söndag, juni 28, 2009

Löften i repris i Almedalen

Lyssnar just nu på Lars Ohly som ännu inte överraskat med något.
Han är märkbart stärkt av den gisslansituation han försatt socialdemokratin i. Han ska se till att en ny regering också byter politik men kan samtidigt inte skrämma bort alla skeptiker med sin verkliga vilja att staten ska ta över banker och annat som har koll på "kapitalet".
Om de vinner valet ska de uppfylla alla löften som de inte uppfyllde under alla år de haft makten tidigare. Många utav dagens problem har de ju själva skapat förutsättningarna för!

Men Ohly tog fram sedelpressen och lovade mera stöd, mera investeringar och mera pengar till kommuner och landsting. Han har redan lämnat tankarna på att hålla utgiftstaket, trots att det var ett villkor för samarbete med S. Mona Sahlin håller på utgiftstaket, men hon har istället lyft det några mil upp bland molnen.

Att nya pengar till kommuner och landsting ska komma från privata företag trodde jag att även
socialister visste. Att tro att man kan öka inkomsterna i kommunen genom fler anställda är som att lyfta sig själv i håret. Annars gjorde han någon koppling till en för mig okänd"hästskitsteori".

Kanske något de lärt sig under alla deras kurser i att sprida dynga.

tisdag, juni 23, 2009

Underbart är kort!

Så fort midsommarfirandet är över! Man längtar och ser fram emot det och alla har sitt beting inför midsommar afton. Årets firande var inget undantag och vi flyttade bord undan regnvädret som så många gånger förr.

Det är nästan ett normaltillstånd att flytta bord, liksom att invänta regnuppehållet innan vi kan gå till dansen och lekarna. Finns det något mera traditionsbundet än dansen kring midsommarstången? För en nysvensk måste detta spektakel te sig helt obegripligt. Små grodorna är ju helt omöjligt att beskriva eller förklara.

Några midsommarfirare vid dansen träffar man bara denna enda gång om året och efter många år har nya generationer tillkommit. Nya små barn som år efter år bjuds in till denna rit och sen tar den lika självklar som vi.
"Så göra vi när vi tvättar våra kläder" är ju rena förfalskningen av verkligheten, som vi år efter år tvingar på våra stackars barn. Verkligen upprörande, och ett hittills orört område för forskare och barnombudsmän!
Regnet uteblev under hela dansen och både unga och gamla blir lika vilda när lekarna börjar.
Här får föräldrarna släppa loss totalt och barnen lär sig normer som bara gäller denna enda dag på året. Vi avslutade som vanligt med långdans och raketen och vem skulle våga ändra på det?

Nu är den härliga midsommahelgen över, men en fest var kvar.
I går träffades Alliansen i kommunen i Ragnabo och knöt ihop säcken efter intensiva budgetveckor. Det var kul att träffas utan dagordning. Liksom i budgetarbetet hade alla bidragit med sin del och festen blev väldigt lyckad! Vi hade till skillnad från midsommarafton, en välvillig sol som lyste från en klarblå himmel. Kanske en ny tradition har inletts?

Men vardagen tränger sig på och det finns många frågor som måste besvaras....
Medborgare som ställer helt berättigade frågor om beslutsunderlag m.m. Några samråd ska också besvaras under sommaren, men utan sammanträden och övriga handlingar att läsa, kommer jag att fram till augusti, nästan bara läsa lättlästa böcker på min fritid. Det blir säkerligen inte heller så många blogginlägg heller.

Jag svarar dock alltid på mina mail även om det kanske blir med någon dags fördröjning.

torsdag, juni 18, 2009

när det omöjliga blir möjligt!

