torsdag, juni 18, 2015

GLAD MIDSOMMAR !


Kalmar har alla de yttre förutsättningar som kännetecknar framgångsrika kommuner.
Med IKEA:s  etablering år 2006  fick Kalmar en fantastisk chans att  bli en välmående och växande kommun  och tack vare Alliansregeringen har  Kalmar blivit en universitetsstad. Dessa framgångsfaktorer  har  socialdemokraterna missat med sänkt företagsklimat, bostadsbrist och nedmonterad välfärd.

S,V och C  lovar skola, vård och omsorg och medan både  personal , barn och gamla sviktar under ständigt nya nedskärningar, lindar de in den ökade sjukfrånvaron i ett glittrigt evenemangspaket för vuxna. Tänk om majoritetens budget  blivit lika granskad som vår. Men man hittade inte mer än en konstruerad kostnad. Vi lägger alltid fullt finansierade budgetar. Folkpartiet vill inte, som S,V och C skjuta kostnaderna till kommande generationer.

 Det ska löna sig att driva företag, arbeta och studera i Kalmar kommun.

Vi satsar 9,7 miljoner mer på kunskapsskolan! Vi vill att varje människa ska få växa utifrån sina förutsättningar och få välja själv, hela livet. 
 
Folkpartiet vill sänka skattetrycket för Kalmars invånare i nivå med rikssnittet. Vi sänker därför skatten med 10 öre till 21:71 kr. Vi lockar då fler skattebetalare som bidrar till en bättre välfärd och en attraktiv kommun för huvudkontor och myndigheter.

Vi vill att Kalmar ska få en robust ekonomi där skyddsnäten håller även vid uteblivna statsbidrag och i dåliga tider. Därför inleder vi vår budget med en rad helt nödvändiga åtgärder för att få en budget i balans. Hela vår budget finns på Folkpartiets hemsida.

 Glad midsommar!

 

 

 

 

 

 

tisdag, juni 09, 2015

Blågul korruption- vad är det?

Har nu börjat mitt arbete i SKL:s beredning för demokratifrågor och det är väldigt intressant. På förmiddagen innan beredningen får vi en gemensam politikerinformation om ” en kommunallag för framtiden med SKL:s ståndpunkter” som ju inte kan låta så upphetsande, och det visar ju bara vilka nördar vi är.

Nästa ämne är ” Blågul korruption – vad ska vi vara uppmärksamma på” och berör ett ämne som varit på tapeten här i Kalmar i samband med viss forskning angående Fanerdun och andra företeelser. Jag läser just nu om skandalen i Motala där politiker och tjänstemän berikade  sig under många år på skattebetalarnas bekostnad, så för mig är det just nu särskilt intressant.

Vad jag tidigare förstått är att vi i Sverige inte tror att vi har någon korruption bara för att vi inte tar emot några gåvor eller pengar. Att gynna vissa företag och medborgare framför andra ligger ju i farans riktning när det inte finns klara riktlinjer i det offentliga arbetet. Men det finns ju klara nationella och EU regler om många av dessa frågor.

Jag får ju dessutom träffa mina övriga partivänner i SKL och vi har mycket att tala med varandra om och diskutera när det gäller ärenden i våra beredningar.  Nu är vi  ju också mitt uppe i ett förnyelsearbete och en kraftsamling i partiet, som jag hoppas mycket på och naturligtvis bidrar i så gott jag kan.

Vi har  i Kalmar glädjande många nya medlemmar, som är med och stärker oss med sitt engagemang och jag hoppas att många fler vill vara med i resan framåt. Det är nu man kan följa hela arbetet kring de politiska frågorna och partiproceduren fram till kommunalvalet 2018, eller ett nyval till riksdagen när som helst.

 

 

 

fredag, juni 05, 2015

SKÅL OCH TACK MARIT!

Grattis till Marit Paulsen och alla vi som bryr oss om djurens välbefinnande!

Marit skålar i champagne för  första lagen i historien att slå fast sambandet mellan djurens välbefinnande och folkhälsan. Det är ett viktigt steg för vår hälsa , vår miljö och ett stort steg i kampen mot antibiotikaresistensen som redan är ett verkligt hot som vi inte helt bemästrar.
 
I säkert mer än fyrtio år har Marit med stor kompetens kämpat för djuren. Under hela sin tid i Europaparlamentet har hon envist kämpat för att vi ska ha en lagstiftning som tar hänsyn till helheten. Hon har lett förhandlingarna som nu resulterat i en uppgörelse mellan medlemsländerna, kommissionen och Europaparlamentet.
 
Den nya, moderna djurhälsolagen ersätter drygt 50 år av EU-lagstiftning, uppdelat i 39 olika lagar, har redan skapat rubriker över hela världen, bl. a i USA, Ryssland, Italien och Argentina. 
 
Det är inte utan man också känner en otrolig stolthet över att Marit Paulsen är en av Folkpartiets ledamöter i Europaparlamentet!
Både djuren och vi människor är vinnare idag.

tisdag, juni 02, 2015

FRIHET ATT VÄXA OCH VÄLJA!


FRIHET ATT VÄXA OCH VÄLJA!

Det är rubriken på vår budget med våra prioriteringar där var och en genom sina egna val kan forma sin vardag och sin framtid.
Idag hade vi sammanträde i kommunstyrelsen.
Huvudnumret var förstås budget för 2016 där vi satsar på barnen och kunskapsskolan, en ekonomi som håller och sänkt kommunalskatt  i nivå med rikssnittet. Vår budget finns på Folkpartiets hemsida.

Vi hade också en budgetuppföljning där socialdemokraterna sagt nej till kompensation hos Södermöre och Barn och Ungdomsnämnden för höjda skolskjutskostnader. Alla konsekvenser med indragna busskort och färre lärare/ fritidspedagoger var med.  Det är inte rimligt, tycker Folkpartiet, att lärare ska få gå för att KLT höjer busspriserna. Vi yrkar därför bifall till deras begäran om kompensation och vi har reserverat pengarna i vår budget. S, V och C avslog deras begärna  i arbetsutskottet.

Socialdemokraterna fegade ur idag och skickade ärendet för beslut till hösten istället.

Kalmar har alla de yttre förutsättningar som kännetecknar framgångsrika kommuner.
Med IKEA:s  etablering år 2006  fick Kalmar en fantastisk chans att  bli en välmående och växande kommun  och tack vare Alliansregeringen har  Kalmar blivit en universitetsstad. Dessa framgångsfaktorer  har socialdemokraterna slösat bort med dålig planering och noll kostnadskontroll, brist på bostäder och nedmonterad välfärd. Sjuk frånvaron är mer än tio procent i omsorgen, där alla nu sviktar, både omsorgstagare och personal.

Hela vår inledning i budget ägnar vi åt olika effektiviseringar, för att kunna satsa i välfärd och nya investeringar.

Folkpartiet vill sänka skattetrycket för Kalmars invånare i nivå med rikssnittet. Folkpartiet vill som tidigare år satsa mest på kunskapsskolan
Folkpartiet vill satsa på en robust ekonomi med skyddsnät som håller.

