torsdag, maj 31, 2012

Tack för hjälpen!

I Kalmar har regeringen genomfört en mängd reformer inom skolans område, som vi i Kalmar har haft motioner om genom åren. Det känns jättebra och särskilt bra är det att socialdemokraterna, som avslagit, våra motioner, nu låter som om de varit med på detta tåg hela tiden. Bäst vore förstås om kommunerna månade lite om den kommunala självstyrelsen och prioriterade sina kärnverksamheter så att inte staten behövde styra upp.


Vi minns väl hur deras kongress bl.a. röstade ner styrelsens förslag till betyg, och det blir intressant att se vad som faktiskt kommer ut av deras nästa kongress.
Men eftersom olika företrädare deklarerar olika saker beroende på målgrupp, kommer det nog i vanlig ordning bli ganska mycket " utredningar".

Idag aviserar Nyamko Sabuni ännu en skärpning när det gäller barnomsorgen. Kompensation till föräldrar som får vänta för länge på förskoleplats kan bli verklighet och det har vi redan haft som förslag i våra budgetalternativ. En barnomsorgsgaranti,Som vi föreslår, innebär också överenskommelse om barngruppernas storlek
och kompetens och annat som man kan se är viktigt för barnen och föräldrarna. I Kalmar är vi blåslampa i dessa förskole- och skolfrågor frågor och det fungerar oftast, så vi får tacka regeringen för hjälpen.
Garantin innebär också att föräldrarna uppfyller sina skyldigheter att tidigt berätta om behoven och samarbeta för en lösning.

måndag, maj 28, 2012

Skolan är en del av samhället.


Skolan är en del av samhället och vi ska anmäla misshandel till polisen. Oavsett hur klantigt en situation har hanterats från början, så får man aldrig slå någon! Det borde vara både skola och föräldrars tydlig budskap både inom och utom skolan.
Dock verkar det som om kommunikationen mellan elever och lärare ibland behöver uppgraderas en nivå, och det kan aldrig ske i anslutning till ett bråk, utan ska ske kontinuerligt.
Klart att alla representanter för lärarförbundet nu protesterar. 

Men respekt är alltid ömsesidigt, och går inte att lära ut utan måste praktiseras det i det dagliga arbetet mellan elever, föräldrar och lärare.
Vårdpersonal får också vara med om en del våld och dessvärre även vårdtagare. Tillåts kränkande språkbruk så är inte steget långt till våldet, och därför måste även nedsättande skvaller och tilltal beivras på alla arbetsplatser.

Skolan är en arbetsplats för både elever och lärare. 

torsdag, maj 24, 2012

Kör på- vi betalar!

Socialnämnden behöver tillsammans med hela kommunen en riktig genomlysning av verksamheternas kvalitet  och kostnader.

Ur majoritetens budget för 2013 kan vi läsa:
"Socialnämndens resultatutjämningsfond uppgick 31december 2011 till -56,3 mnkr. Denna behöver inte
återställas."
Kul att höra för skattebetalarna!(ironi)
Socialförvaltningens arbete utgör ofta myndighetsutövning och är därför tvingande. Det innebär dock att man även där kan få ut samma resultat med olika kostnader. När riktlinjer för LSS ändras, så gäller de nya riktlinjerna och jag har i flera år efterfrågat en kontroll av den verksamhet där kommunen,  tar över föräldrarnas ansvar för barnen.
Naturligtvis ska barnen få en bättre tillvaro än de haft hos föräldrarna! Det måste också få kosta pengar! Det vi måste bli bättre på är att granska och hur barnen har det och följa upp längre fram i barnens liv!
Men skattebetalarna ska inte göda verksamhet, varken privat eller kommunal, som inte lever upp till kvalitet och kostnadskontroll.


Jag är glad att vi, då ärendet om resultatutjämningsfond var ett ärende i kommunfullmäktige, lämnade ett tilläggsyrkande om en åtgärdsplan.

Det är kanske så att ramen är på tok för liten, men det är viktigt att vi kommer till rätta med skenande kostnader inom socialförvaltningen, så att vi på allvar kan börja det viktiga förebyggande arbetet.
Den investeringen är jätteviktig , men inte heller den får göras utan tydliga uppföljningar.
Till saken hör att , så länge det är minus i fonden kommer inte övriga nämnder heller att kunna ta av sina insparade överskott som ligger i samma fond.
Vi har en partiledamot Ingrid Thour som i flera år har kämpat för att ändra detta märkliga resultatutjämningssystem, och nu ser det ut som om hon snart får sin vilja fram. Trägen vinner!


Så här såg det ut inför kommunfullmäktige i april.
"Socialnämnden redovisar för sin resultatutjämningsfond per den 31 december
2011 ett underskott på 72,2 miljoner kronor. Enligt regelverket ska ett underskott
i fonden regleras med motsvarande överskott de närmast följande två
åren. I rådande läge är det varken lämpligt eller rimligt att lägga detta krav på
nämnden. Nämnden bör därför få en löpande dispens med kravet att återställa fonden inom två år.


