tisdag, augusti 31, 2010

Statskupp- då först är det ok att klaga enligt Östran!

Peter Akinder skriver idag apropå min gårdagsblogg." vad är det som har hänt?
En statskupp? Systematisktvalfusk? Planerat politiskt attentat avslöjat?

Ska det gå så långt som till statskupp innan vi med Östrans godkännande har rätt att protestera mot att socialdemokraterna låter våra motioner ligga i flera år och sen dessutom ställer in det sista kommunfullmäktige, vår sista chans innan valet att debattera politiken i Kalmar?

Under dessa fyra år i politiken har jag verkligen förstått att öppenhet och demokrati måste försvaras varenda dag, även om det kostar på!

Jag får också väldigt mycket stöd och "stå på dig", men min röst tystnar efter valet om inte denna support omvandlas till en röst för mig i valet.
Jag kommer dock aldrig att anamma Peter Akinders mått på proportioner då man ska gå in och försvara demokratin!
Det finns hur många bevis som helst för att detta kommunfullmäktige ställdes in för att minimera oppositionens möjlighet att granska makten, och förhindra en debatt om de ärenden som finns och borde finnas på agendan.

måndag, augusti 30, 2010

En sorgedag för demokratin i Kalmar.

Idag skulle vi normalt sett haft Kommunfullmäktige kl. 17 00 i Kalmar.

Socialdemokraterna har ställt både det beredande arbetsutskottet och kommunstyrelsen och därmed fanns det inga ärenden att behandla.Fegt nog har alla skyllt ifrån sig och KS_ordförande som har makt över ärendeflödet har hänvisat till fullmäktige, som kan säga att det inte finns något ärende. Nu översköljs vi med ärenden som likväl kunde varit beredda i kväll.

Vi hade en diskussion på vårt gruppmöte om vi ändå skulle lämna in interpellationer och frågor, men kanske inte vill belasta tjänstemännen, när vi ändå inte får diskutera våra frågor i kommunens högsta beslutande organ.

I Kalmar har dessutom den politiska ledningen undanhållit de flesta av våra motioner i flera år, och trots detta tyckte de att detta kunde vänta till efter valet.
Kommunen är JO-anmäld för detta och är dessutom JO-anmäld för att KS_ordförande m.fl.undanhöll breven i Fanerdunaffären från att diarieföras och inte ens sparade dem för framtida frågor.

Till saken hör också att majoriteten inte varit så noga med beredningen när det gällt de egna stora ärenden som de forcerat genom processen.Till saken hör att socialdemokraterna har en stark ledning och känner sig säkra på valseger med egen majoritet.
Jag har utmanat tre socialdemokrater för debatt i Kalmar radio, men ingen "hade tid".
Alla är tydligen beordrade att sitta lugnt i båten och välja egna oemotsagda framträdande.För här förekommer sällan tuffa motfrågor.
Ännu mer av den marknadsföring som invaggat Kalmars invånare i den sköna coma där någon sjunger lite vaggsånger och hindrar inkommande störande ljud.


Vi ska minnas denna dagen då Johan Persson ställde in en demokratisk debatt i Kalmars högsta beslutande församling.
Folkpartiet liberalerna har protesterat, men märkligt nog har inte media eller allmänhet upprörts som vi.Den dagen vi tar demokratin för given, kan den vara förlorad!

Sköna drömmar nu om alla ofinansierade SATSNINGAR.
Uppvaknandet kommer efter valet.

lördag, augusti 28, 2010

Finn fem fel- inte svårt i dagens Barometern!

Igår hade vi en pressträff där vi beskrev att vi vill skydda Lindö som en grön lunga när staden , som vi vill, växer och snart går samman med Norrliden. Då vill vi att Lindö ska vara en grön lunga mitt i den växande staden.

Östran har återgett vår beskrivning men Barometern har gjort en alldeles egen version.
1. Något annat än att S försökt exploatera Lindö tidigare nämndes inte och vi går inte "emot" något annat parti utan lägger ett helt eget framtidsförslag.
2. Felskrivet "om kommunen har dålig mark så kan de säkert lockas att sälja den"
är en beskrivning av det är frestande att sälja mark för att få in pengar och att det kräver en kraftig exploatering för att fåen affär lönsam.
3.Lindö är inte undantaget i den fördjupade översiktsplanen utan tvärtom, vilket vi framhöll.
4.Vi beskrev att att exploatering hela vägen norrut behövs om vi ska uppfylla de bostadsmål vi har. Då behövs Lindö mer än någonsin, för på Kvarnholmen finns ingen sammanhållen grönska.
5. Kent Pettersson fick ett annat namn trots att namnen fanns på inbjudan.

Räknar med att det sker en korrigering. Vi hade det viktigaste på text, så det är inga missförstånd.
Hörde att inte S har några pressträffar. De ligger lågt.
Nej ,varför skulle de göra egna pressträffar?


Men jag uppmanar idag till läsning av Östran om ni vill få
en artikel om Lindö utan stora sakfel och spekulationer.
Har inte tid att skriva mer eftersom jag ska till Mönsterås
för ett frukostmöte.
Och det ska bli väldigt trevligt!

fredag, augusti 27, 2010

Linnéuniversitetet engagerar! Det är bra!

