onsdag, december 29, 2010

Liberal kunskapsskola vinner terräng!

Nödvändigheten av en ny skolpolitik har nu också nått socialdemokraterna Jonas Hellberg och Mikael Damberg. Synd att ert parti sagt nej till viktiga reformer under många år vilket just lett till en sorteringsskola istället för en modern kunskapsskola. Tvärtom har ni fnyst föraktfullt åt tidiga betyg, att flytta mobbaren istället för offret, speciallärare för dem som har svårigheter och profilklasser för de med xtra begåvning.

Bra att Mikael Damberg sprider sina insikter inom sitt parti, för vi såg ju tydligt när kommunstyrelsen skulle yttra sig över regeringens förslag om att notera skolk i terminsbetyget (inte slutbetyget). Vi fick ett förslag om avslag från socialdemokratiskt styrda Södermöre och ett förslag om bifall till regeringens förslag från Barn-och ungdomsnämnden.

Bra kanske om socialdemokraterna i Kalmar kommun kan enas om en framsynt skolpolitik. Att Kalmar inte faller mer i rankingen än man gjort beror på en
lojal personal som inte vikt ner sig än.

Intressant är att två socialdemokrater nu i dagens Barometern, beskriver Folkpartiet liberalernas skolpolitik som SINA lösningar. Synd att ni inte kan förlita er på egen kommunpolitik utan hänvisar till statliga insatser. Samma insatser som ni förkastat under tidigare år. Synd att ni avslagit alla dessa förslag när de presenterats i form av motioner från Folkpartiet liberalerna här i Kalmar kommun.

Motioner som ni i strid med kommunallagen gömde undan för att de inte skulle kunna besvaras före valet. Det visar den VERKLIGA VILJAN att förnya skolan och höja lärarnas status.
Mikael Damberg visar även i praktiken god vilja att samarbeta kring skolfrågorna. Den ödmjukheten och förmågan har vi inte sett här på tio år sedan Folkpartiet liberalerna och Socialdemokraterna arbetade fram en gemensam skolplan som handlade mycket om trygghet i skolan. Bara att ge de vackra orden betydelse är en lång resa i Kalmar,men dagens utveckling går liberalismens väg.

tillsammans med

tisdag, december 21, 2010

Mest tomma paket i de rödgrönas julklappssäck!

Årets sista kommunfullmäktige:


Först det roliga!
Folkpartiet liberalernas motion om Busslinje från Norra Kalmar till kvarteret Bilen (motionen skrevs 2007 då namnet Hansa City inte var etablerat) är nu äntligen en verklighet och om turerna kring detta ärende har jag skrivit tidigare.

Majoriteten har nu i sin budget skjutit på nästan alla vallöften eftersom ekonomin är dålig, vilket i deras ögon alltid numera beror på regeringen. Att Sveriges ekonomi var sämre innan valet när de presenterade löftena borde ju göra att det enkelt skulle gå att genomföra dem nu.

Sen ett axplock av våra förslag som den socialistiska majoriteten sa nej till:
Kvalitets/tjänstegarantier för t.ex. barnomsorg, äldreomsorg och bygglov. I ett socialistiskt samhälle är det medborgarna som ska ge kommunen garantier medan det i mitt samhälle är ett ömsesidigt kontrakt som man uppfyller. Att gamla ska få bo tillsammans livet ut vill de inte att kommunen ska garantera! De sade också nej till att lösa parkeringsbehoven i centrala Kalmar (de hade själva endast behov av parkering vid slottet) .


Att tillämpa Lagen om Valfrihet och låta gamla välja hemtjänst säger de nej till och uttalar dessutom i sin budget att de inte kommer att konkurrensutsätta städverksamheten i framtiden. (inte speciellt trovärdigt att samtidigt besöka företagare och tala om hur viktiga de är för vår kommun). Vi har tagit pengar från kommunledning och fört över till skolan där vi ser enorma behov. Vi liberaler ser behoven av familjehemsplaceringar och av barn som far illa och vi vill lyfta dessa barns behov redan i skolan. Majoriteten sa alltså nej till mer resurser till elevhälsa, speciallärare, studie- och yrkesvägledare(där det idag finns en enda utbildad vägledare för alla rektorsområden).

