onsdag, september 29, 2010

Ord och handling!

Det har varit mycket tal om företagens bästa i valrörelsen, men när Folkpartiets motion om fritt val i hemtjänsten diskuterades var det som bortglömt av socialdemokraterna. De rödgrönas motförslag var servicetjänster, vilket inte är bättre för denäldre och dessutom är att kasta bort pengar när det finns RUT-avdrag där staten betalar subventioneringen!

Johan Persson har varit på resa tillsammans med företagare under flera dagar så vi får se om han nu, efter resan, är mera beredd att släppa in entreprenörerna i de kommunala verksamheterna!
Jag tror på generella regler och ett öppet företagsklimat som gör att alla har en chans. Så fungerar det också i kommuner med bra företagsklimat! Så fungerar LOV, RUT och ROT, men det vill inte de rödgröna ha. Ärendet om servicetjänster återremitterades, så vi får se om någon företagare lyckades omvända kommunalrådet inför nästa kommunfullmäktige.

För att slippa det politiska käbblet (demokratiska processen) görs i Kalmar gärna uppgörelser utanför styrelserummen och därefter tillkännagivanden i dagspressen. Långt senare förväntas övriga politiker” besluta” om förslaget. Fortfarande saknas då ofta beslutsunderlag värda namnet.
Vad är bäst? Blandad offentlig och privat verksanhet och enskilda människors val, eller politiska system som väljer "vårt bästa" och kräver lojalitet med makten!
Säger politiker samma sak före valet och efter? Det får vi se på nästa kommunfullmäktige!

måndag, september 27, 2010

Att kapa ett engagemang!

Ungdomar på Facebook hade även i Kalmar startat ett upprop för solidaritet. Jättebra tänkte många och uppslutningen var god på Larmtorget i lördags. När vi kommer dit blir allt dock som det lätt blir i Kalmar. Socialdemokraterna är som ett häftplåster på varje engagemang och bara måste göra partipolitik av det.
Jag vet att ungdomarna inte hade tänkt det som en socialdemokratisk manifestation, men nu blev det så.

Det fanns även liberaler som önskat tala. Det hade, när man nu tog ifrån ungdomarna manifestationen, varit en styrka och en viktig signal om alla partier hade beretts den möjligheten .

Att, som socialdemokraterna, kapa och utnyttja ett engagemang och en spontan manifestation mot främlingsfientlighet för egna syften, är istället exkluderande för många engagerade människor som inte känner sig hemma i partipolitiken.

fredag, september 24, 2010

Jag vill stärka kommunfullmäktige!

I handlingarna inför måndagens kommunfullmäktige finns ett ärende om möjlighet att köpa servicetjänster för dem som är 75 år och äldre. Här är det tydligt uppräknat vad man får välja, och det är ett val mellan kommunen och kommunen som utförare! Socialistisk valfrihet!

Det är de rödgrönas svar på RUT och de tar tydligen, som politisk princip, hellre den kommunala kostnaden istället för att låta staten betala halva avgiften OCH låta de gamla själva få välja vad de vill ha genomfört.
Folkpartiet och Alliansen har reserverat sig.

För att demonstrera sin makt annonserar de rödgröna (kommunen)redan idag om dessa "servicetjänster" som ska beslutas på måndag. Besluten vinner laga kraft ett par veckor efter justering av protokollet.
Att så minimera betydelsen av att medverka i ett politiskt beslut är verkligen ett effektivt sätt att döda ett politiskt engagemang. Är det avsikten? Hur ska vi få unga människor att vilja ta ansvar för demokratins utveckling?
Jag vill stärka kommunfullmäktige, det forum där vi är verkligt folkvalda!

Vi ska ha olika åsikter om den förda politiken, men vad jag önskar mig allra mest inför den kommande mandatperioden är en verklig journalistisk granskning av maktkoncentrationen och den demokratiska utvecklingen? i Kalmar!

torsdag, september 23, 2010

Nu börjar 2014 års valrörelse!

Det är glädjande att räntorna är stabila och att den svenska kronan stärks trots osäkerheten om majoritetsregering. Det verkar som om valmatematiken är ihopsnickrad för att passa ett fåtal stora partier, men verkligheten är ju nu en annan. Alliansen har dock fått flest röster, men verkar inte kunna bilda majoritetsregering.
Svenska exportbolag har vant sig vid en svag krona och likaså besöksnäringen. Nu gäller det att minska kostnaderna och höja kvaliteten ytterligare för att bli konkurrenskraftig även med en långvarigt stark krona.
Även Kalmars kommunala bolag är extremt beroende av en låg ränta, men även att minska sin skuldbörda.


