får bakterien bara en chans så slår han till.
Man måste sikta in sig på att inte fler blir resistenta och här måste alla dra sitt strå till myrstacken.

Jasenko Selimovic , vår folkpartist  som har efterträtt Marit Paulsen i Europaparlamentet,  är kritisk mot att EU-reglerna för veterinärmedicin urvattnas. Han driver nu på med frågor till den spanska jordbruksministern Garcia Tejerina om den orättvisa konkurrensen, eftersom t.ex. svenska jordbruk följer mer strikta regelverk.

Jag tycker det är skönt att se hur Jasenko  driver denna viktiga fråga, som faktiskt handlar om västvärdens utvecklingsmöjligheter, men även fattiga länders möjlighet att i första hand lyfta sig till en dräglig välfärdsnivå.

Här har vi ett hot som kanske inte tas på allvar förrän det är försent.

fredag, november 06, 2015

Boende eller besökare?


Jag tycker det är mycket favoriter i repris just nu, och är någon förvånad över att det inte finns parkeringsplatser så det räcker till den nya universitetsbyggnaden?

Man kan ju skjuta problemet framför sig som S,V och C  i Kalmar  gör med det mesta som är problematiskt eller kostar pengar. När sanningens minut är inne behöver inte de som bestämmer nu ta de svåra besluten.

Jag blir mer och mer övertygad om att FP har gjort de överväganden som Kalmar kommun borde gjort i anslutning till detaljplanen för bygget i Ölandshamnen. Det kommer säkert mer när det gäller saneringen. Jag vill hänvisa till våra reservationer och protokollsanteckningar.  

När kommunen bestämde sig för att avveckla sitt engagemang i P-garaget (obegripligt att man ens försökte när man tidigt visste att man inte fick plats med bilarna) så gjorde man trolleritricket som innebär att redan befintliga parkeringsplatser på marken 
 – simsalabim-
kommer att föröka sig när byggnaden står klar.

 
Vid varje förtätning i staden fylls detaljplanerna  med förslag på  nya gatuparkeringar som om gatuutrymmet helt plötsligt skulle bli dubbelt så stort för varje nytt bygge.

Om alla som bor i centrum skulle ta bussen eller cykeln till sina jobb, skulle deras bil stå kvar i stan och då skulle ju ingen kunna parkera där. Det vill ingen lyssna på.
För hur många tror att vi säljer bilen? Eftersom fler blir äldre  skaffar man sig istället en bil för att få lite frihet. Det har jag gjort och jag är väldigt glad för det.

Enda kruxet är att jag inte kan ta bilen på morgonen om jag hade tänkt att komma hem före kl. 17 00 på eftermiddagen, för då finns inte längre någon parkeringsplats. Hur löser man det i Kalmars S-styrda kommun?

Jo vi provar med lite parkeringsavgifter så förökar sig parkeringsplatserna. Eller flyttar vi som bor här. Det viktiga verkar vara att fler flyttar in??

Men den positiva megafonen ljuder att det minsann vid Ironman och andra stora evenemang kan parkera tusentals bilister  i Kalmar. Ja, så är det . För besökare vid stora evenemang gäller inga parkeringregler. Då ska Kalmar visa besökssidan och då kan man parkera mellan träden och ända ut i cykelvägen vid Fredriksskans. Därför är det helt irrelevant att ta evenemangen som förebild för parkering i Kalmar. Vi boende skulle snabbt få en bot om vi ställde bilen som man gör vid evenemangen.

Men vad vill Folkpartiet?
Jo, vi vill sen många år att man använder parkeringsintäkterna till ökade kostnader för parkeringsanläggningar centralt i stan. Vi menar också att  intäkter från parkeringsköp ska gå till just parkeringar.  Om gatuparkeringarna blev färre  skulle dessutom staden bli vackrare och mycket mer tillgänglig för alla som har lite svårt att ta sig fram.
Dessutom vill vi att de ytor vid vattnen som idag är stora parkeringar ska bli mötesplatser och vackra kulturmiljöer för både boende och besökare.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

söndag, november 01, 2015

Om världen, EU och vårt eget Grönköping


Det är just nu mycket frågor som rör sig kring de ökade flyktingströmmarna, och ingen kan vara oberörd av små barn som går i mil efter mil i dåliga skor och utan att veta vart de är på väg.
Det är ett önsketänkande att kriget är slut innan vintern kommer, och det är en svår situation, men det är verkligen tak över huvudet och en säng som gäller nu.
Det stora problemet blir framöver att de som inte får stanna  inte ger plats åt de som får asyl och har ett skyddsbehov.