Lite kul att Patricia Johansson nu startar ett race om vem som först ville ha kvar Linnéuniversitetet på Malmen. Jag tycker att Patricia tog ett mycket bra initiativ när hon gick in i debatten, men den hade redan förts i styrelserummen. Jag fick i det första avtalet med alla partier på två tilläggsförslag:
Att etableringen ska innebära fortsatta tillväxtmöjligheter för Kalmar hamn och att den ska stärka attraktionskraften och varumärket Kalmar kommun.

Så fort förslagen om annan placering än Malmen kommit har jag föreslagit en fortsatt utveckling på Malmen eller Brofästet.
Jag har ytterligare stärkts i den uppfattningen och ser fram emot ett beslut om ändrad inriktning.
För fortfarande gäller besluten om förslag till universitetsbygge vid hamnen och elevatorkajen, fast många tror de är ändrade bara för att någon har sagt det i tidningen.
Du var bra Patricia, men du var inte först!

torsdag, augusti 26, 2010

Bra nedräkning inför valet!

På Socialdemokraternas valaffischer står: "466 000 arbetslösa vill inget hellre än att rycka in" I juli 2010 hade antalet minskat till 415 000 arbetslösa som kunde rycka in. Sedan affischerna färdigställts har det alltså redan blivit  51 000 färre arbetslösa.Dags för nya!Bra nedräkning inför valet!
Ändå är det nu fler som står som sökande till arbete på grund av statistiken för arbetslösa numera även innefattar fler t.ex. studerande.

Under mandatperioden!
I juli 2010 var 96 000 personer fler personer sysselsatta jämfört med i juli 2006.
 
Störst sysselsättningsökning bland utrikes födda under mandatperioden!Men talen arbetslösa blir högre p.g.a. att antalet utrikes födda har ökat mera under mandatperioden.
Man kan alltså använda siffror på olika vis, men bakom varenda en som får ett nytt arbete finns ytterligare en människa som får mer självförtroende och möjlighet att påverka sitt liv.

Fler unga kommer också i jobb men det är inte ok att en enda en arbetsför ungdom, eller för den delen vuxen, står utanför en arbetsgemenskap.

Sponsring kräver alltid något i utbyte!

Bra att EU tar Sverige i örat när det gäller dold sponsring.
Folkpartiet liberalerna vill stå fria från intresseorganisationer och företag och vi redovisar våra intäkter öppet.
Vi ser vad LO:s enorma sponsring av socialdemokraterna har gjort med det partiet.
Så maktfullkomliga så de inte ens behöver dölja det.

Vi är så socialiserade efter år av socialism att de flesta inte ens reagerar för att LO-medlemmar, även borgerliga tvingas bekosta socialdemokraternas valkampanjer.
Räkna bara på vad en ros kostar och hur många sådana som delades ut i Kalmar förra lördagen. Det krävs pengar för att bräcka det.
Att man lät kommunens energibolag sponsra egna majbrasan hade de inte ens tänkt på som en sponsring.Det är det verkligt farliga! När vi blir så tillvanda att ingen reagerar.

Politiska partier ska inte ens misstänkas för att utsättas för påverkan genom ekonomiska bidrag!
Däremot ska vi vara lyhörda för vad människor och organisationer förmedlar i information och opinion. Folkpartiet vill särskilt lägga örat mot de som inte har så lätt att göra sina röster hörda.
Det ger inte mycket röster, men det ger oss självrespekt!

tisdag, augusti 24, 2010

Konsekvensanalyser i ett medborgarperspektiv!

I Piteå efterfrågar man fler alternativ i beslutsunderlagen och konsekvensanalyser i ett medborgarperspektiv efter en studie som är gjord i tre landsting. Det är mycket information i papper, men lite muntliga redogörelser och det drabbar främst fritidspolitiker. Dessutom behövs mer utbildning.

Det är lätt att känna igen sig, liksom att det är stor skillnad på att sitta i opposition och i majoritet.

Det är inte bara i skolan som kunskapen behöver sättas i första hand. Även bra beslut kräver kunskaper hos de förtroendevalda. Dem ska vi få av tjänstemännen!

Men det är en ambition som den politiska majoriteten kan välja eller välja bort.

belönas demokratiska metoder?

Angående dagens Barometern där rekryteringsfirman Bluff och Båg har fått uppdraget att hitta en oppositionsledare för borgerligheten i Kalmar.


Personen ifråga bör också vara bevandrad i ryggdunkar-, och härskarteknikens konst, men inte på det plumpa vis som Göran Persson föreläser om, utan förfinad, synlig nästan endast för den som drabbas.Att hänga med när kapporna vänds efter vinden kräver också en viss kompetens.

Här är det EN bild av Kalmar som ska ut och det är socialdemokraternas, eller rättare sagt, Johan Perssons. Den som ger en annan bild blir straffad som gnällspik och bakåtsträvare. Det är väl mest ett liten tappert medborgargarde som ser vad som händer och försöker bilda en motståndsrörelse mot alla dessa små förändringar som sker, men som sätter demokratin och ekonomin på ett sluttande plan. Men vem bryr sig om demokratin? Man förvånas över hur få det är som ser bakom retoriken.