Vi begärde en redovisning av de pengar 29 miljoner kronor som ska betalas ut till Kalmar FF när deras nya Arena står klar våren 2011. Denna kostnad finns inte redovisad någonstans i majoritetens budget och alla tiger!
Jag frågade också om kommunen nu ska betala Parkeringsplatserna vid Arenan? Johan Persson verkade inte vara främmande för detta! Kan det ske utan beslut och redovisning?
Om det är så börjar Arenan följa Salve i spåret. För att slippa lösa ut borgen tillförde man resurser på olika vis. Det var detta vi varnade för!

Igår togs också den sista motionen av de tolv obesvarade motioner som majoriteten skjutit på till efter valet. Så kan man göra om man struntar i kommunallagen!
Med den avsaknad av granskning som finns i Kalmar kan Johan Persson och majoriteten tydligen själva välja om de vill följa lagen och besvara motioner i tid och välja själva att redovisa alla kostnader eller låta bli! För mig är det helt otroligt att inte media bryr sig.

Innan jag gick in i politiken undrade jag ibland hur det kunde få gå till som det gjorde. Det undrar jag än och jag förstår att majoriteten inte vill ha den totala genomlysning av verksamheten som vi i Alliansen här gemensamt föreslagit.

Nu gör jag ett litet uppehåll i skrivandet till efter helgen
Ha en skön jul!

måndag, december 20, 2010

Käbbel eller levande demokrati?

Lite kul är det, men även oroande att man är så dålig på informationsbiten på SJ.
Skulle åka från Malmö till Köpenhamn och det är helt fantastiskt att kunna gå på vid Triangeln nu när nya Citytunneln är klar.

Och där nere på den fina perrongen stod vi och väntade på de försenade tågen. Hela tiden ropades det ut nya tider och efter en timma ringde vi hem och kollade. Då visade det sig att det inte gick några tåg från Triangeln utan från Hyllie en station bort. Inte ett ord om detta i utropen!

Väl i Hyllie var det en medpassagerare som upplyste oss om att tågen inte gick längre utan vi fick åka ersättningsbuss till Kastrup och sen tog vi Metron in till stan.

Såg en fantastisk uppsättning av Törnrosa på Gamle Scenen och det var precis vad jag behövde! Nya operan i all ära, men den gamla är insutten och fin.

Åter i Kalmar och idag beslutas budget för 2011 ikommunfullmäktige (förskjuten en månad ). Johan Persson
uppmanar i en debattartikel att lägga käbblet åt sidan. Det betyder här i Kalmar att Johan talar om hur han vill att det ska vara och sen ska resten hålla med.

Efter varje val sträcker han ut en hand, men det gäller bara samarbetet om besparingarna! Utspelen om satsningarna vill Johan och hans närmaste vapendragare göra själva.Överskottet för i år kan läsas skattehöjning och konjunkturstöd från regeringen.
Överskottet nästa år består i att man helt enkelt struntar i att ta med en kostnad på 29 miljoner till Kalmar FF som övriga partier ställt sig bakom.
En plusbudget kan vem som helst få ihop med de villkoren.I andra sammanhang brukar den politiska diskussionen välkomnas och vara tecken på en livlig demokrati. Men inte i Kalmar tyvärr.Här stör det tydligen den store ledaren.

torsdag, december 16, 2010

Ingen partipiska här inte!

Faurecia i Torsås flyttar verksamheten.
En trist julklapp som tydligen var väntad av de anställda.
Det går nog inte riktigt att föreställa sig hur det känns för de som nu får beskedet att deras arbetsplats flyttar.
Vi behöver alla slag företag och företag flyttar på sig. Vi behöver göra oss så attraktiva att ny företag står på tur att flytta hit.
Samma gäller för omsorgen där vi ska vara en attraktiv arbetsplats som bara lockar de bästa medarbetarna.Barometern skickade en enkät till alla kommunfullmäktigeledamöter om personalsituationen på våra demensboenden.
Detta efter att personalen slagit larm om konsekvenserna av nedskärningarna.

Nu sa de flesta nej till nedskärningar, men 18 socialdemokrater svarade "vill ej svara". Vad kan det bero på. Det är ju deras parti som lagt förslagen om nedskärningarna. För säkerhets skull svarade Johan Persson "till alla" så att ledamöterna visste vad som gällde (alltså vill han inte vara anonym). Johan Persson svarar att "det inte går att svara ja eller nej på denna fråga", och hur många socialdemokrater, som inte redan svarat, går efter detta ut och svarar ja eller nej. Är det samma ledamöter som sitter hela perioden i kommunfullmäktige utan att med ett ord försöka påverka utvecklingen?

