måndag, april 29, 2013

Ny tillväxtpolitik i Kalmar.

Idag har kommunfullmäktige fattat ett märkligt beslut. Den nya majoriteten där Anders Andersson Centerpartiet nu blivit kommunbolagets ordförande har strukit stycket att de kommunala bolagen ska vara självbärande. Det var centerpartiets bidrag till näringslivspolitiken i Kalmar!

När jag ifrågasatte detta försvarade Anders Andersson åtgärden med att de nu hade en koncern där man flyttade pengar . Självklart kan man göra detta vid speciella tillfällen i en koncernbildning, men det budskap man lämnar till dotterbolagen blir väldigt märklig.
Folkpartiet lämnade ett tillägg där vi menar att företagen ska vara självbärande. Alltså inga löpande tillskott, men vi medger därmed att det tillfälligtvis kan ske överföringar. Men aldrig löpande.
Då måste verksamheten omprövas.

Johan Persson som också är kommunstyrelsens ordförande förenas med Anders Andersson och oss andra i arbetsutskottet. Alltså samma människor men A.A. är nu också arbetsutskottets ordförande.
JP verkade lite mer kluven och sa att det var klart att bolagen ska vara självbärande!? Men även om man inte är så noga att följa riöktlinjer och liknande, är det ändå de som gäller.

Är detta den nya tillväxtpolitiken så kan vi verkligen misströsta, för det är ju ingen bra fortsättning efter det fallande företagsrankingen.  Företagen tycker ju ofta att kommunerna  är ute och verkar på deras marknad, och i Kalmar behöver inte företagen längre verka med samma regler på denna marknad, enligt nya ägardirektiven.

Lite förvånad är jag ändå att det var Anders Andersson som kämpade mest för att bolagen skulle slippa att stå under oket att vara självbärande. Man trodde ju att en centerpartist , som dessutom har en minister i näringsdepartementet skulle hålla sig på företagens sida. Då menar jag även de kommunala bolagen, för detta var en riktig björntjänst inför framtiden.

Räck upp en hand den som tror att Kalmar kommer att nå sina mål  när det gäller företagsklimatet.

fredag, april 26, 2013

Utmanarrätt , en dörröppnare!
Nu inser ju t.o.m. majoriteten att det är tomt i kommunens kassa. Skulle inte förvåna mig om de skjuter över budgeten till hösten för att flytta fokus från de egna tillkortakommandena till att lägga ansvaret på extra intäkter från regeringen.

Det är bara så enkelt att majoriteten levt över sina tillgångar och snart går det inte att sälja mer för att snygga till siffrorna. Sanningens minut kanske skjuts fram till hösten, men över valet 2014 går nog inte.

Lovade att återkomma till fallet i rankingen när det gäller Kalmars företagsklimat. Det hjälper ju inte särskilt mycket med en massa företagsbesök och projekt om man inte är beredd att förändra det som är orsaken till fallet.
Jag har tidigare pekat på de två viktigaste faktorerna som bidrar till attityder både inom kommunens verksamheter och i samhället i övrigt.
Dels för att de går att dessa faktorer går att förändra utan att skjuta ansvaret vidare till regeringen.
Faktorerna är skattetrycket och inställningen till att välkomna  entreprenörer i den egna kommunala  verksamheten.
Båda dessa faktorer är politiska och när jag ser att man med en Kalmarmodell sätter upp en rad hinder innan man ens prövat Lagen om Valfrihet så förstår man att Kalmar har långt till förändring.
Men vi har ju prövat olika förslag i kommunen och ibland förskjuter vi ju positionerna lite åt det liberala hållet. Med myrsteg, men ändå framåt! Därför lade vi förslaget om utmanarrätten som, rätt använd kan vara en dörröppnare för bättre företagsklimat.
Nedan kan du se vårt förslag till utmaningsrätt som redan finns i ca 30 kommuner.


Motionen:

"Antar Kalmar utmaningen?Kalmar kommuns främsta uppgift är att ge kommuninvånarna service av bästa möjliga kvalité till så låga kostnader som möjligt. Det handlar om att vara sparsamma med skattebetalarnas pengar. En möjlighet att nå dit kan vara att ge privata företag, föreningar och anställda rätt att begära att kommunen upphandlar verksamhet i konkurrens, en så kallad utmaningsrätt.

Utmaningsrätt innebär att företag, föreningar och anställda som ser en möjlighet att bedriva kommunal verksamhet i alternativ regi ska få en chans att göra det genom en begäran att verksamheten upphandlas i konkurrens. Att konkurrensupphandlingar har stora fördelar, ur såväl kvalitets- som kostnadssynpunkt, är de flesta överens om.

