torsdag, januari 28, 2010

ett jättearbete - av personalen

Regeringens politik visar på en allt mer positiv bild på intäktssidan och det är glädjande att kommunen gör ett överskott i år.


Jättearbetet i Kalmar står den personal som jobbar närmast invånarna för, som t.ex. omsorg och skola, som efter valet har fått stora sparbeting.
Tidigare skattehöjningar har visat att ordspråket ”lätt fånget, lätt förgånget” stämmer väldigt väl med den rödgröna politiken i Kalmar.

De 80 miljonerna i plus för kommunen är till hälften den skattehöjning som lades på Kalmars invånare redan 2009 och andra hälften är stimulanspengar från Alliansregeringen.
Kalmar kommun står inte på egna ben ännu.

tisdag, januari 26, 2010

Olika prioritering

Den fysiska planeringen ligger efter eftersom de rödgröna vill hinna sälja marken i Kalmar centrum innan de förlorar makten. Verksamheten är påverkbar genom ambitionsnivå och prioriteringar i arbetet. 6, 75 tjänster år 2006 är nu 14, 75 tjänster!

Men nu hinner man inte med. Bråttom, bråttom! Då omvandlas lite konsultpengar till nya tjänster och lite överskott på tilläggsbudgeten styrs över - så där 2 miljoner för 2010.
Det var ju inget svårt! Inte ens ett beslut behövdes!
Men utvärdera verksamheten, som det var beslutat vill inte de rödgröna än! Det vill man ha beslut på!

Lärarna hinner inte heller med! Undervisningen är också påverkbar genom ambitionsnivå och prioriteringar i arbetet. Det är personalens engagemang som håller verksamheten uppe. Här har de rödgröna skurit ner efter vartenda val.

fredag, januari 22, 2010

Dags att gå från ord till handling!

Ofta hör vi ju både privat och inom vårt uppdrag hur människor misshandlas inom de offentliga systemen. Frustrerade och vanmäktiga anhöriga och personal ser människor glida igenom systemen. Jag har själv under 35 år som sjuksköterska sett det många gånger.
Ingen vill ha tillbaka de gamla mentalsjukhusen. Jag arbetade både på S:t Lars och S:a Birgitta och det man fick se där vill vi aldrig se mera.

Men meningen med att stänga dem var ju ett bättre liv för de enskilda människorna.
För många som hade nätverk runt sig blev det säkert bättre, men alltför många har levt i det glömda Sverige. De skriker på hjälp på alla sätt men är precis osynliga.
Att så många klarat sig bra beror på engagerad personal som gjort det bästa av situationen. I senaste Dagens samhälle beskrivs hur Kalmar på ett jättebra sätt tagit sig an akutpatienter som ständigt återkommer. Dessa patienter har tur som bor i Kalmar.

Men åter till den psykiatriska vården. Idag finns ännu fler diagnoser, ännu fler unga människor som skadar sig själva och därmed även sin omgivning. Och vården är lika handfallen nu som då, det har vi fått svart på vitt på i arbetet ”ambition och ansvar” som Landsting och kommun startat tillsammans.
Det är många brister och de med psykiska besvär som får bra vård har tur som i god tid har hamnat hos rätt personal på rätt ställe .
Det är bara tur för här saknas alltför ofta rutiner, kvalitetssäkring, samarbete och uppföljning.
Regeringen har gett stimulanspengar till arbete med både rehabilitering och psykiatri, så vad ska vi skylla på?

Tummen upp för en viktig rapport, men tummen ner för det den presenterar!
Det är en lottvinst att födas i Sverige. Det får inte bli en dubbel nitlott att bli psykiskt sjuk.

torsdag, januari 21, 2010

var finns tomten nu?

Önskelistorna börjar ramla in igen, bara en månad efter tilläggsbudget med 51 ändringsbeslut. Sedan senaste valet har vänstermajoriteten i Kalmar, kommenderat fram massor av planer. De kastar upp den ena bollen efter den andra i luften och tjänstemännen måste hoppa åt än det ena och än det andra hållet! Ett helt hopplöst arbetssätt! Till anställningskraven i Kalmar kommun kanske skulle fogas ett krav på speciell kompetens som jonglör.

För varje ny plan tar det allt längre tid att göra översiktsplanen, som ju är grunden för allt planarbete, och egentligen skulle varit klar redan under den förra mandatperioden. Allt ska göras snabbt, och med nya pengar, medan övriga verksamheter drar in personal och sparar.

