tisdag, december 30, 2008

Vad säger statistiken egentligen?

I den företagsranking som Forum för småföretagsforskning gjort för 2008 ligger Kalmar på femte plats i länet. Som medelstor stad och residensstad borde vi nog vara bättre placerad, men i förhållande till föregående år har vi tagit ett jättekliv framåt. Kommunen arbetar ständigt med att förbättra sina tal gentemot företagen och liksom med befolkningstalen, vill det ändå inte riktigt ge Kalmar kommun en bättre placering än många av våra verkliga glesbygdskommuner.

Vad som mäts är företagarnas åsikter i relation till kommunens förutsättningar.
Är det så att den som skaffar kommunen sämre förutsättningar , t.ex. genom att höja skatten, stänga ute företagen från kommunens verksamheter, men uppfattas uppmärksamma företagen, får ett högre betyg än den kommun som jobbar med förutsättningarna?

På förutsättningar bör ju den ökade förvärvsgraden vara ett positivt värde för Kalmar.
En höjd kommunalskatt är en faktor som ju inte hunnit få genomslag ännu, men som försämrar kommunens förutsättningar för 2009. Det kommer inte säkert att få genomslag i en sådan här mätning.
En negativ förutsättning är andelen entreprenader i privat drift av kommunens totala verksamhet, alltså den del som är konkurrensutsatt eller innebär en valmöjlighet för Kalmars invånare. Fritt val för medborgarna finns ännu bara i majoritetens retorik. Men retoriken är kanske viktigare än praktiken för utslaget?
Tur för Kalmar att inte den omfattande kommunala bolagsverksamheten är inräknad?
Att mäta åsikter är inte lätt!

Har noterat att en politisk tjänsteman hos socialdemokraterna ville stämma regeringen för att man inte skickat med ca 200 000 till kommunen för en reform. Jag vill minnas att vänstermajoriteten i Kalmar utan att blinka utökade kommunens budget med 2,3 miljoner år 2006 och med 3 miljoner 2007 för att täcka kostnaden för den del av plusjobben som inte täcktes av statsbidrag.

Det var på den tiden som socialdemokraterna hade en egen statistik som inte gick att jämföra med andra länder. Nu har alliansregeringen ändrat på detta.
Vi måste våga jämföra oss med andra. Vi måste också våga se igenom ytan för att förändra på djupet!

Så vad säger oss statistiken egentligen?

tisdag, december 23, 2008

Njut av de gröna lungorna i Jul!

Varför ägnade socialdemokraterna så mycket intresse åt en markreservation för Kärnhem, när socialdemokraterna nu på en vecka, och utan diskussion beslutar om markreservationer på den känsligaste och attraktivaste marken i Kalmar?
Det funderade jag över, när jag idag gick över den bortlovade marken i stan.

Att hänvisa till riktlinjerna för markreservationer känns som ytterligare ett svek, eftersom vi inte ens beslutat om vilken mark som ska vara ledig för försäljning.

Att utan helhetssyn, faktaunderlag eller insyn från övriga partier bara lova bort marken, är antingen tecken på maktfullkomlighet eller bristande respekt för de värden som vi vill hålla högt i en demokrati. Det sprider sig också en känsla hos kalmarborna, att det är den med kontakter i stadshuset som har förtur , och en sådan utveckling brukar vi kritisera i andra länder.

När man promenerar i Kalmar en härligt solig dag före julafton, blir man lite betryckt av att kommunen är så illa skött, och att majoriteten så totalt tappat greppet om ekonomin.

Jag har jag, trots socialdemokraternas skattehöjning och vanskötsel av Kalmars ekonomi en stark tro på att förändring är möjlig. Det är därför jag ger järnet i politiken. Men jag är också en hejare på att koppla av när jag kan , och det ska jag göra! Jag uppmanar mina bloggläsare att använda stadens gröna lungor medan de ännu finns, och jag önskar också både mina med- och motståndare, en skön ledighet och en riktigt God Jul !fredag, december 19, 2008

Alliansen ger och socialisterna tar!

Har fått lite kommentarer att det inte är Kalmar kommuns fel att majoriteten måste höja skatten. Jo det är det . Kalmar kommun har under en följd av år misskött sin ekonomi och det är väl ingen slump att minst 200 kommuner inte höjde skatten. De flesta skattehöjarkommunerna har en negativ befolkningsutveckling, och inte blir den bättre av skattehöjning.
Ändå är de flesta av skattehöjarkommunerna så små att de har svårt att rationalisera, eftersom alla specialister måste finnas och regelverk kan försvåra samarbete över kommungränser.
Dit hör inte Kalmar!