Det går att påverka. En solskenshistoria inför midsommar.
4maj i år hade vi ett ärende om försäljning av Månstenen 4 i Oxhagen.
Eftersom cyklisterna levde farligt och en ny cykelväg var utlovad sen länge
(vid tidigare försäljning) försökte jag få till stånd en cykelväg denna gång. Fast jag inte hade något emot försäljningen gick hela debatten ut på att jag ville stoppa bygget. T.o.m. tidningen lystrade till majoritetens påhopp på mitt förslag om cykelväg. Man skickade dessutom iväg en tjänsteman att ta reda på hur långt man hunnit med cykelvägen. ”Svaret blev att den är på gång ”. Vilket den inte var jag sen kollade. På Gatu-och Parkförvaltningen hade man i sin tidsram i bästa fall cykelväg på gång i december när upphandling kunde vara klar. Pengar saknades också.
Men fortsättning följer…

Utdrag ur protokollet:
”Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att tillstyrka förslaget om försäljning av Månstenen 4 i Oxhagen till Hansa Bygg AB och att avstyrka Inger Hilmanssons tilläggsförslag.
_______________
Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta:
Kommunstyrelsen får sälja fastigheten Månstenen 4 på 2.910 kva-dratmeter till Hansa Bygg AB (556520-6660) för 1.400.000 kronor (anläggningsavgift för vatten och avlopp tillkommer).
Reservation Inger Hilmansson (FP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut att avstyrka hennes tilläggsförslag om att ”en ny cykelväg skall fär-digställas omgående och vara påbörjad innan byggnation av Mån-stenen 4 påbörjas och den gamla cykelvägen/banvallen rivs upp.”

När ärendet fortsätter i Kommunfullmäktige hade jag lämnat ett tilläggsförslag som FP begärde votering på. Till saken hör att vi denna gång provade ett voteringssystem som FP har föreslagit i en motion för länge sen. Vi testade systemet, och vi vann, det har jag redan berättat om. Från att ha varit ensam i kommunstyrelsen, röstade nu 39 ledamöter av 61 för förslaget!
Det blev ett tillägg om att en prioriterad tidplan ska tas fram för en cykelväg.

Men vad händer nu!
Nu helt plötsligt har man hittat både tid och resurser att bygga denna cykelväg på Gata-Park! Cykelvägen byggs för fullt och jag tror vi ska tacka både Folkpartiet, voteringssystemet och personalen för att det hände något.
Det går att prioritera!!!
Det till synes omöjliga blev helt plötsligt möjligt!

Precis nu skiner solen igenom molnen!
Glad midsommar!

onsdag, juni 17, 2009

Inrätta en kriskommission, Sahlin!

Inte undra på att tonläget är så högt hos socialdemokraterna både på lokal nivå och på riksnivå!
De är ju desperata, och med all rätt!
Det kan verkligen svänga fort i politiken och vi har nog med att värja oss från alla hugg i ryggen från Östrans ledarsida. Man ska verkligen ta det de skriver där med en hel skopa salt!
Är det också desperation, eller order uppifrån?

DN idag:

”Socialdemokraternas utveckling är häpnadsväckande och en tydlig signal på ett parti i djup kris i storstäderna. Medlemmar och förtroendevalda vakna upp och sluta hoppas på att en dramatiskt sämre arbetsmarknad automatiskt skall ge partiet valsegern 2010”. Det skriver HANS DAHLGREN, tidigare chef för socialdemokraternas politiska stöd i riksdagen.

Nej, jag tror inte att svenska folket skulle börja ropa efter socialdemokraterna även om krisen blev djupare.
Däremot kan ju dåliga opinionssiffror sätta fart på Hyresgästförening, LO och alla andra förtäckta stödorganisationer och de är många.
Inte för att de bryr sig om arbetarna, men de är ju väldigt måna om att behålla sina egna möjligheter att styra människors liv. Det är ju något de har väldigt mycket gemensamt med socialisterna.

Både socialdemokrater och liberaler slogs en gång i tiden för det egna ägandet, bostadsrätten bl.a.Liberaler slogs en gång för den svenska modellen där arbetsgivare och arbetstagare enades om tagen.Tyvärr har socialisterna gjort politik av den egenmakten och vill nu istället förhindra människors egenmakt i samma institutioner. Nu

Vi liberaler tycker fortfarande det är bra att människor är självständiga och organiserar sig om de vill och skaffar sig eget inflytande. Vi är dock noga med att som parti stå fria från beroende av intresseorganisationer.

tisdag, juni 16, 2009

Tydlig skiljelinje i våra alternativ!

Gårdagens budgetmöte visade en tydlig skiljelinje mellan Alliansen och Vänstermajoriteten.
På grund av mer än 10 år av försummade finanser, fanns det i princip bara 5 miljoner att fördela när alla myndighetskrav och demografiska hänsyn var justerade. Detta efter en skattehöjning och 3 procent akut sparande i alla nämnder.