Lösningen ska vara en annan för fattiga EU- medborgare och det var ju också regeringens samordnares mening i lördagsintervjun.
I EU ska varje land ta ansvar för sina medborgare, och som jag tidigare sagt ska Kalmar också följa de regelverk vi satt upp för Schengensamarbetet. Det gör man inte, men det är beslut som endast tagits i slutna rum av majoriteten utan konsekvensanalys  eller protokoll.

Kommunstyrelsens vice ordförande i Kalmar har försökt att bygga på sitt CV genom en annons i Dagens nyheter om hur förträfflig han är.
Han har ju tidigare flaggat för att han gärna vill gå till näringslivet, och då får han kanske marknadsföra sig utanför länsgränsen. Kalmar växer mest i Småland skriver han och räknar upp alla rankingar och utmärkelser han medverkat till.

I Kalmar läggs det väldigt mycket resurser på att hamna på ”rankinglistor och årets det och detta”. Bara annonsen i DN kostade 43 000. De pengarna togs inte från Johan Perssons egna konto. De togs inte heller på partikassan. Nej de togs av skattebetalarnas pengar, och vi har ingen aning om detta hänt flera gånger.

Att Johan Persson inte var riktigt sanningsenlig i annonsen retade upp Växjös kommunalråd, som kände sig tvungen att skriva en artikel i Barometern om Växjös framväxt.

I veckan kommer dessutom krav på att flygbolaget ska betala tillbaka de pengar till trafikverket som de uppfattat att infrastrukturministern , efter påtryckningar från bl.a. Johan Persson, felaktigt  betalat ut. Fortsättning följer…

I senaste avsnitt av Gesällen är väl ingen förvånad över att Länsstyrelsen säger nej till en gransking av ärendet. Ingen vid det köksbordet vill ju ha en granskning och då blir det nog inte heller så i detta lilla Grönköping.

 

 

 

fredag, oktober 23, 2015

Hatten av för viktig strategi och viktig överenskommelse!

Oj vad det händer mycket just nu.
Allt annat känns ju ganska futtigt när vi ställs inför dessa utmaningar som krigen i världen orsakar.
Man får inte i allt detta glömma bort att fattigdomen totalt i världen minskat snabbare än vi kunde hoppas på för många år sedan.

Jag kan säga att resultatet på mitt öppna brev till Johan Persson i all fall blev precis den strategi jag efterfrågade. Hatten av för de tjänstemän som jobbade häcken av sig för att till arbetsutskottet i tisdags få fram den strategi jag efterfrågat för Kalmar!

 Hatten av också för Erik Ullenhag som förhandlat för Folkpartiet om insatser med anledning av de kraftigt ökade flyktingströmmarna till Europa.
Jag är så glad att det blev en bred överenskommelse och att den blev så bra som den blev. Här har alla bidragit!


Idag tog Linneuniversitets styrelse beslut om att bygga i hamnen. Det var ju ingen större överraskning, när man laddat för det sen 2009.
Förutsättningarna för att höja kvaliteten på utbildning och forskning  menar de väger upp höjd lokalkostnadsandel.

Ja, lycka till säger jag, och menar det. Det är så viktigt att kvaliteten förbättras och forskningsmöjligheterna ökar (utan kommunala pengar) för att LNU ska hamna på den rätta kartan.
 
Jag hoppas verkligen att kostnaderna blir lägre än jag befarar. Jag är samtidigt glad att S backade på att betala det  underjordiska garage  som vi ville ha avslag på och jag är glad att hamnen och Lantmännen  i alla fall lyckade förhandla till sig en farbar väg för farligt gods. Detta har vi påtalat sen Södra vägen började byggas om, men den skulle bevars bli en stadsgata (för farligt gods?).

Nu kommer jag att bevaka kostnaderna för tjänstemannatiden under dessa år. Hittills har det inte gått att se tidsredovisningen.

Jag kommer också att bevaka kostnaderna för kommunens arbete framåt, för detta är ett prestigebeslut som  riskerar att bli lika slutet som det var inför avsiktsförklaringen.
Då fick inte oppositionen se beslutsunderlaget och de utredningar som låg till grund för beslutet (som då var Fredriksskans).

När beslutet var klubbat lämnade Johan Persson över en pärm med informationen  till media. Övriga fick vänta till det diariefördes dagen efter kommunfullmäktige. Det var kanske inte så konstigt att avsiktsförklaringen kunde klubbas igenom så lätt.

Men tala om maktfullkomlighet.

 

 

 

fredag, oktober 16, 2015

Öppenhet och debatt svälter ut vargarna.