Om ett företag, förening eller anställd ser en möjlighet att driva en specifik tjänst eller verksamhet billigare än kommunen men med samma kvalité skall den intresserade kunna begära att få tjänsten eller verksamheten upphandlad. Kommunen skall då inom en bestämd tidsperiod vara tvungen att genomföra en öppen anbudsupphandling av tjänsten eller verksamheten. Utmaningsrätten kan liknas vid medborgarförslag men där företag och anställda kan ge förslag på hur verksamhet kan förbättras. Utmaningsrätt finns i ett 30-tal kommuner idag däribland i t.ex. Kristianstad och Halmstad.

Kommunen skall alltid ha möjlighet att säga nej om det finns synnerliga skäl emot ett sådant förfarande. Kommunen ska även kunna välja att göra upphandlingen tillsammans med någon annan verksamhet, begära in anbud på hela eller delar av en verksamhet etc. Detta utifrån vad som anses lämpligt för att gynna till exempel kvalitetsutveckling men också ekonomi.

Myndighetsutövningar och strategiska ledningsfunktioner kan inte kunna bli föremål för utmaning. Verksamhet som redan är utlagd på entreprenad berörs icke av utmaning under pågående avtalsperiod.

Med anledning av ovanstående föreslår jag fullmäktige besluta

- att införa en så kallad utmaningsrätt i Kalmar kommun i enlighet med motionens intentioner

Inger Hilmansson

Folkpartiet liberalerna

tisdag, april 23, 2013

Berlin nästa!

Helt plötsligt kom jag inte in på min egen blogg, en märklig känsla.
vad har då hänt under tiden jag var utestängd?

 Ja , jag tyckte ju att socialdemokraternas kongress fick oförtjänt mycket mediabevakning, men tydligen var de inte helt nöjda för de har ju lyckats hålla igång diskussionen ganska friskt kring sitt val av partistyrelse.

Nu minns i alla fall inte jag vad de beslutade på S-kongressen, men det är ju inget jag behöver  grubbla över.

Hoppas att allt går i lås med nya flyglinjen och att den underlättar för våra företagare. Som privatperson är verkligen Berlin ett bra alternativ. Var där ett par gånger på sextitalet och först nu för två år sedan, och vilken kontrast! Underbart , jag åker gärna dit igen.

Johan Persson och jag har haft en liten debatt i Barometern om bl.a. utvecklingsfrågorna och man har där också haft en artikelserie om utvecklingen i Växjö och i Kalmar. Jag har verkligen fått bekräftat att handeln i centrala Kalmar lever under svåra omständigheter och det vill jag verkligen försöka förbättra. När det gäller företagsklimatet i Kalmar så är det tyvärr försämrat enligt Svenskt näringslivs ranking. Men detta hårda fall i rankingen återkommer jag till.

Idag kunde jag på arbetsutskottet konstatera att övriga ledamöter inte vill ha en folkomröstning angående Linneuniversitetets placering. I Folkpartiet var det stor majoritet för att erkänna att formella krav inte var uppfyllda men att vi ändå ska föreslå en folkomröstning av flera skäl som jag också återkommer till. Jag är ju ersättare i arbetsutskottet och får bara skriva en protokollsanteckning och den ska jag försöka skriva i morgon.

På kommande fullmäktige har vi väldigt få ärenden och jag kan gärna slå vad om att majoriteten samlar många tunga ärenden till junisammanträdet då vi också ska behandla den sista budgeten innan valet. Brist på planering och framförhållning?
Nej, snarare en önskan om att vi inte ska vara så debattsugna om vi riskerar att hålla på långt ut på kvällen.
Det känns bra att jag nu kunde fortsätta på min kära gamla blogg. det hade inte varit så kul att börja om på en ny. Jag var ju trots allt den politiker som startade bloggandet i Kalmar och då är det kul att ha kvar originalet. Men jag får nog snart byta bild, trots att jag tycker att Ångkvarnen och Riskvarnen är så fantastiska byggnader.

Synd bara att Kalmars vackraste havsutsikter är parkeringsplatser. Det är resultatet av att man här har varit sådana motståndare till parkeringshus. Det är ytterligare ett område där Kalmar inte hängt med i utvecklingen. Socialdemokraterna har tyvärr  inte tagit tillvara Kalmars förutsättningar som kuststad.


måndag, april 08, 2013

Våga konkurrera med kvalitet!

Det var inte bara jag som tyckte att socialdemokraterna fått en oproportionerlig uppmärksamhet i media. Söndagens "godmorgon världen" hade också noterat detta och försökte sig på en analys.
Jag tror att hela efterkrigstidens socialistiska maktmonopol  präglar både socialister och icke socialister. Detta präglar även media.