Den sökande ska veta att här i Kalmar går det inte att använda vanliga demokratiska instrument som motioner och sånt för att driva igenom sin politik.
Johan Persson har bestämt att inga känsliga ärenden ska diskuteras. Då blir det så.
Hur kan det hända i en demokrati! Nu är det bara retorik och utspel och den som ropar högst hörs. Jag har jobbat med demokratiska metoder under hela perioden och FP har varit det flitigaste partiet i kommunfullmäktige.

Jag hoppas att det lönat sig!

fredag, augusti 20, 2010

Väntad skräll.

Jag gläds fortfarande år den lilla framgång vi fått i opinionen till riksdagen, men är naturligtvis långt ifrån nöjd med dagens undersökning.

Men dagens kommunresultat kunde vi förutse den dagen kommunfullmäktige ställdes in. Socialdemokraterna gör ju sina egna opinionsundersökningar och när Johan Persson såg till att alla beredande möten som gör kommunfullmäktige möjligt, ställdes in, så kunde var och en räkna ut att socialdemokraterna inte ville ha en debatt som störde ett väntat övertag.

Det finns ett par "gammelmoderater" som tillhör socialdemokraternas bästa valarbetare och det är bra om de väljer ETT parti att stödja inför nästa period.
Men när man t.ex. får sitta orubbat kvar i Destination Kalmars presidium, trots att det finns ett avtal och ett beslut om att det ska vara ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen som med automatik är ordförande och vice ordförande i Destination Kalmar, då gäller det att inte slå den hand som föder en.
Ytterligare ett exempel på att demokratiska beslut tas med en nypa salt i Kalmar.

Men tänk att få använda ett skattefinansierat marknadsföringsbolag för att nå ut till alla med SIN bild av hur Kalmar utvecklas!

De som försvarade det inställda fullmäktigemötet tyckte ju tillsammans med S att det fanns så många andra sätt att driva debatt på och vi har självklart flera debatter framför oss.
Jag har dessutom försökt att utmana tre socialdemokrater på de radiodebatter vi hade möjlighet till i veckan, men ingen kunde. Nu är det "sitt still i båten" som gäller och åtminstone Folkpartiet kommer inte att få ställa dem till svars för den förda politiken.

torsdag, augusti 19, 2010

Folkpartiet går framåt!

Socialdemokraterna minskar även i Kalmar län! Att bara lova ut andras pengar går inte hem hos länsborna. Sen undersökningen gjordes har löftena duggat tätt trots att riskerna för en ny nedgång i ekonomin hotar.

Stimulanser är viktigt men världen kan inte varaktigt hålla sin ekonomi igång på
konstgjord väg. Men socialdemokraterna och de nya kompisarna tänker ändå bränna 12 miljarder mer än vad Alliansen än satsar. Världen är ingen sandlåda, och det har svenska folket insett.

Går Folkpartiet framåt? Ja, faktiskt en liten smula och nu gäller det att jobba på.
Vi ska ha in en riksdagsledamot och flytta på socialdemokraterna även i landsting och kommun. Inget annat gäller för oss! Fortsatt framåt alltså!

onsdag, augusti 18, 2010

Hur ska vattnet renas?

Arbetsutskottet har fattat beslut om att föreslå kommunfullmäktige kraftigt subventionerad VA-anslutning för Mortorps boende inom ett visst verksamhetsområde. Att det rådde full enighet om VA-anslutning från de boende( så som sades när beslutet togs)var inte sant.

Igår på möte om detta i Mortorp hävdade Johan Persson flera gånger att detta bara var en utredning och inget beslut. Det är ett beslut som ska till fullmäktige,om det inte rivs upp, vilket flera åhörare, med protokollet i hand, försökte säga.Med tanke på den senaste debatten om kommunfullmäktiges roll så kan man verkligen undra om det finns någon respekt för fattade beslut i Kalmar. Och vilka signaler sänder det till verksamheten. Skall ett beslut verkställas, eller vad gäller?


Det var många familjer i Mortorp som upprördes om att de inte fått en inbjudan till mötet och det hade inte heller jag, trots att jag ingår i arbetsutskottet.
Så alla som undrar varför det inte finns folkvalda på en del möten, kan jag säga att dessa möten inte alltid är kända för oss, vilket också är ett demokratiskt problem.
Jag har vid flera tillfällen bett att vi ska komma med på sändlistorna för olika samrådsmöten.

Jag reserverade ju mig mot beslutet till det avtal som presenterades, just av anledningen att viktiga frågor inte var besvarade i beslutsunderlaget.Att det var en riktig reservation kan bekräftas av de frågor som ställdes igår.
Hela handläggningen visar dock hur Kalmar kommun styrs idag. Planeringar utan kommunikation och snabba beslut utan genomarbetat konsekvensanalys och säker finansiering resulterar i fragmentisering, dubbelarbete och förseningar.

