torsdag, januari 29, 2009

Den ekonomiska krisen stavas S,V och MP !

När socialdemokraterna inte är nöjda med alliansregeringens beslut skickar
de en räkning på 158 925 kronorna för tänkta tjänster till regeringen. Jag kanske ska uppmana alla kommuninvånare som inte är nöjda med skattehöjningen att varje månad skicka en räkning till kommunen på de pengar som socialdemokraterna nu tvingar alla arbetande invånare att betala extra i skatt.

Jag kan inte minnas att socialdemokraterna krävde den då socialdemokratiska regeringen på pengar för de miljoner extra som plusjobben kostade Kalmar kommun. Men att kommuninvånarna fick vara med och hyfsa arbetslöshetsstatistiken innan valet räknade de väl bara in som en extra intäkt till sin valrörelse. Och tillsammans med Fanerdun så lyckades de ju också vinna valet här.
Nu fyller vänstermajoriteten här i Kalmar på till nästa val med en skattehöjning. Då blir det
valrörelse med "full fart framåt " igen med socialdemokraterna, fast kanske inte på kinesiska.

Förvaltningarna har sparat för de två procenten som vi enades om i budget i balans paketet.
Det är starkt gjort!
Låt bara inte 2oo8 års överskott skymma sikten för kommunens fortsatt svaga finansiella ställning. Vi har dessutom ett underskott för 2007 att återställa! Och det har inte ett dugg med den finansiella krisen att göra!Här nedan är ett i raden av vår alliansregerings senaste satsningar på att ge människor en
verklig arbetsgemenskap.

”Stödet för arbetsgivare som anställer personer med ett nystartsjobb fördubblas. Detta som ett led i regeringens satsning om sammanlagt 23 miljarder kronor för jobb och omställning under 2009-2011.
Nystartsjobb infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobb är att få fler i arbete genom att stimulera arbetsgivare att anställa personer som varit utan arbete i minst ett år eller är nyanlända invandrare.

Förändringen innebär att arbetsgivaren kompenseras med ett belopp som motsvarar den dubbla arbetsgivaravgiften. Detta träder i kraft den 1 mars 2009, men gäller retroaktivt från den 1 januari 2009.
För ungdomar gäller som tidigare sex månaders arbetslöshet för att uppfylla villkor för nystartsjobb. För denna grupp ges en ekonomisk kompensation som motsvarar arbetsgivaravgiften.

Möjligheten att uppfylla villkoret för ett nystartsjobb utökas. Detta innebär att uppehåll exempelvis för kortare arbete (max tre månader) inte avbryter kvalificeringstiden. Detta gäller från den 1 januari 2009.
Regeringen uppskattar att 21 000 personer har nystartsjobb år 2009, 20 000 personer år 2010, samt 21 000 personer år 2011.”

tisdag, januari 27, 2009

Många klargörande svar i interpellationer.

Nytt var att Johan Persson hade anlitat Barometern för att besvara flera interpellationer redan innan kommunfullmäktige. Helt utan motfrågor eller besked om vem som väckt frågorna. Kan vara ett effektivt sätt att döda debatten i kommunfullmäktige. Snart finns inga sätt kvar att vitalisera den högsta beslutande sammankomsten i kommunen.

Bengt Sundströms frågade om varför kommunens utförliga handlingsplan om hatbrott
inte använts efter den demonstration då även ledande politiker i Kalmar stod och talade framför hakkors och Hizbollah flaggor utan att ta avstånd. Efter interpellationens inlämnande har flera tagit avstånd, men satt anmärkningsvärt tysta under gårdagens debatt.

Efter de skolfester som förra året spårade ur i ett okontrollerat fylleri bland Kalmars ungdomar kallade majoriteten in berörda nämnder, polis och alkoholsamordnare och arbetsutskottet i kommunen.
Det tycker jag är en markering att man ser allvarligt på en händelse.

