tisdag, december 29, 2009

jobbar för ett Gott Nytt 2010!

Rapporterna har varit många genom åren om det hedersrelaterade våldet. Bara beteckningen ”hedersrelaterat” leder ju tanken helt fel, tycker jag . Ända sedan Fadimes död har vi gång på gång förfasats över ”hur det kunde hända”. Igen och igen. Det är illa nog när det händer i andra länder, men här i Sverige måste attityden till övergrepp och våld inom familjen förändras. Vi måste våga skrapa på ytan och se igenom fasaden. Julen betyder inte glädje och vila för alla.

Det är få män som döms för våld inom den egna familjen, men när det gäller ”hedersmord” är hela barnets nätverk medbrottslingar, eftersom de förringar brottet som ”tradition” eller ”kulturellt”.

Det är därför bra att alliansregeringen nu sätter blickarna på dessa brott och med 36 miljoner och uppdrag till länsstyrelsen arbeta mot just hedersrelaterat våld och förtryck. Dagens beslut ingår som en del av regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Sammanlagt omfattar handlingsplanen drygt 900 miljoner kronor under mandatperioden.

För Kalmar läns del handlar det om 600 000 extra för främst förebyggande arbete.
Redan nu finns ju regler för omhändertagande vid uppdagat hot och våld, men dessa pengar kommer ju att utvärderas så väl som allt annat, och helst vill vi se att mer kunskap och fungerande stöd någon gång ska ge effekt.
Kalmar kommun fick ju dessutom mer än 4 miljoner till jämställdhetsarbete och ögonöppnare för det gäller att våga se det man inte vill se…

Men jag tror på de små, men viktiga stegen för ett bättre samhälle och en värld i frihet och gemenskap, så därför vågar jag också önska ett Gott Nytt 2010!

måndag, december 28, 2009

Rättvisemärkt?

En partikompis stack idag till mig en skattelista som Dagens industri tagit fram. Han hade lagt kommunerna med de lägsta skatterna överst och jag letade efter Kalmar.
Första sidan började på 17 .12 kronor i skatt på varje hundralapp och det var Solnas invånare som får behålla mest av sin lön. Jag bläddrar...

Var är Kalmar ?
Jag bläddrar och bläddrar….. Halmstad ligger på 59 plats från toppen men höjer med
75 öre så att de nu hamnar runt en medelskatt. Medelskatt har Kungsbacka och Övertorneå med 21.53 . Jag bläddrar förbi sidor med kommuner i vårt län som Mönsterås, Mörbylånga och Högsby, men var är Kalmar?

Av 288 kommuner hamnar Kalmar på 199:e plats med 22.22 strax över Jokkmokk och Älvsbyn med 22.23 i skatt. 199:e plats! Vad får invånarna i kalmar som man inte får i de andra kommunerna? Den som tjänar mera betalar ju även statlig skatt men 22.22 på en hundralapp jämfört med 17.12 gör skillnad för den som inte tjänar så mycket.

Vi ska verkligen glädjas åt bra resultat, men för trovärdighetens skull och för en rättvis omvärldsbild bör nog Kalmars invånare få del av fler än de listor där kommunen jämförs på ett fördelaktigt sätt med andra.

För visst ville man vara rättvisemärkt?

tisdag, december 22, 2009

Dålig planering eller taktik?

Nu är årets sista kommunfullmäktige avklarat och trots att man själva i fullmäktiges presidie uttalat att budgetfullmäktige ska hållas rena från andra beslut, så lyckades man inte denna gången heller. Ändringar i budget med 51 ändringsförslag från majoriteten var ärende 17 i en föredragningslista med 20 beslutsärenden.

Fanns det en önskan hos majoriteten att media hade tröttnat då?

10 av dessa hade beslutats så sent som på kommunstyrelsen förra måndagen. Dålig planering eller taktik? Ingen vet, men visst var alla ordentligt trötta när budgetdebatten skulle börja. sammanträdet började kl. 17 00 och pågick till 22 15 med paus för en god skinkmacka vid 18 30. Det gäller sen att ha laddat med godis för en lång kväll!

Jag återkommer med ett anmärkningsvärt ändringsförslag i sista minuten från Johan Persson angående ett förslag om arbetet med två nya brandstationer.
(När jag ofta kritiserar den dåliga planeringen så är det alltså politikerna som styr, som jag kritiserar. Det är helt och hållet de som bestämmer tidsplanerna för de beslutsärenden som kommer. Naturligtvis är det tjänstemännen som talar om vilka kontrollstationer som krävs och vilken tid som behöver beräknas. Men det är kommunikationen och viljan hos majoriteten som avgör om vi har tid att diskutera ett förslag eller ej.)Nu blev det en liten utvikning men jag lade en protokollsanteckning som jag återkommer till.

Jag fick ändå igenom ett viktigt förtydligande till beslutet om planprogram för
Tjärhovet. Förvånande blev det viktigare än jag trodde, eftersom det plötsligt framkom olika meningar om vilket alternativ som skulle förordas.

Det kommer att vara öppet för allmänheten fram till cafeét och dessutom har hamnen tillgodosett, speciellt ornitologernas önskemål, genom att öppna upp så långt det är möjligt utan att tumma på säkerheten.
För det är just strängare krav för säkerheten och att skydda allmänheten som ligger till grund för en ny detaljplan.

Här är FP:s beslutsformulering, som alltså fick stöd av en stor majoritet.

"Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsnämndens förslag till planprogram för Tjärhovet som underlag för den fortsatta planeringen. Planprogrammet har upprättats efter krav på utökat sjöfartsskydd för programområdet. Kommunfullmäktige uttalar sitt stöd för Samhällsbyggnadsnämndens slutsats att förorda alternativ 2 inför
framtida / kommande detaljplanearbete."

söndag, december 20, 2009

Verkligheten kom ifatt...

Sanningens minut kom för SAAB. Alla är delaktiga när ett företag som bara gjort vinst en gång på 20 år inte orkat med att förnya sig eller anpassa sin verksamhet. Det är ju en hemsk jul för många anställda i Trollhättan men klumpiga uttalanden av enstaka aktörer förändrar inte grundförutsättningarna. Mona Sahlin låter som ett eko från forna dagar. Vad har hon tillfört denna debatten?

Man undrar ju också vad LO har gjort under hela den här tiden? Det enda som märkts är när de ropat på olika regeringar som styrt, och som skulle skjuta till skattepengar.
Sist fick vi i Kalmar län väg E22 struken från nationella framtidssatsningar för att Trollhättan skulle få ett krispaket av den socialdemokatiska regeringen.

LO har ett stort ansvar för att föra en saklig dialog i sådana lägen.SAAB sålde ju inte de volymer som en tillverkare kan gå runt på och att då sätta in en statlig respirator hade bara förlängt lidandet. Men ur de flesta kriser föds det nya företag, och jag är övertygad om att det även blir så i Trollhättan.

Det gäller bara att våga pröva en ny medicin. I näringslivet finns det dock inte några läkemedelsprövningar som i sjukvården. Det är därför vi ska respektera de som sätter sina pengar i risk för att starta nya företag eller investera i befintliga.
Jag kan därför glädjas med dem när de tjänar lite pengar.

Men de rödgröna vill i stället höja skatterna och det ska ske med bl.a. förhöjd förmögenhetsskatt i spannet 17 - 47 miljarder, beroende på parti, första året efter ett regeringsskifte.
Östros är dock så generös att han tänker föra en dialog med näringslivet om på vilket sätt de ska ta skatten ifrån företagarna.

Med vetskap om hur det gått vid tidigare dialoger med socialdemokraterna, kan väl inte näringslivet göra vågen precis....

torsdag, december 17, 2009

PRIORITERING

Jag har ju ibland kritiserat majoriteten I Kalmar för att inte kunna prioritera, när de drar någon procent tvärsöver i besparing. En skattehöjning är ju också en enkel väg, när man inte kan enas mellan de styrande partierna.

Nu måste jag dock tillstå att jag såg en tydlig prioritering när jag gick in till centrum idag på morgonen.

Utanför Fredriksskans pulsade bitvis människor fram i snöhalka och blåst på Gång - och Cykelbanan. Ett barn (kanske på väg till skolan) med en vuxen hade tydliga svårigheter. Det efterlängtade snöfallet fortsatte, men inte en vägskrapa i sikte.

Inne på Fredriksskans träningsplaner däremot,körde maskinerna fram och åter i stålkastarljusets sken.Om någon tänkt spela fotboll idag,kanske fysträning i snön skulle kunna ersätta den träningen och människors möjlighet att ta sig till jobbet komma i första hand! Ingen arbetslinje här, inte! En mycket tydlig prioritering.

tisdag, december 15, 2009

Come back i Kalmarsalen!

Det är få, men skiftande antal kommuner som deltar i Medborgarundersökning, och man har också ändrat frågorna mellan åren, vilket påverkar möjligheterna att jämföra. Endast 455 av 1000 har svarat och minskat för varje år, vilket informationschefen också understryker.
Medborgarnas påverkansmöjligheter som upplevdes som dåliga redan tidigare, har inte förbättrats ett dugg.

Det kan man förstå med den inställning till debatt som många socialdemokrater visar. Man kallar de som har en annan syn på hur samhället ska utvecklas, för utvecklingsfientliga och bakåtsträvare. Sånt smittar av sig även i de kommunala verksamheterna.

Nu framkom det på senaste kommunstyrelsen att majoriteten vill bjuda in till ett informationsmöte i Kalmarsalen angående Linnéuniversitetet. Första gången majoriteten bjöd in till Kalmarsalen var valåret 2006 i samband med Fanerduns etablering, och den hallelujastämningen kanske kan frammanas ännu en gång! Nu inleds Valåret 2010 och tre år utan insyn för invånarna, ska kompenseras!

fredag, december 11, 2009

Alla ska med - mot monopolet!

Kalmar kommun ser ut att vandra raka vägen in i vänsterfållan. Vi har vid två tillfällen, och senast i veckan diskuterat med kommunala bolaget Kalmar Vatten och Renhållning AB angående konkurrens på den privata marknaden.
När jag ställde lite frågor som man inte kunde svara på skyndade majoriteten upphetsat till undsättning och det kändes bara inte meningsfullt att fortsätta. Frågorna får förbli obesvarade.

Man lägger sig lite över priset på marknaden, för att inte konkurrera ut näringslivet, men det är ju inte heller bra, för då håller kanske kommunen uppe en viss prisnivå.Men det är reflektion bara.
Vi har ju anklagat Kalmarhem tidigare för att vara kostnadsdrivande, eftersom det kommunala bolaget är hyresledande och vi har ett högt kostnadsläge i Kalmar.

Som om inte det var nog har Vänstern fått bifall av sina majoritetskompisar på en partimotion där man beslutar att man inte ska konkurrensutsätta städverksamheten. Det är ju jättefarligt att jämföra sig med andra!

Och som om inte det var nog har kommunalförbundet KSRR tänkt starta second hand från återvinningsstationen. Om de ideeella verksamheterna ville, så hade de fått bemanna denna konkurrerande verksamhet mot lite ersättning.Så ädelt!

Kalmar Vatten har en socialdemokratisk ordförande och KSRR har en miljöpartistisk ordförande så nu fick alla majoritetspartierna vara med och dra sitt strå till monopolstacken.

Måtte regeringens förändring i konkurrenslagen skydda oss invånare och näringsliv för denna socialistiska framfart i Kalmar! Monopol eller Fritt val? Valet avgör!

onsdag, december 09, 2009

Tid är pengar!

Det var en livlig debatt igår på arbetsutskottet, och man undrar ju vad det är man vill ha för ett nytt universitet egentligen. Ena stunden är det en byggnad, andra stunden kan det vara flera. Sen slängde S och M ut ett bete om att i princip ingenting var klart och ALLT ska belysas längre fram. Har vi hört den förut?
Ingen högg på betet, tror jag, men efter beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige är det nya tag. Rouletten snurrar igen!

51 ändringar i budget plus en mängd uppdrag och uttalande. Ganska kul att se hur man ansträngt sig för att låta lite ommöbleringar i en budget verka som en "satsning".

Ett förslag att glädja sig åt är ändå de kvalitetslöften man nu föreslår. Dessa löften har man kommit fram till efter ett arbete i arbetsgrupper för att hålla care of Kalmar levande (pinglan minns vi).
I Alliansens budgetförslag för 2010 ville vi införa kvalitetsgarantier för samtliga verksamhetsområden.Men vi fick då inget gehör av S,V och MP .

Nej en kommunal arbetsgrupp fick istället arbeta fram ett förslag som visar sig vara till intet förpliktigande. Många anställda klagar över alla möten och några hade man kunnat spara om man läst Alliansens tidigare budgetförslag om kvalitetsgarantier.
Tid är pengar!
Vänstermajoriteten håller som vanligt alla nödutgångar öppna genom att införa
"kvalitetslöften" som förvaltningarna "på sikt" kan skriva egna detaljerade löften om.

måndag, december 07, 2009

satsa på kunskapstriangel !

I morgon ska vi ta ett beslut om "val av plats för Linnéuniversitetets stadsintegrerade campus i Kalmar".