Vi har duktiga medarbetare i kommunen, och därför är jag hoppfull inför framtiden.
Det behövs bara ett annat ledarskap!

måndag, augusti 16, 2010

Full fart framåt!

Full fart framåt! Så stod det även på kinesiska i socialdemokraternas valkampanj inför förra valet!

Min interpellation känns ganska rätt med tanke på dagens artikel i Östran, eller hur?
Men svaret är också ett skolexempel på hur man som ansvarig kan få ett ärende som kostat Kalmar så mycket, att bara rinna av och inte fästa på den egna personen.
Skickligt!

Klipper in hela interpellationen med svar, eftersom jag inte lyckas så bra med att länka ännu.

Interpellation om Fanerduns etablering i Kalmar
(dnr KS 2008/606 093) 24 november 2008
Kommunfullmäktige beslutar att Inger Hilmansson (fp) får ställa följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (s):

Beslutet om Fanerduns etablering togs under stark tidspress.
En enorm aktivitet startades i Kalmar kommun för att verk-samheterna skulle möta de omfattande förändringar som presen-terades.
En omfattande information och marknadsföring för den planerade verksamheten har bedrivits både utomlands och i Sverige. Många beslut har också diskuterats utifrån Fanerduns etablering, såsom social och teknisk försörjning, befolkningsmål, infrastruktur och flyg.
Inför beslutet i Kalmar kommunfullmäktige ställde jag frågor om företagets ekonomi. Vi vet nu att det hade varit betydelsefyllt att veta vilka ekonomiska muskler företaget haft. Även andra lärdomar finns att dra inför framtiden.
Frågor som kan ställas är vilka erfarenheter vi kan dra av kommu-nens roll i Fanerduns etablering och hur dessa samlade erfarenheter kan tas till vara inför nya etableringar i framtiden?
Ett villkor var att full insyn skulle råda, och det resulterade bl.a.
i stora informationsmöten i Kalmarsalen. Denna öppenhet var alla eniga om och den ska självklart även gälla nu, då ovissheten fort-farande är mycket stor. Kalmar kommun är nu en erfarenhet rikare, men nya frågor har uppstått, och det är enligt min mening på sin plats med ett nytt informationsmöte för allmänheten.
Mina frågor till Johan Persson är:
- Anser du att kommunen nu bör analysera och omvärdera vissa beslut som fattades med anledning av Fanerduns etablering?
- Anser du att Kalmar kommun på nytt bör ge invånarna informa-tion och möjlighet att i t.ex. Kalmarsalen ställa frågor om Faner-duns etablering?
Kommunfullmäktige 2008-11-24
242
_______________
Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2006 enhälligt att godkänna förslaget till investeringsavtal med Fanerdun Group AB. Avtalet innebar att kommunen skulle sälja tre markområden och reservera ytterligare ett markområde för Fanerduns etablering. Enligt avtalet skulle parterna också utarbeta ett marknadsförings-avtal och medverka i etableringen av en eller två internationella flyglinjer. Kommunen åtog sig vidare att bistå med kontakter med berörda svenska myndigheter.
Som ni känner till har markförsäljningarna genomförts och kommunen har medverkat i marknadsföring både nationellt och internationellt.
1. Anser du att kommunen nu bör analysera och omvärdera vissa beslut som fattades med anledning av Fanerduns eta-blering?
- Vi har under hela etableringsperioden fortlöpande analyserat vårt arbete och min bestämda uppfattning är att vi inte be-höver omvärdera våra beslut. Vi har gjort vårt bästa, men ty-värr har Fanerdun Group AB inte kunnat leva upp till sina åtaganden. Jag tycker ändå vi gjorde rätt som vågade satsa på projektet och jag är övertygad om att vi kommer att ha glädje och nytta av det i framtiden.
2. Anser du att Kalmar kommun på nytt bör ge invånarna information och möjlighet att i Kalmarsalen ställa frågor om Fanerduns etablering?
- Vi har gärna öppna informationsträffar till medborgarna, men det förutsätter ju att man har någon information att ge. I detta ärende finns just nu ingen ny information att ge.

söndag, augusti 15, 2010

Framtiden börjar i klassrummet!

Nu är Jan Björklund på annonspelarna och budskapet är gammalt, men fortfarande aktuellt.
Att ställa krav är att bry sig, var en slogan som vi använde oss ganska mycket av i tidigare valrörelse. Krav på betyg och språktest uppfattades som rena sprängmedlet och skrevs ned ganska rejält i medierna. Men det är en björntjänst att strunta i människors möjligheter att växa som människor.Man bör ställa bättre krav på skolväsendet också, och det gör vi genom att ge rektorerna mera befogenheter.

Det förvånar mig nu att medierna så snabbt tar till sig sossarnas uttryck som t.ex. "utförsäkrad", som ju är en omförsäkring, med en prövning mot arbetsmarknaden, när det gamla arbetet inte fungerar längre.
Trots att sossarna utgjuter sig över mediernas anpassning till regeringen, finns det ändå efter många års anpassning, en större risk att vi alla är alltför anpassade till ett socialistiskt storebrorssamhälle som jag i alla fall försöker förändra.