Dessa gav vänstermajoriteten till samhällsbyggnadskontoret för att fördubbla antalet detaljplaner.
Detta trots att man inom Budget i Balans arbetet omorganiserat i rationaliseringssyfte och skapat en fysisk planering där prioritering är ledordet. Att ge ytterligare pengar in i organisationen visar att man inte själva tror att omorganisationen ger någon effekt.
Vitsen var ju att jobba smartare och effektivare. Det som saknas är enligt initierade
grundarbetet med en översiktsplan, tidig dialog med de berörda och tydlig politiksk prioritering när nya förslag kommer in.

Annars lägger de tonvikten på utomkommunala frågor som ska lösas och hur bra vi (politikerna?) måste bli på marknadsföring och besöksnäring.
Det är ju siffror som gärna stiger ändå när kronan är svag och Kalmar som har Öland som granne har verkligen en potential. Frågan är om vi politiker också ska ta över nöjesbranchen.


Alliansen gick fram med en egen ekonomisk inriktning där vi satsar pengarna på skola, elevhälsa och rehabilitering m.m. mjuka värden. Vi sparar på projektverksamheten och nöjesbranchen.

Kalmar ska vara en bra kommun att bo och leva i!
Det är inga stora pengar men för de människor som berörs är det kanske livsavgörande.
Det är inte så lätt att sälja in långsiktiga projekt när Johan Persson kör sina säljargument med hela Destinaton Kalmars marknadsföring i ryggen. Men det är i tider när det finns små summor att fördela som skillnaderna i politiken märks som mest.

Jag återkommer om budgeten senare......

onsdag, juni 10, 2009

sjung om studentens lyckliga dar....

Socialförvaltningen planerar ett boende för 6 personer vid Dokumentvägen i Smedby.
Detta behov av boende är ju inget nytt påkommet behov, men trots att kommunen säger sig vilja ha en dialog med medborgarna, finns här mycket att förbättra. Inte ens vi politiker är informerade.

Nu, efter klagomål från boende kommer det en inbjudan till information och vad väljer man för dagar?
Fredag kl. 18 00 Högalids Folkhögskola för de boende i Smedby. Jag hoppas verkligen att det kommer många trots att man valt en fredag med kort varsel.
Måndag kl. 18 00 är sakägarna inbjudna och det är ganska ofta som det är sådana möten samtidigt som fullmäktige har sammanträden. Och så undrar besökarna , med rätta, varför det inte kommer några kommunpolitiker. Dessutom vet vi sällan om dessa möten, trots att vi bett om att få information när det är möten för allmänheten.

För om vi kan så är det värdefullt att någon från det egna partiet kan vara med och lyssna in vilken information som ges och vilka frågor som diskuteras. Vi är ju allmänhetens öra och mun när besluten ska fattas.

Här utanför hör jag nu studenterna sjunger när de nu går mot en oviss men i de flesta fall underbar framtid som vuxna medborgare. Men några har redan känt på utanförskapet och känner sig denna dag dubbelt utanför.
Det är dessa barn vi ska hjälpa tidigt i grundskolan. Samtidigt som vi ska uppmuntra begåvade barn! Alla måste få växa utifrån sina förutsättningar. Men det är barn i behov av extra stöd som behöver få del av skattepengarna, när ekonomin i kommunen är svag. Ingen ska behöva hamna i ett boende med andra som ingen vill ha till granne.

Är beroende en sjukdom? Vad gör vi med andra sjuka människor oavsett om det är en till synes obotlig sjukdom eller ej? Jag vet för jag är sjuksköterska. Vad är målet med förflyttningen? Jag har inte sett något bakgrundsmaterial eller utvärdering av befintlig verksamhet ännu, men jag hoppas att det klarnar på fredag.


.

tisdag, juni 09, 2009

Valresultatet värmer än!

Här tjatar media om att vi är så dåliga på att locka människor till EU-valet, och sen kör de rallarsvingar, när man verkligen försöker ta nya tag. Som Östran idag. Usch!
Vi inom FP har slitit med både politik och valrörelse och försöker både sköta våra uppdrag och möta människor på olika sätt. Vi har "Kalmar.kan.nu "där alla kan gå in och ge oss tips och vi står på stan på lördan ibland för att svara på frågor, och mycket mer. Stadsparken är ett av alla arrangemang som vi haft varje höst där vi mixar musik och politik för att locka en ny publik.
Nu valde vi juni.

