lördag, september 29, 2012

Visa allt!

Mycket har hänt sedan jag skrev en debattartikel om mer information till medborgarna i frågor som rör Linneuniversitets lokalisering.
Redan tidigare hade engagerade medborgare försökt få igång engagemanget hos kalmrborna med en namninsamling om folkomröstning.
De bjöd också in till Brofästet, som jag aldrig sett så fullsatt. Extrastolar fanns överallt!
Det var ett bra möte och nu har kommunens företrädare också uppdaterat informationen om processen på Kalmar kommuns hemsida Bra!

Dock saknar jag där det arkitektförslag för Fredriksskans som visats för styrgruppen, men som sedan tydligen fick gruppen att lägga ner det projektet.Och vad är utgångspunkten för den detaljplan som nu görs?

Det omöjliga förslaget som visades för Ölandshamnen är utlagt på hemsidan, men tanken uppstår att detta helt ogenomförbara förslag visades bara för att det andra förslaget skulle framstå som lite mera möjligt.
Allt är ju relativt här i världen.
 Men fanns det bara ett förslag till Fredriksskans?

Jag får sådana frågor och det är väl lika bra att kommunen lägger ut även detta eller dessa  eventuellt omöjligt förslag över Fredriksskan. Skapa förtroende och visa hela processen!

torsdag, september 27, 2012

Tillfälliga pengar...

Det borde verkligen vara dubbelt så många timmar på ett dygn ibland, för det är så mycket man vill hinna med!
Moderaterna har verkligen gett socialdemokraterna en (sista?) väntjänst vid bytet av ledare.  På kommunstyrelsen är det dags att bekänna färg.Allt fokus har varit på stridigheter och media hinner inte  studera själva politiken eller t.ex. kommunens ekonomi. Tänk om någon avsatte tid att studera hur Kalmar hankat sig fram på tillfälliga pengar.

Jag tycker det är bra att kommunen säljer fastigheter, men socialdemokraterna gör det mot sin övertygelse för att få in mera pengar.  Johan Persson hann inte ens invänta ett beslut i arbetsutskottet innan han kallade till presskonferens om en affär på nästan en halv miljard!

Exploateringsintäkterna följer inte budget. Är någon förvånad?
Det måste vara någon allvarlig brist i beräkningssystemen annars skulle ju intäkterna vara högre något år!
Nu får vi tydligen inte budgetuppföljningen på pränt så att vi kan studera den innan kommunstyrelsen och då blir det svårt att ställa frågor.

Igår var jag i Oskarshamn på den första av två regiondagar.
Kanonbra program!
Ett seminarium om "Unga till arbete" var också jättebra och
åter bekräftades det som Folkpartiet beskrev i motionen om behovet av fler UTBILDADE studie- och yrkesvägledare i grundskolan.

Missmatchningen skall åtgärdas innan den uppstår!

Lite kul är det att avgående oppositionsrådet för moderaterna nu  går in i rollen som studie- och yrkesvägledare eftersom hon varit tjänstledig från lärarjobbet. Det blir åtminstone en resursökning tills Malin hittar ett annat jobb. Jag tror att hennes kontakter i skola och arbetsliv kan tillföra en ny dimension, och hon kanske blir så engagerad att hon tar utbildningen.

Det behövs tills dess att skolan/majoriteten inser att rätt vägledning är avgörande för ungas motivation och framtidsutsikter. Det betonades också igår vikten av att ge barnen  arbetsmarknadskunskap i skolan. Det trodde  jag var en självklar del, men tydligen inte.

I helgen ska jag träffa  folkpartiledare från medelstora kommuner i opposition. Det är ett nätverk som vi startade i Gävle och därför kallar "Gävleupproret". Vår ambition är att (i allians) ta makten i våra kommuner och minimera detta nätverk men kanske uppstå i ett nytt där vi representerar medelstora städer i majoritet.
torsdag, september 13, 2012

En borgen löser det mesta !

Som Ingemar Einarsson , c, så riktigt påpekar är Folkpartiet glada över engagemang från befolkningen. I Påryd värnar man så klart om både arbetstillfällen och att hålla byggnader välrustade.
Socialnämnden har fått i uppgift att se över sina kostnader och röstade för ett mera kostnadseffektivt förslag för boendet till ensamkommande flyktingbarn som visade sig bli tregånger dyrare än andra val.
Det märkliga är att både Anette Lingmerth, s , och högst ansvarig för sociala frågor och Ingemar Einarsson, båda från Södermöre, har engagerat sig i detta ända från förra våren, men haft så lite kontakt med socialnämnden, att de blev förvånade och tagna på sängen av beslutet i socialnämnden.

Deras lösning är typiskt socialdemokratisk!

Kommunal borgen är som ett plåster på alla sår och en lösning på alla problem.
Kommunen blir medfinansiär och skattebetalarna får ytterligare en risk att hantera.

Likt Salve och Arenan innebär det att kommunen kommer att stå för alla tillkommande kostnader som kan hota byggnaden.
Då vore det ärligare mot medborgarna att plocka fram pengarna och kalla det för en regionalpolitisk åtgärd.

faktum är att kommunen inte har ett öre över till oförutsedda utgifter, men borgen verkar vara en outtömlig källa och en snabb lösning på allt i Kalmar!


tisdag, september 11, 2012

En kalmarmodell, så klart!