Här i Kalmar funderar många över kommunalrådsposterna. Jag har aldrig bett om någon kommunalrådspost, men styrekförhållandena mellan blocken måste vi slå vakt om. Vi har ju i Folkpartiet liberalerna för avsikt att minska antalet kommunalråd och jag ändrar självklart inte den inställningen även om jag själv blir "drabbad". Många kommunalråd ger ett otydligt ansvar och genererar kostnader ut i organisationen.
Detta ligger dock i majoritetens hand och sen ska vi ha samråd i vårt parti om hur vi vill fördela uppdragen. Nu börjar arbetet inför nästa valrörelse!

tisdag, september 21, 2010

Risk för beröringsångest!

Att Alliansen nu kan regera vidare känns otroligt befriande och ännu lever hoppet om att vi kan få en egen majoritet i riksdagen.
Det är ett nederlag för de etablerade partierna att Sverigedemokraterna lockat till sig så många väljare.De har inte ens behövt diskutera sin politik eller ta ansvar utan har burits fram av martyrskapet och diskussionen om styrkeförhållanden.

Övriga partiers beröringsångest att diskutera problemen som skapats av trettio års politik med segregation och utanförskap, riskerar nu tyvärr att förstärkas.Kunskap och öppenhet anser jag är det bästa vaccinet mot rädslor och främlingsfientlighet.

I ett liberalt samhälle ska alla frågor kunna diskuteras. Jag avskyr den människosyn som Sverigedemokraternas politik står för och ska fortsätta göra allt för att bekämpa dem. Men hur minimerar vi dem bäst?
I Landskrona har SD tvingats att ta ställning till alla politikområden och där har helt plötsligt deras väljare insett att politik inte är så enkelt som att stämpla folkgrupper som problemskapare.I Landskrona har SD backat kraftigt.

Det kan också gå som med kommunisterna som ingen "ville ta i med tång", allra minst socialdemokraterna.
Nuvarande vänsterledare rensade bort alla förnyare ur partitoppen, men slutade kalla sig kommunist för att bli lite mer rumsren, och vips! Nu ger socialdemokraterna full legitimitet till Lars Ohly . Han har ju också lyst som en sol under hela valrörelsen i etablissemangets finrum!

Jag är tacksam för varje röst vi fick i valet, och som visar att det finns människor som ser igenom alla vackra tal och ekonomisk vidlyftighet. Enskilda människor som röstar för värdet av ett samhälle med socialt ansvar, men utan socialism. Tillsammans stå vi för öppenhet och för möjligheten att påverka våra liv och vårt samhälle med ansvar gentemot de som inte haft samma tur att födas i demokrati och frihet.

Jag ska nu ytterligare intensifiera mitt arbete med att minska rekryteringsbasen för både höger och vänsterextremister. Jag har under två mandatperioder begärt en diskussion i kommunfullmäktige om barnens situation i samhället. Båda gångerna har jag fått avslag.

lördag, september 18, 2010

Demokratins högtidsdag!

I morgon är det val! Det är en demokratis höjdpunkt, som vi och våra liberala föregångare har kämpat för, ibland med stora uppoffringar!
Men enbart rösträtt är ingen garanti för demokrati för i många länder tystas människor med en annan åsikt än majoriteten trots att man har en s.k. demokrati.
Det är något vi måste vakta på i varje demokrati!

Många människor på denna jorden riskerar dagligen sitt liv för att de tror på demokratin och vill arbeta med de krafter som vill bygga frihet för den enskilde.
Tänk att inte veta vem som tänker ange mig eller ligga i bakhåll när som helst.
Dessa människor är beundransvärda!
Några av dessa människors familjer tvingas också att fly till andra länder, ibland till vårt land.

Nu är det slut på opinionsundersökningar, och alla Alliansvänner måste bara gå och rösta. Glädjande är att de allianspartier som tidigare låg nära spärren nu är klart över i opinionen. Nu kan alla rösta på det parti de verkligen vill stödja.
ÄR DU LIBERAL SÅ RÖSTA LIBERALT!

Som valarbetare använder man verkligen alla sina verktyg. Anspänning inför intervjuer, debatter och förberedelser innebär ständig uppladdning och urladdning. Att dela ut valmaterial på kvällarna innebär både motion och möjlighet till lite närkontakt med de som bor i husen. Väldigt tacksam är man för de samlade brevlådorna i bottenplanet, men samtidigt mår kroppen bra av lite spring i trappor och villaområden, nu när man inte får tid till annan motion.

