måndag, juli 28, 2014

Vet inte vilken politik de står för.


Mona Sahlin S, intervjuades i programmet medierna angående hur hon beskrevs av främst tidningen Expressen inför förra valet. Då som nu letar media upp en skadad i flocken och jagar den. Man kanske t.o.m. är den som sätter första hugget.

Men Mona Sahlin var också väldigt tydlig med att det var när hon tvingades ta med Vänsterpartiet i regeringsalternativet som väljarna flydde. Då är det inte svårt att förstå att Stefan Lövfen vägrar att diskutera vem han ska regera med om han skulle vinna och vilket politiskt innehåll en röd,grön,rosa majoritet skulle innebära. Nu blir det säkert alliansen som vinner, så det slipper vi få veta.

Intressant är att bland de som sympatiserar med med de rödgröna uppgav bara hälften att de vet hur en S- ledd regering kommer att bedriva sin politik. Nu har partiet (även lokalt)  deklarerat att de bara sk prata framtid. Det är lättare att tala om det som inte kan granskas ännu.Det enda vi vet är att det som hittills kommer att kosta pengar, mycket skattepengar som inte finns.

Men om de faktiskt börjar tala om faktiska förslag försvinner väljarna, så har det också varit tidigare.
Ja då får man tala om en önskelista som inte är finansierad och hoppas att väljarna går på det.

Märkligt nog så får man helt ogranskad att "prata framtid".
Men med den måluppfyllelse som socialdemokraterna visat i Kalmar borde ganska många  snart förstå att det de inte alls har förmågan att genomföra det de vill, eller säger att de vill.

Ja, nu var jag ju lite orättvis.
När det gäller evenemangsverksamhet genomför de allt och här sprutar det skattepengar som aldrig förr. Där har verkligen socialdemokraterna hållit vad de lovat. Men pengarna tas från skolan och omsorgen, trots alla påstådda satsningar på skolan.
Så den som vill ha mer pengar till skolan får välja Folkpartiet. Vi är det parti som satsat allra mest på skolan.

Men gratisunderhållning kan användas för många syften.
 Thailands regering  beordrar just nu fram mer lycka med just gratisunderhållning. De genomför nu ett antal evenemang och festivaler för att vinna över folket innan de bestämmer om nästa val .
Gratis gatuunderhållning och glada leenden ska ge regeringen stöd i nästa val, som ser ut att dröja.
De vill att folk först ska glömma eller överse med alla fängslade oppositionella,  censur och kontroll av twitter och Facebook.
Gratis är gott- men kan fastna i halsen.tisdag, juli 22, 2014

Vi bakar en större kaka!

Det har uppstått väldigt intressanta dimensioner  med  socialisternas förbud mot "vinster i välfärden." 
På socialdemokraternas partikongress förra året, pressades partiledningen till en reträtt just i denna fråga och fick ge vika för vänsterfalangen , som nu är ganska stor, inom partiet. En sten till i vänstervågen (t.ex. beslut att avveckla kärnkraften), så tippar hela sossepartiet, och om de skulle vinna, gud förbjude, skulle många företag gå under.
 
Vänsterpartiet hakade skickligt på sossarnas splittring och förbjöd vinster i välfärden. Vänstern har inga problem med konsekvenserna av sin politik, bara det låter bra. För vänstern finns ett säkert recept på överbudspolitik och det är skattehöjning. Socialdemokraterna i Kalmar kan förutom skattehöjning även tänka sig att "finansiera" med en såld fastighet eller bolag om det skulle behövas lite mera pengar till underhållningen. 
 
Höjd skatt är en utväg som inte finns för den enskilde företagaren och därför behöver de en buffert, men även en vinst, att betala av på ett redan insatt kapital. Osäkerhet är det värsta näringslivet vet och sossarna , om de skulle vinna valet,  vet inte om de måste samarbeta med vänstern på grund majoritet eller egen inre opinion. Dessutom är de gröna nu alltmer röda än de röda, för att inte tala om de oberäkneliga rosa. Alla har ett koncept att betala sina önskelistor. Skattehöjning.
 
Allianspartierna har också fyra olika inriktningar, men vi har visat vad vi vill och vi har visat att vi kan regera tillsammans. Men det har varit försvårande med SD och jag tror att när det börjar brännas och människor väger alternativen, hellre ser en regering som t.o.m. ökat antalet arbetade timmar under den värsta lågkonjunkturen. Sossarnas politik myntade uttrycket jobblös tillväxt med hög arbetslöshet trots högkonjunktur.
 
