söndag, mars 24, 2013

Folkpartiet liberalerna är originalet!

Centern har sen vårt EU-inträde tillhört den liberala gruppen i parlamentet och därifrån föddes många liberala inslag till C.
Från deras slogan "NJA till EU" blev de helt plötsligt mera lika den liberala gruppen i sin argumentation. Jag minns, och det var tydligt i de debatter jag hade med centerpartister inför valen till europaparlamentet, att de då kopierade Folkpartiets tidigare Europaprogram rakt av.

Detta splittrade Centern och det tidigare ganska protektionistiska partiet skulle helt plötsligt öppna upp för de fria rörligheterna. Jag har ju varit länets kandidat och också taleskvinna i EU frågor under många år och i den ena debatten fick jag diskutera med gammelcentern och i den andra med den nyomvända centern. Lite förvirrande, men det var ju inget jämfört med det som skett i deras parti nu. Tänk att få sitta och rösta om man från och med nu ska vara liberal! En tredjedel i församlingen kände sig helt främmande inför denna nya inriktning! Inte konstigt att det är förvirrat även i Kalmar, där C nu på måndagens fullmäktige blir stödparti åt socialdemokraterna i majoritet tillsammans med vänstern.

Man får en känsla av att det funnits en rörelse som inte ville gå den långa vägen att själva starta ett parti, istället gick in i ett identitetslöst parti och sakta men säkert implementerar sin egen ideologi i centern.

Denna rörelse ställer tydligt staten mot individen. Ställer välfärdssystemen mot de behov som finns.
De nådde inte ända fram denna gång, men när man ser deras säkra framträdanden i ett förvirrat parti, förstår man att de bit för bit kommer att inta även detta partis organisation.

Att deras partiledare avbröt sin semester och skrev om partiprogrammet är ungefär lika övertygande som Billströms helomvändning, när de verkligt liberala vindarna blåste för starkt.

Samhället förändras och vi har inom Folkpartiet liberalerna en levande diskussion om vad nya utmaningar i samhället innebär och hur vi ska finna bra lösningar eller möjligheter för individen att lösa dem.

Men vår diskussion handlar aldrig om ifall vi är liberaler eller ej.
Vårt parti har en stolt liberal historia och det är ett varumärke som vi ska vårda väl.
Och varför skulle någon välja en liberal kopia framför Folkpartiet liberalerna?onsdag, mars 20, 2013

Hamnens utveckling måste värnas!

Idag talar  ordförande och Vd i Kalmar Hamn AB om den oro man känner inför etableringen av ett universitet i hamnområdet.  Det blir en enorm skillnad med 7000 studenter gentemot de 700 som verkar där idag.

Tidigare har övriga företag som verkar i hamnen visat sin oro i media och brev till kommunen.
flera tusen invånare har engagerat sig för en folkomröstning, så det är ingen fråga som lättvindigt kan viftas bort.
Man inväntar nu detaljplanen,  som ska svara för utvecklingen i hela området. Det får inte bli som med Gota Media att nästan alla frågor kvarstår trots en detaljplan.
Hur ser de ekonomiska beräkningarna ut?
vad blir det för konsekvenser för byggmarknaden i övrigt och hur möter kommunen dessa?

Det finns också en Översiktsplan som nu är på väg fram och som har stor tyngd i den framtida fysiska planeringen.

I ett ställningstagande i ÖP:n skriver kommunen:
Hamn
"verka för att hamnens utveckling samspelar med stadens övriga behov av utveckling".

Där har Folkpartiet under utställningstiden föreslagit en omvänd syftning under rubriken Hamn:
"verka för att stadens behov av utveckling samspelar med hamnens utveckling".
Jag menar att hamnen kan bara utvecklas i hamnområdet, och det därför måste vara nya byggnader som får anpassas till hamnens verksamhet.

Det kan tyckas vara en bagatell, men det speglar majoritetens  attityd till hamnområdets verksamheter och ställningstagandet ska ligga till grund för framtida planering av staden. 