Kalmar kommun räknas till medelstora städer och det gör ju de städer vi normalt jämför oss med. Att de inte höjer skatten måste till största delen bero på att de skött sin ekonomi på ett bättre sätt än socialdemokraterna i Kalmar. Våra jämförelsekommuner får ju också en lågkonjunktur, eller hur? Kalmar har fantastiska förutsättningar, men vem vill bosätta sig i en kommun som löser en bristande kostnadskontroll med att plocka surt intjänade pengar från sina invånare.

Vi har här i landet en borgerlig regering som minskar skatten och försöker ge landets invånarna mera pengar i plånboken, men bor de i Kalmar plockar en socialistisk majoritet av dem pengarna igen. Dessutom minskar man stödet till kärnverksamheterna. Vem väljer den kommunen? De nya befolkningstalen i Kalmar ger svaret!

tisdag, december 16, 2008

Kalmar hamnar nu i fel sällskap!

Nu tillhör Kalmar Sveriges högskattekommuner tillsammans med utflyttningsorterna som inte alls har samma förutsättningar som Kalmar. Medel för invånarantalet i skattehöjarkommunerna ligger på 10 459 invånare. 32 kommuner höjer skatten och det är t.ex. Orsa, Skinnskatteberg, Storfors och Vingåker som nu får högre skatt tillsammans med Kalmar.

Ett år lyckades vi liberaler skjuta upp skattehöjningen, som egentligen vänstern ville genomdriva redan förra året. Jag gick med på sparpaketet Budget i Balans, just för att vi med det skulle förhindra en skattehöjning.
24 november blev vi snabbinkallade samma eftermiddag före kommunfullmäktige till informationsmöte angående ekonomin. Inga inspel om åtgärder från majoriteten. Så sent som torsdagen 27 november hade vi det årliga mötet med samtliga bolagschefer och verksamhetschefer och då var ekonomin och åtgärder från Budget i Balans ett utav våra huvudärenden.

Vad vi i alliansen inte visste var att majoritetspartierna redan då hade lämnat detta samarbete och vid sidan om höll på med ett eget åtgärdsförslag. Än mindre visste vi att de ens funderade på att höja skatten. De satt där helt falskt och spelade teater med oss hela dagen om ett budgetsamarbete som de redan hade lämnat.

På måndagen 1 december skulle vi ha ett kommunledningsmöte kl. 13 00 och nästa dag var det arbetsutskottets möte. Inget av dessa tillfällen valdes för att söka samtal med oppositionen!
Istället samlade majoriteten till presskonferens och meddelade sitt beslut på måndag förmiddag.
Så mycket är ett ord från Johan Persson värt! Rakt ingenting har jag fått lära mig.

Det enda positiva i den här historien är att alliansen nu är formerad och enig om att skattehöjning är inte vår metod när vi tar över.
Kalmar kommun måste hitta en plats i skatteligan bland attraktiva städer som företag och människor söker sig till. Vi måste tillbaka till en skattenivå som lockar till sig nya arbetande invånare till Kalmar.

tisdag, december 09, 2008

Verksamheten är viktigare än fasaden!

Har hört att man på Högskolan i Kalmar vill ha en ny högskolebyggnad i Kalmar. Högskolan är otroligt viktig för Kalmar och kommunen har på alla sätt tillgodosett Högskolan med lokaler genom åren. Visst är det viktigt med en bra arbetsmiljö men det är dock inte lokalerna som gör högskolan.
Högskoleverket har nu beslutat återkalla examensrätten för Högskolan i Kalmar när det gäller biomedicinsk magisterexamen.


vore tacksamt att man nu inför regionaliseringen och fusionen ägnade all kraft åt innehållet i verksamheten.
Högskolans kvalitet och konkurrenskraft har ju största betydelsen innan vi går samman i ett gemensamt Linnéuniversitet.

Riktigt orolig blir man när man samtidigt får veta att studieresultaten i skolan inte förbättras. Det är där nivån skall garanteras för att resultaten ska bli bra vid högre utbildning.

söndag, december 07, 2008

Rödgrön röra med bitter bismak!

”Vinner vi valet bildar jag regering och jag utser ministrar” Sa Mona Sahlin. Det blir intressant att se hur trygga svenskarna känner sig med det beskedet. Lars Ohly behöver inte vara så orolig för att inte få spränga utgiftstaket, för socialdemokraterna har satt sitt eget tak, där man kan lova det mesta.
Annars verkar ju Ohly ha den största insikten, när han inser att skattehöjningar i svåra tider inte gagnar varken de som bäst behöver pengarna eller jobben.
Man skulle ju hoppas att våra lokala skattehöjare också hade den insikten.

Det är ändå oroande att Mona Sahlin nu bjuder in bekännande kommunister till regeringssamarbete. Socialdemokraterna har med detta samarbete tagit stora steg åt vänster och dessutom svängt helt när det gäller att hålla en rågång mot kommunismen, som har kostat och fortfarande kostar så många liv
och så mycket lidande.