Hur kommer man som kommun bäst undan att med att låtsas ha en öppen dörr till företagen, men ändå i praktiken ha den så stängd att de inte har en chans.
Med LOV (Lagen Om Valfrihet) måste kommunen ställa upp med samma villkor som man begär av företagen. Hur sjutton ska man göra då?
Jo man gör en Kalmarmodell av LOV och sätter en så låg ersättning att företagen inser att ingen kan bedriva en god välfärd med dessa villkor, inte heller kommunen. Men- inga nya företag- ingen jämförelse och man kan som socialister i ett fortsatt monopol vara trygga med att ingen invånare kan välja bort kommunens välfärd. 
 
Men vi har ju några privata särskilda vård och omsorgsboenden. Ja, men de är undantagna från LOV och upphandlas genom LOU. Då kan kommunen sätta upp ännu fler mertjänster (som inte ens kommunen själv har) och anta ett bud med en lägre kostnad än kommunen. Dessutom är kontrakten på tre år vilket inte direkt ger företagen förutsättningar för långsiktiga satsningar. För den enskilde företagaren som vill utveckla verksamheten inom något nytt område, finns inget utrymme i upphandlingen. På så sätt kan man  låtsas ha kakan medan man äter upp den.

Jag vill istället baka en större kaka!


 

fredag, juli 18, 2014

Höj rösten för demokratins skull!

Alliansregeringen har tillsatt en utredning om demokratisk delaktighet och inflytande. Utredare blir Olle Wästberg  och uppdraget är att bredda engagemanget inom den representativa demokratin och stärka individens möjligheter till delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan valen.

”Demokratin bygger på att människor kan, vill och vågar att engagera sig,” säger  demokratiminister Birgitta Ohlsson,FP.

Är det högt i tak i Kalmar? Vem granskar makten här?

Demokrati innebär också att olika åsikter kan få brytas mot varandra, men i här tystas ofta en ny åsikt som bakåtsträvande. Detta bekräftas också i boken ”Den skenhelige svensken”, som belyser den osynliga korruptionen, speciellt i kommunal verksamhet.
 
Tystnaden breder ut sig. Men det är inte hälsan som tiger still!

I Kalmar beskrivs blockpolitiken som fördummande. Det är i sig fördummande att uttrycka sig så. S vill endast splittra ett väl fungerande allianssamarbete. Det lyckades i Kalmar på grund av doften från maktens köttgrytor som Centern inte kunde motstå.

När kommunledningskontoret omorganiserade avvecklades informationsenheten för att några månader sedan uppstå som en kommunikationsenhet. Informationen åt oss i lättsvalda kommunikationsportioner. Att stöpa alla i samma åsiktsform i sann socialistisk anda ger ju inte utrymme för dissidenter eller ”negationer” som går emot strömmen.
Jag såg ett kusligt reportage från den ryska OS- byn där man hade lärt sin läxa. ”Alla” man frågade tyckte OS- byggena  var en bra satsning! Det var den positiva information alla länder fick inför olympiaden. Att många, fråntagna sina pass, jobbade gratis vet vi nu. Inga kollektivavtal i denna socialism, trots att Putin gjorde många besök under byggtiden.

 1998 styrdes Sverige av socialdemokraterna. Valdeltagandet i Sverige var rekordlåga 81, 39 % och Britta Lejon blev demokratiminister. När hon strax efter tillsättningen tillfrågades, tillstod hon att hon  kunde tänka sig röstplikt för att få upp valdeltagandet. Ett säkert sätt att nå sitt mål, men hon stoppades!

2002 var valdeltagandet 80,11%.

År 2010  efter en Alliansperiod var valdeltagandet 84, 63 %. Vi hoppas detta var ett trendbrott.

Även i Kalmar är valdeltagandet sossarnas mått på  demokratin, men det handlar ju om så mycket mer än det. Det handlar om inflytandet mellan valen. Då räcker det inte att kommunicera till utvalda grupper . Då måste den politiska  ledningen tåla andras åsikter utan att tysta dem som gnällspikar eller bakåtsträvare. 

Jag är väldigt glad att Alliansens demokratisträvanden  sträcker  sig lite längre. Vi liberaler i Kalmar   vill ha mera öppenhet och inflytande och en tillåtande atmosfär  i Kalmar kommun. Demokrati är en av våra främsta prioriteringar i Kalmar och får vi majoritet i höstens val blir Kalmar en mera öppen och därmed också effektivare kommun. Du ska kunna påverka även mellan valen. Din röst gör skillnad!