Men jag tror också att det finns de som faktiskt drömmer om att hamnen låg någon annanstans, men  helst inte i Kalmar där den bara verkar vara i vägen.
Det är en trist inställning och speglar  i ett nötskal  majoritens inställning till företagande.

måndag, mars 18, 2013

Utbildningen äntligen på allas läppar!


Ett utdrag ur Jan Björklunds tal vid vår riksstämma i år:
"Förr ville inga andra partier tala om skolfrågor. Nu vill alla partier tala om skolan. Det är en fantastisk utveckling. För utbildningsfrågorna är de viktigaste frågorna för framtiden.


När jag flyttade in på utbildningsdepartementet i oktober 2006 så hade resultaten i skolan varit sjunkande i 15 år. Jag tänkte att det måste finnas fullt av utarbetade förslag på vad som nu ska göras, redo att sättas i sjön. Jag öppnade översta skrivbordslådan i Baylans gamla skrivbord. Det var tomt. Jag öppnade nästa. Helt tomt. Jag letade i hyllorna. Fanns inget. Jag lyfte på skrivbordsunderlägget – inte ens en post-it-lapp. Kunskapsresultaten hade sjunkit i åratal men socialdemokraterna satt med armarna i kors.
Den arbetsro som borde ha funnits i våra klassrum, hade i stället lagt sig över det socialdemokratiska utbildningsdepartementet.

För knappt tre månader sedan fick eleverna i årskurs sex betyg för första gången på trettio år. Den 1 december i år börjar kravet gälla att en lärare som fastanställs ska inneha lärarlegitimation. De nya skärpta antagningskraven till universiteten börjar gälla hösten nästa år, 2014. De första lärarstudenterna i den nya lärarutbildning vi infört med högre krav avlägger examen 2015, om två år."

Som sagt, skolfrågorna diskuteras nu livligt och i Kalmar arbetar Jonas Hellberg, S med att göra en Kalmarmodell av alla nya förslag som Jan Björklund lagt fram. Idag skriver han tillsammans med Baylan i Barometern och beskriver i princip Folkpartiets förslag som sina egna.

De tycker uppenbarligen själva att den tidigare utbildningspolitiken varit helt kass och vill i princip ändra allt, men med en viktig skillnad. Vi liberaler vill att varje elev ska bli sedd som en individ, medan S vill att alla ska formas att passa in i deras mönstersamhälle.
De klagar på att resultaten fortfarande försämras. Ja, det är alarmerande!
Men nya skollagen är med myndighetsmått precis satt i sjön och reformerna är inte fullt ut genomförda ännu.
Sen tar det tyvärr flera år att fullt ut rätta till den socialistiskt formade skolan som nu försätter så många barn  i utanförskap redan innan de fått prova ett arbetsliv.

  Idag skriver Christer Nylander, som varit ordförande i programkommitten för FP på DN-debatt, om skolan i förslaget till partiprogram.
 "En skola med kunskapsfokus skapar jämlikhet och gör oss konkurrenskraftiga. En socialliberal huvuduppgift är att sträva efter jämlika livschanser. Viktigast är en väl funge­rande kunskapsskola med höga ambitioner för varje elev. Tydliga kunskapskrav, tidiga utvärderingar och trygga klassrum är viktigt för den enskilda individen men också för Sveriges konkurrenskraft."

Den omfattande förändring som genomförts går inte att sammanfatta. Men det finns flera utmaningar!


Att alla partier nu vill kidnappa vår skolpolitik är väl det bästa betyg den kan få!


fredag, mars 15, 2013

Bra utbildning om nya regler i bolag.

Igår var jag på en mycket bra utbildning om nya regler för de kommunala företagen.


De nya reglerna har införts eller skärpts upp eftersom det, när man överlämnar kommunal verksamhet i bolag, minskar den enskildes möjlighet till insyn och till att påverka.
Nya reglerna bygger bl.a. på rättsfall i Europa och leder till förändringar i ägardirektiv och bolagsordningar.