I Kalmar har sjukskrivningarna minskat drastiskt och förtidspensioneringarna inte lika många som på Sahlins tid. Ända sedan 2006 har socialisterna i Kalmar hojtat över hur många som nu skulle kastas ut i socialbidrag,men faktum är att i Kalmar var inte antalet socialbidragstagare fler år 2009 än år 2005.

Socialbidrag ska vara något högst tillfälligt och förknippat med motprestation, annars har kommunen misslyckats totalt sett.
Om vi blundar för svårigheterna kan vi inte göra något åt dem.
Att ställa krav är att bry sig. Det gäller även krav på myndigheter!
Tänk att det var så provocerande för en del.För det är det väl inte idag? Eller...

fredag, augusti 13, 2010

Vi tystas men tiger inte!

Även om de styrande förvägrar oss debatten på kommunfullmäktige, är vi inte tystade på riksnivå.
Idag har Jan Björklund presenterat Folkpartiet liberalernas valmanifest.
Mycket har vi fått igenom redan i Alliansregeringen och mycket känner vi igen.
Det är bra!

Arbetslinjen förutsätter en kunskapsskola med många alternativ.
Sverige ska vara en kunskapsnation i toppklass. Att lyfta den svenska skolan är den viktigaste uppgiften. Annars blir det vi svenskar som åker till Estland och Polen och plockar jordgubbar, för att de vill ha mer avancerade arbeten. En bra skola öppnar möjligheter för alla – oavsett familjebakgrund eller ekonomi. Klassresan börjar i klassrummet!Här ger vi oss inte förrän alla barn har sin chans!

Arbetslinjen gäller.
Den är grunden för Sveriges välstånd och ger inte bara försörjning, utan också yrkesstolthet, gemenskap och känslan av att göra en insats. Det måste bli lättare att anställa och utveckla företagen.Det är genom ett arbete åt alla som kan som vi motverkar klyftor i Sverige.Socialisterna vill ha dig kvar i statens våld, men det är genom utbildning och arbete du kan skapa frihet att påverka ditt eget liv. Det gillar vi liberaler!


Inställt kommunfullmäktige.
Idag på Barometerns debattsida beskriver FP sin syn på inställda sammanträden inför valet.
Nu anmäldes åtta ärenden till tisdagens arbetsutskott. Ärenden som kunde behandlats långt tidigare men absolut på kommunfullmäktige i augusti om inte socialdemokraterna valt att fega ur och ställa in tidigare möten.
Av dessa var fyra motioner och fyra medborgarförslag. Alltså inom kategorin oviktiga enligt de styrande.

torsdag, augusti 12, 2010

Ränderna går aldrig ur!

Den ordväxling som nu utspelar sig mellan Östran och Barometerns ledarsidor visar hur ovan majoriteten i Kalmar är vid att bli kritiserad. Men partiföreträdarna ligger och trycker, och vill känna av den allmänna opinionen innan man uttalar sig.

Jag var den första som blev utpekad som terriertik i Akinders uppnosat, och det var då många som upprördes över sättet att angripa mig. Nu är det ingen som reagerar längre, så det finns en tillvänjning även på detta område.
Det är nog ingen av de som följer politiken, som tror att fullmäktiges presidium fattat ett självständigt beslut, utan en viss ärendebrist beror naturligtvis på att Johan Persson valt att ställa in arbetsutskott och kommunstyrelse som också är beredande.

Vad har jag då gjort? Jag har meddelat tidningarna om vad jag tycker om de inställda sammanträden som nu vållat en befogad debatt. Min åsikt att det inte är brist på ärenden utan brist på politiskt mod. Man vill inte ha några kritiska frågor eller känsliga ärenden före valet.

Jag är mycket glad att detta givit upphov till en diskussion, där jag skulle önska att vi kunde reflektera mycket mera över den politiska processen och fullmäktiges roll.
Men det speglar hur debattklimatet varit under hela perioden. Djup indignation om att någon har en annan åsikt,har präglat maktens sätt att reagera över att jag företräder och driver en liberal politik.Jag räknar nog med att jag denna gång får in en notis med mina skäl i tidningen.Jag kommer i fortsättningen att lägga in de inlämnade materialen på min hemsida om jag inte får in dem i tidningen.Jag har en skyldighet att visa medlemmar och de som valt mig hur jag agerat.


Folkpartiet liberalerna är sprunget ur kampen för fri och lika rösträtt och vi diskuterar ofta demokratifrågor inom partiet. Kanhända det är skälet till att jag reagerat mera på bristande öppenhet i processen och på det plötsligt inställda fullmäktigemötet. Att även de nya moderaterna skyndar till socialdemokraternas försvar visar bara att ränderna går aldrig ur.

tisdag, augusti 10, 2010

Tystnadens pris..

Idag finns det på ledarsidan en uppmaning till debatt i Kalmar! Det är underbart!
Tänk om det nu blev så att åsikter kunde få flyga fritt och inte tystas med tystnad eller efterslängar om bakåtsträvare.