 
Så stod de där på rad, väldigt propert klädda. Det hade inte känts riktigt lika förrädiskt om det stått ett gäng huliganer och sagt det de sa, men nu stod dessa av folket valda personer och deklarerade att de skulle måla ut Sverige som ett riktigt ogästvänligt land.
Det var ganska otäcka vibbar och min första tanke var  vargar i fårakläder, men som ändå börjat visa huggtänderna lite.

Jag har ju i veckan i ett öppet brev efterfrågat en strategi och beredskap för Kalmar kommun, med tanke på att vi ska kunna ta vår del av ansvaret och samtidigt ta det ansvar vi redan har för Kalmars invånare och Kalmars välfärd.

På mindre än ett dygn lyckade faktiskt Johan Persson samla berörda tjänstemän till ett möte med arbetsutskottets ledamöter.
Men jag hade ju trott att majoriteten var mera insatt.
Det visar ett bristande ledarskap, men glädjande nog visade sig flesta tjänstemän väl förberedda och kan nu kraftsamla kring de uppgifter som väntar. Så är det ju, och det är jag van vid med mitt arbete som narkossjuksköterska.

Men det behövs politiska beslut för en strategi framåt  och tyvärr blir det i Kalmar  ännu en brandkårsutryckning  i onödan inför nästa arbetsutskott.

Politiskt ledarskap behövs nu mer än någonsin, om vi inte ska göda vargen i fårakläderna.

Socialdemokraterna efterfrågar också politiskt ledarskap, ofta i termer av att oppositionen ska sitta still i båten. Vi vill inte ha något käbbel säger de både i riksdagen och i Kalmar kommunfullmäktige.
Men som Sivert Öholm frågade en lyssnare som ringde till radions P1. ”när du säger käbbel, är det då debatt du menar”?

När man inte gillar debatten, och saknar egna argument, så  kallas den gärna för käbbel av motståndaren.  

 

torsdag, oktober 15, 2015

Hur öppet blir ett öppet brev i Kalmar?!

I tisdags skickade jag ett öppet brev till Johan Persson. Hur öppet det blev kan ni själva leta efter i Kalmars  medievärld.
Brevet fick ändå den effekten att Johan Persson på stående fot bokade in en tid med oppositionen i arbetsutskottet.

Jag förväntar mig att detta möte får substans , och inte bara är ett spel för de i övrigt ganska fulla gallerierna i Kalmar.

Inklippt nedan kan ni läsa mitt öppna brev.
                         
 
 
                                                                                                                                     
"Öppet brev till Johan Persson, kommunstyrelsens ordförandeDags för en demokratisk beslutsprocess!


Vi har i Sverige ett ansvar att ta emot de människor som söker asyl här. Många får stanna, men många skickas tillbaka, och det viktiga är att det sker enligt de regler vi ställt upp i gemensamma konventioner.

 
Medan många järnvägsstationer i Sverige fylls av flyktingar, har Kalmar fortfarande lite tid att planera ett robust mottagande här. Varenda tänkande människa kan nu se att flyktingsituationen närmar sig den nivå när det är dags att höja kommunens beredskap och presentera en kraftfull strategi inom ett flertal områden.

I stadshuset är det dock lika tyst om denna fråga som det varit angående fattiga EU- migranter. Denna vecka är dessutom både arbetsutskott och planutskott inställt. Du har låtit oss förstå att om kommunalråden uttalat sig i tidningen, så ska oppositionen nöja sig med det. Jag är gruppledare för ett liberalt parti som inte nöjer sig med det.  

Du har gjort stor sak av att en parlamentariskt tillsatt grupp ska utarbeta en ny vision för kommunen.

Ett liknande arbetssätt är lika viktigt för den ökade beredskap och den strategi som ett ökat flyktingmottagande med fortsatt utvecklad välfärd kräver. Tillåt därför en demokratisk beslutsprocess där protokoll förs och där partiernas olika ställningstagande blir kända för allmänheten.

Under ordinära förhållanden finns givna politiska beslut som gäller. Under extraordinära förhållanden går det inte i längden att hänvisa till tjänstemännen. Extraordinära förhållanden kräver extraordinära ställningstaganden. Vi är där nu!

 

Vänlig hälsning

Inger Hilmansson

Oppositionsråd, Folkpartiet liberalerna"

 

 

 

 

 

torsdag, oktober 08, 2015

Man ska rätta munnen efter matsäcken!

Jag hejar på alla lag som har lokal anknytning och självklart på alla svenska idrottskvinnor och män som tävlar . Men det är inte politikerna som ska välja vilken idrott  vi ska titta på, utan det ska vi göra med våra egna pengar.