Bara tanken att rättsfallen kommer från olika prövningar inom EU, gör ju hela denna gemenskap ganska fantastisk. I alla medlemsländer sitter det förtroendevalda och tjänstemän och diskuterar och uppdaterar sina regelverk efter nya rättsfall. I Sverige har vi länge haft inställningen att vi är bäst på tolkningarna, men vi börjar långsamt, långsamt bli en del av EU.

Även kommunstyrelsen har ett ökat uppsiktsansvar och här anser jag att vi redan tidigare kunde haft en mycket bättre tillsyn. Bara en sådan enkel sak som att varje bolag får presentera sin verksamhet i kommunstyrelsen är omöjligt att genomföra i Kalmar kommun.

. Vid den årliga redovisningen till kommunstyrelsen ska man bedöma om verksamheten varit förenlig med de principer man skrivit in i bolagsordningen.Nu när uppsiktsplikten är skärpt  ska kommunstyrelsen vid behov föreslå  åtgärder   till beslut i  kommunfullmäktige
Att det ska gå till beslut i kommunfullmäktige ger medborgaren en gång om året möjlighet till insyn i bolaget och möjlighet att överklaga.

De nya reglerna innebär en liten ökad makt till medborgaren, men insynen är ändå kraftigt beskuren i kommunala bolag. Nu får vi se om majoriteten tar till sig de nya reglerna fullt ut, eller om det blir ännu en Kalmarmodell.tisdag, mars 12, 2013

Avtackning av Johan Persson!

 Johan Persson har idag lämnat sitt uppdrag som ordförande i arbetsutskottet. En till synes överraskad  ordförande blev högtidligt  avtackad av nye ordförande Anders Andersson.
Anders njöt i fulla dra när han redogjorde att Johan nu lämnar efter sju år som ordförande.

Kanske upplevde jag ett déja vu fenomen med en ny målbild av tiden efter nästa val, då jag gärna köper ett par fina böcker när vi ska  avtacka Johan Persson och Anders Andersson.
Ett stort tack till Anders Andersson att jag nu fått denna härliga målbild att arbeta för!


 Anders Andersson älskar makt och titlar, nästan lika mycket som sin nya partner vid makten i Kalmar. I oppossition har han hela tiden hävdat att 2.e vice ordförande ska bort i nämnderna.
I opposition har han alltid hävdat öppenhet i organisationen och oppositionens plats i organisationen. Nu är detta bortförhandlat!

Redan med tillväxtgruppen, som inte under sin tid lämnat ett enda skarpt tillväxtförslag, tycktes det där med öppenhet för oppositionen  vara så viktigt längre.
Centern som fått sina uppdrag genom den valsamverkan vi haft i den borgerliga alliansen, hävdar nu att Centern också i socialistisk majoritet ska behålla dessa  uppdrag som vice ordförande i Personaldelegationen, Södermöre, Kultur och Fritid och Kalmar Familjebad.

Det stör nu inte alls Centern att de nu bidrar till att den socialistiska majoriteten innehar både ordförande-  och viceordförandeuppdrag, tvärtemot vad som varit ordningen i Kalmar kommun under överskådlig tid. De har därmed också förhandlat bort oppositionens rätt till insyn i nämndernas presidium.

Några har frågat varför vi inte tar strid för detta.
I Kalmar har det sedan 2008 pågått "hemliga" möten  men vi satsade på ett gemensamt alliansarbete och en gemensam valplattform som skulle gälla från 2010- 2014.  Men vänsterprasslet fortsatte.
Alliansarbetet fungerar på övriga nivåer i länet och riket och vi verkar i en förtroendebranch.
Den nya socialistiska majoriteten använder maktspel för att ta uppmärksamheten från de ekonomiska  svårigheter de försatt Kalmar i.  Vi vill  kraftsamla kring Kalmars framtid och därför kommer inte Folkpartiet att bidra till nya strider och maktspel om uppdragen.

Ändå var det lite kul idag när jag idag fick en ny målbild med en avtackning av Johan Persson från hans uppdrag. Tack för den!
fredag, mars 08, 2013

Samma pengar!