Många har redan visat att det inte hjälper med pengar om inte den politiska styrningen fungerar! Men här vill man istället skjuta på utvärderingar, som riskerar att visa på detta. Och också helst skjuta på viktiga styrdokument som parkeringsnorm och grönstrukturplan. Varför då? Jo, man kan ju tvingas att följa dem.

Så utvärdera först - gör om och gör rätt!
Sen kan vi börja tala om var de ökade resurserna (om det nu finns några)skall sättas in.

tisdag, januari 19, 2010

Eldprovet!

Idag har Cecilia sist ut av 26, grillats av europaparlamentet.

Hon började , smart men ärligt, att tala om hur viktigt parlamentet är. Cecilia Malmström, folkpartist och utsedd av Sverige till EU kommissionär vilket är ungefär som en ministerpost i EU.
Cecilia har ju varit europaparlamentariker i sju år och själv suttit där och frågat ut kommisionärer. Dessutom har varit europaminister i Sverige i tre år så hon kan vara ganska trygg i sin roll.

Hon får mycket frågor om invandringspolitiken, terrorism och kvinnovåld. Det spretar ju rejält inom EU så det gäller att svara så alla kan känna sig lite nöjda, men ändå hålla en egen linje. Det är jag säker på att hon klarar.
Hon vill precis som FP främja en framtida ökad arbetskraftinvandring till EU. Behoven är enorma om några år och kompetensförsörjning kommer att bli en stor fråga i framtiden. Samma regler och rättigheter som gäller för medborgarna i ett visst land ska också gälla för alla där. EU ska ta ett gemensamt ansvar. Precis som i Sverige spjärnar vissa emot och det är viktigt att få med alla på samma vagn.

I eftermiddag lämnar parlamentarikerna sina utlåtanden till gruppledarna - godkänd eller inte godkänd.
Inte för att det behövs, men jag håller ändå tummarna för Cecilia!

måndag, januari 18, 2010

Att ställa krav är att bry sig!

Emerichfonden som bildades år 1994 arbetar ideellt och har som syfte att uppmuntra till en mera medmänsklig och trivsam skolmiljö. Fonden inbjuder nu grundskolans åk 4-9 samt gymnasiet att delta i tävlingen om Skolornas Fredspris 2010 i ämnet - "Hur arbetar ni på er skola?"(mot t.ex. mobbning och främlingsfientlighet). Fonden inbjuder dessutom alla gymnasieelever till Uppsatstävlingen i ämnet - "Vad kan vi lära av historien?"

Finns det någon skola i Kalmar som arbetat stenhårt mot mobbning och otrivsel? Finns det några skolor som har lyckats bättre än andra?
I så fall vill jag att alla Kalmars skolor får ta del av dessa metoder, för här finns alldeles för många skolbarn som mår dåligt.

Här finns gott om handlingsplaner också, minns jag från debatten när FP hade en motion där vi föreslog att man skulle flytta mobbaren istället för offret till en annan skola om inget annat fungerade.

Har nyligen träffat en arbetsmarknadscoach som berättar att de ibland är ungdomarnas första kontakt och riktiga samtal med vuxenvärlden, enligt ungdomarnas uppfattning!
Barnen är föräldrarnas ansvar och föräldrar måste bjuda in sig själva till den värld som ungdomarna lever i.

Skyddsnäten i skolan ska hålla för alla barn, och jag hoppas att vi även genom denna tävling kan hitta goda exempel att ta efter i Kalmar.

fredag, januari 15, 2010

Kontraster i världen

Helt ofattbara nyheter förmedlas från Haiti och det är helt omöjligt att föreställa sig vad dessa människor nu genomlider.Ett land med dåligt fungerande leddning i normalfallet kan självfallet inte leda ett land i kris. Korruption kan ju i sig vara ett hinder för hjälpen att nå dit den ska.

Aftonbladet domineras av positiva exempel och solskenshistorier med redovisningar på var jobben finns och på människor som också hittar arbete. Det är såna kontraster att vår kris förbleknar i ett slag. Funderar man medan man ena stunden ser en katastrof på bildskärmen och andra stunden ser Sverige kämpa i skidskyttestafetten.
Vi har med teknikens hjälp verkligen möjlighet att få perspektiv på vad som är viktigt.


Igår träffade jag våra Alliansvänner i Karlskrona och Växjö. Dessa har majoritet och för oss här är det viktigt att diskutera framtidsfrågorna, tills vi, som vi hoppas tar över ledningen i kalmar kommun.

Idag har jag varit på utbildning i offentlighet och sekretess.
En fantastiskt duktig föreläsare som betonade vikten av offentlighet och god ärendehantering som en grundpelare för demokratin. Det kan inte nog understrykas, då många tar demokratin alldeles för självklar.