Att likt andra socialistiska länder ständigt matas med hur bra den egna välfärden är, och hur dåligt andra har det, höll ju fram tills vi blev en del av den europeiska gemenskapen.
Helt plötsligt jämfördes vi med andra länder som höll på att gå om oss, och socialdemokraterna tog då den lätta vägen .
De lät människor skylla vårt försämrade välstånd på EU.

Sanningen var att Sverige, som inte deltog i kriget mot nazismen, kunde bygga sin välfärd ostört, medan övriga europiska länder vårdade tusentals skadade och invalidiserade människor.
Deras kraft gick till att bygga upp sönderbombade hus och en raserad infrastruktur.
Samtidigt lockade vi  deras friska och bästa arbetskraft att arbeta med vår tillväxt i Sverige, där fabrikerna gick på högvarv utan konkurrens från de övriga länderna.

När övriga länder växte ifatt valde socialdemokraterna den lätta vägen.  Sverige devalverade istället för att konkurrera med hårt arbete.
Nu är vi med i EU och ska jämföra oss med både Europa och världen.
Men nu är det redan  andra länder som tar täten. Kina och Indien som många trodde skulle bli våra legoarbetare, levererar nu sin högutbildade
arbetskraft till våra företag. Här har Linnéuniversitetet och andra lärosäten sin största uppgift.

Jag hoppas att allt fler företrädare för den högre utbildningen inser att även svenska lärosäten måste konkurrera med kvalitet. Men också där finns de som ännu inte lämnat det sextiotal och den skyddade verkstad som Sverige var.
 För en liberal  är motmedlet mer bildning och kunskap och  fler fritt tänkande människor.

fredag, april 05, 2013

VAD ÄR SKILLNADEN?


Socialdemokraterna har i alla fall lyckats med en sak under denna kongress. Vartenda program handlar om denna kongress.
De har dompterat media fullständigt och allt har handlat om HUR det skulle bli med vinsterna i välfärden. Vad blev det då av detta omstridda förslag? Jo det blev en tummetott. Vad är det för nytt med att vinsterna inte ska vara styrande för välfärden?

Det är väl just det som var avsikten med Lagen om Valfrihet som Alliansen infört. LOV innebär just att vi konkurrerar med kvalitet istället för med priset.

Sen börjar jag åter att fundera över var socialdemokraterna ska dra gränsen. Jag har sedan 70-talet jobbat som narkossjuksköterska  med sjuka människor och alla dyra material vi använder under en operation tillverkas ju av företag som måste gå med vinst för att finnas kvar. Alla tävlar om att vara bäst och motsvara behoven.

Allt detta material och alla dessa mediciner till en narkos och en operation köper vi med skattepengar och hur ska sossarna bemästra dessa vinstintressen om företagen inte ska få gå med vinst?

Om de som nu fått till stånd denna skenbara förändring kommer till makten kanske alla företag ska förstatligas och tullar införas igen. Det finns ju faktiskt de som längtar tillbaka till den "trygga tiden" då vi bara behövde lyssna på en TV-kanal och där faktiskt polisen jagade den som startade en privat radiokanal. En radiokanal och ett budskap!
Lite skrämmande  just nu...

tisdag, april 02, 2013

kan Moskva fixa ett konstcafé?

Nu har 1 april passerat och vad jag vet har jag inte blivit lurad . Tydligen var det ett skämt att Konstmuseet skulle flytta till Moskva, men man vet aldrig.
Såg i veckan att sagda konstmuseeum gärna vill se ett samarbete med någon restaurang i närheten.
Det är ju lite av en skandal att restaurang Byttan som ligger vägg i vägg med konstmuseet inte klarar av att ha ett anständigt öppethållande. Vi kan inte ha en restaurang i stans bästa läge som är stängd i princip jämt.

När jag skrev en interpellation om detta var både Byttan och Konstmuseets företrädare så ...... att de skrev brev till Johan Persson om hur BRA samarbetet dem emellan fungerade. Dessa brev var han inte sen att skicka med i svaret till mig .
Det var dock ett spel för gallerierna och öppethållandet varade över det kommunfullmäktige då interpellationen skulle besvaras. Sen fanns det inget café igen.

Nu söker konstmuseet samarbetspartner och det gör de rätt i. Ännu bättre vore om de krävde av kommunen att leva upp till avtalet med Byttan om det samarbete med konstmuseet som de skrivit på.
Men betalar bara Moskva tillräckligt mycket så........