Folkpartiet liberalernas tilläggsyrkande för den del av beslutet som berör socialnämndens underskott i resultatutjämningsfond:
"Kalmar kommunfullmäktige beslutar att en åtgärdsplan, som även kan innefatta en plan för ökad budgetram, upprättas i budgetarbetet år 2013 – 2015"

Eftersom vi fick avslag lämnade vi följande reservation:
Reservation
"Det är inte en ekonomiskt hållbar lösning, att medge löpande dispens för socialnämnden då underskottet i resultatutjämningsfonden är 72,2 miljoner kronor! Nämnden har inga utsikter att klara detta då ekonomirapporten, redan efter årets första två månader, rapporterar ett förväntat underskott på flera miljoner. Folkpartiet liberalerna föreslår därför en åtgärdsplan som en ansvarsfull och långsiktig lösning. "
Inger Hilmansson
Folkpartiet liberalerna

tisdag, maj 22, 2012

soppa på en gammal spik!

Idag ska vi få veta hur majoriteten i Kalmar prioriterar sin budget framöver men redan i morgontidningen kan vi läsa om "en miljardsatsning". Igen . Hur många miljarder har Kalmar egentligen?
Läser man närmre så är det samma gamla miljard som använts ända sen "det Kalmaritiska stimulanspaketet år 2008". Och det är samma gamla lånade pengar, som man kan byta innehåll i eftersom så lite görs klart av alla storstilade planer och vidlyftiga löften.
Att förskolan och skolan "kompenseras" för sina kostnader är pengar som följer med från staten då vi har en lag som tvingar kommunerna att tillgodose kommunens behov av förskolor. Vi har en skolplikt i detta land som kommunerna måste leva upp till. Folkpartiet har förutom dessa åtaganden satsat på mer resurser i skolan , och jag återkommer med våra satsningar när jag studerat underlaget i majoritetens budget.

Men jag ser att samma gamla parkeringslösningar som utlovats sedan 2006 då Folkpartiet liberalerna  motion om parkeringshus i staden besvarades,utlovas nu åter.  Men  klockan är fem över tolv för handeln har redan fått bekymmer.

Det är skickligt av socialdemokraterna att år efter år återanvända samma pengar. 
Nu ska det bli intressant att om ca en timma få se deras budget. Har de klarat av att hålla sina egna finansiella mål? De skriver ju i dagens tidning att ordning och reda i ekonomin är avgörande för hur vi ska lyckas utveckla Kalmar.

Majoritetens soppa verkar vara  gjord på samma gamla spik som tidigare år. Trots att den rostar lite för varje år chansar man nog på att den håller den över valet? Är det viktigare att kryddningen är bra än om soppan räcker?

tisdag, maj 15, 2012

Verklighetens folk?

Mikael Johansson, miljöpartist tillhör en av alla de f.d. Riksdagsledamöter som struntar i att söka nytt arbete , utan tycker det är tryggt och bra med en "omställningsförsäkring" utan krav.

Han är ju ganska konsekvent med miljöpartiets politik som ju förordat en livslön till alla människor. Deras argument har ju ibland varit att människor ställer upp och ser till att samhället går runt, av ren välvilja. Detta som förklaring, när man undrat hur vi ska ha råd med en välfärd om alla människor ska ha en livslön utan att arbeta.

Som sagt , det är inte så märkligt att just miljöpartisterna tycker det är naturligt att gå hemma och strosa med en livslön. För vänsterpartisterna är det ju bara att höja skatten för de som arbetar, så har vi löst livslönen för riksdagsmän.
Socialdemokraterna både arbetar och tar ut sin livslön, och lever också som de lärt , genom att utnyttja alla kryphål för att få ut maximalt av skattebetalarna.
"jag har följt reglerna" brukar vara svaret. Gemensamt för alla är att de under sina politiska år har tappat markkontakten.


fredag, maj 11, 2012

S kräver en - åtgärdslista

Socialdemokraternas svar på arbetslösheten är en skrivelse till regionförbundet om krafttag mot ungdomsarbetslösheten. De föreslår en åtgärdslista och en regional hearing om ungdomsarbetslösheten.
 Nu ska man komma ihåg att arbetslöshetsstatistiken räknas nu på ett helt annat sätt än när socialdemokraterna styrde, och är därför högre relativt sett. Men vi har en väldigt hög ungdomsarbetslöshet jämfört med andra länder och vakten vid dörren in på den svenska arbetsmarknaden värnar bara om den som redan är där inne i värmen.


Folkpartiet liberalerna i Kalmar har lagt skarpa förslag om bl.a.  läsa-skriva-räknagaranti och utbildade speciallärare i skolan som ska ge en riktig grund för alla elever att kunna förbättra sig och för studiebegåvade elever att få den extra stimulans de behöver. Vi har också föreslagit och budgeterat för fler utbildade och behöriga studie och yrkesvägledare som verkligen kan motivera och vägleda ungdomar att hitta den utbildning som också leder till arbete. Matchningen börjar tidigt och näringslivet och den högre utbildningen måste in tidigt i elevernas liv och motivera dem till utbildning och delaktighet i det samhälle de ska leva i.