Jag känner mig stärkt i min uppfattning att vi har ett stort ansvar att bevaka demokratifrågorna. De är inte självklara ens i Kalmar kommun.

onsdag, januari 13, 2010

S garanterar återinförande av stupstocken

Stupstocken ska bort, säger S men den verkliga stupstocken har de bidragit med under alla år då människor lämnats utan att få en verklig chans på arbetsmarknaden. Med
S vid makten är den verkliga stupstocken tillbaka och Sverige återfår placeringen som världens sjukaste befolkning.

Samma kväll som uppdrag granskning i kanal 1 följer en sjuk kvinna som exempel på offer för de nya sjukreglerna, (eller föll hon offer för en undermålig sjukvård) rapporterar nyheterna i andra kanalen att rehabiliteringskedjan leder till kortare sjukskrivningar. Snabba insatser och tidsgränser betyder mycket.
60 procent fler återgår nu till arbete efter ett halvårs sjukskrivning. Det lovar socialdemokraterna att S, V och MP ska ändra på, men inte i någon intervju har jag hört hur detta ska ske.

Att ingå i ett sammanhang och i en arbetsgemenskap är betydligt mera humant än att tappa både nätverk och ekonomiska resurser efter en sjukdom.
Att sjukpensionering är förödande för människor med någon arbetsförmåga har tidigare undersökningar visat, men skillnaden är att media inte har fokuserat på detta problem.
Har någon granskat hur många som gått under i tidigare försäkringssystem där människor gömts undan ifrån både sjukstatistik och arbetsmarknadsstatistik?

Alliansregeringen gömmer inte undan dessa människor, utan satsar rehabiliteringsresurser och möjliggör en plats i både samhälle och arbete.
Att rehabilitera måste väl vara mera humant än att lämna människor med kapacitet utanför arbetslivet?

Kvalitet kräver både rutiner och garantier.

Fullmäktige i januari är inställt. Troligen på grund av för få ärenden.
Det är bra, för vi ska inte ha några onödiga sammanträden.

Alltför många interpellationer har besvarats med löften om beredning och förslag inom kort, t.ex. redovisning av ej besvarade motioner. Som jag tidigare nämnt, kommer vissa ärenden (särskilt de riktigt stora och kostsamma) upp med en förfärlig fart och som senast inlindade i en utredning. Utan både beredning eller förvarning.

Eftersom det nu verkar vara lite lugnt med ärenden, räknar jag med att också de ärenden vi blivit lovade under alla interpellationer kommer i februarifullmäktige. Med beredning i kommunstyrelsen först.

Kvalitetslöften är en sak men kvalitetsgarantier är en annan.
Majoriteten föredrar löften. Jag föredrar garantier.

måndag, januari 11, 2010

Det kunde varit ännu värre!

I dagens tidning är personalen orolig för att omorganisationen social/omsorgsförvaltning i Kalmar skulle gå så snabbt. Det kunde varit ännu värre.
Strax efter valet startade majoriteten arbetet med att dela omsorgens verksamhet.
Beslutet från början var att dela omsorgen men ekonomin tillät inte detta.

Den lilla arbetsgrupp, där jag deltog hade redan siktet inställt på att verkställa detta redan årsskiftet 2008-2009. Jag tyckte redan då att man inte tillräckligt prövat alla alternativ och att det fanns alldeles för många frågor kvar för att omorganisationen kunde genomföras så snart.

Jag hade en hel sida med frågor och tillsammans med övriga allianspartier ställde vi ytterligare ett antal frågor som vi ville ha besvarade. Vi försökte förstås också bilda oss en egen uppfattning genom verksamhetsbesök och de fackliga organisationernas synpunkter.Och ytterligare frågor uppstod. Det blev ett tufft arbete för den tjänsteman som hade detta ärende, och vi drog verkligen i "alla" trådar.

Alliansen lyckades tillsammans fördröja organisationsändringen till år 2010 och dessutom få ett antal frågor belysta, som annars hade bidragit till ytterligare oro och oreda. Det kunde alltså varit värre.

Nu ska vi ta kritiken på allvar och självklart blir det alltid något som måste rättas till efterhand.
Jag kommer att bevaka att omorganisationen verkligen leder till förbättring och jag tror att våra nämndspolitiker tar intryck av den diskussion som uppstått och följer utvecklingen noga.