I Folkpartiet liberalerna tycker vi att alla ska få samma chanser i samhället. Det gäller även företagare och därför vill vi att företag ska söka sina lån på en öppen marknad och att det är de själva som står för risken. Hade detta fått gälla Kalmar FF när de byggde, så hade man rättat munnen efter matsäcken.

Det är aldrig kul att säga ”vad var det vi sa” .

 Med en kommunal borgen blir risken aldrig riktigt prövad och så är det även i detta ärende.
Folkpartiet liberalerna gick med på ett generöst avtal med 5,5 miljoner om året i kommunalt driftstöd och kommunen tog kostnaderna för träningsplaner och infrastruktur.

Vi har yrkat avslag till borgen för två stor projekt under de år som jag varit gruppledare. Det första var när man bytte ut sommar-Salve till ett permanent projekt ute vid Dämmet. Fast vi hade ett helt slott! Med Salve mjölkade man mer och mer pengar ur kommunen för att inte borgen skulle lösa ur. Till slut stod kommunen där med alla kostnaderna ändå.

 Det andra gällde Arenan där Johan Persson inte kunde låta bli att ta över .  Det var ju valår år 2010 och att få stå på första maj och lova en ny Arena , var mera frestande än att säga som Folkpartiet liberalerna:

”Vi ska ge er det stöd vi lovat och kommunen ska ge den infrastruktur vi lovat, men ni måste kunna ta ansvar för finansieringen. För om varken banker eller företag tror på prognoserna. Hur ska vi förtroendevalda då kunna lägga den risken på skattebetalarna .

 Vid kommunfullmäktige i september 2015 började socialdemokraternas  "Salve-resa" igen, men nu med högre insats. 26 miljoner som banken lagt i säkerhet, skulle nu Kalmar kommun gå i borgen för, så att Kalmar FF kan betala driften ett par år till. Dessutom skrev man ett tilläggsförslag om sådant som redan är för sent att göra, men som skulle gjorts enligt det första avtalet.

Nu står Kalmar kommuns skattebetalare  med en borgen på 120 miljoner. Det är inte svårt att starta ett Arenaprojekt under sådana förutsättningar. Det är bara att mjölka kommunen, för annars löser borgen ut. Men var är alla supportrar nu när det går dåligt för KFF? Alla som ville att Arenan skulle byggas, får väl se till att fylla platserna, så man får in lite pengar.

Friidrotten som levt i skuggan av Kalmar FF på Fredriksskans  riskerar nu att få ännu tuffare förhållanden på Fredriksskans. Ur askan i elden, kan man säga.

 

måndag, september 21, 2015

S pöket från 70-talet går igen!

Nu kan inte socialdemokraterna längre skylla på att de måste regera med Alliansens budget.
Jag är dock glad att Alliansens budget gällt så här långt, men nu är det DÖ som gäller. Suck…

En ekonomiprofessor vid Lunds universitet förnimmer ett spöke från 1970-talet med höjda skatter och subventioner på byggande. Det är en politik som vi inte ville tillbaka till.

Höjda inkomstskatter ger de flesta arbetare mindre frihet att själva välja vad de vill göra för sina pengar.

Men gratis är gott!
Alla som nått 85 år får gratis läkarbesök i öppenvården oavsett om de behöver det eller ej. Man sänker skatten för pensionärer, men rycker snabbt undan hundralappen igen om man vill arbeta efter pensionen. Man tar bort tidsgränsen samtidigt som man höjer sjukersättningen. Det är helt oöverskådliga kostnader som ingen har kontroll över. 

Varken LO eller svenskt näringsliv tror att förslagen får fart på jobben, och S kan heller inte förklara hur deras budget ger de nya jobben. Dessutom sjunker nu arbetslösheten i några övriga EU- länder och det gör Löfvens löften om EU:s lägsta arbetslöshet ännu tuffare att nå.

Traineejobb och andra konstruerade arbeten ersätter som vid tidigare S-styre utbildade anställda med bästa kompetensen. Men de trollar bort många från arbetslöshetsstatistiken.
Höjda skatter ger mindre konsumtion och RUT och ROT, som gjort svarta jobb vita blir åter lite flammigt. Dessutom har dessa jobb möjliggjort för nyanlända att snabbt komma i arbete. Och även sänkta kostnader för ungdomsjobb som nu försvinner .Trots att vi vet att antalet flyktingar inte minskar under en överskådlig tid, ser vi nu hur den nya regeringens ”jobbpolitik” punkterar både unga och gamlas möjligheter till jobb.

Socialdemokraterna talar om blocköverskridande samarbete, men har gjort den ena eftergiften efter den andra till vänsterpartiet. Socialdemokraterna har sagt att höstbudgeten kommer att vända deras dåliga opinionsläge. Återstår att se.

