onsdag, december 29, 2010

Liberal kunskapsskola vinner terräng!

Nödvändigheten av en ny skolpolitik har nu också nått socialdemokraterna Jonas Hellberg och Mikael Damberg. Synd att ert parti sagt nej till viktiga reformer under många år vilket just lett till en sorteringsskola istället för en modern kunskapsskola. Tvärtom har ni fnyst föraktfullt åt tidiga betyg, att flytta mobbaren istället för offret, speciallärare för dem som har svårigheter och profilklasser för de med xtra begåvning.

Bra att Mikael Damberg sprider sina insikter inom sitt parti, för vi såg ju tydligt när kommunstyrelsen skulle yttra sig över regeringens förslag om att notera skolk i terminsbetyget (inte slutbetyget). Vi fick ett förslag om avslag från socialdemokratiskt styrda Södermöre och ett förslag om bifall till regeringens förslag från Barn-och ungdomsnämnden.

Bra kanske om socialdemokraterna i Kalmar kommun kan enas om en framsynt skolpolitik. Att Kalmar inte faller mer i rankingen än man gjort beror på en
lojal personal som inte vikt ner sig än.

Intressant är att två socialdemokrater nu i dagens Barometern, beskriver Folkpartiet liberalernas skolpolitik som SINA lösningar. Synd att ni inte kan förlita er på egen kommunpolitik utan hänvisar till statliga insatser. Samma insatser som ni förkastat under tidigare år. Synd att ni avslagit alla dessa förslag när de presenterats i form av motioner från Folkpartiet liberalerna här i Kalmar kommun.

Motioner som ni i strid med kommunallagen gömde undan för att de inte skulle kunna besvaras före valet. Det visar den VERKLIGA VILJAN att förnya skolan och höja lärarnas status.
Mikael Damberg visar även i praktiken god vilja att samarbeta kring skolfrågorna. Den ödmjukheten och förmågan har vi inte sett här på tio år sedan Folkpartiet liberalerna och Socialdemokraterna arbetade fram en gemensam skolplan som handlade mycket om trygghet i skolan. Bara att ge de vackra orden betydelse är en lång resa i Kalmar,men dagens utveckling går liberalismens väg.

tillsammans med

tisdag, december 21, 2010

Mest tomma paket i de rödgrönas julklappssäck!

Årets sista kommunfullmäktige:


Först det roliga!
Folkpartiet liberalernas motion om Busslinje från Norra Kalmar till kvarteret Bilen (motionen skrevs 2007 då namnet Hansa City inte var etablerat) är nu äntligen en verklighet och om turerna kring detta ärende har jag skrivit tidigare.

Majoriteten har nu i sin budget skjutit på nästan alla vallöften eftersom ekonomin är dålig, vilket i deras ögon alltid numera beror på regeringen. Att Sveriges ekonomi var sämre innan valet när de presenterade löftena borde ju göra att det enkelt skulle gå att genomföra dem nu.

Sen ett axplock av våra förslag som den socialistiska majoriteten sa nej till:
Kvalitets/tjänstegarantier för t.ex. barnomsorg, äldreomsorg och bygglov. I ett socialistiskt samhälle är det medborgarna som ska ge kommunen garantier medan det i mitt samhälle är ett ömsesidigt kontrakt som man uppfyller. Att gamla ska få bo tillsammans livet ut vill de inte att kommunen ska garantera! De sade också nej till att lösa parkeringsbehoven i centrala Kalmar (de hade själva endast behov av parkering vid slottet) .


Att tillämpa Lagen om Valfrihet och låta gamla välja hemtjänst säger de nej till och uttalar dessutom i sin budget att de inte kommer att konkurrensutsätta städverksamheten i framtiden. (inte speciellt trovärdigt att samtidigt besöka företagare och tala om hur viktiga de är för vår kommun). Vi har tagit pengar från kommunledning och fört över till skolan där vi ser enorma behov. Vi liberaler ser behoven av familjehemsplaceringar och av barn som far illa och vi vill lyfta dessa barns behov redan i skolan. Majoriteten sa alltså nej till mer resurser till elevhälsa, speciallärare, studie- och yrkesvägledare(där det idag finns en enda utbildad vägledare för alla rektorsområden).

Vi begärde en redovisning av de pengar 29 miljoner kronor som ska betalas ut till Kalmar FF när deras nya Arena står klar våren 2011. Denna kostnad finns inte redovisad någonstans i majoritetens budget och alla tiger!
Jag frågade också om kommunen nu ska betala Parkeringsplatserna vid Arenan? Johan Persson verkade inte vara främmande för detta! Kan det ske utan beslut och redovisning?
Om det är så börjar Arenan följa Salve i spåret. För att slippa lösa ut borgen tillförde man resurser på olika vis. Det var detta vi varnade för!

Igår togs också den sista motionen av de tolv obesvarade motioner som majoriteten skjutit på till efter valet. Så kan man göra om man struntar i kommunallagen!
Med den avsaknad av granskning som finns i Kalmar kan Johan Persson och majoriteten tydligen själva välja om de vill följa lagen och besvara motioner i tid och välja själva att redovisa alla kostnader eller låta bli! För mig är det helt otroligt att inte media bryr sig.

Innan jag gick in i politiken undrade jag ibland hur det kunde få gå till som det gjorde. Det undrar jag än och jag förstår att majoriteten inte vill ha den totala genomlysning av verksamheten som vi i Alliansen här gemensamt föreslagit.

Nu gör jag ett litet uppehåll i skrivandet till efter helgen
Ha en skön jul!

måndag, december 20, 2010

Käbbel eller levande demokrati?

Lite kul är det, men även oroande att man är så dålig på informationsbiten på SJ.
Skulle åka från Malmö till Köpenhamn och det är helt fantastiskt att kunna gå på vid Triangeln nu när nya Citytunneln är klar.

Och där nere på den fina perrongen stod vi och väntade på de försenade tågen. Hela tiden ropades det ut nya tider och efter en timma ringde vi hem och kollade. Då visade det sig att det inte gick några tåg från Triangeln utan från Hyllie en station bort. Inte ett ord om detta i utropen!

Väl i Hyllie var det en medpassagerare som upplyste oss om att tågen inte gick längre utan vi fick åka ersättningsbuss till Kastrup och sen tog vi Metron in till stan.

Såg en fantastisk uppsättning av Törnrosa på Gamle Scenen och det var precis vad jag behövde! Nya operan i all ära, men den gamla är insutten och fin.

Åter i Kalmar och idag beslutas budget för 2011 ikommunfullmäktige (förskjuten en månad ). Johan Persson
uppmanar i en debattartikel att lägga käbblet åt sidan. Det betyder här i Kalmar att Johan talar om hur han vill att det ska vara och sen ska resten hålla med.

Efter varje val sträcker han ut en hand, men det gäller bara samarbetet om besparingarna! Utspelen om satsningarna vill Johan och hans närmaste vapendragare göra själva.Överskottet för i år kan läsas skattehöjning och konjunkturstöd från regeringen.
Överskottet nästa år består i att man helt enkelt struntar i att ta med en kostnad på 29 miljoner till Kalmar FF som övriga partier ställt sig bakom.
En plusbudget kan vem som helst få ihop med de villkoren.I andra sammanhang brukar den politiska diskussionen välkomnas och vara tecken på en livlig demokrati. Men inte i Kalmar tyvärr.Här stör det tydligen den store ledaren.

torsdag, december 16, 2010

Ingen partipiska här inte!

Faurecia i Torsås flyttar verksamheten.
En trist julklapp som tydligen var väntad av de anställda.
Det går nog inte riktigt att föreställa sig hur det känns för de som nu får beskedet att deras arbetsplats flyttar.
Vi behöver alla slag företag och företag flyttar på sig. Vi behöver göra oss så attraktiva att ny företag står på tur att flytta hit.
Samma gäller för omsorgen där vi ska vara en attraktiv arbetsplats som bara lockar de bästa medarbetarna.Barometern skickade en enkät till alla kommunfullmäktigeledamöter om personalsituationen på våra demensboenden.
Detta efter att personalen slagit larm om konsekvenserna av nedskärningarna.

Nu sa de flesta nej till nedskärningar, men 18 socialdemokrater svarade "vill ej svara". Vad kan det bero på. Det är ju deras parti som lagt förslagen om nedskärningarna. För säkerhets skull svarade Johan Persson "till alla" så att ledamöterna visste vad som gällde (alltså vill han inte vara anonym). Johan Persson svarar att "det inte går att svara ja eller nej på denna fråga", och hur många socialdemokrater, som inte redan svarat, går efter detta ut och svarar ja eller nej. Är det samma ledamöter som sitter hela perioden i kommunfullmäktige utan att med ett ord försöka påverka utvecklingen?

Socialdemokraterna skyller på regeringen och vänstern har sedan dagen efter valet år 2006 klagat på för små statsbidrag till kommunerna.
Nu hade regeringen inte slösat med pengarna utan hade pengar att dela ut som konjunkturstöd till kommunerna och Kalmar fick mer än 40 miljoner som ett engångsbelopp. Trots detta går nu vänstern ut i media och säger att regeringen drar in 42 miljoner i statsbidrag i kommunen. Hur detta hänger ihop har alla andra utom Vänstern kunnat läsa sig till.

På nätet kan man läsa att det är snökaos med flyg och tågstörningar. Eftersom jag skall resa med tåget idag gick jag in och kollade på SJ under rubriken trafikstörningar och där var några sedan tidigare planerade tågindragningar, inget annat. Kollar man på Expressen så är det fullt kaos. På tågen är tågvärdarna helt fantastiska, men det går nästan aldrig att få besked om kända förseningar före resan. Finns lite att göra på informationsinsatserna

måndag, december 13, 2010

Internet är öppet för alla!

Internet och alla dess möjligheter har verkligen förskjutit makten mellan den officiella världen, civilsamhället och enskilda personer.

Vi ser det även nu genom den maktkamp som utspelas mellan anhängare till wikileaks och de som känner att de har tappat kontrollen över sin information.

Vi ser det nu när utrikesministern anklagas för att använda Internet som informationskälla. Självklart skall alla berörda förtroendevalda och myndigheter informeras på överenskommet sätt, men det kan aldrig vara fel att kommunicera så att fler har tillgång till informationen.

Det visar att det inte bara är bränder och översvämningar som hotar och det finns mycket för en kommuns riskanalytiker att arbeta med idag. Vår viktigaste uppgift är ändå att ta avstånd ifrån allt våld oavsett var det uppstår.

Och siffrorna från Öppna Jämförelser visar att vi i Kalmar kan bli mycket bättre
på att arbeta förebyggande mot våld. Vi börja med en bra förskola där barn lär sig trivselregler och känner sig trygga. En skola där lärarna har kunskap att se alla barns behov och lyfta både de med svårigheter men även de som har en extra begåvning.

Det är också en förutsättning för att alla själva ska kunna värdera informationen och dra egna slutsatser. Då kan vi välja att påverka och stödja de goda krafterna.

fredag, december 10, 2010

Täckfärg duger inte för liberaler!

Östran ser bara mera statliga pengar till skolan som lösningen på alla problem.
Det finns ju skolor som gör bra resultat med lite medel så pengar är ETT problem, men inte huvudproblemet. Hade vi givit bara mer resurser, men inte startat läsa-skriva,räknagaranti, speciallärare lärarlyftet eller infört lärarlegitimation och satsningar på elevhälsa och jämställdhet hade pengarna varit kastade i sjön.

Peter Akinder talar om de barn som flytt från krig och förtryck som en orsak till att vi har sämre statistik än Finland. Det är ju just för dessa barn och även för oss ursvenskar som har svårigheter av olika slag, som vi liberaler vill förändra skolan!
Och lärartätheten har inte sjunkit jämfört med under sosseåren.

Många barn är så duktiga och har så mycket stöd att de klarar sig i vilken skola som helst. Många har ju gått långt trots en socialdemokratisk skolpolitik. Men den socialdemokratiska skolan kommer att lämna spår tio år framåt och många barn har svikits av hela vuxenvärlden. Jonas Hellberg ville i tidningen igår skjuta ansvaret ifrån sig som skolpolitiker och hänvisa till regeringen.

Skolan är helt bortglömd (utom i retoriken) i socialdemokraternas budget för 2011. Alla resultat i Kalmar räknas numera i antal hotellnätter och evenemang som kommunen bidrar med. Varken han eller kompisarna i partiet tror på långsiktiga lösningar utan letar täckfärg för att gömma problemen.

Vi har i Folkpartiet liberalerna satsat på barnen och utbildningen i vår budget.
Pengarna har vi tagit ifrån de enheter som fått krafiga resursförstärkningar under senare år.Jag är mycket glad att vi i vårt parti har fått så många av våra lokala motioner tillgodosedda av Alliansregeringen.

De reformer som förhoppningsvis snart kan genomföras kommer att gagna de barn som har det svårast. Jag är glad att det finns någon eftertänksam socialdemokrat i riksdagens utskott som också inser det och nu samarbetar för barnens skull.

onsdag, december 08, 2010

Härdsmälta?

Organisation, politik och ledarskap ska smälta ihop till ett säger Johan Persson och Östran hyllar honom som kommunens starke man. Alla har sett starke man på TV. Annars ska ni göra det.