I Kalmar har det fungerat för makten att tysta en debatt. Låt er inte längre tystas av att någon "tar sig för pannan" så fort en obekväm tanke far genom luften.

måndag, augusti 09, 2010

När makten är flaskhalsen....

Socialdemokraterna väljer att ställa in kommunfullmäktige i augusti. Många för socialdemokraterna känsliga ärende gör att man ställer in flera sammanträden. Som Sebastian Hallén noterat i sin blogg och i samband med JO-anmälan, så finns det mer än hundra medborgarförslag och en mängd motioner som skulle varit besvarade för länge sen.
Ännu värre är när allmänheten får vänta på beslut, för att majotiteten fegar ur.

Folkpartiet har ju fått en del stöd för detta, även i tidningen och Roger Kaliff såg sig manad att gå ut och misstänkliggöra mig och förhärliga Johan Persson med hänvisning till socialdemokraternas HEMLIGA undersökning som analyserat av deras egen statsvetare.Har man ingen skam i kroppen kan man ju säga vad som helst, när ingen kan kolla bakgrundsfakta!

Det finns en tystnad i kommunen vilket gör att varje inlägg som inte applåderar makten ses som en provokation. Det började redan när jag i kommunfullmäktige ville se en redovisning av Fanerduns ekonomiska bakgrund och det har, under hela perioden, uppfattas på liknande sätt när jag efterfrågat kostnads- och konsekvensanalyser som saknats. I fallet Fanerdun blev jag lovad att svaren på mina frågor fanns, vilket var det första sveket. Även kommunfullmäktiges ordförande har ett ansvar för att beslutsunderlagen är fullständiga.

Samarbete är otroligt viktigt för att få framgång i en kommun, så även i Kalmar. Det bygger på ett förtroende som tyvärr förbrukats av socialdemokraterna på flera sätt.

Till er som tycker att jag ska försvara mig kan jag säga att detta försökte jag lämna som ett svar till Roger Kaliffs inlägg, men det togs inte in i tidningen.


Jag skrev också att, till skillnad från vad Roger Kaliff vill insinuera, känner jag ett starkt stöd från mitt parti och även från många kommuninvånare, men jag är realist, så jag vet att de vänliga orden också måste omvandlas till en röst på valdagen.

Roger Kaliff borde också se över sitt eget fögderi, främst kommunfullmäktiges roll, men även Kalmarhem som körts i botten under ett långt socialdemokratiskt ordförandeskap, vilket jag och mitt parti försökt förhindra genom att avslå obefogade kommunala borgensåtaganden till ”investeringar”.

Underhållet i Kalmarhems fastigheter är fortfarande eftersatt och man behöver bara ta en tur ut till Lunden och Gläntan för att se att kortsiktighet och positiva bokslut fortfarande verkar överordnat. Vd och personal vet nog bättre, men har att följa ägardirektiv och beslut från styrelsen där Roger Kaliff är ordförande.

Men som sagt, detta kom inte in i tidningen, men Sebastian, som hade bättre tur, skrev ju också, eftersom Roger Kaliff helt plötsligt blivit sparsam och börjat räkna kostnaderna på ett sammaträde, att han kanske hellre skulle sagt nej till miljonrullningen Salve. Bra sagt tycker jag för Folkpartiet hade hellre haft dessa bortkastade 20 miljoner till t.ex. en rehabiliteringsbassäng, eller parkeringsanläggning, eller bättre mat i skolan och äldreboenden. Men det är ju enligt sossarna, bara bakåtsträvare som som prioriterar sånt.

Kantrad debatt!

Roger Kaliff kastar sten i glashus.

Samarbete är otroligt viktigt för att få framgång i en kommun, så även i Kalmar. Det bygger på ett förtroende som tyvärr förbrukats av socialdemokraterna på flera sätt.
Det sågs som en provokation när jag i kommunfullmäktige ville se en redovisning av Fanerduns ekonomiska bakgrund och det har, under hela perioden, uppfattas på liknande sätt när jag efterfrågat kostnads- och konsekvensanalyser som saknats. I fallet Fanerdun blev jag lovad att svaren på mina frågor fanns, vilket var det första sveket.

Jag vill på alla sätt söka ett samarbete, och kompromissar gärna om det behövs, men de grundvärderingar som mina väljare med sin röst ålägger mig att driva, dem kan jag inte lämna. Det är ju själva idén med demokratin!

Jag känner, till skillnad från vad Roger Kaliff vill insinuera, ett starkt stöd från mitt parti och även från många kommuninvånare, men jag är realist, så jag vet att de vänliga orden också måste omvandlas till en röst på valdagen. Roger Kaliff hänvisar till deras egen hemliga undersökning som analyserats av en socialdemokratisk statsvetare, vilket också säger en del om socialdemokraternas sätt att arbeta.