Oj då! De missade också den höjning av barn bidraget de utlovade i valet!


fredag, september 11, 2015

Förbjud våldet – men uppmuntra kärleken!

Micael Bydén blir Sveriges nye överbefälhavare. I ett läge av oro och osäkerhet är det bara att önska en ny ÖB lycka till på jobbet.

En osäkerhet om Englands tillhörighet till EU och många övriga länders inhemska EU- fientliga krafter kan faktiskt både splittra och stärka EU:s samarbete framåt.

En stor frustration finns över hur länder som tar emot stora EU-stöd bara kan få bryta mot EU:s värdegrund på det sätt som t.ex. Ungern gjorde. De allra sämsta sidorna kommer nu fram i dessa länder som själva levt under ett långvarigt förtryck och stängda gränser.  

Som motbild såg vi också i Ungern ungdomar som skyndade till med vatten och mat. Det såg vi också i Danmark där människor skyndade till med hjälp. Tänk ett land som ligger så nära oss och som så få  som vill stanna och bygga sin framtid där. Det är fantastiskt hur snabbt  skillnader i ländernas värdegrund spridit sig över världen.

I Ryssland kastar man mat från väst i protest mot sanktionerna. Hellre får folket vara utan. Kanske kommer bilder från Ryssland åter visa långa köer till affärerna. Men några flyktingar som köar för att få komma till Ryssland har vi inte sett. Inte flyr man från ett förtryck till ett annat.

Men vi ska inte slå oss för bröstet för allt förtryck måste motarbetas. 

För många år sedan hade Folkpartiet i Kalmar en motion om just HBT- frågorna och behovet av utbildning och förändrade attityder. Men då som nu skrevs en massa vackra ord som maskering av ett avslag. Fortfarande finns det människor som blir nerslagna för att någon inte tål deras val att leva.  I morgon har Kalmar sin första Prideparad.

Vi ska förbjuda våld - men vem vill förbjuda kärlek mellan två människor?
Vi ses i Pridetåget!

fredag, september 04, 2015

Det som aldrig skulle hända igen!

Vi kan inte säga att vi inte visste.  Vi har både sett massorna på flykt och enskilda öden, och nu kanske vi är i samma  stadium av förnekelse som man var  i för knappt hundra år sedan.

Då fanns det många s.k. ”sverigevänner”, men vilka avtryck har de gjort i historien? De verkliga Sverigevännerna var de som stod upp för ett  mänskligare  Sverige. Det är de människorna som gör oss stolta idag, när vi annars inte har så mycket att yvas över från den tiden.

Man känner sig ganska vanmäktig när man inte ser skymten av engagemang från FN och när bara det ena mötet avlöser det andra i EU.  När det bränner till ser vi ju hur mycket omänsklighet och feghet som ryms även  inom EU:s gränser. Och vi ser också de motkrafter som står för ledarskap och som vi får sätta vårt hopp till.

Ändå ska vi vara tacksamma för att EU finns, för annars hade maktbalansen i Europa varit en annan.  Nu finns åtminstone ett system för att samtala, inte för att bekämpa varandra med våld. Så länge EU:S ledare träffas och samtalar kan Europa samla sig och ta gemensamt ansvar. 

För många år sedan deltog jag i en del utbildningar i civil beredskap, och under det kalla krigets dagar var scenariot att flyktingströmmar gick från öst över till Sverige.  Det finns många flyktingkatastrofer som vi aldrig ser. Totalt 60 miljoner människor är på flykt i hela världen.  Drygt 250 000 har flytt till EUropa i år. De har lämnat allt de hade för att rädda sitt eget liv och familjens. Vem skulle inte söka sig en bättre framtid om man  riskerade livet. Jag tänker ofta på de föräldrar som för surt förvärvade pengar har skickat sina söner eller döttrar för att de inte ska rekryteras av de grupper som kanske t.o.m. kommer att  tvinga dem att döda sina egna.  Vad gör det med en  liten människa?

Glädjande är dock att de ensamkommande barnen klarar sig relativt bra  och etablerar sig snabbt. Det får man försöka tänka på när man tryggt tillbakalutad i soffan ser små nakna barnafötter som vandrat mil efter mil , faktiskt  inom EU:s gränser. Men att föräldrar mist sina barn under flykten,  det kan man inte  ta in.

fredag, augusti 21, 2015

Har man satt sig i båten måste man hålla den flytande!

När socialdemokraterna manövrerade in en majoritet i borgen på hundra miljoner för Arenan satte man kommunens pengar i en ganska osäker farkost.