 

 

onsdag, maj 27, 2015

Överraskad, men bara lite...

Före valet lovade såväl borgarrådet i Stockholm Karin Wanngård (S), som S-ledaren Stefan Löfven att Bromma skulle bli kvar.  
Knappt är valet  över  förrän den rödgröna majoriteten i Stockholm vill att flygtrafiken på Bromma ska upphöra senast 2022. Man planerar redan området för bostäder
Statsminister Stefan Löfven är inte heller i denna fråga så tydlig efter valet. 

Alliansen i Stockholms stadshus har i en motion anfört en mängd motiv för att häva hotet mot Bromma  flygplats, den rödgröna majoriteten avstyrkte  att  motionen  skulle skickas på remiss till de kommuner som  berörs direkt av en nedläggning. 
 
Min fråga:
"Vill du bidra till en skrivelse från kommunstyrelsen i Kalmar till majoriteten i Stockholms stadshus, där vi beskriver betydelsen av att Bromma flygplats finns kvar och de konsekvenser en nedläggning skulle innebära för Kalmar kommun".

 Även denna gång skruvar Johan Persson till min fråga för att kunna svara som han vill.
Johan Perssons egen tolkning blir:

”Inger Hilmansson (fp) frågar i en interpellation om jag är beredd att i ett brev till Alliansen i Stockholm uttrycka vårt stöd för att Bromma flygplats ska vara kvar.”

Utdrag ur svaret till mig:
”Mot bakgrund av att brevet från alliansen i Stockholm inte är ett formellt brev från
Stockholms stad så tänkte jag svara i min roll som partiföreträdare och där uttrycka mitt stöd för Bromma flygplats. Vill fler gruppledare skriva på så är det bara positivt.

I brevet tänkte jag också be Alliansen i Stockholm om stöd för vår strävan att sprida statliga jobb i hela landet. Sverige är ju som bekant större än Stockholm.
Johan Persson (S)
Kommunstyrelsens ordförande”  

Överraskad över ett  positivt svar  vill jag självklart skriva på.
Att Johan Persson i samma brev vill att vi ska be Alliansen om stöd för utlokalisering av statlig verksamhet till Kalmar förvånar mig dock inte så mycket.
 
Men det är inte Stockholms stad som avgör utlokaliseringarna utan det är den rödgröna regeringen, vilket civilministern förtydligade i Barometerns artikel från besöket i Kalmar igår.

Däremot är det är den rödgröna majoriteten i Stockholm som äger frågan om Bromma Flygplats, tills annat beslutas.
Hans uttalande i tidningen gör mig tveksam på om han ens, i en så här viktig fråga som flyget, är beredd att få till en gemensam skrivning.  Jag hoppas att han överraskar även här.

 

torsdag, maj 07, 2015

En fred värd att fira!


 Det har gått 70 år sedan andra världskriget tog slut i Europa. Jag läser just nu en bok om Churchill, som rör sig från denna period och det är slående vilka motsättningar som fanns både över och under ytan i Europa och riskerade att blossa upp hela tiden. Kanske inte ens alla visste vad som hände men det är intressant, när Astrid Lindgrens dagböcker nu publiceras, att den som vågade se också såg vad som pågick, även om det nog aldrig går att ta in hela vidden av förintelsen och de grymheter som pågick.

De flesta länderna i EU har sökt medlemskap i EU för att skydda sina nyvunna demokratier från fascistiska och kommunistiska diktaturer. Att hotet är på riktigt visar ockupationen av Krim och det pågående ryska intrånget i Ukraina visar vilka plötsliga händelser som kan hota vår frihet. Många har haft som strategi att man inte ska tala om problem eller hot, för då skapar man oro.  Jag tror på kunskap och öppna samtal. Nästan alla krig i Europa har överraskat oss och vi har även haft svårt att ( innan det hänt) uppfatta när krigen eskalerat.

Att kunskap behövs står också klart efter valet till Europaparlamentet i år. Att en mängd riktlinjer tas mellan olika organisationer förväxlas ofta med besluten som ministrar och parlamentariker jobbar med. Kritikerna menar att EU lägger sig i detaljer, och det gör de ibland, men det är regler (ibland väldigt korkade och på fel nivå för oss i Sverige) som underlättar t.ex. handeln mellan länder. Detta missnöje  stärkte efter valet, makten för EU- motståndarna längst ut till både höger och vänster. De som vann nya platser i Europaparlamentet glömde dock tala om hur deras alternativ ser ut och deras väljare frågade aldrig. Men freden är för bräcklig för att man bara ska ”vilja röra om lite  i grytan”.

Att söka kunskap och våga diskutera även svåra frågor är viktigt. Vi liberaler vill att människor ska kunna tänka själva och påverka sin framtid. Folkpartiet värnar EU som fredsprojekt även mellan valen, och det finns många frågor som måste lösas länder emellan.

Efter en motion från Folkpartiet har Kommunfullmäktige för flera år sedan beslutat att Kalmar kommun ska uppmärksamma Europadagen, men tyvärr har engagemanget varit svagt. Det positiva svaret på motionen var antagligen för att majoriteten ville att Kalmarborna skulle tro att de bryr sig om EU-frågorna. Här i Kalmar är man ju så snabb på olika evenemang, så man hade säkert kunnat göra underhållning även av Europadagen.
Idag ser vi  krigen på första parkett i våra vardagsrum och det är ändå helt omöjligt att riktigt ta in den ondska och grymhet som pågår. Nu som då lyckas folkmördarna helt försåtligt lockar unga människor att mörda civila människor med sig själva som vapen.

På lördag 9 maj firar vi Europadagen för fredens, frihetens och demokratins skull. Det är en viktig dag, då vi med många länder även utanför Europa, hedrar de som stupat i kampen för frihet och demokrati i Europa, och tackar dem för att vi tack vare deras uppoffringar får leva i fred idag!

tisdag, april 28, 2015

Hur svårt kan det vara?


Kryss i taket! Idag fick jag på arbetsutskottet veta att den fråga jag väckte för femton år sedan i Gata- Parknämnden i Kalmar kommun kommer upp som ett ärende på Trafikstyrelsen i maj nu 2015.

Jag föreslog då att man skulle införa reducerat pris på bussarna under lågtrafiktid, men då fanns inte tekniken(sa man). När tekniken kom verkar inte viljan ha funnits, men jag har påminnt om detta på varje möte där kollektivtafiken varit uppe. Är det tjatigt? Ja! Vi får se vad som händer i maj.

Värre är det ändå för mitt gamla förslag från 2004 om en tillgänglighetsguide i Kalmar.
Helt enkelt var det finns/eller inte finns rullstolsramper, hörslingor m.m. Interpellerade i många år om detta och fick besked hur ärendet flyttades till Destination Kalmar där ingen tog sig an detta på allvar.
Under förra mandatperioden flyttade Socialdemokraterna ärendet till Primärkommunala nämnden och vidare till regionförbundet.
I går på Kommunfullmäktige frågade Christoffer Dywik om denna tillgänglighetsguide, och döm om min förvåning när den nu flyttats från regionförbundet till länstrafikgruppen för Smålandslänen!