Roger Kaliff kastar nu sten i glashus, och borde se över sitt eget fögderi, främst kommunfullmäktiges roll, men även Kalmarhem som körts i botten under ett långt socialdemokratiskt ordförandeskap, vilket jag och mitt parti försökt förhindra genom att avslå obefogade kommunala borgensåtaganden till ”investeringar”.
Underhållet i Kalmarhems fastigheter är fortfarande eftersatt och man behöver bara ta en tur ut till Lunden och Gläntan för att se att kortsiktighet och positiva bokslut fortfarande verkar överordnat. Vd och personal vet nog bättre, men har att följa ägardirektiv och beslut från styrelsen där Roger Kaliff är ordförande.

Inger Hilmansson
Folkpartiet liberalerna

fredag, augusti 06, 2010

Är detta rätt prioritering?

Nu förstår de rödgröna inte vill diskutera ett beslut om Runtorp och Mortorp före valet. En sån diskussion före valet, skulle visa på vilken lös grund besluten i Kalmar fattas!

Det var ju inte alls så som vi fick det beskrivet i arbetsutskottet, att alla i Mortorp utan vidare var med på att ansluta sig till VA-nätet.
Vi har ju haft detta ärende uppe ett par gånger i arbetsutskottet och Kalmar Vattens styrelse har också tagit ett beslut. Det har ju därför funnits gott om tid att träffa de boende i området.Beslutet ska inte belasta VA-taxan så det blir kommunfullmäktige och skattebetalarna som står för fiolerna.

Ärendet anmäldes som en utredning, men visade sig vara ett beslut om avtal som kostar kommunen ca 40 miljoner.Hade det varit en utredning kunde jag nöjt mig med en protokollsanteckning, men nu var jag tvungen att reservera mig, eftersom beslutsunderlaget var undermåligt, och prioriteringen tveksam.Jag bifogar min reservation sist i denna blogg, men kan säga att jag verkligen känner att den är helt rätt med tanke på de frågor som nu inkommit från invånarna i Mortorp.
Nu hoppas jag ändå att det blir en debatt innan valet, för det måste väl finnas ett allmänintresse att granska de ärenden (för det finns fler)som nu skjuts av de rödgröna till efter valet.
"Reservation
Folkpartiet liberalerna


Jag reserverar mig till förmån för mitt yrkande om ytterligare belysning av vissa frågor inför
beslut om vattenrening Mortorp, Runtorp.
Enskilda avlopp står för en stor del av utsläppen och i fastigheter nära vatten ställs högre krav på rening. Folkpartiet liberalerna prioriterar vattenkvaliteten högt när vi planerat infrastruktur och bebyggelse inför framtiden. Det finns direktiv som är styrande och fastigheterna i de aktuella orterna Runtorp och Mortorp ligger inom vattenskyddsområde, vilket också i framtiden begränsar vattennära bebyggelse. Om det innebär tvång på anslutning till kommunalt VA- nät bör ev. subventioner gälla generellt vid tvingande anslutning i kommunen. Finansiering skall finnas med i alla beslut i enlighet med Budget i Balans- överenskommelsen.
Av dagordning och rubrik framgår att dagens beslut gäller en utredning, men visar sig vara ett redan framförhandlat avtal.
Folkpartiet liberalerna yrkade att i beslutsunderlaget få belyst :

1. Då syftet är att rena vattnet, skall samma krav ställas på rening i likvärdiga vattenskyddsområden (här Mortorp och Runtorp). Kan det väljas bort?
2. Finns det godtagbar teknik för enskilda avlopp som är mera kostnadseffektiv än
560 000 kronor/ fastighet ( 75 fastigheter där skattebetalarna står för 80% av avgiften).
3. Finns det fastighetsägare i områden med hög skyddsnivå, i kommunen eller närliggande kommuner, som kan förväntas ställa motsvarande krav på subvention i respektive kommun? Krävs regional samverkan?
4. Eftersom exploateringsmöjligheter för dessa områden nämnts som orsak till subventionen bör faktiska möjligheter till bebyggelse i berörda områden närmare belysas i underlaget.
5. Finansiering för investering och drift skall vara redovisat fullt ut."

torsdag, augusti 05, 2010

Socialdemokraterna kastar sten i glashus!

Kom ihåg att socialdemokraterna är en av ingenjörerna bakom det nuvarande pensionssystemet. Men nu kan de ha mage att inte kännas vid överenskommelsen.
Många pensionärer har en väldigt låg pension, men de har aldrig fått någon lättnad av den tidigare socialdemokratiska regeringen.

Alliansregeringen har kompenserat de fattigaste pensionärerna två gånger för lågkonjunkturen som, enligt pensionsöverenskommelsen, ger mindre i pension.

Men regeringen har gjort något som är mycket viktigare för de pensionärer som har behov av extra omsorg och vård. Man har sett till att människor får vård tidigare, eller får välja någon som de hellre vill bli behandlad av.
Regeringen har avsatt en halv miljard kronor per år mellan 2007 och 2011 i så kallat investeringsstöd. Pengarna ska gå till särskilda boenden och trygghetsbostäder, men det är kommunerna som ska se till att det byggs.

Socialdemokraterna lovade i 2002 års val 10 000 fler särskilda boenden. Under deras tid blev det 10 000 färre. Med socialdemokraternas kvarboendeprincip är nu så många så hjälpbehövande på de särskilda boenden, att anhöriga inte vill att deras föräldrar ska komma dit. Därav det "minskade behovet".