Efter dessa hatbrott har det dock bara varit tyst, vilket visar att vi har svårt att hantera dessa frågor. Desto viktigare då att vi talar om det!
Johan Persson svarar att det är en fråga för rättsväsendet och polisen. Varför skriver vi då handlingsplaner kan man fråga sig?

Sen till ett helt annat ämne!
Att det behövs förbättringar när det gäller den interna och externa kommunikationen när det gäller marken till företagen är helt klart efter min interpellation i går. Ja det gäller även bostadsbyggandet som Anna- Britt Weidsten frågade om. Jag frågade alltså på förekommen anledning om logistik m.m. när det gäller industrimarken. Johan Persson beskrev i svaret hur det ska gå till och att det fanns mark åt alla som frågat, men det var fel och här finns stor möjlighet att förbättra i verkligheten.

Johan tyckte jag skulle tipsa den företagare jag refererade till att det fanns mark i Kalmar, även om han fått ett annat besked tidigare.
Självklart ska jag det, men vitsen är ju att man inte ska behöva känna en politiker för att komma ifråga. Det är ju det vi ska rätta till!

söndag, januari 25, 2009

Nu svider det efter det förra regeringsinnehavet

Nu försöker kommunens företrädare rycka ut och städa upp efter besluten som togs under socialdemokraterna regeringsinnehav.

År 2005 beslöt en riksdagsmajoritet av s+v+mp om ett tvång för bensinmackar att från och med 2006 stegvis tvinga mackar att tillhandahålla förnybara drivmedel, den s.k. pumplagen.
Lagen innebär att den som driver bensinmack och säljer mer än en viss kvantitet vanligt bränsle dessutom måste tillhandahålla minst ett förnybart drivmedel.
I mars 2008 sänktes gränsen ytterligare, denna gång till 2000 kubikmeter/år.
Från den 1 mars 2009 ska tvånget utvidgas till de verkligt små mackarna: Alla mackar som säljer mer än 1000 kubikmeter/år bensin ska vara tvungna att skaffa en pump för förnybart drivmedel. Det kostar minst 250 000 kr.
De framtvingade investeringarna är väldigt kostsamma för småmackarna och för de stora finns det alltid andra alternativ.

Alternativen krymper för både bilen i staden och på landet. I Kalmar finns det idag gott om plats på parkeringsplatserna. Det var ju inte så svårt att ordna. Om S,V och MP dubblar priset en gång till kanske det blir helt tomt. Är det ett tecken på att de lyckats och att de som handlar nu tar bussen eller ett tecken på att de långsamt men säkert dödarKvarnholmen ?
Jag är oroad men hoppas verkligen att skadan inte är för stor innan de inser att det är dags att vända skutan.
Det måste ske innan all mark är bortlovad.

fredag, januari 23, 2009

Tydligt att unionen behövs!

I onsdags kväll fick jag, genom mitt deltagande som ersättare i nationella subkommitten för Östersjöprogrammet, en genomgång av upplägget inför den kommande östersjöstrategin.
Det handlar förstås om att lyfta de fattigaste länderna inom unionen och minska klyftorna mellan de svagaste och de starkaste länderna, men även att stärka tillväxten här gentemot andra starka tillväxtområden.

I går kväll hade vi i Folkpartiet liberalerna samråd om vårt partiprogram inför sommarens val till europaparlamentet. Vi ska stöta och blöta det en gång till på länsnivå innan jag åker till partirådet med våra förslag. Partirådet är partiets högsta beslutande organ mellan våra landsmöten, och förutom länsrepresentanterna ingår även partistyrelsen.
Glädjande var att flera nya medlemmar hade sökt sig till samrådet, vilket väl visar att europafrågorna lever. Och vi behöver unionen!