Jag har speciellt uppmärksammat behovet av kompetensutveckling och samarbete mellan dessa förvaltningar även i fortsättningen, för fortfarande är det ju våra invånares behov som ska tillgodoses. Där har ingenting ändrats.

lördag, januari 09, 2010

Vargavinter på riktigt!

Just nu har vi en riktig vargavinter så som det förutspåddes av självaste regeringen.
Efter att vi trotsat snö och kyla för att få göra snögubbar och isbanor kan vi också fundera över hur de rödgröna skulle klarat denna vintern med sin politik.
Nästan hälften av elen skulle stått stilla med en rödgrön politik, eftersom de ju tänker enas? om att stänga kärnkraften om de kommer i närheten av strömbrytaren.

Vintern märks också i plånboken. Först på de egna elräkningarna, sen på dyrare varor eftersom företagen kompenserar sina kostnader. Sen riskerar företagen i Sverige, som ju är till stor del elintensiva, att förlora marknadsandelar och därmed även sin personal om de ska förlita sig till de rödgrönas politik.

S,V och MP får om de skulle få råda (vilket vore den verkliga katastrofen)dra igång stora kostsamma arbetsmarknadsåtgärder som friår, plusjobb och tvångspensionering. De älskar ju att konrrollera människor med olika subventioner och bidrag! Pengarna till detta kan ni hämta hos de som arbetar, för det har ju enligt er lönat sig alldeles för bra att arbeta i Sverige idag!

Ett beredskapsjobb kanske kan bestå i att veva igång vindsnurrorna som står stilla i kylan!En framtida åtgärd som kanske ska byggas in säkerhetsmanualen.

Är detta en ovanlig vinter?
Vi bor i norra Europa och jag tror de flesta vill ha en sådan här vinter. Vi som bor här och betalar en av världens högsta skatter förväntar sig också att vi ska kunna fungera som företag och samhälle, även under en riktig vargavinter.

torsdag, januari 07, 2010

Viktiga revisioner.

Vilken underbar vinter! Vi kunde igår spänna på skidorna utanför husknuten och åka på tur runt Lindö. Alla ljud dämpas och tystnaden är som balsam för själen. Det är sådana dagar vi laddar batterierna tills solenergin tar över.

Men nu börjar det också bli som vanligt igen med möten och handlingar.

Handlingar till måndagens kommunstyrelse ska gås igenom och bl.a. Revisionsrapporten från granskningen av kommunstyrelsen ledning och styrning. Budget som styrmodell med vision, prioriterade områden med mål och uppdrag har gett oss förutsättningar att både styra och följa upp. Revisorerna anser dock att det saknas samband mellan mål, aktiviteter och resurser.

Även samspelet mellan kommunstyrelse och nämnder behöver förbättras. Det är ju inte så kul att som ledamöterna i Gatu-och Parknämndenefter tvingas höja parkeringsavgifterna, och efter ett tag få läsa i tidningen att kommunalråden lovat sänka avgifterna efter arga påtryckningar.

Läser också en rapport om tystnaden på jobbet som SKTF gjort. 171 personer( alltså en bråkdel av kommunens anställda är tillfrågade, men undersökningen visar ändå att de flesta av dessa trivs på jobbet.

Vad som oroar är att knappt hälften känner till de lagar som finns vad gäller yttrandefrihet.
Knappt hälften anser att det helt eller delvis är svårt för dem själva eller arbetskamraterna att yttra sig på arbetsplatsen, men många har ändå gjort detta, vilket är positivt.

Den högsta ledningen präglar i mycket hur klimatet att påverka blir och i medborgarundersökningen var det tyvärr en av Kalmars sämsta grenar. Vill ledningen ha öppenhet så blir det en positiv attityd till öppenhet i hela organisationen.

Den friheten kan ge mera effekt än aldrig så många styrdokument!

tisdag, januari 05, 2010

Jag lovade återkomma om ett ärende i kommunfullmäktige som blev droppen som fick min bägare att rinna över.

Johan Persson lade strax före kommunfullmäktiges sammanträde 21 december in ett ”tillägg” till en utredning som pågått i mer än ett år och snarare är en avsiktsförklaring med en investeringskostnad kring 85 miljoner kronor! Förslaget som redan beslutats i Samhällsbyggnadsnämnden kommer också att innebära omfattande driftskostnadsökningar men inte en enda handling fanns till hands för ledamöterna, trots att Johan Persson hänvisar till detta förslag.
Nu har vi överrumplats så många gånger med otillräckliga beslutsunderlag på grund av helt onödiga tidsgränser, att det är dags att se över hela den politiska ärendehanteringen. Fullmäktige har inte delgivits detta ärende någon gång under utredningstiden.Ska vi fatta beslut så ska vi också veta vad vi fattar beslut om.