I morgon är det valsedlar som ska ut på våra valstugor kl. 0800. Vi ser till att det finns valsedlar hela dagen. Tyvärr har det hänt att våra valsedlar plockats bort även under förtidsröstningen.Jag har jobbat hela perioden med att genomföra vår politik och självklart hoppas jag att det också ska ge utdelning i mera inflytande för vårt parti under nästa period.
Jag är tacksam att jag får vara en del av detta demokratibygge, och tackar var och en som bidrar. En människa - en röst. Det var ur rösträttsrörelsen som Folkpartiet föddes och därför är morgondagen en högtidsdag att fira.
Vi har jobbat för seger! I morgon vid denna tiden vet vi....

fredag, september 17, 2010

Det viktigaste valet!

Nu får vi snart resultatet av fyra års arbete. Detta val känns så otroligt viktigt eftersom vi nu sett att det finns ett verkligt alternativ till socialdemokraterna.
Många människor uttrycker hur avgörande detta val är för deras livssituation, eftersom socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterns alternativ nu, i ljuset av Alliansens regeringspolitik, allt tydligare ses som gårdagens lösning på framtidens utmaningar!

Jag ser tydligt, både på lokal nivå och nationellt att den rödgröna trion finns bara för att de måste. Inte för att de vill!
Dessutom har de ingen färdig plattform att styra efter men inom snart sagt varje område så ska de lägga upp några nya miljarder till. Ingen vill räkna på slutnotan, och det gäller också på lokal och riksnivå.

Att Socialdemokraterna har en väl tilltagen valbudget är inte svårt att räkna ut.
Jag vet inte hur många gånger Johan Persson ramlat ner genom mitt brevinkast. När jag tänker på hur vi i Folkpartiet liberalerna tvekar inför priset att skicka ut
en enda folder, kan man begrunda hur olika förutsättningarna är för partierna!

Men det är priset för att vi liberaler vill stå fria från olika intressegrupper, och jag är stolt över vår hållning här.
Det är dock bedrövligt att de av LO:s medlemmar som inte är socialdemokrater, ska tvingas betala socialdemokraternas valrörelse med sina medlemsavgifter. Och speciellt i ett så viktigt val som detta. Att det sker helt öppet gör det inte mindre klandervärt.


Godisregn med löften och på materialregn till hushållen. Jag hoppas att Kalmars invånare genomskådar dessa trick, men på söndag vet vi.

onsdag, september 15, 2010

Är demokratin i vägen?

I gårdagens tidning fick vi läsa hur kommunstyrelsens ordförande i samarbete med lantbrukets aktörer nu ska bygga ny biogasanläggning.

Under ett års tid har vi i arbetsutskott och kommunbolagsstyrelse begärt ett helhetsgrepp och en strategi för biogasen och KSRR samverkan eftersom vi vet att det behövs en ny anläggning eller en uppdatering.En kostnads och konsekvensanalys är helt nödvändig men jag är mycket skeptisk till Johan Perssons avsiktsförklaringar.
De betyder alltid olika saker för olika aktörer och har ofta slutat i stora oklarheter om framtida resurser!

Därför blir det väldigt intressant att i tidningen få läsa att kommunen satsar 25 miljoner kronor. Det finns inget beslut vare sig i biogasbolaget eller någon
annanstans om 25 miljoner till en anläggning.Biogasbolaget ska ha styrelse i morgon och får då säkert serverat en avsiktsförklaring som inte styrelsen överhuvudtaget har kontroll över.

Ju fler kockar...kan man verkligen tala om här. Snart alla har varit inblandade i det här, men de ledamöter som verkligen borde sitta på första parkett, har ingen information och kommer att sitta som marionetter i sin styrelse på torsdag.

Media kunde ju pröva öppenheten i bolagen och sitta med vid sammanträdet.

De frågade i radion i går vilka bolag jag kunde tänka mig att lämna över till näringslivet, och det är självklart så att det ska utredas noga. Biogasen skulle jag pröva att lämna över till Eon eller annat företag om en utredningen visade att det var möjligt.
Sen är det ju så att sköter vi inte våra kommunala bolag på ett bra sätt, kommer de aldrig att vara attraktiva att lämna över ägandet för.
För de rödgröna är argumenten mot försäljning att bolagen går för bra eller för dåligt och att vi därför måste vänta.
Flyget och Hamnen är inte aktuellt, vilket är de bolag vänstermajoriteten brukar skrämmas med.

