måndag, februari 27, 2006

PPP och P-problem måste lösas!

Har tagit en skön promenad hem från kommunfullmäktige. Folkpartiets parkeringsmotion om att verkligen fixa en parkeringslösning för boende och besökare har vi diskuterat ikväll.För att knipa uppmärksamheten (eller för att man inte är enig om P-hus)lade Centern en interpellation om vad då- jo, P-frågorna, som inte krävde något beslut, men tog en halvtimma av sammanträdet. Det är politikens villkor. Vi lämnade in vår parkeringsmotion år 2003 och sen dess har den legat i kylen (i hopp om att glömmas bort?). Man håller också sen ett år tillbaka att diskutera en parkeringsnorm efter initiativ från mig år 2004. År 2000 utredde man förutsättningarna för ett parkeringshus. Före valet 2002 lades det i utredningskylen, i hopp om att det svalnat, tills efter valet. Ska bli intressant att se om majoriteten orkar ta en intern strid om delfinansiering i årets budget. Tiden är nu mer än mogen för ett parkeringshus i Klamar!Man blir lite matt när man försöker övertyga en splittrad majoritet om att det behövs radikalt fler parkeringsplatser i Kalmar. Nu räcker inte marken till, det inser ju i alla fall några, men att göra något åt det, det vågar man nog inte före valet. Nu ska man åter utreda förutsättningarna. Smaka på det! Och om inte folkpartiet får inflytande blir det inget P-hus nästa mandatperiod heller. Hela Kalmar behöver vitaliseras. Jag hade en interpellation till kommunalrådet Kjell Henriksson om en upprustning av E22 och en kringfart kring Rinkabyholm. Han är också bekymrad, men vad vi behöver är krafttag och kreativa lösningar. Han är positiv till alternativ finansieringslösning ( PPP). Vi kan inte bara hoppas, det är inte vårt uppdrag som politiker. Vårt uppdrag är att kraftsamla i viktiga frågor.

söndag, februari 26, 2006

vi minns också...

Olof Palme skall hedras och minnas som den stora personlighet han var. Att han mördades mitt i livet och på öppen gata i Sverige har gjort att hans politik inte har granskats och kritiserats som andra politikers. Vi minns tyvärr att det inte fanns då och inte heller idag en fungerande krishantering. Många misstag i utredningen har aldrig kunnat repareras.
Vi minns också politiken och upptäckten av de infiltratörer och angivare i fackföreningsrörelsen som var direkt knutna till socialdemokraterna och som spionerade och registrerade kommunisterna.
Vi minns IB-affären där många fick yrkesförbud, utan att först långt senare förstå varför.Människor fick inte ens se sina egna akter eller veta vad de var anklagade för. Många frågetecken kvarstår.
Vi minns också löntagarfonderna och finansministern som skaldade "löntagar fonder är ett j-a skit, men nu så har vi baxat dem ända hit", på sitt anteckningsblock, där han satt i riksdagen och väntade på att rösta för löntagarfonder. Samme finansminister har efter att han avgått, helt sågat sin och det Socialdemokratiska partiets ekonomiska politik. Partipiskan ven och han ville vara kvar vid makten.Vilket är värst?
Vi minns även den tidens bostadsbrist för att inte tala om devalveringarna som höjde företagens möjligheter,en kort tid, ända tills löne- och kostnadskarusellen hade ätit upp vinsten.
Så kan man bara göra i en sluten ekonomi, men denna lättsinniga ekonomiska politik raserade hela det ekonomiska försprång Sverige hade på grund av att vi inte deltagit i det andra världskriget. Det minns vi också....

söndag, februari 19, 2006

LO stärker sitt politiska inflytande

Svaret på globaliseringen är fler offentliga jobb, det är historiskt sett det som satt fart på jobb, påstår Lars Ohly, vänstern, i kvällens partiledardebatt. Ja, historiskt sett vet vi ju hur det var i östeuropa under kommunismen. Alla gick till ett arbete, ofta med låg produktion, men de flesta fick betalt i inlagda saltgurkor, eller något annat som företaget producerade. Kanske ok en månad, men inte ett helt år. Och hela ekonomin kollapsade, historiskt sett. Göran Persson kunde tänka sig att sänka bolagsskatten, ända tills Ohly protesterade. Då backade Persson direkt. Makten kostar. Annars talar Persson om allt han skall göra om han kommer till makten. Som om inte S har makten idag och har styrt landet under nästan hela efterkrigstiden. Han pekade också på det stora exportöverskottet som ett problem. Ja det beror ju också på den svaga kronan.
Att man kan sköta jobbet från hemmet med hjälp av tekniken, innebär också att jobbet kan skötas från vilket land som helst. Globaliseringen betyder ju utveckling för allt fler människor.. Man ser nu att facket får ett ökat inflytande i S och LO:s ordförande bereder vägen för sig som partiledare i Socialdemokraterna. LO och Socialdemokraterna i politisk kartell är en smart idé. LO går ju inte att rösta bort i valet, så socialdemokraterna har genom LO säkrat makten hur det än går. Starka fackföreningar är bra. Facklig S-politiskt monopolförening är inte bra. Vi måste gå in i framtiden med öppna ögon och skapa regler som inte bygger murar mellan länder och hinder för företagen. Att kräva kollektivavtal vid upphandling,som socialdemokraterna i Kalmar gör, är ett försök att hindra frihandel. Global utveckling gynnar miljön, säkerheten och är det bästa sätt att motverka dåliga arbetsförhållanden i världen på lång sikt. Vi behöver bara rusta Sverige och Kalmar med bättre förutsättningar för arbete, kunskaper och en trygghet värd namnet.Alltså mer liberalt inflytande