I Kalmar kan inte universitetet vara mera stadsintegrerat än det är i dag. Och hur många lärosäten är mer stadsnära,sjönära och kommunikationsnära än Kalmars nuvarande Högskola? Kalmar kommun har byggt tre nya byggnader enbart för Högskolan. Två har de lämnat och har redan aviserat att det nyaste bygget, Högskolans toppmoderna bibliotek är för litet för framtida behov. Med så usel planering kan man undra hur väl underbyggda förslagen om ytterligare två nya byggnader vid Elevatorkajen och s.k. Ölandskajen är?

Eftersom väldigt få verkar intressera kalmarborna för verksamheten får jag väl skicka med lite info från Tobias Krantz,vår högskole - och forskningsminister.

här ett litet utdrag från hans brev till lärosätena om kunskapstriangeln:
"För snart två veckor sedan antog EU:s ministrar för högre utbildning slutsatser om den så kallade kunskapstriangeln, det vill säga samverkan mellan högre utbildning forskning och innovation. Dagen efter skickade jag även ut brev till landets universitets- och högskolerektorer där jag informerar om ministerrådets slutsatser och uppmanar dem att intensifiera arbetet med att stärka utbildningens och forskningens innovationskraft. För att arbetet med kunskapstriangeln ska få den trovärdighet och det genomslag som är nödvändigt krävs att den också genomsyrar medlemsländerna på nationell nivå. Det är därför viktigt att Sverige bildar föregångsland och visar vägen för övriga medlemsländer."

Universitet och högskolor ombeds rapportera in vilka insatser man redan idag gör o.s.v.
Säkert finns detta någonstans på Högskolans hemsida, men det man lyckats förmedla är, hur otroligt viktigt det är med lokaliseringen! Tänk om vi fick ett brandtal eller debattinlägg om hur viktigt det är att alla nu kraftsamlar kring kunskapstriangeln!

lördag, december 05, 2009

Miljöarbete i snigelfart!

I dagens tidning läser jag att det finns ett missnöje med miljöstationerna som KSRR felaktigt får ta emot eftersom upphandlingen gick till en annan. Den tillfrågade allmänheten verkar dock tycka att
det blivit bättre.

Det är bra att inte kommunala bolag eller kommunalförbund inte har monopol på verksamheten och det vore nyttigt om alltmer verksamhet konkurrensutsattes. Samma regler och kompetenskrav naturligtvis.

Man uppmanar människor att inte slänga glödlampor på miljöstationerna.
Under två mandatperioder med samma miljöpartist som ansvarig för miljöfrågorna i kalmar kommun, dessutom nu ordförande i KSRR, har jag väckt frågan om dessa glödlampor i kommunfullmäktige. Detta för att man sen många år vet, att det bara lämnas in en bråkdel på återvinningsstationerna.

Kan man, som med batterier, ha en speciell box för olika lampor på miljöstationerna? Behöver man ha en ordentlig information om saken?

Detta har jag fått olika besked om, men alltid med syftet att göra något åt saken.
Det här är ju vanligt kommunalt miljöarbete som borde kunna lösas. Ska jag behöva skriva en tredje interpellation som bara blir pinsamt för KSRR. Det är ju resultat vi vill se!

torsdag, december 03, 2009

Pinsamt annars?

Det gick ju fint att fixa en dagisplats till en liten flicka som har mamma och pappa på olika orter!

Det hade ju varit lite pinsamt annars, för idag fick vi i en debattartikel läsa om majoritetens ”satsningar”. Först höjde de skatten redan för detta året och lade extra besparingar ”och skaffade sig ett utrymme”, som de skriver. Fast de skriver förstås inte om extraskatten.

Vi får väl som vanligt bara en vecka att läsa in deras förslag, för vad de skriver i tidningen är ju bara en del av sanningen. Vi ska ju också granska var de tagit pengarna. Men det hade ju varit pinsamt om denna lilla flicka och hennes pappas dagisbekymmer fortfarande hade varit en negativ rubrik på första sidan. Tur för dem att det är valår!

onsdag, december 02, 2009

Demokrati enligt Kalmarmodellen?

Igår kunde vi läsa en debattartikel där kommunstyrelsens ordförande tillkännager att "Kalmar kommun"
nu ska häva markreservationen för Kärnhem.

Ja,trots att beslutet om avsiktsförklaring togs i kommunfullmäktige, så har nog ingen annan fått se det underlag som Johan Persson nu grundar sitt beslut på. Därför är det svårt att ha en åsikt i frågan, men att vi äntligen får bifall på vår motion om parkeringslösning låter ju positivt. Det blir väl med översiktsplanen som med andra viktiga styrdokument. De kommer säkert fram efter det att Johan Persson har fattat sitt beslut.

Vi har arbetsutskott varje vecka, senast igår, men än har vi varken fått se utredningen eller höra Kärnhems uppfattning, eller något förslag till beslut. Det låter ju flott när man skriver att man ska "föreslå kommunfullmäktige".
Det hade varit ännu bättre om underlaget för hans beslut hade varit tillgängligt för oss alla.

tisdag, december 01, 2009

Stort ärende - lite uppmärksamhet

Gårdagens kommunfullmäktige innehöll ett stort och tungt beslut om omsorgens delning. När vi startade resan med ändrad ansvarsfördelning ville socialdemokraterna, som är vanligt med stora förändringar, att det skulle gå i raketfart. Det är ju en omfattande förändring för socialnämnden som nu kraftigt ökar sin personalstab. S ville att det skulle genomföras snabbt och redan till årsskiftet 2008/ 2009 bl.a. för att inte oroa personalen. Jag och flera med mig, ville få svar på ganska många frågor och också ha någon form av konsekvensanalys för verksamheter och ekonomi på respektive förvaltning. Att veta lite mera tror jag också att personalen mår bäst av. Det krävde en noggrann utredning.

Det innebar mycket arbete för de som utredde ärendet, men det innebar att vi igår på kommunfullmäktige kunde ta beslut, och veta att alla frågor så här långt var besvarade. Det innebär självklart också att personalen hunnit förbereda sig på omorganisationen och är bättre rustade vid årsskiftet, när den nya organisationen träder i kraft 1 januari 2010. Det blev heller ingen debatt om oklarheter. Heder åt personalen som varit engagerade i detta arbete!

Målet med omorganisationen var att de behövande endast ska ha en ingång där all hjälp är samlad. Verksamheten ska rätta sig efter människorna och inte tvärtom.
Ett väl berett ärende som jag nu önskar lycka till att genomföra!

måndag, november 30, 2009

Hårt uppvaknande!

Måndag morgon med ett hårt uppvaknande för Schweiz och hela Europa.

Schweiz har som första land i världen röstat för att förbjuda minareter. Regeringen är chockad efter söndagens folkomröstning, därför att opinionsundersökningar visat ett annat resultat. De som vill röra om i grytan men som inte ser vidden av sin röst är säkert lika chockade. Ökad islamofobi i Schweiz, eller motrörelse som i Vellinge?. Vi får hoppas på det senare och på kvällen genomfördes demonstrationer mot utslaget av omröstningen.

Här hemma anklagar SD oss folkpartister för att vi godkände en markreservation av tre i centrala Kalmar. Jag gjorde det efter att strandpromenaden och kanten runt Systraströmmen undantagits i markreservationen. Snart kommer det en detaljplan att ta ställning till och då ska Sverigedemokraterna i fullmäktige få ta ansvar och motivera sitt beslut. Motiveringar och har inte varit deras bästa gren under den här mandatperioden. Deras livsluft är rädsla och allmänt missnöje.

Jag är inte avundsjuk på den utsträckta handen till MP.

fredag, november 27, 2009

Goda nyheter!

Det kommer nu rapporter om att det ser ljusare ut i ekonomin.
Arbetslösheten tror man stannar på 8,5 %, vilket är lägre än EU-snittet.
Arbetslösheten kommer att öka nästa år men förväntas hålla sig under EU-nivå.
Även budgetunderskottet hamnar under EU-nivå, trots att regeringen fört en expansiv politik för att hålla samhället igång. Det är viktigt för en högre tillväxt ger högre intäkter och högre pensioner för våra äldre invånare.
Våra pensionärer betalar ändå inte så hög skatt som de gjorde på socialdemokraternas och Göran Perssons tid.


I Dagens samhälle kan vi läsa att endast 17 kommuner höjer skatten för 2010.
Efter högkonjunkturen hade de flesta kommuner stabiliserat sin ekonomi så mycket att de genom prioriteringar låter sina invånare behålla den skattesänkning som Alliansregeringen gett dem.
Så inte i Kalmar!
Vänstermajoriteten i Kalmar skyndade sig att höja skatten redan förra året, medan de fortfarande kunde skylla på krisen. Flera kommuner har nu dragit tillbaka sina planer på skattehöjning och tre kommuner sänker skatten.
En kommun sänker skatten som kompensation till de väntade höjda VA- taxorna.
Det skulle väl aldrig vänstermajoriteten i Kalmar komma på! De har ju redan aviserat om ökade kostnader inför decemberbudgeten.


Cecilia Malmström har fått en tung portfölj i kommissionen.
Kommissionens ordförande José Manuel Barroso har Bryssel presenterat ansvarsfördelningen i den nya EU-kommissionen. Cecilia Malmström föreslås ansvara för frågor som rör EU:s polissamarbete, gränskontroll, säkerhetsfrågor samt asyl och migration. Ännu är det några ytterligare skärseldar hon ska igenom, och då är nog utfrågningen i Parlamentet den viktigaste.

Laila Naraghi hade (dagens Östran) hellre sett en socialdemokrat på posten och räknar upp en handfull socialdemokrater. Men hon inser också att ingen av dessa kunde slå Cecilia Malmström i kompetens och erfarenhet från EU:s institutioner. Cecilia har alltid stått upp för mänskliga rättigheter och frihetsfrågor, och jag tror detta är en portfölj hon kommer att gilla. Det ju inte med aktivistmetoder man når framgång i EU, utan med kompetens och samverkan.
Det är många tuffa områden och hon kommer att ha fullt upp, kan man säga.

Det var ett bra avslut på den politiska veckan och i kväll ska alla stjärnor och adventsstakar fram och jag önskar alla en Glad Advent!

tisdag, november 24, 2009

Byt fokus!

Vid årsskiftet startar Linnéuniversitetet som har alla möjligheter att bli ett lärosäte i världsklass. Det var ju just det som var forsknings- och högskoleministerns ambition, när han uppmuntrade detta nya universitet.


Hur och med vilket fokus spurten blir i denna satsning är ju avgörande för vilken plats vi får i framtiden. Och då ägnar sig de ledande inom verksamheten sin bästa energi åt att prata om hur dåligt de nuvarande byggnaderna är placerade! Puh..

Tänk om man hade bjudit in till spännande föreläsningar inom olika områden och passat på att presentera det nya Linnéuniversitetet för allmänheten. Hur vill man kraftsamla för att utveckla forskningen? Spännande möten mellan forskare och näringsliv tror jag hade satt fokus på det som borde vara det viktigaste för ett lärosäte. Då tänker jag på kvalitet och innehåll just nu.

Det verkar vara främst några ledande personer inom verksamheten som driver denna byggnadstävlan. Studenterna verkar trivas väl i de anrika byggnader, som ofta har en själ som man inte kan ta med sig när man flyttar.

Med 36 dagar kvar till start är det dags att fokusera och kraftsamla!
Nu tror jag också finns ett gyllene tillfälle att göra kommunens invånare till ambassadörer för Linnéuniversitetet.Men vad ska ambassadörerna prata om? Var lärosätet ska placeras? Nej självklart vill vi berätta vad Linnéuniversitetet är allra bäst på just nu, så byt fokus!!

fredag, november 20, 2009

Grönt och brunt i debatten

Jonas Löhnn skriver i dag på debattsidan i tidningen Barometern att det är Miljöpartiet som står för det gröna alternativet i Kalmar. Tyvärr var Miljöpartiet med på det budgetpaket med skattehöjning och markreservationert som lades fram i december förra året.

Hade inte miljöpartiet då godkänt dessa förslag, hade vi aldrig behövt diskutera dessa markreservationer idag. Jag var den enda kommunstyrelseledamoten som för Folkpartiets räkning röstade på återremiss, därför att underlaget då var helt otillräckligt. Tyvärr har vi fortfarande inga riktiga underlag för beslut.

I övrigt vet jag inte varför jag kommer att tänka på de vidriga filmer jag sett från 30-talet när "professorer" och andra "bildade" människor åkte runt i Tyskland och berättade om hur dyrt det var att förvara gravt missbildade och utvecklingsstörda människor. De påstod dessutom att det "var bäst för dem själva" att inte behöva leva. På så vis jämnade man effektivt marken för det som komma skulle.

torsdag, november 19, 2009

Städa trappan uppifrån!

Inte lätt att ”borra” i delårsbokslut och budgetuppföljningar, trots att de nu är mera överskådliga än tidigare. Att följa måluppfyllelse kan man ju drömma om!
Att det är svårt att följa exploateringsverksamhetens kostnader och intäkter bekräftades dessutom av revisorernas rapport så nu kan det bara bli bättre!

Vi ska på måndag besluta över kommunledningskontorets internbudget och jag är än mer övertygad om att en fristående översyn är nödvändig. Jag har ju begärt detta i den organisationsöversyn som pågår, men det ville man inte. Jag tror att kommunledningskontorets verksamhet kan vara både kostnadseffektiviserande och kostnadsdrivande, beroende på ledning och struktur. Översiktsplaneringen t.ex. svämmar ut och verkar bli gränslös. Förmågan till avgränsning och fokusering kan nog förbättras i Kalmar kommun.