Att det regnade av och till hela dagen var otur, men jag är stolt över alla som trotsade den bitande kylan och lyssnade till Nina Larsson, Björn Brändewall och mig som försökte så gott det gick. Musiken värmde oss alla och vi tyckte nog inte att det var så misslyckat ändå som Östran idag försöker ge ett sken utav.
Valresultatet visar ju också att trägen vinner. Om det var åtta som kom och lyssnade och fyra som valde FP så visar det kanske att många bäckar små gör den stora å som vi fixade!

Det är ju lätt att sitta i värmen på redaktionen och skriva fyndiga kommentarer, men vi ÖKADE i alla fall mest i valet!
Och vi är både glada och varma igen!

söndag, juni 07, 2009

3 mandat till Folkpartiet liberalerna!

Marit har gjort det igen! 13,6 % till FP och ett mandat till, är med all säkerhet en Mariteffekt, men också ett erkännande till det positiva EU-engagemanget. Folkpartiet har stått rakt med tydlig kurs i EU-frågorna, och det har gett utdelning. Det har gjort det lätt för oss i valarbetet, att vi har hållit fast vid samma linje i europapolitiken. Vi har ju också haft duktiga lokala valarbetare i partiet, med vår egen kandidat Björn Brändewall i spetsen.

Vi hade i kväll gemensam valvaka i alliansen och det är viktigt, vilket också Jan Björklund framhöll, att alla i alliansen behöll sina mandat och att alliansen tillsammans blev större än socialisterna.
Detta ger verkligen mersmak inför valet nästa år!
I kvällens resultat hade socialdemokraterna i Kalmar kommun minskat, för att inte tala om vänstern, som rasat.
Piratpartiet är kometen denna gång och det är en viktig väckarklocka. I nästa val kommer detta parti att granskas på samma vis som junilistan nu gjort med känt resultat.

Nu får vi lov att känna efter hur trötta vi faktiskt är, men bara en stund, för i morgon (eller idag) är det en ny dag och då är det sammanträde i kommunstyrelse. Då är det inledning på budgetdebatten som vi fortsätter nästa måndag i kommunfullmäktige. Men 13,6 och ett bättre valdeltagande än förra valet tror jag man kan sova gott med.

torsdag, juni 04, 2009

Ur askan in i elden med Marita i EU!

Stackars Marita Ulvskog som måste acceptera samma villkor som alla andra. Uppmuntrande, tycker jag, att det inte gick att få gräddfil i EU på samma vis som hon tydligen vant sig vid inom sitt eget parti.

Annars blir man ju bara bedrövad över att hon vill ta jordbrukssubventionerna inom EU och göra ett stort europa- AMS för dessa miljarder.
Man vill ju helst glömma socialdemokraternas arbetsmarknadspolitik som myntade begreppet jobblös tillväxt. Samtidigt var både sjuktalen och socialbidragen jättehöga.
Att tillämpa socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik på EU- nivå vore verkligen att gå ifrån askan och rakt in i elden!

Jordbrukspengarna ska tillbaka till länderna, och till en del användas för verkliga EU-frågor.

tisdag, juni 02, 2009

Musik och politik i Kalmar stadspark!

I morgon 3 juni har folkpartiet liberalerna sin årliga mix med musik och politik
i Kalmars vackra stadspark kl 18 00.
Nina Larsson,riksdagsledamot och ledamot i trafikutskottet är vår gäst i år.
Nina är också med i Folkpartiets partistyrelse och kan svara på dina frågor om vår rikspolitik.
Björn Brändewall är vår EU- kandidat och kommer också att finnas till hands för frågor.
Vår första gäst i stadsparken var Birgit Friggebo, och sedan har vi haft de flesta "topparna" här.
Om de inte var toppar när de var här har de blivit toppar sen, så vi har verkligen prickat rätt genom åren! Vem vet vad som väntar Nina när hon varit här.

The Cat´s har vi nu haft som band de senaste åren och de har utlovat fullt ös
även i morgon. Det ser jag verkligen fram emot!
Mycket välkomna till en musikkväll med lite politik i Kalmar stadspark!