Sammansmältning är nog ett bra recept för ett partis organisation, men för en kommuns verksamhet innebär det slutna processer och att även den inre kommunala organisationen kommer att smälta samman med det socialdemokratiska partiet.
Att i ett "kommunal-politiskt sammansmält bolag kunna styra marknadsföringen i kommunen är ju få förunnat, men jag tror att många kommunalråd blir frestade att följa Kalmars exempel, när de ser vilket redskap det är.

Pratar man med kommunalrådet ska han svara "jag ska ordna det", säger man i tidningen.
Då gäller kanske bilden många beskriver för oss att man måste ha en upptrampad gång till stadshuset för att komma ifråga i Kalmar?

Alternativet är att man riggar en kommunal verksamhet där alla medarbetere har attityden "Jag ordnar det". Då hinner man med att betjäna mer än bara en gräddfil och man stärker rättsäkerheten, lika för alla.
Starke man tar för givet att de närmaste medarbetarna är socialdemokrater. Där kan man säga att allt är sammansmält. För socialister kan jag förstå att man med sammansmältningen närmar sig idealsamhället, men för mig som liberal är det en hårsmån från en döende demokrati.

måndag, december 06, 2010

Svårt med tidplaner?

Sommaren 2005, alltså i god tid före valet 2006 utlovade socialdemokraterna,då med Kjell Henriksson i spetsen två ishallar i Kalmar.

Efter valet 2006 minns alla att socialdemokraterna nu med Johan Persson i spetsen ville ha hjälp av oppositionen med att snabbt få Kalmars Budget i Balans. Det samarbetet svek de när de rödgröna helt överraskande bara höjde skatten istället.
Ändå kunde Johan Persson stå på första maj och utan att blinka, utlova en Arena till Kalmar FF och satte skattebetalarnas pengar i pant - igen.

2008 framgick det uppenbara att pengarna inte räckte till två hallar och ändå talades det i valrörelsen 2010 vitt och brett om denna idrottssatsning som tidigare hade beräknats klar till 2012.
Det bidde en träningshall men idag kan vi läsa att ishallen inte är att tänka på.
En inte så svår gissning är väl att denna idrottsatsning ingår i den återvinning av vallöften där även många detaljplaner och parkeringsplatser ingår.

fredag, december 03, 2010

Var är dundermaskinen?

Igår var delar av Kaggensgatan plogad, sandad och jättefin!
Idag fick postbudet plumsa genom snövallarna för att kunna ställa cykeln och lämna posten.
Idag är det en utmaning att ge sig ut i Kalmar. Cykla är inte att tänka på om man inte vill riskera att besöka akutmottagningen. Antingen går man på trottoaren och riskerar att få snöras och istappar i huvudet, eller går jag i snömodden på gatan och riskerar att halka under en bil. Men det är också en utmaning att vara snöröjare och frakta undan all snö, när berg- och dalbanan är ett faktum.

Kommunen ger busspassagerarna en utmaning när man vid varje sida om busshållplatsen sätter skylten som varnar för snöras. Var ska man vänta på bussen om man inte vill få istappar och snömassor i huvudet? På vägen kör det bilar och bussen måste ju köra in nära trottoaren.

Naturligt hade väl kanske varit att prioritera säkerheten för de som väntar på bussen genom att skotta taken där människor måste stå eller tillfälligt flytta busshållplatsen.

Bloggbilden på Ångkvarnen är tagen för exakt ett år sedan då vi trodde att det bara skulle komma den snön. År 1978 när jag flyttade från Stockholm till Kalmar välkomnades vi med tre snörika vintrar tre år i rad! Härligt! Vi vet alltså att det kan bli snörikt flera år i rad. Och att det kan ligga snö länge!
Jag vet också att snöröjningen för några år sedan fick extra anslag och skulle välsignas med en RIKTIG dundermaskin som tog bort dessa hemska "isbulor" som gör det livsfarligt att cykla och gå.
Den dundermaskinen hoppas jag går i tvåskift nu! Hjältar är alla som håller samhället igång medan övriga går på helgledighet. Jag har jobbat trettiofem år som narkossjuksköterska så jag vet att helgledigt inte är lika många förunnat idag som det var förr. Jag vet att man kan ha trevligt när man jobbar helgen också.

Så trevlig helg både på jobbet och hemma i soffan!

tisdag, november 30, 2010

Redovisa alla kostnader i budget 2011!

Fullmäktige igår visade hur snabbt man vänjer sig vid bra teknik. Voteringssystemet som är ett resultat av av Folkpartiets inflytande, saknade vi nu när det inte fungerade.

Jag hade en interpellation till socialnämndens ordförande om varför inte socialnämnden svarar på frågorna från Öppna Jämförelser. Christina Magnusson hade vid en interpellation förra året efterfrågat metoder från socialstyrelsen för utvärdering, så Kalmar borde ju varit först till kvarn kan man tycka.

Tyvärr är det som vanligt med majoritetens svar att man räknar istället upp allt annat man gör. Nu ska det i ärlighetens namn sägas att man också tillstod att det hade försummats på grund av hög arbetsbelastning.
De utvärderingar vi efterfrågade för ett år sedan lyser med sin frånvaro.

Idag har partierna lagt sina budgetförslag och vi har prioriterat kulturskola, utbildade studie- och yrkesvägledare, satsningar på elevhälsateam och seciallärare för elever som har det svårt.

Majoriteten har i princip skjutit alla vallöften på framtiden. De låtsas dessutom som om de aldrig hade beslutat om 29 miljoner till Kalmar FF när Arenan står klar år 2011. Det är naturligtvis inte tjänstemännens förslag men det är inte svårt att styra en kommun när man skjuter kostnaderna framför sig och struntar i att redovisa beslutade kostnader.

Men man inledde mötet med något trevligt och det var Svenskt fastighetsverk som presenterade kommande satsningar på slottet. Nu kastar alla lystna blicker på detta slott som alla utom Folkpartiet liberalerna vände ryggen när socialdemokraterna hellre skulle bygga Salvestaden.20 miljoner kastade de ut och vi reserverade oss varje gång (som bakåtstävare)och det kan jämföras med den välbehövliga hiss som man nu ska investera till en kostnad av 6 miljoner.
Vi hade kunnat gjort mycket trevligt för dessa bortkastade pengar.

lördag, november 27, 2010

Vädret minsta bekymret!

Östra Småland försöker på ledarsidan idag i någon väderkommentar mucka gräl med mig eller vad de nu försökte åstadkomma med sin kommentar.

Vädret gillar jag, och snö vid 1:a advent ska det helst vara. Man kan ju dock reflektera över att servicenämndens i sin budgetuppföljning speciellt uppmärksammar oss på att budgetuppföljningen bygger på att det inte blir någon snö under årets två sista månader. Nu regnade det i två dagar och snöade i två dagar, så vi får väl se hur det är med marginalerna. Cykla får man göra på den snöfria strängen i gatan.

I fredags fick vi några ganska omfattande ärenden inför kommunstyrelsen på tisdag.
Inte förberedda eller diskuterade på arbetsutskottet utan smidigt insprängda under beslutspunkterna för budgetbesluten.Lätta att missa.

Där vill man flytta ännu mera makt från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen.
Här i kommunen tas verkligen steg för steg mot ytterligare toppstyrning så vädret är absolut det minsta bekymret just nu i den här kommunen.

tisdag, november 23, 2010

Förlorad tid för alla...

Omkring 130 personer står på kö för att komma in på SFI i Kalmar. De flesta har väntat mer än tre månader. Det här är mot lagen som säger att en invandrare får vänta max upp till tre månader för att börja läsa svenska.
Synd att det ska behövas lagstöd för att en så självklar sak som språkundervisningen ska prioriteras. Alla borde ju enas om att det är A och O att snabbt känna att man är med i ett sammanhang.

På Komvux hoppas man att de satsningar som Komvux gör på SFI ska ge resultat och korta ner väntetiderna.
– Nu kommer nya regler från och med den första december och då tar Arbetsförmedlingen hand om alla flyktingar, berättar han.Äntligen ska människors förutsättningar och resurser tas tillvara, och det är klar mycket sundare än att få en första kontakt på socialtjänsten.

Jag tycker att vi bara ska hoppas utan kan förvänta oss inte bara kortare köer utan också resultat i form av tryggare medborgare som får del av svenska språket och hur detta samhället fungerar. Då kan de också dela en arbetsgemenskap och bidra till samhällsutvecklingen. Bara att känna några att heja på i affären är otroligt viktigt för att öka intresset till sin nya hemort. Vi behöver fler växande människor och då måste vi ha en snabb introduktion och en ärlig chans att starta upp.Det vinner vi alla på!

fredag, november 19, 2010

allt ljus på mig!

Nu när budgeten ska presenteras passar Johan Persson på att semestra,(det är honom väl unt). Nu skjuter han på alla investeringar så att de kan återanvändas i nästa val. Och verksamheter som skola och omsorg kan känna sig blåsta - igen på de rödgrönas budget.Men han håller sig borta när åtgärderna ska presenteras. Ingen skugga ska falla där..

I valrörelsen var Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande den som reste runt och lovade stora satsningar. Inte många andra fick synas. I stora uppslag på tidningarna fick han ge uttryck för sina visioner och ingen granskade om det fanns några pengar.

När jag påpekade detta blev jag avfärdad som bakåtsträvare.
Jag vill som bekant lägga mer pengar på verksamhet istället för byggnader som står tomma större delen av dygnet.

Att bara vara med på det positiva är smidigt och taktiskt. Men när det gäller ledarskap...

tisdag, november 16, 2010

Favorit i repris!

2007 års motion från Folkpartiet liberalerna om utbildade studie- och yrkesvägledare i varje rektorsområde lever än. Den besvarades positivt redan samma år men sen tog det tid att få fram ett förslag. Och vad kunde man hitta på i Kalmar kommun om inte en ny organisation tillsammans med gymnasieförbundet . Kostnad för kommunen 1 250 000 kr per år för att täcka kostnaderna för en samordnartjänst och övrig administration.

Det var bara så att gymnasieförbundet behövde ingen ny organisation för de har löst frågan om utbildade studie och yrkesvägledare. Ändå lade majoriteten fram det som ett förslag!
Nu har fakta sjunkit in även hos de rödgröna och idag på arbetsutskottet kom nästa förslag. Södermöre kommundelsnämnd och Barn- och ungdomsnämnden ska nu utveckla en ny organisation!
Denna gång inom befintlig ram!
Det innebär att pengarna ska tas från verksamheten.
Tänk om man struntat i själva organisationen och för två år sedan anställt tre studie- och yrkesvägledare för de pengar man destinerade till en samordnare istället!

2007 fanns endast en yrkes- och studievägledare i Kalmar grundskolor. Nu har det gått snart fyra år sedan motionen skrevs och det ser snarare ut som om resurserna minskat medan dess handlingar vandrat genom byråkratins labyrinter. Istället har det kostat sammanträdestid, handläggartid och utredning av ett helt uppenbart problem som kan lösas med helt uppenbara medel!
Nu har regeringen i skollagen slagit fast att barnen ska ha tillgång till studie och yrkesvägledare.
Lagen börjar gälla nästa år och först då får ungdomarna detta självklara stöd!
Vi liberaler i Kalmar vill förbättra för barnen i Kalmars skolor, och det är skönt när vi har draghjälp av vår skolminister Jan Björklund!

fredag, november 12, 2010

nödrop från personalen!

Vid senaste fullmäktige hade vi en lång diskussion om Folkpartiets motion om omsorgsgaranti där man arbetar fram lite livskvalitet som att ut och gå, välja mellan två alternativ till lunch eller något annat man väljer i samverkan med gamla och anhöriga.
Jag tycker att motionen var ganska anspråkslös men det var kalla handen från den rödgröna majoriteten som just i valrörelsen lovade mer av allt. Jag har vid tidigare fullmäktige ställt frågor om rätten till heltid som har varit ett löfte från sossarna i många valrörelser. Här i Kalmar verkar det kunna återanvändas hur många gånger som helst. Min interpellation gällde att personalen ansåg att det inte var riktigt ok att de själva skulle lösa detta med heltid ”inom befintlig budget”.

Mycket värdefull tid har lagts ner på en värdegrund för omsorgen och denna hänvisade man bl.a. till när Folkpartiets motion om en omsorgsgaranti skulle behandlas vid senaste fullmäktige. I sina svar hänvisade man till att det inte gick enligt lag att genomföra en omsorgsgaranti. Detta är ju bara svepskäl eftersom många kommuner redan infört en omsorgsgaranti, där omsorgstagarna och deras anhöriga får veta vad de kan förvänta sig att få för skattepengarna. Men här i Kalmar finns det ju en VÄRDEGRUND! Vi får dessutom på köpet veta hur framåt man är just här i Kalmar.
Vi har en fantastisk personal som vänder ut och in på sig för att allt ska fungera. Jag känner igen det från landstinget, där man i alla år utnyttjat personalens lojalitet gentemot patienterna.

Nu kommer det nödrop från personalen. De skriver flera brev till Johan Persson och till omsorgsnämnden och de talar just om att de har svårt att leva upp till kraven och VÄRDEGRUNDEN som man arbetat så mycket med. Man riskerar att få arbeta delade turer, vilket omsorgsnämndes ordförande i fullmäktige försäkrade endast sker på frivillighetens väg. De arbetar redan varannan helg, men breven berör ändå mest deras oro för att inte kunna ge en god omsorg till de boende. Det negativa är att inte dessa signaler gått fram tidigare. Det positiva är att personalen nu bryter tystnaden och det bör tas emot konstruktivt av chefer och nämnd.