Frågade efter en uppdaterad finanspolicy här om dagen, eftersom den vi har snart är tio år gammal.
Det verkar som om grundarbetet får stå tillbaka för alla brandkårsutryckningar med markreservationer, evenemang och annat ”viktigt”.
Man undrar ju hur många dokument som ligger och möglar på hyllorna, som ingen har frågat efter ännu.

Säkert en del, för någon brist på styrdokument är det inte. Dessutom framkom det vid senaste arbetsutskottet, att det inte heller finns någon konsekvens i på vilken beslutsnivå olika planer och program beslutas. Några går till fullmäktige och i vissa verksamheter stannar de i nämnden.
Rutiner är ju till för att t.ex. göra arbetet effektivt och rättssäkert.

tisdag, november 17, 2009

STORT GRATTIS CECILIA !

SVERIGE KUNDE INTE NOMINERAT EN BÄTTRE KOMMISSIONÄR SÄGER JAG,SJÄLVKLART HELT OPARTISKT.
JAG TROR ATT ALLA LIBERALER ÄR LIKA GLADA SOM JAG ÄR !

CECILIA MALMSTRÖM HAR BÅDE BAKGRUND,GRUNDLÄGGANDE KOMPETENS OCH MER ERFARENHET ÄN DE FLESTA!

NU SKA CECILIA KLARA ALLA PROV, FÅ ETT BRA KOMPETENSOMRÅDE OCH "FÖRHÖRAS" INFÖR EUROPAPARLAMENTET. DET ÄR JAG ÖVERTYGAD OM ATT HON KLARAR JÄTTEBRA. HÄR KAN MAN TALA OM ANSTÄLLNINGSINTERVJUER MEN
HON HAR JU SJÄLV VARIT LEDAMOT I EUROPAPARLAMENTET I MÅNGA ÅR INNAN HON BLEV UTSEDD TILL EUROPAMINISTER I SVERIGE!STORT GRATTIS CECILIA!!!!

Allt ljus på kommunalråden!

Allt ljus på kommunalråden!
En vändning redan 2010 är i sikte och redan i förra veckan kom jultomten! Då var det omsorgen som fick utdelning i Kalmar. S,V och MP ger nu pengar till hemrehabilitering i hela kommunen, ett förslag som Alliansen hade med i budget för 2010, som en självklarhet.Jättebra jobbat!

Denna vecka kom jultomten med extrapengar till kostnadsökningar inom Kultur och Fritid.
Att det krävs indexuppräkning för att inte föreningslivet ska tyna bort helt, har FP skrivit en motion om, så det är bra att poletten inte fastnat totalt.
Minskade avgifter till kulturskolan kräver ju extra resurser till verksamheten om inte köerna ska bli ännu längre, men historien visar ju att socialister är bra på att skapa köer.


Allt ljus på mig! är väl ändå den bästa sammanfattningen, när nämndernas politiker sliter med besparingar och minskade ramar, samtidigt som kommunalråden får glada rubriker på tidiga julklappar till samma verksamhet!

söndag, november 15, 2009

Varumärke under omvandling.

När Sjöbopartiet bildades som ett utbrytarparti ur Centern fick de en enorm uppslutning. De var öppet invandrarfientliga och hittar fortfarande i denna dag på en mängd skäl för att kommunen inte ska ta emot flera skyddsbehövande.
Många Sjöbobor skäms och försöker på alla vis tvätta bort den ogästvänliga och utvecklingsfientliga stämpeln som ju smetar fast och på olika sätt drabbar alla. Glädjande är dock att Sjöbopartiet gått tillbaka i två val. Så länge Sjöboborna fortfarande kan ge dem 7 mandat i fullmäktige blir ändå ogästvänlighet som helhet deras varumärke.

Vellinge får akta sig noga för att inte gå i samma fälla. Det kan finnas skäl för att få uppskov, men när man i en rik kommun som Vellinge försöker hitta skäl för att inte ta emot skyddsbehövande, skorrar det väldigt falskt. Det blir hela kommunens anseende som står på spel.
De Vellingebor som inte "vill ta ställning" bör tänka efter om det är detta de vill bli kända för i kommunen. Vilket ska vara Vellinges varumärke?

På tisdag ska Kalmars överenskommelse med Migrationsverket beredas i arbetsutskottet.
Vi har tagit emot i genomsnitt 127 personer/ år och det är ett lågt antal i jämförelse med våra jämförelsekommuner, men där hänsyn tagits till vår bostadsbrist.
Det är flyktingmottagandet som till stor del hållit uppe befolkningsstatistiken,men det är inte antalet som är viktigast utan frågan hur mycket bättre kommunen blivit på att introducera nyinflyttade i Kalmar kommun.

Tidigare invandringspolitik har slagit undan benen och stulit livschanserna för många företagssamma människor, men jag hoppas att vi i Kalmar istället ska ta vara på denna stora resurs. Att minska utanförskapet är inget dåligt varumärke.

fredag, november 13, 2009

Välkommet stöd för vår bostadsmotion!

Nya förslag har kommit från finansdepartementet för att förtydliga de kommunala bostadsföretagens ansvar. Enligt förslagen ska ett kommunalt bostadsaktiebolag verka enligt affärsmässiga principer i allmännyttigt syfte. Bostadsförsörjningslagen föreslås förtydligas så att det av lagen uttryckligen framgår att kommunen har ett ansvar för att främja integration och social sammanhållning samt för att tillgodose bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar.

Byggnads driver nu en kampanj för att få regeringen att betala reparationer för miljonprogrammens bostäder. Så kanske det blir till slut, men man ska komma ihåg att det oftast är kommunala politikerstyrda bostadsbolag som under alla dessa år försummat underhållet.

Det är också det som hänt i Kalmarhem AB som haft socialdemokratiska ordförande under massor av år. Trots detta har man inte lämnat några överskott att tala om.
Jag måste dock säga att bolaget nu har en Vd som arbetar förtjänstfullt för att rätta till den eftersatta ekonomin.Vi hade styrelsemöte under förmiddagen och jag kan inte vara annat än nöjd med den redovisning vi fick av Kalmarhem där.
Jag anser dock att Kalmarhem också måste orka med att uppfylla de åtaganden man har som kommunalt bolag.

Vi har lämnat en motion(förslag) om att det i segregerade områden ska stimuleras till ett mer varierat boende. Ofta är det antingen hyreshus eller är det villor. Det kan inte lösas med nya dyra bostadsrätter, utan här måste Kalmarhem öppna upp för att t.ex. omvandla befintliga hyreshus till bostadsrätter, så att människor verkligen kan göra en bostadskarriär.Alliansens förslag stöder alltså vårt förslag. Jättebra!

Jag ser fram emot ett positivt svar på vår motion!

tisdag, november 10, 2009

Vilda Västern!

I går var det rena snurren på kommunstyrelsen. Markreservationerna som har gått ut försökte man ju ”förlänga” i arbetsutskottet. Nu är det så att nya reservationer SKA beslutas i kommunstyrelsen.
Lite mera underlag och ändringar igen inför Kommunstyrelsen, blev det för att vi efterfrågade det.
Bra var att man nu undantagit mark från reservationen närmst invid Systraströmmen- oklart hur mycket, men här får man inte begära för mycket tycktes det.

Vid godsmagasinet och Ölandskajen visade det sig att reservationen på vita duken inte var lika stort som det i vårt beslutsunderlag. Varför? Jo, lite av den mark som fanns med i vårt beslutsunderlag för markreservationen var inte ens kommunens!
Vi fattar beslut om det som står i beslutsunderlaget, men vem bryr sig?

Nu tyckte även övriga ledamöter att det var lite väl magstarkt att reservera mark som vi inte äger åt andra och ärendet återremitterades. Johan Persson försökte ändå genom att kalla de avgränsade markreservationerna för "utredningsområden" istället.


Först när socialdemokraterna har sålt den attraktiva marken ( snabba pengar!)får vi troligen besluta om både översiktsplaner, grönstrukturplaner, parkeringsnormer och fördjupade översiktsplaner som ska garantera det demokratiska inflytandet för medborgare och förtroendevalda. Verkligen fel ordning!

Ibland känns det som rena vilda västern i Kalmar kommun.

söndag, november 08, 2009

De små stegen är de farligaste....

I morgon firar vi murens fall och demokratins seger över kommunismen i våra grannländer.
Vilken diplomatisk dramatik det var i Europa, innan det stod klart att Kohl även efter en förening, ville att ett enat stortyskland skulle verka inom EG:s ramar. Ett EG som därefter blev en union genom Amsterdamfördraget som var ett första steg mot den utveckling vi fått med Lissabonfördraget. Både för Tyskland och EU:s länder har det fått stora ekonomiska konsekvenser, vilket visar att EU i första hand är en fredsunion.

I morgon minns vi samtidigt kristallnatten som inledde den fasansfulla utrensningen av judar. Judar,kommunister, zigenare och homosexuella drevs ur sina hem, eller dödades direkt utan att någon polis eller annan myndighet grep in för att skydda dem. Jag förundras av hur vi människor säkert kan anpassa oss till vilka overkliga situationer som helst.

Därför ska vi vara väldigt vaksamma och inte ta de små stegen på det sluttande planet. Risken finns att vägen utför är lättare, än det är att vända och gå uppåt mot strömmen.
Vi håller minnet levande för att förtrycket inte ska få övertaget.
Vi minns samtidigt det hoppfulla i att förtryckarstater också fallit.

torsdag, november 05, 2009

Imponerande på flera plan!

Igår kväll var jag på kommunens Spin off-mässa på Varvsholmen. 60 utställare och minst lika många besökare som minglade och öppnade nya kontakter. Väl förberett och uppskattat!Här ska våra "lotsar" på näringslivkontoret ha stort beröm. Mike kollrade ju bort mig fullständigt och jag vet fortfarande inte hur och vad som hände med de bollar jag själv skulle hålla reda på i handen. Imponerande är bara förnamnet!

Det är så roligt att se vilken kreativitet och överlevnadsförmåga som finns. Därför vill jag också i praktiken att kommunen ska ha en öppen famn och erbjuda invånarna ett fritt val när det gäller välfärdstjänster. Samma regler, samma kvalitetskrav självklart. Välkomna säger jag, om jag får chansen efter valet!

På tal om lika regler och samma krav .

Igår slopade en enig riksdag undantag i beskattningen som funnits för t.ex. artister och idrottsutövare som vistas här tillfälligt. Man undrar ju ibland hur sådana undantag uppkommer.
En utredningsrapport om mervärdesskatt för den ideella sektorn är nu klar. Den verksamhet som i dag är skattebefriad kommer även fortsättningsvis att vara det, om det är möjligt i momsdirektivets bestämmelser enligt EG-rätten.
För att minska den administrativa bördan för föreningar och registrerade trossamfund som kommer att omfattas av momssystemet, föreslår utredarna en skattebefrielse för dem med omsättning som uppgår till högst 250 000 kronor per år.

Reglerna menar man,kommer att gynna både den ideella sektorn och övriga småföretag.
Det kommer säkerligen att komma reaktioner från aktörer som blir missgynnade, men så här vid första anblicken verkar det ju bra att små föreningar får skattebefrielse.
Utvärdering 2013 i samråd med ideella sektorn föreslås.

tisdag, november 03, 2009

Ingen insikt här inte!

I tidningen Aftonbladet skriver Lars Ohly att vänstern är det mest företagsvänliga partiet det är bara ingen som upptäckt det än. Han radar upp en hel mängd förslag till lättnader för de små företagen, men talar som vanligt inte om att det kommer att finansieras med skattehöjningar. Även Mona Sahlin försökte ju för ett tag sedan utmåla sitt parti som entreprenörernas parti. Valfrihet i hennes mun låter lika främmande. Valfrihet i socialistisk tappning sträcker sig till att avstå eller välja det som politiker valt åt dig.

Gemensamt för dem är ändå att de i sin praktiska politik inte visat någon förståelse för företagarnas villkor. Samma sak i Kalmar. I deras retorik är företagarna jätteviktiga, men när det handlar om riktiga jobb då stänger de dörren för företagen. De vill dessutom slopa hushållsnära tjänster och återinföra förmögenhetsskatten. Finansieringen sker med höjda skatter och för vänsterpartiets del är de nu uppe i över 50 miljarder i höjda skatter.En skattechock till löntagare som de annars säger sig värna.

Inte så konstigt att mer än 90 procent just nu tror att Ohly steker valfläsk enligt den miniröstning som sker på tidningen.

söndag, november 01, 2009

Historiska vingslag som skrämmer.

20 år sedan muren plockades ner av människorna i både öst och väst!
Nu är våra närmaste grannar med i samma europeiska union som vi, och det betyder så otroligt mycket för oss, trots att vi idag har nya hotbilder.

Nu spåras AFA och Vänstergrupperingar som medskyldiga i de upplopp som hittills bara belastat invandrare i utpekade områden. Liksom muslimer så lever de flesta judar, ganska sekulariserat precis som vi, som är kristna, men för att återknyta till kalla kriget, så känns det inte bra med dessa historiska vingslag då höger och vänster lierar sig med dolda avsikter.