Nu börjar båten läcka och det dubbelskrov och säkerhet med 26 miljoner på banken , som var ett argument för hur säker denna borgen var, vill nu kommunstyrelsens ordförande i Kalmar ta bort. Faktum är att han själv kom med förslaget när KFF redovisade sin ekonomi i kommunstyrelsen.
Som brukligt numera i Kalmar, får medborgarna besluten meddelade som ett faktum  i tidningen långt innan beslutsprocessen börjat. Ingen efterfrågar  eller inväntar längre oppositionens möjlighet att sätta sig in i ärendet.

Vad vinner man med det?
Jo, om ärendet uppfattas som klart, finns ju ingen anledning för skattebetalarna att försöka påverka beslutsprocessen. Majoriteten slipper en diskussion.

 När Arenan byggdes skulle Fredriksskans frigöras för ungdomsidrotten, och i förra veckan var kommunledningen inbjuden att lyssna till de eldsjälar som i skola och föreningsliv arbetar just med denna ungdomsidrott.
De varnar för att byggnationen på Fredriksskans ändrar förutsättningarna för skol- och föreningsidrotten på ett mycket negativt sätt. De gröna områden i Kalmar krymper.

Lite ironiskt är det att det var just byggnationen på Fredriksskans som skulle betala de 28 miljoner som Kalmar FF skulle få som ett engångsbelopp när arenan var klar. Nu använde ju majoriteten 28 miljoner av Alliansregeringens konjunkturstöd att betala KFF istället. Och då fick man ju även höja skatten.

Då skulle bygget bli klart till valet 2010 och fort skulle det gå.
Nu vill Kalmar FF och Johan Persson ta bort den enda säkerhet som finns innan skattebetalarna i Kalmar kommun.

 
Johan Persson jämför alltid med den för tillfället mest passande kommunen och nu är det Växjö.
Men vi ska komma ihåg att Växjös idrottsarena är till för alla!
Alla idrotter i Växjö har fått en upprustning och dessutom har man än en gång sänkt skatten för invånarna.

Så kan man göra när man har en ordnad ekonomi. Det har inte Kalmar.

 

  

fredag, augusti 14, 2015

Före och efter valet

Före valet var socialdemokraterna väldigt principfasta när det gällde överskottsmålet.
Konjunkturinstitutet  meddelar att skatterna måste höjas för framtida generationer oavsett om vi har ett överskottsmål eller ej.
Men helt överaskande säger de att det är tryggare att ha ett överskottsmål! Behöver man KI för sådana uttalanden.

Det ger ju inte mycket framtidstro, men kan säkert tas som en intäkt för socialdemokraterna att höja lite skatter utöver de som redan annonserats.

Varje generation ska självklart betala för sig, utom när det gäller långsiktiga investeringar.
Men investeringar ger nästan alltid nya löpande kostnader  och de kostnaderna ska vi inte skjuta över på våra barn och barnbarn.

Man kan ju också välja att sänka skatten och få fler att betala sin skatt. Faktum är att Alliansregeringen trots krisen betalade mer till välfärden än tidigare reging.
 
Överskottsmålet har inte nåtts på flera år, men någon gång ska väl konjunkturen vända.
Eller är det normal konjunktur nu?  Vad säger KI?
 
Magdalena Andersson kan ju snegla på Greklands regering om frestelsen
att runda de finansiella målen blir för stor.

Här i Kalmar har inte socialdemokraterna något nytt att lära av Grekland.

torsdag, augusti 06, 2015

Miljoner som skattebetalarna aldrig får tillbaka.


29 miljoner till KFF, nämns nu i princip som en bra affär för kommunen om man skulle få runt 50 miljoner för Fredriksskans. Man beräknar inte kostnader som infrastruktur, sanering, kompensation av ytor för gymnasiernas idrott och parkering.

Dessa 29 miljoner till KFF och övriga miljoner för vuxeneliten och dess underhållning, ska ställas mot majoritetens besparingar  i förskola, kunskapsskola, fritidsgårdar, barn och ungdomars kultur och idrottsverksamhet med t.ex. simhall, kulturhus och multihall för friidrotten. All guldkant för äldre krymper och personalens sjukfrånvaro ökar från en redan hög nivå i omsorgen.
De som röstat på S har också röstat för dessa nedprioriteringar.