På tio år har mitt förslag om tillgänglighetsguide alltså vandrat  allt längre bort ifrån Kalmar kommun.

Hur svårt kan det vara att göra en guide för Kalmar kommun?

fredag, april 10, 2015

Lätt att vara generös med andras pengar!

Vid tisdagens kommunstyrelsen fick vi den årliga informationen om KFF:s ekonomi. Socialdemokraterna har gjort skattebetalarna till risktagare för Arenan.

Guldfågeln Arena som planerats och byggts helt utan delaktighet från kommunstyrelse eller kommunfullmäktige i Kalmar. Kommunen kunde inte påverka varken kostnader eller ekonomiska hänsyn.När allt var klart ville inte finansiären vara med och det visade sig att majoriteten under en längre tid, tillsammans med KFF, sökt juridiskt stöd för att kunna runda lagen att skattebetalarna bara ska ge borgen till egna verksamheter i kommunen.

Majoriteten rev upp det avtal om finansiering med driftstöd som vi alla enats om. Mitt parti stod fast vid detta första avtal under hela processen. Förutom ett skyhögt driftstöd utlovade majoriteten nu också borgen för 45% av kostnaden, 100 miljoner av skattebetalarnas pengar, som säkerhet. Dessutom utlovades 29 miljoner när bygget var klart. Dessa pengar skulle hämtas från försäljning av mark på Fredriksskans, men istället togs dessa pengar från det konjunkturstöd som alliansregeringen lämnade till kommunerna. Trots att detta planerats i flera år saknades konsekvensanalyser när det gällde ekonomi, juridik och framtida engagemang. Socialister vill alltid bygga monument och roa befolkningen istället för att ge kunskap till sin befolkning.

Redan 2008 då detta hände, hade majoriteten lagt besparingskrav  på skola och omsorg och redan då (liksom nu) räddades kommunens resultat med tillfälliga intäkter.

Ett sätt för majoriteten att juridiskt runda lagen var att förbinda sig om allmänhetens tillgång till arenan.
En utfästelse gjordes om att ”arenan ska upplåtas för föreningslivet och för allmänheten till rimliga prisnivåer när det ej stör den primära fotbollsverksamheten."
Förutom olika fotbollsarrangemang har en konsert arrangerats på Arenan innan verksamheten startade.

Nu frågade jag om detta på kommunstyrelsen, men fick då veta att risken för KFF nu känns för tung .
Kalmar FF behöver framgångar för att klara ekonomin och det önskar jag dem av många skäl.

26 miljoner är bundna i banken. Jag är inte lika villig som Johan Persson att förhandla bort den sista säkerhet som finns med dessa 26 miljoner, och som varit bankens villkor för att låna ut pengar.
När dessa pengar är borta går risken direkt till skattebetalarna. Ytterligare  ett prov på kortsiktigt tänkande.

Alla vet nu hur mycket pengar som saknas till investeringar bara inom Kultur och Fritid i Kalmar. Att ersätta en undermålig simhall och friidrottsanläggning och ett obefintligt kulturcentrum är prio ett tillsammans med  skolgårdar och förskolors utemiljöer som behöver rustas upp.
Men tyvärr så har Kalmar en majoritet prioriterar elitidrotten.

Långsiktiga satsningar på barn och ungdomar är mera min grej, men lockar inte direkt till applåder eller stora rubriker.

För att skattebetalarna inte ska behöva betala Arenan flera gånger hoppas jag att det är riktigt många som går till Arenan och tittar på fotboll. Jag hoppas verkligen att KFF får de stora framgångar som en ny Arena, med skattebetalarna som risktagare, gav  förutsättningar för.

lördag, april 04, 2015

Befolkningen ska nu Styras med subventioner och bidrag.

Det är nu helt uppenbart att vi har en socialistisk regering. Trots att även senaste OECD-rapporten precis har hyllat Alliansregeringens möjlighet att ta sig genom finanskrisen, gör Socialdemokraterna Miljöpartiet och Vänstern tvärtom.

De höjer trösklarna för ungdomar in på arbetsmarknaden. De minskar den stimulans som RUT- och ROT har givit. Dessa reformer har dessutom finansierat sig själva, men socialdemokraterna tror att de ska krama ut pengar från småföretagare till att subventionera stora byggföretag. Det är S-politik vi känner igen. Nu stryps valfriheten där både det fria skolvalet och det fria vårdvalet är hotat.

Kommentar från Krister Andersson, chef för skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv:
Regeringen vill höja skatterna på arbete, sparande, resande och på industrins energikostnader. Det slår mot jobb, investeringar och företagande. Förslagen som lanserades under fredagen motsvarar tolv miljarder kronor och det är i slutänden svenska folket som ska stå för hela notan.
– Till detta ska läggas att regeringen håller öppet för att lägga till de skattehöjningar på ytterligare 25 miljarder kronor som man föreslog i den budget som föll i höstas. Sammantaget kan alltså skattechocken till 2016 vara uppe i 37 miljarder kronor.”
Hämtat från Svenskt näringsliv och speglar ju lite den oro som nu sprids i näringslivet.
Säkert är att vi istället behöver växande företag och varenda skattekrona som vi kan få in till framtidens välfärd.
Men nu ser vi, trots minoritetsregering, en typisk socialistisk politik där skatten höjs för allt fler företag och enskilda. Socialister styr snart igen människor med allt fler med bidrag och subventioner. Detta ska vi tugga i oss tack vare DecemberÖverenskommelsen!

Ha en fortsatt Glad Påsk för än får vi äta så många ägg vi kan till påsk i alla fall. Eller låta bli om vi vill. Och det är ju positivt att vi själva med det fria valet i affären kan ge hönsen en bättre tillvaro i hönshuset.söndag, mars 29, 2015

Kan kaos bli ett normaltillstånd?

Kan det bli så att Stefan Löfven, socialdemokraterna, nu bryter vallöften i en takt som kan göra det till ett normaltillstånd?
Det är precis det kaos vi sett i vår, som Allianspartierna varnade för.

Först var det nästan minutchema på alla olika beskrivningar som ersatte ett avslutat avtal med Saudiarabien beroende på om de kom från utrikesminister Wallström eller Löfven.
Dessutom så stoppas inte vapenexporten bara för att avtalet avslutas, och nu fick de ändå skicka ett sändebud för att blidka dem. Vilken propagandaseger i det egna landet.

Utrikes minister Wallström fördömde snabbt regelbrotten när ryska bombplan flög i internationellt luftrum med avslagen transponder.
Försvarsminister Hultqvist gick direkt ut och sa att det inte var något regelbrott. Glasklart.