Här i Kalmar var det inte så länge sedan vi såg ett uttryck för antisemitism under en demonstration mot Israel. Politiker från etablerade socialistpartier i Kalmar stod helt ogenerat med på demonstrationen under nazistsymboler och Hizbollahflaggor.
FP tog då upp frågan i en interpellation att etablerade partier ska ta mera tydligt avstånd ifrån sådana demonstrationer, men de som annars brukar ropa högt på avståndstagande, var ovanligt tysta i kommunfullmäktige denna kväll.

Betecknande är också att antidiskrimineringsbyrån denna vecka skickat ut ”motmedel mot muslimhat och islamofobi” till förtroendevalda. Detta kanske följs av motmedel även mot judehat och all annan fobi, annars tycker jag att antidiskrimineringsbyrån agerat lite väl ensidigt. Ingen fobi är bättre än den andra!

Sverigedemokraterna är sprungna ur nazismen med folkmord i sitt historiska arv. Vänstern är sprungna ur kommunismen som också använt folkmord som en strategi för att uppnå sina mål.
Därför var det befriande tycker jag, att tre rektorer i Kalmar gymnasieskolor tillsammans klargjorde att skolan har en viktig uppgift att förbereda sina studerande att möta dessa frågor. Kunskap tror jag är det bästa vaccinet för att bygga upp en motståndskraft mot dessa otäcka rörelser. Sen måste samhället reagera och agera!

Ingen ska få angripa utryckningsfordon eller uttrycka sitt missnöje med skadegörelse i Sverige. Nu vet vi bara att vi måste vara ännu mera vaksamma på vem som håller i gatstenen.

onsdag, oktober 28, 2009

Många drömmar SKA bli en!

I går på arbetsutskottet fick vi nuläget från kommunens arbetsmarknadsenhet. Det var mest statistik och kommande bekymmer. Arbetsmarknadsenheten ska, speciellt i den lågkonjunktur vi nu befinner oss i, vara på hugget och inventera nya möjligheter att. Nu behöver alla stå på tå för de som av olika anledningar varit från arbetsmarknaden länge. Därför föreslog jag att vi skulle få ett gemensamt möte mellan kommun, försäkringskassa och arbetsförmedling. Så blev uppdraget och det är jättebra!

Jag hörde bara det allra sista avsnittet på Mona Sahlins tal på socialdemokraternas kongress.
"Många drömmar SKA BLI EN" sa hon, och det kan väl om något spegla socialismens utgångspunkt. Jag kan bara konstatera att vänstern har stort inflytande över politiken redan.
I Folkpartiet uppmuntrar vi många drömmar!
Tack och lov att jag får arbeta för en liberalare framtid där politiken istället ska bejaka de många drömmarna som formar samhället!

tisdag, oktober 27, 2009

Ett steg fram och två steg bak...

Efter att ha föredragits ett antal gånger på kommunstyrelsen arbetsutskott återremitterades inriktningsbeslutet för vindkraften idag för andra gången.Nu blev uppdraget åter uppdelat som vid förra beslutet?!

Båda gånger hade det gått att ändra beslutsformuleringen och fatta beslut på en gång, men det verkar finnas någon slags ambitionsvånda i frågan. Jag yrkade på bifall av dagens inriktningsbeslut med tillägg att i underlaget ”redovisa förutsättningarna för ytterligare 20 % =140 GWh på längre sikt.” Här nedan är min reservation bifogad.

Reservation
Folkpartiet liberalerna har en hög ambitionsnivå för klimatpolitiken och ser den tekniska utvecklingen som en förutsättning för en hållbar välfärd.
Det är andra gången som vindkraftsplanen återremitteras och jag anser därför att vi nu måste vidare i planeringen. Förslaget till beslut innebär att minst 140 GWh (målet för länet är 500GWh/ år ) ska produceras inom Kalmar kommuns gränser inom fyra år. Dessutom föreslår jag i mitt tilläggsförslag att Mark-och planeringsenheten får i uppdrag att i planen även pröva förutsättningarna för ytterligare 20 % produktion. Det är en hög ambitionsnivå.

Först när vi får underlaget för denna ambitionsnivå kopplat till motstående intressen och kulturmiljö, tror jag att vi kan göra en trovärdig politisk bedömning.
Folkpartiet liberalernas ambition att ytterligare öka produktionen med 20 % inom kommunens gränser kan då vägas mot de fakta om kulturmiljöer och andra bevarandevärden som inkommer i underlaget.

Inger Hilmansson
Folkpartiet liberalerna

söndag, oktober 25, 2009

Viktiga debatter!

Var i Jönköping hela dagen i går och bytte erfarenheter och smidde planer tillsammans med 70-talet andra folkpartister. Jättekul, att träffa många partister på en gång!

Nu har diskussionerna kring utvecklingen av staden tagit fart. Jag är väldigt glad för att jag förmådde vänstermajoriteten att ta ärendet om markreservationer till kommunstyrelsen! Nu känner människor att det inte redan är beslutat om reservationer över huvuden på dem, även om betänketiden görs så kort som möjligt för oss.Man börjar nu greppa omfattningen och konsekvenserna av förslagen.

Enligt de uppgifter vi fick vid det första beslutstillfället är vi inte alls bundna av dessa reservationer. Vi ska bara prova en idé. Den tid och de pengar företagen lägger ut för projektering kan vara förgäves och det kan visa sig vara en dyr idé. Så bör det inte vara. Därför måste vi se över riktlinjerna. Det behövs sätt som gör att det blir rättvisa och smidiga handläggningar innan beslut.Nu hoppas jag att det blir bra utvärderingar och konsekvensanalyser kopplade till förslagen.

Självklart bör parkeringssituationen belysas när den ena stora parkeringen efter den andra försvinner. För femtioelfte gången har jag en interpellation till fullmäktige angående parkeringar i centrum. De är ofta besvarade med många vackra fraser, men nu närmar ju sig ett nytt val, så kanske det kommer en ny nödutgång som inför 2006- en ny utredning eller arbetsgrupp.
Jag har också skrivit en gemensam interpellation tillsammans med alliansen om utvärderingar av barnens situation och resultaten av behandlingar vid olika placeringar när kommunen tar över ansvaret. Jag fick därefter en väldigt fin skrift om elva projekt som socialtjänstens personal genomfört för att fler ska få hjälp på bättre sätt. Det är vällovligt, och mycket bra om metoderna kan utvärderas.


Kul också att det andra mötet om Norrlidens strand bekräftade min tes att man inte ska göra planförslaget till en integrationsfråga. Birgitta Elfström och jag redovisade ju olika uppfattningar i radio Kalmar redan efter första informationsmötet i Norrliden.
Skillnaden var att jag var med på det första mötet och vet vad som sades m.m.
Invånarna var lika oroliga för sina grönområden som man skulle varit i alla områden
som presenterats en sådan överexploatering.

Men vi har ifrån Folkpartiet lämnat in två motioner för att påbörja utvecklingen i området redan nu. En motion om att göra det möjligt med torghandel och en om att omvandla hyresrätter till bostadsrätter där det finns önskemål om det.
Nya bostadsrätter kan också behövas men blir ofta väldigt dyra.Vill man göra en bostadskarriär i det egna området är det bättre att omvandla ägandet.

fredag, oktober 23, 2009

Reptihjärnan största hotet!

Idag har jag sett en teaterföreställning "såld och köpt" gjord som projektarbete av några ungdomar på gymnasiet. De har lyckats att göra den så vardagsnära som det är, när respekten för andra människor försvinner. De är också skickliga skådespelare. Det är lätt att rikta blicken mot slavhandlarna, men för att få handeln lönsam krävs det många män och kvinnor som bara ser andra människor som en slit-och-slängvara,som man kan förbruka, och sen skaffa sig en ny.

Jag hörde om en nyutkommen bok som behandlar möjligheten att i framtiden t.ex. beställa ett nytt barn i en postorderkatalog. Möjligheten att beställa barn genom att en annan kvinna bär fram barnet finns redan. Detta förekom ju med den tidens teknik redan under Hitlers ledning. Författaren hade i Indien sett mindre bemedlade kvinnor som levde på att i organiserad form bära fram andras barn.


På något sätt far mina tankar snabbt över till kommunismen och nazismen som på olika sätt
odlar föreställningen om att vissa människor är ett hot och därför ska minimeras. För kommunismen gäller det att skolas in och infoga sig i systemet för att duga, medan man i nazistiska partier
stämplar folkgrupper som ett hot bara på grund av att de inte är som ”vi”. Kvinnor i nazistiska partier är först och främst mödrar och HAN drömmer om att få vara en ”riktig man”.

Därför är det lätt för svenska nazistsympatisörer att försöka locka oss stressade människor till ett nytt "folkhem". En vacker husmoder med barnet på armen och en strävsam man som går till sitt arbete ÄR en vacker bild. Men då ska vi komma ihåg att den modern ofta hade både djur och åker att ta hand om samtidigt som familjen ständigt väntade nya barn. Många kvinnor och barn dog i samband med födslar och medelåldern var inte ens uppe i vår pensionsålder. Ingen femtimmarsvecka för den mannen inte. Tänderna ersattes i bästa fall med löständer och hörselskadade "behandlades" på mentalsjukhus. Vi hade väl varit kvar där ännu om vissa partier hade regerat då.


I modern tid har vi partier och intresseorganisationer som försåtligt underblåser en rädsla för det främmande. Låter vi dem växa sig starka, flyttar de hela tiden fram sina positioner. Det vi tyckte var regelvidrigt igår kan kännas helt ok i morgon. Reptilhjärnan finns hos oss alla, men kunskap och möjlighet för alla människor att påverka sina liv tror jag är bästa vapnet mot reptilhjärnor.

tisdag, oktober 20, 2009

Genvägar äro senvägar!

Nu får vi åter skolan som långkörare på Folkpartiets landsmöte! Skolan är ett ämne som engagerar folkpartister, och det är klart att man inte år efter år kan se skolan försämras utan att försöka göra något åt det. Nu är ju huvudmannaskapet bara en del, men det är sant att lärarnas status har försämrats och därmed även elevernas status. Det blir spännande att vara med i diskussionen och försöka övertyga andra. Kommunaliseringen av skolan kan ju tyvärr inte uppvisa några triumfer. Eller får förslaget kanske den effekten nu ?

Jättekul att Max öppnar i Kalmar! Ännu roligare är det att vi nu ökar befolkningstalen rejält. Det som krävdes var lite bostäder. Ännu fler enkla billiga bostäder behövs för att ungdomar ska kunna flytta till den första egna bostaden.

Men väl inne på arbetsutskottet kan jag än en gång konstatera att vi har en lång väg att vandra med ärendehanteringen i kommunen. Ett ärende gällde 8 omfattande markreservationer i Kalmar stad som beslutades under stor brådska i dec. 2008 men som nu hade löpt ut. Jag begärde då en återremiss på grund av för dåligt beslutsunderlag. Grundregeln i Kalmar: ju större dignitet på besluten, desto kortare handläggningstid. Nu ville man, trots att tiden var ute, att vi skulle ”förlänga” ett beslut som löpt ut. Man ville ta en genväg. Johan Persson höll emot och kallade mig för paragrafryttare. Nu lyckades jag ändå med support från övriga att skicka beslutet till kommunstyrelsen, där det hör hemma.

Jag kan förstå det för att intressenterna måste tycka att det tar en förskräcklig tid från start till mål, och många vill nog gärna skylla på beslutsprocesserna. Men beslutsprocesserna är kända för alla som verkar inom kommunen både politiker och tjänstemän och de finns där av demokratiska skäl. Men att tiden mellan besluten används på ett effektivt sätt är också viktigt.

Om man försöker ta genvägar, vilket hänt tidigare, blir det oftast överklaganden som gör att ärendet tar dubbelt så lång tid. Beslutet i arbetsutskottet kunde ha överklagats och ärendet hade blivit mycket mera försenat. Sen är det faktiskt så att vi varken har översiktsplan eller grönstrukturplan framme, trots att jag tjatat om det i flera år. Nu är det faktiskt många fler som längtar efter dessa planer. Jättebra! Med riktiga planer som grund går markärenden fortare och besluten blir bättre!
Genvägar är nästan alltid senvägar.

lördag, oktober 17, 2009

kastar sten i glashus!

Tillbaka i kylan efter tre underbara dagar i Rom. Solen har brassat på hela tiden och värmt oss både till kropp och själ. Här hemma har många valt alternativet att frysa på älgpasset. Vi väljer att ladda batterierna på olika sätt och jag känner verkligen att laddade batterier är precis vad jag har just nu.

Vaccineringen mot nya influensan har börjat och på ortopeden har åter diskussionen om människors egna livsstil och hälsovanor ska påverka operationen. Ska rökare nekas operation? Ska då också de som i olika våghalsiga idrotter slitit sönder kroppen, betala sin sjukvård? Var ska vi dra gränsen? Vi ska snart anta en tobakspolicy i kommunen. Denna policy kommer att läggas till de övriga ca 80 !!! styrdokumenten som är de tydligaste tecknen på handlingskraft i Kalmar kommun.