Att inte de bolag som har ansvaret får sköta frågan gör att även bolagens styrelser blir överkörda av Johan Persson.Detta har redan hänt i nämnderna där ledamöterna får läsa i tidningen om vad kommunledningen planerar för deras räkning.

Det verkar som om demokratin mest är i vägen,men alla kommuninvånare har ju inte valt Johan Persson som företrädare. Därför har han inte mandat att ensam styra över de demokratiskt utsedda nämnderna och styrelserna.


Ska vi ha nämnder ska de vara effektiva och ta ansvar för sin verksamhet!
Jag har större respekt för de som valt oss och, så länge någon röstat på mig tänker jag kämpa för öppenhet och inflytande för mina väljare!

måndag, september 13, 2010

Heja Heja!

Vänskapsmatchen mellan de politiska blocken i Kalmar vanns av de rödgröna på straffläggning. Matchen var väldigt jämn och de rödgröna, som begärt kvotering med ständig närvaro av två kvinnor på planen, hade vid sitt enda mål endast en kvinna på planen. Dessutom spelade de vid åtminstone vid ett tillfälle med åtta spelare på planen, De skriver gärna reglerna,men som alltid gör de sen sina egna regler. Och det var inte domaren som upptäckte snedsprången, utan publiken.

Alliansen vann hejarklacksstriden!Och inte tänkte vi just då på att rösten skulle hålla resten av veckan.

I morgon startar jag dagen med telefonmöte och arbetsutskott. Därefter är det chatt hos
Barometern 11- 12 . Språngmarsch till Jordbroporten och debatt med övriga partier
12 00- 13 00. På eftermiddagen är det debatt om kommunpolitiken i Radio Kalmar 15 00.

Jag tänker på Gunde när han sprang vid sidan om spåret. "Heja heja" sen får du vila! ropade han hurtfriskt.Det ropar jag till mig själv ibland och det hjälper!

lördag, september 11, 2010

Jag lovar medvind på alla cykelvägar!

Att som Socialdemokraterna,lova lämna in ansökan om fotbollsEM 2020 är ju en väldigt angelägen fråga!Och är en ideologiskt viktig fråga för socialdemokrater med hög i angelägenhetsgrad på alla nivåer i politiken.
Evenemang och monument är de nya profilfrågorna!

Kan det vara någon som röstar på ett parti av denna anledning.
Ja, det kan det, och här i Kalmar fick en elitspelare mer än 1000 röster trots att han knappt uttryckt en egen politisk åsikt före valet eller nu under sina fyra år i kommunfullmäktige.Men socialdemokraterna använder honom i alla möjliga sammanhang. Men han är supertrevlig och elitfotboll är ett tabubelagt diskussionsområde i Kalmar, jag vet. Precis som annat som drivs runt med hjälp av skattebetalares pengar här.

Det är t.o.m känsligare än att diskutera bordeller på Öland. Också en superviktig valfråga och därför ska jag nu spela ut ett av mina väldigt viktiga vallöften här.

JAG LOVAR MEDVIND PÅ ALLA CYKELVÄGAR OM JAG VINNER VALET!!!
Jag vet att det är en viktig valvinnarfråga!
Medvind på alla cykelvägar? Omöjligt säger någon.
Dessa bakåtsträvare. Vad ska vi göra med dem?

torsdag, september 09, 2010

Politiskt käbbel eller demokratisk process?

Svenskarnas parti!
Vill avskaffa det svenska demokratiska systemet. Tyvärr är det fler än representanterna för svenskarnas parti som anser att den politiska diskussionen bara är "politiskt käbbel".
Det är oroande och vi måste stå upp för den demokratiska frihet och institutioner som våra föregångare med hård kamp drivit igenom.Sen måste vi modernisera och hela tiden själva bidra till att ge det system vi bygger, legitimitet och förståelse i samhället.

Jag vill städa trappan ända uppifrån!
Jag är övertygad om att personalen är bäst på reformer, och därför måste diskussionsklimatet och öppenheten bli bättre i Kalmar. De ska vara delaktiga i den totala genomlysning jag vill göra i Kalmar kommun.