 

 

 

 

 

 

torsdag, juli 10, 2014

Dags att tänka efter - nu!

Det är helt fantastiskt vilket utrymme Fi lyckas kamma hem i media. Erfarenheterna från EU valet att
Media i stort bidrog till det resultat som blev har inte manat till eftertanke. Kanske det lockar att leka allsmäktig  när man vet vilken betydelse varje artikel och även varje lockande "felcitering" innebär.

Att nämna fröken Frimans krig i vänstersammanhanget är ju ganska udda. Fröken Friman hängav ju sig åt entreprenörskap och startade den konkurrens som de  röda o ch de rosa nu vill göra slut på.

Det är helt otroligt att ingen frågar sig hur utvecklingen ska gå framåt när de rödrosa och nu även de gröna vill få människor att tro att om vi alla jobbar mindre så får vi högre välstånd.
Om vi återgår till monopol i välfärden så blir det bra.Eller?

Ja, det blir självklart mycket lugnare när ingen behöver jämföra sig med någon annan. Personalen blir lugn och foglig när de inte har någon annan arbetsgivare att ansluta sig till. De invånare som skulle kunna välja skola eller omsorgsgivare kan inte heller välja bort den de inte är nöjd med, om de rosaröda får som de vill. Ja, det finns faktiskt de som tror på det, och de har nu en otrolig draghjälp av media.

Det är ganska förödande om eftertankens kranka blekhet kommer först veckan efter valet.

söndag, juli 06, 2014

Det ska löna sig att utbilda sig och att arbeta!


Socialdemokraterna sveps nu med i en vänsterflod som lovar allt till alla.
Vissa kommuner har t.o.m. förvägrat sina anställda de statligt betalda karriärlönerna, därför att lönerna skall vara "rättvisa". När inte kommuner och landsting klarar av att ge duktiga anställda mera lön är statligt riktade löner i samarbete med facken, enda chansen.

Kommunals starka ställning har också varit ett hinder för deras egna medlemmar att ta steget och utbilda sig till sjukssköterskor.Jag kan verkligen, som landstingsanställd narkossjuksköterska, bekräfta att man inte alltid klarat av att ge akademiskt utbildad vårdpersonal en differentierad lön.
Ett år minns jag, skulle några få trehundra kronor!! mer än de övriga.

Men chefen klarade inte att motivera sitt beslut och stå för att några var lite bättre, och då bör man självklart inte vara chef. Alla har rättighet att veta varför lönen betalas ut och vad de ska göra för att uppnå en högre lön nästa gång. Hittills har det varit i vården som i skolan. När man lämnar eleverna och klassrummet höjs lönerna.

Jan Björklunds karriärlöner är kopplade till att läraren stannar kvar i klassrummet och kommer verksamheten till godo.

Hur gick det då hos oss på landstinget?
Tro det eller ej men nästa år fick de övriga  sina trehundra för att komma ifatt! Därför blir det helt fantastiskt roligt att följa hur urvalet ska ske så att några ska få en högre lön, men ändå vara kvar hos patienterna. För de duktigare medarbetarna finns. Men finns cheferna som är kompetenta nog att motivera och stå för den nya lönebildningen? Och finns stödet bakom dem?
När någon ska få femtusen mera än övriga kollegor krävs att cheferna är närvarande i verksamheten och ser vad som pågår. Och vågar stå för beslutet . Nu prövas ledarskapet.

Men värst av allt är att de rödrosagröna vill föra en så tillväxthämmande politik att det inte blir tal om höjda löner alls i offentlig sektor. Om man inte bor i Kalmar. Här höjer socialdemokraterna skatten utan att blinka. Det märktes ju inte så länge regeringen sänkte skatten, men skulle det bli ett maktskifte kommer även statliga löneskatten höjas. De redan sämre bemedlade får det ännu svårare.
Och kanske har socialdemokraterna i ett huj klarat av att höja inkomstskatten i nivå med pensionärernas. Tänk så rättvist när alla har samma skatt.

Jag tyckte att skillnaderna mellan de rödrosagröna och oss liberaler blev tydligt i Jan Björklunds tal. En tillväxthämmande politik slår mot både de som har det sämst och i huvudsak mot kvinnorna. Karriärlöner i offentlig verksamhet visar en tydlig skillnad på hur vi liberaler vill lyfta kvinnodominerande yrken. Tack för den Jan!