Nu har vi liberaler i Kalmar lagt ett förslag om att kommunen i egenskap av arbetsgivare ska verka för, att vi inför särskilda ungdomsavtal med yrkesintroduktion inom vissa yrkeskategorier.

Detta introduceras nu i det ena avtalet efter det andra mellan arbetsmarknadens parter. Dock är socialdemokraterna väldigt noga med att det kallas för allt annat än just ungdomsavtal!
Den största arbetsgivaren,Kalmar kommun med socialdemokraterna i spetsen, är inte beredd att släppa in ungdomar med ungdomsavtal i kommunens verksamhet. Kalla det vad ni vill, men släpp in ungdomarna!

Med en kraftansträngning har nu ändå socialdemokraterna i länets kommuner och landsting lyckats lyfta pennan för att få hjälp med jobben av regionförbundet, medan de de själva stänger ute ungdomarna i sina kommuner. Socialdemokraternas svar på arbetslösheten är som sagt en skrivelse till regionförbundet om krafttag mot ungdomsarbetslösheten. Någon annan ska tydligen göra det....
En åtgärdslista mot ungdomsarbetslösheten är väl så typiskt socialdemokratiskt som man bara kan tänka sig!


onsdag, maj 09, 2012

9 maj - Europadagen

9 maj- Europadagen, då hedrar vi de som stupat för friheten och vi firar att vi haft fred
Har haft en heldag med Regionförbundet i Västervik. Landshövding Stefan Carlsson besökte styrelsen och han är ju mycket inspirerande att lyssna på. Nu har jag hört honom några gånger och jag hoppas att han får vara lika frimodig även framgent. Han hade en väldigt tankeväckande beskrivning regionförbundets utveckling påverkat länstyrelsen. Jag tror det är väldigt positivt att han beskriver för oss det han ser, för vi blir lätt hemmablinda.

Rörligheten i länet och även i Kalmar kommun är väldigt svag och det gör så klart att vi kör fast i gamla hjulspår. Men det krävs också mod att våga ta emot någon med andra erfarenheter och ju längre tiden går , desto djupare blir hjulspåren. Där kanske också distansen till EU kommer in.
Trots att vi varit med i så många år talar många politiker om EU som en främmande fågel.
Att vi efter alla år som medlemmar i europaunionen ännu inte uppmärksammar Europadagen på ett naturligt sätt, säger något om oss själva och vår självbild.

söndag, maj 06, 2012

Vem har lagt på filten!

Förra veckan redovisades en undersökning som visade att journalistkårens sympatier under senare år svängt över från vänsterpartiet till miljöpartiet. Det innebär att miljöpartiets åsikter redovisas somfakta enligt inslaget, och därför inte ifrågasatts så som uttalanden från övriga partier.

Nu trodde man kanske att media lite självkritiskt skulle ta tag i denna fråga och inse att det var dags för en omprövning, men inte ljud har hörts om hur dessa sympatier påverkar inslag i tidningar eller TV.
Lite oroande att den våta filten ligger så tungt över en så viktig diskussion. Viktigt att någon vågar lyfta på den, men vem ska göra det. Den filten har bara media makten över !

onsdag, maj 02, 2012

befäster sin makt.

Förslag till beslut
"Kommunfullmäktige beslutar att komplettera budget 2012 och ekonomisk planering 2013 – 2014 avseende "Principer för ekonomistyrning" med följande skrivning. "Servicenämnden har rätt att flytta investeringsobjekt mellan åren inom planperioden så länge den årliga ramen hålls. Helt nya objekt kan enbart växlas mot att ett eller tidigare beslutade investeringsprojekt tas bort. Sådana beslut ska löpande rapporteras i budgetuppföljningarna "


Till de beslut som stärker Johan Perssons,S,  egen makt  har vi idag fogat ännu ett beslut (bifogat) som de enda direktvalda/folkvalda kommunfullmäktige nu lämnar ifrån sig. En liknande princip gav servicenämnden befogenhet att ändra ett fullmäktigebeslut i samband med detaljplan av området kring elitfotbollsarenan i Kalmar.
Tidigare beslut av kommunfullmäktige innebar att ägaren för Arenan skulle köpa marken och för att iordningställa parkeringsplatser till Arenan, men genom ett delegerat beslut (med missvisande rubrik) i servicenämnden kunde ordförandedär , efter ett kort samtal från ovan, besluta att kommunen ska stå för hela härligheten. Förutom de 69 miljoner som infrastruktur och träninsplaner kostat kan socialdemokraterna, med ett telefonsamtal till servicenämnden bevilja ytterligare 30 miljoner. Min tilltro till hur socialdemokraterna handskas med miljonerna är därför inte så stor som den borde vara.

Helt nya objekt kan plockas in genom att några vallöften plockas bort.Helt utan fullmäktiges inflytande, bara man håller sig inom ramen, som alla vet är väldigt vidlyftig. På grund av att majoriteten redan lovat mer än de kan hålla i investeringsbudgeten, borde ledningen vara väldigt mån om att nya investeringar och omflyttningar sker med stor insyn och delaktighet. Här tar vi redan ett steg bort ifrån den vision som majoriteten säger sig vilja uppfylla år 2020!