Kommunfullmäktige antog under föregående period kommunledningskontorets förslag om tillägg i ”Principer för ekonomistyrning” i Budget 2014 och ekonomisk planering 2015 – 2016 gällande investeringar. Det innebär att kommunstyrelsen ges rätt att besluta om ändringar i investeringsbudgeten. Tidigare var detta delegerat till servicenämnden, vilket kunde resultera i att ordförande i servicenämnden själv genom delegering kunde  besluta att Kalmar kommun, istället för att sälja mark för parkering till Arenabolaget, istället byggde och tog på sig kostnaderna  för 1000 parkeringsplatser till Kalmar FF. Detta presenterades inte som ett förslag till beslut i Kommunfullmäktige utan fanns som insprängt  med ett litet stycke i detaljplan för området.
Idag är delegationsordningarna oändliga. Med delegation följer att opposition och medborgare endast får besked om beslutet i efterhand.

Det är befogat med delegeringar för att verksamheten ska flyta på, men omfattande delegeringar kräver omfattande riktlinjer som är politiskt beslutade, så att alla vet vad som gäller. Sedan år 2006 finns i Kalmar ett motstånd mot riktlinjer som demokratiska verktyg, vilket naturligtvis ökar risken för godtycklighet .

Eftersom majoriteten ofta får bemöta oppositionens inlägg i debatten, men sällan tvärtom, har S,V och C, förutom sin majoritetsställning, ett mycket stort inflytande över bilden som kommuniceras till Kalmars invånare. 29 miljoner kronor är 29 miljoner är en kostnad som också bidragit till kommunal skattehöjning och ökade besparingar inom viktiga områden i kommunen.

 

 

lördag, juli 25, 2015

Var finns det politiska ledarskapet?

I samband med avtal om arrende av Stensö tog kommunens tjänstemän ett tillfälligt beslut att bereda plats vid Salve-området för de husvagnar Stadsmissionen ställt till förfogande. Självklart har förvaltningarna försökt lösa en akut situation, men det finns regler som alla, både besökare och boende i kommunen måste följa.  Ett läger vid Salve kan inte vara en långsiktig lösning för någon.

Om avvikelse ske från olika lagar och förordningar anser jag att det ska ske efter en politisk behandling och jag begärde redan i juni att frågan om kommunens medverkan skulle lyftas i  kommunens arbetsutskott. Tisdagen 9 juli fick vi en lägesbeskrivning av tjänstemännen, men majoriteten gömde sig också då bakom tjänstemännen, som gör sitt bästa i en omöjlig situation. 

Även i Sverige drabbas många av antiziganism och detta är en diskriminering som vi absolut inte ska acceptera någonstans.
Lösningen är självklart inte att förhindra människor att ge och inte heller förbjuda någon att ta emot hjälp. Därför ska enskilda markägare och föreningar få göra insatser om de följer lagar och regler. Kommunens insatser kräver dock politiska ställningstaganden.

Att frångå regler för den fria rörligheten anser jag mest gagnar de krafter som vill försvaga Europasamarbetet, och det kan inte vara en långsiktig lösning för fattiga EU- medborgare.

En långsiktig lösning måste fokusera på barnens behov av sina föräldrar och på en skolgång i det egna landet stödja hjälporganisationer i hemländerna och genom Europasamarbetet pressa t.ex. Rumänien och Bulgarien att uppfylla sina skyldigheter för sina medborgare.

Europasamarbetet är för mig ett viktigt fredsarbete som behövs mer än någonsin. Den fria rörligheten som är en av dess hörnstenar, saboteras då överenskommelser om  rättigheter och skyldigheter inte  respekteras. 

I god tid inför vintern  anser jag att Kalmars majoritet tar sitt politiska ansvar och lyfter detta ärende för politisk behandling och ställningstagande.

Det är lite svårare än att ta spadtag och klippa band, men det borde prioriteras.  

Jag efterfrågade ett politiskt ledarskap för två månader sen. Den 9 juli förstod jag att det inte heller i denna fråga finns ett politiskt ledarskap i Kalmar.

 

lördag, juli 18, 2015

Tredje gången gillt?

Tsipras insåg till slut att landet måste ha hjälp. Men han visar inte så stort ledarskap när han säger att landet förnedras av övriga EURO-länder. Ska han ro förändringarna i hamn så måste han få Greklands 60 % som röstade nej i folkomröstningen att inse att vissa förmåner de haft inte ens finns i de länder som lånar pengar till dem.
Detta är försyndelser under tidigare regeringar, även typ socialdemokratiska, där en viss svensk Pagrotski var rådgivare. Bara det!

Men Tsipras lockade Greklands invånare med att de inte behövde finna sig i dessa besparingar, som nu på grund av en fortsatt försummad ekonomi, kommer att bli än mera kännbara.
Men om nu landets kapital är på nollpunkten , är förtroendekapitalet nere på minus. Men Tsipras har en folkförförares begåvning och ska någon få folket med sig så är det han.

