onsdag, augusti 31, 2011

Småland finns bara i våra hjärtan..

Nu börjar det långsamt, långsamt gå upp för våra förhandlare inom region och landsting att det inte finns något sammanhållet Småland att ansluta sig till.
Tänk om man inte varit så enögd när man startade dessa förhandlingar! Då hade vi kunnat diskutera VAD vi vill med den nya regionen och HUR Kalmar läns kommuner på bästa demokratiska vis ska förhålla sig till en realistisk verklighet.

Även de kommuner som levt med en orealistisk verklighetsbild måste ju få en rimlig chans att göra en politisk analys av läget. Hur starkt är det kraftcentrum vi ska tillhöra? Vad har vi som förenar oss och var kan vi utveckla denna identitet ytterligare. Hur skapar vi tillväxt och reformutrymme till välfärden? Även om Jönköping ansluter till Östergötland, är det enligt min mening, inte en regionstorlek som man kan bygga en tillväxt på.
Det borde göras en inventering av kommunernas inställning utifrån perspektivet att
Småland inte utgör ett alternativ. Annar startar en ny process där kommunerna en efter en hoppar ur den beslutade regionen.

Om några kommuner vill söderut och några vill norrut så kan väl inte ens landstinget göra ett majoritetsbeslut av detta, även om det egna reviret känns lite hotat.Nu förväntar jag mig att man höjer blicken och inte letar de svårigheter som ligger inom de närmaste åren. Nya regioner ska också hålla i flera hundra år.

Småland finns i våra hjärtan, men inte på regionkartan. Ta in det nu!





söndag, augusti 28, 2011

Öppenheten i vägen- igen!

Anna Thore som är ordförande i Kalmar Biogas AB upprörs över att ledamöterna i bolaget nu har tröttnat på att "alla bitar ska falla på plats?". De vill lyfta frågan om biogasens framtid. Det är denna munkavle som är folkpartisters främsta invändning mot kommunala bolag.

Anna Thore har inte hört något parti som inte vill att bolaget inte gasar sig ur problemen.

Jo, det borde Anna Thore har hört, för jag har uttalat min tveksamhet till detta vid flera tillfällen, sedan Biogasen haft svårt att leverera. Tyvärr har inte majoriteten redovisat en riktning. Det är uppenbart att vi inte, nu när detfinns en marknad och flera entreprenörer , kan skjuta till pengar varje år. Jag har också redan före sommaren väckt frågan om kontrolllbalansräkning. Jag har länge begärt att kommunen ska deklarera vilken framtid man ser för en kommunal biogasanläggning. Jag tycker att vi nu istället ska uppmuntra den marknad som är på gång.

Ekonomin är ett problem, men jag blir väldigt konfunderad när Anna Thore under sitt första ordförandeskap blir så störd av en öppen diskussion och försöker uppfostra ledamöterna i styrelsen. Sådana tendenser brukar vi skylla gamla stötar för. Det är våra skattebetalare som tar den yttersta risken för bolagen, så de har all rätt att veta hur det går. Vi lyder också under kommunallagen och revisorerna vill att vi lyfter biogasen till kommunfullmäktige.
Om kommunens verksamhet är så bräcklig,att vi inte ens kan diskutera, är det nog än en gång öppenheten och demokratin vi ska jobba med.

torsdag, augusti 25, 2011

Tala om lojalitet med "sitt" företag!

SAAB:s anställda är nog bland de mest lojala arbetare man kan tänka sig.Att vänta på delar till bilarna, att vänta på besked, att vänta på lönen. Gång på gång.Det kostar på!

Nu är det midnatt som är deadline för lönen. Kommer - kommer ej?

Dessutom om lönepengarna kommer in kommer kanske SAAB:S anställda ändå att stå med lång näsa eftersom några underleverantörer har försatt SAAB i konkurs. Underleverantörernas anställda får då sina löner i första hand.

Jag tycker att SAAB:s utveckling mer och mer liknar Fanerduns. Där var utgången också uppenbart för alla men en lojalitet prövades tills kommunen var helt blåst och mr Lou försvunnen. Först efteråt fick vi veta om alla varningssignaler som skickats i brev hit. Media fick själva spåra breven, för här i kommunen hade kommunalråden inte varit så noga med att diarieföra, eller ens spara dem.

Hoppas att inte högsta hönsen på SAAB just nu sitter och makulerar varningsbrev.
Finns det en styrelse?
Var ligger fackets lojalitet? Tusen frågor och inga svar.

söndag, augusti 21, 2011

Demokrati OCH resultat går att förena!

Hur många gånger har demokratifrågorna varit på tapeten i Kalmar kommun sedan Johan Persson började som kommunstyrelsens ordförande?
Hans förklaringar visar att han inte ens bryr sig. Att han står över all kritik.

Vem vill inte ha resultat. Genom historien har vi också sett att det belönas av väljarna när majoriteten oemotsagd får visa sin verklighet och sina resultat. Vad händer därefter? Det beror på hur aktiva media är på att bevaka makten, medan det finns någon insyn överhuvudtaget. För i första omgången har ju ofta inte någon majoritet hundra procent .
En demokrati mäts i hur majoriteten behandlar minoriteterna. Tjänstemännen är skyldiga att vara lojala med de beslut som majoriteten fattar men oppositionen har rätt till samma beslutsunderlag och information. Tjänstemännen ska också följa de processer som kommunallagen föreskriver.