Men av kalabaliken som föregått samarbetet mellan miljöpartiet, socialdemokraterna och vänstern så förstår man ju att detta är en nödlösning som ingen, mer än vänstern, ville se. Samarbetets varaktighet. 2020 med miljöpartiet har blivit något obestämt nu. Det kanske slutar innan nästa val!

Men nu ska deras samarbete och ställningstaganden i viktiga frågor granskas på samma vis som alliansen före förra valet.

onsdag, december 03, 2008

Kalmar bryter med Fanerdun?

Nu är det plötsligt akututryckning igen!
Kalmar bryter med Fanerdun får jag plötsligt läsa i tidningarna. Inte ett ljud om detta vid gårdagens arbetsutskott, men nu ligger det ett färdigt förslag beslut i handlingarna!
Fast egentligen har väl Fanerdun brutit med Kalmar för länge sen.
Nu har Johan Persson inför nästa kommunstyrelse kastat in ett beslut om upphävande m.m. av beslut om investeringsavtal med Fanerdun.

Jag har ju ställt så många frågor om Fanerdun, men det har funnits ett väldigt litet intresse och väldigt stor tilltro till mr. Luo.
Likaså vid det senaste kommunfullmäktige då jag frågade om Fanerdun.
Då ansåg inte Johan Persson att det fanns anledning till åtgärd, men nu drygt en vecka senare har Johan Persson tröttnat.
Nej!
Jag tror det snarare beror på att revisionen snart kommer med sitt utlåtande, och då vill Johan Persson ha Fanerdun ur världen. Precis som med Salve. Något måste ha gjort att Johan Persson nu fick väldigt bråttom!

Min interpellation till det senaste kommunfullmäktige lyder som följer:
Beslutet om Fanerduns etablering togs under stark tidspress.
En enorm aktivitet startades i Kalmar kommun för att verksamheterna skulle möta de omfattande förändringar som presenterades.
En omfattande information och marknadsföring för den planerade verksamheten har bedrivits både utomlands och i Sverige. Många beslut har också diskuterats utifrån Fanerduns etablering, såsom social och teknisk försörjning, befolkningsmål, infrastruktur och flyg.

Inför beslutet i Kalmar kommunfullmäktige ställde jag frågor om företagets ekonomi. Vi vet nu att det hade varit betydelsefyllt att veta vilka ekonomiska muskler företaget haft. Även andra lärdomar finns att dra inför framtiden.
Frågor som kan ställas är vilka erfarenheter vi kan dra av kommunens roll i Fanerduns etablering och hur dessa samlade erfarenheter kan tas till vara inför nya etableringar i framtiden?

Ett villkor var att full insyn skulle råda, och det resulterade bl.a. i stora informationsmöten i Kalmarsalen. Denna öppenhet var alla eniga om och den ska självklart även gälla nu, då ovissheten fortfarande är mycket stor. Kalmar kommun är nu en erfarenhet rikare, men nya frågor har uppstått, och det är enligt min mening på sin plats med ett nytt informationsmöte för allmänheten.

Mina frågor till Johan Persson är:

- Anser du att kommunen nu bör analysera och omvärdera vissa beslut som fattades med anledning av Fanerduns etablering?
- Anser du att Kalmar kommun på nytt bör ge invånarna information och möjlighet att i t.ex. Kalmarsalen ställa frågor om Fanerduns etablering?

måndag, december 01, 2008

En skattehöjning motverkar allt vi vill åstadkomma!

Majoriteten har inte lärt sig någonting!
Både skattehöjning och ytterligare besparingar under pågående budgetperiod!
Dessutom bryter de ny det samarbete vi haft genom överenskommelsen ”budget i balans”
Vi har haft konsulter från Ledningsbolaget och Sveriges Kommuner och Landsting som tittat på varför det har gått så snett med Kalmar kommuns ekonomi och de har kommit fram till att det är viktigt att samtliga partier är med i hela processen och försöka ge en gemensam plattform för ekonomin.
Hur gör vänstermajoriteten då?

Inga försök till gemensam verklighetsbeskrivning eller alternativa diskussioner. Ingen antydan till att söka en annan väg än skattehöjning.

Förklaringen till varför det gått så här snett med ekonomin var just de orealistiska budgetförutsättningarna. Detta har vi försökt att påminna om i alla budgetsammanhang. Dessutom hade konsulterna en tydlig bild av oförmågan hos majoriteten att prioritera. De framhöll några viktiga punkter som:”Alla säger att det går bra för Kalmar.””Man vill vara allas vän.””Det löser sig.””Inga obekväma beslut tas.”

Vänstermajoriteten i Kalmar har misslyckats igen! De kan helt enkelt inte prioritera!