Detta med folkförförare tycker jag är riktigt kusligt. Att ett helt folks och hela Europas framtid kan hänga på en man eller kvinna som dompterar alla omkring sig. Alltför sent inser människor att det bara är en vacker yta och en tom dröm de röstade på.
 
Men dramat har bara börjat.
Kommer bankerna att öppna på måndag, och kommer folket att få ta ut sina pengar?
Hur länge räcker pengarna?
Kommer de nya reformlagarna att efterföljas?
Hur ser en ny regeringsbildningen ut?

EU brukar  gå framåt med växelvis fördjupning eller utvidgning
Tyvärr går både fördjupning och utvidgning i stå, när så mycket kraft ska läggas på ekonomin.

Dessutom får alla som inte vill ha ett EU-samarbete, både på yttersta vänster och högerkanten nu ett gyllene tillfälle, nu när alla parlamenten fått slå knut på sig själva för att få en lösning på Greklands kris.

 
Har Tsipras förklarat för sin befolkning  vilka situationer han försatt övriga EURO- ledare i?
De flesta förstår säkert detta, men övriga som inte litar på sina ledare har nu satt sitt hopp till Tsipras.
Detta var den tredje hjälpinsatsen från EURO länderna på fem år. Låt den bli det sista!

Då kan alla EU- länderna åter visa enighet och tala med en röst, vilket är så otroligt viktigt både i FN och mot Rysslands ockupation av Krim och krig i Ukraina, men även mot folkmördarna IS och andra som mördar och skrämmer för att ta oss tillbaka till medeltiden och folkförtryck.

torsdag, juli 09, 2015

Förhalningstaktik som förhandlingstaktik.

Jag minns när kriget i tidigare Jugoslavien pågick och fredsförhandlingar pågick och med en ständigt uppskjuten deadline. Olika besked och förflyttning av skulden, varvat med ”ett nästan färdigt” avtal. Under tiden pågick massavrättningar som vi såg på TV från första parkett i våra vardagsrum. 

Vid annekteringen av Krimhalvön var ryssarna först helt oförstående till snacket om ryska positioner i Ukraina. Ukrainas enda hjälp blev lite sanktioner mot Ryssland men Putin hade inga svårigheter att ljuga rakt in i TV-kameran och försäkra att Ryssland inte var inblandat.
När Krim väl var ockuperat tittade samme Putin rakt in i kameran och medgav att de varit där från början, men att Krim egentligen i praktiken var ryskt. Alltså var skulden Ukrainas.

Även här pågår ”fredsförhandlingar”  medan ”icke ryska soldater” i Östra Ukraina, sakta men säkert förryska landet som ett stående hot från Ryssland så länge Ukrainas folk vill närma sig Europaunionen.  

Vi följde och följer det grekiska dramat med ständigt ny deadline och olika budskap beroende på mottagaren. Att till slut förflytta ansvaret till ett folk som i flera månader bara fått höra hur orättvist behandlade de är och att det rätta svaret i omröstningen skulle ge det bästa förhandlingsläget.

Ja, det framstod bitvis i kampanjen som om den Grekiska skulden var EU:s fel. Tyvärr är det ju alltid befolkningen som får ta ansvaret när landets regering inte kan komma tillrätta med höga kostnader. Nu var dessutom den förre finansministern Yanis Varoufakis så ädel att han avgick för den goda sakens skull. Ingen ursäkt för att han kallat motparten i förhandlingarna för terrorister och annat föga framåtsyftande.  Ingen ursäkt för att de gång på gång tvingat övriga finansministrar sitta i möte och vänta i onödan.

Ingen ursäkt till sitt eget folk, när ett fåtal äventyrare maktspelar med invånarnas framtid som insats.

Dagen innan Grekland avbröt förhandlingarna var man sååå nära en lösning. Ville makthavarna verkligen ha en lösning då? Dagen efter folkomröstningen förväntade sig alla att Grekland skulle komma med nya förhandlingsförslag, men ännu idag efter fyra dagar finns inga förslag.

Man brukar säja att den som har bäst sittfläsk vinner en förhandling, men här gäller det i förlängningen EU som fredsprojekt. Det kanske krävs lite mer än sittfläsk.

Var istället målet att de EU-negativa krafterna skulle stärkas med denna förhalningstaktik? Blir det en Grexit så har man bäddat för att skylla på det osolidariska EU.

Eller orkar de framåtsyftande krafterna i EU ta sig själva och varandra i kragen och föra fredsprojektet vidare?

Jag hoppas det blir så.
Helst med Grekland kvar, men vi måste arbeta för ett starkare samarbete även när något medlemsland inte uppfyller de ekonomiska kraven eller kraven på mänskliga rättigheter.