Därför är det så viktigt att rekrytering i kommunen sker öppet och med tydliga kriterier om meriter och kompetens. Risken är annars stor att de anställda står i tacksamhetsskuld till den som rekryterar på andra meriter.
Det är ju också viktigt att kommunen hela tiden ökar sin kompetensnivå, så att alla kan vara stolta att ha fått sin tjänst i konkurrens med andra.
Det ger också självförtroende att stå pall för sitt ämbetsmannaansvar när demokratin hotas.

Alla efterfrågar resultatpolitik. Tyvärr upptäcks alltid för sent när denna politik lämnat demokratin bakom sig.

söndag, augusti 14, 2011

Glöm smålandsalternativet!

I Smålandsposten fredag skriver Gunnar Nordmark FP att det inte finns något Smålandsalternativ. Det är ett faktum som vissa inte vill ta till sig, men det är hög tid att börja jobba med realistiska alternativ i regionfrågan. Kalmar region och kommun måste vara ärliga gentemot sina invånare, och sluta stoppa huvudet i sanden. Vi kan ju kalla oss "snåla smålänningar eller dryga skåningar" eller vad vi känner för ändå.

Vissa partier vill ha en stark stat och lite svagare regioner och låter därför initiativet glida oss ur händerna. Andra åter bevakar sina befintliga revir och känner separationsångesten från den egna personliga maktbasen. Vi behöver både starka regioner och en tydlig rollfördelning där statens representanter respekteras för sina roller. Subsidiaritetsprincipen , där beslut fattas på lägsta effektiva nivå skall gälla.

Alla verksamhetsområden kommer att omprövas oavsett hur vi strukturerar regionerna. Utvecklingen går framåt oavsett och vi ska gå före och visa vägen. Men vi ska inte inbilla människor att de kan välja att vi både ska tillhöra Östergötland och Småland. Dra upp huvudet ur sanden och jobba med de konsekvenser och beslut som måste fattas inför en långsiktig utveckling. Var nya gränser ska finnas är varje kommunfullmäktiges ansvar. Det är en fördel att vi har ett upparbetat samarbete som kan fungera även över en ny regiongräns. Medborgarna litar på att vi sätter oss in i frågorna. Det är därför vi är förtroendevalda.

Jag hade ju önskat att antalet regioner skulle bli Max 4. Men jag har för länge sen slutat ägna mig åt önsketänkande, för att istället jobba med det mest realistiska och attraktiva alternativet för Kalmar kommun. En stor och stark Öresundsregion. Låt oss satsa på det!

måndag, augusti 08, 2011

Kommunal tjänst i ideell regi?

Kvinnojourerna har varit hårt belastade i sommar och i Kalmar befarar man att behoven ökar när familjerna kommer hem från semestern.
Vi prioriterade skolan, kvinnojourer och stadsmissionen medan de rödgröna prioriterade evenemangsverksamheten när 2012 års budget beslutades.

Jag anser att det är de mest utsatta invånarna som vi har ett ansvar för i första hand. mer än hundra miljoner per år har regeringen satsat på våldsutsatta kvinnor och det ifrågasätts av en genusdebattör vid namn Magnus Falkman i Svd. Han kritiserar att kvinnojourerna inte är professionella eller kan utsättas för krav.

De behov som kvinnojouren fyller kan inte kommun eller andra myndigheter fylla. Kvinnor söker inte stöd i en öppen verksamhet där de registreras och lätt kan nås av sina förövare. Självklart kan kommunen i samband med sina bidrag ställa krav på utvärdering och jag har inte haft någon svårighet att få ta dela av årsredovisning eller att få svar på mina frågor om verksamheten.

Tills dess att vi hittar en konstruktion där kvinnor vågar vända sig till kommunen ska vi på alla sätt stödja denna verksamhet.Det är en viktig kommunal verksamhet som nu utförs ideellt.

Allra bäst är förstås om vi kan förebygga dessa övergrepp som också drabbar de uppväxande barnen. Därför satsar vi på skolan, för det är där vi både kan hjälpa och ge barnen den grund de behöver för att uttrycka sig utan våld.


tisdag, augusti 02, 2011

USA i skuldfällan

Tänk att det ska vara så svårt för USA att få till en ekonomisk lösning. Att regera i minoritet är nog så svårt, men att ha olika majoriteter i alla instanser, som Obama får brottas med,är nog snäppet värre. Ändå är det väl tur att man även i detta land har ett tak för hur höga utgifter man få ha. Det är ju inte så enkelt att ställa de militära utgifterna mot välfärden för ett land som fått ta över de insatser som FN borde ansvara för.

Kanske de skulle behöva en budgetkonstruktion liknande den för Sveriges riksdag. Men då måste oppositionen respektera reglerna och inte köra parallella processer.

Man kan ju bli fundersam när man ser hur den ena regeringen efter den andra har låtit landet leva över sina tillgångar. Skuldfällan på TV är en sak, men lite mer kan man ju begära av en regering.

Sverige är även i detta avseende lyckligt lottat! Men vi lever i en värld som är beroende av att alla sköter sig.