Nu är det helt tydligt varför inte den rödgröna majoriteten ville bifalla vårt förslag om omsorgsgaranti. Man har redan idag tydligen svårt att leva upp till de mest primära behoven för de gamla. Man kan nog inte understryka hur viktigt det är att göra konsekvensanalyser INNAN man fattar beslut om att dra in resurserna.Ska invånarna låta sig duperas en gång till eller får vi en liberal majoritet i nästa val?

torsdag, november 11, 2010

Ny såpa slår ut Starke man!

Nu går drevet som socialdemokraterna själva startat, och borta är parollen "alla ska med" som förbytts mot "vem ska bort".

Det är väl den första förvånande insikten man gör i politiken på alla plan, att vissa situationer kan locka fram det allra bästa men också hos vissa det allra sämsta. Och dessa människor kan annars vara de till synes mest harmlösa.

I slutna rum smider de planer och letar allierade för att få hämnas någon som man ansett fått för stor plats eller stått i vägen tidigare i karriären. Eller helt enkelt råkar vara kvinna.
Jag är för allas lika möjligheter och värde men brukar inte kalla mig feminist för jag tycker att det liksom tyvärr snart "humanist" också har fått en helt felaktig innebörd. Men det finns de som är feminister före valet, men som fram till nästa val gör allt för att minimera de kvinnor "som man sen gärna vill ska ta plats" och ibland låter sig återanvändas när nästa lista ska fastställas.

Normen är fortfarande en man på toppen, då är det lugnt, men en kvinna i toppen hotas både av de som flåsar henne i nacken, så som det ska vara, men även av en del
surgubbar som bara vill ha bort henne för att återställa maktordningen.

Nu är det några surgubbar och gummor inom socialdemokratin som hoppats på att en syndabock ska utses i det socialdemokratiska partiet, så att resten skulle sitta trygga i fyra år till, men Mona Sahlin gjorde ett drag som innebär att alla nu är utmanade.

Så nu börjar socialdemokraterna öråd!

Gladast är nog kungafamiljen och möjligen polisen i Malmö som kan få möjlighet att jobba med det de ska. För Göteborgspolisen vänta ett öråd som inte får skymmas av någon såpa!

Det är nästan bara starke man i Svinarp som kan konkurrera med såpan " Starkast vinner på Extrakongressen" som går i varje nyhetssändning.

tisdag, november 09, 2010

Stort steg framåt för Kalmar!

Igår tog vi ett stort steg framåt när avtalet om förskottering för att skynda fram "förbifart Rinkabyholm" gick vidare till beslut för beslut i kommunfullmäktige.
Vänstern och Johan Persson passade på att klaga på hur orättvist det var att de kommuner som ville prioritera infrastrukturen nu hade möjlighet att göra det.


Ingen har tvingat dem, och med socialdemokratisk regering fanns inte ens vägen med i trafikplanen. Rättvist för alla att inga satsningar görs, utan alla satsningar rycks ut till brandutryckningar för att rädda bilfabriker och annat där socialdemokraterna har starka intressen. Vi har tjatat så länge om denna väg och nu när vi får möjligheten bara klagar de!
Vad har socialdemokraterna gjort för Kalmar län då de regerat under nästan hela efterkrigstiden?

Ja, inte har inte de prioriterat Kalmar Län när det gäller kommunikationer och infrastruktur. Under socialdemokratiskt styre kände Kalmar kommun sig även tvingad att ta över flygplatsen för att få behålla den.
Det har vi aldrig hört dem bråka om, trots att jag kan tycka att flyget verkligen är en statlig angelägenhet.

Det är först under Alliansen vi sett en kraftig prioritering av säkerheten med delade vägbanor. Med socialdemokratisk ”rättvisemärkning” hade vi inte haft en väg förbi Rinkabyholm i plan överhuvudtaget!

Men man kan inte få allt och ändå ha goda finanser. Uppmärksammades på att Johan Persson förnekar att han applåderat Salveprojektet. Han yrkade bifall till Salve när det bildades och det första han gjorde som KS-ordförande var att öka på borgenslånet för samma bolag. Det blev ytterligare skattebörda när luftsiffrorna blev uppenbara även för honom. Vi talade öppet om dem hela tiden, men då var spenderbyxorna på.

Han vill också påstå att han jobbat för cykelbussen, och där chansar han igen.
Jag sade ja till gratis cykelbuss med vägverket= cykelbuss, men socialdemokraterna lade denna trafik hos KLT som därmed tog en kostnad. Det är Trafikverket som stängt vägen och som ska betala en lösning. Så enkelt är det, och där svek socialdemokraterna alla oss som vill arbeta för en ökad möjlighet att cykla till jobbet.

Vid det första arbetsutskottet sa även socialdemokraterna blankt nej till sitt egna framförhandlade förslag! Var det bara ett spel för galleriet?

Gissa om vi var förvånade när det kommer ett förslag som alla röstar nej till!
Nu får vi se vad utvärderingen säger, men även om en färja är trevligt kommer den inte att ersätta den ursprungliga cykelbussen.

torsdag, november 04, 2010

Skollagen ska vara absolut!

”Hur många ungdomar det handlar om i Kalmar län som lever i familjer med så stark hederskultur att det kan bli farligt för dem är svårt att säga”. Enligt Ungdomsstyrelsens beräkningar lever 70 000 ungdomar i Sverige i familjer där de riskerar att bli bortgifta. Detta är uppgifter på Radio Kalmar idag.

Kan inte vara lätt att upptäcka allt, men något standardiserat underlag för fortsatt arbete bör det finnas? Skolan är ju FULL med handlingsplaner!

Det börjar ju ofta med att barnen begränsas i sin undervisning och då bör ju varningskockorna ringa. Många skolor löser dessa frågor på ett mycket bra sätt och om det inte sker måste vi få veta det. Vem är vi toleranta mot när flickor förvägras att cykla och att simma på skoltid? Ja, inte medverkar vi till unga kvinnors möjligheter att leva i ett jämställt land, om vi accepterar traditioner och sedvänjor som ett skäl för begränsning av barns möjligheter att utvecklas på samma villkor som andra . Här gäller barnkonventionen! När barnen blir 18 år kan de själva prioritera traditionen om den krockar med t.ex. valet av yrke. Dessförinnan måste allas lika rätt till likvärdig utbildning skyddas. Socialdemokratiska regeringar har infört ”befrielse från undervisning på grund av särskilda omständigheter”. Det märkliga är att i alla andra sammanhang försöker vi ta bort hinder för att människor ska kunna delta i samhället! Men inte i fallet med kvinnor som inte får delta i skolarbetet.

Här tar skolan ibland av missriktad välvilja föräldrarnas parti gentemot barnen. Jag hoppas inte att det är så i Kalmar längre men i tidigare studier i landet har sveket mot unga kvinnors rätt att delta varit stort. Detta är ju ofta samma flickor som sen får sin framtid utstakad av samma föräldrar som tillsammans med skolan förvägrar undervisning i viktiga ämnen. När vi sviker dessa barn sviker vi ju också de normer som vi själva på olika sätt försöker förändra i olika jämställdhetsprogram.
Den obligatoriska grundskolan är också en inskolning i vuxenvärlden. Jag vill inte ge skolan rätten att förvägra kvinnor undervisning i vissa ämnen!

Därför är det bra att skolplikten är lagreglerad. Vi ska inte tillskapa några ”särskilda omständigheter” för att slippa skolplikten. Även flickor med andra traditioner har rätt att lära sig att simma, att få delta i idrott och att få ta del av sex- och samlevnadsundervisningen. För flera av dessa flickor kan skolans samlevnadsundervisning i själva verket vara en plats att få diskutera frågor om jämställdhet, som inte annars diskuteras i hemmet.

tisdag, november 02, 2010

Upprop som glömdes bort....

Första kommunfullmäktige med nya ledamöter!
Den yngste ledamoten Kaj Holst tog till orda och visade vägen för både nya och erfarna ledamöter. Han förvånades liksom jag alltid gjort över att så många sitter tysta i sina bänkar. Dessvärre kommer han också att erfara att en del inte kommer att säga ett ord på fyra år.
Det var många som försvarade vår motion om omsorgsgaranti, men socialdemokraterna ställde upp alla hinder som tänkas kan.
Bryggor och hotell för besökare rankas högt för majoriteten, som inte alls går igång på Folkpartiets förslag som gör livet lättare för kommunens invånare.

Barometern kom med en viktig blänkare som borde vara självklar. Vi ger verkligen ingen hjälp åt publiken!Inget upprop så att vi kunde presentera oss för publiken. Det kan inte vara enkelt att hänga med som åhörare när vi varken ger en bakgrund eller talar om vad förslaget till beslut är. Dessutom vet ju ingen som lyssnar på radioutsändningen vad vi heter och vilka partier vi företräder när vi går upp i talarstolen.

Vi vill ju ha många åhörare så här måste vi hitta på något bra och tydligen finns det goda exempel i övriga landet.

Måste till sist gratulera Öland!
Borgholms kommun har tagits till tillväxttoppen av företagarna, skriver Dagens Industri. Vinnaren är den kommun där företagen har haft bäst tillväxttakt det gångna året. Grattis!

söndag, oktober 31, 2010

V och MP har funnit varandra!

Trots ekonomisk instabilitet och fördragsändringar motsätter sig många länder att strama åt EU:s budget.

–Den som är emot den sexprocentiga ökningen är anti-europeisk, sade Jerzy Buzek, EU-parlamentets talman enligt diplomater som var med på det stängda mötet.
Uttalandet fick flera EU-ledare att gå i taket, skriver EU Observer.
– Vänta lite. Jag kapade just budgeten för polisen, gör det mig polisfientlig? sade Cameron som tillhör de som bara vill öka med hälften.

Här tycker jag mig känna igen argumentationen från socialdemokraterna när vi vi dra ner på utgifterna i Kalmar kommun.

För Sverige är det ju otroligt viktigt att alla länder och därför också hela Europa
håller i pengarna. Vår regering kan annars drabbas, trots att Alliansregeringen skött ekonomin exemlariskt genom krisen.

Från EU-nämndens möte rapporteras om att MP (Fridolin) och V (Sjöstedt)
funnit varandra i sitt EU-motstånd. Än en gång sänder jag en tacksamhetens tanke för att det inte är en rödgrön regering som nu sköter de ekonomiska förhandlingarna i EU.

Också i Kalmar är valet över, och om notan för alla socialdemokratiska vallöften ska betalas kommer snart begäran om nya lån. Vi får se om man uttömt alla kreativa möjligheter att flytta in nya pengar i rätt tabellar, eller om det blir de attraktiva grönytorna i centrala Kalmar som får gå under klubban.

Oppositionen får några dagar att läsa Socialdemokraternas budget, att skriva en egen och hinna förankra hos våra medlemmar. Vi får se om våra protester hjälper och vi får majoritetens budgetförslag i mitten på november.

tisdag, oktober 26, 2010

Etiska samtal till fikat.

Hur kan man bete sig så mot gamla människor som tre anställda gjort i Kumla kommun?
Att det pågått i flera år utan att någon slagit larm är ju ett sådant nederlag för all rättskänsla, så man vill knappt tänka tanken.
Det är också ett nederlag för ledarskapet som inte ger tydliga signaler om vad som gäller. Etiska samtal och kompetenshöjning är en bristvara inom både vård och omsorg generellt, även om det finns positiva undantag.

När inte personalen kan hantera återkommande frustration blir de cyniska och det finns tyvärr de som helt enkelt blir elaka. Jag har arbetat på gamla tiders mentalsjukhus, där en del personal var helt omänskliga. På sådana arbetsplatser måste det finnas kompetens med debriefing och utbildning om hur äldre människor ska behandlas, även när de frestar tålamodet.

Förmodligen gällde det ett kommunalt drivet boende, för om det är privat hade man vara väldigt snabb med att tala om det. Det stimulerar tydligen konflikttentaklerna lite mera när man kan locka ut motståndarna i ännu en strid.
Det finns nog både bra och uselt ledarskap i alla ägarformer. Men nu ska missgreppen polisanmälas och förhoppningsvis utredas. Ett brott är ett brott om det sker i skolan eller på hemmet.

Hoppas de gamla nu kan njuta av att slippa sina plågoandar.
Tänk att bara sitta och vänta på ondskan och ingen skyndar till ens försvar.
Att tiga är att medverka, och vem ska skydda de boende om inte personalen gör det.

torsdag, oktober 21, 2010

städa på rätt trappavsats!

Idag kom Mona Sahlin på att Socialdemokraterna också ska jobba för arbetslinjen.
Grattis till den insikten!
Hon har helt plötsligt också kommit på att arbetarna har vänt socialdemokraterna ryggen. Men där har hon fel! Det är S som vänt arbetarna ryggen.

Men någon ska anställa och där har det ännu inte sjunkit in hos socialdemokraterna att det är företagare som måste få lyckas, som ska fixa de nya jobben. Då måste man också vara glad när företagare gör vinst och det är inte Mona Sahlin.