Wallström sa det vi alla trodde att Saudiarabien är en diktatur men Löfven var inte så säker på att Kina var en diktatur.
Jag har inte riktigt fattat definitionen av begreppet feministisk utrikespolitik, om man nu inte tänkt sig att just att med svensk utrikespolitik påverka diktaturer att bli mer feministiska.

Diktaturer är ju oftast ganska okänsliga för opinionsbildning som inte blir ekonomiskt kännbar. Dessutom får inte landets befolkning veta att det pågår en opinionsbildning.
Jag tror vi påverkar bäst genom handelsutbyte och att visa goda exempel. Sen ska vi självklart arbeta i de gemenskaper vi har, som FN,EU alla institutioner där vi möter andra länder.

Om det är en feministisk utrikespolitik vi sett hittills så tror jag det krävs lite mer förklaring.

Att det blir en tillväxt och arbetarfientlig inrikespolitik om regeringens förslag går igenom, är ganska säkert.
Och socialdemokraterna skyller nu på att de är i minoritet och att det saknas pengar.
Ja, att det behövs mer pengar är klart för varje regering och Sverige har varit en förebild i stabil ekonomi.  Pengar kommer alltid att vara ett problem, men de lovade före valet att de kunde hantera det. Även detta löfte är brutet.
Att skatterna skulle höjas visste vi. De är ju socialister.

Nu har de redan föreslagit höjd skatt för nästa år med 28 miljarder!
Höjda skatter - ett normaltillstånd?
Det känns verkligen skakigt för vårt kära Sverige.
onsdag, mars 18, 2015

Vem bryr sig?


Alla svenskar vaknade till när ÖB talade om att Sverige bara kunde försvara sig i en vecka. Kränkningar av luftrum och våra vatten ruskade om oss så att vi plötsligt blev helt klarvakna.

Hotet kommer från Ryssland, det är nu fastslaget. Och närvaron har ökat. Är det något vi bara konstaterar och sen jobbar på som vanligt? I så fall beter vi oss som de flesta angripna länder gjort innan de förstod att det var allvar.

Folkpartiet stod i många år ensamma i frågan om NATO- anslutning. Det skojades också ganska friskt om detta, eftersom alla regeringar efter murens fall bestämt sig för att det inte fanns något hot mot Sverige.
Det är lite sent påtänkt att söka medlemskap när vi som bäst behöver det.

Jag har tidigare arbetat med civil beredskap i sjukvården och då ganska nära försvaret. Man fick veta om allt som låg i malpåse och hur lång tid det skulle ta att göra klart med besättning och allt. En del har väl sålts eller skänkts till andra länder. Det ju teknik som naturligtvis blivit för gammal, speciellt i en malpåse.
Nu ska äntligen de två ubåtar à fyra miljarder per båt, som alliansregeringen efterfrågade, men som fördröjts med olika turer, börja byggas Flygspaningen för främmande ubåtar i våra farvatten dröjer dock.

Man börjar nu diskutera om svenska folket ska vara självförsörjande i ett dygn eller tre dygn!
Det är ju inte bara för ev. krig vi behöver ha en mental beredskap, vi lever i en väldigt sårbar värld, där vi inte ska känna rädsla för, men ha en sund beredskap för när ström, teknik och t.ex. kortsystem med betalningsmöjligheter havererar.
Nu när räntan är så låg kanske en del har pengarna i madrassen ändå, men det är nog bra att ha lite kontanter hemma till att köpa bensin och de viktigaste varorna. Förr stod ju hela berdskapsplanen i telefonkatalogen, men vad har vi nu som inte drivs med ström?

Flera Folkpartister i riksdagen har redan lämnat in en motion om att Sverige bör gå med i NATO under mandatperioden. Alltfler är beredda att utreda frågan, vilket naturligtvis måste göras med tanke på vår omvärld och vilken hemgift vi ska ha med oss när vi förenas och övriga analyser som ju alltid görs.

Socialdemokraterna är nu i ett sådant sällskap att de inte ens vågar andas om NATO, för det skulle ligga med som ett inslag i varje förhandling och alla förslag med MP och V.

Och de kommer inte att ändra sig förrän svenska folket kräver det, och där är  vi inte.
Ibland undrar man vem mer som bryr sig.

 

torsdag, mars 12, 2015

Vi ska rusta människor för en oviss framtid!


 
Ericsson varslar 2200 tjänster i Sverige. Samtidigt gör företaget stora vinster och växer stort i andra delar av världen. Det kan kännas orättvist, men denna globalisering  har också lyft Sverige som nation.

Det är globaliseringen i ett nötskal, och det är lätt till hands att gemene man förknippar globaliseringen med nedläggning och arbetslöshet. Det grundar sig ofta i en rädsla för ökad konkurrens och en ovisshet om framtiden, men vi får inte glömma att globaliseringen räddat allt fler människor i världen ur arbetslöshet och djup fattigdom.

Socialdemokratin har alltid, och tyvärr fortfarande, haft en politik som styrt människor med bidrag och subventioner, men som också gjort människor helt beroende av en mäktig stat eller en kommun som styr människors beteenden med sina dagliga beslut.

Att Kalmars socialdemokratiska politiker vet bäst, blev väl tydligt i svaret på Pierre Edströms interpellation i landstinget. Att en landstingspolitiker vågar lova en säkerhet som personalen inte vågar lova, är ganska sanslöst, men visar också socialdemokraternas maktfullkomlighet.

I en sån miljö växer inte enskilda människor. De förbereds heller inte för den framtid som faktiskt är så positiv och som, med rätt förutsättningar kan ge Sverige stora framgångar på olika områden. EU är ett av många sätt för våra länder att möta den ökade konkurrensen, och vi är i Sverige också beroende av att det går bra för våra kompanjoner i detta lag.

Ska Sverige lyckas som land, måste samhällets stödfunktioner också fungera i en globaliserad värld, och vår partiledare skriver idag på DN debatt om Folkpartiets arbete framåt. Jag ser fram emot detta arbete och en mycket kort tid för Folkpartiet i opposition!

tisdag, mars 03, 2015

Favorit i repris på kommunstyrelsen.


 
Kommunstyrelse idag och en inkråmsöverlåtelse av all verksamhet i Flygutveckling i Kalmar AB tll Kalmar Öland Airport. (inkråm låter nästa lite jordnära i sammanhanget)
Flygplatsen i Kalmar har ju en superviktig roll för hela regionens utveckling och vi yrkade bifall till bildandet av Flygutvecklingsbolaget med villkoret att det i första hand skylle tillgodose regionens näringsliv och vi ville att regionala företag skulle bjudas in i bolaget. Ändamålet med bolaget var främst marknadsföring, för det tar förstås ett tag att bygga upp en ny internationell linje.
 
Behovet och förmågan att ta tillvara det lokala näringslivet kunskap och engagemang kan inte nog understrykas. Nu har BMI som trafikerade linjen gått över till Lufthansa och Sparrow Aviation tar över linjen Kalmar - Berlin - Kalmar efter beslut i Kalmar Airport AB, som för övrigt har en klart positiv utveckling.