söndag, februari 12, 2006

Som man bäddar får man ligga

I Danmark har det länge bedrivits ett misstänkliggörande av invandrade människor i Danmark.Tyvärr har alla utom ett litet parti ridit med på denna framgångsvåg. När bollen är satt i rullning kan den vara omöjlig att stoppa, även om man senare vill det. Jag har träffat danskar som skäms över denna utveckling. Det är dessa danskar jag vill stödja. Jyllandsposten har använt stämningsläget till att kränka människor som de inte gillar. Detta gjordes förra hösten men ignorerades av statsministern. Men när befolkningen i flera länder vägrade köpa varor tillverkade i Danmark, då ökade intresset hos den danska regeringen med 100 %. Konsumentmakt fungerar. Det var synd att det inte stannade vid det, men bollen var satt i rullning. De enda som tjänat på denna kränkning är extremister på båda sidor som utnyttjar situationen för sina egna syften. Av alla miljoner muslimer är det högst hundratusen i hela världen som bränner och förstör, men det är dem som media gärna visar. Det förstärker en redan snedvriden bild av verkligheten. Övriga muslimer fördömer våld och det är dem vi ska stödja.
Vi kunde väl inte förutse en situation där danskar utomlands inte gärna röjer att de är danskar. Eller att danska företag inte längre skyltar med att de är danska företag. Val av regering gör vi vart fjärde år, men som konsument styr vi med våra val varenda dag. Som liberal kan man inte annat än gilla det.

onsdag, februari 08, 2006

Alla tiders historia

Alla tiders historia är en otroligt viktig verksamhet, som är högst levande oavsett om Salvestaden drivs i kommunal regi eller ej. Folkpartiet var emot att Salvestaden AB som kommunalt bolag, bildades. Jag anser att kommunen med Salve vid Dämmet konkurrerar med Slottet och andra viktiga historiska verksamheter i Kalmar. Salvebolaget har långt fler styrelseledamöter än fast anställda. Nu tar olika historiska verksamheter kraft ifrån varandra istället för att berika varandra.
Om Salve säljs och drivs privat med försäljning av historiska upplevelser, kommer ingen att ha synpunkter på hur man paketerar detta. Däremot måste man ställa helt andra värderingskrav på en skattefinansierad verksamhet. Olika bortförklaringar till att besökssiffrorna blev sämre än förväntat, visar bara att det var helt orealistiska siffror som visades för oss politiker. Den negativa marknadsföring som nu sker är tyvärr helt och hållet självförvållad. Den skall inte skyllas på någon annan! Alla tiders historia har haft en mycket uppskattad verksamhet ute i skolor och bostadsområden. Den verksamheten har en alldeles egen plats, oavsett Salve.

söndag, februari 05, 2006

alkoholförsäljning- sant eller falskt?

För att reda ut vissa uppgifter i Barometern efter kommunfullmäktige om lögner angående Salve och sprittillståndet, kan jag först säga att det enda jag var intresserad av att veta, var hur det kommunala bolaget kunde få alkoholtillstånd trots att man nästan förbrukat hela sitt aktieinnehav. Här gömde Kjell Henriksson sig bakom "att frågan gällde myndighetsutövning" för att slippa besvärliga frågor. Kommunallagens enda begränsning för interpellationer är om det gäller enskild person, och här gällde det ett kommunalt bolag.Ändå blev jag belagd med munkavle. Det hade ju varit oerhört lätt att klargöra omständigheterna om han hade kunnat!
Kjell Henriksson slirade däremot på sanningen när han sade att Salve endast haft alkoholtillstånd för slutna sällskap. Salve har även fått tillstånd beviljat för allmänheten under slutet av år 2005.Detta är tydligen ett känsligt område, som inte tål insyn. Och naturligtvis måste man fundera över hur Salve kunde få tillstånd?
Alltså har allt jag skrivit och sagt varit sant, men det är väl inte lika intressant för en tidning.