Här i Kalmar ska det nu inrättas ett näringslivsråd och tanken är god.
Men även dessa företagares förväntningar kan grusas lika snabbt som jag hinner säga LOV eller RUT.

Vi har nu fått lite siffror inför budgetberedningen för 2011, men de 29 miljoner som ska betalas till Kalmar FF och Arenan finns inte med. Dessa pengar ska tas från försäljning av mark på Fredriksskan och det kan ske tidigast 2012.
2011 års resultat beräknas till 33,2 miljoner så när 29 miljoner är taget finns det inte så mycket kvar.
Därför behöver man spara och då är det intressant att se hur socialdemokraterna ständigt köpt sig lojaliteter efter valen. År 1998 kostade den politiska verksamheten 330 kr/ invånare vilket var föredömligt lågt i jämförelse med andra kommuner.
Sen dess har flera verksamheter tagits över av kommunerna vilket självklart ökar kostnaderna, men vi måste även våga diskutera effektiviteten och kvaliteten inom detta kostnadsområde.Risken är annars stor att kostnader disponeras fel även här.

Socialdemokraterna hade år 2009 ökat kostnaderna för den politiska verksamheten till
610 kronor/ invånare och i samband med detta valet ökar de kostnaden ytterligare.
Trots allt tal om Budget i Balans har de nu gått om jämförelsekommunerna med råge.

Jag hade en slogan i valrörelsen " jag vill städa trappan uppifrån" och den gäller även efter valet.

måndag, oktober 18, 2010

Arvode eller läromedel?

I dag kom majoritetens förslag till politisk organisation.

Sedan 2002 har de utökat den politiska organisationen konstant. Antalet ledamöter utökas i servicenämnden. Arbetsmarknadsenheten permanentas med ordförande/ viceordförande I kraft av sitt valresultat får socialdemokraterna fler ledamöter. Utöver valresultatet ökar de majoritetens maktbas med en andre vice ordförande i fem nämnder och i kommunstyrelsen. S. k. insynsplatser som inte funnits i budget, skall nu tas bort (trolleri!)och finansiera en dela av de nya uppdragen. Det är riktigt intressant att se hur skickligt man kan få det att låta som om det gick jämnt ut med tidigare organisation.

Två nya kommunalråd för Socialdemokrater och Miljöparti ska få en "introduktionsersättning" i form av arvode motsvarande 50%. Hade man gjort dem till politiska sekreterare på 50 % hade partierna tvingats minska sitt partistöd.

Nu blir det kanske böcker till skolbarnen,som får stå tillbaka när kassan tryter.
Folkpartiet har gjort andra prioriteringar för utbildningen har nu möjlighet att förbättras med regeringens förslag om lärarlegitimation, men det blir än viktigare att läromedlen (som är kommunens ansvar) hänger med i standardhöjningen!

måndag, oktober 11, 2010

Maktbegär!

Nu har alla röster räknats och jag är underbart glad för alla personröster!
Det känns som en enorm styrka att bli personvald och jag känner mig förtroendevald. Det är det vackra i demokratin.

Men med erfarenheter från tidigare val vet jag också att det nu skvallras i telefoner och prång med kohandel och utbyte av tips om den ”andra” sidan. Jag har upptäckt att män är minst lika duktiga på skvaller som kvinnor men kallar det ”förhandlingstaktik”. På grund av detta får Alliansen nu allt mindre tid till förhandling! Nu får vi kanske inte förutsättningarna förrän älgjakten är klar och då har Alliansen tre veckor på sig för "vår" demokratiska process.Jag återkommer på bloggen när ALLA papper finns på bordet.

För 15 november ska partierna lämna in sina nomineringar av personer till de olika uppdragen. Dessförinnan ska Alliansen hinna förhandla om uppdragen och därför är vi beroende av att den rödgröna majoriteten bestämmer sig och lämnar in en skriftlig redovisning över vilken politisk organisation som gäller. Och då menar jag verklig förhandling där parterna vet reglerna och förutsättningarna. Det har fungerat förut och det kommer att fungera denna gång också.

Men det behövs tid för förhandling och det behövs tid för förankring i de egna partierna.

När förhandlingarna är klara ska nomineringskommitten i partiet sätta igång att fördela uppdragen på gamla och nya kandidater. Det sker enligt fastställda principer, men är ett mycket grannlaga arbete och otroligt viktigt för kommunens utveckling och nästa valresultat. Men även för den enskilde med ett politiskt engagemang! Var och en förstår att detta tar tid. Och tid får vi allt mindre eftersom vi ännu inte fått slutresultatet av majoritetens förhandling.

Men med tanke på den maktförskjutning som skett under senare mandatperioder kan vi räkna med att socialdemokraterna (utöver valresultatet) även denna gång förstärker majoritetens maktställning på oppositionens bekostnad.
Dessutom kortar man ner tiden för oppositionens demokratiskaprocess.

Små maktförskjutningar vart fjärde år märks inte och är glömda när nästa val närmar sig.

tisdag, oktober 05, 2010

Grattis!

Grattis Folkpartiet till fyra ministrar!

I den nya regeringen ingår naturligtvis vår partiledare Jan Björklund som utbildningsminister och vice statsminister.

Birgitta Ohlsson fortsätter som EU-minister

Nyamko Sabuni blir jämställdhetsminister men också
bitr. utbildningsminister.

Erik Ullenhag "som skulle ägna sig åt sin riksdagsplats" blir integrationsminister och bitr arbetsmarknadsminister.
Grattis till er alla!Men masken föll av redan första dagen på jobbet.
Första klavertrampet stod väl de Sverigedemokrater för, som lämnade kyrkan när prästen talade varmt om mänskliga rättigheter och allas lika värde. Är det något som hör hemma i en kyrka så är det väl predikan om människovärdet.

Däckgungor till salu?

Kul för damfotbollen att bli uppmärksammad i Sverige. Det är bara att hoppas på ett lyckat arrangemang och att de turister som årligen gästar Kalmar prioriteras när UEFA vill muta in sina revir i staden. Nu ska vi låta det spilla över även på andra flickidrotter!


Ur vetenskapsradion idag.
Klassiska bildäcksgungor, som finns i hundratusentals på svenska lekplatser, kan innehålla cancerframkallande så kallade HA-oljor.
Bert-Ove Lund, toxikolog på Kemikalieinspektionen säger till TT att det sannolikt inte är någon fara för barn som sitter och gungar på bildäck men däremot ska man stoppa barn om de slickar eller biter i däcket.

Men i Kalmar, där man naturligtvis värnar om de stackars barnen, fick en mamma med sig nästan hela fullmäktige på ett förbud i kommunen mot däckgungor. ca 110 olyckor orsakas av gungor varje år. Testfakta meddelar att gungor av trä och stål står för större skaderisk, trots att man ibland hänvisar till tyngden i däckgungorna som en fara. "De populära däckgungorna ansågs vara bättre, då de hade bäst stötdämpande egenskaper." Har också sett att man annonserar efter däckgungor.

Men i Kalmar finns redan ett politiskt beslut på att ta bort dessa populära däckgungor.Kalmar fortsatt framåt!
Liknande alarm är tillsammans med riktigt dyra halsbrytande projekt, de förslag som snabbast landar på fullmäktiges ärendelista.

Däremot har ett förslag om koppeltvång för hundar i tätort valsat fram och tillbaka under hela mandatperioden,för att vid senaste kommunfullmäktige återremitteras av majoriteten! Tala om beslutsvånda.
Majoritetens förslag till beslut hade minsann inte de små barnen för ögonen, trots att man sagt sig prioritera barnkonventionen i denna kommun.
Kanske blir förslaget koppeltvång och munkorg på barnen, så att hundarna kan gå fria och de små barnen inte kan bita på de farliga däckgungorna!

måndag, oktober 04, 2010

Kompetens prioriteras- i länet.

Glädjande är att regionförbundet kommer att prioriera kompetensbehovet i sin kommande utvecklingsplan. Regionförbundets styrka hänger på att alla kommuner stödjer den inriktningen.Här har Kalmar kommun lite kvar att också kan belysas i min insändare, bifogad. För mig är detta en prioriterad fråga. För socialdemokraterna är det viktigare med en organisation och en samordnare. Vilka som ska samornas kan man fråga, då kommunen bara har en utbildad sudie och yrkesvägledare. Pengarna hamnar åter långt bort från själva verksamheten, om S får bestämma.


"En investering i framtiden!

Folkpartiet liberalerna har under flera år, utan respons, efterfrågat ett kommunfullmäktige med diskussion kring barnens situation. Därför blir jag väldigt glad att demokratidagen
24 oktober har barnen som tema!

Men en demokratidag är till intet förpliktigande om man inte följer upp med verkliga satsningar på barnen! Folkpartiet liberalerna har genom åren lagt en mängd förslag om förbättringar på barnens och skolans utveckling.
I en motion år 2007 föreslog Folkpartiet liberalerna en inriktning mot att varje rektorsområde i Kalmar kommuns grundskolor skulle ha en utbildad studie- och yrkesvägledare. Motionen blev positivt behandlad eftersom det i Kalmars grundskolor endast fanns en utbildad studie- och yrkesvägledare. När ingen förbättring skett lämnade jag nu i september 2010 en interpellation (fråga) till Barn- och ungdomsnämndens ordförande om resultatet av denna utredning. Tre år har då använts till att försöka genomdriva en organisation med gymnasieskolan, som redan har utbildade studie- och yrkesvägledare för sina behov. I diskussionen som följde stod det helt klart att en ny organisation var långt viktigare för den rödgröna majoriteten, än att för samma pengar kunna anställa utbildade studie - och yrkesvägledare! Nu blev det varken det ena eller det andra.

Omvärlden förändras snabbt och finns genom tekniken tillgänglig för barnen långt innan de börjar skolan. I skolan finns oändligt många val att göra! Förr valde man ett känt yrke och stannade kanske där hela livet. Den som bytte arbetsplats ofta var igår en ”hoppjerka” och idag är de ”drivande”.
Många barn saknar motivation för studier och alldeles för många hoppar av gymnasieskolan. Studie- och yrkesvägledare ska ha full omvärldsbevakning och ständigt samarbete med gymnasium, universitet och näringsliv. I skolan ska de förstå alla de funktioner som utvecklar barnet. Därför har jag väldigt svårt att förstå att man under tre år så totalt fixerat sig enbart vid en organisation, utan att reflektera över uppdraget.
Alliansregeringen har förtydligat behovet av denna kompetens, men ska det behövas en lagstiftning för att tillgodose barnens behov i skolan.
Ungdomar skriker efter att bli delaktiga i arbetslivet och arbetsgivare skriker efter rätt kompetens! Studie- och yrkesvägledarens roll är att förena dessa viljor .
För både människa, företag och samhälle är det en framgång när arbetsglädje och skaparkraft frigörs och ungdomar kommer till sin rätt! Att göra det möjligt är en investering i framtiden!"

onsdag, september 29, 2010

Ord och handling!

Det har varit mycket tal om företagens bästa i valrörelsen, men när Folkpartiets motion om fritt val i hemtjänsten diskuterades var det som bortglömt av socialdemokraterna. De rödgrönas motförslag var servicetjänster, vilket inte är bättre för denäldre och dessutom är att kasta bort pengar när det finns RUT-avdrag där staten betalar subventioneringen!

Johan Persson har varit på resa tillsammans med företagare under flera dagar så vi får se om han nu, efter resan, är mera beredd att släppa in entreprenörerna i de kommunala verksamheterna!
Jag tror på generella regler och ett öppet företagsklimat som gör att alla har en chans. Så fungerar det också i kommuner med bra företagsklimat! Så fungerar LOV, RUT och ROT, men det vill inte de rödgröna ha. Ärendet om servicetjänster återremitterades, så vi får se om någon företagare lyckades omvända kommunalrådet inför nästa kommunfullmäktige.

För att slippa det politiska käbblet (demokratiska processen) görs i Kalmar gärna uppgörelser utanför styrelserummen och därefter tillkännagivanden i dagspressen. Långt senare förväntas övriga politiker” besluta” om förslaget. Fortfarande saknas då ofta beslutsunderlag värda namnet.
Vad är bäst? Blandad offentlig och privat verksanhet och enskilda människors val, eller politiska system som väljer "vårt bästa" och kräver lojalitet med makten!
Säger politiker samma sak före valet och efter? Det får vi se på nästa kommunfullmäktige!

måndag, september 27, 2010

Att kapa ett engagemang!

Ungdomar på Facebook hade även i Kalmar startat ett upprop för solidaritet. Jättebra tänkte många och uppslutningen var god på Larmtorget i lördags. När vi kommer dit blir allt dock som det lätt blir i Kalmar. Socialdemokraterna är som ett häftplåster på varje engagemang och bara måste göra partipolitik av det.
Jag vet att ungdomarna inte hade tänkt det som en socialdemokratisk manifestation, men nu blev det så.

Det fanns även liberaler som önskat tala. Det hade, när man nu tog ifrån ungdomarna manifestationen, varit en styrka och en viktig signal om alla partier hade beretts den möjligheten .

Att, som socialdemokraterna, kapa och utnyttja ett engagemang och en spontan manifestation mot främlingsfientlighet för egna syften, är istället exkluderande för många engagerade människor som inte känner sig hemma i partipolitiken.

fredag, september 24, 2010

Jag vill stärka kommunfullmäktige!