Socialdemokraterna skyller på regeringen och vänstern har sedan dagen efter valet år 2006 klagat på för små statsbidrag till kommunerna.
Nu hade regeringen inte slösat med pengarna utan hade pengar att dela ut som konjunkturstöd till kommunerna och Kalmar fick mer än 40 miljoner som ett engångsbelopp. Trots detta går nu vänstern ut i media och säger att regeringen drar in 42 miljoner i statsbidrag i kommunen. Hur detta hänger ihop har alla andra utom Vänstern kunnat läsa sig till.

På nätet kan man läsa att det är snökaos med flyg och tågstörningar. Eftersom jag skall resa med tåget idag gick jag in och kollade på SJ under rubriken trafikstörningar och där var några sedan tidigare planerade tågindragningar, inget annat. Kollar man på Expressen så är det fullt kaos. På tågen är tågvärdarna helt fantastiska, men det går nästan aldrig att få besked om kända förseningar före resan. Finns lite att göra på informationsinsatserna

måndag, december 13, 2010

Internet är öppet för alla!

Internet och alla dess möjligheter har verkligen förskjutit makten mellan den officiella världen, civilsamhället och enskilda personer.

Vi ser det även nu genom den maktkamp som utspelas mellan anhängare till wikileaks och de som känner att de har tappat kontrollen över sin information.

Vi ser det nu när utrikesministern anklagas för att använda Internet som informationskälla. Självklart skall alla berörda förtroendevalda och myndigheter informeras på överenskommet sätt, men det kan aldrig vara fel att kommunicera så att fler har tillgång till informationen.

Det visar att det inte bara är bränder och översvämningar som hotar och det finns mycket för en kommuns riskanalytiker att arbeta med idag. Vår viktigaste uppgift är ändå att ta avstånd ifrån allt våld oavsett var det uppstår.

Och siffrorna från Öppna Jämförelser visar att vi i Kalmar kan bli mycket bättre
på att arbeta förebyggande mot våld. Vi börja med en bra förskola där barn lär sig trivselregler och känner sig trygga. En skola där lärarna har kunskap att se alla barns behov och lyfta både de med svårigheter men även de som har en extra begåvning.

Det är också en förutsättning för att alla själva ska kunna värdera informationen och dra egna slutsatser. Då kan vi välja att påverka och stödja de goda krafterna.

fredag, december 10, 2010

Täckfärg duger inte för liberaler!

Östran ser bara mera statliga pengar till skolan som lösningen på alla problem.
Det finns ju skolor som gör bra resultat med lite medel så pengar är ETT problem, men inte huvudproblemet. Hade vi givit bara mer resurser, men inte startat läsa-skriva,räknagaranti, speciallärare lärarlyftet eller infört lärarlegitimation och satsningar på elevhälsa och jämställdhet hade pengarna varit kastade i sjön.

Peter Akinder talar om de barn som flytt från krig och förtryck som en orsak till att vi har sämre statistik än Finland. Det är ju just för dessa barn och även för oss ursvenskar som har svårigheter av olika slag, som vi liberaler vill förändra skolan!
Och lärartätheten har inte sjunkit jämfört med under sosseåren.

Många barn är så duktiga och har så mycket stöd att de klarar sig i vilken skola som helst. Många har ju gått långt trots en socialdemokratisk skolpolitik. Men den socialdemokratiska skolan kommer att lämna spår tio år framåt och många barn har svikits av hela vuxenvärlden. Jonas Hellberg ville i tidningen igår skjuta ansvaret ifrån sig som skolpolitiker och hänvisa till regeringen.

Skolan är helt bortglömd (utom i retoriken) i socialdemokraternas budget för 2011. Alla resultat i Kalmar räknas numera i antal hotellnätter och evenemang som kommunen bidrar med. Varken han eller kompisarna i partiet tror på långsiktiga lösningar utan letar täckfärg för att gömma problemen.

Vi har i Folkpartiet liberalerna satsat på barnen och utbildningen i vår budget.
Pengarna har vi tagit ifrån de enheter som fått krafiga resursförstärkningar under senare år.Jag är mycket glad att vi i vårt parti har fått så många av våra lokala motioner tillgodosedda av Alliansregeringen.

De reformer som förhoppningsvis snart kan genomföras kommer att gagna de barn som har det svårast. Jag är glad att det finns någon eftertänksam socialdemokrat i riksdagens utskott som också inser det och nu samarbetar för barnens skull.

onsdag, december 08, 2010

Härdsmälta?