Hur lätt är det inte att piska upp en hatstämning och bygga upp rädslor och misstänksamhet. Vi har under den senaste tiden sett exempel på, när människor använder skräck och terror mellan två länder för att stämpla ett helt folk, som sin fiende. Andra krafter är snabba att haka på och när bollen börjar rulla är den svår att stoppa.
Det vet vi eftersom krigen i Europa både tidigare och i nutid har startat med en liten boll som fick rulla på och växa.
Det tycker jag är viktigt att komma ihåg när vi nu snart ska välja våra ledamöter i europaparlamentet. Det finns ett motiv till varför unionen bildades, och det motivet kvarstår.

onsdag, januari 21, 2009

Där högg du i sten Johan!

Johan skriver idag i Barometern att alliansen spruckit. Fel, fel. Vi är starkare än någonsin !
Jag måste göra dig Besviken Johan. Om du framöver läser insändare eller uttalanden från någon del av alliansen, så innebär det bara att vi är fyra självständiga partier, men inte sammanväxta utan samverkande.

Kan kanske vara svårt för dig att förstå utifrån din syn på samarbete.
Jag tror bara du är glad att få kasta lite dynga efter att ditt eget samarbete knakar efter det att du hoppade tuva. Alliansen är stark Johan, så här har du inget att hämta!

lördag, januari 17, 2009

Ingen hedersam placering!

Kalmarhem ligger trea i landet. Inte på någon kvalitetslista utan när det gäller hyreshöjning i de kommunägda bostadsföretagen. Att hyresökningen differentierats till att mera likna marknadshyror innebär ju bara att några ligger ännu högre i höjning, men uppvägs av de som fått en mera normal höjning. Dessutom är Kalmarhem hyresledande och det är därför fritt fram för andra att höja lika mycket i Kalmar.

Lite underhållning var det när ägardirektiven beslutades, att höra vänsterpartiet försvara Kalmarhems nya väg mot ett kommersiellt bostadsbolag och marknadshyror, med att det bara var "tillfälligt". En demonstration i hur man slår knut på sig själv!

Kalmarhem har ju styrts av socialdemokratiska ägardirektiv och misskötts under socialdemokratiska ordföranden under många år. Jag tycker att detta bostadsbolag tillhört de bolag i Kalmar som fortare än kvickt borde sålts till företagare, som självklart är de bästa på att sköta företag. Jag har som motargument då fått veta att Kalmarhem har vi för att leva upp till kommunens sociala ansvar (det som också nu är borttaget).

Sanningen är att Kalmarhem historiskt är så illa skött och så överbelånat att det inte går att sälja. Men mer än någonsin hade Kalmarhem med sina hårt prövade anställda, nu behövt
en erfaren företagare som ägare. En bit på vägen mot normalisering hade varit stramare regler för kommunal borgen, men istället sa majoriteten blankt nej (men inlindat) till
vår motion som just syftade till att styra upp användningen av kommunal borgen.

onsdag, januari 14, 2009

Spårhunden tappade spåret idag

Så här tolkar spårhunden i Östran min tidigare blogg om "Skådespel åt folket". Han skriver inte heller att han nosat upp texten på min blogg så att läsaren på så vis själv kan gå in och se i bloggen vad jag faktiskt skrivit. Jag har skickat in en kommentar till ledarsidan till i morgon.

Här börjar Östrans text:
Rena "Nordkorea" ansåg Folkpartiets terriertik i Kalmar, Inger Hilmansson , att det var att Svensson, Svensson ska spelas i Krusenstiernska gården i sommar samtidigt som medborgarna får en skattehöjning.
Det är inte utan att man undrar vad Lena Svensson, i form av Suzanne Reuter , har att säga om sin politikerkollegas utspel.
I den uppskattade komediserien spelar hon ju just ett folkpartistiskt kommunalråd, och brukar inte tveka att fälla de mest dräpande omdömen om dem som trampat i klaveret. Om Hilmansson själv avser besöka den nordkoreanska tillställningen nere i den idylliska trädgården tillsammans med tusentals andra, återstår att se. Här slutar Östrans text.