Igår var jag som förtroendevald inbjuden till ett panelsamtal om lärarnas löner i Kalmar kommun.

Den tiifälliga löneförhöjningen förra året för lärarna förde dem knppt över skamgränsen. Kalmars lärare har fortfarande löner under rikssnittet. Jag ser för mig hur jag själv som narkossjuksköterska kämpat för både bättre grundlös och bättre löneutveckling.
Jag har inte svårt att känna lärarnas frustration nu, när offentlig förvaltning lönar anställda med akademisk utbildning och stort ansvar så dåligt.

Majoritetens företrädare skyllde i vanlig ordning på regeringen. men staten ska faktiskt inte gå in och överpröva avtalsparterna och gynna en enskild part så ska det bli en verklig insats för dessa stora grupper måste något radikalt göras. Jan Björklunds satsning med karriärtjänster tar ju oss runt detta oc gör det som kommunen skulle gjort. Man måste klara av att prioritera och det innebär också att spara på saker som är väldigt roliga.

Jag såg uppdrag gransknings program om hur kommunen gynnade Leksands hockeyklubb och man kan faktiskt bara byta till Arenabolaget i Kalmar och lägga karbonpapper emellan.
Lite olika metoder, men effekten blir densamma.
I Kalmar finns  ett sparbeting på skolan sedan 2009. Under samma tid har Kommunen stöttat Arenabolaget med gratisparkeringar och annat som inte var med i kalkylen.
28 miljoner på ett bräde . Vilket lyft det blivit i kärnversamheterna!
"Det är inte samma pengar"" säger man

På gårdagens möte bedyrade alla politiker hur viktiga lärarna var och att man skulle "titta på det".
Löneutvecklingen alltså.
Jag påminde om att man då måste koncentrera sig på kommunens kärnuppgifter och låta andra sköta vuxenunderhållningen.
Idag läste jag  i tidningen att man säger upp lärare i Kalmar för att man måste spara.
Inte ett ord om det i går!

Men det är samma pengar!
Kalmars majoritet lägger mindre resurser till skolan än jämförelsekommunerna. Vi i folkpartiet har i vår alternativa budget alltid prioriterat skolan, men socialdemokraterna lägger alltmer pengar på marknadsföring av sina idrottsevenemang för vuxna.
Nu finansierar de DamEM där Kalmar FF tar in biljettintäkterna. Likaså med. U 21 matcherna.
En ständig påfyllande av resurser till vuxenunderhållningen  medan skolan avskedar lärare för att hålla sin budget..

Kalmar har fantastiska tillgångar som vi absolut ska marknadsföra. Vi ska dessutom bli världsbäst på kommunal service och locka människor med en fantastisk livsmiljö.
Men ju mer majoriten försvagar kommunens ekonomi och t.ex, skolans, desto mera pengar lägger de på marknadsföring och att hålla människor på gott humör med stora event.
Det är inte utan att man får vibbar som knyter an till stora socialistiska regimer.

Men där som här är det samma pengar som ska fördelas av oss förtroendevalda.
tisdag, mars 05, 2013

Flaggviftning nu som då.

Alla kungabesök kräver flaggviftande barn. Min debut i flaggviftande blev i mina första skolår som började i Småland utanför Tingsryd. Då fick alla barn gå i samlad tropp till vägen för att vifta med flaggor när "gamle" kungen for förbi.


Jag bodde i Stockholm när kungen och drottningen gifte sig. Efter att ha sett vigseln på TV åkte vi in till slottet och vinkade både vid kortegevägen och sen under slottets balkong, där de nygifta kom ut och vinkade tillbaka.


Idag börjar kungen sin rundresa i landet, som han gör för att fira 40-år på tronen.

Det är ett späckat program och många kommer säkert att hörsamma uppmaningen att komma och vinka åt kungaparet. Små barn utrustas säkert med flaggor idag också och kommer att uppfylla allas förväntningar om flaggviftning.

Härligt för alla att det också idag är en strålande solig dag!