I handlingarna inför måndagens kommunfullmäktige finns ett ärende om möjlighet att köpa servicetjänster för dem som är 75 år och äldre. Här är det tydligt uppräknat vad man får välja, och det är ett val mellan kommunen och kommunen som utförare! Socialistisk valfrihet!

Det är de rödgrönas svar på RUT och de tar tydligen, som politisk princip, hellre den kommunala kostnaden istället för att låta staten betala halva avgiften OCH låta de gamla själva få välja vad de vill ha genomfört.
Folkpartiet och Alliansen har reserverat sig.

För att demonstrera sin makt annonserar de rödgröna (kommunen)redan idag om dessa "servicetjänster" som ska beslutas på måndag. Besluten vinner laga kraft ett par veckor efter justering av protokollet.
Att så minimera betydelsen av att medverka i ett politiskt beslut är verkligen ett effektivt sätt att döda ett politiskt engagemang. Är det avsikten? Hur ska vi få unga människor att vilja ta ansvar för demokratins utveckling?
Jag vill stärka kommunfullmäktige, det forum där vi är verkligt folkvalda!

Vi ska ha olika åsikter om den förda politiken, men vad jag önskar mig allra mest inför den kommande mandatperioden är en verklig journalistisk granskning av maktkoncentrationen och den demokratiska utvecklingen? i Kalmar!

torsdag, september 23, 2010

Nu börjar 2014 års valrörelse!

Det är glädjande att räntorna är stabila och att den svenska kronan stärks trots osäkerheten om majoritetsregering. Det verkar som om valmatematiken är ihopsnickrad för att passa ett fåtal stora partier, men verkligheten är ju nu en annan. Alliansen har dock fått flest röster, men verkar inte kunna bilda majoritetsregering.
Svenska exportbolag har vant sig vid en svag krona och likaså besöksnäringen. Nu gäller det att minska kostnaderna och höja kvaliteten ytterligare för att bli konkurrenskraftig även med en långvarigt stark krona.
Även Kalmars kommunala bolag är extremt beroende av en låg ränta, men även att minska sin skuldbörda.


Här i Kalmar funderar många över kommunalrådsposterna. Jag har aldrig bett om någon kommunalrådspost, men styrekförhållandena mellan blocken måste vi slå vakt om. Vi har ju i Folkpartiet liberalerna för avsikt att minska antalet kommunalråd och jag ändrar självklart inte den inställningen även om jag själv blir "drabbad". Många kommunalråd ger ett otydligt ansvar och genererar kostnader ut i organisationen.
Detta ligger dock i majoritetens hand och sen ska vi ha samråd i vårt parti om hur vi vill fördela uppdragen. Nu börjar arbetet inför nästa valrörelse!

tisdag, september 21, 2010

Risk för beröringsångest!

Att Alliansen nu kan regera vidare känns otroligt befriande och ännu lever hoppet om att vi kan få en egen majoritet i riksdagen.
Det är ett nederlag för de etablerade partierna att Sverigedemokraterna lockat till sig så många väljare.De har inte ens behövt diskutera sin politik eller ta ansvar utan har burits fram av martyrskapet och diskussionen om styrkeförhållanden.

Övriga partiers beröringsångest att diskutera problemen som skapats av trettio års politik med segregation och utanförskap, riskerar nu tyvärr att förstärkas.Kunskap och öppenhet anser jag är det bästa vaccinet mot rädslor och främlingsfientlighet.

I ett liberalt samhälle ska alla frågor kunna diskuteras. Jag avskyr den människosyn som Sverigedemokraternas politik står för och ska fortsätta göra allt för att bekämpa dem. Men hur minimerar vi dem bäst?
I Landskrona har SD tvingats att ta ställning till alla politikområden och där har helt plötsligt deras väljare insett att politik inte är så enkelt som att stämpla folkgrupper som problemskapare.I Landskrona har SD backat kraftigt.

Det kan också gå som med kommunisterna som ingen "ville ta i med tång", allra minst socialdemokraterna.
Nuvarande vänsterledare rensade bort alla förnyare ur partitoppen, men slutade kalla sig kommunist för att bli lite mer rumsren, och vips! Nu ger socialdemokraterna full legitimitet till Lars Ohly . Han har ju också lyst som en sol under hela valrörelsen i etablissemangets finrum!

Jag är tacksam för varje röst vi fick i valet, och som visar att det finns människor som ser igenom alla vackra tal och ekonomisk vidlyftighet. Enskilda människor som röstar för värdet av ett samhälle med socialt ansvar, men utan socialism. Tillsammans stå vi för öppenhet och för möjligheten att påverka våra liv och vårt samhälle med ansvar gentemot de som inte haft samma tur att födas i demokrati och frihet.

Jag ska nu ytterligare intensifiera mitt arbete med att minska rekryteringsbasen för både höger och vänsterextremister. Jag har under två mandatperioder begärt en diskussion i kommunfullmäktige om barnens situation i samhället. Båda gångerna har jag fått avslag.

lördag, september 18, 2010

Demokratins högtidsdag!

I morgon är det val! Det är en demokratis höjdpunkt, som vi och våra liberala föregångare har kämpat för, ibland med stora uppoffringar!
Men enbart rösträtt är ingen garanti för demokrati för i många länder tystas människor med en annan åsikt än majoriteten trots att man har en s.k. demokrati.
Det är något vi måste vakta på i varje demokrati!

Många människor på denna jorden riskerar dagligen sitt liv för att de tror på demokratin och vill arbeta med de krafter som vill bygga frihet för den enskilde.
Tänk att inte veta vem som tänker ange mig eller ligga i bakhåll när som helst.
Dessa människor är beundransvärda!
Några av dessa människors familjer tvingas också att fly till andra länder, ibland till vårt land.

Nu är det slut på opinionsundersökningar, och alla Alliansvänner måste bara gå och rösta. Glädjande är att de allianspartier som tidigare låg nära spärren nu är klart över i opinionen. Nu kan alla rösta på det parti de verkligen vill stödja.
ÄR DU LIBERAL SÅ RÖSTA LIBERALT!

Som valarbetare använder man verkligen alla sina verktyg. Anspänning inför intervjuer, debatter och förberedelser innebär ständig uppladdning och urladdning. Att dela ut valmaterial på kvällarna innebär både motion och möjlighet till lite närkontakt med de som bor i husen. Väldigt tacksam är man för de samlade brevlådorna i bottenplanet, men samtidigt mår kroppen bra av lite spring i trappor och villaområden, nu när man inte får tid till annan motion.

I morgon är det valsedlar som ska ut på våra valstugor kl. 0800. Vi ser till att det finns valsedlar hela dagen. Tyvärr har det hänt att våra valsedlar plockats bort även under förtidsröstningen.Jag har jobbat hela perioden med att genomföra vår politik och självklart hoppas jag att det också ska ge utdelning i mera inflytande för vårt parti under nästa period.
Jag är tacksam att jag får vara en del av detta demokratibygge, och tackar var och en som bidrar. En människa - en röst. Det var ur rösträttsrörelsen som Folkpartiet föddes och därför är morgondagen en högtidsdag att fira.
Vi har jobbat för seger! I morgon vid denna tiden vet vi....

fredag, september 17, 2010

Det viktigaste valet!

Nu får vi snart resultatet av fyra års arbete. Detta val känns så otroligt viktigt eftersom vi nu sett att det finns ett verkligt alternativ till socialdemokraterna.
Många människor uttrycker hur avgörande detta val är för deras livssituation, eftersom socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterns alternativ nu, i ljuset av Alliansens regeringspolitik, allt tydligare ses som gårdagens lösning på framtidens utmaningar!

Jag ser tydligt, både på lokal nivå och nationellt att den rödgröna trion finns bara för att de måste. Inte för att de vill!
Dessutom har de ingen färdig plattform att styra efter men inom snart sagt varje område så ska de lägga upp några nya miljarder till. Ingen vill räkna på slutnotan, och det gäller också på lokal och riksnivå.

Att Socialdemokraterna har en väl tilltagen valbudget är inte svårt att räkna ut.
Jag vet inte hur många gånger Johan Persson ramlat ner genom mitt brevinkast. När jag tänker på hur vi i Folkpartiet liberalerna tvekar inför priset att skicka ut
en enda folder, kan man begrunda hur olika förutsättningarna är för partierna!

Men det är priset för att vi liberaler vill stå fria från olika intressegrupper, och jag är stolt över vår hållning här.
Det är dock bedrövligt att de av LO:s medlemmar som inte är socialdemokrater, ska tvingas betala socialdemokraternas valrörelse med sina medlemsavgifter. Och speciellt i ett så viktigt val som detta. Att det sker helt öppet gör det inte mindre klandervärt.


Godisregn med löften och på materialregn till hushållen. Jag hoppas att Kalmars invånare genomskådar dessa trick, men på söndag vet vi.

onsdag, september 15, 2010

Är demokratin i vägen?

I gårdagens tidning fick vi läsa hur kommunstyrelsens ordförande i samarbete med lantbrukets aktörer nu ska bygga ny biogasanläggning.

Under ett års tid har vi i arbetsutskott och kommunbolagsstyrelse begärt ett helhetsgrepp och en strategi för biogasen och KSRR samverkan eftersom vi vet att det behövs en ny anläggning eller en uppdatering.En kostnads och konsekvensanalys är helt nödvändig men jag är mycket skeptisk till Johan Perssons avsiktsförklaringar.
De betyder alltid olika saker för olika aktörer och har ofta slutat i stora oklarheter om framtida resurser!

Därför blir det väldigt intressant att i tidningen få läsa att kommunen satsar 25 miljoner kronor. Det finns inget beslut vare sig i biogasbolaget eller någon
annanstans om 25 miljoner till en anläggning.Biogasbolaget ska ha styrelse i morgon och får då säkert serverat en avsiktsförklaring som inte styrelsen överhuvudtaget har kontroll över.

Ju fler kockar...kan man verkligen tala om här. Snart alla har varit inblandade i det här, men de ledamöter som verkligen borde sitta på första parkett, har ingen information och kommer att sitta som marionetter i sin styrelse på torsdag.

Media kunde ju pröva öppenheten i bolagen och sitta med vid sammanträdet.

De frågade i radion i går vilka bolag jag kunde tänka mig att lämna över till näringslivet, och det är självklart så att det ska utredas noga. Biogasen skulle jag pröva att lämna över till Eon eller annat företag om en utredningen visade att det var möjligt.
Sen är det ju så att sköter vi inte våra kommunala bolag på ett bra sätt, kommer de aldrig att vara attraktiva att lämna över ägandet för.
För de rödgröna är argumenten mot försäljning att bolagen går för bra eller för dåligt och att vi därför måste vänta.
Flyget och Hamnen är inte aktuellt, vilket är de bolag vänstermajoriteten brukar skrämmas med.

Att inte de bolag som har ansvaret får sköta frågan gör att även bolagens styrelser blir överkörda av Johan Persson.Detta har redan hänt i nämnderna där ledamöterna får läsa i tidningen om vad kommunledningen planerar för deras räkning.

Det verkar som om demokratin mest är i vägen,men alla kommuninvånare har ju inte valt Johan Persson som företrädare. Därför har han inte mandat att ensam styra över de demokratiskt utsedda nämnderna och styrelserna.


Ska vi ha nämnder ska de vara effektiva och ta ansvar för sin verksamhet!
Jag har större respekt för de som valt oss och, så länge någon röstat på mig tänker jag kämpa för öppenhet och inflytande för mina väljare!

måndag, september 13, 2010

Heja Heja!

Vänskapsmatchen mellan de politiska blocken i Kalmar vanns av de rödgröna på straffläggning. Matchen var väldigt jämn och de rödgröna, som begärt kvotering med ständig närvaro av två kvinnor på planen, hade vid sitt enda mål endast en kvinna på planen. Dessutom spelade de vid åtminstone vid ett tillfälle med åtta spelare på planen, De skriver gärna reglerna,men som alltid gör de sen sina egna regler. Och det var inte domaren som upptäckte snedsprången, utan publiken.

Alliansen vann hejarklacksstriden!Och inte tänkte vi just då på att rösten skulle hålla resten av veckan.

I morgon startar jag dagen med telefonmöte och arbetsutskott. Därefter är det chatt hos
Barometern 11- 12 . Språngmarsch till Jordbroporten och debatt med övriga partier
12 00- 13 00. På eftermiddagen är det debatt om kommunpolitiken i Radio Kalmar 15 00.

Jag tänker på Gunde när han sprang vid sidan om spåret. "Heja heja" sen får du vila! ropade han hurtfriskt.Det ropar jag till mig själv ibland och det hjälper!

lördag, september 11, 2010

Jag lovar medvind på alla cykelvägar!

Att som Socialdemokraterna,lova lämna in ansökan om fotbollsEM 2020 är ju en väldigt angelägen fråga!Och är en ideologiskt viktig fråga för socialdemokrater med hög i angelägenhetsgrad på alla nivåer i politiken.
Evenemang och monument är de nya profilfrågorna!