Organisation, politik och ledarskap ska smälta ihop till ett säger Johan Persson och Östran hyllar honom som kommunens starke man. Alla har sett starke man på TV. Annars ska ni göra det.

Sammansmältning är nog ett bra recept för ett partis organisation, men för en kommuns verksamhet innebär det slutna processer och att även den inre kommunala organisationen kommer att smälta samman med det socialdemokratiska partiet.
Att i ett "kommunal-politiskt sammansmält bolag kunna styra marknadsföringen i kommunen är ju få förunnat, men jag tror att många kommunalråd blir frestade att följa Kalmars exempel, när de ser vilket redskap det är.

Pratar man med kommunalrådet ska han svara "jag ska ordna det", säger man i tidningen.
Då gäller kanske bilden många beskriver för oss att man måste ha en upptrampad gång till stadshuset för att komma ifråga i Kalmar?

Alternativet är att man riggar en kommunal verksamhet där alla medarbetere har attityden "Jag ordnar det". Då hinner man med att betjäna mer än bara en gräddfil och man stärker rättsäkerheten, lika för alla.
Starke man tar för givet att de närmaste medarbetarna är socialdemokrater. Där kan man säga att allt är sammansmält. För socialister kan jag förstå att man med sammansmältningen närmar sig idealsamhället, men för mig som liberal är det en hårsmån från en döende demokrati.

måndag, december 06, 2010

Svårt med tidplaner?

Sommaren 2005, alltså i god tid före valet 2006 utlovade socialdemokraterna,då med Kjell Henriksson i spetsen två ishallar i Kalmar.

Efter valet 2006 minns alla att socialdemokraterna nu med Johan Persson i spetsen ville ha hjälp av oppositionen med att snabbt få Kalmars Budget i Balans. Det samarbetet svek de när de rödgröna helt överraskande bara höjde skatten istället.
Ändå kunde Johan Persson stå på första maj och utan att blinka, utlova en Arena till Kalmar FF och satte skattebetalarnas pengar i pant - igen.

2008 framgick det uppenbara att pengarna inte räckte till två hallar och ändå talades det i valrörelsen 2010 vitt och brett om denna idrottssatsning som tidigare hade beräknats klar till 2012.
Det bidde en träningshall men idag kan vi läsa att ishallen inte är att tänka på.
En inte så svår gissning är väl att denna idrottsatsning ingår i den återvinning av vallöften där även många detaljplaner och parkeringsplatser ingår.

fredag, december 03, 2010

Var är dundermaskinen?

Igår var delar av Kaggensgatan plogad, sandad och jättefin!
Idag fick postbudet plumsa genom snövallarna för att kunna ställa cykeln och lämna posten.
Idag är det en utmaning att ge sig ut i Kalmar. Cykla är inte att tänka på om man inte vill riskera att besöka akutmottagningen. Antingen går man på trottoaren och riskerar att få snöras och istappar i huvudet, eller går jag i snömodden på gatan och riskerar att halka under en bil. Men det är också en utmaning att vara snöröjare och frakta undan all snö, när berg- och dalbanan är ett faktum.

Kommunen ger busspassagerarna en utmaning när man vid varje sida om busshållplatsen sätter skylten som varnar för snöras. Var ska man vänta på bussen om man inte vill få istappar och snömassor i huvudet? På vägen kör det bilar och bussen måste ju köra in nära trottoaren.

Naturligt hade väl kanske varit att prioritera säkerheten för de som väntar på bussen genom att skotta taken där människor måste stå eller tillfälligt flytta busshållplatsen.

Bloggbilden på Ångkvarnen är tagen för exakt ett år sedan då vi trodde att det bara skulle komma den snön. År 1978 när jag flyttade från Stockholm till Kalmar välkomnades vi med tre snörika vintrar tre år i rad! Härligt! Vi vet alltså att det kan bli snörikt flera år i rad. Och att det kan ligga snö länge!
Jag vet också att snöröjningen för några år sedan fick extra anslag och skulle välsignas med en RIKTIG dundermaskin som tog bort dessa hemska "isbulor" som gör det livsfarligt att cykla och gå.
Den dundermaskinen hoppas jag går i tvåskift nu! Hjältar är alla som håller samhället igång medan övriga går på helgledighet. Jag har jobbat trettiofem år som narkossjuksköterska så jag vet att helgledigt inte är lika många förunnat idag som det var förr. Jag vet att man kan ha trevligt när man jobbar helgen också.

Så trevlig helg både på jobbet och hemma i soffan!