Jag kollar tidningen och ser att Jonas Löhnn nu spinner vidare på teman som jag beskrev i en debattartikel för ett tag sedan. Folkpartiet liberalerna har varit tydliga med att visa på ett liberalt alternativ till alla principiella beslut i Kalmar kommunfullmäktige så här är kommunalrådet ute och cyklar.

Det som förvånat mig ända sedan jag för tre år fick möjlighet att delta i kommunsstyrelsen arbetsutskott är, att det inte ställs fler frågor om ekonomi och konsekvensanalyser kring stora beslut eller resoneras mera kring beslutsunderlagen. Socialdemokraterna har förvisso kunnat förlita sig på stöd från andra och inte tagit hänsyn till att man faktiskt regerar tillsammans med två partier. På många sätt har socialdemokraterna i Kalmar under de senaste tre åren styrt på samma vis som socialdemokraterna under alla tidigare år styrt i minoritetsställning på nationell nivå. De förvissar sig om stöd från sina stödpartier men accepterar att dessa sen ändå gör uttalanden som om de varit helt emot den förda politiken.

Det har utvecklat sig till ett ansvarslöst spel där varken socialdemokraterna i Sverige och i Kalmar vill kännas vid att de styrt under större delen av efterkrigstiden och orsakat t.ex.den höga nivå på arbetslöshet som vi har idag. De klagar ofta på tillståndet i landet eller kommunen trots att de, i många år fått igenom sina förslag .Därför bidrar alla dessa tre partier S,V och MP till att undergräva det ansvar de tog på sig när de bildade en majoritet. I en demokrati styr majoriteten, men det vore hederligt att också stå för den maktställning man skaffat sig.

"Vi utgör ofta en ensam opposition" skriver Jonas Löhnn i onsdagens Barometern. Han nämner sen
nr. 1. Destination Kalmar där Folkpartiet motsatt sig ett kommunalt bolag för evenemang.Nr.2.Arenan där vi accepterat ett generöst driftstöd och träningsplaner, men sagt nej till 29 miljoner kontant och 100 miljoner i borgen. Nr.3. Fanerdun där vi som ENDA parti efterfrågade en ekonomisk redovisning före beslut om avtal. När det gäller de omfattande markreservationerna i Kalmar var vi det enda parti som begärde återremiss på grund av ett helt undermåligt beslutsunderlag för ett så omfattande beslut. Jonas Löhnn borde inte vara i ensam opposition, och han är det inte heller, eftersom han köpt sig en maktställning genom att ingå i en majoritet.

tisdag, oktober 13, 2009

Väx upp!

Thomas Bodström säger att han vill ha sitt arbete som advokat kvar för att ha en fot i verkligheten, men allt han säger är så verklighetsfrämmande att jag nog tycker att han borde behöva lite mera tid i den verkliga verkligheten. Heltid faktiskt!

Det hedrar honom på ett sätt att han står fast vid att han tycker det är bra att tjäna pengar på deckare, sitta i privat Pysslingstyrelse och vara borta halva tiden från riksdagsjobbet. Men det visar också på en skrämmande oförmåga att sätta sig in i den verklighet som de flesta människor i landet lever under.

Han uttrycker på sin blogg en okunskap och en nonchalans för EU:s arbete på det sociala området. Nu styrs det sociala området till största delen nationellt, och så vill vi ha det. Men EU har väl skrivit precis lika många måldokument för människor med funktionshinder som den socialdemokratiska regeringen gjorde i regeringsställning. Men det måste omvandlas i praktisk politik för att räknas in !

Under den förra lågkonjunkturen hade Folkpartiet socialministerposten och genomförde då tillsammans med övriga borgerliga partier bl.a. den största reform som gjorts på det sociala området. Att ge alla rätt till en personlig assistent och få hjälp att leva ett liv som oss utan funktionshinder var inte möjligt före dess.
Det tycker jag visar på att vi prioriterar det som vi är satta att utföra. Vem som kan på ett ögonblick få uppleva att livet blir helt förändrat. Då ska skyddsnäten hålla. Såväl i goda som i dåliga tider.

Men pengarna räcker inte både till nöjen och till service. Speciellt inte i Kalmar men inte heller i riket.
Det borde Bodström tänka på och arbeta för. Men då hinner han ju inte skriva deckare, sitta i styrelser och sköta advokatjobbet. Att slingra sig och hitta på ursäkter, borde han vara för rutinerad för.

Men en pudel får vi nog inte uppleva för han är ju "så speciell" enligt kompisarna.
Nu när det inte gick med avledning på egna bloggen så kör han en ny grej på
politikerbloggen: ”jag ska bli fastighetsmäklare”.

Vad ska han bli när han blir stor?
Riksdagsman på heltid, kanske? Eller ? Eller? Fortsättning följer....

fredag, oktober 09, 2009

Vad snabbt en vecka går!

Omvärdsbevakning och företagsbesök inledde veckan med nya idéer som jag verkligen vill se förverkligade i Kalmar.
Utvecklingsdialogerna, denna gång i Lindsdal, är väldigt trevliga och viktiga, och följer samma mönster. Det är en lång önskelista man har skrivit och några av önskningarna är många många år gamla. Det kan de äldre Lindsdalsborna vittna om. Det är också en del saker som man lätt kan reda ut med bara ett samtal.

S, V och MP kom med en ”gemensam” budget på riksplanet.
Alla hade sin egen långa väg att vandra mot nästa mandatperiod, och fortsättning följer på detta drama som är svårt att ta riktigt på allvar.
På vänstervis ska man stimulera ekonomin med höjda skatter på arbete! Som att lyfta sig själv i håret! Dessutom ska bidragen öka och det ska bli mera av allt. Bidrag istället för jobb är gammal känd socialistisk politik och jag hoppas att den aldrig blir förverkligad i Sverige.
Att inte Mona Sahlin ville vara ihop med Lars Ohly berodde ju på att han han inte ville hålla sig inom de ekonomiska ramar som riksdagen beslutat.
Han ändrade sig och fick vara med.
Men nu har han brutit mot alla ramverk ändå.
Mona Sahlin är gisslan mellan MP och V som fritt basunerar ut sina önskelistor. Som om hon inte hade nog med de egna……

Konferens igår där vi gjorde nytt avstamp i vårt folkhälsoarbete. Det är ett otroligt viktigt arbete som kommer att prägla vårt arbete i den kommunala verksamheten i framtiden. På kvällen diskuterade vi samverkansfrågor mellan landsting och kommunen. Och det kan jag säga att jag började sista arbetsdagen med arbete mellan kommun och landsting och regionförbundet. Det rörde Biogasen i länet, en väl så viktig fråga som vi måste arbeta med på både kort och lång sikt.

I eftermiddag har jag besökt omsorgen och fått svar på några av mina frågor. Tiden går bara alldeles för fort. Det är ju så mycket mer jag vill sätta mig in i på djupet.
Nu är det helg och av erfarenhet vet jag att den också går jättefort!

tisdag, oktober 06, 2009

HOPPSAN!

Min blogg blev en debattartikel i dagens tidning Barometern!
Synd att det inte stod med att debattartikeln var hämtad från min blogg.
Då kanske jag också fått fler nya läsare.


Johan Persson är trött på alla påhopp! Vilka påhopp?
Två kritiska uttryck två dar på rad, från en som oftast står oemotsagd.

Han måste väl vara medveten om att han och ingen annan representerar
kommunledningen. Han vill ju ha det så när det positiva presenteras.
Men han får också då stå ut med avigsidan av att vilja ha hela makten.

Vill man ha allt ljus på sig själv så blir skuggan bakom också tydligare.

Ändå har han ju fördelen att som kommunstyrelsens ordförande, bli tillfrågad om vad han tycker om mitt blogginlägg och därmed också tillfälle att bemöta mig direkt på samma debattsida som mitt blogginlägg är infört.

måndag, oktober 05, 2009

Lärarna är hjältarna!

I förra veckan kom lärarförbundets ranking över de bästa skolkommunerna.
Kalmar har sedan 2008 förbättrat sin placering i 8 av 14 kriterier, framför allt när det handlar om elevernas resultat. Detta har de gjort i tider av besparingar och nedskärningar.
Till de kriterier som kommunen försämrar sin placering hör lärarnas löner, resurser till skolan och lärartätheten.Det är alltså mycket som ett gott arbete ska väga upp.

Det är alltså tack vare lärarnas fantastiska arbete och ingenting annat som Kalmar når upp till den här fina placeringen.

Naturligtvis finns det lärare som solkar bilden, men det är också de som oftast uppmärksammas.
Vi vet att skolans miljö och resultat har en väldigt stor betydelse, främst för de allra mest utsatta barnen.

Så inte bara idag utan alla andra dagar på året ska vi uppmärksamma vilket fantastiskt arbete de allra flesta lärare bedriver i vår kommun!

fredag, oktober 02, 2009

VEM tar makten över verklighetsbeskrivningen?

I Kalmar har Johan Persson lyckats med det som inte många i en fungerande samhällsordning klarar av. Han har genom att få in i beslutet att kommunstyrelsen ordförande också ska vara ordförande i Destination Kalmar skapat sig makt över bilden som ska ges av Kalmar.
Nu säger han sig vilja lämna halva makten till näringslivet. Vill han kanske först veta vilka det blir? Skulle han våga lämna över hela ägandet till företagarna?
Skulle han våga utreda hela verksamheten för en annan driftform?

Nej det tror jag inte han vill.Tänk så bekvämt att ha ett bolag som sköter hela marknadsföringen inför hösten 2010. Johan Persson får överallt hålla sitt linjetal om hur dåligt det var i Kalmar innan han tog över och hur bra det sen har blivit med honom. Genom Destination Kalmar har han ju också möjligheten att med skattefinansierade tidskrifter (t.ex. Jenny) och foldrar i Sverige och övriga Europa, helt oemotsagd tala om "hur det är" och vad han genomför under sin mandatperiod som kommunstyrelsens ordförande. Vem vågar sätta dit en annan bild?

tisdag, september 29, 2009

Man får det man mäter!

I går tog vi beslut om delar av organisationsöversynen i Kalmar kommunfullmäktige och självklara saker som utvärdering lades in i beslutet där det fattades.
Man får det man mäter!

Alliansregeringen har inte bara infört bättre utvärdering utav skolarbetet
Utan har även infört utvärderingar inom olika branschområden.

Finansdepartementet meddelar nu att kontrollen av Personalliggarna har gett både vita jobb och sundare konkurrens. Utvärderingen visar att restaurangbranschen har redovisat över en miljard kronor i ökade löner. Det motsvarar mellan 4 000 och 6 000 nya vita jobb under åren 2007 och 2008.
En majoritet av restaurang- och frisörföretagen ger personalliggarna ett gott betyg.
Jag kan även tänka mig att tusentals arbetare på detta sätt fått bättre villkor på sin arbetsplats på grund av att de nu är synliga i statistiken. Bra uppföljning gynnar oftast de företag som sköter sig.

Utvärderingen har även funnit att systemet med personalliggare har vissa brister och utredningen föreslår därför vissa förändringar i bestämmelserna.
Utredningen har bedrivits i samverkan med berörda branschorganisationer och ger också en möjlighet till bra dialog med företagarna.

Utredningen föreslår nu att personalliggare även införs i bygg- och tvätteribranschen. Det är ju bara märkligt att utvärderingar inte skett tidigare, med tanke på att faktiskt människor kan utnyttjas ganska svårt om de inte görs synliga.
Sen borde det vara självklart att alla som kan, ska vara med och bidra till en bättre välfärd.

söndag, september 27, 2009

Egna medicinen duger inte för S, V och MP!

S,V och MP protesterar hos talmannen att regeringen meddelade budgetpropositionen till pressen dagen innan riksdagen fick ta del av den. Detta är ett arbetssätt som socialdemokraterna utvecklat under sina år i regering. Nu fick de smaka på sin egen medicin, men då dög den inte.

I december 2008 gjorde S, V och MP exakt samma sak i Kalmar som de nu klagar på i riksdagen.
Deras budgetförslag presenterade de överraskande för media på en måndag. Vid chefsträffen torsdagen innan arbetade vi i alla partier fortfarande enligt överenskommelsen om ekonomiskt samarbete ”budget i balans” för att slippa en skattehöjning. Vilken teater från socialdemokraternas sida och vilken bortkastad tid för oss!
De hade ju redan svikit överenskommelsen, och vi var helt ovetande!

Det som S, V och MP nu kritiserar Alliansregeringen för, har de genomfört själva både på riksnivå och lokalt. I Kalmar spelade de dessutom falskspel istället för att säga upp sin del i överenskommelsen ”Budget i Balans” på ett ärligt sätt. Hur trovärdiga är dessa partier?
De samlar minuspoäng hela tiden!

Minuspoäng samlade S också i det tyska valet, vilket känns bra. Däremot gick liberalerna fram till 14,5 % vid första mätningen. Grattis till de tyska liberalerna!

torsdag, september 24, 2009

Smart eller fegt?

Här i Kalmar klagar kommunstyrelsens ordförande över att oppositionen inte gillar socialdemokraternas politik. Så fräckt att jag som folkpartist inte stöder socialdemokraterna i alla lägen. I kommunpolitiken är det dock ofta så att lösningarna är gemensamma men vi har en annan syn på de ekonomiska prioriteringarna och hur skattepengarna ska fördelas.