Jag försökte förklara detta för den politiska församlingen men jag förstår att ingen orkade engagera sig. Väldigt få av oss hade ju sett avsiktsförklaringen från samhällsbyggnadsnämnden. Vi var då på ärende 17 (tilläggsbudget) i en tung ärendelista och detta var ändringsförslag nr. 51 i tilläggsbudgeten för 2010. Att lägga en budget så sent i ärendelistan var däremot ganska taktiskt med tanke på att Johan Persson i kommunstyrelsen önskat att vi skulle spara budgetdebatten till kommunfullmäktige!

Jag bifogar min protokollsanteckning som jag skrev för att fästa uppmärksamheten på ett stort ärende som annars bara slank obemärkt igenom. Jag tycker dock att det vore skönt om man slapp hålla på att bevaka proceduren och istället få ägna sig åt själva ärendet.Nu vet jag också att ärendet är långt mer bearbetat än jag visste när jag skrev protokollsanteckningen.
Här nedan min protokollsanteckning:


"Protokollsanteckning

Ändringar i budget punkt 51
Majoritetens budgetförslag innehöll ett uppdrag :”investering i nya utbildningslokaler vid brandövningsfältet Ebbetorp och två nya brandstationer tas upp i arbetet med budgeten inför 2011”.
Ändrings och tilläggsförslag tillkom strax före kommunfullmäktige om att detta arbete helt logiskt skall flyttas från samhällsbyggnadsnämnden (SBN) till den vid årsskiftet nybildade servicenämnden, där brandkåren ingår.
Det jag vill uppmärksamma är att det samtidigt infogas ett tillägg :”inför detta arbete ska kommunledningskontoret och serviceförvaltningen/brandkåren arbeta vidare med det förslag som redovisats av samhällsbyggnadsnämnden och ta fram ett underlag för beslut”.
Vilket förslag?
Inget förslag finns presenterat för fullmäktigeledamöterna, utan har endast delgivits arbetsutskottets ledamöter 15 december 2009 under rubriken informationsärende (under sammanträdet ändrat till beslutsärende för att en tidsgräns för statlig finansiering snart passerats).
Inga handlingar finns och kommunfullmäktiges ledamöter har inte en chans att se hur långt framskridna planerna är när det gäller brandstationer och larm- och ledningscentral. Total investeringkostnad är beräknad till 85 miljoner. Kostnader för utökad bemanning m.m. är inte med och inte heller kostnader för markberedning m.m. SBN har arbetat med detta ärende i mer än ett år och beslut togs i SBN 25 november 2009.
Detta långt framskridna uppdrag liknar mera en avsiktsförklaring som för kommunfullmäktige presenteras som ”ändring av nämndstillhörighet”. Vi talar om att uppvärdera demokratin och kommunfullmäktiges arbete, men med detta ärende tar vi ytterligare ett steg åt motsatt håll.

Jag förväntar mig nu, när man ska arbeta vidare med detta förslag, att konsekvensanalyser och ekonomiska förutsättningar presenteras tidigt under år 2010, och ges rimligt utrymme till förankring i partierna eftersom det i beslutet från SBN står att brandstationerna skall färdigställas redan under år 2013."

Inger Hilmansson
Folkpartiet liberalerna

måndag, januari 04, 2010

ATT VARA KREATIV MED ANDRAS PENGAR!

Måste spinna vidare på min blogg om skattehöjningar och hänvisa till Sebastian Halléns blogg apropå ETT positivt diagram som socialdemokraterna letat upp till sin reklamfilm i TV.
På Sebastians blogg kan du se några diagram som Johan Persson "glömde" visa i sin reklamfilm.
Mitt bidrag får väl inte plats som diagram i bloggen. Från 47 miljoner - 815 miljoner

När Johan Persson tillträdde var kommunens låneskuld 47 miljoner. Fram till 2012 som är den period som majoriteten planerat beräknas skulden bli 815 miljoner!

Extra intressant blir det när vi vet att det finansiella målet är 100 procent självfinansiering! Smaka på den!

Inte så konstigt att majoriteten sänkt den förväntade räntan till tre procent under planeringsperioden. Det är ett sätt att "skapa sig utrymme" i budget, när man kramat ut det mesta år efter år. Genast blev det några miljoner till att lova bort!

Jag ser upp till alla företagare som riskerar sina pengar i olika satsningar.
LÄTTARE ÄR ATT VARA KREATIV MED ANDRAS PENGAR!