Kan det vara någon som röstar på ett parti av denna anledning.
Ja, det kan det, och här i Kalmar fick en elitspelare mer än 1000 röster trots att han knappt uttryckt en egen politisk åsikt före valet eller nu under sina fyra år i kommunfullmäktige.Men socialdemokraterna använder honom i alla möjliga sammanhang. Men han är supertrevlig och elitfotboll är ett tabubelagt diskussionsområde i Kalmar, jag vet. Precis som annat som drivs runt med hjälp av skattebetalares pengar här.

Det är t.o.m känsligare än att diskutera bordeller på Öland. Också en superviktig valfråga och därför ska jag nu spela ut ett av mina väldigt viktiga vallöften här.

JAG LOVAR MEDVIND PÅ ALLA CYKELVÄGAR OM JAG VINNER VALET!!!
Jag vet att det är en viktig valvinnarfråga!
Medvind på alla cykelvägar? Omöjligt säger någon.
Dessa bakåtsträvare. Vad ska vi göra med dem?

torsdag, september 09, 2010

Politiskt käbbel eller demokratisk process?

Svenskarnas parti!
Vill avskaffa det svenska demokratiska systemet. Tyvärr är det fler än representanterna för svenskarnas parti som anser att den politiska diskussionen bara är "politiskt käbbel".
Det är oroande och vi måste stå upp för den demokratiska frihet och institutioner som våra föregångare med hård kamp drivit igenom.Sen måste vi modernisera och hela tiden själva bidra till att ge det system vi bygger, legitimitet och förståelse i samhället.

Jag vill städa trappan ända uppifrån!
Jag är övertygad om att personalen är bäst på reformer, och därför måste diskussionsklimatet och öppenheten bli bättre i Kalmar. De ska vara delaktiga i den totala genomlysning jag vill göra i Kalmar kommun.

Alliansregeringen satsar på skolan. Det vill jag också, och undersökningen "bästa skolkommun" visar att majoriteten svikit skolan. Det är en otjänst mot barnen, men när man sparar på kunskap gör man också demokratin en otjänst.
Igår var jag med på en debatt om kulturen. De rödgröna läste högt ur sina tjusiga valmanifest, men vi vet ju vad som brukar bli kvar när besluten är tagna.

Det är bara med kunskap och öppenhet vi kan motverka fördomar och den rädsla för det främmande.
Det är bara genom att vårda den öppna demokratiska processen som vi kan vinna över dessa krafter. Rädslan odlas i okunskapen och misstron mot politiken och ger partier som Svenskarnas parti och Sverigedemokraterna utrymme.
Har vi inte lärt oss någonting av historien!

måndag, september 06, 2010

Äntligen Barnahus!

Idag har vi besökt medborgarkontoret i Norrliden. Det har varit väldigt roligt att följa medborgarkontorets utveckling, och också att se vilken betydelse rätt man på rätt plats betyder.

Vi har i Folkpartiet liberalerna besökt Norrliden och olika verksamheter under hela perioden och vi har lyssnat på människor och lagt flera förslag som gagnar Norrliden och människorna där.
Vi har föreslagit en busslinje från Norra Kalmar till Hansa City och det är snart verklighet. Vi har föreslagit torghandel som mötesplats och det är jättekul att det nu ser ut att få bifall av alla partier.
Jag tror det är otroligt viktigt att vi alla känner att vi kan påverka . Då blir engagemanget större och förhoppningsvis valdeltagandet större.Folkpartiet och då speciellt våran Anna- Britt har ju sedan många år drivit frågan om Barnahus. Det är en samverkan mellan olika kompetenser för att bättre klara av rättsprocessen vid vuxnas våld och övergrepp av barn.
Uppklarningsfrekvensen måste förbättras, för det är idag allt för många barn som får gå tillbaka till sina förövare, kanske på grund av att samverkan mellan olika aktörer inte fungerar tillräckligt bra.

Här kan vi tala om maktlöshet för barnen, så det är verkligen tillfredsställande att vi efter allt för många bortkastade år nu startat resan till ett Barnahus.
Anna- Britt startade, Folkpartiet lade förslag, Alliansen drev på och nu är vi på väg!

söndag, september 05, 2010

På ett sluttande plan....

De beredande arbetsutskotten och kommunstyrelsen i Kalmar ställdes in för att omöjliggöra det sista kommunfullmäktige före valet.
Till kommunstyrelsens sammanträdet i morgon har vi därför 30 omfattande ärenden varav 10 motioner och medborgarförslag som sinkats så att de nu inte kommer upp till beslut före valet.Kommunallagen anger att motioner ska besvaras inom ett år och dessa är endast en del av alla motioner som sinkats under perioden.

Det är ett hån mot demokratin att först låta de flesta av våra motioner ligga undangömda nästan en hel mandatperiod och sedan som nu samla ihop alla motioner i en klumpberedning, så att alla får minimalt utrymme vid sammanträde och i media. Och med ett inställt kommunfullmäktige blir det inga beslut före valet. Kalmar har verkligen hamnat på det sluttande planet!

torsdag, september 02, 2010

Nu har vi facit från alla kommuner .

Dagens samhälle beskriver idag ekonomiska utvecklingen för kommunerna.
2007 var det år då majoriteten bad allianspartierna om hjälp att få budgeten i balans i Kalmar. Vi ställde upp för att undanröja hotet med skattehöjning. Då gjorde övriga kommuner tillsammans överskott på 13 miljarder.

2008 då krisen inleddes gjorde kommunerna bara 7, 9 miljarder i överskott men 2009 när de rödgröna i Kalmar fick chansen, svek de samarbetet om budget i balans och höjde skatten tillsammans med stimulanspaket (som blev ett stoppaket).Resultat för kommunerna det året var 15 miljarder. Alliansregeringen gick in med stimulanspengar, som nu ser ut att ge det största överskottet någonsin i kommunsektorn, mer än 20 miljarder.

I Kalmar visar årets resultat att skattehöjningen inte behövdes, om man nu inte ville ha lite miljoner till vallöften.Löften, som ska tas " av överskottet", men även helt ofinansierade löften läggs nu fram i debattartiklar och framträdanden. Men ännu har man inte förändrat kommunen på annat sätt än att man sparat in några procent i driften på skola, vård och omsorg.

Alliansens plattform med ett ekonomiskt ansvarstagande står i skarp kontrast till socialdemokraternas politik även på kommunal nivå.

tisdag, augusti 31, 2010

Statskupp- då först är det ok att klaga enligt Östran!

Peter Akinder skriver idag apropå min gårdagsblogg." vad är det som har hänt?
En statskupp? Systematisktvalfusk? Planerat politiskt attentat avslöjat?

Ska det gå så långt som till statskupp innan vi med Östrans godkännande har rätt att protestera mot att socialdemokraterna låter våra motioner ligga i flera år och sen dessutom ställer in det sista kommunfullmäktige, vår sista chans innan valet att debattera politiken i Kalmar?

Under dessa fyra år i politiken har jag verkligen förstått att öppenhet och demokrati måste försvaras varenda dag, även om det kostar på!

Jag får också väldigt mycket stöd och "stå på dig", men min röst tystnar efter valet om inte denna support omvandlas till en röst för mig i valet.
Jag kommer dock aldrig att anamma Peter Akinders mått på proportioner då man ska gå in och försvara demokratin!
Det finns hur många bevis som helst för att detta kommunfullmäktige ställdes in för att minimera oppositionens möjlighet att granska makten, och förhindra en debatt om de ärenden som finns och borde finnas på agendan.

måndag, augusti 30, 2010

En sorgedag för demokratin i Kalmar.

Idag skulle vi normalt sett haft Kommunfullmäktige kl. 17 00 i Kalmar.

Socialdemokraterna har ställt både det beredande arbetsutskottet och kommunstyrelsen och därmed fanns det inga ärenden att behandla.Fegt nog har alla skyllt ifrån sig och KS_ordförande som har makt över ärendeflödet har hänvisat till fullmäktige, som kan säga att det inte finns något ärende. Nu översköljs vi med ärenden som likväl kunde varit beredda i kväll.

Vi hade en diskussion på vårt gruppmöte om vi ändå skulle lämna in interpellationer och frågor, men kanske inte vill belasta tjänstemännen, när vi ändå inte får diskutera våra frågor i kommunens högsta beslutande organ.

I Kalmar har dessutom den politiska ledningen undanhållit de flesta av våra motioner i flera år, och trots detta tyckte de att detta kunde vänta till efter valet.
Kommunen är JO-anmäld för detta och är dessutom JO-anmäld för att KS_ordförande m.fl.undanhöll breven i Fanerdunaffären från att diarieföras och inte ens sparade dem för framtida frågor.

Till saken hör också att majoriteten inte varit så noga med beredningen när det gällt de egna stora ärenden som de forcerat genom processen.Till saken hör att socialdemokraterna har en stark ledning och känner sig säkra på valseger med egen majoritet.
Jag har utmanat tre socialdemokrater för debatt i Kalmar radio, men ingen "hade tid".
Alla är tydligen beordrade att sitta lugnt i båten och välja egna oemotsagda framträdande.För här förekommer sällan tuffa motfrågor.
Ännu mer av den marknadsföring som invaggat Kalmars invånare i den sköna coma där någon sjunger lite vaggsånger och hindrar inkommande störande ljud.


Vi ska minnas denna dagen då Johan Persson ställde in en demokratisk debatt i Kalmars högsta beslutande församling.
Folkpartiet liberalerna har protesterat, men märkligt nog har inte media eller allmänhet upprörts som vi.Den dagen vi tar demokratin för given, kan den vara förlorad!

Sköna drömmar nu om alla ofinansierade SATSNINGAR.
Uppvaknandet kommer efter valet.

lördag, augusti 28, 2010

Finn fem fel- inte svårt i dagens Barometern!

Igår hade vi en pressträff där vi beskrev att vi vill skydda Lindö som en grön lunga när staden , som vi vill, växer och snart går samman med Norrliden. Då vill vi att Lindö ska vara en grön lunga mitt i den växande staden.

Östran har återgett vår beskrivning men Barometern har gjort en alldeles egen version.
1. Något annat än att S försökt exploatera Lindö tidigare nämndes inte och vi går inte "emot" något annat parti utan lägger ett helt eget framtidsförslag.
2. Felskrivet "om kommunen har dålig mark så kan de säkert lockas att sälja den"
är en beskrivning av det är frestande att sälja mark för att få in pengar och att det kräver en kraftig exploatering för att fåen affär lönsam.
3.Lindö är inte undantaget i den fördjupade översiktsplanen utan tvärtom, vilket vi framhöll.
4.Vi beskrev att att exploatering hela vägen norrut behövs om vi ska uppfylla de bostadsmål vi har. Då behövs Lindö mer än någonsin, för på Kvarnholmen finns ingen sammanhållen grönska.
5. Kent Pettersson fick ett annat namn trots att namnen fanns på inbjudan.

Räknar med att det sker en korrigering. Vi hade det viktigaste på text, så det är inga missförstånd.
Hörde att inte S har några pressträffar. De ligger lågt.
Nej ,varför skulle de göra egna pressträffar?


Men jag uppmanar idag till läsning av Östran om ni vill få
en artikel om Lindö utan stora sakfel och spekulationer.
Har inte tid att skriva mer eftersom jag ska till Mönsterås
för ett frukostmöte.
Och det ska bli väldigt trevligt!

fredag, augusti 27, 2010

Linnéuniversitetet engagerar! Det är bra!

Lite kul att Patricia Johansson nu startar ett race om vem som först ville ha kvar Linnéuniversitetet på Malmen. Jag tycker att Patricia tog ett mycket bra initiativ när hon gick in i debatten, men den hade redan förts i styrelserummen. Jag fick i det första avtalet med alla partier på två tilläggsförslag:
Att etableringen ska innebära fortsatta tillväxtmöjligheter för Kalmar hamn och att den ska stärka attraktionskraften och varumärket Kalmar kommun.

Så fort förslagen om annan placering än Malmen kommit har jag föreslagit en fortsatt utveckling på Malmen eller Brofästet.
Jag har ytterligare stärkts i den uppfattningen och ser fram emot ett beslut om ändrad inriktning.
För fortfarande gäller besluten om förslag till universitetsbygge vid hamnen och elevatorkajen, fast många tror de är ändrade bara för att någon har sagt det i tidningen.
Du var bra Patricia, men du var inte först!

torsdag, augusti 26, 2010

Bra nedräkning inför valet!

På Socialdemokraternas valaffischer står: "466 000 arbetslösa vill inget hellre än att rycka in" I juli 2010 hade antalet minskat till 415 000 arbetslösa som kunde rycka in. Sedan affischerna färdigställts har det alltså redan blivit  51 000 färre arbetslösa.Dags för nya!Bra nedräkning inför valet!
Ändå är det nu fler som står som sökande till arbete på grund av statistiken för arbetslösa numera även innefattar fler t.ex. studerande.

Under mandatperioden!
I juli 2010 var 96 000 personer fler personer sysselsatta jämfört med i juli 2006.
 
Störst sysselsättningsökning bland utrikes födda under mandatperioden!Men talen arbetslösa blir högre p.g.a. att antalet utrikes födda har ökat mera under mandatperioden.
Man kan alltså använda siffror på olika vis, men bakom varenda en som får ett nytt arbete finns ytterligare en människa som får mer självförtroende och möjlighet att påverka sitt liv.