Nu är det ju så att det inte bara är oppositionen som opponerar, utan det finns ett missnöje även inom vänstermajoriteten. Det verkar svårt att hålla ihop och det är väl därför som vänstermajoriteten beslutade att hoppa över den normala budgetprocessen, för att slippa lägga en budget före valet. Smart eller fegt? Det vet vi efter valet.


Även i organisationsförändringarna känns det som om allt fler nu vill gå åt samma håll som vi i Folkpartiet hela tiden föreslagit. Synd bara att vi inte fick draghjälp lite tidigare.
Nu ska många beslut i organisationen upp i fullmäktige på måndag, men översynen är så styckad att det återstår minst lika många utredningar innan all besluten är framme för denna perioden.

Det verkar dock omöjligt att få med några ekonomiska mått eller verksamhetsmått som gör att vi kan utvärdera om den nya organisationen motsvarar de resultat vi vill uppnå. Smart eller fegt?????

måndag, september 21, 2009

Man får det man mäter.

Vi har nu arbetat med organisationsöversynen under en längre tid och i dag var det sista mötet för arbetsgruppen. Arbetsutskottet tar nu över det kvarvarande arbetet.

Vid nästa kommunfullmäktige kommer några av förändringarna, som tidigarelagts, att beslutas. Det blir alltså inte någon övergripande bild av de förändringar som sker utan allt läggs i små egna utredningar. Vi har lagt protokollsanteckningar under tiden för att visa hur vi hade gjort om vi hade haft makten.

I kväll ska medlemmarna träffas för att diskutera frågan och jag redovisar vår slutliga reservation/protokollsanteckning här efter nästa Kommunfullmäktige.

Vad jag hela tiden efterfrågat, men inte fått med, är vilket syfte eller vad vi ska uppnå med förändringen. Arbetet har också ingått som en del i ett sparpaket och jag har under tiden efterfrågat ekonomiska beräkningar, men inga beräkningar är gjorda.

Man får det man mäter, och eftersom det inte finns några ekonomiska eller kvalitetsmässiga beräkningar på några förändringar, kommer vi inte heller säkert att veta om kommunen uppnår några kostnadseffektiva mål. Lång näsa igen till oss som betalar skatt i Kalmar!

torsdag, september 17, 2009

Vi kan ännu bättre!

I går såg vi på nyheterna hur svårt några kommuner drabbats av först finanskrisen och nu lågkonjunkturen. Kalmar kommun kommer inte undan, men näringslivet här har visat sig vara robust och nya företag startas hela tiden.
Vi har en arbetslöshet som är lägre än både rikets och många kommuner och det ska vi glädja oss åt. Men vi kan ännu bättre!

Läste Johan Perssons krönika i Ölandsbladet som följer kända mönster.
Ändå blir man ju lite beklämd när man i rankingen ser företagarnas syn på Kalmar kommuns service, där vi endast stannar inom ramen för GODTAGBART. Medel i riket är sorgligt nog inte bättre.
Är det svårt att göra företagare nöjda? Jag tror vi borde klara en 4: (BRA) som medel i nästa mätning, och på sikt förstås ännu bättre.
Jämför vi med Mönsterås kommun som bedöms ha en BRA service och som dessutom förbättrat sig sen året innan, så ser vi att det ändå finns en potential.

Jag fick även idag en ögonblicksbild av Mönsterås socialförvaltning som ett mönsterexempel när det gäller socialt bistånd. De räknade med att kunna behålla sin service med ett positivt resultat även i lågkonjunktur. Och de har inte, som man kan befara, ökade bakslag i utanförskap på längre sikt.
Det är otroligt viktigt att vi tittar på hur andra kommuner gör, och ibland behöver vi inte gå längre än till grannkommunen.

Mönsterås invånare betalar 32 03% i skatt medan Kalmars invånare betalar 32, 43 % i skatt. Så vad är det som gör var service så mycket dyrare i Kalmar? Har vi högre kvalitet på något annat?

När det gäller infrastruktur bör ju båda kommunerna lida av samma dåliga infrastruktur men det märkliga är att i Mönsterås uppfattar företagarna infrastrukturen som bättre än vad Kalmars företagare gör.
En amatöranalys är naturligtvis att förväntningarna på infrastrukturen säkert är större i en stad av Kalmars storlek. Vi har det ganska förspänt i Kalmar och det finns mycket mer att ta ut av olika jämförelser men då måste man våga ta av de rosa glasögonen och börja jobba med potentialen!

Vi har i Kalmar många nätverk för företag och Sience Park som odlingsfält och det är jättebra, men vi behöver mycket bättre koppling mellan hela skolan och arbetslivet.
Det hjälper inte heller hur många företagsbesök man gör om man inte har ett tillåtande företagsklimat och släpper in entreprenörer i kommunens verksamheter.Att inte våga jämföra och mäta kommunens verksamheter med andra är inte bra. Vi har en bra verksamhet, men även den kan självklart bli bättre!

Folkpartiet har lagt många motioner i detta ämne och kommer att jobba med detta från dag 1 om vi får något att säga till om!

måndag, september 14, 2009

Väntar på klagosången....

Under den förra veckan förstärkte Alliansregeringen kommunens kassa rejält. För kommuner med god ekonomi är detta ett tillskott som kan sparas inför kommande år, som förutspås bli ännu tuffare än nuvarande.


I Kalmar kommun startade krispaketet ”Budget i Balans” redan året efter valet när högkonjunkturen bidrog till miljardöverskott i den kommunala sektorn. Det där med att samla i ladorna under goda år är inte den styrande Vänstermajoritetens melodi. Redan årsskiftet efter valet ropade vänstermajoriteten här på höjda statsbidrag, och statskassan hade varit tömd lagom till den världsomspännande krisen om socialdemokraterna hade styrt landet.

Nu följs vartenda tillskott från Alliansen av en klagosång om ”för lite och för sent” och få i S,V och MP tycks förstå att man med en ansvarsfull ekonomisk politik måste kunna hålla i pengarna i ett skede när man inte ser slutet på krisen. NU tror vi att fallet stannat av. Då ger man tillbaka lite skattepengar till den arbetande befolkningen och skyddar svaga kommuner från skattehöjningar. Det är byggarbetare lärare och poliser som kallas för högavlönade i socialdemokraternas nya sång. Det är de som haft glädje av Alliansens skattesänkningar.

Mer pengar till människor som studerar och arbetar är det som Folkpartiet liberalerna gått till val på, och det är en stimulanspolitik som även ger pengar över till vård och skola. Pensionerna kan bara förbättras med bättre tillväxt. Idag får studenterna ett efterlängtat tillskott och jag väntar bara på att kören Östros med Sahlin som solosångerska gör sina framträdanden.
Körsången kommer att bli allt högre ju närmar S-kongressen vi närmar oss!

fredag, september 11, 2009

En solskenshistoria!

På Mönsteråssidan bland alla nedslående nyheter, hittar vi en kvinna som, när hon nyss flyttat till Mönsterås, blev av med sin cykel. Nu har hon löpt sig en ny cykel genom att spara pengarna från pantburkar. Vilken kraft och beslutsamhet!
Jag lyfter på hatten för denna kvinna som visar på riktiga kämparegenskaper!

Men jag ju blir ännu mer fundersam över att inte ungdomarna på Stagg på samma vis kunde få spara till en skolresa, om än i studiesyfte. Hellre inga resor alls !

Idag besökte jag och Malin Petersson nätverket Kronan i Kalmar. Bland alla företagare som presenterade sig var där också en 10 årig entreprenör som sökte köpare till sina jultidningar.
Sådan entreprenörsanda behövs i den svenska skolan, där tyvärr fortfarande de flesta utbildas för anställning. Tänk om alla kunde få ett naturligt förhållande till hur man kan utveckla ett eget företagande. Då skulle också förståelsen för företagens villkor öka.

Snart är det SNS föreläsning och sen måste jag läsa in mig på några samråd och kommande ärenden som kräver lite djupdykning. Sen är det fredag på allvar!

Medan tilltron till den politiska vänstermajoriteten i Kalmar krackelerar är det ändå roligt att det finns prov på människor som tar tag i sin tillvaro. Så jag bär med mig solskenshistorien in i helgen!

onsdag, september 09, 2009

En dag att fira!

Människor plockade faktiskt ner Berlinmuren för egen hand.

Jag var i Berlin ett par gånger medan Tyskland var ett delat land. Där fanns förstås fullt synliga vakter som kollade allt. På vägen dit råkade en i mitt kompisgäng dra i nödbromsen på tåget och hela tåget omringades av militärer/vakter . Jag har aldrig sett så mycket militärer på en gång. De åkte i egna vagnar endast för att kolla så att inga människor försökte nå friheten i väst. Efter "förhöret" samlade vi ihop pengar till böterna och var ganska glada att vi klarade oss med det.
Vi var några som besökte Östberlin på egen hand och när vi lämnat våra pass och släpptes
ut för att gå över det stora fältet som bevakades av K-pistbeväpnade vakter, kände vi oss ganska övergivna. Vi såg också ett annat Östberlin än det vi besökte med turistbussen.
En och annan berlinare gav också uttryck för sin frustration, men ingen visste ju vem som var angivare så tystnaden var förhärskande. Det var faktiskt värre än bristen på varor och grädde till kaffet!

Nu har vi EU och våra grannländer är fria från kommunismen! Det var inte bättre förr!

tisdag, september 08, 2009

KÄNNER DU MORGONDAGENS POLITIKER?

Föreslå morgondagens politiker!
Undrar du över varför en del blir helt uppslukade av politiken? Hur kan det vara så kul att tillbringa kvällar och helger åt möten, arbetsgrupper och studiebesök?

Folkpartiet i Kalmar har nu öppen nominering fram till 21 september. Om snart ett år är det dags för val igen. Jag uppmanar dig därför att föreslå morgondagens politiker. Känner du någon liberal som du tror vill göra en demokratisk insats för Kalmar och för Folkpartiet liberalerna?

Föreslagna personer kommer därefter att tillfrågas om de ställer upp och senare kommer ett provval att genomföras. En intervju görs av nomineringskommitten. Listorna kommer sedan att fastställas på nomineringsmöte i kommunen.
Det enda kravet är att kandidaterna delar de liberala värderingarna och vill engagera sig i nför valet 2010.
Självklart välkomnar jag även medlemmar som vill stödja oss genom sitt medlemsskap, eller som är nyfikna på det politiska livet och de demokratiska processerna. Nomineringar (namnförslag) kan göras via brev, telefon eller med e-post och digitalt via partiets hemsida.

Vi har fått flera nya medlemmar och jag vet själv från tiden då jag var ny att det är roligare att vara flera som är nyfikna på det politiska livet samtidigt. Jag tror också att vi "gamla politiker" behöver ruskas om ibland av nya kritiska medlemmar för att inte alldeles försvinna in i den politiska dimman.
Mitt motmedel är att även hålla fast vid mina vänner som inte är politiker. Det är en livlina.

pengar till kärnverksamheterna!

Redan direkt efter valet under brinnande högkonjunktur skrek S,Voch MP på mer statsbidrag. Varje möte i kommunen inleds med något inlägg av någon i majoriteten med ”att vi har en så dålig regering”.
Det var bra att Alliansregeringen stod emot då, så att vi nu kan få ett rejält tillskott när den globala finanskrisen drabbade även oss. Andra lättnader i sjukförsäkring och arbetsgivareavgifter ger minskade utgifter med ytterligare många miljoner.
Dessa lättnader är långsiktiga och stöder arbetslinjen.

10 miljarder är mer än vad någon vågat hoppas på och ändå klagas det.
46, 5 miljoner som ett tillfälligt stöd i Kalmar är en stor eftergift av regeringen som också får in mindre skatteintäkter just nu. Kommuner som Kalmar har ständiga ekonomiska problem som man löser skattevägen. Det kommunala självstyret innebär att man balanserar sin budget så att pengarna räcker. Därför ska vi inte räkna med fler extra bidrag. Nu måste S,V och MP också ta sitt ansvar.


Trots rekordstödet till kommunen gnäller kommunstyrelsens ordförande i Kalmar över att det är som att ”kissa på sig”. Så säger bara den som tänker göra slut på pengarna så fort som möjligt!

måndag, september 07, 2009

Är detta den nya Östran?

Jag borde väl egentligen vara smickrad när Johan försöker sänka mig och Folkpartiet liberalerna. Men jag är också förvånad.

I dagens Östran får Johan Persson åter oemotsagd anklaga Folkpartiet liberalerna för att driva frågan om styrelsens avgång i Destination Kalmar. Jag får inte kommentera hans utspel. Det är en ren lögn för jag agerade med bifogade protokollsanteckning och andra i styrelsen lade förslaget om styrelsesammansättningen .
Jag har definitivt inte "drivit" frågan just av hänsyn till företagare som är engagerade.
Jag är vice ordförande i kommunbolaget och anser att varje bolag ska få ta så stort ansvar som möjligt.
Därför skrev jag en protokollsanteckning som medföljer protokollet.


Protokollsanteckning

Angående upphandling om ny krögare på Kalmar Slott.