Det var tydligt uttalat i både beslutsunderlag och bolagsordning att syftet med Flygutveckling AB var marknadsföring och vi har också uppmuntrat satsningar där för att få fart på resandet. Jag har självklart efterfrågat en redovisning för hur pengarna använts, men tvingades yrka speciellt  på detta i arbetsutskottet men fick endast en helt ofullständig summering inför kommunstyrelsen.
Denna redovisning visar ändå att i princip hela investeringen i bolaget är förbrukad. 

Det framgår inte av denna redovisning huruvida kostnaderna är fördelade på marknadsföring eller andra aktiviteter, och jag fick inte heller ett riktigt svar om detta på kommunstyrelsen.  En helt onödig diskussion uppstod kring detta och OM vi kunde få veta vad vi lagt skattepengar på!
Nu ska denna redogörelse ske inför kommunfullmäktige och det är ju bra, men mer öppenhet i handlingar  till arbetsutskottet hade sparat mycket tid och arbete inför Kommunfullmäktige.


Sen kom socialdemokraternas  Favorit i repris.
Det är revidering av delegationsordningar där vi (läs majoriteten) skickade allt mer makt till tjänstemännen, och därmed till den egna majoriteten.
I detta ämne tänker jag återkomma men jag klipper in den protokollsanteckning jag  och Kent skickade med idag. Vi yrkade förstås på tillägg för att ge öppenhet och rättsäkerhet för den enskilde. Och en utvärdering såklart.
 


"Protokollsanteckning
Kommunstyrelsens delegationsordning har de senaste åren reviderats flera gånger. Detta är den åttonde revideringen bara sedan 2013! Ändringarna har varje gång motiverats med att man vill få till effektivare processer. Folkpartiet har tidigare motsatt sig den kraftiga maktförskjutning som skett från politiken till kommunens ledande tjänstemän då effektiviseringen sker på bekostnad av öppenhet och insyn för medborgarna. Politikens möjligheter att förändra eller stoppa beslut som går emot folkvilja omintetgörs. De största revideringarna till men för medborgarnas insyn och möjlighet att påverka togs vid senaste revideringen av kommunstyrelsens reglemente, men vi konstaterar att utrymmet för tjänstemän att fatta beslut på delegation fortsätter att öka i och med denna revidering. Det innebär att ännu fler beslut kommer att ske bakom stängda dörrar.

Som vi tidigare framhållit  vill Folkpartiet att man tar fram riktlinjer för vilka ärenden som ska betraktas vara av ’större vikt’ eller av ’principiell betydelse’. Vi beklagar att man inte arbetat vidare med denna fråga inför den nu aktuella revideringen.

Faran finns annars för ett godtycke och en glidning från vad som ska betraktas som principiellt eller av större vikt. Att för den medborgare som påverkas av ett beslut kan konsekvensen i allra högsta grad upplevas som ’principiellt’ eller av ’stor vikt.’ Därför måste det råda absolut klarhet i dessa begrepp.

Dessa ständiga ändringar i rätten att fatta beslut kan vara effektivt, men kan även leda till en oförutsägbar process  och  en ineffektiv handläggning. Viktigast är kanske  att det blir en öppen och rättsäker process.
Detta är den åttonde revideringen sedan 2013 och inte någon gång har en utvärdering gjorts för att försäkra sig om vilken effekt en  ny delegationsordning  haft på  öppenhet, effektivitet och   rättsäkerhet."

tisdag, februari 24, 2015

VAR ÄR FN?

Nu är det vår i Kalmar och ingen kan ändra på det, inte ens om kung Bore kommer på besök blir det vinter igen!
Sådana tankar får man pigga upp sig själv med för att inte bli helt vanmäktig.

För det suger att se hur banditer och mördarband dödar och kidnappar, och sen har mage att skylla på att de gör det för en högre makt! Hur ska vi få ungdomar att fatta hur utnyttjade de blir av människor som inte själva vill skita ner sina händer, men lockar våra barn att offra sina liv för ”en högre sak”.Tänk om bara den där högre makten kunde befalla att alla fångar skulle  släppas och få resa hem till sina familjer.

I Europa lurar Ryssland skjortan av oss allihop och man fattar inte var FN håller hus. Det var FN som MP och V tyckte kunde ersätta vårt Europasamarbete. En del framhöll FN som ett demokratiskt exempel i förhållande till EG numera EU. Var finns FN nu??? Borde inte FN- soldater vakta Ukrainas gräns så att främmande makt stoppas att föra in nya vapen.

I Europavalet vann både höger och vänsterextremister som vill motarbeta att samarbetet fördjupas inom unionen och i Grekland kunde man vinna valet på att anklaga de länder inom EU som just nu föder och håller landet under armarna. Bara för att landets tidigare oansvariga ministrar inte skött ekonomin just i Grekland.

Till råga på allt gjorde Sveriges, Nederländernas och Storbritanniens finansministrar tummen ner för  att kommissionen skulle beviljas ansvarsfrihet för budgeten 2013.

För många EU-parlamentariker är frihandelsavtalet den största politiska frågan under mandatperioden eftersom  EU-parlamentet har vetorätt. Här finns åter motståndet på yttersta höger och vänsterkanten och Greklands nya regering har lovat att motarbeta ett frihandelsavtal. Cecilia Malmström som är Sveriges kommissionär, ansvarar för denna fråga som kan avgöra framtiden för jobben och ekonomiska utvecklingen i övriga Europa.
Det är nu vi ska ta ansvar för Europas framtid som fredsunion, och vi gör som EU-s grundare.
Vi använder handeln som ett av de allra viktigaste verktygen för fred i Europa!

 

tisdag, februari 17, 2015

Syftet var marknadsföring.

Arbetsutskott med intressant presentation av den nya polismyndigheten.

Jag kan bli lite förundrad över att varje myndighet gör sin egen nationella struktur utan någon uppenbar vilja att samordna större delar av  myndighetssverige i funktionella och  geografiska enheter.
Hoppas på att det lite snabbare än tidigare , visar sig vara en effektiv och gentemot medborgaren öppen verksamhet.

Ett ärende som vi visste skulle komma, men som inte fanns med på dagordningen var ett så originellt beslut som "Inkråmsöverlåtelse av all verksamhet i Flygutveckling i Kalmar AB till Kalmar Öland Airport AB".

Flygutvecklingsbolaget bildades i ett aktieägaravtal tillsammans med Kalmarsund Promotion ekonomisk förening. Folkpartiet föreslog att även övriga näringslivet skulle välkomnas in i bolaget.

I samband med att Sparrow Aviation nu satsar på  flyglinje till Berlin efter  samverkan med BMI och flyplatsen, skall Flygutvecklingsbolaget avvecklas.

Jag bad redan vid det första hastigt sammankallade mötet i Kalmar kommunbolag AB, att vi skulle få med den ekonomiska redovisningen för Flygutveckling AB, men fram tills idag vid arbetsutskottet har inte detta skett.
Jag lämnade därför följande yrkande som också blev beslutet.