Fler unga kommer också i jobb men det är inte ok att en enda en arbetsför ungdom, eller för den delen vuxen, står utanför en arbetsgemenskap.

Sponsring kräver alltid något i utbyte!

Bra att EU tar Sverige i örat när det gäller dold sponsring.
Folkpartiet liberalerna vill stå fria från intresseorganisationer och företag och vi redovisar våra intäkter öppet.
Vi ser vad LO:s enorma sponsring av socialdemokraterna har gjort med det partiet.
Så maktfullkomliga så de inte ens behöver dölja det.

Vi är så socialiserade efter år av socialism att de flesta inte ens reagerar för att LO-medlemmar, även borgerliga tvingas bekosta socialdemokraternas valkampanjer.
Räkna bara på vad en ros kostar och hur många sådana som delades ut i Kalmar förra lördagen. Det krävs pengar för att bräcka det.
Att man lät kommunens energibolag sponsra egna majbrasan hade de inte ens tänkt på som en sponsring.Det är det verkligt farliga! När vi blir så tillvanda att ingen reagerar.

Politiska partier ska inte ens misstänkas för att utsättas för påverkan genom ekonomiska bidrag!
Däremot ska vi vara lyhörda för vad människor och organisationer förmedlar i information och opinion. Folkpartiet vill särskilt lägga örat mot de som inte har så lätt att göra sina röster hörda.
Det ger inte mycket röster, men det ger oss självrespekt!

tisdag, augusti 24, 2010

Konsekvensanalyser i ett medborgarperspektiv!

I Piteå efterfrågar man fler alternativ i beslutsunderlagen och konsekvensanalyser i ett medborgarperspektiv efter en studie som är gjord i tre landsting. Det är mycket information i papper, men lite muntliga redogörelser och det drabbar främst fritidspolitiker. Dessutom behövs mer utbildning.

Det är lätt att känna igen sig, liksom att det är stor skillnad på att sitta i opposition och i majoritet.

Det är inte bara i skolan som kunskapen behöver sättas i första hand. Även bra beslut kräver kunskaper hos de förtroendevalda. Dem ska vi få av tjänstemännen!

Men det är en ambition som den politiska majoriteten kan välja eller välja bort.

belönas demokratiska metoder?

Angående dagens Barometern där rekryteringsfirman Bluff och Båg har fått uppdraget att hitta en oppositionsledare för borgerligheten i Kalmar.


Personen ifråga bör också vara bevandrad i ryggdunkar-, och härskarteknikens konst, men inte på det plumpa vis som Göran Persson föreläser om, utan förfinad, synlig nästan endast för den som drabbas.Att hänga med när kapporna vänds efter vinden kräver också en viss kompetens.

Här är det EN bild av Kalmar som ska ut och det är socialdemokraternas, eller rättare sagt, Johan Perssons. Den som ger en annan bild blir straffad som gnällspik och bakåtsträvare. Det är väl mest ett liten tappert medborgargarde som ser vad som händer och försöker bilda en motståndsrörelse mot alla dessa små förändringar som sker, men som sätter demokratin och ekonomin på ett sluttande plan. Men vem bryr sig om demokratin? Man förvånas över hur få det är som ser bakom retoriken.

Den sökande ska veta att här i Kalmar går det inte att använda vanliga demokratiska instrument som motioner och sånt för att driva igenom sin politik.
Johan Persson har bestämt att inga känsliga ärenden ska diskuteras. Då blir det så.
Hur kan det hända i en demokrati! Nu är det bara retorik och utspel och den som ropar högst hörs. Jag har jobbat med demokratiska metoder under hela perioden och FP har varit det flitigaste partiet i kommunfullmäktige.

Jag hoppas att det lönat sig!

fredag, augusti 20, 2010

Väntad skräll.

Jag gläds fortfarande år den lilla framgång vi fått i opinionen till riksdagen, men är naturligtvis långt ifrån nöjd med dagens undersökning.

Men dagens kommunresultat kunde vi förutse den dagen kommunfullmäktige ställdes in. Socialdemokraterna gör ju sina egna opinionsundersökningar och när Johan Persson såg till att alla beredande möten som gör kommunfullmäktige möjligt, ställdes in, så kunde var och en räkna ut att socialdemokraterna inte ville ha en debatt som störde ett väntat övertag.

Det finns ett par "gammelmoderater" som tillhör socialdemokraternas bästa valarbetare och det är bra om de väljer ETT parti att stödja inför nästa period.
Men när man t.ex. får sitta orubbat kvar i Destination Kalmars presidium, trots att det finns ett avtal och ett beslut om att det ska vara ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen som med automatik är ordförande och vice ordförande i Destination Kalmar, då gäller det att inte slå den hand som föder en.
Ytterligare ett exempel på att demokratiska beslut tas med en nypa salt i Kalmar.

Men tänk att få använda ett skattefinansierat marknadsföringsbolag för att nå ut till alla med SIN bild av hur Kalmar utvecklas!

De som försvarade det inställda fullmäktigemötet tyckte ju tillsammans med S att det fanns så många andra sätt att driva debatt på och vi har självklart flera debatter framför oss.
Jag har dessutom försökt att utmana tre socialdemokrater på de radiodebatter vi hade möjlighet till i veckan, men ingen kunde. Nu är det "sitt still i båten" som gäller och åtminstone Folkpartiet kommer inte att få ställa dem till svars för den förda politiken.

torsdag, augusti 19, 2010

Folkpartiet går framåt!

Socialdemokraterna minskar även i Kalmar län! Att bara lova ut andras pengar går inte hem hos länsborna. Sen undersökningen gjordes har löftena duggat tätt trots att riskerna för en ny nedgång i ekonomin hotar.

Stimulanser är viktigt men världen kan inte varaktigt hålla sin ekonomi igång på
konstgjord väg. Men socialdemokraterna och de nya kompisarna tänker ändå bränna 12 miljarder mer än vad Alliansen än satsar. Världen är ingen sandlåda, och det har svenska folket insett.

Går Folkpartiet framåt? Ja, faktiskt en liten smula och nu gäller det att jobba på.
Vi ska ha in en riksdagsledamot och flytta på socialdemokraterna även i landsting och kommun. Inget annat gäller för oss! Fortsatt framåt alltså!

onsdag, augusti 18, 2010

Hur ska vattnet renas?

Arbetsutskottet har fattat beslut om att föreslå kommunfullmäktige kraftigt subventionerad VA-anslutning för Mortorps boende inom ett visst verksamhetsområde. Att det rådde full enighet om VA-anslutning från de boende( så som sades när beslutet togs)var inte sant.

Igår på möte om detta i Mortorp hävdade Johan Persson flera gånger att detta bara var en utredning och inget beslut. Det är ett beslut som ska till fullmäktige,om det inte rivs upp, vilket flera åhörare, med protokollet i hand, försökte säga.Med tanke på den senaste debatten om kommunfullmäktiges roll så kan man verkligen undra om det finns någon respekt för fattade beslut i Kalmar. Och vilka signaler sänder det till verksamheten. Skall ett beslut verkställas, eller vad gäller?


Det var många familjer i Mortorp som upprördes om att de inte fått en inbjudan till mötet och det hade inte heller jag, trots att jag ingår i arbetsutskottet.
Så alla som undrar varför det inte finns folkvalda på en del möten, kan jag säga att dessa möten inte alltid är kända för oss, vilket också är ett demokratiskt problem.
Jag har vid flera tillfällen bett att vi ska komma med på sändlistorna för olika samrådsmöten.

Jag reserverade ju mig mot beslutet till det avtal som presenterades, just av anledningen att viktiga frågor inte var besvarade i beslutsunderlaget.Att det var en riktig reservation kan bekräftas av de frågor som ställdes igår.
Hela handläggningen visar dock hur Kalmar kommun styrs idag. Planeringar utan kommunikation och snabba beslut utan genomarbetat konsekvensanalys och säker finansiering resulterar i fragmentisering, dubbelarbete och förseningar.

Vi har duktiga medarbetare i kommunen, och därför är jag hoppfull inför framtiden.
Det behövs bara ett annat ledarskap!

måndag, augusti 16, 2010

Full fart framåt!

Full fart framåt! Så stod det även på kinesiska i socialdemokraternas valkampanj inför förra valet!

Min interpellation känns ganska rätt med tanke på dagens artikel i Östran, eller hur?
Men svaret är också ett skolexempel på hur man som ansvarig kan få ett ärende som kostat Kalmar så mycket, att bara rinna av och inte fästa på den egna personen.
Skickligt!

Klipper in hela interpellationen med svar, eftersom jag inte lyckas så bra med att länka ännu.

Interpellation om Fanerduns etablering i Kalmar
(dnr KS 2008/606 093) 24 november 2008
Kommunfullmäktige beslutar att Inger Hilmansson (fp) får ställa följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (s):

Beslutet om Fanerduns etablering togs under stark tidspress.
En enorm aktivitet startades i Kalmar kommun för att verk-samheterna skulle möta de omfattande förändringar som presen-terades.
En omfattande information och marknadsföring för den planerade verksamheten har bedrivits både utomlands och i Sverige. Många beslut har också diskuterats utifrån Fanerduns etablering, såsom social och teknisk försörjning, befolkningsmål, infrastruktur och flyg.
Inför beslutet i Kalmar kommunfullmäktige ställde jag frågor om företagets ekonomi. Vi vet nu att det hade varit betydelsefyllt att veta vilka ekonomiska muskler företaget haft. Även andra lärdomar finns att dra inför framtiden.
Frågor som kan ställas är vilka erfarenheter vi kan dra av kommu-nens roll i Fanerduns etablering och hur dessa samlade erfarenheter kan tas till vara inför nya etableringar i framtiden?
Ett villkor var att full insyn skulle råda, och det resulterade bl.a.
i stora informationsmöten i Kalmarsalen. Denna öppenhet var alla eniga om och den ska självklart även gälla nu, då ovissheten fort-farande är mycket stor. Kalmar kommun är nu en erfarenhet rikare, men nya frågor har uppstått, och det är enligt min mening på sin plats med ett nytt informationsmöte för allmänheten.
Mina frågor till Johan Persson är:
- Anser du att kommunen nu bör analysera och omvärdera vissa beslut som fattades med anledning av Fanerduns etablering?
- Anser du att Kalmar kommun på nytt bör ge invånarna informa-tion och möjlighet att i t.ex. Kalmarsalen ställa frågor om Faner-duns etablering?
Kommunfullmäktige 2008-11-24
242
_______________
Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2006 enhälligt att godkänna förslaget till investeringsavtal med Fanerdun Group AB. Avtalet innebar att kommunen skulle sälja tre markområden och reservera ytterligare ett markområde för Fanerduns etablering. Enligt avtalet skulle parterna också utarbeta ett marknadsförings-avtal och medverka i etableringen av en eller två internationella flyglinjer. Kommunen åtog sig vidare att bistå med kontakter med berörda svenska myndigheter.
Som ni känner till har markförsäljningarna genomförts och kommunen har medverkat i marknadsföring både nationellt och internationellt.
1. Anser du att kommunen nu bör analysera och omvärdera vissa beslut som fattades med anledning av Fanerduns eta-blering?
- Vi har under hela etableringsperioden fortlöpande analyserat vårt arbete och min bestämda uppfattning är att vi inte be-höver omvärdera våra beslut. Vi har gjort vårt bästa, men ty-värr har Fanerdun Group AB inte kunnat leva upp till sina åtaganden. Jag tycker ändå vi gjorde rätt som vågade satsa på projektet och jag är övertygad om att vi kommer att ha glädje och nytta av det i framtiden.
2. Anser du att Kalmar kommun på nytt bör ge invånarna information och möjlighet att i Kalmarsalen ställa frågor om Fanerduns etablering?
- Vi har gärna öppna informationsträffar till medborgarna, men det förutsätter ju att man har någon information att ge. I detta ärende finns just nu ingen ny information att ge.

söndag, augusti 15, 2010

Framtiden börjar i klassrummet!

Nu är Jan Björklund på annonspelarna och budskapet är gammalt, men fortfarande aktuellt.
Att ställa krav är att bry sig, var en slogan som vi använde oss ganska mycket av i tidigare valrörelse. Krav på betyg och språktest uppfattades som rena sprängmedlet och skrevs ned ganska rejält i medierna. Men det är en björntjänst att strunta i människors möjligheter att växa som människor.Man bör ställa bättre krav på skolväsendet också, och det gör vi genom att ge rektorerna mera befogenheter.

Det förvånar mig nu att medierna så snabbt tar till sig sossarnas uttryck som t.ex. "utförsäkrad", som ju är en omförsäkring, med en prövning mot arbetsmarknaden, när det gamla arbetet inte fungerar längre.
Trots att sossarna utgjuter sig över mediernas anpassning till regeringen, finns det ändå efter många års anpassning, en större risk att vi alla är alltför anpassade till ett socialistiskt storebrorssamhälle som jag i alla fall försöker förändra.

I Kalmar har sjukskrivningarna minskat drastiskt och förtidspensioneringarna inte lika många som på Sahlins tid. Ända sedan 2006 har socialisterna i Kalmar hojtat över hur många som nu skulle kastas ut i socialbidrag,men faktum är att i Kalmar var inte antalet socialbidragstagare fler år 2009 än år 2005.