"Eftersom det finns oklarheter om jävssituation föreligger har Destination Kalmars styrelse beslutat flytta ärendet till Kalmar Kommunbolag AB.
Jag anser att varje dotterbolag i möjligaste mån ska ta fullt ansvar för sitt kompetensområde och det är tveksamt i vilken mån jävsfrågan förändras för att ärendet flyttas till kommunbolaget.Eventuell risk för jäv eller ökad insyn har uppstått redan innan beslut om upphandling inletts då en styrelseledamot har en ökad insyn totalt sett, än andra.
Jag har absolut inga invändningar emot upphandlingsförfarandet och man har i den processen följt de stränga rutiner som gäller. Mest trovärdigt vore att fullfölja rutinerna och besluta i den styrelse som begärt upphandlingen. Det är viktigt för både övriga intressenter, berörd entreprenör och allmänhetens tilltro till kommunen att vi i våra normala rutiner gör allt för att undanröja minsta tvivel om anknytning, oavsett var besluten fattas."

Inger Hilmansson
Folkpartiet liberalerna

fredag, september 04, 2009

Inspirerande dagar!

Har nu kommit tillbaka från en givande träff tillsammans med Allianspartierna i Karlskrona och Växjö. Vi har mycket att samverka kring i sydostregionen, och jag ser med tillförsikt framemot ett uvidgat samarbete.
Idag besökte vi Mjölnergymnasiet i Torsås som verkligen samarbetar med näringslivet på ett föredömligt sätt! Jättekul med goda exempel!

Men nu har jag i veckan även varit i Stockholm och deltagit i prioritering av projekt som stöder Östersjöstrategin inom EU.
Det innebär att jag nu har arbete som väntar. Handlingar till kommunstyrelsen på måndag och till arbetsutskottet på tisdag pockar på uppmärksamhet. Alla samlade telefonsamtal är nog avklarade men resten spar jag till lördag- söndag.

Tidningarna har blivit lite dåligt lästa, men jag kunde inte undgå artikeln om min blogg i Östran där Johan Persson oemotsagd får bre ut sig. Dessutom får han utan vidare påstå att jag vill halvera antalet detaljplaner. Det är ju rena konstruktionen!
Jag tror däremot att det inte går att kommendera fram detaljplaner med ytterligare miljoner i en icke fungerande organisation! Det är den politiska styrningen som inte fungerar! Men detta lovar jag att återkomma till.

måndag, augusti 31, 2009

klarlagt om föreningstöd

Hemma igen från ett väldigt kort kommunfullmäktige. Förlängdes lite med interpellationer och frågor där Johan Persson verkligen visar bristande respekt för arbetet i kommunfullmäktige.
Det är majoritetens uppgift att svara på de frågor som oppositionen ställer, men Johan Persson duckar och talar bara om det han själv allra helst vill tala om. Att besöksnäringen är hans hjärtefråga märks väl, eftersom de flesta frågor besvaras med evenemang och kommunens omsättning i besöksnäringen.

Det blev ändå klarlagt i frågorna att föreningsstöd är Kultur-och Fritidsförvaltningens angelägenhet och att anställning av fritidsledartjänster också är det. Däremot är ansvarsfördelningen mellan kommunledningskontorets verksamhet och Destination Kalmar lika otydlig som den var från början.

Tyvärr blev det också klarlagt att Johan Persson inte vill ha någon inventering eller utvärdering av sponsorverksamheten. Varken den som kommunen får eller den som kommunens verksamheter ger.

söndag, augusti 30, 2009

Nu tar vi över!

Jag brukar säga till alla nya förtroendevalda att de inte ska låta sig slukas upp av politiken utan försöka att också leva sitt vanliga liv. Jag försöker göra det själv, för vännerna och familjen är både stöd och mina bästa kritiker. De blir allt viktigare för mig! Jag behåller också mitt oberoende genom att hålla fast vid mina arbetskamrater och mina vänner sedan många många år. Jag har både bra arbete och vänner utanför politiken! Därför måste vi också göra det politiska uppdraget möjligt för fritidspolitiker!

I politiken lever vi ju i ett ständigt konkurrensförhållande och så ska det vara i en demokrati. Därför är det också så otroligt roligt att träffa partivänner på det sätt som jag gjort i Eskilstuna nu i två dagar. http://folket.se/nyheter/eskilstuna/1.461700 Mathias Sundin och Niklas Frykman som var vår värd hade också ett inslag i östnytt.


I Gävleupproret (vår första träff var där) stärker vi varandra och delger varandra tips och vi får tillfälle till ny information från inbjudna gäster. Vårt mål är att vi ska ta ansvar i majoritet i våra städer i nästa val. Människor här i Kalmar känner också, liksom många gjorde i Japan, att den majoritet som sitter länge blir ett med systemet och har svårt att göra reella förändringar.


I nätverket arbetar vi gemensamt för att bryta ett långvarigt socialdemokratiskt maktinnehav i våra kommuner.

torsdag, augusti 27, 2009

Det handlar om prioriteringar!

Marknadsföring, sponsring eller föreningsstöd och vem har egentligen ansvaret?
Det kommer jag att fråga Johan Persson på kommunfullmäktige på måndag.

I Kommunikationsplanen som nyligen upprättats, finns sponsring med som en rubrik.
Tex. sponsras Kalmar FF med 225 000 kronor för ett diamantpaket och IFK Kalmar
sponsras med 40 000 kronor. Utbytet antas vara marknadsföring. Att jag inte upptäckt denna sponsring kan bero på att den har beteckningen ”föreningsstöd” i kommunledningskontorets budget. Föreningsstöd trodde jag var Kultur-och fritids ansvarsområde

I den nya organisationen för Destination Kalmar AB framhävdes att DKAB är ansvarig för marknadsföring och för informationen ansvarar kommunens informationsavdelning.
Destination Kalmar får 7 252 000 kronor om året till marknadsföring och event.

Efter ett mycket intressant företagsbesök på morgonen, har vi i dag diskuterat en framtida kulturstrategi.
Bl.a. tyckte någon att en fotbollsarena var en kulturgärning, men här tyckte vi förstås lite olika.
Som i alla sammanhang talas det väldigt mycket om tillgänglighet och att alla ska kunna deltaga.

I går kväll hade DHR sin årliga frågestund till oss politiker.
Här kan man tala om människor med kreativitet och uthållighet. Jag vet att vi i handikapprådet höll på i flera år försökte få kommunen att restaurera och göra Kalmars "handikappbad"tillgängligt för dem det var avsett för.
Här finns människor som först är hårt prövade av sitt funktionshinder, men kanske ännu mer av att stånga pannan blodig mot olika myndigheter. Men humöret är det inget fel på!
Det är med stor värme de ställer oss mot väggen.

Tillgängligheten på bussarna skulle till stora delar ersätta färdtjänsten, och det positiva är naturligtvis att man inte behöver bestämma i förväg när man ska resa. Tyvärr har resorna blivit nästa långkörare. I bussarna har det funkat ibland och ibland inte. Färdtjänsten likaså. En ganska anspråkslös begäran som man uttryckte igår var att få ett fungerande telefonnr. som det går att komma fram på. Ordinär service kan man tycka.
Det är så små saker man begär och när man sätter det i förhållande till allt som bestäms i ett huj så kan man undra över prioriteringarna.

Vi förtroendevalda får ofta höra att man "inte ska ställa verksamheter mot varandra".
Men det är precis det som vi måste göra. Vi har en summa pengar att fördela med de mandat vi fått av våra väljare. Inte i någon debatt före valet hörde jag någon lova miljoner till elitfotbollen i form av borgen, träningsplaner och infrastruktur. Jag har före valet lovat att prioritera kommunens kärnverksamheter, och redan det är många områden.

I morgon reser jag till Eskilstuna på nätverksträff med gänget som var här i maj.
Vi är folkpartister i opposition i likvärdiga kommuner och vi samverkar för att bli starka i valet nästa år.

måndag, augusti 24, 2009

Snart dags att bestämma sig!

Fyra ledande socialdemokrater vill på DN-debatt kraftigt förändra socialdemokraternas politik. Det är ganska fantastiskt att man, när det bara är ett år kvar till valet, inte har kommit längre, eftersom detta har varit något som man inledde den nya mandatperioden med att deklarera.
Bilden av socialdemokrater som alltid hittar en möjlighet att höja skatter eller hitta på nya måste försvinna”, skriver S-politikerna.
Om dessa politikers storstadspolitik blir partiets förstår jag inte ens varför någon behöver välja socialdemokratisk politik. Det de föreslår är ju sådant som samma socialdemokrater röstat bort då förslagen kommit från t.ex. liberalt håll.
Deras förslag gäller ju storstadspolitiken och de talar inte om hur det ska finansieras. Ska de ha en annan ingenjörskonst för resten av landet?
Bilden av ett skattehöjar parti kommer inte att suddas ut med dessa förändringar! Bilden av ett parti som i god tid före valet skulle visa sin ”nya” inriktning för väljarna är dock helt utsuddad.http://http://www.dn.se/opinion/debatt/socialdemokratin-maste-genast-ha-en-ny-politik-1.936850

onsdag, augusti 19, 2009

Brådskan som vapen!

Nu är det verkligen igång igen med den politiska vardagen. På kommunstyrelsen i måndags drog socialdemokraterna tillbaka sitt eget förslag om ändrad taxa i barnomsorgen. Jag har tillsammans med alliansen protesterat mot deras förslag som är djupt orättvist. Vår ledamot i Barn och ungdomsnämnden Björn Brändewall hade förstås redan där påpekat detta i en skrivning som alliansen ställde sig bakom

Nu ska de enligt kompisarna i kommunstyrelsen istället hitta ett annat sätt att spara 1, 4 miljoner på den viktigaste kärnverksamheten.

På förra arbetsutskottet drog man tillbaka ärendet om miljöbilar redan vi föredragning av dagordning.
Ett extra insatt ärende om delar av Kalmarsundsparken och Stensö återtogs också för att se om det är förenligt med våra nya regler om markreservation. Kanske är det dags att även se över dessa riktlinjer nu när vi set hur tillämpningen blivit.


På arbetsutskottet igår har revisionen synpunkter på konsultverksamheten. Den omfattar mer än 60 miljoner, så här finns helt säkert pengar att hämta hem.
Varje år lägger vi fem miljoner på evenemangsverksamheten i Kalmar och man får lätt intrycket av att besöksnäringen nu är en helt kommunaliserad verksamhet.

Svaret till revisorerna kom snabbt och var betydligt mera insiktsfullt än svaret som föreslogs på revisionsrapporten om Fanerdun.
Jag tycker ändå att det är en framgång att vänstermajoriteten ibland tar intryck av
diskussionen (jag antar, även om jag undrar ibland, att det bl.a. är därför man har ett arbetsutskott) och drar tillbaka sina förslag till omprövning.

Jag hade ändå önskat att man också visade samma eftertanke när förslagen rör många miljoner, men då ska förslagen tydligen igenom snabbt och till vilket pris som helst.

Genomarbetade beslutsunderlag och tydliga föredragningar är viktigt för bra beslut och kommunens varumärke. Kommunstyrelsen lades in på förmiddagen för att vi skulle få mera tid till varje ärende.
Istället har det inneburit att betydligt fler ärenden ska klämmas in på två timmar.
Det är, anser jag, att använda brådskan som vapen i demokratin!

lördag, augusti 15, 2009

HUR KAN MAN FELTOLKA SÅ!

Själv tycker jag att det är ganska tydligt vad jag vill uttrycka med det pressmeddelande jag skickade till Barometern igår, men döm om min förvåning när jag i lördagstidningen läser hur det tolkats av Barometern. Inte ett ord om att jag försvarar rätten att få yttra sig. Istället skriver han att jag ställer mig bakom MP:s förslag om privat borgen! Kan någon utläsa detta i mitt pressmeddelande nedan.

Beslutet är fattat i kommunfullmäktige och vi har lämnat in en reservation som finns att läsa på FP:s hemsida. Därmed är den saken klar, men det är klart vi kommer att ge vår syn på utvecklingen. Pressmeddelandet var en reaktion på Johnny Petterssons protester mot att frågan diskuteras i media. Han borde som förtroendevald veta bättre!
Som tur var skickade jag kopia till fullmäktigeledamöterna, för annars hade de väl satt frukostfrallan i halsen idag. Men det blir ett klart extraarbete att förklara för alla övriga medlemmar om vad jag EGENTLIGEN skrev.
Här nedan pressmeddelandet i sin helhet:Opinionsbildning är en del av demokratin!

- Johnny Pettersson borde veta, att när han dragit in kommunens medborgare som risktagare, så har alla förtroendevalda rätt till insyn och skyldighet att bedriva opinion för sina väljare och uttala sin åsikt. Bara det faktum att vi inte kan påverka förutsättningar i upphandling och kostnader för arenan och drift, trots att vi tar risken, säger ju en del.

- Jag kommer självklart också vid tillfälle berätta vad jag istället vill göra med pengarna. Om inte projektet tål den resan, bör nog KFF ta en ny fundering om de vill ha kommunens inblandning eller ej.

Sitter man i båten, måste man hålla den flytande!
Alla kan jämföra detta med hur Salveprojektet, där också kommunen gick i borgen, utvecklade sig. Även då försökte man tysta alla kritiker eller skuldbelägga dem för att störa processen. Jag hejar självklart på KFF och för både Kalmars och skattebetalarnas skull hoppas jag att de kan hålla sig på toppen i många år. Men…
- Kommunens kassa är tom och vi liberaler är valda att säkra välfärden och ge människor möjlighet att växa. Självklart ska vi inte låta oss tystas!