Idag har Bertil Dahl,v och Birgitta Elfström,s äntligen hittat rätt forum att bedriva sina partiers rikspolitik på. En insändare i tidningen är rätt ställe att gnälla på. Sjukskrivningsreglerna var ett ärende i Kommunstyrelsen i våras då partierna skulle yttra sig över förslagen och redan då tog de chansen och öste galla över alliansens politik. Det var rätt tillfälle. Nu kan de använda sina riksdagsmän till att påverka rikspolitiken, om de har någon tilltro till dem, och självklart skriva hur många insändare som helst. De kommunala instanserna är till för kommunpolitiken. Men ännu har jag inte sett något ärende i kommunstyrelsen om egna satsningar inom skolans verksamhet t.ex. Nej där är det sparbeting på sparbeting som gäller framöver.

måndag, januari 12, 2009

skrupelfri är bara förnamnet!

Är någon förvånad ? Johan Persson sa i kommunstyrelsen, utan att blinka, att vi haft en genomgång i arbetsutskottet av avsiktsförklaringen. Men var finns protokollet?
Att samla oss alla till ett extra arbetsutskott är ju ingen svårighet om bara viljan finns.
Sanningen är den att Anders Andersson och jag på egen begäran fick en kort genomgång
av den tjänsteman som handlagt ärendet, utan att ha något förslag till beslut annan handling eller vetskap om tid när beslutet skulle upp.
Men har man inga skrupler kan man tydligen dra till med vad som helst.

Jag begärde återremiss och ett ekonomiskt underlag. Snabbt trollade man fram en förväntad driftskostnad för vägen på 400 000 kronor. Dessutom var det helt plötsligt väldigt bråttom med beslutet, så en återremiss hanns inte med. Som alltid i Kalmar numera. Framförhållning finns inte på kartan! Jag ändrade min återremiss till yrkande om komplettering av beslutsunderlaget inför fullmäktige.

Jag tror nog att det kommer att handla om miljoner i alla fall. Men för den som är beredd att höja skatten är det ju inga problem. Jag vill gärna ha en kringfart kring Rinkabyholm, men jag vill inte fatta beslut med bristfälliga underlag.
Hade majoriteten verkligen önskat sig full enighet, hade de tagit med de borgerliga partierna i en diskussion.

Istället sökte de konfrontation, när de använde kommunstyrelsen för att skicka ett politiserat klagobrev till regeringen för att ändra sjukskrivningsreglerna. Det visar på ett uselt ledarskap om de nu verkligen ville att partierna skulle visa en enad front för vägen.

fredag, januari 09, 2009

En medfinansiering utan finansiering!

Finns det en anständighetsgräns eller en gräns enligt någon lag för hur kort tid man kan få för att sätta sig in i ett beslut? Inte i Kalmar i alla fall.

På måndag ska kommunstyrelsen fatta beslut om en avsiktsförklaring om medfinansiering för att få med E22 i nästa vägplan. I går fick ledamöterna sina handlingar med posten. Är man besvärlig om man vill ha en diskussion med sina ledamöter i kommunfullmäktige och medlemmar i partiet först? Det där som brukar kallas demokrati.

En kringfart runt Rinkabyholm innebär att kommunen får ta över ansvaret och driftskostnader för den nuvarande vägen och tillkommande kostnader vid en utbyggnad av Rinkabyholm. Detta är ett jätteåtagande för kommunen, men inte en enda liten konsekvensanalys eller ekonomisk beräkning finns med i beslutet.

Det är absolut inte så att tjänstemännen i kommunen missar sådana saker. Det finns helt enkelt ingen tradition eller önskan från den styrande vänstermajoriteten att prislapp ska medfölja.
Samma majoritet har just beslutat om en skattehöjning där pengarna bara försvinner rakt in i mörka hålet, samtidigt som de ger ytterligare besparingskrav till kärnverksamheterna.