Dagens Nyheter har granskat hur alliansens vallöften för pensionärerna har hållits. Samtliga viktiga löften som gavs har prickats av från listan. Exempelvis har äldreomsorgen tagit del av drygt 1,3 miljarder kronor per år i satsningar på förbättrad kvalitet. Pengarna har gått till bland annat näringsrikare mat och bättre läkartillgång.
Den så kallade LOV-reformen, där äldre själva ska få välja särskilt boende och hemtjänst, har inletts på många håll i landet. 175 kommuner har infört eller bestämt sig för att införa fritt val, enligt Socialstyrelsen.
Om vi vinner valet blir det en av de första reformerna i Kalmar.
Om socialdemokraterna vinner får man välja kommunen eller kommunen.

tisdag, augusti 03, 2010

Nu har jag varnat .....

I dagens Barometern oroar sig yrkesförarna över att gågatorna görs allt trängre. Strategin sen många år har för de rödgröna varit att krympa gatorna så att "folk väljer kollektivtrafik eller cykel". Även de stora infarterna som vid behov ska svälja en utrymning eller helt enkelt bara funka för pendlare, minskar bit för bit.

"Det ska vara trångt på vissa gator" säger också kommunens tjänsteman till tidningens reporter. Han har naturligtvis bara att följa de politiska direktiven. I alla dokument och linjetal säger de rödgröna att det ska vara enkelt att vara företagare i Kalmar.

Men det är stor skillnad på retorik och praktik. Man stänger inte bara ute företagarna från att utföra parkarbeten eller omsorgstjänster. Man stänger ute dem rent fysiskt för när logistiken inte fungerar smidigt finns det två vägar att gå.
Man höjer priserna på grund av att allt tar längre tid och resurser. Eller drar man till en annan butik i en annan stad där man känner sig välkommen.

Visst vill vi ha varorna till ett hyfsat pris och visst går det att samexistera i en stad med Kalmars förutsättningar! Men de styrande i kalmar har knappast bidragit till att öka människors förståelse varför vi också måste ha varubilar fram till affären.
De försöker även mota ut de vanliga bilisterna som är så fräcka att de vill ha barnen med sig och dessutom ha en bil att frakta de inhandlade varorna i. Vilka inkräktare.

Vad förvånade de rödgröna kommer att bli den dagen det är tomt på parkeringsplatsen och tyst i stan precis som de önskat. Högre arbetslöshet och mindre skatteintäkter följer, men då är det för sent att önska sig en blomstrande handel!
Och vad förvånade de väljare blir som röstade på de rödgröna. Men säg inte att jag inte varnade er!

måndag, augusti 02, 2010

Maktfullkomligheten är demonstrerad!

I Kalmar har de rödgröna beslutat ställa in kommunfullmäktige. Detta kan man åstadkomma genom att kommunstyrelsens ordförande vägrar bereda ärenden i kommunstyrelsen.

Det skulle väl vara märkligt att Kalmar, som brukar ha ett tjugotal ärenden till kommunstyrelsen varje månad, inte skulle ha några ärenden i augusti, när vi dessutom inte haft haft något kommunstyrelsesammanträde under juli. Jag kan på rak arm räkna upp några viktiga ärenden som nu blir förskjutna, och om jag fick hjälp att gräva lite, skulle jag säkert hitta närmare tjugo ärenden som nu kommer att hopa sig till efter valet. Jag tror inte att personalen fått extra lång semester just i år,eller?

Det blir (troligen)ändå ett kommunstyrelsesammanträde före valet, men ett kommunfullmäktige med de ledamöter som är direktvalda av Kalmars invånare blir det inte.Enbart för att de rödgröna inte vill ha en öppen debatt före valet! Är det konstigt att man blir upprörd?

Johan Persson har både av revisionen och i olika interpellationer blivit uppmärksammad på ärendehanteringen i Kalmar kommun.
Det är därför väldigt nonchalant att stoppa beredningen av de ärenden som skulle behandlat vid augustis fullmäktigesammanträde. Ärenden som dessutom är försenade redan.

Kommunens invånare bör fråga sig vad som verkligen blivit genomfört under Johan Perssons period i maktställning. Han är en fantastisk säljare,vilket gör att minsta rutin marknadsförs som en unik sak för Kalmar. Larmgatan är jättefin men bara det faktum att bjuda på tårta för att man är klar med en gatstump, säger ju lite om förmåga och behov av marknadsföring av det som i andra kommuner räknas in i vanligt utvecklingsarbete.

Vad har hänt som inte hänt i varje annan kommun under fyra år? Inte ens det lagstadgade grundarbetet med styrdokument för planering är avklarat.
Det hade Johan Persson haft möjlighet att bemöta,om han inte ställt in arbetsutskott,kommunstyrelse och därmed bidra till att ställa in kommunfullmäktige.
Men Johan Persson gör sig bäst när han får komma till tals, utan motfrågor, i media.
Och det får han oftast i Kalmar.