Bakgrund:
Folkpartiet liberalerna välkomnade ett privat initiativ till Arena och var beredda att bidra med infrastruktur, träningsplaner och årligt driftbidrag på nästan 6 miljoner. Detta avtal står vi fast vid. Då begärde vi självklart aldrig att få insyn i processen, eller att påverka kostnaderna.
Nu är förutsättningarna helt förändrade!
Banken ville inte ta risken. KFF begärde då att kommunens skattebetalare skulle ta risken med en borgen på 100 miljoner. Detta biföll ett oenigt kommunfullmäktige och lovade dessutom 29 miljoner till KFF (pengar som inte finns) när bygget stod klart. Dessa nya åtaganden reserverade Folkpartiet liberalerna sig emot.

fredag, augusti 14, 2009

Rätt ska vara rätt!

En positiv nyhet i veckan var ändå att utfallet av skatteverkets prognos för 2008 var mera positiv än beräknat. Den visar en ökning av skatteunderlaget med 5,2 % år 2008 !

I debatten har vänstermajoriteten gärna uttalat sig i termer av minskning av skatteunderlaget, men denna myt kan nu avfärdas för gott. Jag har med en dåres envishet försökt att nyansera det hela med att alla dystra prognoser visat en minskning av ökningen, vilket är en väsentlig skillnad.
Vi ska också komma ihåg att åren dessförinnan gjorde kommunerna ( de som skött sig alltså) miljardöverskott på skatteintäkter över förväntan!


Sen har jag fått bekräftat att i utlänningslagen görs i alla fall ingen skillnad på kön, så här måste fotbollsentusiasterna genom sina olika föreningar och institutioner kunna förändra!
Däremot måste idrottsklubbarna visst kunna garantera anställningskontrakt, bostad och en lön om minst 14 300 kr/mån före skatt.
Kanske såg man en chans att få en favör från kommunen, och utvecklingsenheten verkar ju ha en å av pengar att ösa ur. Hade det inte kommit in ett argt brev till kommunen så hade vi väl inte ens haft vetskap om att vänstermajoriteten på allvar tagit in fotbollen under projektverksamheten. Inte så konstigt att jag vill hinka in lite pengar därifrån till förskolan och skolan också, eller hur?

måndag, augusti 10, 2009

FÖRLORAD KÖPKRAFT FÖR BARNFAMILJER!

Östran i Kalmar vill i dagens tidning att dagisavgifterna ska sänkas . Med lägre taxa stärks barnfamiljernas köpkraft, skriver de. Helst vill de ha helt avgiftsfritt!

Hur gör då kompisarna som styr i Kalmar?
Jo, här tolkar socialdemokraterna i Kalmar maxtaxa på sitt eget vänsterorienterade sätt. Här betyder maxtaxa på dagis att de tar ut maximalt vad som går att suga ut av barnfamiljerna.
Oavsett om man har sina barn där några timmar/vecka eller full tid ska de nu betala max taxa.

I morgon kommer detta som ett ärende i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Nu ska ska festerna betalas, och vänstermajoriteten som styr vill att barnfamiljerna öppnar plånboken. Detta var nog bara början! Vem står på tur att betala härnäst?

Förlorad köpkraft var ordet!

fredag, augusti 07, 2009

Kompetens viktigt, även i turistnäringen!

Denna veckan har jag tjuvstartat lite i stadshuset med att läsa lite samrådshandlingar som ska besvaras efter sommaren. Vi har också en vindkraftsplan som väntar, så det saknas inte sommarläsning. Sen har jag uppdaterat mig lite inför höstens arbete.
Här får man också förhandslyssna inför stadsfestens musikframträdanden på Stortorget utanför.

Igår lyssnade jag på Carl Jan Granqvist m.fl. som i en paneldebatt gav sin bild av hur vi kunde utveckla turismen på ett bättre sätt. Debatt hade jag inte väntat mig efter att ha sett de inbjudna. Nästan alla hade ju på sitt vis intressen i branschen.
Det var ändå tydligt att kunskap och kompetens är grunden, som man inte kan marknadsföra sig förbi. Paketet måste ha ett innehåll! Turism är dock en näring, som företagare ska ägna sig åt. Kommunen ska ge kunskap och kompetens i samarbete med Högskola och företag.

Det är där kommunen har sin stora uppgift!
Därför kan man bara beklaga att skolledningen i Kalmar varit så njugga till lärarlyftet. Premierar skolledningen kompetenshöjning, så utbildar sig också lärarna. Så enkelt är det. Här ropar de rödgröna jämt på statlig finansierng i alla sammanhang, men har inte utnyttjat den när den erbjudits! Urdåligt!

I morgon, lördag, ska jag här i Kalmar medverka i en träff för speciellt intresserade medlemmar i Kalmar län och grannlänen, som vill lära sig lite mer, och diskutera kommun- och landstingspolitik med oss som har varit med ett tag. Jag har förberett mig lite, men är väl mest beredd på att svara på frågor. Vi behöver många fler som är beredda att bidra i partiet och i samhället. Även inom politiken är det bra med många med olika referenser och vi konkurrerar om, även om vi också naturligtvis är partivänner och hjälper varandra. Förutom kunskap och kompetens tycker ju vi liberaler att det är bra med konkurrens, även inom partiet!

måndag, augusti 03, 2009

Vi ska stå fria!

På morgonnyheterna diskuterades risken för att sammanträden flyttas till bastun av rädsla för att bli avlyssnade och bandade. Även det är prövat, men då för att slippa de kvinnor som bara kommer med en massa obekväma inlägg. i Kalmar är det ganska många ärenden som avgörs utanför sammanträdesrummen, så här är i Kalmar är det steget redan taget .

Här har vi alla ett ansvar och jag hoppas verkligen att förtroendet kan upprätthållas utan dolda mikrofoner och och mobiler.
Men då gäller det att den som påstått något också står för sitt ord när diskussionen flyttar ut utanför sammanträdesrummet.

Många vill nu hellre diskutera själva ljudupptagningen istället för sakfrågan.
Är det viktigt att alla invånare i Sverige är lika inför lagen? Har någon fler röster än andra? Ska någon medborgare som spenderar mera pengar i staden också ges ett lite större inflytande? Och få lite mera utrymme? Något ska man väl ha för att man satsar...resonerar man.

Vi liberaler har sådana rötter i rösträttsrörelsen där vi kämpat för att hög och låg ska ha lika antal röster.
Om någon mellan valen ges ett större utrymme är det viktigt att alla använder sin unika röst att i valet flytta på den regimen. Annars kan demokratin vara i fara!
Jag tror också därför det är viktigt att vi partier står fria från olika lojalitetsband och håller oss oberoende av sponsorer i olika intresseorganisationer.

torsdag, juli 30, 2009

En steg uppåt för demokratin.

Flera gånger har Gotlands landshövding skruvat på tillämpningen av lagen för att tillfredsställa någon inflytelserik person på Gotland. Det måste kännas vanmäktigt att som tjänsteman vilja utföra ett gott jobb och gång på gång se på hur chefen tar lagen i egna händer. När det inte går att stoppa på annat sätt tar man till bandupptagning, som ju måste vara en sista utväg ur vanmakten.

Bra ändå med tjänstemän som har integritet och yrkesstolthet. Hur lätt är det inte att anpassa sig för att få fördelar och få vara en i gänget. Förhoppningsvis blir han inte placerad där han är ”ofarlig” eller stoppad i karriären, för att han stått upp för rättssäkerheten.

Det är superviktigt att hålla på demokratiska processer och full insyn i den offentliga verksamheten. Det är både förtroendevaldas, media och varje enskild person som måste vaka över att ingen får fördelar för att han eller hon har inflytande eller goda kontakter i stadshuset. Att under ursäkten ”ja men han gör ju så mycket för bygden eller staden” ge någon förtur kan synas oskyldigt, men då är man redan på ett sluttande plan, som bara leder utför.

Jag lyfter på hatten för alla som vägrar tumma på demokratin och rättssäkerheten.

söndag, juli 26, 2009

I-landsproblem?

Har haft problem med min dator ett tag och funderar över om vi kan massvaccinera våra datorer på ett säkert sätt om de skulle drabbas av en global epidemi.

Har varit i London precis och där var verkligen H1N1-influensan på nyheterna varenda dag.
(Det bär mig emot att skriva svininfluensa, när grisarna nu för en gångs skull är helt oskyldiga.)
Att många vädrar stora pengar och ökade anslag till sina verksamheter när människor blir engagerade, är ju inget nytt. Blir många rädda eller osäkra måste besluten tas snabbt. Det spelet pågår hela tiden på alla nivåer och det är vad politiker dagligen ska analysera och förhålla sig till. Därför är det väldigt viktigt att kolla vem som är uppdragsgivare och vem som drar nytta av en händelse.
Nu kommer alla motreaktioner mot vaccinering av hela befolkningen. Några experter, som inte behöver ta ansvar för besluten, har mängder av jämförelser med influensor som inte varit så farliga.

När det gäller influensan är ju det nya att den drabbar flera länder samtidigt och sprids fortare eftersom vi idag samlas många på så många ställen. Så tätt som jag nu stått i tunnelbanan och rulltrappor under några dagar, förstår man att smittan lätt hoppar över. Det fanns också de som använde munskydd, men frågan är om det ger så mycket skydd efter en stund. Tar man sen i själva munskyddet när man tar av sig det, så har man allt på händerna istället. Att tvätta händerna och hålla sig i bra kondition i övrigt tror jag är bra mot det mesta, men ingen går ju säker.

Snart är väl viruset resistent mot Tamiflu också och så har vi saboterat den behandlingen.
Det är lätt att bygga på rädslan med en mängd scenarier och tyvärr är det alltid någon som tjänar pengar även på detta.
Jag tror dock att det hade upplevts som väldigt ansvarslöst om vi inte hade köpt in vaccin och planerat för massvaccinering. I västvärlden kan vi välja att ta det säkra före det osäkra. Är det en synd? Det tycker inte jag, men vi ska ha perspektiv på det vi gör.

Den som inte vill vaccinera sig måste ju inte. Jag kommer tacksamt att ta emot min spruta, (och jag tycker att vi själva som vuxna ska betala, som vi brukar betala för en vaccinering) men jag vet att det är en lyx som vi kan unna oss här i Sverige och i västvärlden.
För att ha lite perspektiv ska jag minnas att det kanske dör ett barn i minuten i malaria , alla dar året om. Förutsättningarna är så olika på denna jorden och vi ska väl i alla fall ha vett att vara tacksamma för att vi fått födas i ett rikt och fredligt land. Ett land som, med väldigt lite uppoffring har möjlighet att bistå andra nödställda i världen.

onsdag, juli 15, 2009

Lagda kort som flyger iväg...

Lagt kort ligger säger Johan Persson än en gång när det gäller en fotbollsarena i Kalmar.
Så sade han också när vi skrev det första avtalet som innebar mer än fem miljoner om året i 25 år till Kalmar FF. Detta ställde även jag upp på, eftersom det också var ett löfte, att ingen skulle svika den överenskommelsen. Men han svek även denna gång.

Han ställde sig på torget 1 maj och han =kommunen, lovade en arena år 2010 !
Men i den stund han gav det ovillkorade löftet om en fotbollsarena, visste alla att han var beredd att gå mycket längre för att få klippa bandet ett valår. Han startade den karusell som nu snurrar just på grund av att det finns en utlovad kommunal borgen på 100 miljoner!

Jag ser tyvärr ganska snabbt likheter med kommunens borgen till Salvebolaget.
1. Det är någon annans fel att det inte startar som man har tänkt sig.
2. Kalkylerna vill alla så gärna tro på, att ingen vill göra en verklig analys av riskerna.
3. Nu som då är det tiden som är fienden. Om vi bara hade fått gjort det i går hade allting blivit helt annorlunda.
Jag väntar bara på den fjärde likheten:
4.Det är de som ifrågasätter hanteringen med kommunal borgen, som fäller det, ett återkommande mantra.


Evenemangsarena där man kan ha en mängd aktiviteter, (motorcross är väl nästan det enda som uteslutits) är den komplettering som gjorts i efterhand. Men vad kan man göra på en arena med naturgräs?
Menar man, som jag gör, vad man säger med att sänka skatten i Kalmar till riksgenomsnittet och helst under, måste man också våga prioritera bland alla risker som en kommun måste ta.
Om man vill gå på bio, ishockey eller fotboll det väljer man vid entren och kassan där.
Föreningsbidrag för alla föreningar är viktigt och att ha pengar till den verkligt viktiga ungdomsverksamheten, även i fotboll, anser jag är viktigare än att riskera skattepengarna på proffsverksamhet.

Jag hoppas därför att Kalmar FF nu kan mobilisera företag och sponsorer som medfinansiärer, så att risken för skattebetalarna kan minskas. (vår reservation finns på FP:s hemsida)
Men att lagt kort ligger bara gäller den dag det sägs, har jag lärt mig .

Socialister i alla länder har alltid varit barnsligt förtjusta i olika monument att visa upp, även om arbetande människor får allt mindre kvar i plånboken efter skatt.