Ingen ny insikt har alltså ännu infunnit sig om att man måste veta vad besluten kostar för att få kontroll över utgifterna. Vi har så duktiga tjänstemän, och de skulle utan vidare plocka fram de uppgifter vi vill ha, om det bara efterfrågades. I detta fall kan de endast bli preliminära, men det är ju självklart med så lång planering. Men det är majoriteten som bestämmer. Det kallas också demokrati.

torsdag, januari 08, 2009

Skådespel åt folket!

Skolinspektionens statistik från undersökningar under åren 2005-2007
visar att många skolor inte tillräckligt bra följer upp elevernas kunskapsutveckling. I de lägre årskurserna är det så många som 8 av 10 skolor som inte gör kunskapsuppföljning.
Detta är en i raden av uppgifter som visar att man varit duktig på att skriva skolplaner och mål, men inte tillräckligt bra på att följa upp hur målen nås.


Kommunstyrelsens ordförande i Kalmar, Johan Persson,s höll före julledigheten ett litet jultal på kommunens hemsida, men jag kunde inte höra ett ord om hur han tänkte sig framtiden för en av kommunens viktigaste kärnverksamheter, utbildningen. Däremot var det mycket evenemang i talet.

Destination Kalmar AB använder han ju flitigt som sitt alldeles egna marknadsföringsbolag. Därför skrev Johan Persson in i förutsättningarna när styrelsen bildades att kommunstyrelsens ordförande också skulle vara Destination Kalmar AB:s ordförande. Tänk om han hade velat ha en lika stor tyngd på uppdraget som Barn- och Ungdomsnämndens ordförande!

Men vad är väl satsningar på en höjd utbildningsnivå i Kalmar om tio år jämfört med Svensson, Svensson och Rix FM redan år 2009?
Men med en politik där kommunen tar över företagsamheten och konkurrensen och granskningen försvagas, kan skatterna bli hur höga som helst. Bevare oss för en period till med socialdemokraterna!
Mindre pengar i plånboken till brödet kompenseras av skådespelet för folket.
Varför associerar jag till Nordkorea, som jag såg ett program om härom kvällen?

måndag, januari 05, 2009

Klassresan börjar i skolan!

Ska skoltrötta elever få läsa på distans? Ibland kan ju nya metoder vara värda att testa i liten skala, men skolan är ju så mycket mera än bara inlärning.
Vad datorn är bra på, är att den inte diskriminerar den som sitter vid tangentbordet. Det spelar ingen roll om du är kort eller lång, datorn mäter bara det du presterar. På så vis kan datorn vara en oas för studerande som ofta kommer på kant med sin omgivning.

Vad behöver man lära sig inför arbetslivet? Jo, självklart den kompetens som jobbet kräver, men även att passa tider, hålla överenskommelser, planera sin dag.
Vad arbetsgivare mer och mer efterfrågar är en attityd som gör att du kommer till jobbet även om det tar emot. Att planera så att du kommer i rätt tid. Karriärvägar finns nästan alltid för dem som dessutom lägger extra engagemang på att förbättra sig på alla vis.


Kan det vara rätt signal att man ska stanna hemma och plugga vid datorn när det tar emot att gå till skolan? Det tycker jag är att abdikera inför hopplösheten. Dessa ungdomar har ju ofta föräldrar som behöver stöd i sin föräldraroll. Den ungdom som ofta kommer på kant med sin omgivning kan växa genom det genom att träffa en duktig lärare. Vi såg ju alla med klass 9 A, att det omöjliga blir möjligt. Men dessa lärare behöver också stöd i sin lärarrroll. Därför ska byråkratin i skolan överlåtas åt dem som är bäst på det, och lärare och rektor kan ägna sig åt att uppfylla målen.


Här behövs mer samverkan mellan alla aktörer, och vuxenvärlden måste öppna dörrarna även för strulpellarna. Det finns möjligheter att lyfta de som startar med sämre förutsättningar än andra. Men det får inte ske utan krav på motprestation, för då växer vi inte som människor.