Socialbidrag ska vara något högst tillfälligt och förknippat med motprestation, annars har kommunen misslyckats totalt sett.
Om vi blundar för svårigheterna kan vi inte göra något åt dem.
Att ställa krav är att bry sig. Det gäller även krav på myndigheter!
Tänk att det var så provocerande för en del.För det är det väl inte idag? Eller...

fredag, augusti 13, 2010

Vi tystas men tiger inte!

Även om de styrande förvägrar oss debatten på kommunfullmäktige, är vi inte tystade på riksnivå.
Idag har Jan Björklund presenterat Folkpartiet liberalernas valmanifest.
Mycket har vi fått igenom redan i Alliansregeringen och mycket känner vi igen.
Det är bra!

Arbetslinjen förutsätter en kunskapsskola med många alternativ.
Sverige ska vara en kunskapsnation i toppklass. Att lyfta den svenska skolan är den viktigaste uppgiften. Annars blir det vi svenskar som åker till Estland och Polen och plockar jordgubbar, för att de vill ha mer avancerade arbeten. En bra skola öppnar möjligheter för alla – oavsett familjebakgrund eller ekonomi. Klassresan börjar i klassrummet!Här ger vi oss inte förrän alla barn har sin chans!

Arbetslinjen gäller.
Den är grunden för Sveriges välstånd och ger inte bara försörjning, utan också yrkesstolthet, gemenskap och känslan av att göra en insats. Det måste bli lättare att anställa och utveckla företagen.Det är genom ett arbete åt alla som kan som vi motverkar klyftor i Sverige.Socialisterna vill ha dig kvar i statens våld, men det är genom utbildning och arbete du kan skapa frihet att påverka ditt eget liv. Det gillar vi liberaler!


Inställt kommunfullmäktige.
Idag på Barometerns debattsida beskriver FP sin syn på inställda sammanträden inför valet.
Nu anmäldes åtta ärenden till tisdagens arbetsutskott. Ärenden som kunde behandlats långt tidigare men absolut på kommunfullmäktige i augusti om inte socialdemokraterna valt att fega ur och ställa in tidigare möten.
Av dessa var fyra motioner och fyra medborgarförslag. Alltså inom kategorin oviktiga enligt de styrande.

torsdag, augusti 12, 2010

Ränderna går aldrig ur!

Den ordväxling som nu utspelar sig mellan Östran och Barometerns ledarsidor visar hur ovan majoriteten i Kalmar är vid att bli kritiserad. Men partiföreträdarna ligger och trycker, och vill känna av den allmänna opinionen innan man uttalar sig.

Jag var den första som blev utpekad som terriertik i Akinders uppnosat, och det var då många som upprördes över sättet att angripa mig. Nu är det ingen som reagerar längre, så det finns en tillvänjning även på detta område.
Det är nog ingen av de som följer politiken, som tror att fullmäktiges presidium fattat ett självständigt beslut, utan en viss ärendebrist beror naturligtvis på att Johan Persson valt att ställa in arbetsutskott och kommunstyrelse som också är beredande.

Vad har jag då gjort? Jag har meddelat tidningarna om vad jag tycker om de inställda sammanträden som nu vållat en befogad debatt. Min åsikt att det inte är brist på ärenden utan brist på politiskt mod. Man vill inte ha några kritiska frågor eller känsliga ärenden före valet.

Jag är mycket glad att detta givit upphov till en diskussion, där jag skulle önska att vi kunde reflektera mycket mera över den politiska processen och fullmäktiges roll.
Men det speglar hur debattklimatet varit under hela perioden. Djup indignation om att någon har en annan åsikt,har präglat maktens sätt att reagera över att jag företräder och driver en liberal politik.Jag räknar nog med att jag denna gång får in en notis med mina skäl i tidningen.Jag kommer i fortsättningen att lägga in de inlämnade materialen på min hemsida om jag inte får in dem i tidningen.Jag har en skyldighet att visa medlemmar och de som valt mig hur jag agerat.


Folkpartiet liberalerna är sprunget ur kampen för fri och lika rösträtt och vi diskuterar ofta demokratifrågor inom partiet. Kanhända det är skälet till att jag reagerat mera på bristande öppenhet i processen och på det plötsligt inställda fullmäktigemötet. Att även de nya moderaterna skyndar till socialdemokraternas försvar visar bara att ränderna går aldrig ur.

tisdag, augusti 10, 2010

Tystnadens pris..

Idag finns det på ledarsidan en uppmaning till debatt i Kalmar! Det är underbart!
Tänk om det nu blev så att åsikter kunde få flyga fritt och inte tystas med tystnad eller efterslängar om bakåtsträvare.

I Kalmar har det fungerat för makten att tysta en debatt. Låt er inte längre tystas av att någon "tar sig för pannan" så fort en obekväm tanke far genom luften.

måndag, augusti 09, 2010

När makten är flaskhalsen....

Socialdemokraterna väljer att ställa in kommunfullmäktige i augusti. Många för socialdemokraterna känsliga ärende gör att man ställer in flera sammanträden. Som Sebastian Hallén noterat i sin blogg och i samband med JO-anmälan, så finns det mer än hundra medborgarförslag och en mängd motioner som skulle varit besvarade för länge sen.
Ännu värre är när allmänheten får vänta på beslut, för att majotiteten fegar ur.

Folkpartiet har ju fått en del stöd för detta, även i tidningen och Roger Kaliff såg sig manad att gå ut och misstänkliggöra mig och förhärliga Johan Persson med hänvisning till socialdemokraternas HEMLIGA undersökning som analyserat av deras egen statsvetare.Har man ingen skam i kroppen kan man ju säga vad som helst, när ingen kan kolla bakgrundsfakta!

Det finns en tystnad i kommunen vilket gör att varje inlägg som inte applåderar makten ses som en provokation. Det började redan när jag i kommunfullmäktige ville se en redovisning av Fanerduns ekonomiska bakgrund och det har, under hela perioden, uppfattas på liknande sätt när jag efterfrågat kostnads- och konsekvensanalyser som saknats. I fallet Fanerdun blev jag lovad att svaren på mina frågor fanns, vilket var det första sveket. Även kommunfullmäktiges ordförande har ett ansvar för att beslutsunderlagen är fullständiga.

Samarbete är otroligt viktigt för att få framgång i en kommun, så även i Kalmar. Det bygger på ett förtroende som tyvärr förbrukats av socialdemokraterna på flera sätt.

Till er som tycker att jag ska försvara mig kan jag säga att detta försökte jag lämna som ett svar till Roger Kaliffs inlägg, men det togs inte in i tidningen.


Jag skrev också att, till skillnad från vad Roger Kaliff vill insinuera, känner jag ett starkt stöd från mitt parti och även från många kommuninvånare, men jag är realist, så jag vet att de vänliga orden också måste omvandlas till en röst på valdagen.

Roger Kaliff borde också se över sitt eget fögderi, främst kommunfullmäktiges roll, men även Kalmarhem som körts i botten under ett långt socialdemokratiskt ordförandeskap, vilket jag och mitt parti försökt förhindra genom att avslå obefogade kommunala borgensåtaganden till ”investeringar”.

Underhållet i Kalmarhems fastigheter är fortfarande eftersatt och man behöver bara ta en tur ut till Lunden och Gläntan för att se att kortsiktighet och positiva bokslut fortfarande verkar överordnat. Vd och personal vet nog bättre, men har att följa ägardirektiv och beslut från styrelsen där Roger Kaliff är ordförande.

Men som sagt, detta kom inte in i tidningen, men Sebastian, som hade bättre tur, skrev ju också, eftersom Roger Kaliff helt plötsligt blivit sparsam och börjat räkna kostnaderna på ett sammaträde, att han kanske hellre skulle sagt nej till miljonrullningen Salve. Bra sagt tycker jag för Folkpartiet hade hellre haft dessa bortkastade 20 miljoner till t.ex. en rehabiliteringsbassäng, eller parkeringsanläggning, eller bättre mat i skolan och äldreboenden. Men det är ju enligt sossarna, bara bakåtsträvare som som prioriterar sånt.

Kantrad debatt!

Roger Kaliff kastar sten i glashus.

Samarbete är otroligt viktigt för att få framgång i en kommun, så även i Kalmar. Det bygger på ett förtroende som tyvärr förbrukats av socialdemokraterna på flera sätt.
Det sågs som en provokation när jag i kommunfullmäktige ville se en redovisning av Fanerduns ekonomiska bakgrund och det har, under hela perioden, uppfattas på liknande sätt när jag efterfrågat kostnads- och konsekvensanalyser som saknats. I fallet Fanerdun blev jag lovad att svaren på mina frågor fanns, vilket var det första sveket.

Jag vill på alla sätt söka ett samarbete, och kompromissar gärna om det behövs, men de grundvärderingar som mina väljare med sin röst ålägger mig att driva, dem kan jag inte lämna. Det är ju själva idén med demokratin!

Jag känner, till skillnad från vad Roger Kaliff vill insinuera, ett starkt stöd från mitt parti och även från många kommuninvånare, men jag är realist, så jag vet att de vänliga orden också måste omvandlas till en röst på valdagen. Roger Kaliff hänvisar till deras egen hemliga undersökning som analyserats av en socialdemokratisk statsvetare, vilket också säger en del om socialdemokraternas sätt att arbeta.

Roger Kaliff kastar nu sten i glashus, och borde se över sitt eget fögderi, främst kommunfullmäktiges roll, men även Kalmarhem som körts i botten under ett långt socialdemokratiskt ordförandeskap, vilket jag och mitt parti försökt förhindra genom att avslå obefogade kommunala borgensåtaganden till ”investeringar”.
Underhållet i Kalmarhems fastigheter är fortfarande eftersatt och man behöver bara ta en tur ut till Lunden och Gläntan för att se att kortsiktighet och positiva bokslut fortfarande verkar överordnat. Vd och personal vet nog bättre, men har att följa ägardirektiv och beslut från styrelsen där Roger Kaliff är ordförande.

Inger Hilmansson
Folkpartiet liberalerna

fredag, augusti 06, 2010

Är detta rätt prioritering?

Nu förstår de rödgröna inte vill diskutera ett beslut om Runtorp och Mortorp före valet. En sån diskussion före valet, skulle visa på vilken lös grund besluten i Kalmar fattas!

Det var ju inte alls så som vi fick det beskrivet i arbetsutskottet, att alla i Mortorp utan vidare var med på att ansluta sig till VA-nätet.
Vi har ju haft detta ärende uppe ett par gånger i arbetsutskottet och Kalmar Vattens styrelse har också tagit ett beslut. Det har ju därför funnits gott om tid att träffa de boende i området.Beslutet ska inte belasta VA-taxan så det blir kommunfullmäktige och skattebetalarna som står för fiolerna.

Ärendet anmäldes som en utredning, men visade sig vara ett beslut om avtal som kostar kommunen ca 40 miljoner.Hade det varit en utredning kunde jag nöjt mig med en protokollsanteckning, men nu var jag tvungen att reservera mig, eftersom beslutsunderlaget var undermåligt, och prioriteringen tveksam.Jag bifogar min reservation sist i denna blogg, men kan säga att jag verkligen känner att den är helt rätt med tanke på de frågor som nu inkommit från invånarna i Mortorp.
Nu hoppas jag ändå att det blir en debatt innan valet, för det måste väl finnas ett allmänintresse att granska de ärenden (för det finns fler)som nu skjuts av de rödgröna till efter valet.
"Reservation
Folkpartiet liberalerna


Jag reserverar mig till förmån för mitt yrkande om ytterligare belysning av vissa frågor inför
beslut om vattenrening Mortorp, Runtorp.
Enskilda avlopp står för en stor del av utsläppen och i fastigheter nära vatten ställs högre krav på rening. Folkpartiet liberalerna prioriterar vattenkvaliteten högt när vi planerat infrastruktur och bebyggelse inför framtiden. Det finns direktiv som är styrande och fastigheterna i de aktuella orterna Runtorp och Mortorp ligger inom vattenskyddsområde, vilket också i framtiden begränsar vattennära bebyggelse. Om det innebär tvång på anslutning till kommunalt VA- nät bör ev. subventioner gälla generellt vid tvingande anslutning i kommunen. Finansiering skall finnas med i alla beslut i enlighet med Budget i Balans- överenskommelsen.
Av dagordning och rubrik framgår att dagens beslut gäller en utredning, men visar sig vara ett redan framförhandlat avtal.
Folkpartiet liberalerna yrkade att i beslutsunderlaget få belyst :

1. Då syftet är att rena vattnet, skall samma krav ställas på rening i likvärdiga vattenskyddsområden (här Mortorp och Runtorp). Kan det väljas bort?
2. Finns det godtagbar teknik för enskilda avlopp som är mera kostnadseffektiv än
560 000 kronor/ fastighet ( 75 fastigheter där skattebetalarna står för 80% av avgiften).
3. Finns det fastighetsägare i områden med hög skyddsnivå, i kommunen eller närliggande kommuner, som kan förväntas ställa motsvarande krav på subvention i respektive kommun? Krävs regional samverkan?
4. Eftersom exploateringsmöjligheter för dessa områden nämnts som orsak till subventionen bör faktiska möjligheter till bebyggelse i berörda områden närmare belysas i underlaget.
5. Finansiering för investering och drift skall vara redovisat fullt ut."