"Yrkande
Att det, i enlighet med paragraf 16 i bolagsordning för Flygutveckling AB,
biläggs en ekonomisk redovisning över året  2014 och  fram tills nu , till handlingar  inför Kommunstyrelsens sammanträde 3 mars. "

 Ett helt onödigt yrkande kan man tycka eftersom vi alltid ska ha möjlighet att bevaka hur de pengar vi fördelar används i praktiken och jag vill inte tro att detta är en maktdemonstration. Inget avvikande i att få en redovisning. Det skulle nog begäras lite oftare i Kalmar kommun.

Johan Persson protesterar varje gång jag säger att pengarna i Flygutveckling AB skulle gå till marknadsföring, men det syftet står väldigt tydligt i bolagsordningen paragraf 4, med rubrik "ändamålet med bolagets verksamhet".
 

                                                                 
 

 
 

söndag, februari 15, 2015

Respekt är alltid ömsesidigt.


I ett kulturhus i Köpenhamn diskuterade man igår konst hädelse och yttrandefrihet. En ensam gärningsman skjuter, och en människa som inte ens är med i diskussionen kommer inte hem igen på kvällen.

Gärningsmannen flyr i bil och taxi som polisen kan spåra.
Man tror att samma man skjuter en ung judisk man som håller vakt utanför en synagoga i stadsdelen Norrebro. Två poliser blir skadeskjutna. Nu flyr gärningsmannen till fots, men polisen kan spåra hans lägenhet och där i närheten skjuter polisen honom.  

Hela centrala Köpenhamn mobiliseras med poliser  som försöker skydda befolkningen mot…
ja vad? Man vet inte i detta läge om det planeras fler terrordåd eller om gärningsmannen är själv. Idag låter sig inte gärningsmännen sig gripas levande, inte ens det egna livet värnas.

Allt detta händer inom mindre än ett dygn i vårt grannland.
Oskyldiga människor ska inte  dödas för att vi ska påminnas  om att vi, som lever nu, faktiskt kan göra något för att förändra världen. Vi har alla ett val och ett ansvar att försöka hitta lösningar som förhindrar våld. Yttrandefriheten är en frihet som ska bevaras, punkt. Allra bäst är om yttrandefriheten kan leva sida vid sida i respekt för oss själva och andra människor.

Är detta framtiden? Knappt hundra år. Har terrorn och rädslan överlevt sina offer?  Vi måste bekämpa rädslan för det okända och det kan vi göra i vårt dagliga arbete som samhällsmedborgare och  förtroendevalda. Det gör vi bäst med kunskap och öppenhet. Och det börjar i det lilla….

tisdag, februari 10, 2015

EN MASSA OTUR!

Jag berättade ju i en tidigare blogg om Gesällen i Kalmar där bygglovet kraftigt avviker från detaljplanen. Detaljplanen beslutas i fullmäktige medan ” de små avvikelserna”  i just detta bygglov delegerades inom samhällsbyggnadsnämnden. Delegering i Kalmar kan verkligen betyda otur för skattebetalarna.

Oturligt nog var det bråttom att få in pengarna 26,6 miljoner från försäljningen eftersom kommunens majoritet i sin budget redan räknat in trettio miljoner . Bokslutet var i fara!

Oturligt kan jag tycka det var, att inte majoriteten såg till att få in de 26, 6 miljoner som vi beslutat att markförsäljningen skulle ge. Jag kan inte minnas att vi gav någon prutmån på beloppet? Dessutom har man i vanlig ordning minskat på kravet av antalet parkeringar och tillåtit ökat antalet bostäder, vilket kommunen istället borde få kompensation för.

Jättemycket otur har de tjänstemän haft som nu inte heller vet vilken av alla beskrivningar av avvikelserna i bygglovet, som de lämnat ut till sakägarna. Var det den där avvikelserna tydliggjorts eller den där de knappt syntes…

Bara sakägarna får överklaga och det är ju oturligt för alla som med sin kompetens verkligen borde vara  sakägare och som tycker att allt detta är helt rättsosäkert.

Den som verkligen satte ljuset på bristerna och ville väcka detta som ett tillsynsärende har otur att varken kommunen  eller  länsstyrelsen är intresserade av att granska detta.

Kan det i sin tur bero på att länsstyrelsen hade en sådan våldsam otur att de råkade ge  bygglovsärendet  för  prövning till den tjänsteman som åkt på semester tills prövningstiden var över?!

Som den tillfrågade politikern i samhällsbyggnadsnämnden så finurligt uttrycker det: ”det är ingen som har överklagat det så i den meningen är det lagligt”. Otur men  det är så Kalmarmodellen med socialdemokrater, vänsterpartister och centerpartister ser ut.
Att de styr är riktig otur för Kalmar, tycker jag.

 

 

tisdag, februari 03, 2015

Nej, det är ingen subvention!

I november 2014 kom förfrågan om aktieköp  i More Biogas AB upp på KSRR:s bord . Det gällde en nyemission motsvarande 2 miljoner kr. fördelat på aktier och likvidtillskott.
I ärendeframställningen framgår att ”KSRR tar ansvar för biogastillverkningen i regionen genom investeringen förbehandling av matavfall MOSA. En investering som annars More Biogas behövt göra därav vårt nollpris för leverans av biogasslurry till More Biogas AB.”

Förslaget till beslut var att föreslå medlemskommunerna att bilda aktiebolaget MOSA AB. Förbundsfullmäktige beslutade klokt nog att tacka nej till erbjudandet.

 Vid samma möte återremitterades ett ärende  om bildande av MOSA AB. Detta på grunda av ofullständigt beslutsunderlag.

9 januari kommer beslutet om bildande av MOSA AB åter upp med ny direktion i KSRR och med nyvalda  ledamöter och då beslutas om att föreslå medlemskommunerna  bilda MOSA AB. Men med beslutet om att ett kompletterande PM skulle vara med till medlemskommunernas beslutsunderlag.

Därav ärende MOSA AB på dagens kommunstyrelse.
Vi har ju dessvärre upplevt att frågor lever sitt eget liv utanför KSRR:s direktion genom kommunalråden i KSRR:s medlemskommuner. Folkpartiet har en gång upplevt att kommunen varit ägare till biogasproduktionen, och det vill vi aldrig mera bli.

Vi lade därför  till ett yrkande att MOSA AB  liksom  förbundet måste fråga medlemskommunerna innan man köper aktier eller bilda bolag. Detta förslag blev också beslutet.

Till det trista hörde att vi inte heller denna gång fått ett fullständigt material med handlingarna och det är inte kansliets fel. Det PM som skulle vara med kom med mail sent på måndagkvällen. Det är antingen nonchalans eller ren maktdemonstration att man kommer fram med ärenden innan alla handlingar finns att läsa.
50 sidor kompletterande handling är för mycket att läsa   strax före sammanträdets början.

Ja, det var det 47: ärendet på dagordningen. Nu ska jag strax gå till nästa sammanträde  med information om pågående projekt och bl.a. planutskottets prioritering av detaljplaner.
Det är viktig information som jag efterfrågat.