Alliansregeringen satsar på skolan. Det vill jag också, och undersökningen "bästa skolkommun" visar att majoriteten svikit skolan. Det är en otjänst mot barnen, men när man sparar på kunskap gör man också demokratin en otjänst.
Igår var jag med på en debatt om kulturen. De rödgröna läste högt ur sina tjusiga valmanifest, men vi vet ju vad som brukar bli kvar när besluten är tagna.

Det är bara med kunskap och öppenhet vi kan motverka fördomar och den rädsla för det främmande.
Det är bara genom att vårda den öppna demokratiska processen som vi kan vinna över dessa krafter. Rädslan odlas i okunskapen och misstron mot politiken och ger partier som Svenskarnas parti och Sverigedemokraterna utrymme.
Har vi inte lärt oss någonting av historien!

måndag, september 06, 2010

Äntligen Barnahus!

Idag har vi besökt medborgarkontoret i Norrliden. Det har varit väldigt roligt att följa medborgarkontorets utveckling, och också att se vilken betydelse rätt man på rätt plats betyder.

Vi har i Folkpartiet liberalerna besökt Norrliden och olika verksamheter under hela perioden och vi har lyssnat på människor och lagt flera förslag som gagnar Norrliden och människorna där.
Vi har föreslagit en busslinje från Norra Kalmar till Hansa City och det är snart verklighet. Vi har föreslagit torghandel som mötesplats och det är jättekul att det nu ser ut att få bifall av alla partier.
Jag tror det är otroligt viktigt att vi alla känner att vi kan påverka . Då blir engagemanget större och förhoppningsvis valdeltagandet större.Folkpartiet och då speciellt våran Anna- Britt har ju sedan många år drivit frågan om Barnahus. Det är en samverkan mellan olika kompetenser för att bättre klara av rättsprocessen vid vuxnas våld och övergrepp av barn.
Uppklarningsfrekvensen måste förbättras, för det är idag allt för många barn som får gå tillbaka till sina förövare, kanske på grund av att samverkan mellan olika aktörer inte fungerar tillräckligt bra.

Här kan vi tala om maktlöshet för barnen, så det är verkligen tillfredsställande att vi efter allt för många bortkastade år nu startat resan till ett Barnahus.
Anna- Britt startade, Folkpartiet lade förslag, Alliansen drev på och nu är vi på väg!

söndag, september 05, 2010

På ett sluttande plan....

De beredande arbetsutskotten och kommunstyrelsen i Kalmar ställdes in för att omöjliggöra det sista kommunfullmäktige före valet.
Till kommunstyrelsens sammanträdet i morgon har vi därför 30 omfattande ärenden varav 10 motioner och medborgarförslag som sinkats så att de nu inte kommer upp till beslut före valet.Kommunallagen anger att motioner ska besvaras inom ett år och dessa är endast en del av alla motioner som sinkats under perioden.

Det är ett hån mot demokratin att först låta de flesta av våra motioner ligga undangömda nästan en hel mandatperiod och sedan som nu samla ihop alla motioner i en klumpberedning, så att alla får minimalt utrymme vid sammanträde och i media. Och med ett inställt kommunfullmäktige blir det inga beslut före valet. Kalmar har verkligen hamnat på det sluttande planet!

torsdag, september 02, 2010

Nu har vi facit från alla kommuner .

Dagens samhälle beskriver idag ekonomiska utvecklingen för kommunerna.
2007 var det år då majoriteten bad allianspartierna om hjälp att få budgeten i balans i Kalmar. Vi ställde upp för att undanröja hotet med skattehöjning. Då gjorde övriga kommuner tillsammans överskott på 13 miljarder.

2008 då krisen inleddes gjorde kommunerna bara 7, 9 miljarder i överskott men 2009 när de rödgröna i Kalmar fick chansen, svek de samarbetet om budget i balans och höjde skatten tillsammans med stimulanspaket (som blev ett stoppaket).Resultat för kommunerna det året var 15 miljarder. Alliansregeringen gick in med stimulanspengar, som nu ser ut att ge det största överskottet någonsin i kommunsektorn, mer än 20 miljarder.

I Kalmar visar årets resultat att skattehöjningen inte behövdes, om man nu inte ville ha lite miljoner till vallöften.Löften, som ska tas " av överskottet", men även helt ofinansierade löften läggs nu fram i debattartiklar och framträdanden. Men ännu har man inte förändrat kommunen på annat sätt än att man sparat in några procent i driften på skola, vård och omsorg.

Alliansens plattform med ett ekonomiskt ansvarstagande står i skarp kontrast till socialdemokraternas politik även på kommunal nivå.