Nu har även C och M lagt förslag om ökad valfrihet i hemtjänsten och det är skönt att veta att de har frågat Socialdemokraterna innan de skrev den.
Folkpartiet har ju lagt denna motion om valfrihet redan år 2007 och därefter har vår ledamot i omsorgen Birgitta Nordlöw interpellerat (ställt frågor för diskussion i kommunfullmäktige) ett flertal
Gånger, senast i år 2012.

Svaret har varit detsamma . Vi avvaktar de utredningar vi håller på med, och i svaret till vår motion hänvisade man också till utredningar.

Det är ju så att alliansregeringen har skickat med stimulanspengar för att kommunerna inte ska behöva bekosta förberedelserna inför denna frihetsreform. Och utredningar är som en drog för socialdemokratiska kommunledningen i Kalmar. Speciellt om EU eller regeringen betalar.
Redan den första utredningen i Kalmar visade att det fanns goda möjligheter att tillämpa LOV ( lagen om valfrihet) i Kalmar.

Ännu roligare är att under alla dessa turer i omsorgsnämnden har hela alliansen röstat för denna reform. En gång blev det faktiskt majoritet då miljöpartiet röstade med oss för fritt val i hemtjänsten. Men eftersom inte socialdemokraterna gillade beslutet så tog man om det lite senare.

Inte ens socialdemokraterna kan väl utreda något, som sen länge införts i många andra kommuner, hur länge som helst. Det lustiga är att Kalmar måste man alltid ha en egen variant , en Kalmarmodell, som om man själv i Kalmar lanserat ide'n.  Detta har Anders andersson och Malin Pettersson tagit till sig. Kanske tillväxtgruppen gnuggat geniknölarna riktigt hårt för att komma på - en Kalmarmodell. Är det bristande självförtroende eller vad bottnar detta behov i.

Men välkomna med ett förslag ( fast nu med nytt namn) som vi lämnade in redan för fem år sedan.
Det behövs inga överklaganden för att få ärenden i långbänk här i Kalmar! Långbänk- det klarar socialdemokraterna så bra själva.torsdag, september 06, 2012

Alla vill universitetet väl!

I en debattartikel efterfrågade jag under sommaren större öppenhet och föreslog en informationskväll i
Kalmarsalen. Johan Persson svarade utan att blinka att det" var planerat sen länge". Det satte sprätt på alla som snabbt fick göra detta uttalande trovärdigt . En tid sattes ut och Kalmarsalen bokades snabbt och medverkande inbjöds.

Ikväll hölls denna informationskväll i Kalmarsalen och jag är jätteglad att engagemanget var så stort! Johan berättade utan att blinka att han jobbat för ett universitet sedan han blev kommunalråd och äntligen rodde detta i hamn.
Sanningen är att det är Alliansregeringen som gjort detta möjligt. Regeringen har också lagt in extra miljoner till just denna fusion. Anledningen är att man vill ha universitet i Sverige som klarar en global konkurrens.

Huvuddelen av mötet gick åt att berätta hur nöjd man är med Universitetet och annonserade att de som ifrågasätter de utredningar som gjorts, inte vill universitet väl. Johan Persson antydde t.o.m. att de inte ville ha ett universitet. Denna bristande respekt för andra åsikter
än sina egna är tyvärr betecknande för socialdemokraternas sätt att leda kommunen.

Jag har ju främst kritiserat att vi inte fick något beslutsunderlag innan beslutet om lokalisering.
En hel pärm med beslutsunderlag offentliggjordes dagen efter beslutet!
Men man har verkligen jobbat inför dagens möte. Allt material ligger nu på kommunens hemsida.
Jag tror att åtminstone tjänstemännen efter denna kväll förstod behovet av öppenhet gentemot kalmarborna. Det kan bara bli bättre!
Jag är väldigt glad att jag medverkat till att väcka denna insikt.

tisdag, september 04, 2012

Det börjar klarna i Kalmar.

Hur många gånger har inte Kalmars kommunalråd använt alla knep för att få "sin bild" lanserad.

Är man inte med så är man mot i Kalmar, och alla kommunala krafter ska plötsligt verka för att en enda sanning ska finnas. Detta brukar vara lite mera subtilt, så att bara de inblandade ser var udden är riktad, men nu är man desperat, eftersom det inte går att kalla så många invånare för bakåtsträvarare eller gnällspikar.

Johan Persson ser hur allt fler invånares färgade glasögonen byts ut mot klarglas, och plötsligt blir det uppenbart vad några av oss länge upplevt. Allt ska förstärka den "sanning" som redan är presenterad.
Men ni märker väl också att han själv inte behöver smutsa ner sig, utan är omgiven både till vänster och höger, med vapendragare som drar sin lan

Kejsaren kommer att , lika skickligt som allltid, göra en liten egen bild av Kalmar och kanske be om ursäkt för bristfällig information. Lova bättring hålla sitt linjetal, som han är så skicklig på och gå vidare.
Följt av En tjusig presentation av alla goda saker som är på gång. Ju större hot, desto glassigare förslag om framtiden.
Inget om en bräcklig ekonomi .Och ingen frågar.
"tyvärr är inte den analysen klar" blir svaret.

Vi väntar nu på det lilla Barnet som säger att Kejsaren är naken
Men det kommer inte att ske denna vecka. Men det börjar klarna i Kalmar.