 

fredag, januari 30, 2015

Den som är satt i skuld är inte fri!

När det gäller Gesällen har vi en protokollsanteckning för detaljplanen, men då anade vi inte att bygglovet skulle avvika i denna grad.
Det var dock inte byggherrens röda siffror , som antyddes i tidningen, utan sina egna som kommunen  bekymrade sig över så där i slutet av året.  
De kan nog inte ens skylla på tjänstemännen utan här kom order från högre ort att pengarna måste in inom 2014 års redovisning.

Majoriteten rumlar årligen runt med 30 miljoner i förväntade exploateringsintäkter.
Man handlar för pengar som man inte har och vid senaste redovisningen fattades hela beloppet.  Med tanke på ”det lyckosamma  ökade bostadsbyggandet” som Johan Persson och nu Anders Andersson, C , som tagit till sig retoriken, sagt  borde det ju strömmat in pengar från exploateringsverksamheten, men nej.

Majoriteten S,V och C var helt beroende av snabba intäkter för marken vid Gesällen, 26, 6 miljoner för att inte få underskott i budget för 2014.
Det är inget bra förhandlingsläge och det är bara att gratulera köparen som så klart passar på att få igenom så fördelaktiga villkor som möjligt.

När inte media ställer de svåra frågorna har nu en modig arkitekt gjort det istället. Hoppas någon vågar stödja honom, men…..
Nu har kommunen lämnat över detta ärende till länsstyrelsen, som för många kalmarbor idag tycks vara detsamma. Kalmar ses där  som ett riktigt Grönköping.

Jag är positiv till att kommunen säljer mark för bostadsbyggande, men kommunen har då också ett enormt ansvar både mot kulturvärden och riksintressen  idag och kommande generationer som ska bo här. Vi har ju med de omfattande delegationer som nu finns, efterfrågat regelverk som också följs.

Folkpartiet vill att Kalmar gör som Växjö gjort i många år. Man tar inte med exploateringsintäkter i budget, utan dessa får bli ett positivt tillskott i bokslutet.

Kalmar har ju tidigare haft ambitionen med en marginal på 2 % i budget. Dessutom har man som mål att investeringar ska vara självfinansierade. Inget av dessa mål är nådda om man inte räknar de gånger man sålt stora fastigheter eller höjt skatten. Man ser inte heller hur man ska nå dem framåt.

Nu är det helt osäkert vem som ska följa reglerna och vem som slipper. I Kalmar  är det kanske bäst att förhandla i slutet av året när boksluten skrivs.

fredag, januari 23, 2015

Jobblös tillväxt.

Jobblös tillväxt.
Det var ett uttryck som myntades under Göran Perssons  socialdemokratiska period,
(ja han var även finansminister i praktiken)  och som riskerar att återskapas av Magdalena Andersson när tillväxten ska ta fart igen.

Inte nog med att Stefan Löfven har skapat en enorm osäkerhet kring ledarskapet, här har finansministern, påhejad av MP och V,  skapat en stor osäkerhet om skatter, statsskuld och överskottsmål.

Att sen inte socialdemokraterna alls har en egen jobbpolitik är ju ett problem,  när de ska samarbeta med V och MP som i praktiken strävar mot  färre arbetade timmar och inte har någon känsla för att man måste finansiera sina reformer.  

Ungas jobb är nu i farozonen och risken är överhängande att dessa ungdomar flyttas över i olika åtgärder för  hamna i en annan statistik, helt enkelt. Det är väldigt lätt att få ner arbetslöshetssiffrorna.
socialdemokraternas recept att höja skatten och anställa mera människor i offentlig sektor eller olika åtgärder, känner vi till.  Men med höga skatter riskerar tillväxten att stanna och det blir färre arbeten i privat verksamhet. Det är där pengarna till välfärden skapas och till slut blir även offentlig verksamhet utan pengar.

Lite "kul" är det att Magdalena Andersson nu gärna talar om Sveriges  goda finanser som hon ständigt försökte nedvärdera i valrörelsen.
 
Den starka svenska ekonomin har Alliansregeringen byggt upp under den värsta krisen i mannaminne. Det är inte konstigt att både vi och olika aktörer i Sverige  oroas av den osäkerhet som uppstått när  S, V och MP  nu ska lägga upp sin jobbpolitik.

Låt oss slippa en ny jobblös tillväxt.

måndag, januari 19, 2015

Genvägar är senvägar!

 Att genvägar är senvägar har vi alltför många gånger fått konstatera i Kalmar kommun.
Så sent som före jul nämde Johan Persson att han gärna såg fler tillfälliga bygglo
I april förra året gav kommunen tillfälligt bygglov till företaget Swedish Modules i Emtunga AB för att bygga ett studentboende vid Gröndalsvägen. Vitsen med tillfälliga bygglov är bl.a. att det inte blir något samrådsförfarande med detaljplan och insyn för allmänheten. Majoriteten hade ambitionen att bli klar med dessa snabbostäder före valet.
Det finns exempel, där man inte kommit överens om permanenta alternativ, vilket ingår i kontraktet.
Jag har efterfrågat något bra exempel bl.a. i en fråga till Mattias Adolfsson i kommunfullmäktige 16 december 2013.

Bostadsmodulerna var planerade att ligga på parkeringsplatsen intill vägen och då när markreservationen skulle beslutas var inte parkeringsfrågan för området löst. Det gick inte heller att få fullständiga uppgifter, varför jag yrkade på återremiss för att ge ett bättre beslutsunderlag.

Byggnadsmodulerna ska kunna byggas i hop och snabbt monteras ned om behovet skulle minska, men det är också ett sätt att under tiden göra en detaljplan och permanenta projektet. 
Gröndalsvägens läge förtjänar vackra hus som kan pryda sin plats i många år.
Med beslutet i mark och miljödomstolen känner jag mig stärkt i min kamp för ett bättre beslutsunderlag.

Nedan min reservation efter att jag fick avslag på mitt yrkande om återremiss.

"Reservation
Kalmar behöver fler bostäder och jag välkomnar nya grepp för att snabbt kunna tillgodose behoven i Kalmar kommun. Det får dock inte påverka medborgarens rätt till insyn eller villkoren för människor med funktionshinder i negativ riktning.

Mitt yrkande om återremiss, och följande reservation grundar sig på att det i beslutsunderlaget till markreservation för Tallhagen 2:13 saknar en mängd uppgifter med tanke på att man nu kan ge tidsbegränsat bygglov till byggnader upp till sju våningar i ett område som planerats för parkering. Detta kommer att ske helt utan detaljplan, samrådsförfarande eller beslut i kommunfullmäktige. När bostäder med tidsbegränsade bygglov flyttas räknas de på den nya platsen som nybyggnad, och då ska de byggregler som gäller vid det tillfället på den platsen tillämpas. Om modulerna ska vara kvar ska arrendet kanske omvandlas till försäljning. Hur påverkas kommunens villkor och markpris i byggnader med 70- 100 lägenheter fyllda med ungdomar som vid det tillfället inte har någonstans att flytta. Vi har inte getts något exempel i Sverige hur arrende omvandlats till försäljning med permanent boende, ej heller flytt av moduler.  

Ur promemorian för Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar, med skärpta krav, som kommunen ställt sig bakom betonas:

 ”Det övergripande syftet med ett krav på riktlinjer för markanvisningar är att skapa transparens och ökad tydlighet i byggprocessens inledande skede i de fall kommunägd mark ska säljas eller upplåtas för att nya byggnadsverk ska komma till stånd.”

Mitt yrkande om återremiss avser att betona en ökad tydlighet i beslutsunderlaget och  framhålla vikten av en tidig information till medborgarna.

                                                    Inger Hilmansson

                                                    Folkpartiet liberalerna"

torsdag, januari 15, 2015

Släcker bränder- igen !

Man blir lite fundersam när man nu får höra att rutinen att stänga simhallen varje sommar för översyn och underhåll, slutade i samband med att simhallen blev ett  kommunalt bolag.
Vi har i Kalmar kommunbolag länge haft kännedom om simhallens förfall, men försäkrats om att badet är säkert, men snart sagt allt som kräver en större investering i Kalmar har passerat bäst före datum.

Även vägunderhållet är eftersatt, men får ibland under stort ståhej i media lite tillfälliga pengar, när det ramlar ner  lite ovanifrån.

Ett Kulturcentrum är utlovat så länge jag har varit i politiken i Kalmar. Kulturskolan finns i gamla lokaler som inte har varit ändamålsenliga på länge och Byteatern finns i redan utdömda lokaler. Hade man satt undan 15 miljoner varje år sedan man började lova, hade investeringspengarna funnits nu.

Brandkårens fastigheter är redan utlovade, men kommunen väntar nu på ett andra överklagande… suck för att en ny byggnad ska sjösättas.
Jag har ju ställt frågor om upphandlingen, men detta är ett område som jag fortfarande tycker att vi har för dålig koll på.

Nu annonseras för jag vet inte vilken gång i ordningen, att en bro till Barlastholmen är på gång. Det får tas ifrån Johans egna lilla konto på arbetsmarknadsenheten, annars blir det inget.

En ny multihall för friidrotten är utlovad, men nu har man inte ens någon plats för den på Fredriksskans i den nya detaljplanen. Finns någon annan plats utpekad? Nej har jag fått veta.

En ny Iffehall och Skatehall m.m. finns också med i allt som är "på gång", men det bidde  som med bostadsbyggandet… bara en tumme. I valrörelsen sa majoriteten att det då var 700 bostäder under byggnation.

Vid senaste kommunstyrelsen fick vi kommunledningskontorets internbudget, eller vad man ska kalla det, när nämndens mål, med tidplan, aktiviteter, och resurser för respektive mål saknas. Meddelas att det kommer i mars.

Jag fick med att allt ska presenteras sammantaget som en ny budget i mars. Det vi beslutade om nu kan ju inte kallas en budget.

Nu är valet över och vi känner så väl igen alla skavanker och besparingar som majoriteten alltid kommer på precis efter valet. Så sparar de i två år och slösar igen vid nästa valår. Och media hänger på – år valår efter valår.

Nu släcker majoriten  bränder igen i två år!

onsdag, januari 07, 2015

En konsekvensanalys är helt nödvändig!


Bertil Dahl meddelade i veckan Barometerns läsare att omsorgens träffpunkter inte hade drabbats om det suttiit en vänsterpartist i omsorgsnämnden. Vänsterpartiets representant där har tidigare lämnat V och har nu inför nya perioden inget uppdrag.Det var verkligen ett ovanligt fult hugg i ryggen på en tidigare partikamrat, men vapnet var så trubbigt att tilltaget helt faller tillbaka på Bertil Dahl själv.Han blev redan i december, när budgeten antogs i kommunfullmäktige uppmärksammad på att träffpunkterna var hotade , men gjorde inget för att förhindra det.Kostnaden för "Rätten till heltid" är beräknat till 20 miljoner.
 
Det finns få verksamheter som är så noggrant granskade och utredda som omsorgen i Kalmar. Både Ledningsbolaget och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, drog slutsatsen att de höga kostnader som Omsorgsnämnden har att hantera, beror på beslut som är tagna över nämndens huvuden. Det är alltså Bertil Dahl som tillsammans med S och C fattat beslutet om nämndens kostnader och besparingar!

Nämnden får inte heller fatta beslut om väsentliga förändringar av principiell art, servicenivå  eller annat är av särskild vikt, vilket innebär att det knappast finns mer att ta bort, utan kommunfullmäktiges godkännande. Folkpartiets ledamot  lämnade därför i december yrkande om återremiss/ tilläggsförslag tillsammans med övriga Allianspartier.

Då inga nya pengar har tilldelats, måste nämnden leta besparingar  i befintliga verksamheter som t.ex. nattbemanning, fixartjänst och viktiga mötesplatser. Personalen har också, i spartider, fått förtroendet att själva lösa sina arbetsscheman, vilket naturligtvis tar tid och resurser från verksamheten.
 
Folkpartiet har uppmärksammat majoriteten på att kontinuiteten för omsorgstagarna försämras och att personalen sjukfrånvaro ökar. Trots detta ökar S,V och C vid fullmäktige i december åtstramningarna för omsorgen med ytterligare 6 miljoner för 2015.

Samtidigt som man år 2009 började åtstramningarna i omsorgen beslutades att Kalmar FF, förutom fem miljoner om året, skulle tilldelas ytterligare 28 miljoner i startbidrag när Arenan var klar.  Skattebetalarnas bidrag till eventverksamhet har fördubblats till mer än tio miljoner om året. Samma skattepengar- olika  prioriteringar.

Sparbetingen till skola och omsorg är nu, med årets sparbeting, totalt fyra procent om året sedan 2009. Åtstramningarna till omsorgen är på initiativ från   kommunalråden i S,V och C, som nu inte vill kännas vid konsekvenserna!

Detta är mina synpunkter inskickade till Barometern i ämnet, men sakupplysningar är tydligen inte lika intressanta för Barometern som vänsterpartiets bitterhet mot en tidigare partikamrat.
Det är intressant att majoriteten får ha ett så stort tolkningsföreträde.
 
Jag skickar med det yrkande som
Birgitta Nordlöw, FP och övriga Allianspartier  lämnade i omsorgsnämnden:

”Eftersom inte nämnden får fatta beslut om ombudgeteringar som medför väsentliga ändringar av servicenivå, berör frågor av principiell art eller annat är av särskild vikt. Sådana förslag ska överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. Vi anser att flera av de åtgärder ex. fixartjänsten, dietist ligger inom ramen av servicenivå.

• Att kommunfullmäktige får ompröva beslutet om besparing på 5 Mnkr.

• Att återremittera förslaget om träffpunkterna för mer svar från förvaltningen på hur man kan mildra de konsekvenser som nedläggningar betyder.”